KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6"

Transkript

1 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny, flytt objekt) 8 Gjenopprett 8 Fjern slettede 8 Slette og gjenopprette elementer 9 Slette et element 9 Gjenopprette et slettet element 9 DE VIKTIGSTE ELEMENTENE DU KAN LAGE OG HVORDAN DU GJØR DET 9 Seksjon 10 Avsnitt 10 Side 11 Bilde 12 Aktivitet 12 Og slik gjør du det: 12 Ramme 13 Og slik gjør du det: 14 Skjema 15 Slik lager du skjemaet: 16 Legge skjemafelter inn i skjemaet 18 Mottatte svar 18 HVORDAN KAN JEG LEGGE UT NOE PÅ FORSIDEN? 19 Legge ut nyheter toppsak og undersaker 19 1

2 Slik gjør du det: 19 Legge aktiviteter på forsiden 20 2

3 Komme i gang Logge på 1) Skriv parkinson.no/edit i nettleseren din. Skjermbildet ditt skal da se slik ut: 2) Logg på med brukernavn og passord a) Brukernavnet er foreningens navn med små bokstaver, alle mellomrom og bindestreker er med. For eksempel er brukernavnet til Aust-Agder: aust-agder b) Passordene er tre bokstaver + tre tall. De to første bokstavene i foreningens navn + den siste bokstaven i foreningens navn. For Aust-Agder blir dette: aur De tre tallene er for fylkesforeningene 123 og for lokalforeningene 234. For Aust-Agder blir hele passordet: aur123. c) Nå får du opp dette vinduet: 3

4 d) Klikk der det står her, og du får opp skjermbildet for redigering I redigeringsvinduet 1) Nå ser skjermbildet ditt slik ut: 2) Klikk på foreningens navn i venstre kolonne med jordklode foran 4

5 3) Da vil skjermbildet ditt se slik ut: Elementene som kommer opp her er alle seksjoner det ser du fordi de har et hvitt ark med en rød strek på foran seg. Alle disse er menypunkter (de ulike kategoriene på den grå linja øverst) på nettsiden: 5

6 De to nederste elementene (søk og kategori [navnet på din forening]) er der kun for funksjon av nettsiden. Du kan ikke redigere det enkelte menypunkt, men du kan legge til informasjon under hvert enkelt menypunkt. Menypunktet forside er for at brukerne av nettsiden lett skal kunne klikke seg tilbake til forsiden. Du trenger aldri å redigere dette menypunktet eller legge noe inn under det fra startsiden. For å legge til informasjon under hvert enkelt menypunkt må du høyreklikke og velge katalog. Da kan du legge inn nye elementer under. Hovedregelen er: Katalog: Viser elementene som ligger i hvert enkelt element. Redigering: Lar deg redigere det elementet du står inne i når du høyreklikker og velger rediger. Oversikt over knappene som ligger øverst i redigeringsvinduet 6

7 Lukk Finnes i alle modus, og lar deg lukke den åpne arbeidsflaten eller vinduet Ny Lar deg opprette et nytt element i det objektet du befinner deg i. Klikk på ny og etterpå på elementet du ønsker å opprette. Listen du får opp vil i utgangspunktet bestå av de valgene systemet mener det er mest naturlig å velge. For å se hele listen trykker du på pilen som finnes i bunnen av menyen du får opp. Når du har valgt det elementet du vil opprette, kommer dette opp som en ny arbeidsflate på skjermen din. Flytt opp/ Flytt ned Disse knappene kan du bruke for å sortere innholdet på siden din. Når du oppretter et nytt element, vil dette automatisk legge seg øverst i listen over de elementene som befinner seg på samme sted. Om du vil flytte elementet lenger opp eller ned, kan du merke det av ved å klikke på det i listen og trykke på flytt opp eller flytt ned til du har nådd ønsket plassering. Du kan også velge å flytte flere elementer oppover eller nedover i listen samtidig. Da må du holde nede ctrl på tastaturet mens du klikker på ønskede elementer og etterå klikke på flytt opp eller flytt ned til du har nådd ønsket plassering. 7

8 Klipp Klipper ut elementene du har krysset av for i denne visningen. Dersom et objekt som klippes ut allerede finnes et annet sted i løsningen (er krysspublisert), vil objektet forsvinne fra løsningen. Dersom objektet kun befinner seg der du står nå, vil objektet bli slettet, men bli liggende i listen. Når et eller flere objekter klippes vil det legges en referanse til objektene på din utklippstavle. Neste bruk av knappen Lim inn vil referere til de sist klippede eller kopierte objektene. Kopier Kopierer det eller de elementene du har huket av for i arbeidsflaten du har oppe. Når et eller flere objekter kopieres vil det legges en referanse til objektene på din utklippstavle. Neste bruk av knappen Lim inn vil referere til de sist klippede eller kopierte objektene. Lim inn (krysspubliser, ny, flytt objekt) Knappen Lim inn presenterer også en undermeny med ulike valg. For å se alle alternativene må du klikke på den lille sorte pilen som kommer opp. Den mest brukte funksjonen er Link (krysspublisering) og vil være det eneste valget på åpningsmenyen. For å se andre valg trykker du pilen i bunn av menyen. Link (krysspublisering) Lager en ny link til kopiert innhold slik at samme innhold kan presenteres flere steder i løsningen. Vær oppmerksom på at objektet nå ligger flere steder. Når du endrer objektet et sted nå, vil det samme objektet få samme endringer de andre stedene det ligger. Kopier (nye objekter) Dette valget lager nye objekter og kopierer innholdet fra objektene på utklippstavlen. Alle underliggende objekter vil også kopieres med dette valget, så store strukturer bør kopieres med varsomhet. Dette valget skal bare brukes dersom du ønsker å redigere de innlimte objektene separat fra sin originale plassering. Valget bør uansett aldri benyttes for å lime inn slettede objekter. Flytt hit Dette valget fjerner ethvert objekt på utklippstavlen fra alle sine originale foreldre og legger dem inn som barn med inneværende objekt som eneste forelder. Gjenopprett De slettede objektene vises med en strek gjennom. Om du markerer et slikt slettet objekt og klikker på Gjenopprett, blir elementet gjenopprettet. Fjern slettede Fjerner alle elementene du har slettet i denne visningen. 8

9 Slette og gjenopprette elementer Slette et element Høyreklikk på det objektet du ønsker å slette, og velg rediger Klikk på egenskaper Kryss av for slett dette objektet. Husk å lagre Gjenopprette et slettet element Høyreklikk på elementet og velg rediger Klikk på egenskaper Kryss av for Gjenopprett dette objektet Husk å lagre De viktigste elementene du kan lage og hvordan du gjør det 9

10 Seksjon Menypunktene er seksjoner. Når du lager nye seksjoner under menypunktene nå, er dette punktene som kommer opp som underpunkter av hovedmenyen. Disse kommer opp som en ny meny på venstre side, slik som her: Og slik gjør du det: - Klikk på ny og velg seksjon. - Gi seksjonen navn - Lag ingress og tekst - Velg lagre dersom du ønsker at siden skal lagres, men fremdeles stå åpen Eller lagre og lukk dersom du vil at siden skal lukke seg etter at du har lagret den. Avsnitt All teksten i elementet vises på samme side. Denne kan være grei å bruke på kun korte tekstbiter. Lar deg også laste opp et bilde sammen med teksten. Her ser du eksempel på to avsnitt under hverandre på samme side: 10

11 Side Et tekststykke med ingress, som du må klikke deg videre inn i for å lese hele. Dette er fint å bruke om det du skriver er langt og/eller du skal ha plass til flere saker på samme side. Slik unngår du også at de som bruker nettsiden må scrolle seg mye nedover på siden. Lar deg også laste opp et bilde i teksten. Eksempelet under viser tre sideelementer under hverandre: der det står om rigiditet, akinesi og tremor, på alle kan du klikke på les hele saken. 11

12 Bilde Lar deg laste opp et bilde uten at det nødvendigvis er knyttet til en tekst. Du kan legge dette elementet som barn av (altså under) en artikkel eller en side, og slik står du friere til å plassere det i forhold til teksten. Aktivitet Lar deg legge inn en aktivitet i foreningen på dato og klokkeslett med beskrivelse i kalenderen. Aktiviteten kommer foruten opp i aktivitetskalenderen også i fylkeskalenderen og på forsiden av parkinson.no Og slik gjør du det: - Høyreklikk på aktivitet og velg katalog - Høyreklikk på kalenderen der det står navnet på foreningen, her Aust-Agder, og velg katalog: 12

13 - Velg ny og aktivitet - Legg inn tittel, start og slutt og en kort beskrivelse av arrangementet - For at arrangementet skal synes i kalenderne på forsidene hos dere selv, fylkeslag og parkinson.no er det viktig at dato og klokkeslett er gyldige. På høyre side i bildet kan du også velge at aktiviteten skal gjentas, hvor lenge den skal gjentas osv. Ramme Lar deg ramme inn andre elementer for å lage en ryddigere oversikt på sider som trenger det, slik som her: 13

14 Og slik gjør du det: - Høyreklikk og velg katalog på det elementet du skal ha rammen(e) under I eksempelet ligger rammene under menypunktet yngre og i undermenyen yngreutvalget. Da har jeg høyreklikket på yngre og valgt katalog, og så høyreklikket på yngreutvalget og valgt katalog der også. - Velg ny og ramme. Da får du opp redigeringen for selve rammen. Her kan du velge om rammen skal ha overskrift. I eksempelet over er den blå linjen med navnene på hver enkelt rammeoverskriften. - På fanen ramme høyreklikker du og velger katalog: 14

15 Her kan du plassere det som skal være inne i ramma. - I eksempelet har jeg lagt til en artikkel og et bilde inne i rammen. - NB! Rammen blir ingen ramme før du har fylt den med noe. Den utvider seg altså med innholdet du legger i den. Skjema Lar deg lage skjema som brukerne kan fylle ut og sende inn til foreningen, for eksempel påmeldinger til arrangementer. Her er et eksempel hvor jeg har skrevet litt om arrangementet, og så opprettet et sideelement for påmelding. 15

16 Når jeg klikker på les hele saken, ser det slik ut: Slik lager du skjemaet: Dersom du skal plassere det inne på en egen side, må du høyreklikke på sideelementet i redigeringsmodus og velge katalog. 16

17 Her kan du velge ny og skjema. Nå må du fylle inn informasjon om skjemaet: Ingress er teksten som står inne i ramma over skjemafeltene. Sendt tekst er teksten som den som fyller ut skjemaet får opp når vedkommende har fylt ut og sendt skjemaet. I høyre kolonne: I Mottaker må du fylle inn e-postadressen til den som skal motta de utfylte skjemaene. Knappetekst er teksten som skal stå på den knappen den som fyller ut skjemaet skal klikke på for å sende skjemaet. Vanligvis noe slikt som send eller send påmelding eller lignende. Hvis du ønsker at den som sender inn skjemaet skal få en kopi av skjemaet på e-postadressen vedkommende har oppgitt, kan du krysse for Kopi til avsender under Valg. Nå høyreklikker du på fanen for skjemaet ditt (se bildet under), og velger katalog: 17

18 Nå kan du legge skjemafelter inn i skjemaet. Legge skjemafelter inn i skjemaet - Klikk på ny og velg felt Hva som skal fylles ut i feltet, for eksempel fornavn, må du skrive inn der det står navn. - I høyre kolonne kan du velge om feltet skal være en tekstlinje, et lengre tekstfelt eller om det skal være avkrysningsbokser med mulighet for å krysse av i flere bokser samtidig, eller om det skal være radiobokser hvor kun et kryss er mulig. Dersom feltet er avkrysningsbokser eller radiobokser fyller du inn alternativene for disse under verdier for flervalg, ett alternativ per linje. - Under feltvalg kan du krysse av for om noen av feltene skal være obligatoriske å fylle inn, og du kan krysse av for e-post for det feltet som skal angis i e-postformat. - Husk at når du først har laget ett skjema, kan du ofte bruke det samme skjemaet neste gang. Velg kopier på skjemaet du allerede har (husk å merke elementet først), og velg lim inn og kopier (nye elementer) i den katalogvisningen du vil ha det nye skjemaet. Nå har du et nytt skjema, som er en kopi av det første, og som kan redigeres uten at det første berøres av det Mottatte svar Er en samling av de ferdig utfylte skjemaene som har blitt sendt inn i de enkelte tilfellene. 18

19 Hvordan kan jeg legge ut noe på forsiden? Legge ut nyheter toppsak og undersaker I prinisippet kan du legge alle saker ut på forsiden. For formatets skyld er det lurt å holde seg til sideelementer. Slik gjør du det: Jeg vil at saken om yngreseminar skal være toppsak på parkinson.no. Da må jeg krysse for toppsak under fanen Publiseringspunkt på høyre side. Husk å lagre Når noe skal være en toppsak må det også være lastet opp et bilde i teksten. Hvis ikke får den en litt rar plassering på forsiden. Med bilde vil det se slik ut: 19

20 De tre sakene under om seminar for opererte, revidert terapianbefaling og ny spørreundersøkelse er det som kalles undersaker. De legger du inn på akkurat samme måte, bortsett fra at du velger at de skal være undersak istedenfor toppsak. På disse må du ikke ha bilde, men det frisker jo alltid opp med et bilde når en klikker seg inn på saken Legge aktiviteter på forsiden Dette kan du allerede Se beskrivelse under hvordan du legger aktiviteter i kalenderen. 20

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer