Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv."

Transkript

1 Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten til grunn, her klasse 2F (fellesligning) Per Pensjon Fødselsnummer Stredet 15 Skatteklasse 2F 3333 Skattvig Ektefelles fødselsnummer Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, se skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på Tlf Kontroller beløpene nedenfor. Se Starthjelpen til selvangivelsen for hvordan endre poster. Bruk post 5.0 for evt. tilleggsopplysninger. 2.2 Pensjon, livrenter i arbeidsforhold mv Inntekt / Fradrag Rettet til Formue / Gjeld Rettet til Alderspensjon, Nav Regnskap Pensjon Kode Sum grunnlag trygdeavgift (4,7%) Sum grunnlag toppskatt /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinnt.mv Post viser at Per har høyere pensjonsinntekt enn kr og skattefradraget hans skal derfor nedtrappes i trinn /4.1.1 Renter/innskudd i Superbanken /4.1.1 Renter/innskudd i Pengebingen Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekten mv Minstefradrag egen inntekt /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag Gave til frivillig organisasjon /4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt Post viser at Per har renteinntekter kr RF-1030 LB

2 Pensjon Per Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011 Grunnlag Skatt / Avgift Formueskatt til: Staten Kommunen Inntektsskatt til: Her vises foreløpig beregnet Staten, fellesskatt skatt og trygdeavgift for Per før skattefradrag Kommune og fylke Staten, toppskatt av personinntekt Trygdeavgift: Pensjon mv.(4,7) Sum skatter og avgifter i klasse 2F før skattefradrag Skattefradrag for pensjonsinntekt Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag forskuddstrekk (trukket av oppgavegiver mv.) Foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter) Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2012 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret. Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til konto ***** ** xxxxx. For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak. Når kommer skatteoppgjøret? Nytt i år er at skatteoppgjørene ikke blir sendt ut på spesifikke datoer, men så snart selvangivelsen er ferdig behandlet. Det vil si at du kan få ditt oppgjør i løpet av juni, juli, august eller september, senest i oktober. Fortsatt vil de fleste få skatteoppgjøret i juni, men vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil være ferdig. Vi har beregnet gjennomsnittlig pensjonsgrad til 100% for 12 måneder, se Rettledning til postene om hvordan dette beregnes. Her vises Pers skattefradrag. Siden han har pensjonsinntekt over kr er skattefradraget trappet ned Her vises foreløpig beregnet skatt og trygdeavgift for Per etter skattefradrag Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Fristen gjelder selv Om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes: Kontonr - xxxx xx xxxxx KID - nr yyyyyyyyyyyyyyyyyyy IBAN zzzzzzzzzzzzzzzzzz SWIFT/BIC - NDEANOKK

3 Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv. Kari Pensjon Ved den foreløpige skatteberegningen legges Fødselsnummer Stredet 15 automatisk den gunstigste Skatteklasse 2F 3333 Skattvig ligningsmåten til grunn, her Ektefelles fødselsnummer klasse 2F (fellesligning) Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, se skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på Tlf Kontroller beløpene nedenfor. Se Starthjelpen til selvangivelsen for hvordan endre poster. Bruk post 5.0 for evt. tilleggsopplysninger. Inntekt / Fradrag Rettet til Formue / Gjeld Rettet til 2.2 Pensjon, livrenter i arbeidsforhold mv Alderspensjon, Nav Regnskap Pensjon Kode Sum grunnlag trygdeavgift (4,7%) Sum grunnlag toppskatt Post viser at Kari har lavere pensjonsinntekt enn kr /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinnt.mv /4.1.1 Renter/innskudd i Superbanken Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekten mv Minstefradrag egen inntekt /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt Kari har renteinntekter, men ikke nok til å få utnyttet maksimalt skattefradrag RF-1030 LB

4 Pensjon Kari Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011 Grunnlag Skatt / Avgift Formueskatt til: Staten Kommunen Inntektsskatt til: Staten, fellesskatt Sum inntektsskatt og Kommune og fylke trygdeavgift er lavere enn kr Staten, toppskatt av personinntekt Trygdeavgift: Pensjon mv.(4,7) Sum skatter og avgifter i klasse 2F før skattefradrag Skattefradrag for pensjonsinntekt Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag 0 -forskuddstrekk (trukket av oppgavegiver mv.) 0 0 Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2012 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret. Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til konto ***** ** xxxxx. For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak. Når kommer skatteoppgjøret? Nytt i år er at skatteoppgjørene ikke blir sendt ut på spesifikke datoer, men så snart selvangivelsen er ferdig behandlet. Det vil si at du kan få ditt oppgjør i løpet av juni, juli, august eller september, senest i oktober. Fortsatt vil de fleste få skatteoppgjøret i juni, men vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil være ferdig. Vi har beregnet gjennomsnittlig pensjonsgrad til 100% for 12 måneder, se Rettledning til postene om hvordan dette beregnes. Karis skattefradrag kan ikke settes høyere enn sum inntetktsskatt og trygdeavgift Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Fristen gjelder selv Om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes: Kontonr - xxxx xx xxxxx KID - nr yyyyyyyyyyyyyyyyyyy IBAN zzzzzzzzzzzzzzzzzz SWIFT/BIC - NDEANOKK

5 Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Endret SA etter flytting av renteinntekter Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten til grunn, her klasse 2F (fellesligning) Per Pensjon Fødselsnummer Stredet 15 Skatteklasse 2F 3333 Skattvig Ektefelles fødselsnummer Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, se skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på Tlf Kontroller beløpene nedenfor. Se Starthjelpen til selvangivelsen for hvordan endre poster. Bruk post 5.0 for evt. tilleggsopplysninger. Inntekt / Fradrag Rettet til Formue / Gjeld Rettet til 2.2 Pensjon, livrenter i arbeidsforhold mv Post viser at Per har høyere pensjonsinntekt enn kr og Alderspensjon, Nav Regnskap Pensjon Kode skattefradraget hans skal derfor nedtrappes i trinn 1 Sum grunnlag trygdeavgift (4,7%) Sum grunnlag toppskatt /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinnt.mv /4.1.1 Renter/innskudd i Superbanken _ /4.1.1 Renter/innskudd i Pengebingen 23 0_ Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekten mv Minstefradrag egen inntekt /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag Gave til frivillig organisasjon /4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt Ektefellene velger å flytte renteinntektene på kr fra Per til Kari sin selvangivelse. Dette gjør de ved at Per fører kr 0 i post RF-1030 LB

6 Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011 Pensjon Per Grunnlag Endret Skatt / Avgift Formueskatt til: Staten Foreløpig beregnet skatt og Kommunen trygdeavgift før skattefradrag er redusert med kr Inntektsskatt til: Staten, fellesskatt Kommune og fylke Staten, toppskatt av personinntekt Trygdeavgift: Pensjon mv.(4,7) Sum skatter og avgifter i klasse 2F før skattefradrag Skattefradrag for pensjonsinntekt Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag forskuddstrekk (trukket av oppgavegiver mv.) Foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter) Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2012 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret. Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til konto ***** ** xxxxx. For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak. Når kommer skatteoppgjøret? Nytt i år er at skatteoppgjørene ikke blir sendt ut på spesifikke datoer, men så snart selvangivelsen er ferdig behandlet. Det vil si at du kan få ditt oppgjør i løpet av juni, juli, august eller september, senest i oktober. Fortsatt vil de fleste få skatteoppgjøret i juni, men vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil være ferdig. Vi har beregnet gjennomsnittlig pensjonsgrad til 100% for 12 måneder, se Rettledning til postene om hvordan dette beregnes. Skattefradraget er uendret Foreløpig beregnet skatt og trygdeavgift er redusert med kr Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Fristen gjelder selv Om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes: Kontonr - xxxx xx xxxxx KID - nr yyyyyyyyyyyyyyyyyyy IBAN zzzzzzzzzzzzzzzzzz SWIFT/BIC - NDEANOKK

7 Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Endret SA etter flytting av renteinntekter Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten-til grunn, her Kari Pensjon Fødselsnummer klasse 2F (fellesligning) Stredet 15 Skatteklasse 2F 3333 Skattvig Ektefelles fødselsnummer Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, se skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på Tlf Kontroller beløpene nedenfor. Se Starthjelpen til selvangivelsen for hvordan endre poster. Bruk post 5.0 for evt. tilleggsopplysninger. Inntekt / Fradrag Rettet til Formue / Gjeld Rettet til 2.2 Pensjon, livrenter i arbeidsforhold mv Alderspensjon, Nav Regnskap Pensjon Kode Sum grunnlag trygdeavgift (4,7%) Sum grunnlag toppskatt Post viser at Kari har lavere pensjonsinntekt enn kr /4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinnt.mv /4.1.1 Renter/innskudd i Superbanken Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekten mv Minstefradrag egen inntekt /4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt Ektefellene velger å flytte renteinntektene på kr fra Per til Kari sin selvangivelse. Dette gjør de ved at Kari fører kr ( ) i post RF-1030 LB

8 Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011 Pensjon Kari Grunnlag Endret Skatt / Avgift Formueskatt til: Staten Kommunen Beregnet skatt før skattefradrag Inntektsskatt til: Staten, fellesskatt øker med kr Kommune og fylke Staten, toppskatt av personinntekt Trygdeavgift: Pensjon mv.(4,7) Sum skatter og avgifter i klasse 2F før skattefradrag Skattefradrag for pensjonsinntekt Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag 213 -forskuddstrekk (trukket av oppgavegiver mv.) 0 Foreløpig beregnet restskatt å betale (uten renter) 213 Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar 2012 er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret. Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til konto ***** ** xxxxx. For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak. Når kommer skatteoppgjøret? Nytt i år er at skatteoppgjørene ikke blir sendt ut på spesifikke datoer, men så snart selvangivelsen er ferdig behandlet. Det vil si at du kan få ditt oppgjør i løpet av juni, juli, august eller september, senest i oktober. Fortsatt vil de fleste få skatteoppgjøret i juni, men vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil være ferdig. Vi har beregnet gjennomsnittlig pensjonsgrad til 100% for 12 måneder, se Rettledning til postene om hvordan dette beregnes. Kari får utnyttet maksimalt skattefradrag. Karis skatt øker med kr 213. Pers skatt redusres med kr Samlet sparer ektefelle kr i skatt Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Fristen gjelder selv Om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes: Kontonr - xxxx xx xxxxx KID - nr yyyyyyyyyyyyyyyyyyy IBAN zzzzzzzzzzzzzzzzzz SWIFT/BIC - NDEANOKK

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Spar skatt. Les våre tips til selvangivelsen! Selvstendig og smart. Ligningsverdi i selvangivelsen. Den helvetes skatten

SKATTE BETALEREN. Spar skatt. Les våre tips til selvangivelsen! Selvstendig og smart. Ligningsverdi i selvangivelsen. Den helvetes skatten SKATTE BETALEREN Nr 2 2011 www.skattebetaleren.no Spar skatt Les våre tips til selvangivelsen! Den helvetes skatten Selvstendig og smart Ligningsverdi i selvangivelsen Vil du ha en enkel webside til ditt

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 2 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer