Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)"

Transkript

1 TRYGDEAVGIFT Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Annen næringsinntekt 11,00 % 11,00 % 11,00 % 11,00 % 10,70 % Annen næringsinntekt inntil 12 G Annen næringsinntekt over 12 G Pensjonsinntekt 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Nedre grense trygdeavgift Opptrappingssats 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % G pr 1. mai Gjennomsnitts-G G (12 Gjennomsnitts G) TOPPSKATT TIL STATEN Sats 1. trinn 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % Sats Finnmark og Nord-Troms 7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % Klasse 0, 1 og 2, personinntekt over Klasse 0 og 1, personinntekt over Klasse 2, personinntekt over Sats, 2. trinn (også Finnmark og Nord-Troms) 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % Nedre grense: Klasse 0, 1 og 2, personinntekt over Dersom skatteyter er bosatt i riket kun deler av året, gjelder beløpsgrensene med 1/12 for hver hel og påbegynt måned bosatt i riket. SKATT PÅ ALMINNELIG INNTEKT Kommune-, Fylke- og fellesskatt, Sum 28,00 % 28,00 % 28,00 % 28,00 % 28,00 % Sum, Nord-Troms og Finnmark 24,50 % 24,50 % 24,50 % 24,50 % 24,50 % Som fordeler seg på: Kommuneskatt, maksimalsats 11,30 % 12,80 % 12,80 % 12,05 % 12,25 % Fylkesskatt, maksimalsats 2,65 % 2,65 % 2,65 % 2,65 % 2,70 % Fellesskatt 14,05 % 12,55 % 12,55 % 13,30 % 13,05 % Fellesskatt, Nord-Troms og Finnmark 10,55 % 9,05 % 9,05 % 9,80 % 9,55 % SKATTEBEGRENSNING PENSJONISTER MV Avtrappingssats for skattefri nettoinntekt 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % Enslige, Skattefri nettoinntekt Ektepar, Skattefri nettoinntekt Ektepar, skattefri nettoinntekt for hver ektefelle Sats for formuestillegg 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % Grense, formuestillegg for formue over: SKATTEFRADRAG PENSJONSINNTEKT Maksimalbeløp Nedtrappingssats, grense nr Nedtrappingssats over grense 1 15,50 % Nedtrappingssats, grense nr Nedtrappingssats, over grense 2 6,00 % Uten ansvar for mulige feil Side 1 av 5

2 MERSKATT PENSJON, SÆRLIG FRADRAG OVERGANGSREGLER Enslig bunnfradrag 600 Ektefeller bunnfradrag Enslig, inntektsgrense Enslig, øvre grense Ektefeller, inntektsgrense Ektefeller, øvre grense Merskatt, fradragsprosent 100,00 % SÆRFRADRAG M.V Særfradrag for uførhet m v Månedssatsen utgjør Særfradrag for alder Månedssatsen utgjør Særfradrag store sykdomsutgifter Kostnadsgrense store sykdomsutgifter Særfradrag for forsørgelse PERSONFRADRAG Klasse Klasse MINSTEFRADRAG Sats 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00 % 34,00 % Nedre grense Øvre grense for lønnsinntekt mv Nedre grense for fradrag i lønn mv Sats for pensjonsinntekt mv 26,00 % 26,00 % 26,00 % 26,00 % 24,00 % Øvre grense for pensjonsinntekt mv Samlet øvre grense for all inntekt REISEUTGIFTER Fradrag for den del som overstiger Fradrag for ferge og bom for kostnader over Fradragssats kr pr km inntil km 1,50 1,50 1,50 1,40 1,40 Fradragssats kr pr km for overstigende 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 SÆRSKILT FRADRAG I FINNMARK OG NORD-TROMS Klasse Klasse FORELDREFRADRAG Fradrag med dokumentasjon, første barn, maks. kr Barn nr 2, maksimalbeløp økes med Økt maks. beløp for flere barn utover 2, pr barn FRADRAG FOR PREMIE TIL EGEN PENSJONSFORSIKRING (IPA /IPS) Øvre grense Uten ansvar for mulige feil Side 2 av 5

3 FISKER- OG SJØMANNSFRADRAG Sats 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % Øvre grense fiskerfradrag Øvre grense sjømannsfradrag GAVER, KONTINGENTER Fradrag for innbetalt fagforeningskontingent Visse gaver til frivillige organisasjoner m.v Minimumsgrense for gave som gir fradrag Boligsparing for ungdom (BSU) Maksimalt sparebeløp pr person pr år Skattefradragssats 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % Maksimalt sparebeløp pr person totalt SÆRSKILTE FRADRAG I NÆRINGSINNTEKT FOR LANDBRUK Jordbruksfradrag Inntektsuavhengig fradrag, jordbruk Sats utover inntektsuavhengig fradrag, jordbruk 32,00 % 32,00 % 32,00 % 32,00 % 32,00 % Maksimalt fradrag jordbruk Reindriftsfradrag Inntektsuavhengig fradrag, reindrift Sats inntektsavhengig fradrag, reindrift og skiferdrift 32,00 % 32,00 % 32,00 % 19,00 % 19,00 % Maksimalt fradrag reindrift Næringsfradrag skiferdrift i Finnmark og Nord-Troms Inntektsuavhengig fradrag, skiferdrift Sats inntektsavhengig fradrag, reindrift og skiferdrift 32,00 % 32,00 % 32,00 % 32,00 % 19,00 % Maksimalt fradrag skiferdrift i Nord-Troms og Finnmark Maksimalbegrensning samlede fradrag Maksimal fradrag samlet, jordbruk, reindrift og skiferdrift Maksimalt fradrag, samlet for reindrift og skiferdrift SALDOAVSKRIVNING Saldogruppe: A - Kontormaskiner og lignende 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % B - Ervervet forretningsverdi 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % C - Vogntog, lastebiler, busser, varebiler m.v. 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % D - Personbiler, maskiner og inventar m.v. 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % E - Skip, fartøyer, rigger m.v. 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % F - Fly, helikopter 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % G - Anlegg overf. og distrib. el. kraft m.v. (ny i 2002) 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % H - Bygg og anlegg m.v. 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % H - Unntak: levetid under 20 år 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % I - Forretningsbygg 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % J - Tekniske installasjoner i bygning mv 10 % 10 % 10 % Startavskrivninger saldogruppe D (kun 2009) 0 % 0 % 10 % Uten ansvar for mulige feil Side 3 av 5

4 AKSJEUTBYTTE Skjermingsrente (etter skatt) (1) 1,60 % 1,30 % 3,80 % 3,30 % (1) Fastsettes i forskrift fra Finansdepartementet i januar året etter inntektsåret. SKJERMINGSRENTE PÅ LÅN Normrente for hver beregningsperiode Januar -februar 1,60 % 1,30 % 2,50 % 3,70 % 2,40 % Mars-april 1,60 % 1,30 % 1,70 % 3,70 % 2,90 % Mai-juni 1,60 % 1,60 % 1,40 % 4,00 % 2,90 % Juli-august 1,60 % 1,60 % 1,40 % 4,00 % 3,30 % September-oktober 1,60 % 1,60 % 1,00 % 4,30 % 3,30 % November-desember 1,60 % 1,60 % 1,30 % 3,10 % 3,70 % FORETAKSMODELLEN Maksimal skjermingsrente (1) 2,20 % 1,80 % 5,20 % 4,60 % Lønnsfradrag, sats 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % (1) Fastsettes i forskrift av Finansdept. hvert år i januar året etter inntektsåret. BOLIGEIENDOM (IKKE FRITIDSEIENDOM) Endring formuesverdi for boliger % 10 % 10 % Endring formuesverdi for utenlandske boligeiendommer % 10 % 10 % Maksimalgrense markedsverdi (bolig) (3) 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % Maksimalgrense markedsverdi (sekundærbolig) (3) 60 % 60 % 30 % 30 % 30 % (1) Nye regler for formuesverdi for boligeiendommer i Norge fra og med Forskrifter ikke klare p.t. ( ) (2) Fastsettes i takseringsreglene i desember i inntektsåret (3) Maksimalgrense for boligeiendommer har en særskilt beregning fra og med ANNET FAST EIENDOM UTENFOR NÆRING Endring formuesverdi 0 % 0 % 10 % 10 % 10 % Endring formuesverdi for fritidseiendommer 0 % 10 % 10 % 10 % 10 % Maksimalgrense i forhold til markedsverdi 60 % 60 % 60 % 80 % 80 % Maksimalgrense markedsverdi fritidseiendommer 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % NÆRINGSEIENDOM Endring i formuesverdi % 10 % 10 % Endring i formuesverdi for utenlandske eiendommer 0 % 0 % 60 % 10 % 10 % Kapitaliseringsfaktor for beregnet utleieverdi (1) 0,085 0,090 0,095 Kostnadsfradrag for eierkostnader 10 % 10 % 10 % 10 % Formuesverdi i % av beregnet utleieverdi 40 % 40 % 40 % 40 % Maksimalgrense i forhold til markedsverdi 60 % 60 % 60 % 60 % (1) Kapitaliseringsfaktor fastsettes hvert år i første halvdel av januar i året etter inntektsåret FORMUESSKATT, KOMMUNE Formuesskatt, kommune, maksimalsats 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % Fribeløp klasse Fribeløp klasse Fribeløp klasse 1 og Fribeløp ektefeller klasse 1 og Uten ansvar for mulige feil Side 4 av 5

5 FORMUESSKATT, STAT Trinn 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Beløpsgrense trinn 1 klasse 0 og Beløpsgrense trinn 1 klasse Beløpsgrense trinn 1 klasse 0, 1 og Beløpsgrense trinn 1 ektefeller Trinn 2 (fra fribeløp og inntil beløpsgrensen) Trinn 2 utgår 0,20 % 0,20 % Beløpsgrense klasse 0 og Beløpsgrense klasse Beløpsgrense trinn 2 klasse 0, 1 og Beløpsgrense trinn 2 ektefeller Trinn 3 (overskytende beløp) 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % ETTERSKUDDSPLIKTIGE Inntektsskatt 28,00 % 28,00 % 28,00 % 28,00 % 28,00 % Formuesskatt Normal skattesats 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Enkelte upersonlige skatteytere 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % Formue under beløpet er skattefri Uten ansvar for mulige feil Side 5 av 5

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 LS (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 2 Prop. 1 LS 2012 2013 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken......................

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011 Prop. 1 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken 17 1 Hovedtrekk i

Detaljer

rne 21/2-2012 A. INN-VARIABLE I LOTTE

rne 21/2-2012 A. INN-VARIABLE I LOTTE rne 21/2-2012 A. INN-VARIABLE I LOTTE PERSONKJENNETEGN OG SELVANGIVELSESPOSTER Variable fra Inntektsstatistikken for husholdninger, dvs. basert på selvangivelsesdata, folkeregisteret, lønns- og trekkoppgaveregisteret

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4. Magasinet Kundemagasin 1-2010 Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag................................................

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003

Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003 9. oktober 2003 Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003 Av Bjart Holtsmark 1 Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo E-mail: bjj@ssb.no

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9.

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9. Osl33 ajour v15 REVISOREKSAMEN I SKATTERETT HØST 2010 Løsningsforslag Del 1: Oppgave 1: 1. Inntektsskattegrunnlagene Fast lønn, sktl. 5-10 a: 357 000 Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl.

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer