Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT"

Transkript

1 Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

2 Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr Rapporter utstyr Eksporter til XML / Import til Excel Ikke-rapportert utstyr Administrasjon Administrer lokasjon Administrer utstyrskategori Administrer tilstand Administrer rapportering Administrer e-postvarsling List brukere Rediger brukerprofil List tilbydere Søk etter bruker Opprett bruker Opprett tilbyder

3 Innlogging Brukeren logger inn med sitt personlige brukernavn og passord. Passord blir automatisk sendt på e-post til brukeren når en administrator har opprettet kontoen. Passordet består av forskjellige tegn og tall og kan pga sikkerhet ikke endres av brukeren selv. Fyll inn brukernavn og passord og trykk login. Du vil da bli logget inn. Hvis brukernavn og passord er feil vil du få en feilmelding. 3

4 Forside Når brukeren er logget inn så vil forsiden inneholde en velkomstmelding og en meny for navigering. Her finnes det også link til Brukerdokumentasjon. Menyen kan se forskjellig ut hos ordinære brukere. Gjør ditt valg i menyen. Menyen Slik ser menyen ut for en administrator. Administrator får alle menyene som andre brukere får og i tillegg menyene «Administrasjon» og «Ikke-rapportert utstyr» Er du logget på som annen PT bruker som ikke har administrator rettigheter vil du ikke kunne se menyen «Administrasjon». Forsiden tar deg alltid tilbake til hovedsiden. Vårt utstyr gir en oversikt over utstyr. Her kan du også endre utstyr. Nytt utstyr vil gi deg et skjema for utfylling og lagre et nytt utstyr i databasen 4

5 Søk etter utstyr vil gi deg forskjellige kriterier for å liste opp utstyret i databasen. Her kan du også se på historikken for utstyret. Rapporter utstyr vil gi deg en liste med utstyr som skal rapporteres. Eksporter til XML vil lage en liste over alt lagret utstyr slik at det kan importeres i for eksempel Microsoft Excel Administrasjon: Her styres alt administrativt, for eksempel å legge til nye kategorier, tilstand, steder, brukere og tilbydere. Ikke-rapportert utstyr: Her vises en oversikt over alt utstyret som ikke er rapportert innenfor fristen. Det vises også hvor lenge over fristen den er. Kontakt oss er ment for eksterne brukere 5

6 Oversikt over utstyret Legg merke til hjelpefunksjonen på høyere side av skjermen. Her vil du til en hver tid finne relevant informasjon knyttet til oppgaven du skal utføre. Trykker du på «Vårt utstyr» vil du få en liste over alt utstyret ditt firma har lånt av Post og Teletilsynet. Utstyret er kategorisert og det vises kun serienummer og teknisk informasjon. Vil man se all lagret informasjon om et utstyr trykker man på rediger-ikonet. Da vil man bli videresendt til følgende side: 6

7 Rediger utstyr På denne siden redigerer man utstyret med ny informasjon. Man bekrefter ved å trykke «Endre» når man er ferdig. Det du da har skrevet inn vil være den gjeldende versjonen og den gamle blir lagret som historikk. Lokasjon er hvilken kommune utstyret er plassert. Utstyrskategori er hvilken type kategori det tilhører. Velg blant kategoriene i nedfellsmenyen i cellen. Hvis "annet" velges, beskriv i kommentar feltet. Det er kun Post og Teletilsynet som kan lage nye kategorier. Tilstand Velg blant kategoriene i nedfellsmenyen vedrørende kvaliteten på utstyret på rapporteringstidspunktet (utfira test eller bruk). Ved bruk av "Ikke tilgjengelig"-alternativene må nærmere beskrivelse gis i kommentar feltet Serienummer er nummeret som utstyret er merket med. Skriv din tilbyders egen interne IDdokumentasjon her. Teknisk informasjon vil være spesifikasjon på utstyret. F.eks. størrelse på nødstrømsaggregat, ekstrautstyr mm. Anskaffelses år Året utstyret er anskaffet ihht. avtale (4-sifret) Planlagt bruksformål Skriv her hvilke situasjoner er utstyret planlagt brukt i. Sist testet Dato hvor siste test av utstyret ble avsluttet (skrives i formatet (dd.mm.åååå)) Planlagt utfasingstidspunkt Skriv her utstyrets estimerte utfasingstidspunkt (på rapporteringstidspunktet) Brukt siden forrige rapportering Velg "Ja" hvis utstyret har vært brukt siden forrige 7

8 rapportering eller "Nei" hvis det ikke er tilfelle. Hvis brukt oppgi formål Hvis utstyret er brukt siden forrige rapportering, skal formålet for bruken føres opp her (kort situasjonsbeskrivelse) Hvis brukt periode fra Hvis utstyret er brukt siden forrige rapportering, skal fom dato utstyret er brukt føres opp (fom dato i formatet dd.mm.åååå) Hvis brukt periode til Hvis utstyret er brukt siden forrige rapportering, skal tom dato utstyret er brukt føres opp (tom dato i formatet dd.mm.åååå) Kommentar Skriv her eventuelle andre relevante opplysninger og kommentarer. 8

9 Opprett nytt utstyr Her kan man opprette et nytt utstyr. Feltene som er påkrevd er markert ved en *. Lokasjon er hvilken kommune utstyret er plassert. Utstyrskategori er hvilken type kategori det tilhører. Velg blant kategoriene i nedfellsmenyen i cellen. Hvis "annet" velges, beskriv i kommentar feltet. Det er kun Post og Teletilsynet som kan lage nye kategorier. Serienummer er nummeret som utstyret er merket med. Skriv din tilbyders egen interne IDdokumentasjon her. Teknisk informasjon vil være spesifikasjon på utstyret. F.eks. størrelse på nødstrømsaggregat, ekstrautstyr mm. Planlagt bruksformål Skriv her hvilke situasjoner er utstyret planlagt brukt i. Planlagt utfasingstidspunkt Skriv her utstyrets estimerte utfasingstidspunkt (på rapporteringstidspunktet) Anskaffelses år Året utstyret er anskaffet ihht. avtale (4-sifret) Kommentar Skriv her eventuelle andre relevante opplysninger og kommentarer. Når man har tastet inn all påkrevd informasjon må brukeren trykke «Kontroller Skjema». Da vil det bli kontrollert at alle påkrevde felt er fylt riktig ut. Hvis det godkjennes endres knappen til «Send inn» og brukeren trykker da denne knappen for å lagre. 9

10 Søk etter utstyr For å finne frem til utstyr uten å bla gjennom «Vårt utstyr» kan man søke spesifikt etter utstyr. Resultatet vil være basert på kriteriene man oppgir. Utstyrskategori Her kan man velge en kategori og all utstyr innenfor denne kategorien vil da være resultatet av søket. Tilbyder Her kan du velge å liste ut all utstyr som tilhører en tilbyder. Dato sist rapportert fra og med og Dato sist rapportert til og med vil være når utstyret sist ble innrapportert. F.eks. kan du søke på utstyr som er rapportert fra til Dato registrert fra og med og Dato registrert til og med vil være når det sist ble registrert..eks. kan du søke på utstyr som er registrert fra til Lokasjon for utstyr er hvor utstyret er utplassert. Tilstand vil være hvilken tilstand utstyret er i, hvis man for eksempel vil ha en liste over alt utstyr som er defekt. Serienummer er nummeret som utstyret er merket med. Teknisk informasjon vil være spesifikasjonene for det aktuelle utstyret. F.eks. størrelse på nødstrømsaggregat, ekstrautstyr mm. Anskaffet år vil kunne gi deg en oversikt over alt utstyr som ble anskaffet oppgitte år (åååå). Bruksformål vil være planlagt bruksformål Sist testet fra og med og Sist testet til og med vil være når det sist ble utført en test av utstyret. F.eks. kan du søke på utstyr som er testet fra til

11 Rapporter utstyr Her vil alt utstyr som ikke er inn-rapportert vises. Fristen for å rapportere utstyret bestemmes av Post og Teletilsynet. Her må du først klikke på «Kontroller» og kontrollere informasjonen på hvert enkelte individ før du får muligheten til å rapportere utstyret. Knappen rapporter utstyr er ikke aktiv før man har trykket «Kontroller» på minst et utstyr. 11

12 Når du klikker på «Kontroller» knappen får du følgende skjermbilde: Her kontrollerer du og endrer nødvendige felter og klikker til slutt «Bekreft» knappen. Da blir du sendt tilbake til forrige skjermbilde og knappen «Rapporter utstyr» har blitt aktivert. Du kan da enten velge å kontrollere flere utstyr for rapportering eller rapportere det ene utstyret som du nettopp kontrollerte. 12

13 Eksporter til XML / Import til Excel Hvis man vil ha alt utstyret i databasen lagret som XML slik at man kan impotere dette i for eksempel Excel så trykker man på «Lag XML» for deretter og lagre lenken på egen maskin. Her må du trykke høyere musetast før man velger «Lagre lenke som» og lagrer den på pc-en på ønsket område. Legg merke til at vi bruker Excel 2007 for importering av XML dataene. Importering og utseende av selve data importert i andre versjoner av Excel kan være annerledes. Høyreklikk på XML filen som du nettopp lagret på din PC og åpne den i Excel. Klikk på «OK» om å åpne som XML tabell. 13

14 Klikk «OK» på neste Da har du importert dataene i Excel. Nå kan du lagre dataene i Excel format ved å velge «Lagre som» -- «Excel arbeitsbok» 14

15 Ikke-rapportert utstyr Her vil alt utstyr som ikke er inn-rapportert på tide vises. Fristen for å rapportere utstyret bestemmes av Post og Teletilsynet. Denne siden er det administrator og andre PT brukere som har tilgang til. Her vil man også kunne se hvilke tilbyder ikke har rapportert utstyret. Eksterne brukere kan se sitt utstyr som skal rapporteres på «Rapporter utstyr» linken. 15

16 Administrasjon Administrer lokasjon Her administrer vi lokasjon. Vi kan legge til eller slette en lokasjon. For å legge til en lokasjon må kommunenummer samt kommunenavn oppgis. For å slette en lokasjon så velges lokasjonen fra lista før vi trykker «Slett» knappen. Alfabetisk liste med oversikt over alle kommunene og kommune nr. fines her: Obs! For at du skal kunne se endringene må du ut av «Administrer lokasjon» menyen og inn igjen. 16

17 Administrer utstyrskategori For å legge til ny utstyrskategori så skriver vi bare navnet, for å slette velger vi kategorien fra lista og trykker på «Slett» knappen. Obs! For at du skal kunne se endringene må du ut av «Administrer utstyrskategori» menyen og inn igjen. Administrer tilstand For å legge til en ny tilstand skriver vi inn navnet på tilstand før vi bekrefter ved å trykke «Send inn». For å slette en tilstand velger vi tilstanden fra lista før vi bekrefter ved å trykke «Slett» Obs! For at du skal kunne se endringene må du ut av «Administrer tilstand» menyen og inn igjen. 17

18 Administrer rapportering For å administrere rapporteringsdato skriver vi inn neste dato for rapportering og hvilket intervall rapporteringen skal foregå i. Hvis du vil at rapporteringen skal skje en gang i uka så skriver du «7» og trykker «Send Inn». Her har du også se når forrige rapporteringsdato var. Obs! For at endringene skal tre i kraft må man logge ut og inn. Administrer e-postvarsling Her kan vi velge hvem som skal motta e-post når en bruker innrapporterer, redigerer eller registrerer nytt utstyr. List brukere Her ser man en liste over alle registrerte brukere. Klikk på «Slett» ikonet får å slette en bruker. 18

19 Rediger brukerprofil Ved å klikke på «Rediger» ikonet får man følgende skjermbilde: Her kan du lage nytt passord ved å klikke på knappen «Lag nytt passord». Du kan ellers endre rettigheter, aktivere/deaktivere osv. den valgte brukeren. Klikk til slutt «Send inn» List tilbydere Her ser man en oversikt over hvilke tilbydere som er registrert i systemet og deres kontakt informasjon. Denne informasjonen kan redigeres ved at vi trykker på «Rediger» ikonet. Søk etter bruker Her kan vi søke etter brukere. Man skriver inn søkeord og velger kriterie for søk. 19

20 Opprett bruker Her kan vi opprette en ny bruker ved å fylle inn nødvendig informasjon. Man melder brukeren inn hos en tilbyder og setter hvilke rettigheter brukeren skal ha. Aktivert må være satt til JA hvis ikke får ikke brukeren logget inn. Aktivert funksjonen kan brukes når en bruker for eksempel drar på ferie. Opprett tilbyder Her oppretter man en tilbyder. Skriv inn nødvendig informasjon og klikk «Send inn». 20

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21 REN Beredskap Dokumentasjon Forfatter Dato Bjørn Even Wahlstrøm Innholdsfortegnelse Om dokumentasjonen 5 Endringshistorikk 5 Om REN Beredskap 6 Lokale samarbeidsgrupper 6 Samarbeide og dele informasjon

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 Brukermanual for kunder Norge Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 3. STARTSIDE OG MENYER...4 4. BESTILLING...6 5. SENDE ORDRE...9 6. HURTIG-BESTILLING AV

Detaljer