Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012"

Transkript

1 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011: 0,081 Skjema flerboligbygg kan sendes inn i forkant, slik at ligningsverdien forhåndsutfylles i selvangivelsen. s. 23 Skog og Annen fast eiendom: Fjerne ordet «antakelig» foran 80 %. s. 24 Skjermingsrente 2011: Foretaksmodell: 2,1 % Aksjonær- og deltakermodell: 1,5 % s. 25 Diverse beløp

2 1,5 G fra 1/5 2011: falt ut et ettall, riktig beløp er Rentesats restskatt og tilgodebeløp Rentesats restskatt og tilgodebeløp: 1,26 % s. 34 Kundepleie (representasjon) Enke oppmerksomheter mv.: 225 kroner Enkel servering: 410 kroner s. 37 Fradrag hjemmekontor Standardfradrag hjemmekontor for 2011 er kroner. s. 45 Overgangsregler alders- og uførepensjonister I eksempel: Ikke tatt hensyn til bunnbeløpet på 600 kroner. s. 60 Kontantbetaling I eksempel: Mva på kroner. s. 89 Selvangivelse Ligningsverdi ikke-utleid næringseiendom også ferdigutfylt. Også flerboligbygg hvis sendt inn skjema.

3 s. 94 Firmabil, elektronisk kjørebok Nederst: Sporingsteknologi, ikke elektronisk kjørebok. s. 95 Kost og losji Fritt opphold kost og losji:110 kroner Fritt losji: 31 kroner Kap. II s. 124 Trygdeavgift 2012 NB: Tabellen i kursmappen hadde forskjøvet seg. Pensjon: 4,7 % (SOM FØR) Lønn: 7,8 % (SOM FØR) Næringsinntekt 11 % (SOM FØR) NYTT: Næringsinntekt jord/skog: 11 % Forsinkelsesrente fra 1. januar 2012: 8,75 % s. 129 Skjermingsrente private lån: Januar-februar 2012: 1,1 % Rimelig lån i arbeidsforhold: Januar-februar 2012: 2,75 % s. 130

4 Forsinkelsesrente: Første halvår 2012: 8,75 prosent p.a. s. 157 Endringer tilleggsskatt mv. Forslag om endring er nå sendt på høring. s. 158 Fri kost og losji 2012: Fri kost og losji Satser per døgn Fritt opphold - kost og losji kr 110 Fri kost - alle måltider kr 79 Fri kost - to måltider kr 62 Fri kost - ett måltid kr 41 Fritt losji - ett eller delt rom kr 31 Forskuddssatsene: Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring Satser For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) Matpenger (overtid): 82 kroner kr 293 kr 190 s. 151 Eksempel: Utbytte, ikke gevinst s Lønnsområdet Satser reiseregulativ Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene har blitt enige om endringer i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning».

5 Statens satser legges til grunn skattemessig på forskuddsstadiet også i Under følger de endrede satsene som er gjeldende fra 1. januar 2012: Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil: For inntil km i kalenderåret: kr 3,90 pr. km Over km i kalenderåret: kr 3,25 pr. km For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø: kr 0,10 pr. km i tillegg til satsene over Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei: kr 1,00 pr. km Tillegg for tilhenger: kr 0,70 pr. km Passasjertillegg: kr 1,00 pr. km pr. arbeidstaker Kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne framkomstmidler: Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,90 pr. km Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: kr 1,60 pr. km Snøscooter og ATV: kr 7,20 pr. km Båt med motor inntil 50 hk: kr 4,00 pr. km Båt med motor fra og med 50 hk: kr 7,00 pr. km EL-bil: kr 4,10 pr. km Passasjertillegg: kr 1,00 pr. km pr. arbeidstaker Kostgodtgjørelse ved dagsreiser mer enn 15 km: For reiser inntil 5 timer: legitimert sats på inntil kr 170 For reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer: kr 190 For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer: kr 290 For reiser over 12 timer: kr 480 Måltidstrekk på reiser uten overnatting: Lunsj: 190/middag: 240 kroner Kostgodtgjørelse for reiser med overnatting

6 For reiser fra og med 12 timer: kr 640 Bruspenger: innland: 60 kroner, utland: 80 kroner s. 161 Informasjon om skattekort fra Skattedirektoratet: Personer med D- nummer «Hvis du i 2011 møtte opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort for Da kan du sende eller levere skjema RF ferdig utfylt til skattekontoret. Du vil da få skattekortet tilsendt i posten. Krav om oppmøte for legitimasjonskontroll gjelder ikke for dem som har Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) som skattekontor. Andre unntak fra oppmøteplikten: Skattedirektoratet har gjort enkelte unntak fra oppmøtekravet som gjelder både for skattekort for 2011 og Dette gjelder: a) Utenlandske styremedlemmer i norske selskaper som er skattepliktige etter skatteloven 2-3 (1) bokstav e b) Personer som mottar lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet og som er skattepliktige etter skatteloven 2-3 (1) bokstav g c) Personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge og som er skattepliktige etter skatteloven 2-3 (4) Det er også anledning til å søke om unntak fra oppmøteplikten for personer som er i en situasjon der det vil være svært vanskelig å møte opp på skattekontoret og legitimere seg for å søke om skattekort. Dette kan for eksempel gjelde forelesere ved universiteter og høyskoler som kun skal være i landet noen få dager. «Kap. 3 Dommer og uttalelser Avsagt dom i Høyesterett i flg. saker: s. 194 Dell-saken: Skattyter vant i Høyesterett.

7 s. 195 REC-saken: Staten vant i Høyesterett. s. 196 Rasmussen saken. Staten vant i Høyesterett. Kap. V MVA s. 250 flg. Skattedirektoratet har uttalt melding nr. 8/11 om justeringsregler stilles i bero inntil videre. KAP. VI Bokføring, regnskap, revisjon s. 277 Punkt Overgangsregler. Feil tekst og eksempel i kursmappe. Riktig tekst: 1. Overgangsregelen knyttet til fravalg av revisjon, innebærer at selskaper stiftet mellom og kan fravelge revisjon, selv om de ikke har noe årsregnskap å vurdere terskelverdiene mot. Terskelverdien skal kun måles opp mot åpningsbalansen og grensen på 20MNOK i balansesum. Eksempelet i kursdokumentasjonen er altså feil. Plansjer og lov-/forskriftstekst er riktig. 2. Selskaper stiftet etter , som velger å stifte selskapet med revisor på stiftelsestidspunktet, kan på ekstraordinær (EO) generalforsamling gi styret fullmakt til å fravelge revisjon etter stiftelsestidspunktet, altså f.eks fravalg via EO generalforsamling i november/desember Forutsetter at åpningsbalansen er under 20MNOK grensen for balansesum. Øvrige terskelverdier vurderes først for neste år, når årsregnskapet for 2011 er avlagt. 3. Hva med selskaper stiftet mellom som er stiftet via omdanning fra enkeltpersonforetak.

8 - Kan disse på tidspunkt for omdannelse velge å stifte uten revisor? Ja, dersom åpningsbalansen er under 20MNOK - Hvis de stifter med revisor. Når kan de første gang vurdere å fravelge? Samme som i pkt 2 4. Hva blir konsekvensen hvis man har fravalgt revisor, men kommer i konflikt med terskelverdiene? Styret kan bli stilt ansvarlig dersom fravalg er gjort på feil premisser. Eksempel: AS stiftet 2. februar 2011, med åpningsbalanse på kroner. Omsetning i 2011 forventes å utgjøre 3 millioner kroner og selskapet har 2 ansatte. Etter overgangsreglene vil dette selskapet kunne fravelge revisjon for s. 287 Endringene i aksjeloven er vedtatt, og trådte i kraft fra 1. januar 2012.

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer