Årsoppgjøret i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoppgjøret i praksis"

Transkript

1 Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen nøye. Før du kjører årsavslutning, må du ha installert årsavslutningsversjonen Bruk årsavslutningsversjonen også i 2012 Med årsavslutningsversjonen kan du kjøre årsavslutning for 2011, overføre til nytt år og kjøre lønn for Når du overfører til nytt år, endres versjonen automatisk til Versjon inneholder trekktabeller for Du vil derfor ikke motta ny versjon for å kunne kjøre lønn i Du finner alle rutiner for årsavslutningen under oppgavevalg Årsoppgjør. Regelverk nytt og endringer Når det gjelder generelle spørsmål vedrørende regelverk henviser vi til Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter og kodeoversikten 13. utgave som gjelder for inntektsåret Oslo, den 20. desember 2011

2

3 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør i Huldt & Lillevik Lønn Kjørejournal Installere årsoppgjørsversjonen Starte årsoppgjørsversjonen Lønn i 2012 før årsavslutning Forberede årsoppgjøret Oppsett for levering av oppgaver via Altinn Kontrollere lønnsartenes LT-koder Kontrollere offentlige satser Kontrollere skattekortopplysninger Rapportere pensjonstilbyder Personer med utenlandsk adresse Summere årsrapporter Kontrollere opplysninger Registrere tilleggsopplysninger Registrere tilleggsopplysninger elektronisk kommunikasjon og nettolønn Endre fra/til dato på fri bil Fri bil utenfor standardreglene LT-kode 135-A Avstemme mot regnskap Skrive ut feriepengeliste pr Håndtere avtalefestet ferie Skrive ut feriepengeliste - fremgangsmåte Regulere feriepengegrunnlaget Ekstrakjøring Fri bil Fri bil, utenfor standardregelen Elektronisk kommunikasjon Innholdstjenester Fri avis Bompenger Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP) Rentefordel Antall dager vikarer Fagforening betalt av den ansatte Fagforening betalt av arbeidsgiver Ekstrakjøring uten utbetalinger (uten skattetrekk) Ekstrakjøring med utbetalinger (med skattetrekk) Skrive ut ny feriepengeliste Skrive ut kontroll- og avstemmingslister Kontrollere persondata Skrive ut årsoppgave for arbeidsgiveravgift Aditro AS -1- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

4 Innholdsfortegnelse 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver Skrive ut lønns- og trekkoppgaver på papir Overføre oppgaver via Altinn Overføre lønns- og trekkoppgaver til CD/diskett Hente inn kvittering- og feilliste og årsoppgave i Altinn retur Innberette lån Skrive ut personallister på papir - arkivsett Lage ekstra sikkerhetskopi Skrive ut terminlister Reberegning av arbeidsgiveravgift Behandle negativ lønn Overføre og klargjøre til nytt år Hvis du overfører fravær til lønn: Overføre fravær fram til Overføre til nytt år Importere skattekort for Kontroll med levering av skattekort Hvis du overfører fravær til lønn: Overføre fravær på vanlig måte før ny lønnskjøring Skrive ut og slette logg Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

5 Kjørejournal Kjørejournal Firma : Operatør : Dato : Kap Oppgave Valg i oppgavestyreren Frist Utført 1. Kontroller at du har kopiert inn siste versjon, Kontroller LT-kodene i henhold til Skattedirektoratets kodeoversikt 13. utgave. 2.3 Kontroller offentlige satser 2.4 Kontroller skattekortopplysninger 2.5 Kontroller pensjonstilbyder 2.6 Kontroller personer med utenlandsk adresse Vises i tittellinjen øverst i bildet. Kartotek Lønnsarter Kartotek Firmaoppsett Kartotek Arbeidsgiveravgift Kartotek Offentlige satser Rapporter Personalrapporter Skattekortliste Kartotek Firmaoppsett Kartotek Personer 2.7 Summere årsrapporter for utskrift av lister Årsoppgjør Summere årsrapporter 2.8 Kontroller opplysninger Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger Korriger eventuelle feil Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger 2.13 Avstem opplysninger mot regnskap. Korriger eventuelle differanser i en ekstrakjøring Årsoppgjør Avstemmingslister Avstemmingsliste pr. konto 3.2 Skriv ut feriepengelisten Årsoppgjør Feriepengeliste 4. Kjør eventuell ekstrakjøring Periodens lønn Registrere pr. person Periodens lønn Lønnsberegning Skriv ut aktuelle lister og godkjenn perioden 4.14 Skriv ut ny feriepengeliste 5. Kontroller og avstem Årsoppgjør Avstemmingslister opplysningene 5.1 Kontrollere persondata Årsoppgjør Kontrollere persondata 6. Skriv ut årsoppgave Årsoppgjør Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Aditro AS -3- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011 Ja Nei

6 Kjørejournal Kap Oppgave Valg i oppgavestyreren Frist Utført 7.1 Lønns- og trekkoppgaver 7.2 Overføre oppgaver til Altinn (Når lønns- og trekkoppgaver ikke sendes på diskett/cd). 7.4 Lønns- og trekkoppgaver til fil. (Når lønns- og trekkoppgaver ikke sendes via Altinn). Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver Årsoppgjør Overføre oppgaver til Altinn Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver 9. Skriv ut personallister Rapporter Personalrapporter Personalkort 10. Er alt i orden? Hvis ikke automatisk sikkerhetskopi: Verktøy Systemvedlikehold Manuell sikkerhetskopi Ta sikkerhetskopi. Dato: 11. Skriv ut periodiske lister Rapporter Terminlister Terminoppgave Andre aktuelle lister Rapporter Lønnsstatistikker 12. Behandle negativ lønn Rapporter Lønnsstatistikker Generell statistikk 13.1 Hvis du overfører Fravær Overføre til lønn fravær til lønn: Overfør fravær fram til Overfør til nytt år Årsoppgjør Overføre til nytt år 13.2 Skriv ut feriepengeliste etter overføring til nytt år 14. Importer skattekortopplysninger 15. Hvis du overfører fravær til lønn: Overfør fravær på vanlig måte før ny lønnskjøring Årsoppgjør Feriepengeliste Årsoppgjør Elektronisk Skattekortoverføring Importere opplysninger Fravær Overføre til lønn Skriv ut og slett logg Rapporter Systemrapporter Logg Verktøy Logg Innstillinger Du kan skrive ut kjørejournalen i oppgavevalg Årsoppgjør Kjørejournal årsoppgjør. Ja Nei Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

7 1. Installere årsoppgjørsversjonen Installere årsoppgjørsversjonen Før du kjører årsoppgjør må du installere versjon Kontroller at installasjonen er utført korrekt. Lønnssystemet skal etter installasjon vise versjon i tittellinjen øverst i bildet. Siste versjon kan også lastes ned fra vår hjemmeside Starte årsoppgjørsversjonen Du kan benytte årsoppgjørsversjonen for lønnskjøringer både i 2011 og Så lenge du fortsatt jobber med årsoppgjøret i 2011 på en klient, anbefaler vi at du ved pålogging oppgir en dato som er i 2011, for eksempel Systemet vil da automatisk foreslå termin 6 og statistikkmåned 12 på eventuelle ekstrakjøringer i Lønn i 2012 før årsavslutning Du kan sette opp systemet slik at du kan kjøre lønn på 2 år samtidig. Dette gir deg mulighet til å kjøre lønn i 2012 før årsoppgjøret for 2011 er avsluttet. Alle ordinære lønnskjøringer for 2011 må være avsluttet. Du kan fortsatt kjøre ekstrakjøringer i 2011, men systemet vil ikke overføre transaksjoner fra fast lønn/trekk etter at du har åpnet for lønn på 2 år. Du kan registrere inn skattekortopplysninger for 2012, selv om du ikke har overført til nytt år. I oppgaven Kartotek Personer velger du hvilket år du skal endre opplysningene for. Systemet benytter da skattekortopplysning for 2012 når du kjører en ny lønn i 2012, og skattekortopplysningene i 2011 ved ekstrakjøringer og ved lønnsinnberetningen. Aditro AS -5- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

8 1. Installere årsoppgjørsversjonen Når du åpner for to år(se neste punkt), og allerede har registrert periodiske transaksjoner i oppgaven Periodens lønn Registrere pr person vil disse transaksjoner bli overført som periodiske transaksjoner i Vi anbefaler derfor at du åpner for to år før du starter å registrere periodiske transaksjoner. Fremgangsmåte åpne for to år 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk i mappen Parametre. 2. Merk feltet To år samtidig under rammen Systemoppsett. Du får følgende melding: 3. Velg Ja for å aktivisere Systemet tar automatisk en sikkerhetskopi av dataene på klienten og danner filen åååå.mm.dd - nnn Flere Perioder Overforing klient xxxx aar åååå.ovf., der xxxx = firmanummer, dd er dag, mm er måned og åååå = år. Fremgangsmåte kjøre lønn i 2012 før årsavslutning 1. Velg oppgaven Kartotek Offentlige satser. Velg 2012 i feltet År og kontroller at korrekte satser er lagt inn for Velg oppgaven Kartotek Personer og hent opp aktuell person. Velg 2012 i feltet År og registrer inn skattekortopplysninger for personen i henhold til mottatt skattekort. 3. Gjenta punkt 3 for alle ansatte. Du kan ikke importere skattekort før du har kjørt overføring til nytt år, og må derfor registrere inn opplysningene. For å forenkle rutinen for registrering av skattekort kan du ta i bruk funksjonen Skattekort levert, se punkt 14.1 Kontroll med levering av skattekort på side Registrer eventuelle endringer i faste data i oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk eller Kartotek Ansattgruppe i mappen Fast lønn/trekk. Dataene du registrerer her vil kun gjelde for Registrer periodiske transaksjoner på en av følgende måter: a. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. Påse at du har valgt 2012 i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

9 1. Installere årsoppgjørsversjonen b. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. lønnsart. Påse at du har valgt 2012 i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. c. Velg oppgaven Periodens lønn Importere. Påse at du har valgt 2012 i feltet År. Importer transaksjoner på vanlig måte. Hvis du skal overføre fra Ansattportalen, må du første kjøre en lønnsberegning for Deretter overfører du timene på vanlig måte i oppgaven Ansattportal Overføre timer. 6. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. Hvis du har logget inn med en dato i 2011 får du følgende melding når du åpner skjermbildet. 7. Velg Ja og du kommer inn i lønnsberegningen. 8. Legg inn en lønnsdato i Velg 2012 i feltet År bak feltet Periode og kjør lønnsberegning. 9. Skriv ut aktuelle rapporter fra lønnskjøringen, og godkjenn på vanlig måte. Fremgangsmåte kjøre ekstrakjøringer i 2011 når du har åpnet for lønn på 2 år 1. Registrer periodiske transaksjoner på en av følgende måter: a. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. periode. Påse at du har valgt 2011 i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. Aditro AS -7- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

10 1. Installere årsoppgjørsversjonen b. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. lønnsart. Påse at du har valgt 2011 i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. c. Velg oppgaven Periodens lønn Importere. Påse at du har valgt 2011 i feltet År. Importer transaksjoner på vanlig måte. Hvis du skal overføre fra Ansattportalen, må du først kjøre en lønnsberegning for Deretter overfører du timene på vanlig måte i oppgaven Ansattportal Overføre timer. 2. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. 3. Velg 2011 i feltet År. a) Hvis du har ekstrakjøring uten utbetalinger og skattetrekk følger du fremgangsmåten under punkt 4.12 Ekstrakjøring uten utbetalinger (uten skattetrekk) på side 43. b) Hvis du har ekstrakjøring med utbetalinger og skattetrekk følger du fremgangsmåten under punkt 4.13 Ekstrakjøring med utbetalinger (med skattetrekk) på side 44. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

11 2. Forberede årsoppgjøret 2. Forberede årsoppgjøret 2.1 Oppsett for levering av oppgaver via Altinn Huldt & Lillevik Lønn 5.0 har støtte for levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn Kontrollere oppsett på Altinn portalen 1. For å kunne sende lønns- og trekkoppgaver/årsoppgave via Altinn portalen, må du ha tilstrekkelige rettigheter på 2. Innsending av og lønns- og trekkoppgaver krever at du har rollen: Regnskapsmedarbeider. Signering av lønns- og trekkoppgaver krever at du har rollen: Begrenset signeringsrettighet. Hvis du skal sende inn oppgaver til Altinn med en felles datasystem-id og passord på alle organisasjonene må du ha rollen Systeminnsending. Hvis du skal registrere datasystem-id og passord under Tilgangsstyring Datasystemer må du ha rollen Tilgangsstyring. Hvis du ikke har denne rollen vil du ikke ha dette menyvalget tilgjengelig i Altinn. Hvis du er registrert som regnskapsfører i enhetsregisteret, så inkluderer rollen for Regnskapsfører alle rettigheter i forbindelse med overføring, signering og systeminnsending. For mer informasjon om roller og rettigheter ved innsending se Ofte Stilte Spørsmål på våre kundesider 3. For å kontrollere hvilke rettigheter du har, velg Tilgangsstyring Rolleoversikt. Aditro AS -9- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

12 2. Forberede årsoppgjøret 4. For å kunne levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn kreves signering. Hvis oppgaver skal sendes direkte fra Lønn 5.0 med signering må du merke Aktiver signering via datasystemet under valget Tilgangsstyring Datasystemer, se nedenfor Kontrollere oppsett i Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Du må sette opp lønnssystemet som beskrevet nedenfor for å kunne levere oppgaver via Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk i mappen Oppsett integrasjon. Når du genererer oppgaver til Altinn kan du velge å sende disse direkte eller via skjermbildet for Altinn innsending i lønnssystemet. Dette velger du under rammen Sende skjema automatisk ved generering. Vi anbefaler at du velger Nei i dette feltet. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

13 2. Forberede årsoppgjøret 2. Velg menyen Fil Bruker. 3. Gjør følgende for hver bruker av lønnssystemet som skal kunne levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn: a) Merk feltet Tilgang til Altinn portal. b) Under Påloggingsinformasjon for bruker i Altinn portal oppgir du eventuelt fødselsnummer og passordet denne brukeren benytter ved pålogging til Altinn-portalen. Denne informasjonen MÅ registreres når brukeren skal levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn ferdig signert. c) Under Påloggingsinformasjon for klient i Altinn portal i. Marker aktuell klient under Valgte klienter ii. Oppgi Datasystem ID og Datasystem passord som systemet skal benytte ved innsendelse for denne klienten. iii. Klikk Bekreft dersom dette kun skal gjelde denne ene klienten eller Oppdater alle klienter dersom dette skal gjelde alle klientene. d) Klikk. 2.2 Kontrollere lønnsartenes LT-koder Det er viktig at alle lønnsarter er kodet etter Skattedirektoratets kodeoversikt, 13. utgave. Du finner oppdatert kodeoversikt på skatteetatens hjemmeside under Publikasjoner - Rettledninger. Aditro AS -11- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

14 2. Forberede årsoppgjøret Fremgangsmåte ved kontroll av lønnsartenes LT-koder 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. 2. Klikk og velg Lønnsartoversikt. 3. Kontroller utskriften mot Skattedirektoratets kodeoversikt 13. utgave: a) Kontroller kolonnen LT-kode. b) Kontroller at koder i kodeoversikten som er etterfulgt av A har et kryss i kolonnen Grunnlag AA. 4. Hvis en lønnsart som er benyttet har feil LT-kode, endrer du denne. 5. Hvis en lønnsart som er benyttet har feil verdi i kolonnen Grunnlag AA eller Grunnlag FP, må du opprette en ny lønnsart med korrekt definisjon, og foreta en -/+ kjøring på de 2 lønnsartene. 6. Finn alle lønnsarter som er registrert med LT-kode 610, 613, 614, 616, 623, 626, 627, 714, 721 og 749 i lønnsartoversikten. 7. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. 8. Kontroller at feltet Type LT-ytelse på lønnsartene er korrekt definert slik at tilleggsopplysningene oppdateres automatisk: a) Finn hvilke lønnsarter med LT-kode 610, 613, 616 og 626 som gjelder diett og hvilke som gjelder nattillegg. Det skal stå Diett eller Nattillegg i feltet Type LT-ytelse. b) Finn hvilke lønnsarter med LT-kode 610, 613, 614, 616, 623, 626 og 627 som gjelder måltidsfradrag. Det skal stå Måltidsfradrag i feltet Type LT-ytelse. I tillegg må måltidsfradrag ha Godtgjørelse/refusjoner i feltet Type og måltidsfradrag må registres med (minus) foran. c) Lønnsarter med LT-kode 714: Avhengig av hva lønnsarten gjelder skal det stå Passasjertillegg eller Annen ytelse i feltet Type LT-ytelse. d) Lønnsarter med LT-kode 721 eller 749: Avhengig av hva lønnsarten gjelder skal det stå Bilgodtgjørelse eller Annen ytelse i feltet Type LT-ytelse. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

15 2. Forberede årsoppgjøret Eksempel på lønnsartregister Aditro AS -13- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

16 2. Forberede årsoppgjøret Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

17 2. Forberede årsoppgjøret Aditro AS -15- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

18 2. Forberede årsoppgjøret 2.3 Kontrollere offentlige satser 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett. 2. Klikk mappen Parametre. a) Kontroller at regel for arbeidsgiveravgift er korrekt. b) Kontroller satsene for feriepenger. Hvis bedriften har avtalefestet ferie, leser du punkt 3.1 Håndtere avtalefestet ferie på side 26 for nærmere beskrivelse av hvordan du kan sette opp systemet. 3. Velg oppgaven Kartotek Arbeidsgiveravgift. 4. Kontroller satsene. 5. Velg oppgaven Kartotek Offentlige satser. 6. Kontroller satsene. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

19 2. Forberede årsoppgjøret For arbeidsgiveravgiftsregel GG Veitransport er Bunnfradrag beløp ,-. Grense rentefordel skal være 2,75. Beløpet er uendret i Folketrygdens grunnbeløp skal være kr fra og med Kontrollere skattekortopplysninger Du kan skrive ut personenes skattekortopplysninger i oppgavevalg Rapporter Personalrapporter Skattekortliste. Listen gir melding hvis det er feil i personenes fødselsnummer. Det er mulig å kjøre komplett årsoppgjør selv om det er personer med ugyldig fødselsnummer. Dette av hensyn til utenlandske arbeidstakere. For utenlandsk arbeidstaker uten D-nummer oppgir du fødselsdato etterfulgt av i feltet Fødselsnummer. Dette gjør at du kan sende lønns- og trekkoppgaver for disse personene via Altinn. Hvis du mangler fødselsnummer til norske arbeidstakere, kan du kontakte folkeregisteret. Ved utbetaling til selvstendig næringsdrivende skal mottakers organisasjonsnummer registreres i feltet for fødselsnummer med 00 foran. Du korrigerer feil i oppgavevalg Kartotek Personer. Aditro AS -17- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

20 2. Forberede årsoppgjøret Listen viser når skattekortopplysninger sist er endret. 2.5 Rapportere pensjonstilbyder Informasjon om bedriften har pensjonsordning for ansatte skal oppgis på årsoppgaven for arbeidsgiveravgift. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett. 2. Klikk i mappen Firmaopplysninger. 3. Hvis bedriften har en pensjonsordning velger du Ja i feltet Har pensjonsordning og oppgir navnet på selskapet bedriften har avtale med i feltet Pensjonstilbyder. 4. Hvis bedriften ikke har en pensjonsordning velger du Nei i feltet Har pensjonsordning. 5. Klikk. 2.6 Personer med utenlandsk adresse I Altinn er adressefeltene kun beregnet for innberetning av norske adresser. For at innberetning på utenlandske arbeidstakere skal bli korrekt må du registrere adresseopplysninger på utenlandske arbeidstakere som vist nedenfor. Velg aktuell landkode, og angi poststedet i feltet under landkoden. 2.7 Summere årsrapporter Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Summere årsrapporter. 2. Hvis klienten er et skattefritt selskap, forening eller institusjon, merker du feltet Ideell organisasjon. Systemet endrer oppgavegrensen til kr 4.000/ Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

21 2. Forberede årsoppgjøret 3. Klikk. Systemet summerer data slik at du kan skrive ut årsoppgjørslistene. Hvis du kjører en ny lønn, endrer noe i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier eller endrer andre opplysninger som påvirker årsoppgjøret, må du summere årsrapporter på nytt. 2.8 Kontrollere opplysninger I forbindelse med årsoppgjøret må du kontrollere opplysningene til lønns- og trekkoppgaven. Vi anbefaler at du foretar kontroll før ekstrakjøring for å avdekke mulige feil. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger. 2. Skriv ut listen og korriger eventuelle feil som listen viser. Hvis listen viser feil i tilleggsopplysninger (for eksempel elektronisk kommunikasjon), retter du dette i oppgavevalg Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Se punkt 2.9 Registrere tilleggsopplysninger på side 20 for nærmere beskrivelse. Hvis listen viser negative beløp, kontrollerer du oppgavevalg Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Hvis totalt beløp på en LT-kode er negativ, må du korrigere beløpene i en ekstrakjøring, da det ikke er mulig å innberette negative beløp. Se punkt 4. Ekstrakjøring på side 32 for beskrivelse av ekstrakjøringer. Du kan også skrive ut en liste på aktuell person og lønnsart i oppgaven Rapporter Lønnsstatistikker Generell statistikk for ytterligere kontroll. Hvis en LT-kode for samme ytelse inneholder både negative og positive beløp, må du endre teksten på linjene slik at disse har samme tekstopplysning. Disse transaksjonene blir da summert sammen. Se punkt 2.9 Registrere tilleggsopplysninger på side 20 for nærmere beskrivelse. Aditro AS -19- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

22 2. Forberede årsoppgjøret 2.9 Registrere tilleggsopplysninger Her kan du registrere og endre tilleggsopplysninger på lønnsarter med LT-koder som skal innberettes med opplysninger utover antall og beløp. Hvis du skal endre akkumulerte verdier på en lønnsart, må du korrigere i en ekstrakjøring. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Du ser linjer på lønns- og trekkoppgaven som skal spesifiseres med tilleggsopplysninger. Du kan velge om kun linjer med feil skal vises. 2. For å se detaljer om en LT-kode, klikker du +-tegnet foran LTkoden eller dobbeltklikker linjen. 3. Endre tilleggsopplysninger for den aktuelle linjen ved å dobbeltklikke linjen. Du får opp et vindu hvor du kan endre tilleggsopplysningene. Du ser først resultatet av endringene når du lagrer og henter opp personen på nytt. Det er sumlinjen for en LT-kode som må være korrekt med tanke på tilleggsopplysninger. Det vil vanligvis være tilstrekkelig å endre på en av de underliggende linjene. Selv om det ligger feil i en underliggende linje, kan du se bort i fra dette så lenge sumlinjen er korrekt. Etter at du har endret nødvendige opplysninger, kan du velge å kun se linjer med feil. Du kan flytte registreringer innen samme LT-kode ved behov. Merk den (de) registreringen(e) som skal flyttes, klikk og hold venstre museknapp nede mens du drar de merkede registreringene til aktuell LT-kode. De flyttede registreringene får da samme tilleggsopplysninger som den LT-koden du flyttet til. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

23 2. Forberede årsoppgjøret 4. Hvis du skal registrere tilleggsopplysninger på LT-kodene 130-A, 961-A eller 971-A, er det egen rutine for dette. Se punkt 2.10 Registrere tilleggsopplysninger elektronisk kommunikasjon og nettolønn. 5. Når du er ferdig med å endre alle tilleggsopplysningene, bør du kjøre ut listen Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger på nytt. Listen viser om du må korrigere flere tilleggsopplysninger før du kan skrive ut årsoppgjørslistene Registrere tilleggsopplysninger elektronisk kommunikasjon og nettolønn Det er egen rutine for å registrere tilleggsopplysninger for elektronisk kommunikasjon og nettolønn. Dette gjelder tilleggsopplysninger registrert på lønnsart med LT-kode 130-A, 961-A og 971-A. Eksemplet nedenfor beskriver hvordan du registrerer tilleggsopplysninger for elektronisk kommunikasjon (130-A). Følg samme fremgangsmåte når du skal registrere for LT-kodene 961-A og 971-A. 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. 2. Merk en linje med tilleggsopplysning mot LT-kode 130-A. 3. Klikk høyre musetast og velg Endre sumlinje. Aditro AS -21- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

24 2. Forberede årsoppgjøret 4. Når arbeidstaker har hatt flere enn ett abonnement, og disse har vært tilgjengelig for arbeidstaker i ulike tidsrom i løpet av året, skal koden benyttes en gang for hvert tidsrom den ansatte har disponert abonnementene. a) Hvis arbeidstaker har disponert alle abonnement for samme tidsrom, angir du beløp som er dekket av arbeidsgiver, arbeidstaker, antall abonnement og tidsrom. Klikk OK og deretter. b) Hvis arbeidstaker har disponert flere abonnement for ulike tidsrom, fjerner du merke på transaksjonslinjen slik at kun linjer som skal være med i det aktuelle tidsrommet er merket. Klikk OK og deretter. c) Gjenta punkt b for hvert tidsrom. Du ser først resultatet av endringene når du lagrer og henter opp personen på nytt Endre fra/til dato på fri bil Hvis du skal endre fra/til dato på fri bil gjør du dette ved å endre faste opplysninger på personen. 1. Velg oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk og klikk i mappen Fri bil. 2. Trykk [Enter] i feltet Reg.Nr. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

25 2. Forberede årsoppgjøret 3. Du får opp veiviseren for fri bil. Klikk Neste. 4. Endre Fra dato og/eller Til dato for bilen Klikk Neste gjennom veiviseren og Lagre i siste skjermbilde. 5. Du kommer tilbake til skjermbildet for fast lønn/trekk. Klikk Lagre. 6. Velg oppgaven Årsoppgjør Summere årsrapporter. 7. Velg oppgaven Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver og skriv ut oppgaven på personen og kontroller. 8. Hvis datoen ikke er endret må du gjøre tilsvarende endringer under oppstartsverdier. Velg da oppgaven Kartotek Oppstartsverdier og mappen Fri bil. Gjenta punkt 2 til 7 ovenfor også her Fri bil utenfor standardreglene LT-kode 135-A Ved innberetning i denne koden skal du gi tilleggsopplysning om Herav kjøring hjem-arbeid. Fra skatteetaten har vi fått beskjed om at tilleggsfeltet Herav kjøring hjem-arbeid i kode 135-A skal være begrenset til fire tegn, da dette er maks lengde de kan motta ved innberetning. Hvis du skal innberette kjøring hjem-arbeid med et antall som er høyere enn 9999 km, må du korrigere Herav kjøring hjem-arbeid i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger, og sette antall kilometer her til Overskytende antall registrerer du som en endringsoppgave på Aditro AS -23- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

26 2. Forberede årsoppgjøret Beskrivelse av hvordan du registrerer endringsoppgave finner du under Ofte stilte spørsmål på våre kundesider Avstemme mot regnskap I forbindelse med årsoppgjøret må du foreta avstemminger mot regnskap. I systemet finnes det en rekke kontroll- og avstemmingslister. Vi anbefaler at du foretar avstemming før ekstrakjøring for å avdekke mulige differanser. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Avstemmingslister Avstemmingsliste pr. konto. 2. Skriv ut listen. 3. Avstem mot hovedbok: a) Avstem konti for lønn, naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser mot saldobalansen. b) Avstem forskuddstrekk, påleggstrekk, fagforeningstrekk og andre trekk slik: Finn sum beløp på avstemmingslisten Trekk fra innbetalt hittil i år (termin 1-5 for forskuddstrekk og påleggstrekk) Dette skal bli det samme som skyldig trekk i regnskapet (konto 2600, 2610 og 2650 i standard kontoplan NS 4102) 4. Velg oppgaven Årsoppgjør Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. 5. Skriv ut listen. 6. Avstem grunnlaget for arbeidsgiveravgift slik: Beregn sum grunnlag på terminoppgavene hittil i år (termin 1-5) Differansen skal tilsvare grunnlaget for arbeidsgiveravgift for 6. termin Hvis du avdekker avvik i lønnssystemet, korrigerer du avviket i en ekstrakjøring. Se punkt 4. Ekstrakjøring på side 32 for nærmere beskrivelse. Feilsøking Hvis listene viser høyere tall enn det som er bokført, bør du kontrollere følgende: at alle bilag som vedrører lønn er bokført at alle tall er ført riktig vei (debet/kredit) Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

27 2. Forberede årsoppgjøret at hittilverdiene utvikler seg riktig på regnskapsbilagene fra lønnssystemet. Dette kan gjøres ved å ta f eks hittilverdien på lønnsart 1 fra januarbilaget og legge til februars periodetall. Det tallet som fremkommer skal stemme med hittilverdien på regnskapsbilaget pr februar. Gjør tilsvarende kontroll for alle årets måneder. at hittilverdier ikke er endret i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier uten at de samme korreksjoner er gjort i regnskapet Hvis listene viser lavere tall enn det som er bokført, bør du kontrollere følgende: at årsrapporter er summert (oppgavevalg Årsoppgjør Summere årsrapporter) at alle tall er ført riktig vei (debet/kredit) at alle ytelser er tatt med i lønnsregnskapet, f eks styrehonorarer, julegratiale osv. er det personer som har fått status Sluttet før godkjenning er kjørt? Lønn og feriepenger vil da være med på regnskapsbilaget, men ikke bli oppdatert på vedkommendes hittilverdier. at siste lønn er godkjent. Husk at Avstemmingsliste pr konto i oppgavevalg Årsoppgjør Kontroll- og avstemmingslister kan skrives ut pr periode og konto. Dette kan være nyttig ved feilsøking. Aditro AS -25- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

28 3. Skrive ut feriepengeliste pr Skrive ut feriepengeliste pr Opptjeningsåret for feriepenger til utbetaling i 2012 utløper Når du har godkjent all lønn for opptjeningsåret, skriver du ut feriepengelisten og kontrollerer at denne er korrekt. 3.1 Håndtere avtalefestet ferie Bedrifter som har arbeidstakere med avtalefestet ferie, kan utbetale avtalefestede feriepenger på samme lønnsart som lovfestede feriepenger. Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan du setter opp systemet hvis du ønsker utbetaling på samme lønnsart og hvordan du setter opp systemet med utbetaling på atskilte lønnsarter. Utbetale på samme lønnsart Du følger denne beskrivelsen hvis avtalefestede og lovfestede feriepenger skal utbetales på samme lønnsart (og konto) og feriepengeprosenten ikke overstiger 12,34% (den trekkfrie grensen). Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og skriv ut listen. 2. Korriger feriepengeprosenten slik: a) Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett. b) Klikk mappen Parametre. c) Oppgi feriepengeprosenten (inkludert den avtalefestede prosenten) i feltet Feriepengeprosent (eksempelvis 12,0). 3. Hvis enkelte grupper ansatte ikke omfattes av avtalen om mer ferie, plasserer du disse i egne ansattgrupper. Oppgi da den ordinære feriepengeprosenten (10,2%) og feriepengeprosenten over 60 år (2,3%) under Avvikende feriepengeprosent på ansattgruppen. Du oppretter ansattgrupper i oppgavevalg Kartotek Ansattgrupper. 4. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og skriv ut listen på nytt. Hvis selve satsen for avtalefestet feriepengeprosent er uendret, viser denne listen samme tall som feriepengelisten du allerede har skrevet ut. 5. Hvis du har endret selve satsen for avtalefestet feriepengeprosent, gjør du følgende: a) Finn differansen mellom beregnede feriepenger på de to feriepengelistene og avsett dette manuelt i regnskapet. Utbetale på atskilte lønnsarter Du følger denne beskrivelsen hvis avtalefestede og lovfestede feriepenger skal utbetales på atskilte lønnsarter (og eventuelt føres på Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

29 3. Skrive ut feriepengeliste pr atskilte konti) og/eller hvis feriepengeprosenten overstiger 12,34% (den trekkfrie grensen). Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og skriv ut listen. 2. Korriger feriepengeprosenten slik: a) Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett. b) Klikk mappen Parametre. Systemet foreslår verdier i feltene ut i fra hva du tidligere har oppgitt som feriepengeprosenter. Den lovfestede feriepengeprosenten skal stå i feltet Feriepengeprosent og den avtalefestede satsen skal stå under Avtalefestet ferie. c) Merk feltet Avtalefestet ferie. d) Registrer feriepengeprosenten (inkludert den avtalefestede prosenten) i feltet Sats for avtalefestet ferie (eksempelvis 12,0). e) Det skal vanligvis stå Nei i feltet Skal avtalefestet ferie inngå i feriepengegrunnlaget. Systemet beregner den trekkpliktige delen av de avtalefestede feriepengene (hvis feriepengeprosenten overstiger 12,34%). 3. Hvis enkelte grupper ansatte ikke omfattes av avtalen om mer ferie, plasserer du disse i egne ansattgrupper. Oppgi da den ordinære feriepengeprosenten (10,2%) og feriepengeprosenten over 60 år (2,3%) under Avvikende feriepengeprosent på ansattgruppen. Du oppretter ansattgrupper i oppgavevalg Kartotek Ansattgrupper. 4. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og skriv ut listen på nytt. Hvis selve satsen for avtalefestet feriepengeprosent er uendret, viser denne listen samme tall som feriepengelisten du allerede har skrevet ut. 5. Hvis du har endret selve satsen for avtalefestet feriepengeprosent, gjør du følgende: a) Finn differansen mellom beregnede feriepenger på de to feriepengelistene og avsett dette manuelt i regnskapet. 3.2 Skrive ut feriepengeliste - fremgangsmåte Forutsetninger Siste lønnsberegning som skal være med i feriepengegrunnlaget må være godkjent. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste. Aditro AS -27- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

30 3. Skrive ut feriepengeliste pr Skriv ut feriepengelisten. 3. Hvis du har arbeidstakere med avtalefestet ferie, leser du punkt 3.1 Håndtere avtalefestet ferie på side 26 for nærmere beskrivelse. 4. Kontroller feriepengegrunnlaget på feriepengelisten på bakgrunn av ferielovens bestemmelser. 5. Reguler eventuelt feriepengegrunnlaget i en ekstrakjøring. Se punkt 3.3 Regulere feriepengegrunnlaget på side 31 og 4. Ekstrakjøring på side 32. Når du overfører til nytt år, beregner systemet feriepenger til gode neste år og nullstiller feriepengegrunnlaget. Om feriepengelisten Begrense 2,3% Feriepengelisten beregner automatisk 2,3% ekstra feriepenger for feriepenger? personer som fyller 60 år i ferieåret. Listen viser om 2,3% er begrenset av 6G (Folketrygdens Grunnbeløp). Du velger om 2,3% skal begrenses av 6G eller ikke i oppgavevalg Kartotek Firmaoppsett (i mappen Parametre). Vi gjør oppmerksom på at G ble øket til kr med virkning fra og anbefaler at du sjekker G i oppgavevalg Kartotek Offentlige satser. Justere rest feriepenger 2010? Avsetninger Avstem avsatte feriepenger mot regnskap Feriepengelisten har egen kolonne for rest feriepenger opptjent i Denne kolonnen skal normalt være 0. Hvis det står et beløp i denne kolonnen betyr det at det er feriepenger opptjent i fjor som ikke er utbetalt. Hvis beløpet er feil kan du endre dette i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier i feltene Feriepenger til utbetaling nederst til høyre. Du må gjøre eventuelle korreksjoner i regnskapet manuelt. Feriepengelisten viser feriepengegrunnlaget og hva dette utgjør i feriepenger pr dags dato. Hvis listen viser avvik mellom avsatte og beregnede feriepenger, kan du lese om mulige årsaker til dette i hjelpefilen til Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Velg menyvalg Hjelp Innhold og stikkordregister, velg Temaer, Avsetninger i systemet og Avsetning av Feriepenger. Avstem listen mot skyldige feriepenger i regnskapet (konto 2940 i standard kontoplan NS 4102). Du finner også en egen avstemmingsliste for avsatte feriepenger og arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger pr periode i oppgaven Årsoppgjør Avstemmingslister Feriepenger pr periode. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

31 3. Skrive ut feriepengeliste pr Avstem avsatt aga av avsatte feriepenger mot regnskap Hvis du ønsker å avstemme avsatt arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger i regnskapet (konto 2780 i standard kontoplan NS 4102) skriver du ut feriepengelisten pr arbeidssted. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og angi Arbeidssted/ Person ID i feltet Velg sortering. Velg Ja i feltet Ønskes bruddsum. Aditro AS -29- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

32 3. Skrive ut feriepengeliste pr Eksempel på feriepengelisten Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

33 3. Skrive ut feriepengeliste pr Regulere feriepengegrunnlaget Hvis du skal regulere feriepengegrunnlaget, følger du denne fremgangsmåten: 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. 2. Kontroller at lønnsarten for korreksjon av feriepengegrunnlag er definert og ser slik ut: 3. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. 4. Registrer korreksjon av feriepengegrunnlaget på egen lønnsart (lønnsart 135 i standard lønnsartregister). Hvis du skal redusere feriepengegrunnlaget, skriver du - (minus) foran beløpet. 5. Utfør resten av ekstrakjøringen på vanlig måte. Se punkt 4. Ekstrakjøring på side 32 for nærmere beskrivelse. Aditro AS -31- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

34 4. Ekstrakjøring 4. Ekstrakjøring 4.1 Fri bil Du kan kjøre ekstrakjøringer når som helst i løpet av et år. Eksempler på ytelser i en ekstrakjøring: Fri bil Elektronisk kommunikasjon Fri avis Bompenger Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP) Rentefordel Antall dager vikarer Fagforening Hvis du registrerer alle ytelser fortløpende i løpet av året og ikke har behov for å korrigere noe, lar du være å kjøre ekstrakjøring og går direkte til punkt 5. Skrive ut kontroll- og avstemmingslister på side 46. Eksempel Korrigere sats ved yrkeskjøring over kilometer Ved yrkeskjøring utover km i året skal fordelen beregnes ut fra 75% av listepris. Vanligvis gjør du dette i forbindelse med årets slutt. En ansatt har fri bil med listepris kr , og har kjørt over kilometer i løpet av Bilen er under 3 år gammel. Ordinært årlig fordelsbeløp for denne bilen er kr Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

35 4. Ekstrakjøring Ordinær årlig fordel kr Fordel når yrkeskjøring over km kr For mye fordelsbeskattet kr Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. På linjen for lønnsart 75 klikker du i feltet Beløp og angir beløpet du skal korrigere med (med minus foran). Klikk OK i dialogboksen som kommer opp. Dersom personen har flere biler du skal korrigere på må du kjøre en kjøring for hver av bilene. Husk også at du må endre feltet status til Aktiv på bilen som skal være med i lønnskjøringen, og Avsluttet på bilen(e) som ikke skal være med. 4.2 Fri bil, utenfor standardregelen Fordel fri bil som kun er benyttet til kjøring mellom hjem og arbeid skal innberettes på lønnsart som vis nedenfor. Påse at det er valgt Fri bil i feltet Bruk satser fra i mappen Parameter. Beregnet fordel når det er klart misforhold mellom listepris og fordel ved privat bruk skal innberettes på følgende lønnsart. Aditro AS -33- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

36 4. Ekstrakjøring 4.3 Elektronisk kommunikasjon Fri fasttelefon, mobil, bredbånd o.l. skal behandles som elektronisk kommunikasjon og følgende gjelder: Ved ett abonnement fordel fastsettes til inntil kr pr år for den del av telefondekningen som overstiger kr 1.000,- (de første kr 1.000,- er skattefri). Ved to eller flere abonnement fordel fastsettes til inntil kr 6.000,- pr år for den del som overstiger kr 1.000,- (de første kr 1.000,- er skattefri). Det arbeidstaker dekker selv av elektronisk kommunikasjon, skal gå til fradrag i fordelsbeløpet. Statens ordning for fri telefon eksisterer fortsatt, men har ikke lenger satser, og har ingen skattemessig betydning. For korrekt innberetning og behandling av elektronisk kommunikasjon kreves følgende opplysninger: Beløp Dekket av arbeidsgiver Dekket av den ansatte Antall abonnement Tidsrom Ved helt eller delvis dekning av flere abonnement, skal koden benyttes en gang for hvert tidsrom det foreligger to, tre eller flere abonnement. Dersom fordelen er 0, skal de øvrige opplysninger innberettes. Om innholdstjenester se punkt 4.4 Innholdstjenester på side 39. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

37 4. Ekstrakjøring For å forenkle arbeidet med innberetningen, anbefaler vi regneark for beregning av innberetning som du finner på våre kundesider under Ofte Stilte Spørsmål og mappen Årsoppgjør. Eksempel 1 Arbeidsgiver dekker mobiltelefon hele året, dvs en tjeneste. Dekket Arb.giver Total regning Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Mobil Dersom du har ført fordel elektronisk kommunikasjon som et fast beløp pr. måned må du registrere tilleggsopplysninger i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: Eksempel 2 Arbeidsgiver dekker fasttelefon for hele året, dvs en tjeneste. Dekket Arb.giver Total regning Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Aditro AS -35- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

38 4. Ekstrakjøring Fast tlf Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: Eksempel 3 Arbeidsgiver dekker kr til mobiltelefon hele året, dvs en tjeneste. Beløp ut over dette dekker arbeidstaker selv. Dekket Arb.giver Total regning Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Mobil = 0 Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: Når du registrerer fri telefon med fordelsbeløp 0, må du oppgi 1 i feltet Antall for at linjen skal innberettes. Eksempel 4 Arbeidsgiver dekker mobiltelefon, fasttelefon og bredbånd hele året, dvs tre tjenester. Dekket Arb.g. Total regning Dekket arb. taker Mobil Bredbånd Sk.pl. beløp Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

39 4. Ekstrakjøring Fasttelefon Dersom du har ført fordel elektronisk kommunikasjon som et fast beløp pr. måned må du registrere tilleggsopplysninger i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: Eksempel 5 Arbeidsgiver har dekket mobiltelefon hele 2011, mens bredbånd er dekket fra Mobil Mobil Bredbånd Dekket Arb.g. Total regning Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Dersom du har ført fordel elektronisk kommunikasjon som et fast beløp pr. måned må du registrere tilleggsopplysninger i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: 1. Registrerer perioden Aditro AS -37- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

40 4. Ekstrakjøring 2. Registrerer perioden Korrigere elektronisk kommunikasjon Hvis du har ført fordel for elektronisk kommunikasjon gjennom hele året og du skal korrigere fordelsbeløpet, gjør du følgende: 1. Registrere beløpet du skal korrigere med i oppgaven Periodens lønn Registrere pr person. 2. Kjør og godkjenn lønn på vanlig måte. 3. Korriger tilleggsopplysninger i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

41 4. Ekstrakjøring 4.4 Innholdstjenester Privat bruk av innholdstjenester som dekkes av arbeidsgiver skal fordelbeskattes i tillegg til sjablonbeløpet for elektronisk kommunikasjon. 4.5 Fri avis Aditro AS -39- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

42 4. Ekstrakjøring 4.6 Bompenger 4.7 Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP) Arbeidsgivers premie (eventuelt tilskudd til premiefond) til kollektiv pensjonsforsikring, OTP og AFP er kun arbeidsgiveravgiftspliktig, og skal ikke innberettes på de ansatte. Premien skal innberettes i egen rubrikk på årsoppgaven for arbeidsgiveravgift. For å få med premien på årsoppgaven og få avsatt arbeidsgiveravgift av premien på regnskapsbilaget, må du registrere arbeidsgivers tilskudd til slike ordninger i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr. person. Du fordeler premien forholdsmessig pr arbeidsgiveravgiftssone og registrerer premien på en tilfeldig person i hver avgiftssone. Du registrerer premien på en egen lønnsart. Kollektiv pensjonsforsikring er lønnsart 127 i standard lønnsartregister. Lønnsarten må ha 21. Arb.givers andel pensjon/afp i Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

43 4. Ekstrakjøring feltet Måte (under Beregning). For å unngå utskrift av lønnsarten på lønnsslippen, velger du Vises ikke i feltet Spesifikasjon. 4.8 Rentefordel Hvis rentefordelen er beregnet feil, korrigerer du dette på en egen lønnsart. Korrigere rentefordel 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter og opprett lønnsart for korreksjon av rentefordel. Beløpet som skal korrigeres må beregnes manuelt. 2. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person og registrer beløpet du skal korrigere med på lønnsarten for korreksjon av rentefordel (lønnsart 169 i dette eksemplet). Hvis du skal redusere fordelsbeløpet, registrerer du beløpet med - (minus) foran. 4.9 Antall dager vikarer Hvis en person har arbeidet i atskilte perioder i løpet av året, skal antall dager vedkommende har arbeidet angis på lønns- og trekkoppgaven. Du oppgir antall dager i antallfeltet i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr. person. Hvis du er ferdig med ekstrakjøring(er) kan du registrere antall dager i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier. Aditro AS -41- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

44 4. Ekstrakjøring 4.10 Fagforening betalt av den ansatte Arbeidsgiver er pålagt å innberette fagforeningskontingent som den ansatte selv har betalt. Samtidig kan trekket redusere den ansattes trekkgrunnlag inntil grensen for skattefri fagforening (kr 3.660). Hvis du har registrert fagforeningskontingenten i ordinære lønnskjøringer i løpet av året, ser du bort fra denne beskrivelsen. Du må registrere fagforeningstrekket umiddelbart før du summerer årsrapporter. Velg oppgaven Kartotek Oppstartsverdier. Velg aktuell person, oppgi lønnsarten for egenbetalt fagforening (lønnsart 188 i standard lønnsartregister) og oppgi innbetalt beløp med - (minus) foran. Når du registrerer egenbetalt fagforening, trenger du ikke opprette trekket som en fordring. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

45 4. Ekstrakjøring 4.11 Fagforening betalt av arbeidsgiver Arbeidsgiver er pålagt å innberette fagforeningskontingent når arbeidsgiver betaler for den ansatte. Trekket kan redusere trekkgrunnlaget for den ansatte inntil grensen for skattefri fagforening (kr 3.600). Hvis du har registrert fagforeningskontingenten i ordinære lønnskjøringer i løpet av året, ser du bort fra denne beskrivelsen. 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter og opprett lønnsarten for fordelen av betalt fagforening. Lønnsarten må ha 112 i feltet LT-kode, Prosent i feltet Skatt og feltet Arbeidsgiveravgift må være merket. 2. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. 3. Registrer lønnsarten for fordel av betalt fagforening (lønnsart 100 i dette eksemplet) og registrer beløpet som arbeidsgiver har betalt. 4. Velg oppgaven Kartotek Oppstartsverdier. 5. Velg aktuell person, oppgi lønnsarten for egenbetalt fagforening (lønnsart 188 i standard lønnsartregister) og oppgi innbetalt beløp med - (minus) foran. Når du registrerer egenbetalt fagforening, trenger du ikke opprette trekket som en fordring Ekstrakjøring uten utbetalinger (uten skattetrekk) Hvis du kjører en ekstrakjøring med trekkpliktige ytelser som ikke utbetales, for eksempel gruppelivsforsikring og elektronisk kommunikasjon, og personene ikke får utbetalt annen lønn det kan trekkes skatt av, kan det ikke beregnes skattetrekk av de trekkpliktige ytelsene. Følg da denne fremgangsmåten. Vær oppmerksom på at det å unnlate beregning av skattetrekk ikke er i samsvar med Aditro AS -43- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

46 4. Ekstrakjøring trekkreglene. Se punkt 4.13 Ekstrakjøring med utbetalinger (med skattetrekk) på side 42 hvis det skal beregnes skattetrekk. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. 2. Registrer ytelsene som skal være med. 3. Hvis du skal endre på fast lønn/trekk som fri bil og fordringer gjør du følgende: a) Klikk Fast/Variable og faste transaksjoner for personen vises. b) Klikk i feltet Beløp og angi beløp for fri bil/fordring som skal være med i ekstrakjøringen. c) Klikk. 4. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. 5. Velg Skatt ved ekstrakjøring (ingen skatt) i feltet Skatt. Systemet beregner da ingen skatt, heller ikke av lønnsarter med Prosent i feltet Skatt. 6. Merk feltet Kun variable data. Fast lønn og trekk blir da ikke med i lønnsberegningen. 7. Påse at det står Termin 6 i feltet Termin. 8. Utfør lønnsberegning på vanlig måte. Hvis du har dagens dato i 2012, får du melding om at trekktabeller for 2011 benyttes. Svar Ja for å fortsette. 9. Skriv ut lønnsslipper og regnskapsbilag. Lønnsslippene skal vise 0 (null) i beløp til utbetaling. 10. Godkjenn perioden på vanlig måte. Ved bokføring i regnskapet, må du nøye vurdere hvilke av beløpene på konteringsbilaget som skal posteres i regnskapet. Noen av beløpene kan være bokført tidligere Ekstrakjøring med utbetalinger (med skattetrekk) Hvis du kjører en ekstrakjøring med trekkpliktige ytelser som ikke utbetales, for eksempel gruppelivsforsikring og elektronisk kommunikasjon, og personene i tillegg får utbetalt annen lønn, skal det beregnes skattetrekk. Følg da denne fremgangsmåten. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

47 4. Ekstrakjøring Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. Påse at lønnsarter som skal være med i ekstrakjøringen har Prosent i feltet Skatt. 2. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. 3. Registrer ytelsene som skal være med. 4. Hvis du skal endre på fast lønn/trekk som fri bil og fordringer gjør du følgende: a) Klikk Fast/Variable og faste transaksjoner for personen vises. b) Klikk i feltet Beløp og angi beløp for fri bil/fordring som skal være med i ekstrakjøringen. c) Klikk. 5. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. 6. Velg Normal skatt i feltet Skatt. Systemet beregner da forskuddstrekk på vanlig måte. 7. Merk feltet Kun variable data. Fast lønn og trekk blir da ikke med i lønnsberegningen. 8. Påse at det står Termin 6 i feltet Termin. 9. Utfør lønnsberegning på vanlig måte. Hvis du har dagens dato i 2012, får du melding om at trekktabeller for 2011 benyttes. Svar Ja for å fortsette. 10. Skriv ut lønnsslipper og regnskapsbilag. 11. Godkjenn perioden på vanlig måte. Ved bokføring i regnskapet, må du nøye vurdere hvilke av beløpene på konteringsbilaget som skal posteres i regnskapet. Noen av beløpene kan være bokført tidligere Skrive ut ny feriepengeliste Hvis noe i ekstrakjøringen påvirker feriepengegrunnlaget, må du skrive ut feriepengelisten på nytt. Se punkt 3.2 Skrive ut feriepengeliste - fremgangsmåte på side 27 for nærmere beskrivelse. Aditro AS -45- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

48 5. Skrive ut kontroll- og avstemmingslister 5. Skrive ut kontroll- og avstemmingslister Du finner samtlige kontroll- og avstemmingslister under oppgavevalg Årsoppgjør Avstemmingslister. Før du skriver ut disse listene, må du ha summert årsrapporter. Se punkt 2.7 Summere årsrapporter på side 18 for nærmere beskrivelse. Du velger selv hvilke lister du vil skrive ut. Hvis du ikke tidligere har skrevet ut Kontroll av opplysninger, skriver du ut denne først. Kontroll av opplysninger Listen viser om det er opplysninger du må registrere eller korrigere før du kan fortsette med årsoppgjøret. Hvis listen viser feil, leser du punkt 2.9 Registrere tilleggsopplysninger på side 20 for beskrivelse av hvordan du retter feilene. Avstemmingsliste pr. LT-kode Listen skriver sum hittil og sum innberettet pr LT-kode spesifisert pr lønnsart, totalt arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og feriepengegrunnlag. Avstemmingsliste pr. konto Listen skriver sum hittil og sum innberettet pr konto spesifisert pr lønnsart. Du kan gjøre utvalg på periode eller statistikkmåned ved utskrift av listen. Denne listen er egnet til å avstemme lønn mot hovedbok. Se punkt 2.13 Avstemme mot regnskap på side 24 for mer detaljer om avstemmingen. Feriepenger pr. periode Listen skriver ut feriepengegrunnlag, avsatte feriepenger, avsatt arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger og sum avsetning hittil i år pr person. Du kan gjøre utvalg på periode eller statistikkmåned ved utskrift av listen. Personer under grensen for oppgaveplikt Listen viser personer som har tjent mindre enn oppgavegrensen. Hvis det er trukket forskuddstrekk for personer under oppgavegrensen, innberettes kun forskuddstrekket. Lønnen skrives på egen linje på årsoppgaven. Lønn under oppgavegrensen er arbeidsgiveravgiftspliktig. Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag pr. person Listen viser arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget og beregnet arbeidsgiveravgift. Du kan velge å skrive ut rapporten pr termin, arbeidssted eller ansatt. Rapporten kan kun skrives ut for terminer det er skrevet ut terminoppgave for. Beløpene på rapporten er ikke avrundet. Dette kan medføre avvik hvis du avstemmer rapporten mot terminoppgaven. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

49 5. Skrive ut kontroll- og avstemmingslister Oversikt tilleggsopplysninger Skriver ut alle lønnsregistreringer som skal innberettes med tilleggsopplysninger på lønns- og trekkoppgaven. Komprimert lønns- og trekkoppgave Skriver ut lønns- og trekkoppgaver på hvitt papir for kontroll. Listen kan for eksempel brukes til å kontrollere navn, skattekommune, antall dager for vikarer og ansettelsestidspunkt. 5.1 Kontrollere persondata Før utskrift av lønns- og trekkoppgaver må du kontrollere at alle data på personen er korrekt. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Kontrollere persondata. 2. Klikk. 3. Systemet kontrollerer persondata og skriver personer med ugyldig data til skjerm. Hvis du får melding om feil, må du rette dette og kjøre en ny kontroll. Alle persondata må være korrekt før du kan generere lønns- og trekkoppgaver. Aditro AS -47- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

50 6. Skrive ut årsoppgave for arbeidsgiveravgift 6. Skrive ut årsoppgave for arbeidsgiveravgift Forutsetninger Du må ha skrevet ut kontrollisten i oppgavevalg Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger og korrigert eventuelle feil. Du må ha valgt korrekt beløpsgrense for innberetning (kr 1.000/ 4.000) når du summerte årsrapporter i oppgavevalg Årsoppgjør Summere årsrapporter. Når du skriver ut endelig årsoppgave, må all lønn for 2011 være kjørt og godkjent. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. 2. Klikk. 3. Skriv ut årsoppgaven. Årsoppgaven skrives ut på blankt papir. Hvis du skal sende inn årsoppgaven fører du beløpene fra listen over i blanketten RF Når du sender lønns- og trekkoppgaver via Altinn, inneholder denne også informasjon til årsoppgaven. Dette betyr at du ikke skal sende inn årsoppgaven. Årsoppgaven blir generert på grunnlag av innsendte data, og kan hentes ut i menyvalget Verktøy Altinn Altinn retur, eventuelt på Når du leverer lønns- og trekkoppgaver på CD, sender du årsoppgaven straks du mottar "Kvittering for mottatte data". Hvis du derimot leverer lønns- og trekkoppgaver på papir, sender du årsoppgaven sammen med lønns- og trekkoppgavene innen den tidsfristen som gjelder for lønns- og trekkoppgaven. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

51 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver Du må alltid skrive ut lønns- og trekkoppgavene på papir. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal alltid ha en kopi av oppgaven. Fristen for innlevering av lønns- og trekkoppgaver elektronisk for 2011 er 31. januar. 7.1 Skrive ut lønns- og trekkoppgaver på papir Forutsetninger Du må ha skrevet ut kontrollisten i oppgavevalg Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger og korrigert eventuelle feil. Du må ha valgt korrekt beløpsgrense for innberetning (kr 1.000/ 4.000) når du summerte årsrapporter i oppgavevalg Årsoppgjør Summere årsrapporter. Når du skriver ut endelige lønns- og trekkoppgaver, må all lønn for 2011 være kjørt og godkjent. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver. Du kan skrive ut lønns- og trekkoppgavene så mange ganger du ønsker. 2. Velg ønsket formular i feltet Velg formular. Formular Blankt papir RF-1015 RF-1023 Brukes når? Denne lønns- og trekkoppgaven på blankt papir med raster er ikke godkjent for bruk. Bruk derfor dette formularet kun ved utskrift av lønns- og trekkoppgaver for kontroll. Lønns- og trekkoppgave beregnet for laserskrivere. Du må kjøre ut ett eksemplar både til arbeidsgiver og arbeidstaker (samt ett til kommunekassereren ved manuell innlevering). Hvis plasseringen i rubrikkene på formularet er unøyaktig, kan du justere margene ved å klikke Oppsett i bildet der du starter utskriften. Prøv deg fram med små justeringer. Skriv ut bare et par eksemplarer som test inntil du er fornøyd med plasseringen. Lønns- og trekkoppgave for matriseskrivere ved manuelle oppgaver (3 eksemplarer). Brukes også ved manuelle endringsoppgaver. Aditro AS -49- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

52 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver Formular RF-1026 Brukes når? Arbeidsgivere som benytter pressfalsutgaven av lønns- og trekkoppgaveblanketten (RF-1026) skal bestille denne direkte fra: Wittusen & Jensen v/jørn Juvoll Mobil: evnt. sentralbord E-post: 3. Klikk. 4. Når lønns- og trekkoppgavene er kontrollert og funnet i orden, kan du overføre lønns- og trekkoppgavene til Altinn eller CD/diskett (se nedenfor). 7.2 Overføre oppgaver via Altinn Forutsetninger Lønns- og trekkoppgavene må være skrevet ut på papir, kontrollert og funnet i orden. Du må ha klargjort systemet for levering av oppgaver via Altinn, jfr punkt 2.1 Oppsett for levering av oppgaver via Altinn på side 9. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Overføre oppgaver til Altinn. 2. Klikk og filen genereres. Dette kan ta noe tid avhengig av antall lønns- og trekkoppgaver. 3. Klikk og filen klargjøres for overføring til Altinn. a) Hvis du valgte Ja til å sende skjema automatisk ved generering i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon, overfører systemet filen direkte til Altinn. Hvis det er feil i filen kommer du inn i skjermbildet Altinn innsending, se punkt 4. b) Hvis du valgte Nei til å sende skjema automatisk ved generering i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon, åpner systemet menyen Verktøy Altinn Altinn innsending hvor du sender filen. 4. I menyvalg Verktøy Altinn Altinn innsending vises alle genererte oppgaver og status på innsendelser. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

53 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver 5. Merk oppgaven(e) du skal sende inn og klikk Send. 6. Når du sender lønns- og trekkoppgaver og har oppgitt fødselsnummer og passord på brukeren, får du spørsmål om oppgaven skal signeres. 7. Velg Ja (Yes) for å sende oppgaven til Altinn med signering. 8. Velger du Nei (No) får du følgende melding. 9. Velg Ja (Yes) for å sende oppgaven til Altinn uten signering. Velg Nei (No) for å avbryte innsendingen. Husk at når du sender en oppgave til Altinn er det først når du har fått status Ferdigbehandlet i Altinn at innsendelsen er fullført. Vi anbefaler at du kontrollerer status på innsendte oppgaver her ved å merke aktuell oppgave og klikke Hente status. Du kan også kontrollere status på bedriftens side på For mer informasjon om bruk at skjermbildet Altinn Innsending i Huldt & Lillevik Lønn 5.0, klikk. Aditro AS -51- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

54 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver 7.3 Overføre lønns- og trekkoppgaver til CD/diskett Forutsetninger Lønns- og trekkoppgavene må være skrevet ut på papir, kontrollert og funnet i orden. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver. 2. Klikk. 3. Oppgi hvor filen skal plasseres. Systemet foreslår å lagre filen på standard filområde. Hvis du skal lagre filen på diskett, velger du diskettstasjon (vanligvis A:) og setter inn en nyformatert diskett i diskettstasjonen. Systemet lager lønns- og trekkoppgavene på fil. Filen heter GAXDFLT. I tillegg lager systemet en kopi av filen som heter GAXDFLT.xxxx der xxxx er klientnummeret. Kopien plasseres på lønnsområdet. 4. Hvis du skal sende filen på CD, må du brenne ut filen fra harddisk til CD. Hvis du valgte å lagre filen til diskett, er disketten nå klar. a) Merk CD/disketten slik: Innsenders navn (firma) : Innsenders org.nr. : Telefonnummer : Kontaktperson : Filnavn : GAXDFLT Filtype : COPY Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

55 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver b) Send CD/disketten til: Skattedirektoratet Grunnlagsdata Postboks 6551, Etterstad 0606 OSLO 7.4 Hente inn kvittering- og feilliste og årsoppgave i Altinn retur Hvis du har sendt inn lønns- og trekkoppgavene via Altinn innsending, kan du hente inn kvittering og årsoppgave i Altinn retur. Skatteetaten oppgir at de vil sende ut årsoppgavene fra midten av januar. Hvis du sender inn lønns- og trekkoppgavene etter det (og før fristen går ut 31. januar), skal årsoppgaven komme i retur innen 72 timer. 1. Velg Årsoppgaver og Andre meldinger i filteret og klikk Vis tilgjengelige returmeldinger i Altinn. 2. Du vil få opp et autentiseringsbilde mot Altinn hvor du kan velge å autentisere deg med pinkode på SMS eller pinkode fra Altinnbrev. Aditro AS -53- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

56 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver 3. Velg den måten du ellers bruker for å logge deg inn på Altinn. Hvis du i Altinn før har angitt at du skal motta engangskoder pr SMS, velger du Pinkode på SMS som autentiseringsmetode og klikker Pinkode. Pinkoden du mottar via SMS legger du så inn i vinduet du får opp og klikker OK. Du vil nå være innlogget mot Altinn. Meldinger som er tilgjengelige, vil legge seg som linjer i bildet. 4. Merk linjen(e) og klikk Hent valgte meldinger fra Altinn. Meldingen(e) vil du nå finne igjen under fanen Oversikt hentede meldinger. 5. Dersom du har mottatt en Kvittering- og feilliste, merker du linjen og høyreklikker. 6. Klikk på Kvittering/feilliste, lønns- og trekkoppgaver.pdf og du vil få opp kvitteringen på høyre side. 7. Høyreklikk når du står i kvitteringslisten og velg Skriv ut. 8. Dersom du har mottatt Årsoppgaven, merker du linjen og høyreklikker. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

57 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver 9. Du får nå valget om du ønsker å se Årsoppgaven i pdf-format eller xml-format. Du skal vanligvis velge pdf-format. Du vil nå få opp Årsoppgaven på høyre side i skjermbildet. 10. Høyreklikk når du står i årsoppgaven og velg Skriv ut. Du kan også hente ut kvitteringsliste og årsoppgave inne på Alle arbeidsgivere som sender lønns- og trekkoppgaver på CD/diskett mottar kvitteringen fra Skattedirektoratet i posten. Listen heter "Kvittering for mottatte data". Du kan kontrollere kvitteringslisten mot listen Avstemmingsliste pr. LT-kode i oppgavevalg Årsoppgjør Avstemmingslister. Aditro AS -55- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

58 8. Innberette lån 8. Innberette lån Hvis bedriften gir lån til ansatte, kan renter og saldo innrapporteres på fil eller blankett til skattemyndighetene. Arbeidsgiver er ikke pålagt å innberette dette. Løsningen dekker ikke innskudd, tilbakebetaling av renter og konti der andre har disposisjonsrett. Forutsetninger Lånet må være registrert med kontonummer (i oppgavevalg Kartotek Fast lønn/trekk og mappen Fordringer). Skrive ut oppgaver 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Personallån. 2. Merk feltet Personallån utskrift og klikk Utfør. 3. Skriv ut og kontroller oppgavene. Skrive ut følgeskriv og lage fil 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Personallån. 2. Merk feltet Følgeskriv utskrift. Påse at feltet Forhåndsvisning er merket og klikk Utfør. 3. Oppgi Kontaktperson og Telefonnr. 4. Klikk bak feltet Katalog og oppgi hvor filen skal lagres. 5. Klikk for å skrive ut følgeskrivet. 6. Klikk for å eksportere filen. Filen heter ArsoppgLan.xxxx der xxxx er klientnummeret. Sende inn oppgaver og følgeskriv Send oppgaver og følgeskriv til den mottakeren du har fått oppgitt hos din skatteoppkrever (kommunekasserer). Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

59 9. Skrive ut personallister på papir - arkivsett 9. Skrive ut personallister på papir - arkivsett Du bør ved årets slutt skrive ut personallister på papir og arkivere utskriften. Du skriver ut personallistene i oppgavevalg Rapporter Personalrapporter Personalkort. Vi anbefaler at du skriver ut listen sortert på navn. 10. Lage ekstra sikkerhetskopi Har du satt opp systemet til å ta automatisk sikkerhetskopi før overføring til nytt år, ser du bort fra dette punktet. Menyvalg Verktøy Systemvedlikehold viser hvordan systemet er satt opp når det gjelder sikkerhetskopiering. Hvis du ikke tar automatisk sikkerhetskopi, anbefaler vi at du tar en ekstra sikkerhetskopi i forbindelse med årsoppgjøret. Du tar sikkerhetskopien på vanlig måte. 11. Skrive ut terminlister Som ved utgangen av en måned, termin eller kvartal, må du huske på å skrive ut de listene du har behov for under oppgavevalg Rapporter Terminlister og under Rapporter Lønnsstatistikker. Husk at terminoppgaven for 6. termin skal sendes inn. Fristen for innsending og betaling er 16. januar Reberegning av arbeidsgiveravgift Et unntak fra hovedregelen for beregning av arbeidsgiveravgift er at foretak som driver såkalt ambulerende virksomhet kan beregne arbeidsgiveravgift etter en annen sone enn der hvor foretaket er registrert. Forutsetningen er at arbeidstakeren i løpet av en termin har jobbet mer enn 50% i en annen sone enn der hvor foretaket er registrert. Ved beregning av prosenten skal antall arbeidsdager legges til grunn. Vi illustrerer dette med noen eksempler fra Skattedirektoratet: Eksempel 1 Arbeidstaker A jobber i bygg- og anleggsbransjen og arbeidet fordeler seg slik for en bestemt termin: 51 % i sone 3 Aditro AS -57- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

60 11. Skrive ut terminlister 49 % i sone 4 Sone 5 er virksomhetens registreringskommune Her vil en måtte beregne avgift etter satsen som gjelder for sone 3 for 51 % av lønnskostnadene. For resten, dvs. 49 %, skal en benytte sone 5 sats 0 %. Dette til tross for at arbeidstakeren i realiteten utøver denne delen av arbeidet i sone 4. Eksempel 2 Arbeidstaker B jobber i bygg- og anleggsbransjen/transportbransjen og arbeidet fordeler seg slik for en bestemt termin: 49 % i sone 3 26 % i sone 4 25 % i sone 5 som er virksomhetens registreringskommune Her jobber arbeidstakeren under 50 % i sone 3. En skal derfor benytte sone 5 sats 0 % for hele terminen. Rutinen for å reberegne arbeidsgiveravgiften gir deg mulighet for å beregne nye terminoppgaver dersom du har ansatte hvor det er benyttet feil sats for arbeidsgiveravgift i en termin. Forutsetninger Prosent for fordeling av arbeidsgiveravgift pr arbeidssted er beregnet for personer som skal ha reberegnet arbeidsgiveravgift. Fordele lønn pr arbeidssted er merket i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Parametre. Terminer du skal reberegne er låst opp. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Rapporter Terminlister Terminoppgave og mappen Terminoversikt. Velg Lås opp/slett siste til terminer du skal reberegne er låst opp. 2. Velg oppgaven Rapporter Terminlister Ambulerende virksomhet. 3. Velg terminen du skal reberegne. 4. Gjør følgende for personen som skal ha reberegnet arbeidsgiveravgift: a) Angi Person-ID i feltet Person. Systemet viser grunnlag og beregnet aga. b) Angi ny Kommune og andelen i % som skal beregnes etter denne kommunen i feltet Prosent. Systemet henter ny sone ut fra kommunen du har valgt. c) Trykk [Enter]. System beregner ny arbeidsgiveravgift for personen. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

61 12. Behandle negativ lønn 5. Gjenta punkt 4 for alle personer som skal ha beregnet ny arbeidsgiveravgift. Klikk for å lagre. 6. Gjenta punkt 3 5 for hver termin du skal reberegne. 7. Skriv ut nye terminoppgaver i oppgaven Rapporter Terminlister Terminoppgave. Nye terminoppgaver skal sendes inn til din skatteoppkrever. Når det gjelder hvordan innsendelse og oppgjør av avgift skal skje, kontakt din skatteoppkrever for å avtale dette. 12. Behandle negativ lønn Hvis bedriften bruker automatisk overføring av negativ lønn til neste periode, må du dokumentere balansen ved å skrive ut en oversikt over hva som blir overført av negativ lønn til neste år. Du skriver ut det som blir overført til neste år i oppgavevalg Rapporter Lønnsstatistikker Generell statistikk. Velg lønnsarten for utligning av negativ lønn (lønnsart 200 i standard lønnsartregister), den siste godkjente lønnsperioden og sortering pr. person. 13. Overføre og klargjøre til nytt år Når årsoppgjøret er ferdig, må du klargjøre og overføre til nytt år. Hvis du overfører fravær til lønn, må du først overføre fravær fram til Hvis du overfører fravær til lønn: Overføre fravær fram til Hvis du vanligvis overfører ferie, egenmeldinger og/eller fravær til lønn i oppgavevalg Fravær Overføre til lønn, må du følge denne fremgangsmåten før du overfører til nytt år. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Fravær Registrere fravær og ferie. 2. Registrer alt fravær fram til Hvis fraværet går inn i år 2012, kan du registrere fraværet med sluttdato i år 2011, og ny linje for Velg oppgaven Fravær Overføre til lønn. 4. Skriv i feltet Til og med dato. 5. Velg aktuelle ansattgrupper. 6. Klikk. Aditro AS -59- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

62 13. Overføre og klargjøre til nytt år 13.2 Overføre til nytt år Systemet overfører antall brukte feriedager og egenmeldinger fram til årsskiftet og eventuelt fravær frem til årsskiftet. Forutsetninger Du må ha skrevet ut alle lister vedrørende årsoppgjøret, inklusiv avstemmingslister og feriepengelisten, før du overfører til nytt år. Hvis du bruker overføring av fravær til lønn må du ha kjørt overføring av fravær fram til Det er viktig at du har tatt sikkerhetskopi av dataene før du overfører til nytt år. Du må ha avsluttet alle åpne skjermbilder før du starter overføing til nytt år. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Overføre til nytt år. 2. Oppgi totalt antall feriedager i 2012 for personer under og over 60 år. Eksemplene nedenfor forutsetter 5 dagers ferieuke. Hvis alle eller de fleste personene i bedriften har 5 uker ferie (12,0% feriepenger), oppgir du 25 i feltet Antall feriedager og 30 i feltet Antall feriedager over 60 år. Hvis alle eller de fleste personene i bedriften har ordinær ferie (10,2% feriepenger), oppgir du 21 i feltet Antall feriedager og 26 i feltet Antall feriedager over 60 år. 3. Hvis du ønsker at systemet skal beregne antall feriedager i forhold til den ansattes deltidsprosent merker du feltet Beregne antall feriedager i henhold til deltidsprosent. 4. Klikk. Systemet gjør følgende: Nullstiller feriepengegrunnlaget Overfører beregnede feriepenger til feriepenger til utbetaling Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

63 13. Overføre og klargjøre til nytt år Overfører feriedager tilgode (ved bruk av fraværsdelen i systemet) Går automatisk over til versjon Lønnsberegningen i versjon beregner da forskuddstrekk ut i fra trekktabeller for Hvis du kjører lønn for flere klienter, er det kun klientene som er overført til nytt år som bruker versjon De øvrige klientene vil fortsatt ha versjon Du ser klientens versjonsnummer i tittellinjen øverst i bildet. 5. Hvis du har personer med avvikende feriepengeprosent, må du korrigere antall feriedager til gode for de som avviker fra det du oppga i overføringen til nytt år. Du korrigerer dette i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier (i feltet Feriedager til gode - Inngående balanse). 6. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste. Skriv ut listen og kontroller denne mot feriepengelisten du skrev ut før overføring til nytt år. Aditro AS -61- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

64 14. Importere skattekort for Importere skattekort for 2012 Forutsetninger Du må ha overført til nytt år. Du må ha laget en fil i oppgavevalg Årsoppgjør Elektronisk skattekortoverføring Eksportere opplysninger for å oppdatere skattekortopplysningene elektronisk. Du kan velge å laste filen opp inne i eller du kan sende den via menyvalget Verktøy Altinn Altinn innsending. Hvis du lastet filen inn i kan du logge deg inn der dagen etter og laste ned returfilen. Du vil finne filen under Min meldingsboks. Lagre filen på harddisken. Hvis du sendte filen via Altinn innsending, kan du hente oppdatert fil dagen etter under menyvalget Verktøy Altinn Altinn retur. Det er ikke lenger anledning til å sende forespørsel om skattekortopplysninger til Skatteetaten på diskett/cd. Hente inn returfil i menyvalget Altinn retur. 1. Velg menyvalget Verktøy Altinn Altinn retur. Klikk på fanen Hent returmeldinger fra Altinn. 2. Angi filter Oppdaterte skattekortopplysninger og klikk Vis tilgjengelige returmeldinger i Altinn. 3. Du vil nå få opp et autentiseringsbilde mot Altinn. Velg den måten du ellers bruker for å logge deg inn på Altinn, enten med pinkode på SMS eller med pinkode fra Altinn-brev. 4. Merk meldingen som kommer opp og klikk Hent valgte meldinger fra Altinn. 5. Meldingen vil nå ligge under Oversikt hentede meldinger. Hvis du holder musepekeren over feltet Sammendrag, vil du se resultatet av overføringen. Lønn 5.0 Årsoppgjør Aditro AS

65 14. Importere skattekort for 2012 Dataene blir hentet på grunnlag av organisasjonsnummeret til klienten du er logget inn på. Hvis du har andre klienter med andre organisasjonsnummer, må du logge inn på den enkelte klient for å hente skattekortopplysninger. Importere skattekortopplysninger 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Elektronisk skattekortoverføring Importere opplysninger. 2. Hent inn filen slik: a) Hvis du har hentet inn filen via Altinn retur, vil du finne den igjen øverst i bildet. Dobbeltklikk på filen. b). Hvis du har hentet filen inne på og lagret filen på harddisk, klikk og hent opp filen. 3. Hvis du samtidig skal endre tabelltype for en eller flere ansattgrupper, gjør du følgende: a) Klikk mappen Tabelltyper. b) Endre aktuelle tabelltyper. 4. Klikk. Systemet oppdaterer personenes skattekortopplysninger for kommende inntektsår. Systemet oppdaterer også skattekommunen hvis personen har ny skattekommune. Filen inneholder ikke selve trekktabellene for kommende inntektsår. Disse følger med versjon / Gå igjennom listen som systemet skriver ut: Hvis du får meldingen "Person finnes ikke", betyr det at du har slettet personen i tiden mellom du har kopiert ut opplysninger i oppgavevalg Årsoppgjør Elektronisk skattekortoverføring Eksportere opplysninger og nå. Dette betyr at systemet prøver å oppdatere en person som er slettet. Meldingen får ingen konsekvenser for oppdateringen av de øvrige personene. Hvis du får meldingen "Korriger tabelltype", betyr dette at personen har skiftet fra tabelltrekk til prosenttrekk eller omvendt. Du må angi tabelltype for disse personene (i oppgavevalg Kartotek Personer). Aditro AS -63- Lønn 5.0 Årsoppgjør 2011

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2012 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal Kom i gang Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4 Versjon 2011.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2011.4 og Altinn Monitor 2.6.712... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett... 2 1.2 Oppdatere versjon via CD... 2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016

Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016 Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2015... 2 Installasjon av ny versjon... 2 Aktuelle satser i forbindelse

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 1 (5) Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 2 (5) Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 3 1 Oppgradere til versjon 1.5, Build 28... 3 2 Nye regler for nattillegg fra 01.01.08... 3 3 Sette opp

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning April 2008 Til brukere av Huldt & Lillevik Reise Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser innenlands for statens regning er endret fra 01.05.2008. Endringene

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Desember 2012 INNHOLD Innledning... 3 Nyheter... 4 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2012...4 Skattetrekktabeller for 2013...4 Skattekort

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer