Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen."

Transkript

1 Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger kursmappen. I INNTEKTSÅRET Næringseiendom (s. 17) Anslått markedsverdi er beregnet ut fra kapitalisert utleieverdi. Kalkulasjonsfaktor for inntektsåret 2013 er 0, Skjermet utbytte (s. 21) Skjermingsrenten for 2013 er 1,1 %. Skjermingsrenten for selvstendig næringsdrivende for 2013 er 1,5 %. 6.3 Kundepleie (representasjon) (s. 31) Unntak: Enkle oppmerksomheter Det er likevel fradragsrett for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander. Beløpsgrensen for fradrag for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander er 235 kroner for 2013 (uendret). Unntak: Enkel servering Det er også fradrag for utgifter til enkel servering. Satsen for fradragsberettigede serveringsutgifter er 421 kroner per person for 2013 (416 kroner i 2012) Kjøp av klimakvoter (s. 33) Skattedirektoratet varsler at de vil endre uttalelsen om at det ikke gis fradrag for kjøp av frivillige klimakvoter. I en dom fra Kristiansand tingrett i desember 2013 vant turtøyprodusenten Stormberg frem med krav om fradrag for kjøp av frivillige klimakvoter som reklame/markedsføringskostnad. Skattedirektoratet valgte å ikke anke dommen Særfradrag for store sykdomsutgifter (s. 5.4) Stryk siste setning i eksempelet. 1

2 Verdsettelse ved uttak (s. 79) Eksempel: Selskapet har anskaffet en campingvogn til kroner som kun brukes av aksjonæren privat. Ved kjøpet ble Kilometergodtgjørelse (s.111) Innenlands: km: kr 4,05 pr. km (Tromsø: 4,15) over km: kr 3,40 pr. km (Tromsø: 3,50) Tillegg for tilhenger: kr 0,85 (uendret) I INNTEKTSÅRET Lån fra privatpersoner til selskap: Egen skjermingsrente for private lån (s. 141) For å hindre skjult utbytte ved at det fastsettes høy rente ved lån fra aksjonær til selskap, beskattes rente over et visst nivå dobbelt. Skjermingsrenten for lån fra privatperson til aksjeselskap eller deltakerlignet selskap for 2014: Januar februar 1,1 % Den renten en kan beregne uten at det blir ekstrabeskatning er skjermingsrenten delt på 0,73. Eksempel: Aksjonær har lånt kroner til sitt aksjeselskap. Maksimal rente for å unngå ekstra skatt i 2014 er 1,5 prosent Fradrag for kost og losji for pendlere (s. 147) Fradrag for kost Det gis fradrag for merutgifter til kost etter standardiserte satser, avhengig av overnattingstype ved arbeidsstedet. Hotell: 690 kroner Pensjonat: 300 kroner Hybel, brakke, leilighet: 195 kroner 6.7. Fradrag for innskudd eller premie pensjonsordning (s. 153) Bedriftene kan velge mellom innskuddspensjon og foretakspensjon. Premie eller innskudd beregnes av lønn opp til 12 G. 2

3 Høsten 2013 er det vedtatt ny modell for tjenestepensjonsordning, og justering av innskuddspensjonsloven (Prop L 199 ( )), slik at den tilpasses opptjening av alderspensjon i folketrygdloven. De nye reglene trådte i kraft Ved innskuddspensjon skal innskuddet være: (0) 1-12 G: minimum 2 maksimum 7 %* *Frivillig tilleggsinnskudd opp til 18,1 % for inntekt over 7,1 G Hvilke renter (s. 179) Fradragsbegrensningen gjelder altså i utgangspunktet renter betalt til nærstående personer eller selskaper. For å hindre omgåelse av reglene er imidlertid også renter på visse eksterne lån omfattet. Renter på eksterne lån er omfattet av fradragsbegrensningen i to tilfeller: En nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden, eller Den part som er nærstående har en fordring på långiver (som ikke er nærstående), og fordringen har sammenheng med gjelden. Det er foreslått unntak fra regelen. Forskriftsendringen er sendt på høring. begrensning-av-fradrag-for-rent.html?id= Avtalt rente under normrente (s. 190) Påslaget i normrenten for skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold økes fra 1. mars 2014, slik at normrenten samsvarer bedre med ordinære renter på boliglån. Renten for 2014: Januar februar 2,25 % Mars april 2,75 % Eksempel: Aksjonær låner kroner fra sitt aksjeselskap i april Minimum rentesats for å unngå fordels- eller utbyttebeskatning for ham i april 2014 er 2,75 % Merutgifter kost reise med overnatting (s ) Reiser med overnatting hotell Over 12 timer kr 690 Utland Egne satser Forskuddssatsene kostgodtgjørelse 2014: Pensjonatsats: kr 300 (kr 295) 3

4 Brakkesats: kr 195 (kr 192) Ett døgn er definert som 24 timer fra reisen starter. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt døgn. Når alle måltider er dekket (administrativ forpleining), utbetales bruspenger med 100 kroner (2013:80), under forutsetning av at reisen varer utover 24 timer. Ved reise utenlands er satsen 90 kroner (2013: 90) per 24 timer. Bruspengene er ment å dekke utgifter til avis o.l. Når overnattingssted ikke er legitimert kan det utbetales nattillegg på kr 420. Måltidstrekk Måltidstrekket gjelder både for reiser med og uten overnatting. På dagsreiser skal det foretas måltidstrekk for påspandert lunsj med kr 200 og for påspandert middag med kr Kost på reiser uten overnatting, dagreiser (s. 192) Tjenestereise (s ) Reisen må vare minst 5 timer, og være minst 15 km fra arbeidsstedet (i luftlinje). Varer reisen reisen mindre enn 5 timer er det mulig å dekke legitimerte utgifter, altså etter kvittering. 0-5 timer Legitimerte utgifter inntil kr timer kr timer kr 310 Over 12 timer kr Særavtale om kostgodtgjørelse rutinemessige reiser (s. 193) For ansatte i privat virksomhet gjelder det ingen beløpsgrense. For offentlig ansatte refunderes legitimerte kostutgifter opp til følgende beløp: Reiser mellom 6 og 9 timer kr 120 Reiser mellom 9 og 12 timer kr 200 Reiser over 12 timer kr Kilometergodtgjørelse (s. 194) Innenlands: Tillegg for tilhenger: 2014: kr 1,00 DEL III Merverdiavgift 4

5 Drosjesentralers opplysningsplikt (s.229) Opplysningsplikten er regulert i forskrift, ikke i lovens Forskriftsendringen gjelder fra de oppgaver som skal leveres for kalenderåret Forskriften er tatt in i kursmappen s Se mer info her: Skatteetaten/Likningsoppgaver/Drosjesentraler/Les-om-den-nye-ordningen/ DEL IV Bokføring, regnskap, revisjon Aksjeinnskudd utover aksjenes pålydende (s. 284) Eksempel, nest siste linje: Det overskytende utover pålydende, dvs kroner, tillegges. 5

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer