Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 6 - Årsoppgjøret i praksis"

Transkript

1 Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal Installere årsoppgjørsversjonen Starte årsoppgjørsversjonen Lønn i 2014 før årsavslutning Forberede årsoppgjøret Oppsett for levering av oppgaver via Altinn Kontrollere lønnsartenes LT-koder Kontrollere offentlige satser Kontrollere skattekortopplysninger Rapportere pensjonstilbyder Personer med utenlandsk adresse Summere årsrapporter Kontrollere opplysninger Registrere tilleggsopplysninger Registrere tilleggsopplysninger elektronisk kommunikasjon og nettolønn Endre fra/til dato på fri bil Fri bil utenfor standardreglene LT-kode 135-A Avstemme mot regnskap Skrive ut feriepengeliste pr Håndtere avtalefestet ferie Skrive ut feriepengeliste - fremgangsmåte Regulere feriepengegrunnlaget Ekstrakjøring Fri bil Fri bil, utenfor standardregelen Elektronisk kommunikasjon Innholdstjenester Fri avis Bompenger Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP) Rentefordel Antall dager vikarer Fagforening betalt av den ansatte Fagforening betalt av arbeidsgiver Ekstrakjøring uten utbetalinger (uten skattetrekk) Ekstrakjøring med utbetalinger (med skattetrekk) Skrive ut ny feriepengeliste Skrive ut kontroll- og avstemmingslister Kontrollere persondata Skrive ut årsoppgave for arbeidsgiveravgift Skrive ut lønns- og trekkoppgaver Skrive ut lønns- og trekkoppgaver på papir Overføre oppgaver via Altinn Overføre lønns- og trekkoppgaver til CD/DVD/Diskett Hente inn kvitteringsliste og årsoppgave i Altinn retur Innberette lån Skrive ut personallister på papir - arkivsett Lage ekstra sikkerhetskopi Skrive ut terminlister Reberegning av arbeidsgiveravgift Behandle negativ lønn...47 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 54

2 13. Overføre og klargjøre til nytt år Hvis du overfører fravær til lønn: Overføre fravær fram til Overføre til nytt år Oppdatere skattekortopplysninger for Elektronisk skattekort Forespør skattekortopplysninger Importere skattekortopplysninger Hvis du overfører fravær til lønn: Overføre fravær på vanlig måte før ny lønnskjøring Skrive ut og slette logg...53 Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Kjørejournal Firma : Operatør : Dato : Kap Oppgave Valg i oppgavestyreren Frist Utført 1. Kontroller at du har kopiert inn siste versjon, Kontroller LTkodene i henhold til Skattedirektoratets kodeoversikt 15. utgave. 2.3 Kontroller offentlige satser 2.4 Kontroller skattekortopplysnin ger 2.5 Kontroller pensjonstilbyder 2.6 Kontroller personer med utenlandsk adresse 2.7 Summere årsrapporter for utskrift av lister 2.8 Kontroller opplysninger Korriger eventuelle feil Vises i tittellinjen øverst i bildet. Kartotek Lønnsarter Kartotek Firmaoppsett Kartotek Arbeidsgiveravgift Kartotek Offentlige satser Rapporter Personalrapporter Skattekortliste Kartotek Firmaoppsett Kartotek Personer Årsoppgjør Summere årsrapporter Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger Ja Nei Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 54

3 Kap Oppgave Valg i oppgavestyreren Frist Utført 2.13 Avstem opplysninger mot regnskap. Korriger eventuelle differanser i en ekstrakjøring 3.2 Skriv ut feriepengelisten 4. Kjør eventuell ekstrakjøring 4.14 Skriv ut ny feriepengeliste 5. Kontroller og avstem opplysningene 5.1 Kontrollere persondata 6. Skriv ut årsoppgave 7.1 Lønns- og trekkoppgaver 7.2 Overføre oppgaver til Altinn (Når lønns- og trekkoppgaver ikke sendes på CD eller annen lagringsenhet). 7.4 Lønns- og trekkoppgaver til fil. (Når lønns- og trekkoppgaver ikke sendes via Altinn). 9. Skriv ut personallister 10. Er alt i orden? Hvis ikke automatisk sikkerhetskopi: Ta sikkerhetskopi. Dato: Årsoppgjør Avstemmingslister Avstemmingsliste pr. konto Årsoppgjør Feriepengeliste Periodens lønn Registrere pr. person Periodens lønn Lønnsberegning Skriv ut aktuelle lister og godkjenn perioden Årsoppgjør Avstemmingslister Årsoppgjør Kontrollere persondata Årsoppgjør Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver Årsoppgjør Overføre oppgaver til Altinn Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver Rapporter Personalrapporter Personalkort Verktøy Systemvedlikehold Manuell sikkerhetskopi Ja Nei Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 54

4 Kap Oppgave Valg i oppgavestyreren Frist Utført 11. Skriv ut periodiske lister 12. Behandle negativ lønn 13.1 Hvis du overfører fravær til lønn: Overfør fravær fram til Rapporter Terminlister Terminoppgave Andre aktuelle lister Rapporter Lønnsstatistikker Rapporter Lønnsstatistikker Generell statistikk Fravær Overføre til lønn 13.2 Overfør til nytt år Årsoppgjør Overføre til nytt år 13.3 Skriv ut feriepengeliste etter overføring til nytt år 14.1 Sende forespørsel skattekortopplysnin ger 14.2 Importere skattekortopplysnin ger 15. Hvis du overfører fravær til lønn: Overfør fravær på vanlig måte før ny lønnskjøring Årsoppgjør Feriepengeliste Periodens lønn Oppdatere skattekort Forespør skattekortopplysninger Periodens lønn Oppdatere skattekort Oppdater skattekortopplysninger Fravær Overføre til lønn Skriv ut og slett logg Rapporter Systemrapporter Logg Verktøy Logg Innstillinger Du kan skrive ut kjørejournalen i oppgavevalg Årsoppgjør Kjørejournal årsoppgjør. 1. Installere årsoppgjørsversjonen Før du kjører årsoppgjør må du installere versjon Kontroller at installasjonen er utført korrekt. Lønnssystemet skal etter installasjon vise versjon i tittellinjen øverst i bildet. Siste versjon kan også lastes ned fra vår hjemmeside Ja Nei Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 54

5 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen Du kan benytte årsoppgjørsversjonen for lønnskjøringer både i 2013 og Når du har valgt dato ved første lønnsberegning vil systemet huske den til godkjenning er kjørt. Etter godkjenning vil systemdato være standard igjen. 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning Du kan sette opp systemet slik at du kan kjøre lønn på 2 år samtidig. Dette gir deg mulighet til å kjøre lønn i 2014 før årsoppgjøret for 2013 er avsluttet. Alle ordinære lønnskjøringer for 2013 må være avsluttet. Du kan fortsatt kjøre ekstrakjøringer i 2013, men systemet vil ikke overføre transaksjoner fra fast lønn/trekk etter at du har åpnet for lønn på 2 år. Du kan importere skattekortopplysninger for 2014 selv om du ikke har overført til nytt år. Systemet benytter da skattekortopplysning for 2014 når du kjører en ny lønn i 2014, og skattekortopplysningene i 2013 ved ekstrakjøringer og ved lønnsinnberetningen. Under punkt 14 Oppdatere skattekortopplysninger for 2014 kan du lese hvordan du forespør og importerer skattekortopplysninger, og under Fremgangsmåte kjøre lønn i 2014 før årsavslutning nedenfor, ser du hvordan du får brukt skattekortopplysningene for 2014 før du har overført til nytt år. Når du åpner for to år(se neste punkt), og allerede har registrert periodiske transaksjoner i oppgaven Periodens lønn Registrere pr person vil disse transaksjoner bli overført som periodiske transaksjoner i Vi anbefaler derfor at du åpner for to år før du starter å registrere periodiske transaksjoner. Fremgangsmåte åpne for to år 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk i mappen Parametre. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 54

6 2. Merk feltet To år samtidig under rammen Systemoppsett. Du får følgende melding: 3. Velg Ja for å aktivisere Systemet tar automatisk en sikkerhetskopi av dataene på klienten og danner filen åååå.mm.dd - nnn Flere Perioder Overforing klient xxxx aar åååå.ovf., der xxxx = firmanummer, dd er dag, mm er måned og åååå = år. Fremgangsmåte kjøre lønn i 2014 før årsavslutning 1. Velg oppgaven Kartotek Offentlige satser. Velg 2014 i feltet År og kontroller at korrekte satser er lagt inn for Gå inn på Kartotek Personer på en ansatt og velg år 2014 øverst i bildet. a. Velg Periodens lønn Oppdatere skattekort Oppdater skattekortopplysninger. Skatteopplysninger for 2014 vil nå bli oppdatert på alle ansatte du har mottatt skattekortopplysninger på. b. Når du går inn igjen på Kartotek Personer og velger år 2014 øverst i bildet, vil skattekortopplysningene for 2014 være synlige og disse vil bli brukt i lønnsberegning for perioder i Registrer eventuelle endringer i faste data i oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk eller Kartotek Ansattgruppe i mappen Fast lønn/trekk. Dataene du registrerer her vil kun gjelde for Registrer periodiske transaksjoner på en av følgende måter: a. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. Påse at du har valgt 2014 i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. b. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. lønnsart. Påse at du har valgt 2014 i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. c. Velg oppgaven Periodens lønn Importere. Påse at du har valgt 2014 i feltet År. Importer transaksjoner på vanlig måte. Hvis du skal overføre fra Ansattportalen, må du første kjøre en lønnsberegning for Deretter overfører du timene på vanlig måte i oppgaven Ansattportal Overføre timer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 54

7 6. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. Hvis du har logget inn med en dato i 2013 får du følgende melding når du åpner skjermbildet. 7. Velg Ja og du kommer inn i lønnsberegningen. 8. Systemet velger 2014, men du må registrere riktig lønnsdato, termin og statistikkmåned. Kjør lønnsberegning.. 9. Skriv ut aktuelle rapporter fra lønnskjøringen, og godkjenn på vanlig måte. Fremgangsmåte kjøre ekstrakjøringer i 2013 når du har åpnet for lønn på 2 år 1. Registrer periodiske transaksjoner på en av følgende måter: a) Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. periode. Påse at du har valgt 2013 i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. b) Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. lønnsart. Påse at du har valgt 2013 i feltet År. Registrer transaksjoner og klikk. c) Velg oppgaven Periodens lønn Importere. Påse at du har valgt 2013 i feltet År. Importer transaksjoner på vanlig måte. Hvis du skal overføre fra Ansattportalen, må du først kjøre en lønnsberegning for Deretter overfører du timene på vanlig måte i oppgaven Ansattportal Overføre timer. 2. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. 3. Velg 2013 i feltet År. a) Hvis du har ekstrakjøring uten utbetalinger og skattetrekk følger du fremgangsmåten under punkt 4.12 Ekstrakjøring uten utbetalinger (uten skattetrekk). b) Hvis du har ekstrakjøring med utbetalinger og skattetrekk følger du fremgangsmåten under punkt 4.13 Ekstrakjøring med utbetalinger (med skattetrekk). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 54

8 2. Forberede årsoppgjøret 2.1 Oppsett for levering av oppgaver via Altinn Huldt & Lillevik Lønn 5.0 har støtte for levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn Kontrollere oppsett på Altinn portalen 1. For å kunne sende lønns- og trekkoppgaver og innhente skattekortopplysninger via Altinn portalen, må du ha tilstrekkelige rettigheter på 2. Innsending av og lønns- og trekkoppgaver krever at du har rollen: Regnskapsmedarbeider. Signering av lønns- og trekkoppgaver krever at du har rollen: Begrenset signeringsrettighet. Innhenting av årsoppgave krever at du har rollen: Regnskapsmedarbeider. Innhenting av kvittering/feilliste etter innsending av lønns- og trekkoppgaver krever at du har rollen: Begrenset signeringsrettighet eller Revisorrettighet. Innsending og innhenting av skattekortopplysninger krever at du har rollen: Utfyller/Innsender. Hvis du er registrert som regnskapsfører i enhetsregisteret, så inkluderer rollen for Regnskapsfører alle rettigheter i forbindelse med overføring, signering og systeminnsending. 3. For å kontrollere hvilke rettigheter du har, velg Tilgangsstyring Rolleoversikt. 4. For å kunne levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn kreves signering. Hvis oppgaver skal sendes direkte fra Lønn 5.0 med signering må du merke feltet Aktiver signering via datasystemet under valget Tilgangsstyring Datasystemer, se nedenfor. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 54

9 2.1.2 Kontrollere oppsett i Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Du må sette opp lønnssystemet som beskrevet nedenfor for å kunne levere oppgaver via Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk i mappen Oppsett integrasjon. Når du generer oppgaver til Altinn kan du velge å sende disse direkte eller via skjermbildet for Altinn innsending i lønnssystemet. Dette velger du under rammen Sende skjema automatisk ved generering. Vi anbefaler at du velger Nei i dette feltet. 2. Velg menyen Fil Bruker. 3. Gjør følgende for hver bruker av lønnssystemet som skal kunne levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn: a) Merk feltet Tilgang Altinn portal. b) Under Påloggingsinformasjon for bruker i Altinn portal oppgir du fødselsnummer og passordet denne brukeren benytter ved pålogging til Altinn portalen. Denne informasjonen MÅ registreres når brukeren skal levere lønns- og trekkoppgaver via Altinn ferdig signert. c) Under Påloggingsinformasjon for klient i Altinn portal i. Marker aktuell klient under Valgte klienter ii. Oppgi Datasystem ID og Datasystem passord som systemet skal benytte ved innsendelse for denne klienten. iii. Klikk Bekreft dersom dette kun skal gjelde denne ene klienten eller Oppdater alle klienter dersom dette skal gjelde alle klientene Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 54

10 d) Klikk. 2.2 Kontrollere lønnsartenes LT-koder Det er viktig at alle lønnsarter er kodet etter Skattedirektoratets kodeoversikt, 15. utgave. Du finner oppdatert kodeoversikt på skatteetatens hjemmeside Fremgangsmåte ved kontroll av lønnsartenes LT-koder 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. 2. Klikk og velg Lønnsartoversikt. 3. Kontroller utskriften mot Skattedirektoratets kodeoversikt 15. utgave: a) Kontroller kolonnen LT-kode. b) Kontroller at koder i kodeoversikten som er etterfulgt av A har et kryss i kolonnen Grunnlag AA. 4. Hvis en lønnsart som er benyttet har feil LT-kode, endrer du denne. 5. Hvis en lønnsart som er benyttet har feil verdi i kolonnen Grunnlag AA eller Grunnlag FP, må du opprette en ny lønnsart med korrekt definisjon, og foreta en -/+ kjøring på de 2 lønnsartene. 6. Finn alle lønnsarter som er registrert med LT-kode 610, 613, 614, 616, 623, 626, 627, 714 og 721 i lønnsartoversikten. 7. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. 8. Kontroller at feltet Type LT-ytelse på lønnsartene er korrekt definert slik at tilleggsopplysningene oppdateres automatisk: a) Finn hvilke lønnsarter med LT-kode 610, 613, 616 og 626 som gjelder diett og hvilke som gjelder nattillegg. Det skal stå Diett eller Nattillegg i feltet Type LT-ytelse. b) Finn hvilke lønnsarter med LT-kode 610, 613, 614, 616, 623, 626 og 627 som gjelder måltidsfradrag. Det skal stå Måltidsfradrag i feltet Type LT-ytelse. I tillegg må måltidsfradrag ha Godtgjørelse/refusjoner i feltet Type og måltidsfradrag må registres med (minus) foran. c) Lønnsarter med LT-kode 714: Avhengig av hva lønnsarten gjelder skal det stå Passasjertillegg eller Annen ytelse i feltet Type LT-ytelse. d) Lønnsarter med LT-kode 721: Avhengig av hva lønnsarten gjelder skal det stå Bilgodtgjørelse eller Annen ytelse i feltet Type LT-ytelse. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 54

11 Eksempel på lønnsartregister Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 54

12 2.3 Kontrollere offentlige satser 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett. 2. Klikk mappen Parametre. a) Kontroller at regel for arbeidsgiveravgift er korrekt. b) Kontroller satsene for feriepenger. Hvis bedriften har avtalefestet ferie, leser du punkt 3.1 Håndtere avtalefestet ferie for nærmere beskrivelse av hvordan du kan sette opp systemet. 3. Velg oppgaven Kartotek Arbeidsgiveravgift. 4. Kontroller satsene. 5. Velg oppgaven Kartotek Offentlige satser. 6. Kontroller satsene. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 54

13 For arbeidsgiveravgiftsregel GG Veitransport er Bunnfradrag beløp ,-. Grense rentefordel fastsettes av Finansdepartementet og kan endres inntil 6 ganger i året. Gjeldene sats finner du på under Tabeller og satser Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver. Folketrygdens grunnbeløp reguleres normalt en gang hvert år, med virkning fra Grunnbeløpene finner du på under Tabeller og satser Grunnbeløpet i folketrygden. Fra og med er grunnbeløpet kr , Kontrollere skattekortopplysninger Du kan skrive ut personenes skattekortopplysninger i oppgavevalg Rapporter Personalrapporter Skattekortliste. Listen gir melding hvis det er feil i personenes fødselsnummer. Det er mulig å kjøre komplett årsoppgjør selv om det er personer med ugyldig fødselsnummer. Dette av hensyn til utenlandske arbeidstakere. For utenlandske arbeidstakere uten D-nummer oppgir du fødselsdato etterfulgt av i feltet Fødselsnummer. Dette gjør at du kan sende lønns- og trekkoppgaver for disse via Altinn. Hvis du mangler fødselsnummer til norske arbeidstakere, kan du kontakte folkeregisteret. Ved utbetaling til selvstendig næringsdrivende skal mottakers organisasjonsnummer registreres i feltet for fødselsnummer med 00 foran. Du korrigerer feil i oppgavevalg Kartotek Personer. Listen viser når skattekortopplysningene sist er endret. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 54

14 2.5 Rapportere pensjonstilbyder Informasjon om bedriften har pensjonsordning for ansatte skal oppgis på årsoppgaven for arbeidsgiveravgift. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett. 2. Klikk i mappen Firmaopplysninger. 3. Hvis bedriften har en pensjonsordning velger du Ja i feltet Har pensjonsordning og oppgir navnet på selskapet bedriften har avtale med i feltet Pensjonstilbyder. 4. Hvis bedriften ikke har en pensjonsordning velger du Nei i feltet Har pensjonsordning. 5. Klikk. 2.6 Personer med utenlandsk adresse I Altinn er adressefeltene kun beregnet for innberetning av norske adresser. For at innberetning på utenlandske arbeidstakere skal bli korrekt må du registrere adresseopplysninger på utenlandske arbeidstakere som vist nedenfor. Velg aktuell landkode, og angi poststedet i feltet under landkoden. 2.7 Summere årsrapporter Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Summere årsrapporter. 2. Hvis klienten er et skattefritt selskap, forening eller institusjon, merker du feltet Ideell organisasjon. Systemet endrer oppgavegrensen til kr 4.000/ Klikk. Systemet summerer data slik at du kan skrive ut årsoppgjørslistene. Hvis du kjører en ny lønn, endrer noe i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier eller endrer andre opplysninger som påvirker årsoppgjøret, må du summere årsrapporter på nytt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 54

15 2.8 Kontrollere opplysninger I forbindelse med årsoppgjøret må du kontrollere opplysningene til lønns- og trekkoppgaven. Vi anbefaler at du foretar kontroll før ekstrakjøring for å avdekke mulige feil. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger. 2. Skriv ut listen og korriger eventuelle feil som listen viser. Hvis listen viser feil i tilleggsopplysninger (for eksempel elektronisk kommunikasjon), retter du dette i oppgavevalg Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Se punkt 2.9 Registrere tilleggsopplysninger for nærmere beskrivelse. Hvis listen viser negative beløp, kontrollerer du oppgavevalg Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Hvis totalt beløp på en LT-kode er negativ, må du korrigere beløpene i en ekstrakjøring, da det ikke er mulig å innberette negative beløp. Se punkt 4. Ekstrakjøring for beskrivelse av ekstrakjøringer. Du kan også skriv ut en liste på aktuell person og lønnsart i oppgaven Rapporter Lønnsstatistikker Generell statistikk for ytterligere kontroll. Hvis en LT-kode for samme ytelse inneholder både negative og positive beløp, må du endre teksten på linjene slik at disse har samme tekstopplysning. Disse transaksjonene blir da summert sammen. Se punkt 2.9 Registrere tilleggsopplysninger for nærmere beskrivelse. 2.9 Registrere tilleggsopplysninger Her kan du registrere og endre tilleggsopplysninger på lønnsarter med LT-koder som skal innberettes med opplysninger utover antall og beløp. Hvis du skal endre akkumulerte verdier på en lønnsart, må du korrigere i en ekstrakjøring. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Du ser linjer på lønns- og trekkoppgaven som skal spesifiseres med tilleggsopplysninger. Du kan velge om kun linjer med feil skal vises. 2. For å se detaljer om en LT-kode, klikker du +-tegnet foran LTkoden eller dobbeltklikker linjen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 54

16 3. Endre tilleggsopplysninger for den aktuelle linjen ved å dobbeltklikke linjen. Du får opp et vindu hvor du kan endre tilleggsopplysningene. Du ser først resultatet av endringene når du lagrer og henter opp personen på nytt. Det er sumlinjen for en LT-kode som må være korrekt med tanke på tilleggsopplysninger. Det vil vanligvis være tilstrekkelig å endre på en av de underliggende linjene. Selv om det ligger feil i en underliggende linje, kan du se bort i fra dette så lenge sumlinjen er korrekt. Etter at du har endret nødvendige opplysninger, kan du velge å kun se linjer med feil. Du kan flytte registreringer innen samme LT-kode ved behov. Merk den (de) registreringen(e) som skal flyttes, klikk og hold venstre museknapp nede mens du drar de merkede registreringene til aktuell LT-kode. De flyttede registreringene får da samme tilleggsopplysninger som den LT-koden du flyttet til. 4. Hvis du skal registrere tilleggsopplysninger på LT-kodene 130-A, 961-A eller 971-A, er det egen rutine for dette. Se punkt Feil! Fant ikke referansekilden. 5. Når du er ferdig med å endre alle tilleggsopplysningene, bør du kjøre ut listen Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger på nytt. Listen viser om du må korrigere flere tilleggsopplysninger før du kan skrive ut årsoppgjørslistene Registrere tilleggsopplysninger elektronisk kommunikasjon og nettolønn Det er egen rutine for å registrere tilleggsopplysninger for elektronisk kommunikasjon og nettolønn. Dette gjelder tilleggsopplysninger registrert på lønnsart med LT-kode 130-A, 961-A og 971-A. Eksemplet nedenfor beskriver hvordan du registrerer tilleggsopplysninger for elektronisk kommunikasjon (130-A). Følg samme fremgangsmåte når du skal registrere for LT-kodene 961-A og 971-A. 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. 2. Merk en linje med tilleggsopplysning mot LT-kode 130-A. 3. Klikk høyre musetast og velg Endre sumlinje. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 54

17 4. Når arbeidstaker har hatt flere enn ett abonnement, og disse har vært tilgjengelig for arbeidstaker i ulike tidsrom i løpet av året, skal koden benyttes en gang for hvert tidsrom den ansatte har disponert abonnementene. a) Hvis arbeidstaker har disponert alle abonnement for samme tidsrom, angir du beløp som er dekket av arbeidsgiver, arbeidstaker, antall abonnement og tidsrom. Klikk OK og deretter. b) Hvis arbeidstaker har disponert flere abonnement for ulike tidsrom, fjerner du merke på transaksjonslinjen slik at kun linjer som skal være med i det aktuelle tidsrommet er merket. Klikk OK og deretter. c) Gjenta punkt b for hvert tidsrom. Du ser først resultatet av endringene når du lagrer og henter opp personen på nytt Endre fra/til dato på fri bil Hvis du skal endre fra/til dato på fri bil gjør du dette ved å endre faste opplysninger på personen. 1. Velg oppgaven Kartotek Fast lønn/trekk og klikk i mappen Fri bil. 2. Trykk [Enter] i feltet Reg.Nr. 3. Du får opp veiviseren for fri bil. Klikk Neste. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 54

18 4. Endre Fra dato og/eller Til dato for bilen Klikk Neste gjennom veiviseren og Lagre i siste skjermbilde. 5. Du kommer tilbake til skjermbildet for fast lønn/trekk. Klikk Lagre. 6. Velg oppgaven Årsoppgjør Summere årsrapporter. 7. Velg oppgaven Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver og skriv ut oppgaven på personen og kontroller. 8. Hvis datoen ikke er endret må du gjøre tilsvarende endringer under oppstartsverdier. Velg da oppgaven Kartotek Oppstartsverdier og mappen Fri bil. Gjenta punkt 2 til 7 ovenfor også her Fri bil utenfor standardreglene LT-kode 135-A Ved innberetning i denne koden skal du gi tilleggsopplysning om Herav kjøring hjem-arbeid. Fra skatteetaten har vi fått beskjed om at tilleggsfeltet Herav kjøring hjem-arbeid i kode 135-A skal være begrenset til fire tegn, da dette er maks lengde de kan motta ved innberetning. Hvis du skal innberette kjøring hjem-arbeid med et antall som er høyere enn 9999 km, må du korrigere Herav kjøring hjem-arbeid i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger, og sette antall kilometer her til Overskytende antall registrerer du som en endringsoppgave på Beskrivelse av hvordan du registrerer endringsoppgave finner du under Ofte stilte spørsmål på våre kundesider Avstemme mot regnskap I forbindelse med årsoppgjøret må du foreta avstemminger mot regnskap. I systemet finnes det en rekke kontroll- og avstemmingslister. Vi anbefaler at du foretar avstemming før ekstrakjøring for å avdekke mulige differanser. Fremgangsmåte Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 54

19 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Avstemmingslister Avstemmingsliste pr. konto. 2. Skriv ut listen. 3. Avstem mot hovedbok: a) Avstem konti for lønn, naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser mot saldobalansen. b) Avstem forskuddstrekk, påleggstrekk, fagforeningstrekk og andre trekk slik: Finn sum beløp på avstemmingslisten Trekk fra innbetalt hittil i år (termin 1-5 for forskuddstrekk og påleggstrekk) Dette skal bli det samme som skyldig trekk i regnskapet (konto 2600, 2610 og 2650 i standard kontoplan NS 4102) 4. Velg oppgaven Årsoppgjør Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. 5. Skriv ut listen. 6. Avstem grunnlaget for arbeidsgiveravgift slik: Beregn sum grunnlag på terminoppgavene hittil i år (termin 1-5) Differansen skal tilsvare grunnlaget for arbeidsgiveravgift for 6. termin Hvis du avdekker avvik i lønnssystemet, korrigerer du avviket i en ekstrakjøring. Se punkt 4. Ekstrakjøring for nærmere beskrivelse. Feilsøking Hvis listene viser høyere tall enn det som er bokført, bør du kontrollere følgende: at alle bilag som vedrører lønn er bokført at alle tall er ført riktig vei (debet/kredit) at hittilverdiene utvikler seg riktig på regnskapsbilagene fra lønnssystemet. Dette kan gjøres ved å ta f eks hittilverdien på lønnsart 1 fra januarbilaget og legge til februars periodetall. Det tallet som fremkommer skal stemme med hittilverdien på regnskapsbilaget pr februar. Gjør tilsvarende kontroll for alle årets måneder. at hittilverdier ikke er endret i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier uten at de samme korreksjoner er gjort i regnskapet Hvis listene viser lavere tall enn det som er bokført, bør du kontrollere følgende: at årsrapporter er summert (oppgavevalg Årsoppgjør Summere årsrapporter) at alle tall er ført riktig vei (debet/kredit) at alle ytelser er tatt med i lønnsregnskapet, f eks styrehonorarer, julegratiale osv. er det personer som har fått status Sluttet før godkjenning er kjørt? Lønn og feriepenger vil da være med på regnskapsbilaget, men ikke bli oppdatert på vedkommendes hittilverdier. at siste lønn er godkjent. Husk at Avstemmingsliste pr konto i oppgavevalg Årsoppgjør Kontroll- og avstemmingslister kan skrives ut pr periode og konto. Dette kan være nyttig ved feilsøking. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 54

20 3. Skrive ut feriepengeliste pr Opptjeningsåret for feriepenger til utbetaling i 2014 utløper Når du har godkjent all lønn for opptjeningsåret, skriver du ut feriepengelisten og kontrollerer at denne er korrekt. 3.1 Håndtere avtalefestet ferie Bedrifter som har arbeidstakere med avtalefestet ferie, kan utbetale avtalefestede feriepenger på samme lønnsart som lovfestede feriepenger. Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan du setter opp systemet hvis du ønsker utbetaling på samme lønnsart og hvordan du setter opp systemet med utbetaling på atskilte lønnsarter. Utbetale på samme lønnsart Du følger denne beskrivelsen hvis avtalefestede og lovfestede feriepenger skal utbetales på samme lønnsart (og konto) og feriepengeprosenten ikke overstiger 12,34% (den trekkfrie grensen). Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og skriv ut listen. 2. Korriger feriepengeprosenten slik: a) Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett. b) Klikk mappen Parametre. c) Oppgi feriepengeprosenten (inkludert den avtalefestede prosenten) i feltet Feriepengeprosent (eksempelvis 12,0). 3. Hvis enkelte grupper ansatte ikke omfattes av avtalen om mer ferie, plasserer du disse i egne ansattgrupper. Oppgi da den ordinære feriepengeprosenten (10,2%) og feriepengeprosenten over 60 år (2,3%) under Avvikende feriepengeprosent på ansattgruppen. Du oppretter ansattgrupper i oppgavevalg Kartotek Ansattgrupper. 4. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og skriv ut listen på nytt. Hvis selve satsen for avtalefestet feriepengeprosent er uendret, viser denne listen samme tall som feriepengelisten du allerede har skrevet ut. 5. Hvis du har endret selve satsen for avtalefestet feriepengeprosent, gjør du følgende: a) Finn differansen mellom beregnede feriepenger på de to feriepengelistene og avsett dette manuelt i regnskapet. Utbetale på atskilte lønnsarter Du følger denne beskrivelsen hvis avtalefestede og lovfestede feriepenger skal utbetales på atskilte lønnsarter (og eventuelt føres på atskilte konti) og/eller hvis feriepengeprosenten overstiger 12,34% (den trekkfrie grensen). Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og skriv ut listen. 2. Korriger feriepengeprosenten slik: a) Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett. b) Klikk mappen Parametre. Systemet foreslår verdier i feltene ut i fra hva du tidligere har oppgitt som feriepengeprosenter. Den lovfestede feriepengeprosenten skal stå i feltet Feriepengeprosent og den avtalefestede satsen skal stå under Avtalefestet ferie. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 54

21 c) Velg Ja i feltet Avtalefestet ferie. d) Registrer feriepengeprosenten (inkludert den avtalefestede prosenten) i feltet Sats for avtalefestet ferie (eksempelvis 12,0). e) Det skal vanligvis stå Nei i feltet Skal avtalefestet ferie inngå i feriepengegrunnlaget. Systemet beregner den trekkpliktige delen av de avtalefestede feriepengene (hvis feriepengeprosenten overstiger 12,34%). 3. Hvis enkelte grupper ansatte ikke omfattes av avtalen om mer ferie, plasserer du disse i egne ansattgrupper. Oppgi da den ordinære feriepengeprosenten (10,2%) og feriepengeprosenten over 60 år (2,3%) under Avvikende feriepengeprosent på ansattgruppen. Du oppretter ansattgrupper i oppgavevalg Kartotek Ansattgrupper. 4. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og skriv ut listen på nytt. Hvis selve satsen for avtalefestet feriepengeprosent er uendret, viser denne listen samme tall som feriepengelisten du allerede har skrevet ut. 5. Hvis du har endret selve satsen for avtalefestet feriepengeprosent, gjør du følgende: a) Finn differansen mellom beregnede feriepenger på de to feriepengelistene og avsett dette manuelt i regnskapet. 3.2 Skrive ut feriepengeliste - fremgangsmåte Forutsetninger Siste lønnsberegning som skal være med i feriepengegrunnlaget må være godkjent. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste. 2. Skriv ut feriepengelisten. 3. Hvis du har arbeidstakere med avtalefestet ferie, leser du punkt 3.1 Håndtere avtalefestet ferie for nærmere beskrivelse. 4. Kontroller feriepengegrunnlaget på feriepengelisten på bakgrunn av ferielovens bestemmelser. 5. Reguler eventuelt feriepengegrunnlaget i en ekstrakjøring. Se punkt 3.3 Regulere feriepengegrunnlaget og punkt 4. Ekstrakjøring. Når du overfører til nytt år, beregner systemet feriepenger til gode neste år og nullstiller feriepengegrunnlaget. Om feriepengelisten Begrense 2,3% feriepenger? Feriepengelisten beregner automatisk 2,3% ekstra feriepenger for personer som fyller 60 år i ferieåret. Listen viser om 2,3% er begrenset av 6G (Folketrygdens Grunnbeløp). Du velger om 2,3% skal begrenses av 6G eller ikke i oppgavevalg Kartotek Firmaoppsett (i mappen Parametre). Vi gjør oppmerksom på at G ble øket til kr 85245,00 med virkning fra og anbefaler at du sjekker G i oppgavevalg Kartotek Offentlige satser. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 54

22 Justere rest feriepenger 2012? Avsetninger Avstem avsatte feriepenger mot regnskap Avstem avsatt aga av avsatte feriepenger mot regnskap Feriepengelisten har egen kolonne for rest feriepenger opptjent i Denne kolonnen skal normalt være 0. Hvis det står et beløp i denne kolonnen betyr det at det er feriepenger opptjent i fjor som ikke er utbetalt. Hvis beløpet er feil kan du endre dette i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier i feltene Feriepenger til utbetaling nederst til høyre. Du må gjøre eventuelle korreksjoner i regnskapet manuelt. Feriepengelisten viser feriepengegrunnlaget og hva dette utgjør i feriepenger pr dags dato. Hvis listen viser avvik mellom avsatte og beregnede feriepenger, kan du lese om mulige årsaker til dette i hjelpefilen til Huldt & Lillevik Lønn. Velg menyvalg Hjelp Innhold og stikkordregister, velg Temaer, Avsetninger i systemet og Avsetning av Feriepenger. Avstem listen mot skyldige feriepenger i regnskapet (konto 2940 i standard kontoplan NS 4102). Du finner også en egen avstemmingsliste for avsatte feriepenger og arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger pr periode i oppgaven Årsoppgjør Avstemmingslister Feriepenger pr periode. Hvis du ønsker å avstemme avsatt arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger i regnskapet (konto 2780 i standard kontoplan NS 4102) skriver du ut feriepengelisten pr arbeidssted. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste og angi Arbeidssted/ Person ID i feltet Velg sortering. Velg Ja i feltet Ønskes bruddsum. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 22 av 54

23 Eksempel på feriepengelisten Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 23 av 54

24 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 24 av 54

25 3.3 Regulere feriepengegrunnlaget Hvis du skal regulere feriepengegrunnlaget, følger du denne fremgangsmåten: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 25 av 54

26 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. 2. Kontroller at lønnsarten for korreksjon av feriepengegrunnlag er definert og ser slik ut: 4. Ekstrakjøring 3. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. 4. Registrer korreksjon av feriepengegrunnlaget på egen lønnsart (lønnsart 135 i standard lønnsartregister). Hvis du skal redusere feriepengegrunnlaget, skriver du - (minus) foran beløpet. 5. Utfør resten av ekstrakjøringen på vanlig måte. Se punkt 4. Ekstrakjøring for nærmere beskrivelse. Du kan kjøre ekstrakjøringer når som helst i løpet av et år. Eksempler på ytelser i en ekstrakjøring: Fri bil Elektronisk kommunikasjon Fri avis Bompenger Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP) Rentefordel Antall dager vikarer Fagforening Hvis du registrerer alle ytelser fortløpende i løpet av året og ikke har behov for å korrigere noe, lar du være å kjøre ekstrakjøring og går direkte til punkt 5. Skrive ut kontroll- og avstemmingslister. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 26 av 54

27 4.1 Fri bil Korrigere sats ved yrkeskjøring over kilometer Ved yrkeskjøring utover km i året skal fordelen beregnes ut fra 75% av listepris. Vanligvis gjør du dette i forbindelse med årets slutt. Eksempel En ansatt har fri bil med listepris kr , og har kjørt over kilometer i løpet av Bilen er under 3 år gammel. Ordinært årlig fordelsbeløp for denne bilen er kr Ordinær årlig fordel kr Fordel når yrkeskjøring over km kr For mye fordelsbeskattet kr Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. På linjen for lønnsart 75 klikker du i feltet Beløp og angir beløpet du skal korrigere med (med minus foran). Klikk OK i dialogboksen som kommer opp. Dersom personen har flere biler du skal korrigere på må du kjøre en kjøring for hver av bilene. Husk også at du må endre feltet status til Aktiv på bilen som skal være med i lønnskjøringen, og Avsluttet på bilen(e) som ikke skal være med. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 27 av 54

28 4.2 Fri bil, utenfor standardregelen Fordel fri bil som kun er benyttet til kjøring mellom hjem og arbeid skal innberettes på lønnsart som vis nedenfor. Påse at det er valgt Fri bil i feltet Bruk satser fra i mappen Parameter. Beregnet fordel når det er klart misforhold mellom listepris og fordel ved privat bruk skal innberettes på følgende lønnsart. 4.3 Elektronisk kommunikasjon Fri fasttelefon, mobil, bredbånd o.l. skal behandles som elektronisk kommunikasjon og følgende gjelder: Ved ett abonnement fordel fastsettes til inntil kr pr år for den del av telefondekningen som overstiger kr 1.000,- (de første kr 1.000,- er skattefri). Ved to eller flere abonnement fordel fastsettes til inntil kr 6.000,- pr år for den del som overstiger kr 1.000,- (de første kr 1.000,- er skattefri). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 28 av 54

29 Det arbeidstaker dekker selv av elektronisk kommunikasjon, skal gå til fradrag i fordelsbeløpet. Statens ordning for fri telefon eksisterer fortsatt, men har ikke lenger satser, og har ingen skattemessig betydning. For korrekt innberetning og behandling av elektronisk kommunikasjon kreves følgende opplysninger: Beløp Dekket av arbeidsgiver Dekket av den ansatte Antall abonnement Tidsrom Ved helt eller delvis dekning av flere abonnement, skal koden benyttes en gang for hvert tidsrom det foreligger to, tre eller flere abonnement. Dersom fordelen er 0, skal de øvrige opplysninger innberettes. Om innholdstjenester se punkt 4.4 Innholdstjenester. For å forenkle arbeidet med innberetningen, anbefaler vi regneark for beregning av innberetning som du finner på våre kundesider under Ofte Stilte Spørsmål og mappen Årsoppgjør. Eksempel 1 Arbeidsgiver dekker mobiltelefon hele året, dvs en tjeneste. Dekket Arb.giver Total regning Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Mobil Dersom du har ført fordel elektronisk kommunikasjon som et fast beløp pr. måned må du registrere tilleggsopplysninger i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 29 av 54

30 Eksempel 2 Arbeidsgiver dekker fasttelefon for hele året, dvs en tjeneste. Dekket Arb.giver Total regning Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Fast tlf Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: Eksempel 3 Arbeidsgiver dekker kr til mobiltelefon hele året, dvs en tjeneste. Beløp ut over dette dekker arbeidstaker selv. Dekket Arb.giver Total regning Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Mobil = 0 Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 30 av 54

31 Når du registrerer fri telefon med fordelsbeløp 0, må du oppgi 1 i feltet Antall for at linjen skal innberettes. Eksempel 4 Arbeidsgiver dekker mobiltelefon, fasttelefon og bredbånd hele året, dvs tre tjenester. Dekket Arb.g. Total regning Mobil Bredbånd Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Fasttelefon Dersom du har ført fordel elektronisk kommunikasjon som et fast beløp pr. måned må du registrere tilleggsopplysninger i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: Eksempel 5 Arbeidsgiver har dekket mobiltelefon hele 2013, mens bredbånd er dekket fra Dekket Arb.g. Mobil Mobil Bredbånd Total regning Dekket arb. taker Sk.pl. beløp Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 31 av 54

32 Dersom du har ført fordel elektronisk kommunikasjon som et fast beløp pr. måned må du registrere tilleggsopplysninger i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Registrering av elektronisk kommunikasjon blir slik i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr person: 1. Registrerer perioden Registrerer perioden Innholdstjenester Korrigere elektronisk kommunikasjon Hvis du har ført fordel for elektronisk kommunikasjon gjennom hele året og du skal korrigere fordelsbeløpet, gjør du følgende: 1. Registrere beløpet du skal korrigere med i oppgaven Periodens lønn Registrere pr person. 2. Korriger tilleggsopplysninger i oppgaven Årsoppgjør Registrere tilleggsopplysninger. Privat bruk av innholdstjenester som dekkes av arbeidsgiver skal fordelbeskattes i tillegg til sjablonbeløpet for elektronisk kommunikasjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 32 av 54

33 4.5 Fri avis 4.6 Bompenger Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 33 av 54

34 4.7 Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP) Arbeidsgivers premie (eventuelt tilskudd til premiefond) til kollektiv pensjonsforsikring, OTP og AFP er kun arbeidsgiveravgiftspliktig, og skal ikke innberettes på de ansatte. Premien skal innberettes i egen rubrikk på årsoppgaven for arbeidsgiveravgift. For å få med premien på årsoppgaven og få avsatt arbeidsgiveravgift av premien på regnskapsbilaget, må du registrere arbeidsgivers tilskudd til slike ordninger i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr. person. Du fordeler premien forholdsmessig pr arbeidsgiveravgiftssone og registrerer premien på en tilfeldig person i hver avgiftssone. Du registrerer premien på en egen lønnsart. 4.8 Rentefordel Kollektiv pensjonsforsikring er lønnsart 127 i standard lønnsartregister. Lønnsarten må ha 21. Arb.givers andel pensjon/afp i feltet Måte (under Beregning). For å unngå utskrift av lønnsartene på lønnsslippen, velger du Vises ikke i feltet Spesifikasjon. Hvis rentefordelen er beregnet feil, korrigerer du dette på en egen lønnsart. Korrigere rentefordel 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter og opprett lønnsart for korreksjon av rentefordel. Beløpet som skal korrigeres må beregnes manuelt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 34 av 54

35 2. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person og registrer beløpet du skal korrigere med på lønnsarten for korreksjon av rentefordel (lønnsart 169 i dette eksemplet). Hvis du skal redusere fordelsbeløpet, registrerer du beløpet med - (minus) foran. 4.9 Antall dager vikarer Hvis en person har arbeidet i atskilte perioder i løpet av året, skal antall dager vedkommende har arbeidet angis på lønns- og trekkoppgaven. Du oppgir antall dager i antallfeltet i oppgavevalg Periodens lønn Registrere pr. person. Hvis du er ferdig med ekstrakjøring(er) kan du registrere antall dager i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier Fagforening betalt av den ansatte Arbeidsgiver er pålagt å innberette fagforeningskontingent som den ansatte selv har betalt. Samtidig kan trekket redusere den ansattes trekkgrunnlag inntil grensen for skattefri fagforening (kr i 2013). Hvis du har registrert fagforeningskontingenten i ordinære lønnskjøringer i løpet av året, ser du bort fra denne beskrivelsen. Du må registrere fagforeningstrekket umiddelbart før du summerer årsrapporter. Velg oppgaven Kartotek Oppstartsverdier. Velg aktuell person, oppgi lønnsarten for egenbetalt fagforening (lønnsart 188 i standard lønnsartregister) og oppgi innbetalt beløp med - (minus) foran. Når du registrerer egenbetalt fagforening, trenger du ikke opprette trekket som en fordring Fagforening betalt av arbeidsgiver Arbeidsgiver er pålagt å innberette fagforeningskontingent når arbeidsgiver betaler for den ansatte. Trekket kan redusere trekkgrunnlaget for den ansatte inntil grensen for skattefri fagforening (kr i 2013). Hvis du har registrert fagforeningskontingenten i ordinære lønnskjøringer i løpet av året, ser du bort fra denne beskrivelsen. 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter og opprett lønnsarten for fordelen av betalt fagforening. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 35 av 54

36 Lønnsarten må ha 112 i feltet LT-kode, Prosent i feltet Skatt og feltet Arbeidsgiveravgift må være merket. 2. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. 3. Registrer lønnsarten for fordel av betalt fagforening (lønnsart 100 i dette eksemplet) og registrer beløpet som arbeidsgiver har betalt. 4. Velg oppgaven Kartotek Oppstartsverdier. 5. Velg aktuell person, oppgi lønnsarten for egenbetalt fagforening (lønnsart 188 i standard lønnsartregister) og oppgi innbetalt beløp med - (minus) foran. Når du registrerer egenbetalt fagforening, trenger du ikke opprette trekket som en fordring Ekstrakjøring uten utbetalinger (uten skattetrekk) Hvis du kjører en ekstrakjøring med trekkpliktige ytelser som ikke utbetales, for eksempel gruppelivsforsikring og elektronisk kommunikasjon, og personene ikke får utbetalt annen lønn det kan trekkes skatt av, kan det ikke beregnes skattetrekk av de trekkpliktige ytelsene. Følg da denne fremgangsmåten. Vær oppmerksom på at det å unnlate beregning av skattetrekk ikke er i samsvar med trekkreglene. Se punkt 4.13 Ekstrakjøring med utbetalinger (med skattetrekk) hvis det skal beregnes skattetrekk. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. 2. Registrer ytelsene som skal være med. 3. Hvis du skal endre på fast lønn/trekk som fri bil og fordringer gjør du følgende: a) Klikk Fast/Variable og faste transaksjoner for personen vises. b) Klikk i feltet Beløp og angi beløp for fri bil/fordring som skal være med i ekstrakjøringen. c) Klikk. 4. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. 5. Velg Skatt ved ekstrakjøring (ingen skatt) i feltet Skatt. Systemet beregner da ingen skatt, heller ikke av lønnsarter med Prosent i feltet Skatt. 6. Merk feltet Kun variable data. Fast lønn og trekk blir da ikke med i lønnsberegningen. 7. Påse at det står Termin 6 i feltet Termin. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 36 av 54

37 8. Utfør lønnsberegning på vanlig måte. 9. Skriv ut lønnsslipper og regnskapsbilag. Lønnsslippene skal vise 0 (null) i beløp til utbetaling. 10. Godkjenn perioden på vanlig måte. Ved bokføring i regnskapet, må du nøye vurdere hvilke av beløpene på konteringsbilaget som skal posteres i regnskapet. Noen av beløpene kan være bokført tidligere Ekstrakjøring med utbetalinger (med skattetrekk) Hvis du kjører en ekstrakjøring med trekkpliktige ytelser som ikke utbetales, for eksempel gruppelivsforsikring og elektronisk kommunikasjon, og personene i tillegg får utbetalt annen lønn, skal det beregnes skattetrekk. Følg da denne fremgangsmåten. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Kartotek Lønnsarter. Påse at lønnsarter som skal være med i ekstrakjøringen har Prosent i feltet Skatt. 2. Velg oppgaven Periodens lønn Registrere pr. person. 3. Registrer ytelsene som skal være med. 4. Hvis du skal endre på fast lønn/trekk som fri bil og fordringer gjør du følgende: a) Klikk Fast/Variable og faste transaksjoner for personen vises. b) Klikk i feltet Beløp og angi beløp for fri bil/fordring som skal være med i ekstrakjøringen. c) Klikk. 5. Velg oppgaven Periodens lønn Lønnsberegning. 6. Velg Normal skatt i feltet Skatt. Systemet beregner da forskuddstrekk på vanlig måte. 7. Merk feltet Kun variable data. Fast lønn og trekk blir da ikke med i lønnsberegningen. 8. Påse at det står Termin 6 i feltet Termin. 9. Utfør lønnsberegning på vanlig måte. 10. Skriv ut lønnsslipper og regnskapsbilag. 11. Godkjenn perioden på vanlig måte. Ved bokføring i regnskapet, må du nøye vurdere hvilke av beløpene på konteringsbilaget som skal posteres i regnskapet. Noen av beløpene kan være bokført tidligere Skrive ut ny feriepengeliste Hvis noe i ekstrakjøringen påvirker feriepengegrunnlaget, må du skrive ut feriepengelisten på nytt. Se punkt 3.2 Skrive ut feriepengeliste - fremgangsmåte for nærmere beskrivelse. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 37 av 54

38 5. Skrive ut kontroll- og avstemmingslister Du finner samtlige kontroll- og avstemmingslister under oppgavevalg Årsoppgjør Avstemmingslister. Før du skriver ut disse listene, må du ha summert årsrapporter. Se punkt 2.7 Summere årsrapporter for nærmere beskrivelse. Du velger selv hvilke lister du vil skrive ut. Hvis du ikke tidligere har skrevet ut Kontroll av opplysninger, skriver du ut denne først. Kontroll av opplysninger Listen viser om det er opplysninger du må registrere eller korrigere før du kan fortsette med årsoppgjøret. Hvis listen viser feil, leser du punkt 2.9 Registrere tilleggsopplysninger for beskrivelse av hvordan du retter feilene. Avstemmingsliste pr. LT-kode Listen skriver sum hittil og sum innberettet pr LT-kode spesifisert pr lønnsart, totalt arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og feriepengegrunnlag. Avstemmingsliste pr. konto Listen skriver sum hittil og sum innberettet pr konto spesifisert pr lønnsart. Listen har utvalg på periode. Denne listen er egnet til å avstemme lønn mot hovedbok. Se punkt 2.13 Avstemme mot regnskap for mer detaljer om avstemmingen. Feriepenger pr. periode Listen skriver ut feriepengegrunnlag, avsatte feriepenger, avsatt arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger og sum avsetning hittil i år pr person. Du kan gjøre utvalg på periode eller statistikkmåned ved utskrift av listen. Personer under grensen for oppgaveplikt Listen viser personer som har tjent mindre enn oppgavegrensen. Hvis det er trukket forskuddstrekk for personer under oppgavegrensen, innberettes kun forskuddstrekket. Lønnen skrives på egen linje på årsoppgaven. Lønn under oppgavegrensen er arbeidsgiveravgiftspliktig. Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag pr. person Listen viser arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget og beregnet arbeidsgiveravgift. Du kan velge å skrive ut rapporten pr termin, arbeidssted eller ansatt. Rapporten kan kun skrives ut for terminer det er skrevet ut terminoppgave for. Beløpene på rapporten er ikke avrundet. Dette kan medføre avvik hvis du avstemmer rapporten mot terminoppgaven. Oversikt tilleggsopplysninger Skriver ut alle lønnsregistreringer som skal innberettes med tilleggsopplysninger på lønns- og trekkoppgaven. Komprimert lønns- og trekkoppgave Skriver ut lønns- og trekkoppgaver på hvitt papir for kontroll. Listen kan for eksempel brukes til å kontrollere navn, skattekommune, antall dager for vikarer og ansettelsestidspunkt. 5.1 Kontrollere persondata Før utskrift av lønns- og trekkoppgaver må du kontrollere at alle data på personen er korrekt. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Kontrollere persondata. 2. Klikk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 38 av 54

39 3. Systemet kontrollerer persondata og skriver personer med ugyldig data til skjerm. Hvis du får melding om feil, må du rette dette og kjøre en ny kontroll. Alle persondata må være korrekt før du kan generere lønns- og trekkoppgaver. 6. Skrive ut årsoppgave for arbeidsgiveravgift Forutsetninger Du må ha skrevet ut kontrollisten i oppgavevalg Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger og korrigert eventuelle feil. Du må ha valgt korrekt beløpsgrense for innberetning (kr 1.000/ 4.000) når du summerte årsrapporter i oppgavevalg Årsoppgjør Summere årsrapporter. Når du skriver ut endelig årsoppgave, må all lønn for 2013 være kjørt og godkjent. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. 2. Klikk. 3. Skriv ut årsoppgaven. Årsoppgaven skrives ut på blankt papir. Hvis du skal sende inn årsoppgaven fører du beløpene fra listen over i blanketten RF Når du sender lønns- og trekkoppgaver via Altinn, inneholder denne også informasjon til årsoppgaven. Dette betyr at du ikke skal sende inn årsoppgaven. Årsoppgaven som blir generert på grunnlag av innsendte data kan du hente ut i menyvalget Verktøy Altinn Altinn retur. Når du leverer lønns- og trekkoppgaver på CD eller annen lagringsenhet, sender du årsoppgaven straks du mottar "Kvittering for mottatte data", vanligvis innen 31. januar. Hvis du derimot leverer lønns- og trekkoppgaver på papir, sender du årsoppgaven sammen med lønns- og trekkoppgavene innen den tidsfristen som gjelder for lønns- og trekkoppgaven. 7. Skrive ut lønns- og trekkoppgaver Du må alltid skrive ut lønns- og trekkoppgavene på papir. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal alltid ha en kopi av oppgaven. Fristen for innlevering av lønns- og trekkoppgaver elektronisk for 2013 er 31. januar. 7.1 Skrive ut lønns- og trekkoppgaver på papir Forutsetninger Du må ha skrevet ut kontrollisten i oppgavevalg Årsoppgjør Avstemmingslister Kontroll av opplysninger og korrigert eventuelle feil. Du må ha valgt korrekt beløpsgrense for innberetning (kr 1.000/ 4.000) når du summerte årsrapporter i oppgavevalg Årsoppgjør Summere årsrapporter. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 39 av 54

40 Når du skriver ut endelige lønns- og trekkoppgaver, må all lønn for 2013 være kjørt og godkjent. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver. Du kan skrive ut lønns- og trekkoppgavene så mange ganger du ønsker. 2. Velg ønsket formular i feltet Velg formular. Formular Blankt papir (Termin) RF-1026 (Pressfals) Brukes når? Bruk dette formularet ved utskrift av lønns- og trekkoppgaver for kontroll og utsendelse til arbeidstaker. Denne lønns- og trekkoppgaven på blankt papir kan brukes ved innsending på papir til Skatteetaten. Arbeidsgivere som benytter pressfalsutgaven av lønns- og trekkoppgaveblanketten (RF-1026) skal bestille denne direkte fra: Wittusen & Jensen v/jørn Juvoll Mobil: Telefon: E-post: 3. Klikk. 4. Når lønns- og trekkoppgavene er kontrollert og funnet i orden, kan du overføre lønns- og trekkoppgavene til Altinn eller CD/DVD (se nedenfor). 7.2 Overføre oppgaver via Altinn Forutsetninger Lønns- og trekkoppgavene må være skrevet ut på papir, kontrollert og funnet i orden. Du må ha klargjort systemet for levering av oppgaver via Altinn, jfr punkt 2.1 Oppsett for levering av oppgaver via Altinn. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Overføre oppgaver til Altinn. 2. Klikk og filen genereres. Dette kan ta noe tid avhengig av antall lønns- og trekkoppgaver. 3. Klikk og filen klargjøres for overføring til Altinn. a) Hvis du har valg Ja til å sende skjema direkte til Altinn i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon, overfører systemet filen direkte til Altinn. Hvis det er feil i filen kommer du inn i skjermbildet Altinn innsending, se neste punkt. b) Hvis du har valg Nei til å sende skjema direkte til Altinn i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Oppsett integrasjon, åpner systemet menyen Verktøy Altinn Altinn innsending hvor du kan sende filer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 40 av 54

41 4. I menyvalg Verktøy Altinn Altinn innsending vises alle genererte oppgaver og status på innsendelser. 5. Merk oppgaven(e) du skal sende inn og klikk Send. 6. Når du sender lønns- og trekkoppgaver og har oppgitt fødselsnummer og passord på brukeren, får du spørsmål om oppgaven skal signeres. 7. Velg Ja (Yes) for å sende oppgaven til Altinn med signering. 8. Velger du Nei (No) får du følgende melding. 9. Velg Ja (Yes) for å sende oppgaven til Altinn uten signering. Velg Nei (No) for å avbryte innsendingen. Husk at når du sender en oppgave til Altinn er det først når du har fått status Ferdigbehandlet i Altinn at innsendelse er ferdig. Vi anbefaler at du kontrollerer status på innsendte oppgaver her ved å merke aktuell oppgave og klikke Hente status. Du kan også kontrollere status på bedriftens side på For mer informasjon om bruk at skjermbildet Altinn Innsending i Huldt & Lillevik Lønn, klikk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 41 av 54

42 7.3 Overføre lønns- og trekkoppgaver til CD/DVD/Diskett Hvis du ikke har startet med levering av oppgaver via Altinn ennå, vil vi anbefale at du leverer lønns- og trekkoppgaver på CD/DVD i Forutsetninger Lønns- og trekkoppgavene må være skrevet ut på papir, kontrollert og funnet i orden. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Lønns- og trekkoppgaver. 2. Klikk. 3. Oppgi hvor filen skal plasseres. Systemet foreslår å lagre filen på standard filområde. Systemet lager lønns- og trekkoppgavene på fil. Filen heter GAXDFLT. I tillegg lager systemet en kopi av filen som heter GAXDFLT.xxxx der xxxx er klientnummeret. Kopien plasseres på lønnsområdet. 4. Hvis du skal sende filen på CD/DVD, må du brenne ut filen fra harddisk til CD/DVD. a) Merk CD/DVD/Diskett slik: Innsenders navn (firma): Innsenders org.nr. : Telefonnummer : Kontaktperson : Filnavn : GAXDFLT Maskintype : f.eks. IBM z/os Operativsystem : f.eks Windows-XP b) Send CD/DVD/Diskett til: Skattedirektoratet Grunnlagsdata - Innhenting Postboks 6551, Etterstad 0606 OSLO 7.4 Hente inn kvitteringsliste og årsoppgave i Altinn retur Hvis du har sendt inn lønns- og trekkoppgavene via Altinn innsending, kan du hente inn kvittering og årsoppgave i Altinn retur. Skatteetaten oppgir at de vil sende ut årsoppgavene fra ca. 20.januar. Hvis du sender inn lønns- og trekkoppgavene etter det (og før fristen går ut 31.januar), skal årsoppgaven komme i retur innen 72 timer. 1. Velg Verktøy Altinn Altinn retur, fanen Hent returmeldinger fra Altinn. 2. Velg hvilke klienter du ønsker å hente betalingsopplysninger på. Tilgjengelige klienter vil være klienter du har tilgang til og som har samme datasystem-id i Altinn. 3. Velg Årsoppgaver og Andre meldinger i filteret og klikk Vis tilgjengelige returmeldinger i Altinn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 42 av 54

43 4. Du vil få opp et autentiseringsbilde mot Altinn hvor du kan velge å autentisere deg med pinkode på SMS eller pinkode fra Altinn-brev. 5. Velg den måten du ellers bruker for å logge deg inn på Altinn med. Hvis du i Altinn før har angitt at du skal motta engangskoder pr SMS, velger du Pinkode på SMS som autentiseringsmetode og klikker OK. Du vil nå være innlogget mot Altinn. Meldinger som er tilgjengelige, vil legge seg som linjer i skjermbildet. 6. Merk linjen(e) og klikk Hent valgte meldinger fra Altinn. Meldingen(e) vil du nå finne igjen under fanen Oversikt hentede meldinger. 7. Dersom du har mottatt en Kvitterings- og feilliste, merker du linjen og høyreklikker. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 43 av 54

44 8. Klikk på Kvitterings/feilliste, lønns- og trekkoppgaver.pdf og du vil få opp kvitteringen på høyre side. 9. Høyreklikk når du står i kvitteringslisten og velg Skriv ut. 10. Dersom du har mottatt Årsoppgaven, merker du linjen og høyreklikker. 11. Du får nå valget om du ønsker å se Årsoppgaven i pdf-format eller xml-format. Du skal vanligvis velge pdf-format. Du vil nå få opp Årsoppgaven på høyre side i skjermbildet. 12. Høyreklikk når du står i årsoppgaven og velg Skriv ut. Du kan også hente ut kvitteringsliste og årsoppgave inne på Alle arbeidsgivere som sender lønns- og trekkoppgaver på CD/DVD/Diskett mottar kvitteringen fra Skattedirektoratet i posten. Listen heter Kvittering for mottatte data. Du kan kontrollere kvitteringslisten mot listen Avstemmingsliste pr. LT-kode i oppgavevalget Årsoppgjør Avstemmingslister. 8. Innberette lån Hvis bedriften gir lån til ansatte, kan renter og saldo innrapporteres til skattemyndighetene. Løsningen dekker ikke innskudd, tilbakebetaling av renter og konti der andre har disposisjonsrett. Arbeidsgiver er ikke pålagt å innberette dette. Det er mulig å innrapportere dette via Altinn, enten ved at du laster opp fil som vedlegg til RF-1301 Ligningsoppgaver som vedlegg eller ved at du fyller ut skjema RF-1183B Oppgave over innskudd, utlån og renter mv. Begge disse skjemaene krever altinn-rollene Regnskapsmedarbeider og Begrenset signeringsrettighet. Skjemaene vil være tilgjengelige i Altinn fra 2. januar 2014, og frist for innrapportering er 20. januar Arbeidsgivere som ikke har mulighet til å levere via Altinn, kan sende fil på maskinlesbart medium, eller papirblankett RF-1183B. Dette må da sendes rekommandert til: Skattedirektoratet Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 44 av 54

45 Grunnlagsdata Innhenting Postboks 6551 Etterstad 0606 OSLO NB: Hvis man skal levere papirblanketter er det ikke anledning til å benytte gamle eller egenproduserte blanketter. Gyldige blanketter og følgeskriv kan lastes ned fra skatteetatens hjemmeside Forutsetninger Lånet må være registrert med kontonummer (i oppgavevalg Kartotek Fast lønn/trekk og mappen Fordringer). Skrive ut oppgaver 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Innskudd, utlån og renter. 2. Legg inn riktig årstall og trykk Forhåndsvisning. 3. Skriv ut og kontroller oppgavene. Lage fil 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Innskudd, utlån og renter. 2. Oppgi Opplysninger om kontaktperson. 3. Klikk bak feltet Katalog og oppgi hvor filen skal lagres. 4. Klikk for å eksportere filen. Filen er bygget opp slik: SaldoRente_orgnummer_år_dato_klokkeslett.zip Sende inn fil via Altinn 1. Logg deg på altinn.no og velg organisasjonen du skal innrapportere for. 2. Gå inn på fanen Skjemaer og tjenester 3. Finn igjen skjema RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg 4. Når du har åpnet skjemaet, velger du oppgavetype Innskudd, utlån og renter mv under Type likningsoppgave. 5. Fyll ut informasjon om kontaktperson. 6. Gå inn på fanen Oversikt skjema og vedlegg. 7. Trykk Browse bak Legg til fil og hent opp fila som du har lagret. (SaldoRente_orgnummer_år_dato_klokkeslett.zip) 8. Trykk deretter Legg til. 9. Kontroller og send inn skjema. 10. Kvittering og eventuell feilliste vil bli sendt tilbake til Min meldingsboks i Altinn. 9. Skrive ut personallister på papir - arkivsett Du bør ved årets slutt skrive ut personallister på papir og arkivere utskriften. Du skriver ut personallistene i oppgavevalg Rapporter Personalrapporter Personalkort. Vi anbefaler at du skriver ut listen sortert på navn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 45 av 54

46 10. Lage ekstra sikkerhetskopi Har du satt opp systemet til å ta automatisk sikkerhetskopi før overføring til nytt år, ser du bort fra dette punktet. Menyvalg Verktøy Systemvedlikehold viser hvordan systemet er satt opp når det gjelder sikkerhetskopiering. Hvis du ikke tar automatisk sikkerhetskopi, anbefaler vi at du tar en ekstra sikkerhetskopi i forbindelse med årsoppgjøret. Du tar sikkerhetskopien på vanlig måte. 11. Skrive ut terminlister Som ved utgangen av en måned, termin eller kvartal, må du huske på å skrive ut de listene du har behov for under oppgavevalg Rapporter Terminlister og under Rapporter Lønnsstatistikker. Husk at terminoppgaven for 6. termin skal sendes inn. Fristen for innsending og betaling er 15. januar Reberegning av arbeidsgiveravgift Et unntak fra hovedregelen for beregning av arbeidsgiveravgift er at foretak som driver såkalt ambulerende virksomhet kan beregne arbeidsgiveravgift etter en annen sone enn der hvor foretaket er registrert. Forutsetningen er at arbeidstakeren i løpet av en termin har jobbet mer enn 50% i en annen sone enn der hvor foretaket er registrert. Ved beregning av prosenten skal antall arbeidsdager legges til grunn. Vi illustrerer dette med noen eksempler fra Skattedirektoratet: Eksempel 1 Arbeidstaker A jobber i bygg- og anleggsbransjen og arbeidet fordeler seg slik for en bestemt termin: 51 % i sone 3 49 % i sone 4 Sone 5 er virksomhetens registreringskommune Her vil en måtte beregne avgift etter satsen som gjelder for sone 3 for 51 % av lønnskostnadene. For resten, dvs. 49 %, skal en benytte sone 5 sats 0 %. Dette til tross for at arbeidstakeren i realiteten utøver denne delen av arbeidet i sone 4. Eksempel 2 Arbeidstaker B jobber i bygg- og anleggsbransjen/transportbransjen og arbeidet fordeler seg slik for en bestemt termin: 49 % i sone 3 26 % i sone 4 25 % i sone 5 som er virksomhetens registreringskommune Her jobber arbeidstakeren under 50 % i sone 3. En skal derfor benytte sone 5 sats 0 % for hele terminen. Rutinen for å reberegne arbeidsgiveravgiften gir deg mulighet for å beregne nye terminoppgaver dersom du har ansatte hvor det er benyttet feil sats for arbeidsgiveravgift i en termin. Forutsetninger Prosent for fordeling av arbeidsgiveravgift pr arbeidssted er beregnet for personer som skal ha reberegnet arbeidsgiveravgift. Fordele lønn pr arbeidssted er merket i oppgaven Kartotek Firmaoppsett og mappen Parametre. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 46 av 54

47 Terminer du skal reberegne er låst opp. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Rapporter Terminlister Terminoppgave og mappen Terminoversikt. Velg Lås opp/slett siste til terminer du skal reberegne er låst opp. 2. Velg oppgaven Rapporter Terminlister Ambulerende virksomhet. 3. Velg terminen du skal reberegne. 4. Gjør følgende for personen som skal ha reberegnet arbeidsgiveravgift: a) Angi Person-ID i feltet Person. Systemet viser grunnlag og beregnet aga. b) Angi ny Kommune og andelen i % som skal beregnes etter denne kommunen i feltet Prosent. Systemet henter ny sone ut fra kommunen du har valgt. c) Trykk [Enter]. System beregner ny arbeidsgiveravgift for personen. 5. Gjenta punkt 4 for alle personer som skal ha beregnet ny arbeidsgiveravgift. Klikk for å lagre. 6. Gjenta punkt 3 5 for hver termin du skal reberegne. 7. Skriv ut nye terminoppgaver i oppgaven Rapporter Terminlister Terminoppgave. Nye terminoppgaver skal sendes inn til din skatteoppkrever. Når det gjelder hvordan innsendelse og oppgjør av avgift skal skje, kontakt din skatteoppkrever for å avtale dette. 12. Behandle negativ lønn Hvis bedriften bruker automatisk overføring av negativ lønn til neste periode, må du dokumentere balansen ved å skrive ut en oversikt over hva som blir overført av negativ lønn til neste år. Du skriver ut det som blir overført til neste år i oppgavevalg Rapporter Lønnsstatistikker Generell statistikk. Velg lønnsarten for utligning av negativ lønn (lønnsart 200 i standard lønnsartregister), den siste godkjente lønnsperioden og sortering pr. person. 13. Overføre og klargjøre til nytt år Når årsoppgjøret er ferdig, må du klargjøre og overføre til nytt år. Hvis du overfører fravær til lønn, må du først overføre fravær fram til Hvis du overfører fravær til lønn: Overføre fravær fram til Hvis du vanligvis overfører ferie, egenmeldinger og/eller fravær til lønn i oppgavevalg Fravær Overføre til lønn, må du følge denne fremgangsmåten før du overfører til nytt år. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Fravær Registrere fravær og ferie. 2. Registrer alt fravær fram til Hvis fraværet går inn i år 2014, kan du registrere fraværet med sluttdato i år 2013, og ny linje for Velg oppgaven Fravær Overføre til lønn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 47 av 54

48 4. Skriv i feltet Til og med dato. 5. Velg aktuelle ansattgrupper. 6. Klikk. Systemet overfører antall brukte feriedager og egenmeldinger fram til årsskiftet og eventuelt fravær frem til årsskiftet Overføre til nytt år Forutsetninger Du må ha skrevet ut alle lister vedrørende årsoppgjøret, inklusiv avstemmingslister og feriepengelisten, før du overfører til nytt år. Hvis du bruker overføring av fravær til lønn må du ha kjørt overføring av fravær fram til Det er viktig at du har tatt sikkerhetskopi av dataene før du overfører til nytt år. Du må ha avsluttet alle åpne skjermbilder før du starter overføing til nytt år. Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Årsoppgjør Overføre til nytt år. 2. Oppgi totalt antall feriedager i 2014 for personer under og over 60 år. Eksemplene nedenfor forutsetter 5 dagers ferieuke. Hvis alle eller de fleste personene i bedriften har 5 uker ferie (12,0% feriepenger), oppgir du 25 i feltet Antall feriedager og 30 i feltet Antall feriedager over 60 år. Hvis alle eller de fleste personene i bedriften har ordinær ferie (10,2% feriepenger), oppgir du 21 i feltet Antall feriedager og 26 i feltet Antall feriedager over 60 år. 3. Hvis du ønsker at systemet skal beregne antall feriedager i forhold til den ansattes deltidsprosent merker du feltet Beregne antall feriedager i henhold til deltidsprosent. 4. Klikk. Systemet gjør følgende: Nullstiller feriepengegrunnlaget Overfører beregnede feriepenger til feriepenger til utbetaling Overfører feriedager tilgode (ved bruk av fraværsdelen i systemet) Går automatisk over til versjon Lønnsberegningen i versjon beregner da forskuddstrekk ut i fra trekktabeller for Hvis du kjører lønn for flere klienter, er det kun klientene som er overført til nytt år som bruker versjon De øvrige klientene vil fortsatt ha versjon Du ser klientens versjonsnummer i tittellinjen øverst i bildet. 5. Hvis du har personer med avvikende feriepengeprosent, må du korrigere antall feriedager til gode for de som avviker fra det du oppga i Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 48 av 54

49 overføringen til nytt år. Du korrigerer dette i oppgavevalg Kartotek Oppstartsverdier (i feltet Feriedager til gode - Inngående balanse). 6. Velg oppgaven Årsoppgjør Feriepengeliste. Skriv ut listen og kontroller denne mot feriepengelisten du skrev ut før overføring til nytt år. 14. Oppdatere skattekortopplysninger for 2014 Elektronisk skattekort Skatteetaten innfører nå elektronisk skattekort. Med elektronisk skattekort blir håndteringen av skattekort enklere for deg som arbeidsgiver. Du slipper å oppdatere lønnssystemet manuelt når en ansatt for eksempel har endret skattekort eller ved nyansettelser. Papirskattekortene avvikles i sin helhet fra inntektsåret Fra du bestiller skattekortopplysninger og til de sendes til din meldingsboks i Altinn vil det gå en virkedag. Hvis du har satt opp varsling i Altinn, vil du få beskjed på e-post og/eller SMS når skattekortopplysningene er klare i Altinn. Den nye ordningen innebærer Du kan enkelt bestille skattekort elektronisk for dine ansatte. Du kan velge å be om varsling når noen av dine ansatte har endret skattekort. Du har alltid tilgang til siste gyldige skattekort gjennom hele året. Du må ha tilgang til de ansattes fødselsnummer/d-nummer for å hente elektronisk skattekort. Du har bare lov til å hente elektronisk skattekort for personer du skal utbetale trekkpliktige ytelser til Forespør skattekortopplysninger Hvis du har tilgang til kun èn klient 1. Velg oppgavevalget Periodens lønn Oppdatere skattekort Forespør skattekortopplysninger. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 49 av 54

50 2. Velg Varseltype. Her har du to valg: Varsel ved første endring Ingen varsling Hvis du sender inn forespørsel med Varsel ved første endring, vil du få beskjed hvis noen av dine ansatte har endret skattekort. 3. Velg hvilket år du ønsker å forespørre skattekortopplysninger for. 4. Fyll ut kontaktinformasjon med navn, mobilnummer og e- postadresse. Feltene er obligatoriske. Hvis du har bedt om Varsel ved første endring, så er det denne informasjonen som blir brukt til varsling. 5. Velg Personutvalg. Her har du tre valg: Spør på alle. Dette MÅ du velge ved første forespørsel i året, men valget kan også brukes ved forespørsel ellers i året. Når du velger dette, vil det dannes en fil med alle dine aktive ansatte (ansatte med status Sluttet under Kartotek Personer, vil ikke bli tatt med i forespørselsfilen), og du får tilbake en fil med skattekortopplysninger på alle. Spør på endringer og de som mangler skattekortinfo. Her vil du få tilbake opplysninger på de av dine ansatte som har endret skattekort siden forrige gang du innhentet opplysninger pluss at du sender en forespørsel på de av dine ansatte som ikke har skattekortinformasjon registrert (for eksempel nyansatte). Spør på kun endringer. Her vil du kun få tilbake opplysninger på de av dine ansatte som har endret skattekort siden forrige gang du innhentet opplysninger. På høyre side under Personer funnet vil man se hvor mange og hvilke ansatte det blir sendt forespørselfil på. Dersom du har registrert en ansatt uten gyldig fødselsnummer, vil den ansatte ikke komme med i forespørselfila, og du vil få beskjed om det nederst på siden. Hvis du har tilgang til flere klienter Hvis du har tilgang til flere klienter, får du i tillegg disse valgene: 6. Klientutvalg, her har du to valg: Kun pålogget klient Velg blant tilgjengelige klienter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 50 av 54

51 Hvis du velger Kun pålogget klient, vil du sende forespørsel kun for ansatte i den klienten du er pålogget. Hvis du velger Velg blant tilgjengelige klienter kan du på høyre side velge hvilke klienter du ønsker å sende forespørsel for. 7. Hvis du under Klientutvalg har valgt Velg blant tilgjengelige klienter, vil Innsendingsfordeling bli aktivt. Her vil du da ha to valg: Alle valgte i samme innsending En innsending pr klient Hvis du velger Alle valgte i samme innsending, vil det sendes inn èn fil med ansattinformasjon for alle valgte klienter. Det vil da også bare komme èn returfil tilbake. Hvis du velger En innsending pr klient, vil det lages èn fil pr klient med klientens organisasjonsnummer som innsender, og du vil også få tilbake èn returfil pr klient. Hvis du velger Alle valgte i samme innsending, vil du under Innsender kunne velge om innsender skal være Pålogget klient eller Felles overordnet innsender. Felles overordnet innsender kan brukes av regnskapsbyråer og lønnssentraler, der det er regnskapsbyrået eller lønnssentralen som har fått delegert Altinn-rettighetene fra sine klienter. Informasjonen her angir firma i Altinn hvor skattekortinformasjonen ønskes returnert. Dette firmaet behøver ikke være en klient i Lønn 5.0, men må være registrert med samme datasystemid i Altinn som pålogget klient. Neste virkedag vil returfil med skattekortopplysninger ligge Til min behandling i Altinn. Du velger selv om du ønsker å hente ned filen der og lagre den på harddisk eller om du ønsker å hente inn returfil i Lønn 5.0 ved hjelp av menyvalget Altinn retur Importere skattekortopplysninger Hente inn returfil i menyvalget Altinn retur 1. Velg menyvalget Verktøy Altinn Altinn retur. Klikk på fanen Hent returmeldinger fra Altinn. 2. Angi filter Oppdaterte skattekortopplysninger og klikk Vis tilgjengelige returmeldinger i Altinn. 3. Du vil nå få opp et autentiseringsbilde mot Altinn. Velg den måten du ellers bruker for å logge deg inn på Altinn med, enten med pinkode på SMS eller med pinkode fra Altinn-brev. 4. Merk meldingen som kommer opp og klikk Hent valgte meldinger fra Altinn. 5. Meldingen vil nå ligge under fanen Oversikt hentede meldinger. Hvis du holder musepekeren over feltet Sammendrag, vil du se resultatet av overføringen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 51 av 54

52 1. Velg oppgaven Periodens lønn Oppdatere skattekort Oppdater skattekortopplysninger. 2. Hent inn filen slik: a) Hvis du har hentet inn filen via Altinn retur, vil du finne den igjen øverst i bildet. Dobbeltklikk på filen. b) Hvis du har hentet filen inne på og lagret filen på harddisk, klikk og hent opp filen. 3. Dersom filen inneholder ansatte du ikke har fått returnert skattekortopplysninger på, vil disse nå komme opp i bildet under: 3. Klikk OK. Hvis du ønsker å skrive ut disse, velger du (Skrive ut) øverst i bildet. 4. Trykk deretter Fortsett: Du vil nå få listet opp de ansatte som har endret skattekortopplysninger siden forrige gang du kjørte oppdatering. 5. Klikk. Systemet oppdaterer personenes skattekortopplysninger. Systemet oppdaterer også skattekommunen hvis personen har ny skattekommune. 6. Dersom du ønsker en utskrift av oppdaterte skattekortopplysninger, velger du (Skrive ut). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 52 av 54

53 7. Hvis du har ansatte med skattekommune 2100 Svalbard, vil disse ikke bli oppdatert ved import av skattekortopplysninger, selv om filen inneholder skatteopplysninger for fastlandet på disse ansatte. Hvis en ansatt skal endres fra svalbardskatt til skatt på fastland, må dette gjøres manuelt. Personer med Tabelltype=8 Ingen beregning, vil heller ikke bli oppdatert med importerte skattekortopplysninger. 8. Skattekortfilen vil inneholde alle skattekortopplysninger på den ansatte, uavhengig av om du er hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver. Du må derfor merke de ansatte som du er biarbeidsgiver for i bildet Kartotek Personer: Når dette feltet er haket av, vil prosenttrekk benyttes. Dette tilsvarer da del 2 av skattekortet. 15. Hvis du overfører fravær til lønn: Overføre fravær på vanlig måte før ny lønnskjøring Hvis du vanligvis overfører ferie, egenmeldinger og/eller fravær til lønn i oppgavevalg Fravær Overføre til lønn, må du følge denne fremgangsmåten før du kjører første lønnsberegning i år Fremgangsmåte 1. Velg oppgaven Fravær Registrere fravær og ferie. 2. Registrer alt fravær som skal være med i lønnsperioden. 3. Velg oppgaven Fravær Overføre til lønn. 4. I feltet Til og med dato oppgir du den siste datoen i fraværsperioden som skal overføres til lønn. Hvis du for eksempel skal overføre fravær frem til i 2014, oppgir du i feltet. 5. Velg aktuelle ansattgrupper. 6. Klikk. Systemet overfører på vanlig måte antall brukte feriedager og egenmeldinger i år 2014 og eventuelt fravær i år Skrive ut og slette logg Når du går over til nytt år, anbefaler vi at du skriver ut og sletter loggen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 53 av 54

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2008

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2008 Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2008 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør Bruk årsavslutningsversjonen også i 2008 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør Bruk årsavslutningsversjonen også i 2008 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2007 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2012 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1.1 Sette opp systemet Du må sette opp systemet som beskrevet nedenfor når du skal levere oppgaver via Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal Kom i gang Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Oppsett av lønnssystemet mot Altinn

Oppsett av lønnssystemet mot Altinn Oppsett av lønnssystemet mot Altinn.1. Om Altinn Altinn er det offentliges elektroniske portal for (elektronisk) dialog med næringslivet og privatpersoner. Altinn har sin historie tilbake til årtusenskiftet,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2018-1 22.12.2017 Harmoni Lønn versjon 2018-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2018 Oppdaterte tabeller for avgiftssoner og postnummer

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4 Versjon 2011.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2011.4 og Altinn Monitor 2.6.712... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett... 2 1.2 Oppdatere versjon via CD... 2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.2... 2 2 Utvidelse av feltet konti... 2 3 Eksport av brukere fra Lønn 5.0 til Huldt & Lillevik Travel... 3 4 Andre

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2017 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 5. ferieuke... 4 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 26. november 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsoppgjør 2015... 3 1 Korreksjonskjøring... 4 2 Avstemming a-melding... 4 3 Avstemming Formula... 5 4 Kontroll av kobling

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.2 Mai 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. TREKK I LØNN FOR FERIE... 4 4.1. Ny

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016

Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016 Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2015... 2 Installasjon av ny versjon... 2 Aktuelle satser i forbindelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 1 (5) Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 2 (5) Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 3 1 Oppgradere til versjon 1.5, Build 28... 3 2 Nye regler for nattillegg fra 01.01.08... 3 3 Sette opp

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret Håndbok Easy-Regn Utdrag håndbok Årsoppgjøret 2006-2007 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver...1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...3

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer