MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006"

Transkript

1 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt OSLO tlf mob MOBILSKATT SKATT MARGINALSKATT A) En personinntekt opp til kroner gir 35,8% skatt. B) En personinntekt mellom og kroner gir 44,8% skatt. C) En personinntekt over kroner gir 47,8% skatt (på det overskytende). En påplussing innenfor disse inntektsgrensene gir altså en økt skatt for 2006 på enten A) 35,8%, B) 44,8% (toppskatt) eller C) 47,8% (høy sats toppskatt). TJENSTLIG BEHOV FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTJENESTE (EK) Skattelovforskriften understreker at bestemmelsene gjelder "fastsettelse av skatteplikt for arbeidstakers fordel ved adgang til privat bruk av arbeidsgivers elektroniske kommunikasjonstjeneste utenfor ordinær arbeidssituasjon, når det foreligger tjenstlig behov for den ansatte til å disponere tjenesten". Den ansatte må altså ha et tjenstlig behov for tilgang til eksempelvis mobil, bredbånd osv hvis dette skal komme inn under EK-ordningen. Uten tjenstlig behov for tilgang vil alt som arbeidsgiver dekker være skattepliktig tilsvarende lønn (naturligvis med unntak for dokumenterte tjenestesamtaler mv). Det er et krav om at arbeidsgiver etter avtale med de(n) ansatte dekker kostnadene til eksempelvis mobil eller bredbånd helt eller delvis, men det er ikke noe krav om at arbeidsgiver står som abonnent. Det er altså heller ikke noe krav om at arbeidsgiver betaler hele kostnaden ved EK-tjenesten. Kun bruk skattlegges. Forskriften sier: "Arbeidsgivers kostnader til utlånt apparat og annet teknisk utstyr omfattes ikke." 1

2 Det finnes et helt regelverk for denne ordningen, kalt "Elektrisk kommunikasjon" (forkortet EK) av myndighetene, populærnavn "Mobilskatt". Vi går ikke nærmere inn på disse reglene. Her skal vi kun se på økonomiske konsekvenser ELLER 6000 Sjablonpåplussing i 2006 blir normalt på kr 4000 (kun mobiltelefon dekket av arbeidsgiver) eller på kr 6000 (ekstra mobil, fasttelefon, bredbåndabonnement dekket av arbeidsgiver). Har du dekket noen av utgiftene selv, går det til fradrag i sjablonbeløpet. Har arbeidsgiveren trukket deg for privat bruk av arbeidsgivers telefon eller andre EK-tjenester, går det til fradrag. Dokumenterte tjenestesamtaler går til fradrag. Dette reduserer den skattepliktige sjablonen og dermed sjablonen. KUN MOBILTELEFON: 4000 Foreligger det kun avtale om at arbeidsgiver dekker kostnadene til bruk av en mobiltelefon, medfører dette i inntektsåret 2006 normalt en sjablonpåplussing i skattepliktig inntekt på 4000 kroner ( fribeløp 1000). (Fra dette går imidlertid til fradrag det som den ansatte selv har dekket.) 4000 kroner i påplussing medfører en økt skatt på 1432 kroner i gruppe A (se øverst), 1792 kroner i gruppe B og 1912 kroner i gruppe C, Mellom 1432 og 1912 kroner er altså den konkrete merbelastningen i 2006 for den enkelte, sammenlignet med hvis du har mobil hvor arbeidsgiver betalte alt, og hvis arbeidsgiver ikke innberettet noen skattepliktig fordel i For at denne merskatten skal kunne dekkes opp hos den enkelte, må du ha en økt lønnsinntekt på 2230 kroner i gruppe A), 3246 kroner i gruppe B og 3662 kroner i gruppe C). MER ENN MOBILTELEFON: 6000 Foreligger det avtale med den ansatte om at arbeidsgiver dekker mer enn kostnadene til én EK-tjeneste (for eksempel i tillegg til mobiltelefon også dekker fasttelefon/ip-telefon og/eller bredbåndsabonnement), medfører dette i inntektsåret 2006 normalt en sjablonpåplussing i skattepliktig inntekt på 6000 kroner ( fribeløp 1000). (Fra dette går imidlertid til fradrag det som den ansatte selv har dekket.) 2

3 6000 kroner i påplussing medfører en økt skatt på 2148 kroner i gruppe A (se øverst), 2688 kroner i gruppe B og 2868 kroner i gruppe C, Mellom 2148 og 2868 kroner er altså den konkrete merbelastningen i 2006 for den enkelte, sammenlignet med hvis du har mobil (pluss annen telefon og/eller bredbånd) hvor arbeidsgiver betalte alt, og hvis arbeidsgiver ikke innberettet noen skattepliktig fordel i For at denne merskatten skal kunne dekkes opp hos den enkelte, må du ha en økt lønnsinntekt på 3345 kroner i gruppe A), 4870 kroner i gruppe B og 5494 kroner i gruppe C). ARBEIDSGIVER BETALER UTGIFTSGODTGJØRELSE Får du i dag dekket mobilkostnadene av arbeidsgiver - også eventuelle privatsamtaler - med påfølgende sjablonbeskatning, kan det være et alternativ at arbeidsgiver i stedet for lønnstillegg utbetaler en utgiftsgodtgjørelse - for eksempel på 6000 kroner årlig - for bredbånd som du i dag betaler privat, eventuell også til fasttelefon osv. (Vi minner om kravet om tjenstlig behov.) Resultatet blir at du i 2006 fordelsbeskattes for 6000 kroner redusert med det du selv har betalt for egen regning. Med andre ord: I stedet for å betale for bredbånd 6000 kroner av egen lomme - som du måtte ha tjent mellom 9345 og kroner for å ha disponibelt etter skatt, slipper du her med en fordelsskatt på mellom 2148 og 2868 kroner. EK-AVTALE NØDVENDIG Vær klar over at hvis arbeidsgiver etter avtale KUN dekker helt eller delvis en mobil innenfor EK-ordningen, kan ikke dine egne utgifter til fasttelefon og/eller bredbånd dras inn i regnestykket for å redusere skatteregningen på mobilfordelen. Det er bare hvis arbeidsgiver etter avtale I TILLEGG TIL mobil dekker helt eller delvis dine utgifter til fasttelefon og/eller bredbånd innenfor EK-ordningen at dine egne utgifter til mobil, fasttelefon eller bredbånd kan dras inn i regnestykket for å redusere skatteregningen. HUSK! Det er svært viktig at du tar vare på alle kvitteringer innenfor EKavtalen(e) med arbeidsgiveren. De må forevises arbeidsgiver når din eventuelle skattepliktige fordel skal fastsettes/reduseres (det er arbeidsgiver som er pliktig til å innberette korrekt fordel til ligningsmyndighetene). Tapt kvittering = økt skatt. MANGE FORSKJELLIGE SITUASJONER 3

4 Det vil være mange situasjoner hvor den ansatte kanskje bare periodevis eller bare i deler av året kommer inn under denne fordelsbeskatningen. Her skal skattemyndighetene i utgangspunktet kunne veilede både arbeidsgiver og ansatt. Mye info ligger på (søk på 'elektronisk kommunikasjon'). Men det er klart at det her kan forekomme vanskelige grensetilfeller. KALKULATOR Dinepenger.no har utviklet en kalkulator i det de kaller "Mobil- og surfeskatt". Bruk kalkulatoren til å finne ut hvor mye mobil- og surfeskatt du må betale. Det gis også råd om hvordan du kan tilpasse deg til den nye mobil- og surfeskatten, slik at du ikke betaler for mye i skatt. Rådene blir gitt med utgangspunkt i opplysningene du selv legger inn. Undertegnede har ikke kontrollert kalkulatoren. Den finnes her: SAMMENFATNING Virkningen av mobilskatten (elektronisk kommunikasjon - EK) kan reduseres ved at mest mulig av skatteøkningen i 2006 blir dekket av arbeidsgiver i form av ekstra lønnsøkning. Dette er mest aktuelt der hvor arbeidsgiver i dag dekker all mobilbruk. Mobilskatten er uavhengig av om den som bruker mobilen ringer mye eller lite privat. Virkningen av mobilskatten kan også reduseres ved at en arbeidsgiver som i dag bare dekker en del av mobilbruken, dekker en større del, eller alt, av mobilregningen, dvs også private samtaler. En ansatt som må dekke deler av mobilregningen selv, må sørge for å levere samtlige mobilkvitteringer til arbeidsgiveren, da egne utlegg reduserer den skattepliktige fordelen - krone for krone. Det kan være et poeng å framføre for arbeidsgiver at det er "billigere" å dekke mer av mobilutgiftene enn å betale økt lønn. (Dekning av mobilutgifter medfører ikke opptil 14,1 prosent arbeidsgiveravgift av beløpet og heller ikke feriepenger til mottakeren.) Det spiller ingen rolle om arbeidsgiver betaler fakturaer innenfor EKordningen, eller om arbeidsgiver godtgjør ansatte for fakturaer som ansatte selv har betalt. 4

5 I en del tilfeller kan skattebelastningen minskes ved at avtale med arbeidsgiver om EK-ordningen utvides fra kun å gjelde mobil til også å gjelde bredbåndslinje (eller tilsvarende, evt fasttelefon) hvis det foreligger "tjenstlig behov". Det øker påplussingen pga skattepliktig fordel fra 4000 til 6000 kroner (noe som i økt skatt utgjør mellom 716 og 956 kroner). Hvis bredbånd inngår i EK-avtalen, og arbeidsgiver dekker 50 prosent av kostnadene - eksempelvis 3000 kroner av årspris på gjenstår 3000 kroner som du selv har kvitteringer for, og som dermed reduserer den skattepliktige fordelen fra 6000 til 3000 kroner - og enda lavere enn dette hvis du selv dekker utgifter innen mobil + bredbånd, som i tilfelle går til fradrag. I dette eksemplet får du altså - utenom mobilen - dekket 3000 kroner av arbeidsgiveren til bredbånd. Skatt på fordelen på 3000 kroner (6000 minus egne utlegg på 3000) utgjør mellom 1074 og 1434 kroner, alt etter din inntekt. Denne skatten er nå "prisen" du må betale for bredbånd og fri mobil (pluss de 3000 du selv betaler for bredbåndet. Hvis bredbånd inngår i EK-avtalen, og arbeidsgiver dekker 100 prosent av kostnadene - eksempelvis 6000 kroner av årspris på blir den skattepliktige fordelen på mobil + bredbånd 6000 kroner - men lavere hvis du selv dekker utgifter innen mobil + bredbånd, som i tilfelle går til fradrag. I dette eksemplet får du altså - utenom mobilen - dekket 6000 kroner av arbeidsgiveren til bredbånd. Skatt på fordelen på 6000 kroner utgjør mellom 2148 og 2868 kroner, alt etter din inntekt. Denne skatten er nå "prisen" du må betale for fritt bredbånd hjemme og fri mobil. TJENSTLIG BEHOV - OG BETALER Arbeidsgiver vil ha et klart behov for å kunne forankre utvidelser eller endringer innenfor EK-ordningen i tråd med regelverket. Her er to avgjørende forutsetninger: 1) Den ansatte har tjenstlig behov for EK-tjenesten (mobil, bredbånd, hjemmetelefon osv) 2) Arbeidsgiveren betaler - helt, eller iallfall delvis - for aktuelle EKtjenester (betaling direkte, eller via faktura levert av den ansatte, eller ved å utbetale utgiftsgodtgjørelse) 22. august 2006 Otto Risanger 5

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov

En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer:

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold BILLIGSTE BILHOLD i småbedriften R!SANGERS E-BOK 013 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

E-bok 033 REGN- SKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING. Otto Risanger

E-bok 033 REGN- SKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING. Otto Risanger E-bok 033 REGN- SKAPS- ABC TIPS OM BOKFØRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REGN- SKAPS- ABC Tips om bokføring R!SANGERS E-BOK 033 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

RAPPORTEN TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL #3-2008 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL #3-2008 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #3-2008 PERSONALGODER ANNA LISE BRINGSLI GUIDER OSS GJENNOM REGLENE FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer