Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll."

Transkript

1 GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter Det understrekes at prøvenemnda skal legge forholdene til rette slik at flest mulig kandidater kan avlegge prøven samtidig. Bruk av prøvestasjon(er) skal vurderes der det synes hensiktsmessig. Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll. Bruken av egen bil godtgjøres etter en kilometersats på kr.4,10. Når det i bilen tas med tjenestemann i oppdrag, gis det et tillegg i godtgjørelse på kr. 1,00 pr. km. Hvis det er flere passasjerer fordobles antall km, ikke sats. Navnet på passasjerene må alltid oppgis. Personnummer (11 siffer) og bank, eventuelt postgironr. må oppgis. Reise/godtgjøring utbetales 12. i hver måned. må ha reiseregningene i hende innen 1. i samme måned. Regningene og dokumentasjon leveres innen en måned etter avsluttet oppdrag. Det er viktig å spesifisere reiseruten så nøyaktig som mulig, husk dato og klokkeslett. Den fylkeskommunale godtgjørelse er forutsatt å dekke mindre utlegg til telefon, porto og lignende. Større beløp skal avtales med saksbehandler, og vil da eventuelt bli refundert mot dokumentasjon. Reiser skal utføres på billigst mulig måte. Der det er hensiktsmessig skal offentlig transportmiddel nyttes. KOSTGODTGJØRELSE For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning, beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Kostgodtgjørelse ved dagsreiser mer enn 15 km en vei langs korteste reisestrekning dekkes: For dagsreiser fra og med 6 timer inntil 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr.280,- For reiser over 12 timer tilstås en ulegitimert sats på kr. 520,- Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap utbetales ikke kostgodtgjørelse. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Som varighet regnes sum av tiden som går med til reisen t/r og møtevarighet. Besøksadresse: Erling Skakkes gate Trondheim Postadresse: Postuttak 7004 Trondheim Telefon: Postmottak: Bank: Org.nr:

2 OVERNATTING Nattillegget kan kreves når det ikke foreligger krav om overnattingsutgifter og at reisen varer utover kl Ved overnatting privat hvor det kreves kostgodtgjørelse, splittes kostgodtgjørelsen i en trekkfri del og en trekkpliktig del. Ved overnatting på hotell skal fylkeskommunens hotellavtaler benyttes. Ta kontakt med saksbehandler i faget. Bekreftelse på overnattingen skal fylles ut og leveres overnattingsstedet som sender denne inn sammen med faktura. Den medgåtte tid fra start til hjemkomst må spesifiseres på regningen. UTGIFTER TIL BOMRING Utgifter til bomring dekkes etter køfrisats uten kvittering. KANDIDAT-/MØTEGODTGJØRING Medlemmer av prøvenemnder i Sør-Trøndelag, som er oppnevnt etter Opplæringslovens 12-7, tilstås godtgjøring for medlemmer av prøvenemnder og yrkesutvalg i hht. nedenfornevnte satser. Godtgjøring pr.kandidat som avlegger praktisk prøve utgjør kr. 1500,- for leder og kr. 1000,- for medlem. Dette inkluderer alt prøvenemndsarbeid for kandidaten. Når prøvenmenda avholder prøver for fem kandidater eller flere samtidig, reduseres godtgjøringen med 50% fra og med femte kandidat. Som yrkesutvalg godtgjøres prøvenemndsmedlemmene med kr. 500,- pr. godkjenning av lærebedrift. Møtegodtgjørelse er fastsatt til kr. 500,-/250,- for tidsforbruk mer eller mindre enn 3 timer. Med møte menes når hele prøvenemnda er samlet og at arbeidet er av generell art og ikke knyttet til navngitt prøvekandidat. Slike møter skal avtales med saksbehandler i forkant. REFUSJON AV TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Fylkeskommunen refunderer det beløpet som den enkelte trekkes i lønn med inntil kr.2500,- pr.dag. Ved hver innsendte regning må det vedlegges erklæring fra arbeidsgiver om trekk i lønn, beløpets størrelse ekskl. feriepenger og dato. Feriepenger utbetales i juni. SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE Ved innsending av ligningsattest og dokumentasjon fra Brønnøysundsregistret, vil brutto inntekt bli brukt som grunnlag for refusjon (pensjonsgivende inntekt fordelt på 260 arbeidsdager pr. år). Max refusjon er kr. 2500,- pr.dag. Ligningsattest skal innsendes ved hvert årsskifte Dato: Side 2 av 5

3 ELEKTRONISK REGISTRERING AV MØTE- OG REISEREGNINGER Møte- og reiseregninger skal leveres elektronisk gjennom Agresso, dette får du tilgang til via internett, : Kontakt v/ eller Tlf for tildeling av brukernavn og passord. Ufullstendig utfylt reiseregning kan ikke påregnes godtgjort. Skjema Tapt arbeidsfortjeneste kan sendes som vedlegg i en mail eller pr. post til Sør-Trøndelag Fylkeskommune,, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim. Parkeringskvitteringer må sendes pr. post. Regning og dokumentasjon sendes snarest etter at prøven er avsluttet, senest innen 1 mnd etter at prøven er avholdt. Prøveprotokoll må foreligge før utbetaling til nemndsmedlemmer gjøres. Det som er viktig når du skriver reiseregningen er: Feltet FORMÅL: Der ønsker vi at dere begynner med dato (hvilke dag regningen gjelder for) så skriver dere navnet på kandidaten. (Det skal dere også skrive inn lenger ut i regningen.) Eks Fagprøve Per Hansen Eller Møte med fylke Har du noen spørsmål? Send e-post til eller ring Signy Danielsen / Evy Pettersen Dato: Side 3 av 5

4 ERKLÆRING FOR TAPT ARBEISFORTJENESTE Legitimerte utgifter for tap av ordinær arbeidsinntekt som følge av vervet, dekkes etter regning med inntil kr pr.dag. Ved hver innsendt regning må det legges ved erklæring fra arbeidsgiver om trekk i lønn, beløpets størrelse eksklusiv feriepenger og dato. På forespørsel må ligningsattest forevises. Jeg,, krever dekket tap av arbeidsinntekt for tiden Dato: Beløpet, kr. er trukket meg i lønn og bes utbetalt av Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bekreftelse fra arbeidsgiver Dato: Side 4 av 5

5 ERKLÆRING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE Det ytes erstatning for tap av ordinær arbeidsinntekt som følge av vervet med inntil kr. 2500,- pr.dag. Ved innsending av ligningsattest og dokumentasjon fra Brønnøysundsregistret, vil brutto inntekt bli brukt som grunnlag for refusjon (pensjonsgivende inntekt fordelt på 260 arbeidsdager pr. år). Jeg, Som selvstendig næringsdrivende krever jeg kr. i tapt arbeidsfortjeneste. Dato: Dato, bedriftens stempel og underskrift Dato: Side 5 av 5

Godtgjørelse til prøvenemnder

Godtgjørelse til prøvenemnder Godtgjørelse til prøvenemnder 01.01.2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Antall møter/ Inspeksjoner Gjennomføringsdelen i retningslinjene for den praktiske del av fag/ svenneprøven er retningsgivende for

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning

PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v)

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013 Innhold

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Personal- og lønnsreglement

HEMNE KOMMUNE. Personal- og lønnsreglement HEMNE KOMMUNE Personal- og lønnsreglement 10.02.2004 INNHOLD 1. Lønnsrutiner 4 1.1 Endringsmelding 4 1.2 Utfylling av timelister 4 1.3 Reiseregning 4 1.4 Tjenestetelefon 4 1.5 Fravær 4 1.6 Forskudd på

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 25.08.11 INNHOLD 1. Opplæring og informasjon til de folkevalgte.... 3 1.1 Opplæring... 3 1.2 Informasjon... 3 1.3 Utsending

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fylkeskommunene Oslo kommune ved utdanningsetaten Vår referanse: 12/00554-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.11,

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

ARBEIDSRAPPORT. Godtgjøring til folkevalgte - Forslag til nytt regelverk med særlig fokus på kompensasjon for tapt næringsinntekt

ARBEIDSRAPPORT. Godtgjøring til folkevalgte - Forslag til nytt regelverk med særlig fokus på kompensasjon for tapt næringsinntekt ARBEIDSRAPPORT Godtgjøring til folkevalgte - Forslag til nytt regelverk med særlig fokus på kompensasjon for tapt næringsinntekt KS-Konsulent AS September 2007 FORORD Sametinget ved møtelederskapet har

Detaljer