Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din..."

Transkript

1 Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din...

2 Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under 12 år og pass av eldre barn som trenger spesiell omsorg og pleie. Hvor barnet passes avgjør hvilke regler foreldrene og dagmammaen/praktikanten skal forholde seg til. Du trenger derfor ikke å lese alt i denne brosjyren, men kun det som gjelder for din situasjon. Barnet passes i dagmammaens hjem Se side 6 Barnet passes i sitt eget hjem Se side 14 Foreldrene Se side 6 Dagmammaen Se side 12 Foreldrene Se side 14 Dagmammaen/ praktikanten Se side 20 Foreldrefradrag: JA Kontantstøtte: JA Er ikke arbeidsgiver - Skal ikke betale arbeidsgiveravgift - Skal ikke trekke skatt - Skal ikke betale dagmammaen feriepenger Skal levere lønnsoppgave ved årets slutt Er selvstendig næringsdrivende Skal betale forskuddsskatt Kan kreve standardfradrag for barnepassere Har ikke krav på feriepenger Kan ha krav på sykepenger/pensjon Foreldrefradrag: JA Kontantstøtte: JA Er arbeidsgiver - Skal ikke betale arbeidsgiveravgift - Skal trekke skatt og sende inn oppgaver - Skal betale dagmammaen feriepenger Er arbeidstaker Skal levere skattekort Har krav på feriepenger Kan ha krav på sykepenger/pensjon Denne brosjyren er oppdatert med satser og beløpsgrenser per ma i Se kemnerkontoret.oslo.kommune.no for siste oppdaterte versjon. 2

3 Innledning Et registrert arbeidsforhold gir fordeler for alle parter Fordeler for foreldrene For foreldrene er det en trygghet at barnepasset skjer under ordnede forhold. Foreldrene kan kreve fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn. Foreldrefradraget for inntektsåret 2010 utgjør maksimalt kroner for det første barnet og kroner i tillegg per barn utover det første. Foreldrene får foreldrefradrag selv om de mottar kontantstøtte. Fordeler for dagmammaen/praktikanten For dagmammaen/praktikanten er det en fordel å ha registrert inntekt. Det har betydning for utbetalinger fra folketrygden, blant annet sykepenger. Er inntekten per kalenderår høyere enn det gjennomsnittlige grunnbeløpet i folketrygden, opptjener man pensjonspoeng. For inntektsåret 2010 er dette beløpet kroner. Grunnbeløpet justeres i mai hvert år. 3

4 Sammenligning av hvit og svart dagmamma (pass av barn i dagmammaens hjem) Når foreldrene bruker en hvit dagmamma, har de legitimerte utgifter til barnepass og får derfor foreldrefradrag. Det betyr at foreldrene kan betale den hvite dagmammaen mer enn den svarte dagmammaen, og allikevel få en lavere kostnad per år. I eksemplene betaler foreldrene en hvit dagmamma kroner i måneden og en svart dagmamma kroner i måneden. Prisene for barnepass er kun valgt for å illustrere. Fastsettelse av pris for barnepass skjer ved en avtale mellom foreldrene og dagmammaen. For foreldrene er forskjellen (2010) Antall Antall Betaling Årets Foreldrefradrag Skattereduksjon Årets barn måneder per måned betaling (for et barn) (pga foreldrefradraget) kostnad Hvit dagmamma Svart dagmamma For dagmammaen er forskjellen (2010*) Antall barn Antall Betaling Årets Årets Årets Årets netto dagmammaen måneder per måned inntekt standard skatt inntekt passer i sitt hjem per barn per barn før skatt fradrag* Hvit dagmamma Svart dagmamma * Det er benyttet standardfradrag for 2009, kr 950 per måned per barn. Satsen for 2010 fastsettes først i desember

5 Dagmammaen i eksemplet passer barn hjemme hos seg selv og - benytter standardfradrag for barnepassere - har i 2010 kun inntekten fra barnepasset - er over 17 år og skal betale trygdeavgift med 7,8 % (for personer under 17 år er trygdeavgiften 3 %) Skatteberegning Du kan beregne skatten din på skatteetaten.no. Hvis du passer barnet i ditt eget hjem se side 13. Hvis du passer barnet i barnets hjem se side 20. Satser finner du på side 22 eller på skatteetaten.no. 5

6 Barnet passes i dagmammaens hjem Informasjon til foreldrene Foreldrefradrag: JA Kontantstøtte: JA Arbeidsgiveravgift: Nei Trekke skatt: Nei Feriepenger: Nei Lønnsoppgave: JA Levering av lønnsoppgave elektronisk Du kan kreve fradrag for legitimerte utgifter til barnepass. Du får foreldrefradrag selv om du mottar kontantstøtte. Se sats for foreldrefradrag på side 22 eller på skatteetaten.no. Har du barn mellom ett og tre år som ikke bruker barnehage med offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Har barnet deltidsplass i barnehage, kan du få delvis kontantstøtte. Se sats for kontantstøtte på side 22 eller på nav.no. Dagmammaen er selvstendig næringsdrivende. Du er derfor ikke arbeidsgiver og skal ikke betale arbeidsgiveravgift. Du er ikke arbeidsgiver og skal ikke trekke skatt av betalingen til dagmammaen. Du er ikke arbeidsgiver og skal ikke betale dagmammaen feriepenger. Du skal levere lønnsoppgave (skjema RF-1015 Lønnsog trekkoppgave) over det du har betalt til dagmammaen i løpet av året. På oppgaven skal du bruke kode 404 Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem. Lønnsoppgaven kan sendes elektronisk via altinn.no, fristen for levering er 31. januar året etter inntektsåret. Ved elektronisk utfylling blir skjemaet lagret. På side 8 og 9 er det et eksempel på utfylling av lønnsoppgaven med illustrasjoner fra altinn.no. 6

7 Levering av lønnsoppgave på papir Kopi av lønnsoppgave Velger du i stedet å sende lønnsoppgaven på papir til Oslo kemnerkontor, er fristen for levering 20. januar året etter inntektsåret. Når du leverer papirutgaven, må du i tillegg fylle ut et følgeskriv til lønnsoppgaven (skjema RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver) og levere det sammen med lønnsoppgaven. Skjemaene finner du på skatteetaten.no eller du kan kontakte Oslo kemnerkontor. På side 10 og 11 er det et eksempel på utfylling av papirutgaven og følgeskrivet. Dagmammaen skal ha en kopi av lønnsoppgaven. Du beholder også selv en kopi som dokumentasjon på foreldrefradraget. Når du får selvangivelsen, må du kontrollere at foreldrefradraget er ført opp. Dagmammaen kan kreve standardfradrag for barnepassere, se side 12. Husk å føre opp dette på lønnsoppgaven. 7

8 Alternativ 1 for utfylling av lønnsoppgaven - elektronisk i altinn Frode Forsørger har to barn som et år ble passet hjemme hos dagmammaen Heidi Hvit i 11 måneder. Betalingen var kroner per barn per måned. Frode må levere lønnsoppgave over det han har betalt til Heidi i løpet av året. Skjemaet sendes inn via altinn.no, fristen er 31. januar året etter. 1) Frode logger seg på altinn.no. Skjemaet RF-1015 Lønns og trekkoppgave finner han i Skjemakatalog under Skjema og tjenester. Han åpner skjemaet, krysser for Ordinær oppgave og trykker Neste. I feltet Til skatteoppkreveren fyller han inn Oslo, hans bostedskommune, og trykker Neste. De følgende bildene fyller Frode ut slik, og trykker Neste mellom bildene: Andre opplysninger: Kun feltet Beregningsmåte med Generelle næringer. Spesielle grupper: Kun Nei i feltet Arbeidsgivers avtale om pensjon. Avgiftsgrunnlag og refusjon: Ingen av feltene skal fylles ut. 2) Informasjonen om Heidi Hvit skal inn i et vedleggsskjema. Skjemaet ligger under Vedlegg i menyen til venstre i bildet. Frode velger RF-1015U Lønnsog trekkoppgave, trykker Legg til, fyller ut bildet og trykker Neste. De følgende bildene fyller Frode ut slik og trykker Neste mellom bildene: Ansettelsesforhold: Ja for Ansatt gjennom hele året og Nei for Sjøfolk. Mest brukte koder: Ingen av feltene skal fylles ut. Frode trykker Neste. 3) I bildet Øvrige koder trykker han Legg til og velger kode 404 Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem. Koden fyller Frode ut slik: Beløp (netto) : kr kr (utgiftsgodtgjørelse/standardfradrag) Brutto utbetalt : kr x 2 barn x 11 måneder Utgiftsgodtgjørelse (standardfradrag) : kr 950* x 2 barn x 11 måneder Antall barn 2 Antall månedsfradrag 22: 2 barn x 11 måneder Betalerens fødselsnummer (Frodes fødselsnummer) *Maksimalt standardfradrag for barnepassere per måned per barn (kr 950 for 2009) Når beløpene er fylt inn, trykker Frode Legg til og så Tilbake. Han velger Kontroller vedleggsskjema, Kontroller skjema og Tilbake til skjema. Tilbake i hovedskjemaet trykker han Kontroller skjema og følger anvisningene for innsending av skjemaet. Når skjemaet er sendt inn, skriver Frode ut en kopi som han leverer til dagmammaen Heidi Hvit. 8

9 1) 2) 3) 9

10 Alternativ 2 for utfylling av lønnsoppgaven papiroppgave Frode Forsørger har to barn som et år ble passet hjemme hos dagmammaen Heidi Hvit i 11 måneder. Frode må levere lønnsoppgave over det han har betalt til Heidi. Betalingen var kroner per barn per måned. Fristen for å levere papiroppgave er 20. januar året etter. 1) 2) { { { { { 3) 4) 5) 1) Opplysninger om Frode Forsørger. I feltet organisasjonsnummer fyller han inn fødselsnummeret sitt 2) Opplysninger om dagmammaen Heidi Hvit og skattekommunen hennes 3) Kode 404 er koden for Godtgjørelse til dagmamma som passer barn i dagmammaens hjem. 4) Beløp (kolonne 2) : kr (brutto utbetalt) - kr (utgiftsgodtgjørelse/standardfradrag) 5) Utgiftsgodtgjørelse (standardfradrag) : kr 950* x 2 barn x 11 måneder Brutto utbetalt : kr x 2 barn x 11 måneder Antall barn 2 Antall måneder 22: 2 barn x 11 måneder Betalers fødselsnummer (Frodes fødselsnummer) *Maksimalt standardfradrag for barnepassere per måned per barn (kr 950 for 2009) 10

11 Hvis Frode Forsørger benytter alternativ 2 (lønnsoppgave på papir), må han også fylle ut et følgeskriv til lønnsoppgaven (skjema RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave). Sender Frode lønnsoppgaven via Altinn (alternativ 1), skal følgeskrivet ikke leveres. Post 1.0 Til Skatteoppkreveren Opplysninger om Oslo kemnerkontor, skatteoppkreveren i Frode sin bostedskommune. Fra arbeidsgiver: Selv om Frode Forsørger ikke er arbeidsgiver, skal han fylle inn opplysninger om seg selv i dette feltet. Feltet Næringskode skal ikke fylles ut. Post 4.0 Sammendrag av lønns- og trekkoppgaver (LTO) Det er sendt inn papirutgave av lønns- og trekkoppgaven og feltene for manuelle LTO skal derfor brukes. Post 4.2 Antall manuelle LTO er 1 og post 4.5 Samlede oppgavepliktige ytelser fra manuelle LTO er Beløpet er hentet fra kolonnen Beløp på lønns- og trekkoppgaven. Post 9.0 Sum alle koder for manuelle LTO Beløpet er hentet fra post 4.7 Sum. Post 10.0 Underskrift Frode Forsørger skal datere og skrive under skjemaet. 11

12 Barnet passes i dagmammaens hjem Informasjon til dagmammaen Selvstendig næringsdrivende: JA Du er selvstendig næringsdrivende. I forhold til andre næringsdrivende er reglene forenklet: Regnskap Du behøver ikke å føre regnskap. Trygdeavgift Du skal betale trygdeavgift etter samme sats som lønnstakere. Satsen er 7,8 % (trygdeavgiften er inkludert i forskuddsskatten). 12 Forskuddsskatt: JA Standardfradrag for barnepassere: JA Feriepenger: Nei Sykepenger Pensjonspoeng Du må betale forskuddsskatt. Den blir vanligvis betalt i fire terminer: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Kontakt skattekontoret for å få skrevet ut forskuddsskatt. Du kan kreve et standardfradrag til dekning av kostnader til kosthold, ekstra kostnader til vask, oppvarming mv. Standardfradraget utgjør 50 % av betalingen for barnepasset, men kan maksimalt utgjøre 950 kroner per måned for hvert barn (2009 sats). Årets standardfradrag fastsettes hvert år i desember (se skatteetaten.no). Istedenfor standardfradrag kan du få fradrag for dokumenterte faktiske kostnader. Har du valgt standardfradrag er valget bindende for de neste 5 inntektsår, såfremt forholdene ikke endres vesentlig. Kontakt skattekontoret for mer informasjon om fradrag. Du er selvstendig næringsdrivende og har ikke krav på feriepenger. Undersøk med NAV hvilke trygderettigheter du har, for eksempel hvis du blir syk. Er personinntekten din høyere enn det gjennomsnittlige grunnbeløpet i folketrygden får du pensjonspoeng. Personinntekten er beløpet som foreldrene har oppgitt i lønnsoppgaven, etter at standardfradraget for barnepassere eller eventuelt fradrag for dokumenterte faktiske kostnader er trukket fra. Personinntekten er også grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt. Se sats for grunnbeløpet på side 22 eller på nav.no. For mer informasjon om pensjonspoeng kontakt NAV.

13 Dokumentasjon på inntekten Skatteberegning Foreldrene skal gi deg en kopi av lønnsoppgaven som dokumentasjon på inntekten. Du må kontrollere at standardfradraget for barnepassere er trukket fra ved beregningen av inntekten din. Ønsker du å beregne skatten din kan du gå inn på skatteetaten.no. Under Selvbetjening velger du Beregn skatten din her. I feltet Lønnsinntekt mv. skal du fylle inn betalingen fra foreldrene fratrukket standardfradraget for barnepassere, som du kan kreve. Du skal derfor ikke fylle inn standardfradraget under Fradrag i skatteberegningsprogrammet på side 3. Hvis dagmammaen i eksemplet på side 8 ønsker å beregne skatten sin, skal hun fylle inn kroner i feltet Lønnsinntekt mv. 13

14 Barnet passes i sitt eget hjem Informasjon til foreldrene Foreldrefradrag: JA Kontantstøtte: JA Arbeidsgiveravgift: Nei Trekke skatt: JA Du kan kreve fradrag for legitimerte utgifter til barnepass. Du får foreldrefradrag selv om du mottar kontantstøtte. Se sats for foreldrefradrag på side 22 eller på skatteetaten.no. Har du barn mellom ett og tre år som ikke bruker barnehage med offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Har barnet deltidsplass i barnehage, kan du få delvis kontantstøtte. Se sats for kontantstøtte på side 22 eller på nav.no. Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift for pass av barn under 12 år eller eldre barn som trenger spesiell omsorg og pleie. Du er arbeidsgiver og må trekke skatt når du utbetaler lønn. Skattekortet dagmammaen/praktikanten leverer til deg angir om skattetrekket skal beregnes i prosent eller etter tabell. Hvis skattekortet er et frikort skal det ikke trekkes skatt. Hvis dagmammaen eller praktikanten ikke leverer skattekort, skal det trekkes 50 % skatt. Unntak fra plikten til å trekke skatt: Dersom lønnen fra en husstand til en privat dagmamma/ praktikant ikke overstiger kroner i løpet av inntektsåret ( ), er lønnen skattefri for dagmammaen. Du trenger derfor ikke sende inn oppgave. Grunnlaget for skattetrekket (forskuddstrekket) er lønnen, ev. med tillegg av verdien for fri kost og losji. Nettobeløpet, etter at skatten er trukket fra kontantlønnen, utbetaler du til dagmammaen. Se eksemplet på side 18 pkt. 4. Feriepenger: JA Du er arbeidsgiver og må betale dagmammaen feriepenger. Grunnlaget for feriepenger er lønnen i forrige år (opptjeningsåret), uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet har vart. Feriepenger beregner du slik: Lønn utbetalt i opptjeningsåret + Verdien av fri kost (ikke fritt losji) = Feriepengegrunnlag x 10,2 % = Feriepenger 14

15 Fritt losji og utbetalte feriepenger i opptjeningsåret inngår ikke i grunnlaget for feriepengene. Du skal ikke trekke skatt av feriepenger som du utbetaler året etter opptjeningsåret, men du må sende inn opplysninger om utbetalingen. Bruker du den forenklede oppgjørsmåten må du sende inn oppgjørsblanketten samtidig med utbetalingen. Hvis du bruker en annen oppgjørsmåte, må du ta med utbetalingen på lønns- og trekkoppgaven du fyller ut i januar året etter inntektsåret. Slutter arbeidstakeren i opptjeningsåret skal du betale ut feriepengene straks. Når feriepengene blir utbetalt i opptjeningsåret, skal du trekke skatt, betale inn skattetrekket og sende inn opplysninger om skattetrekk og utbetaling på vanlig måte. Fri kost og losji Dekker du mat og bosted for dagmammaen/praktikanten (fri kost og losji), er dette skattepliktig og verdien legges til lønnen. Se satser for fri kost og losji på side 22 eller på skatteetaten.no. Innsending av oppgaver og innbetaling av skattetrekk Du må sende inn oppgaver over lønn og skattetrekk og betale inn skattetrekket. Har du gitt dagmammaen/ praktikanten kun lønn, eventuelt med tillegg av fri kost og losji, kan du bruke Forenklet oppgjørsordning for private arbeidsgivere. Har du i tillegg til lønnen gitt dagmammaen/praktikanten andre ytelser enn kost og losji, f.eks. fri mobiltelefon eller bilgodtgjørelse, må du benytte: Alternativ oppgjørsmetode Årlig innsending og betaling For lønnsutbetalinger (inkl. fri kost og losji eller andre ytelser) inntil kroner per år. Oppgjør som vanlig arbeidsgiver Terminvis innsending og betaling For lønnsutbetalinger (inkl. fri kost og losji eller andre ytelser) over kroner per år. 15

16 Dagmammaen har kun fått lønn, eventuelt med tillegg av fri kost og losji Forenklet oppgjørsordning for private arbeidsgivere Senest dagen etter hver lønnsutbetaling skal du: Sende inn Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere. Betale inn skattetrekket til Oslo kemnerkontor. Oppgjørsskjemaet (RF-1049) kan fylles ut elektronisk via altinn.no. Hvis du ønsker papirutgave, kontakt Oslo kemnerkontor. Oppgjørsblankettene er dokumentasjon på foreldrefradraget (bruker du papirutgaven beholder du del 3). Når du får selvangivelsen, må du kontrollere at foreldrefradraget er ført opp. Fyller du ut oppgjørsskjemaet og tar vare på det i tre år, oppfyller du myndighetenes krav til lønnsregnskap. Dagmammaen/praktikanten skal ha utskrift av oppgjørsblanketten som lønns- og trekkoppgave. Hvis du bruker forenklet ordning, skal du ikke sende samlet lønns- og trekkoppgave i januar slik andre arbeidsgivere må. Dagmammaen/praktikanten må derfor ta vare på alle oppgjørsblankettene for å kontrollere selvangivelsen sin. Fødselsnummeret ditt fungerer som organisasjonsnummer, og skal brukes i kontakten med skattekontoret og NAV. Innlevering via Altinn Innbetaling av skatt På side 18 og 19 er det et eksempel på utfylling av den forenklede oppgjørsblanketten med illustrasjoner fra altinn.no. Ved elektronisk utfylling blir skjemaet lagret for senere bruk. Senest dagen etter hver lønnsutbetaling skal du betale inn skattetrekket til Oslo kemnerkontor. Leverer du via altinn.no får du automatisk KID-nummer og kontonummer. Bruker du papirutgaven av skjemaet er det vedlagt en betalingsgiro. Du kan også betale elektronisk. Kontonummer og KID-nummer finner du på kemnerkontoret.oslo.kommune.no, eller du kan kontakte Oslo kemnerkontor. 16

17 Alternativ oppgjørsmåte lønnsutbetalinger inntil kroner per år Dagmammaen har fått lønn med tillegg av andre ytelser enn fri kost og losji Skattetrekkskonto Lønnsog trekkoppgave Du kan benytte alternativ oppgjørsmåte for lønnsutbetalinger (inkludert verdien av fri kost og losji eller andre ytelser) på inntil kroner i løpet av et år. Arbeidsforholdet må da registreres i NAV Aa- registeret (kontaktinformasjon finner du på side 22). Som privat arbeidsgiver benytter du ditt fødselsnummer som organisasjonsnummer. Fødselsnummeret skal brukes i kontakten med skattekontoret og NAV. Du må opprette en særskilt skattetrekkonto i banken hvor skattetrekket skal settes inn hver gang du utbetaler lønn til dagmammaen. Skattetrekket skal du betale inn til Oslo kemnerkontor en gang i året. Fristen er 15. januar året etter inntektsåret. Du må også sende inn en lønns- og trekkoppgave (skjema RF-1015). Koden du skal bruke er 134 Godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer barn i barnets hjem. Dagmammaen skal ha en kopi av oppgaven. Sender du inn oppgaven via altinn.no er fristen 31. januar året etter inntektsåret. Velger du å sende papiroppgave til Oslo kemnerkontor må du i tillegg sende inn Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønnsog trekkoppgaver (skjema RF-1025), fristen er 20. januar. Lønns- og trekkoppgaven er dokumentasjon på foreldrefradraget. Når du får selvangivelsen, må du kontrollere at foreldrefradraget er ført opp. Oppgjør som vanlig arbeidsgiver lønnsutbetalinger over kroner per år Overstiger lønnsutbetalingene (inkludert verdien av fri kost og losji eller andre ytelser) kroner i løpet av året, må du gi Oppgjør som vanlig arbeidsgiver. Du har de samme pliktene som ved Alternativ oppgjørsmåte, men istedenfor å betale inn skattetrekket en gang i året er det forfall i 2-månedlige terminer, og du må samtidig sende inn terminoppgaver. For mer informasjon om oppgjørsordningene se kemnerkontoret.oslo.kommune.no. I menyen til venstre velger du Arbeidsgiver og deretter Privat arbeidsgiver. 17

18 Eksempel på utfylling av oppgjørsblankett - den forenklede oppgjørsordningen Karl Krone har et barn som i 2010 blir passet hjemme hos familien Krone av praktikanten Trine Trygg. Avtalen er at Trine Trygg skal passe barnet i 11 måneder. Karl Krone bruker altinn.no for å fylle ut RF-1049 Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere ved hver lønnsutbetaling. Samtidig innbetaler han skattetrekket til Oslo kemnerkontor. For januar fyller Karl Krone ut den forenklede oppgjørsblanketten slik: 1) Karl Krone logger seg på altinn.no. Skjemaet RF-1049 Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere finner han i Skjemakatalog under Skjema og tjenester. Informasjonen om ham som arbeidsgiver kommer da automatisk opp. I feltet Til skatteoppkreveren velger Karl Krone sin bostedskommune, Oslo. 2) Informasjon om arbeidstakeren henter han fra skattekortet til Trine Trygg. 3) Fra dato og Til dato er perioden lønnen gjelder for, i dette tilfellet til Type arbeid er Barnepass. 4) Her skal Frode oppgi Trines brutto lønn, forskuddstrekk og verdi av kost og losji. På bakgrunn av disse beløpene beregnes netto utbetalt. Brutto lønn 7 348: kr månedslønn + kr (fri kost og losji) Forskuddstrekk (skattetrekk) 808: kr (grunnlag) x 11 % (prosentkort) Verdi av fri kost og losji 3 348: 31 dager á kr 108* Netto utbetalt 3 192: kr (kontantlønn) kr 808 (skattetrekk) * Satser for 2010, for mer informasjon, se side 22. 5) Når alt er ferdig utfylt, klikker han på Kontroller og send-knappen og følger anvisningene for innsending av skjemaet. Karl Krone får oppgitt kontonummer til Oslo kemnerkontor (skatteoppkreveren i hans bostedskommune) og KID-nummer, og han innbetaler skattetrekket senest dagen etter lønnsutbetalingen. Ved bruk av altinn.no blir skjemaet lagret for senere bruk (ved utfylling av papirutgaven skal man ta vare på del 3). Karl Krone tar en utskrift av oppgaven og gir til Trine Trygg som lønns- og trekkoppgave (ved utfylling av papirutgaven skal arbeidstakeren ha del 2). Summen av månedslønn og verdien av fri kost som Trine Trygg får utbetalt i 2010 utgjør feriepengegrunnlaget for 2011 (fritt losji inngår ikke i feriepengegrunnlaget). I vårt eksempel skal Karl Krone utbetale feriepenger med 10,2 % av feriepengegrunnlaget til Trine Trygg i Utbetalte feriepenger i 2010 skal ikke være med i grunnlaget for feriepenger i

19 1) 2) 3) 4) 5) 19

20 Barnet passes i sitt eget hjem Informasjon til dagmammaen/praktikanten Skattekort: JA Feriepenger: JA Fri kost og losji Sykepenger Pensjonspoeng Utenlandsk arbeidstaker Dokumentasjon på intekten Skatteberegning Du trenger et skattekort. Hvis du ikke har skattekort eller skattekortet ikke passer med den inntekten du vil få, kan du bestille nytt skattekort på skatteetaten.no. Under Selvbetjening velger du Bestill endring av skattekort. Du kan også kontakte skattekontoret. Du har krav på feriepenger. Les mer om feriepenger på side 14. Får du dekket mat og bosted er det skattepliktig og verdien legges til lønnen din, se eksemplet på side 18. Satser for fri kost og losji finner du på side 22 eller på skatteetaten.no. Undersøk med NAV hvilke trygderettigheter du har, for eksempel hvis du blir syk. Er årets inntekt høyere enn det gjennomsnittlige grunnbeløpet i folketrygden, får du pensjonspoeng. Se sats for grunnbeløpet på side 22 eller på nav.no. For mer informasjon om pensjonspoeng kontakt NAV. For utenlandske arbeidstakere kan det gjelde spesielle regler, blant annet for trygd og trygdeavgift. NAV og skattekontoret kan gi nærmere opplysninger om dette. Som dokumentasjon på inntekten må du ta vare på alle de forenklede oppgjørsblankettene du får av foreldrene gjennom året. Benytter foreldrene en annen oppgjørsordning enn Forenklet oppgjørsordning, får du en lønns- og trekkoppgave i januar året etter inntektsåret. Dokumentasjonen benytter du som grunnlag når du kontrollerer selvangivelsen din. Hvis du ønsker du å beregne skatten din, kan du gå inn på skatteetaten.no. Under Selvbetjening velger du Beregn skatten din her. I feltet Lønnsinntekt mv. fyller du inn årslønnen du forventer å få. Har du i tillegg fri kost og losji skal verdien legges til årslønnen. 20

21 17

22 Satser Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn Foreldrefradraget for kommende år fastsettes hvert år i desember, se skatteetaten.no. For 2010 er maksimalt foreldrefradrag kroner for det første barnet og kroner i tillegg per barn utover det første. Standardfradraget for dagmammaer (som passer barn i dagmammaens hjem) Standardfradraget for inneværende år fastsettes hvert år i desember, se skatteetaten.no. Standardfradraget utgjør 50 % av betalingen for barnepasset, men kan for 2009 maksimalt utgjøre 950 kroner per måned for hvert barn. Fri kost og losji Satser for fri kost og losji for kommende år fastsettes hvert år i desember, se skatteetaten.no. For 2010 er satsen for fri kost 79 kroner per dag og for fritt losji 29 kroner per dag. Kontantstøtte Per ma i 2010 er satsen for kontantstøtte kroner per måned. For mer informasjon se nav.no. Grunnbeløpet Grunnbeløpet justeres årlig, fra 1. mai 2010 er satsen kroner. Ved beregning av pensjonspoeng brukes det gjennomsnittlige beløpet for året. (For inntektsåret 2010 er gjennomsnittlig grunnbeløp kroner.) For mer informasjon se nav.no. Nyttige adresser Oslo kemnerkontor Pilestredet 33 Postboks 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon Skatt øst Oslo (Skattekontoret) Schweigaards gate 17 Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo Telefon Ditt lokale NAV kontor Se NAV Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) Torggata Postboks 4330, 2308 Hamar Telefon Utlendingsdirektoratet UDI (Informasjon om au-pair) Hausmannsgate. 21 Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo Telefon Altinn Altinn brukerservice tlf

23 19

24 Utarbeidet av Oslo kemnerkontor 2010

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer