Godtgjørelse til prøvenemnder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godtgjørelse til prøvenemnder"

Transkript

1 Godtgjørelse til prøvenemnder Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Antall møter/ Inspeksjoner Gjennomføringsdelen i retningslinjene for den praktiske del av fag/ svenneprøven er retningsgivende for prøvenemndas vurdering av hvor mange møter som vil gå med til en eller flere prøver. Prøvenemnda skal i de fleste fag være samlet ved prøvestart og prøveslutt. I noen fag er det unntaksbestemmelser, se gjennomføringsdelen. Ut over dette må enkelt nemnd vurdere hvor mange møter som er nødvendig. Aktiviteter som vil ta tid er å lage oppgave, forberedelsesmøte med kandidat, godkjenning av prøvested og inspeksjoner under prøven.

3 Møtehonorar For møte(r) som til sammen har varighet på fire (4) timer eller mindre pr. møtedag, inkludert ventetid mellom møtene: kr 350,- For møte(r) som til sammen har varighet på mer enn fire (4) timer pr. møtedag inkludert ventetid mellom møtene: kr. 500,-. Dato og tidspunkt for møtestart og møteslutt må stå på reiseregninga. Reisetid er ikke møtetid.

4 Tapt arbeidsfortjeneste Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr 750 pr. møtedag. Det må framsettes krav om erstatning og skriftlig erklæres at det har vært et økonomisk tap med angivelse av beløp. Dersom et prøvenemndsmedlem bruker fridag eller avspaseringsdag til prøvenemndsarbeid kan det føres opp et krav på inntil kr.750,- pr. møtedag Dersom kravet om erstatning er legitimerte/attestert, kan erstatning gis med inntil kr. 3000,- pr. møtedag. Eventuelle feriepenger, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Inntektstap legitimeres for lønnsmottakere ved erklæring fra arbeidsgiver om at lønn ikke blir utbetalt (eller blir trukket). Selvstendig næringsdrivende legitimerer inntektstap ved framleggelse av ligningsattest eller annen legitimasjon som kan godkjennes av fylkesrådmannen. I stedet for erstatning for tap i inntekt etter dette punkt, kan nemndsmedlemmet søke om å oppnå avtale med sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn mot at arbeidsgiver får refusjon fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

5 Reise/kostgodtgjøring Husk kvittering på alle utbetalinger vedr. en reise. (billetter, bompenger, parkering, betalt overnatting osv.) For å få kostgodtgjøring må du være borte i mer enn 6 timer, reiseavstanden minst 30 km fram og tilbake. Det er viktig at det blir opplyst om reise fra/til og med angivelse av tidspunkt for reisestart og slutt. For reiser under 30 km kan det i spesielle tilfeller gis dekning av legitimerte utgifter etter tidsintervallene og satsene for reiser over 30 km. Har du vært passasjer må det p.g.a. beregning av kostgodtgjørelse stå hvor du har vært og hvor lang reisen er i km og hvem du har vært passasjer hos. Godtgjøring for bruk av egen bil er kr 4,10 pr. km. Det Må opplyses om hvor du har kjørt (fra til). Tillegg for hver passasjer er kr. 1,- pr. km. Passasjerens navn må alltid stå på regninga. (gjelder kun for andre prøvenemndsmedlemmer.)

6 Satser kost/overnatting Kostgodtgjøring for reise uten overnatting - dagdiett: For reise inntil 5 timer, når særskilte grunner tilsier det, og etter dokumentasjon kr. 180,- Reise fra 6 og tom 12 timer kr 280,- Reise ut over 12 timer kr 520,- Hvis prøvenemnda får dekket ett eller flere måltider skal det beregnes trekk etter følgende satser: o Frokost 20 % av diettsats. o Lunch 30 % av diettsats. o Middag 50 % av diettsats. Kostgodtgjøring for reise med overnatting: Reise med overnatting: kr 710,- 6 timer eller mer inn i nytt døgn regnes som nytt helt kostdøgn. Hvis prøvenemnda får dekket ett eller flere måltider skal det beregnes trekk etter følgende satser: o Frokost: 20 % av gjeldende døgndiett. o Lunch: 30 % av gjeldende døgndiett. o Middag: 50 % av gjeldende døgndiett. Nattillegg, kr 430,- kan kreves når det ikke foreligger krav om overnattingsutgifter og reisen varer ut over kl

7 Utbetaling Prøveprotokoll må foreligge før utbetaling til nemndsmedlemmene gjøres. Skattekort bør sendes inn sammen med årets første regning, ellers blir det trukket 50 % skatt. Det er utbetaling den 12. i hver måned. For å være sikker på å bli med på denne utbetalingen må vi ha regningen i hende senest den 20. i måneden før. Det er svært ønskelig at utbetaling skjer til bank/post. (lønnskonto) Det er også mulig at arbeidsgiver fremmer krav om refusjon for lønn for den tiden nemndsmedlemmet har brukt på prøvenemndsarbeid, slik at trekk i lønn blir unødvendig.

8 Tips for utfylling av reiseregning Start med å fylle ut fødselsnummer, navn etc. Sett kryss for fag/svenneprøve eller opplæring/kurs. Ved fag/svenneprøve skrives navn på prøvekandidater. Ved Kursopplæring kan du benytte feltet for navn på prøvekandidater for å skrive hvilket kursopplæring du har vært på. Gå over til baksiden og fyll ut dato og tid for reisestart/slutt og Møtestart/slutt. Dette er viktig for å kunne beregne møtetid overunder 4 timer og diettgodtgjørelse. Fyll ut reise til/fra og antall km. Dette for å kunne beregne kjøregodtgjørelse og diett. Navn på passasjer føres opp på skjemaets forside. Overfør summene til framsiden for antall kjørt km og diett. Eventuelle utlegg til billetter, parkering osv. fylles i pkt Fyll ut antall møter under/over 4 timer. NB! Antall møter må være i samsvar med datoene på skjemaets bakside. Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste overføres fra egenerklæring eller fra bekreftelse fra arbeidsgiver til pkt eller pkt På den blanke linjen føres eventuelle utlegg til telefon, porto osv. Husk underskrift.

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS5 02.12-14/15 Gjelder Økonomireglement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Registrering Registrering av reiseregning, kjørebok eller annet er beskrevet i detalj i påfølgende sider.

Registrering Registrering av reiseregning, kjørebok eller annet er beskrevet i detalj i påfølgende sider. Bruk av Visma Travel Lenke: http://travel.myvisma.no Pålogging FirmaID: AV108 (felles firma for Tekna og tilknyttede foreninger) Brukernavn: Normalt medlemsnummer i Tekna, dette er tilsendt i velkomstmail

Detaljer

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, 16.06.2011, sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REISE OG DIETT i småbedriften R!SANGERS E-BOK 014 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 13.03.15 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Mva på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning

Detaljer