Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning"

Transkript

1 April 2008 Til brukere av Huldt & Lillevik Reise Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser innenlands for statens regning er endret fra Endringene i regulativet medfører at du må oppdater satser for bilgodtgjørelse og diett i Huldt & Lillevik Reise. De nye satsene for kostgodtgjørelse er som følger: Kostgodtgjørelse ved dagsreiser over 15 km innenlands: Reiser fom 5 inntil 9 timer kr 160,- Reiser fom 9 inntil 12 timer kr 250,- Reiser over 12 timer kr 380,- Kostgodtgjørelse ved reiser med overnatting innenlands: Reiser fom 12 timer kr 530,- Administrativ forpleining innenlands Bruspenger pr døgn kr 50,- Når det gjelder måltidstrekk skal dette ikke lenger være et fast beløp, men 10 % for frokost, 40 % for lunsj og 50 % for middag. Dette gjelder både ved tjenestereise med og uten overnatting. Den aktuelle sats skal legges til grunn ved beregning av måltidstrekk. Dette innebærer for eksempel at hvis du på en reise mellom 5 9 timer har fått dekket lunsj, skal det trekkes 40 % av 160, dvs 64,- kr. De nye satsene for bilgodtgjørelse er som følger: Bilgodtgjørelse til dekning av utgifter ved bruk av privat bil i tjenesten: Bilgodtgjørelse km kr 3,50 pr km Bilgodtgjørelse over 9000 km kr 2,90 pr km Tilhengertillegg Kr 0,60 pr km Passasjertillegg pr passasjer kr 0,75 pr km I tillegg er det endringer i satsene for bruk av andre fremkomstmidler. For komplett oversikt over alle endringene, henvises det til den nye avtalen som du finner du på Du kan oppdatere ovennevnte satser ved å laste ned ny sats fil på vår hjemmeside

2 Legitimert nattillegg Legitimert nattillegg innenlands med kr 700,- har falt bort. Som en følge av dette må du endre Sats 2 på bilagstype med systemkoden Nattillegg innland til kr 400,-. Dette gjør du i oppgaven Kartotek Bilagstype i Bilagsgruppen Overnatting. Klikk Ny sats, angi i datofeltet og 400,00 i feltene Sats og Sats2. Klikk Lagre. Bilgodtgjørelse El-bil I 7 Bruk av andre egne fremkomstmidler i særavtalen er det kommet ny bestemmelse for bruk av El-bil. Tidligere fulgte El-bil de vanlige satsen for bil, men El-bil skal nå behandles særskilt og godgjøres med kr 4,00 pr km. Satsen gjelder uavhengig av antall kjørte kilometer. For å registrere bruk av El-bil i Huldt & Lillevik Reise må du opprette egen kjøregruppe med tilhørende bilagstype og lønnsart. Fremgangsmåte 1. Start System 4 og velg oppgaven Kartotek Lønnsarter Registrere. 2. Opprett en ny lønnsart for bilgodtgjørelse El-bil. La feltet LT-kode være 0. Det er foreløpig ikke besluttet hvilken LT-kode bilgodtgjørelse for El-bil skal innberettes på.

3 3. Velg Fil Eksporter Kartotek i System 4, merk feltet Lønnsart og klikk OK. Påse at filen eksporteres til korrekt område. 4. Start Huldt & Lillevik Reise. 5. Velg oppgaven Import Lønnsart og importer lønnsarten for bilgodtgjørelse El-bil. 6. Velg oppgaven Kartotek Akkumulator og opprett en ny akkumulator for El-bil. 7. Velg oppgaven Kartotek Bilagstype. Velg Kjøring i feltet Bilagsgruppe og opprett en ny bilagstype som vist nedenfor. Velg Annet i feltet Systemkode og lønnsarten for bilgodtgjørelse El-bil i feltet Lønnsart. Klikk Ny sats, angi i datofeltet og 4,00 i sats feltet. Klikk Lagre.

4 8. Hent opp bilagstypen med systemkoden Trekkpliktig bilgodtgjørelse utover statens satser. Klikk Ny sats, angi i datofeltet og 4,00 i sats feltet. Klikk Lagre. 9. Velg oppgaven Kartotek Kjøregruppe og opprett en ny kjøregruppe for El-bil. Velg Spesifikasjonstype u/brudd i feltet Type. Angi trekkfri og trekkpliktig bilagstype.

5 10. Hvis kun denne kjøregruppen skal være standard ved registrering av bilgodtgjørelse for enkelte personer, velger du oppgaven Kartotek Person. Klikk Kjøregruppe og velg kjøregruppen for El-bil. bak feltet 11. Hvis du ikke har valgt kjøregruppen El-bil som standard, velger du kjøregruppe i mappen Bilgodtgjørelse når du registrerer reisen. Vi minner om vår hjemmeside under emnet Support og nye versjoner hvor du kan laste ned nye versjoner og få nyttige tips. Kunder med telefonavtale anbefales vår WEB Support; Supporthenvendelse. Med vennlig hilsen Aditro HRM AS Helge Sæthre Head of Customer Care Norway (Sign.) Wenche Jacobsen Application Leader (Sign.)