Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe"

Transkript

1 Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus på 12.60oner. Spesielt for næringsdrivende med barn gir dette noen ekstremt lønnsomme alternativer. Skatt for lave inntekter Kombinasjonen av Personfradrag (klasse 1 for enslige skatteytere) og Minstefradrag i lønnsinntekt innebærer at man for inntekter lavere enn kr kun eventuelt skal betale Trygdeavgift. I utgangspunktet er satsen for trygdeavgift på 8,2 prosent av all inntekt fra første krone. Imidlertid er det fastsatt en Nedre grense for å betale trygdeavgift på 49 65oner. For inntekter under dette nivået skal man altså ikke betale skatt på lønnsinntekt overhode. For lønnsinntekter over denne grensen skal man betale trygdeavgift etter en opptrappingssats på 25 prosent. Disse to linjene møtes ved kr (Figur 1). Lønnsinntekter på dette nivået resulterer altså i en trygdeavgift på kroner Figur 1 Skatt for lave inntekter med satser for BSU BSU (Boligsparing for ungdom under 34 år) er en incentivordning som skal oppmuntre ungdom til å spare til bolig. Motivasjonen består i at sparebeløpet (begrenset oppad til årlig) utløser en direkte skattereduksjon på 25 prosent av det sparte beløpet. Altså maksimalt 5.00oner. Forutsatt at man benytter BSUordningen fullt ut og betaler inn 25.00oner, kan man ha en inntekt på hele oner 1 uten å betale skatt overhode. Ettersom ordningen begrenses til et totalt sparebeløp på oner (altså 8 år med full sparing) er det viktig at man kun benytter BSUordningen i den grad man får full nytte av skattereduksjonen Figur 2 Skatt for lave inntekter med satser for 2015 (inkl. full BSU) Frigrense / Opptrapping Trygdeavgift Skatt Frigrense / Opptrapping Trygdeavgift Skatt Skatt med BSU 1 Her er det da lagt til grunn at restskatt under 10oner ikke innkreves. Dette beløpet er inklusive gjeldsrenter og innebærer med dagens gjeldsrentesats at restskatt på inntil 98 kroner (før renter) ikke innkreves.

2 Opptjening av alderspensjon i folketrygden Ungdommer har opptjening av alderspensjon i folketrygden basert på nye regler. Det innebærer at inntektspensjonen opptjenes som en pensjonsformue, hvor årlig innskudd utgjør 18,1 prosent av den delen av inntekten som er under 7,1 G. Opptjeningen skjer fra første krone og det er ingenting som heter full opptjening. Allerede opptjente pensjonsrettigheter forrentes ved at beholdningen årlig oppreguleres i takt med grunnbeløpet. De ungdommene som i 2015 har en inntekt på oner, får altså et innskudd på sin pensjonskonto i folketrygden på kr. Oppsummering for ungdommer med normal lønnsinntekt Regnestykket for en ungdom som i 2015 tjener oner blir da: Innbetalt på BSU: Skatt: Utbetalt til forbruk samme år: kr Total verdi av lønnsinntekten etter skatt: Utbetalt til forbruk samme år: Innbetaling på BSU: Opptjent Alderspensjon i folketrygden 2 : kr kr Beløp innbetalt på BSUkonto er bundet frem til det tidspunktet hvor man skal kjøpe eller bygge bolig. Riktignok er det mulig å flytte en allerede etablert BSUkonto fra en bank til en annen, men det faktum at man i en tidlig etableringsfase blir knyttet til en bankforbindelse er nok likevel grunnen til at banker er villig til å gi innskuddsrenter på slike konti som langt overgår enhver annen risikofri pengeplassering. 2 Den opptjente alderspensjonen er strengt tatt et «bruttobeløp» i den forstand at disse pengene på ett eller annet tidspunkt langt fram i tid skal beskattes. Etter dagens regler skal pengene ved utbetaling som pensjonist beskattes som pensjonsinntekt og da med en marginalskattesats på om lag 35 prosent. Dette er imidlertid ikke hensyntatt her.

3 Spesielt for barn over 13 år av selvstendig næringsdrivende Generelt Å ansette egne barn og ungdommer i egen bedrift er så lønnsomt at ligningsmyndighetene har lagt begrensninger på hvor høy timelønn ungdommene får lov til å motta. Disse begrensningene gjelder barn og ungdom som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Foreløpig er det ikke fastsatt grenser for 2015, men grensene for 2014 gir en god indikasjon for hva man kan forvente. Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden barnet fyller år. Her er det altså sterkt å anbefale at man etablerer timelister som dokumentasjon på utført arbeid i tilfelle ligningsmyndighetene trenger dokumentasjon på at utbetalingene er relatert til reelt utført arbeid. Merk imidlertid også at det ikke finnes tilsvarende regler for barnebarn eller andre nærstående av foretakseier. Regnestykket for foretaket uavhengig av organisasjonsform blir da 3 : Alder Jan Mar Apr Des 13 år kr 71 kr år kr år kr 91 kr år kr 103 kr år kr 108 kr 110 Figur 3 Timelønnssatser som det kan kreves fradrag for i regnskapet og som skal innberettes som lønn for barnet (2014). Arbeidsgiveravgift 4 : Bedriftens totale kostnader: kr Relevant blir det da å beregne hvor mye som kan utbetales til ungdommen (f.eks. som ukepenger) for en tilsvarende kostnad for foretaket under ulike forutsetninger om organisasjonsform: Virksomheten er organisert som AS og beløpet tas ut som lønn til far eller mor Virksomheten er organisert som AS og beløpet tas ut som utbytte til far eller mor Virksomheten er organisert som Enkeltpersonforetak (ENK) og beløpet tas ut som næringsinntekt til far eller mor 3 Et eventuelt medlemskap i bedriftens tjenestepensjonsordning er ikke tatt hensyn til. Heller ikke opptjening av feriepenger. 4 Forutsatt høy sats (Sone 1) på 14,1 prosent.

4 Virksomheten er organisert som AS og beløpet tas ut som lønn til far eller mor Arbeidsgiveravgift: Bedriftens totale kostnader: Skatt på lønnsinntekt for mor eller far 5 : kr Totalverdien blir da: Opptjent alderspensjon 6 : Mor eller far kan altså utbetale lommepenger på og komme likt ut etter skatt som i basisalternativet hvor ungdommen selv blir ansatt i selskapet. Man tjener altså (82.72 =) kroner på at ungdommen blir ansatt i selskapet. Virksomheten er organisert som AS og beløpet tas ut som utbytte til far eller mor Overskuddsbeskatning i selskapet 7 : Brutto utbytte 8 : Skatt 9 : Netto utbytte: kr kr kr En tilsvarende kostnad for selskapet vil altså resultere i et netto utbetalt utbytte på kroner som så kan utbetales i lommepenger til ungdommen. Verdien på dette alternativet er kroner ettersom utbytte uansett aldri er pensjonsgivende inntekt. Man tjener altså ( kr =) kroner på at ungdommen blir ansatt i selskapet. 5 Det er her lagt til grunn at mor eller far uansett har en så høy inntekt at den overstiger innslagspunkt for toppskatt 2. Marginalskattesatsen for slike inntekter er i 2015 på 47,2 prosent. 6 Effekten på opptjening av folketrygd er satt til oner. Dette vil være tilfelle dersom skatteyter er født i 1963 eller senere (og derfor har opptjening basert på nye opptjeningsregler) og uansett får en inntekt på 7,1 G eller høyere. Det vil også være tilfelle dersom skatteyter er født tidligere dersom samtidig også denne marginallønningen ikke påvirker sluttpoengtallet. Eventuell Ny AFP påvirkes ikke ettersom inntekten uansett er forutsatt høyere enn 7,1 G. Sparebaserte tjenestepensjoner (Innskuddspensjon eller «hybridpensjon») påvirkes, men effekten av dette blir liten ettersom beskatningen bare forskyves. Effekten settes derfor til prosent av oner. 8 oner minus kroner 9 27 prosent av brutto utbytte.

5 Virksomheten er organisert som ENK Mottatt brutto næringsinntekt: Skatt på næringsinntekt for mor eller far 10 : kr Totalverdien blir da: Opptjent alderspensjon 11 : Mor eller far kan altså utbetale lommepenger på og komme likt ut etter skatt som i basisalternativet hvor ungdommen selv blir ansatt i selskapet. Man tjener altså (82.72 =) 43.08oner på at ungdommen blir ansatt i selskapet. Oppsummering og forhold som kan påvirke anbefalingen Regnestykkene viser at alternativet med å ansette egne barn i eget selskap er i størrelsesorden 40.00oner mer lønnsomt enn at foreldrene tar ut disse pengene som lønn, utbytte eller næringsinntekt basert på de forutsetningene som er lagt til grunn her. Andre forutsetninger med hensyn til arbeidsgiveravgiftssats, inntektshistorikk, fødselsår og størrelse på det overskuddet virksomheten genererer (før eiers lønn og tilhørende skatter og avgifter) kan påvirke regnestykkene. Regnestykkene må derfor for eksempel ikke forståes som en generell anbefaling om å ta ut utbytte i stedet for lønn for bedriftseiere. 10 Det er her lagt til grunn at mor eller fra uansett har en så høy inntekt at den overstiger innslagspunkt for toppskatt 2. Marginalskattesatsen for slike næringsinntekter er i 2015 på 50,4 prosent. 11 Tilsvarende som i regnestykket med lønnsinntekt fra AS.

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Side: 1 av 5 Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Det er blitt skapt et inntrykk av at det generelt er fornuftig å starte utbetaling av folketrygd fra 62 år selv om man planlegger

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003

Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003 9. oktober 2003 Norsk økonomisk nasjonalrapport til NSFRs seminar om beskatning av småforetak, Lund 29-30 oktober 2003 Av Bjart Holtsmark 1 Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo E-mail: bjj@ssb.no

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

E-bok 003 SMARTE SKATTE- GODER TIL NÆRINGSDRIVENDE. Otto Risanger

E-bok 003 SMARTE SKATTE- GODER TIL NÆRINGSDRIVENDE. Otto Risanger E-bok 003 SMARTE SKATTE- GODER TIL NÆRINGSDRIVENDE 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SMARTE SKATTEGODER til næringsdrivende R!SANGERS E-BOK 003 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen

Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen 2001 2002 1 Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen 2 2001 2002 2001 2002 3 Forord Rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen sendes ikke Stortinget som egen sak. Stortinget

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer