Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no"

Transkript

1 Skatte folderen 2014/2015 Oppdaterte satser finnes på skatt.no Ajour pr. 15/

2 1 - Skattesatser 2014/2015 AKSJESELSKAPER m.v. Inntektsskatt, stat 27 % 27 % Formuesskatt 0,0 % 0,0 % PERSONER Formuesskatt (av nettoformue) Kommune og stat Innslagspunkt - enslige Kr. 1 mill Kr. 1,2 mill Innslagspunkt - ektefeller kr. 2 mill kr. 2,4 mill 2014 (herav 0,7 % kommune, 0,3 % stat) 2015 (herav 0,7 % kommune, 0,15 % stat) Alminnelig inntekt Fellesskatt til staten Fellesskatt til staten, skattepliktig i Nord- Troms og Finnmark Kommune og fylkesskatt Sum nettoskatt Sum nettoskatt, skattepliktig i Nord-Troms og Finnmark Personfradrag Klasse 1 Klasse 2, ektefeller 12,95 % 9,45 % 14,05 % 27% 23,5 % Kr Kr ,15 % 9,65 % 13,85 % 27 % 23,5 % Kr Kr Aksjonær- og deltakermodell Skjermingsrente- utbytte/utdeling Skjermingsrente - ekstraskatt renter Foretaksmodell Skjermingsrente 0,9 % jan-jun 1,1 % jul-des 0,8% 1,2 % Ikke fastsatt Jan-feb 0,8% Ikke fastsatt Personinntekt er brutto lønn, pensjoner m.v. og beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak. Personinntekt er grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt. Trygdeavgift Lønnsinntekt Næringsinntekt fiske, barnepass Næringsinntekt Pensjoner Personinntekt til personer under 17 år og over 69 år Nedre grense: Toppskatt Sats 1. trinn Personer skattepliktig Nord-Troms eller Finnmark Nedre grense: Sats 2. trinn Nedre grense: Frikortgrensen Marginal skattesats Lønn og næringsinntekt i fiske Nord-Troms/Finnmark 8,2 % 8,2 % 11,4 % 5,1 % 5,1 % Kr % 7 % Kr ,0 % Kr Kr ,2 % 43,7 % 8,2 % 8,2 % 11,4 % 5,1 % 5,1 % Kr % 7 % Kr % Kr Kr ,2 % 43,7 % Annen næringsinntekt Nord-Troms/Finnmark 50,4 % 46,9 % 50,4% 46,9 %

3 2 - FRADRAG I SKATTEN Skattefri alminnelig inntekt for uførepensjonister Enslige Gifte Avtrappingssats, skattereduksjon Sats for tillegg av formue Fribeløp for formuestillegg *Ikke ta med verdien av primærbolig. Kr Kr ,0 % 1,5 % Kr * U T G Å R Skattefradrag for alders-/afp-pensjonister Maksimalt Men reduseres med en sats på 15,3 % mellom og en sats på 6 % av pensjonsinntekter over Boligsparing for ungdom (under 34 år) Sats Maksimalt sparebeløp pr. person pr. år Maksimalt sparebeløp pr. person totalt Kr Kr. 175 Kr. 266 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr FRADRAG I SELVANGIVELSEN Minstefradrag, Sats - brutto lønn - brutto pensjon o.l. 43 % 27 % 43 % 29 % Øvre grense - brutto lønn - brutto pensjon o.l. Nedre grense for lønnsinntekt Nedre grense for pensjon o.l. Foreldrefradrag Dokumenterte utgifter maks: - 1 barn under 12 år - Tillegg pr. barn utover det første Fradrag kan også gis om barnet er eldre enn 11 år, dersom barnet p.g.a. handikap e.l. har særlig behov for omsog og pleie. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Særfradrag Særfradrag for uførhet m.v. Særfradrag for store sykdomsutgifter - kr og mer* Kr Utgår 67 % av faktiske 67 % av fak- utgifter tiske utgifter Særfradrag for enslige forsørgere Kr Kr * Foreldre som har merkostnader til tilsyn med funksjonshemmede barn vil kunne få særfradrag fra første dokumenterte krone. Individuell pensjonssparing, maksimalt årlig fradrag Fagforeningskontingent - fradrag gis med inntil Gave til frivillig organisasjon - fradrag gis med inntil Kr Kr Kr Kr Kr Kr Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted/pendlers besøksreiser, 2014 og 2015 Fradrag når de samlede reiseutgifter overstiger kr (2015: kr ) Fradrag gis med kr 1,50 pr. km mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning av vei og rutegående transportmiddel). For samlet reiselengde i året over km gis det fradrag med 0,7 kr. pr. km. inntil km.i tillegg gis det fradrag for ferge og bom når disse utgiftene overstiger kr pr. år og bruk av bil fører til to timer kortere reisetid pr. dag sammenlignet med rutegående transportmiddel.

4 * for varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede. 4 - FORDELSBESKATNING FIRMABIL Skattepliktig fordel beregnes til: 30 % av listepris opp til kr (2014: ) + av listepris over kr (2014: ) Biler som er eldre enn 3 år (pr i inntektsåret) verdsettes til 75 % av listepris som ny. Biler registrert i 2011 verdsettes til 75 % i inntektsåret For firmabiler som brukes over km til yrkeskjøring pr. år, brukes 75 % av listepris som ny ved fordelsberegningen allerede første år. Når bilen er eldre enn 3 år pr i inntektsåret, anvendes 56,25 % av opprinnelig listepris som ny (første 3 år 75 %, deretter 75 % av det igjen). For el-biler brukes 50% av listepris som ny. For el-biler eldre enn 3 år: 37,5 %. Dersom firmabilen kun har vært til disposisjon en del av året, foretas en forholdsmessig fordeling av firmabiltillegget for et helt år ut fra antall hele og påbegynte måneder bilen har vært til disposisjon. Biler som faller utenfor sjablonreglene: innberette faktisk privat kjøring multiplisert med kr 3,40 pr. km. (2014: 3.35 pr km). Arbeidsreiser som overstiger km beskattes med kr 1,50 pr. km. RENTEFORDEL RIMELIG LÅN I ARBEIDSFORHOLD Det beregnes en skattepliktig rentefordel av differansen mellom en normrentesats og den renten arbeidstakeren selv betaler. Rentefordelen kan fradragsføres som gjeldsrenter. VERDI AV FRI KOST OG/ELLER LOSJI sats pr. døgn Fritt opphold - kost og losji Fri kost - alle måltider Fri kost - to måltider Fri kost - ett måltid Fri losji - ett eller delt rom jan - feb 2,25 % mar-okt 2,75 % nov-des 2,5 % Kr. 114 Kr. 82 Kr. 64 Kr. 42 Kr. 32 2,5 % mar-apr 2,9% kr. 116 kr. 83 kr. 65 kr. 43 kr. 33 TELEFON/MOBILTELEFON/BREDBÅND 2014 og 2015: Skattepliktig fordel kr uansett antall EKOM-tjenester. Ikke lenger bunnfradrag og ikke lenger fradrag for egenbetaling. Innholdstjenester utover et fribeløp på kr er innberetningspliktig. 5 - AVSKRIVNINGER - DRIFTSMIDLER Saldogruppe: a: Kontormaskiner o.l. b: Ervervet goodwill c: Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede d: Personbiler, traktorer, annet rullende maskineri og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.m. Ekstra startavskrivning e: Skip, fartøy, rigger m.m. f: Fly og helikopter g: Anlegg for overføring av elektrisk kraft, elektroteknisk utrustning i kraftforetak h: Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.m. Unntak: Bygg med kort levetid (inntill 20 år fra oppføring) i: Forretningsbygg j: Tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre avskrivbare bygg 30 % 14 % 12 % 5 % 4 % 2 % 30 % 22 % * 14 % 12 % 5 % 4 % 2 % Grensen for aktiveringsplikt og utgiftsføring/inntektsføring av restsaldo, er kr Saldogruppene a-d og j er samlesaldoer. Alle driftsmidler innenfor samme næring (gruppe j: per bygg) som tilhører gruppen, skal føres på samme saldo. Driftsmidler i gruppene e i føres på egne saldoer.

5 6 - STATENS REISEREGULATIV KOSTGODTGJØRELSE Regulativet anvendes for tjenestereiser over 15 km fra reisens utgangspunkt. Det beregnes ikke kostgodtgjørelse for tjenestereiser under 15 km. For tjenestereiser som varer mer enn ett døgn, regnes seks timer eller mer inn i det nye døgnet for et nytt døgn. INNLAND 2015 Reiser med overnatting kost Reiser over 12 timer kr. 710 Nattillegg (ulegimitert) kr. 430 Reiser uten overnatting* kost Reiser på 6-12 timer Kr. 280 Reiser over 12 timer Kr. 520 Dersom ett eller flere måltider er inkludert i romprisen eller dekket på annen måte, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen som følger (innland og utland): Frokost Lunsj 30 % Middag 50 % BRUSPENGER Bruspenger kan betales skattefritt der arbeidsgiver dekker alle måltider ved oppholdet, slik at den ansattes merutgifter begrenser seg til avis o.l. Innland: 100 kr hver 24. time og utland: 90 kr hver 24. time. 2015: Regler/satser avviklet fra RUTINEMESSIGE REISER 2014: Ansatte med reising som en rutinemessig del av jobben, kan motta dekning av legitimerte merutgifter til kost. 2015: Ansatte med reising som en rutinemessig del av jobben følger reglene for tjenestereise fom UTLAND (gjeldende fra 1. januar 2015, utdrag) Land Kost Nattillegg Land Kost Nattillegg Belgia Danmark -København Finland Frankrike - Paris Hellas Irland Island Italia Nederland Russland - Moskva - St. Petersburg Spania Storbritannia - London Sveits - Geneve - Zürich Sverige Tsjekkiske rep. Tyskland - Berlin Østerrike - Wien Japan USA - New York by - Washington D.C Canada

6 BILGODTGJØRELSE Satser pr. km per km (innland) kr 4,10 Over km (innland) kr 3,45 El bil kr 4,20 Utland (uansett kjørelengde) kr 4,10 Pluss 10 øre for kjøring i Tromsø. Tillegg for passasjer: kr 1,00 pr km. Tillegg for tilhenger: kr 1,00 pr km. Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei: kr 1,00 pr km. 7 - SKATTEMESSIG BEHANDLING KOSTGODTGJØRELSE Tjenestereise uten overnatting: Utbetaling av kostgodtgjørelse etter statens satser (eller lavere) på tjenestereiser uten over natting, gir ikke skattepliktig overskudd. Tjenestereise/pendlerreise med overnatting innland: Ved tjenestereiser/pendlerreiser med overnatting innenlands er det fastsatt følgende satser for skattefri kostgodtgjørelse: For arbeidstakere som sannsynliggjør å ha bodd på hotell og har betalt frokosten selv inntil: når frokosten inngår i romprisen, reduseres satsen inntil: For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter: For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller privat: Kr. 690 Kr. 621 Kr. 300 Kr. 195 kr. 710 kr. 568 Tjenestereise med overnatting utland: Når man sannsynliggjør å ha bodd på hotell eller lignende, er kostgodtgjørelse utbetalt etter satsen i statens reiseregulativ for vedkommende land, skattefri. Dersom man ikke sann syn liggjør å ha bodd på hotell, vil den delen av kostgodtgjørelsen som overstiger hybel-/brakkesatsen, være skattepliktig inntekt. NATTILLEGG Kun legimerte utgifter kan dekkes. Dekning utover dette blir trekk-, avgifts- og skattepliktig, selv om den ikke overstiger satsen i reiseregulativet. Ved tjenestereiser innenlands kan det likevel fortsatt kunne utbetales en ulegitimert godtgjørelse for overnatting på kr. 430 pr. døgn trekk-, avgifts- og skattefritt. (2014:kr 420) BILGODTGJØRELSE Bilgodtgjørelse etter statens satser (eller lavere) for tjeneste/yrkeskjøring gir ikke skattepliktig overskudd så fremt korrekt reiseregning er utfylt. 8 - GRUNNBELØP I FOLKETRYGDEN kr. 307 kr. 200 Grunnbeløpet (1G) frem til : Kr Grunnbeløpet (1G) fra : Kr Gjennomsnittlig G (2014) Kr /5 G Kr * 1,5 G Kr ** (Gjennomsnittlig G for 2015 foreligger når grunnbeløp pr blir offentliggjort). *Skattefri grense for rentefordel ved lån i arbeidsforhold etter **Skattefrie utdannelsesutgifter etter ved opphør av arbeidsforhold.

7 9 - AVGIFTSSATSER MERVERDIAVGIFT Normal sats Matvarer Persontransport, idrett og kultur arbeidsgiveravgift Sone I 14,1 % 14,1 % Sone Ia 10,6/14,1 % 10,6/14,1 % Sone II 10,6 % 10,6 % Sone III 6,4 % 6,4 % Sone IV 5,1 % 5,1 % Sone IVa 7,9 % 7,9 % Sone V 0 % 0 % Arbeidsgiver skal som hovedregel betale arbeidsgiveravgift etter den satsen som gjelder i den kommunen (sonen) foretaket er registrert. Driver enheten virksomhet flere steder, skal de ulike underenhetene registreres. Ved ambulerende virksomhet benyttes sats i den kommunen hvor arbeidet utføres. Sone Ia skal fortsatt betale arbeidsgiveravgiftssatsen som gjaldt i 2003 (10,6 %) inntil differansen mellom det foretaket faktisk betalt i arbeidsgiveravgift (etter 2003-reglene), og det foretaket ville ha betalt med en sats på 14,1 %, er lik fribeløpet. Fribeløpet er kr , fra 3. termin 2013: ARVEAVGIFT PÅ ARV OG GAVER Arveavgiften er fjernet fra Det skal ikke betales arveavgift av gave som gis etter 31. desember 2013, og ikke av arv som inntrer etter dødsfall som skjer etter 31. desember FERIEPENGER 25 % 25 % 15 % 15 % 8 % 8 % Prosentsatsen er 10,2 for personer under 60 år. For personer over 60 år er prosentsatsen 12,5 av inntekt inntil 6 G og 10,2 av inntekt utover 6 G. I de tilfeller hvor man er omfattet av tariffavtale, ansatt i Staten eller hvor det er inngått en privat avtale med arbeidsgiver (krav på 5 ferieuker), er feriepengesatsen 12 % FORMUESVERDSSETTELSE Bolig, primærbolig Bolig, sekundærbolig Fritidsbolig Utleid næringseiendom Ikke-utleid næringseiendom Annen fast eiendom 25 % av markedsverdi* 25 % av markedsverdi* 60 % av markedsverdi* 70 % av markedsverdi* Øker - 60 % av markedsverdi** 70 % av markedsverdi** 60 % av markedsverdi*** 70 % av markedsverdi*** - - * Markedsverdi beregnes utfra kvadratmetersatser som er basert på statistikk over omsatte boliger. ** Markedsverdi utleid næringseiendom beregnes ut fra netto leieinntekter som divideres med en kalkulasjonsfaktor (2014: 0,075). Ligningsverdien settes til 60/70 % av beregnet markedsverdi. *** Markedsverdi ikke-utleid næringseiendom beregnes som for utleid næringseiendom med en beregnet kvadratmetersats (som oppdateres årlig). Verdipapirer verdsettes med 100 % av verdsettelsesgrunnlaget.

8 12 - BETALINGSTERMINER 2015 IF/A = Innbetaling forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift ( RF-1035) FK = Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (får tilsendt inn.bet.-blankett) M = Terminoppgave og betaling av merverdiavgift IF/A FK M 1. termin termin termin termin termin termin Årsoppgave: 10.3 Ved forfall på lørdag, søndag eller helligdag blir fristen førskommende virkedag. Frist for innsendelse av årsregnskap m.m. til Regnskapsregisteret i Brønnøysund er 1. måned etter fastsettelse (generalforsamlingen), senest 1. aug (papir) eller 1. sept. (levering via Altinn). Fra og med 1. januar 2015 innføres ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre oppgavepliktige (A-melding). A-meldingen erstatter følgende skjemaer: - Lønns- og trekkoppgave (RF-1015) - Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037) - Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025) - Melding til Aa-registeret (NAV ) - Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500) Leveringsfrist 5. i påfølgende måned renteberegninger Renter på restskatt/rentegodtgjørelse v/tilbakebetaling av skatt - inntektsåret 2014: Ikke lenger faste nominelle satser, men skal følge Norges Banks styringsrente per 1. januar det aktuelle året redusert med 27 %. Renter for 2014: 0,9125% Tidsperiode for beregning av rentene: Både ved restskatt og skatt til gode regnes det renter fra 1.juli 2014 (15. mars 2015 for upersonlige skattytere). Ved skatt til gode - beregnes renter frem til skatteoppgjøret sendes skattyter. Ved restskatt - beregnes renter frem til tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt. Tillleggsforskudd: fra 31. mai mars for upersonlige skattytere og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Forsinkelsesrente:Ved for sen betaling av: forskuddsskatt, restskatt, forhåndsskatt, resterende skatt, arveavgift, utlignet skatt og arbeidsgiveravgift (arbeidsgiver): jan.-juni 2013: 8,50 % pr.år juli-des. 2013: 9,50 % pr.år jan.-des 2014: 9,50 % pr. år 14 - SKATTEFRIE FRYNSEGODER AVIS For ansatte som p.g.a. spesielt informasjonsbehov får flere avisabonnementer av arbeidsgiver, regnes normalt bare ett abonnement som skattepliktig fordel. Fri avis er skattefri hvis den ansatte selv betaler for en dagsavis.

9 GAVER I OG UTENFOR ANSETTELSESFORHOLD NB! Reglene nedenfor gjelder kun for gaver i form av naturalia. Følgende gaver er skattefrie for mottaker og gir fradrag for giver: Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år - verdi kr 8.000, gullklokke med inskripsjon kr Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25 år - kr Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 år - kr Arb.taker gifter seg, går av med pensjon, slutter etter min. 10 år eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år - kr Premie for forbedringsforslag - kr Andre gaver i arbeidsforhold - kr Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold - kr 500 hjemme-pc Fordel ved privat bruk av datautstyr inklusive nettbrett, utlånt fra arbeidsgiver, regnes ikke som skattepliktig inntekt når utlånet er begrunnet i tjenestlig bruk. BARNEHAGE Er arbeidsgiver eier/andelshaver i barnehagen, er plassen skattefri for den ansatte. Det er ikke krav om ansattes egenbetaling. Arbeidsgivers dekning til ansattes egen barnehageplasser ikke skattepliktig så fremt den ansattes egenbetaling tilsvarer maksimalpris (2015: kr , 2014: kr ), og oppad begrenset til kr pr. måned pr. plass. BEDRIFTSKANTINE Så lenge de ansatte dekker % av arbeidsgivers selvkost av råvarene, er bedriftskantine skattefritt (forutsatt rimelig kantine ordning). bedriftshelsetjeneste Følgende helsedekning er skattefri: Når bedriftshelsetjenesten hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser, slik som å avverge sykdom eller belastningsskade. Ved mindre kurative tiltak, slik som for eksempel reseptutstedelse som ledd i en ellers vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste. Ved forebyggende behandling av yrkesskader, f.eks massasje tilpasset bedriften. trim og helse Følgende velferdstiltak knyttet til trening er skattefrie: Når arbeidsgiver selv innreder/leier eget trimrom. Når arbeidsgiver dekker bedriftsmedlemskap hvor det arrangeres et felles opplegg for de ansatte. Forutsetningen må være at alle eller en betydelig gruppe ansatte har en reell mulighet til å benytte seg av tilbudet, og at det er organisert fellestreninger. Når arbeidsgiver leier helsestudioet for bestemte tidsrom i uken, og dette har preg av fellesarrangement. Når arbeidsgiver leier inn en fysioterapeut eller en aerobicinstruktør som skal trene de ansatte i bedriftens lokaler. Utlån av treningsutstyr til bruk ved fellestrening. turer Opphold på hotell mv., med inntil to overnattinger kan anses som rimelig velferdstiltak enten oppholdet er knyttet til helg eller ikke.

10 Skattebetalerforeningen I over 60 år har Skattebetalerforeningen hjulpet enkeltpersoner og bedrifter med skattespørsmål og påvirket skattepolitikken i Norge. Årlig deltar rundt regnskapsførere, revisorer, jurister og andre som jobber med økonomi på våre kurs innen skatt, avgift og regnskap. Les mer om Skattebetalerforeningen og hvilke aktiviteter vi gjennomfører i 2015 på skatt.no. skatt.no Postboks 213 Sentrum, Kongens gate 14, 0103 OSLO E-post: Telefon: skatt.no/nettkurs

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 10

Aktuele SATSER 1. januar 10 Aktuelle SATSER 1. januar 10 AVGIFTSSATSER 2010 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 2016 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 Avgiftssatser 2016 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016) Sone Sats 1) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2012 (Guiden er ájour per 25. august 2012) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Veksthuset, Skansen 7, 2670 OTTA www.orr.no 1 STATENS REISEREGULATIV

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2011 (Guiden er ájour per 20. september 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Johan Nygårdsgate 17B, 2670 OTTA www.orr.no STATENS REISEREGULATIV

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2011-2012 (Guiden er ájour per 20. deseember 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Veksthuset, Skansen 7, 2670 OTTA www.orr.no STATENS

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

TALL SATSER REGULATIV

TALL SATSER REGULATIV E-bok 024 TALL SATSER REGULATIV BEDRIFTENS FAKTABANK 2012 Otto Risanger (red) Otto Risanger Gå til innhold TALL, SATSER, REGULATIV - bedriftens faktabank R!SANGERS E-BOK 024 - DrivBedre-pakken Utgitt av

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

JRTaxi. Bytte av bil bokføring og avskrivning. Regnskapsprogram momenter til føring og årsavslutning. Oppsett og kataloger

JRTaxi. Bytte av bil bokføring og avskrivning. Regnskapsprogram momenter til føring og årsavslutning. Oppsett og kataloger JRTaxi Regnskapsprogram momenter til føring og årsavslutning. Oppsett og kataloger Programmet anbefales lagret på pc slik som det leveres på cd Det vil si at programfiler, ini-filer og annet legges i katalogen

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

1 Grunnlaget for forskuddsutskrivingen for 2012... 5. 2 Forskudd på skatt til staten mv... 5. 2.2 Annen inntektsskatt til staten...

1 Grunnlaget for forskuddsutskrivingen for 2012... 5. 2 Forskudd på skatt til staten mv... 5. 2.2 Annen inntektsskatt til staten... 174 meldinger SKD 2/12, 24. januar 2012 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2012 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2012.

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2014 Skattedirektoratet

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2014 Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD11/13, 19. desember 2013 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2014 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2015

Forskuddsutskrivingen for 2015 174 meldinger SKD 08/14, 19. desember 2014 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2015 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år.

Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år. Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år. Per lignes selvstendig, jf 2-14, siden han har fylt 17 år. Lønn som

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjøring pr. kandidat Prøvenemnder i Nord-Trøndelag får etter 1.1.2016 en godtgjørelse pr. prøvekandidat som bedømmes. Godtgjørelsene

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal Selvangivelseskurs 2010 for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal 1 Målsetting med kurset Gi en innføring i aktuelle kostnader og fradrag. Gi en innføring i aktuelle

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

NOU 1985:5. side 1 av 5

NOU 1985:5. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1985:5 Dokumentdato Tittel Skattlegging av diettgodtgjørelser Utvalgsleder Fagereng Jens Kapittel 1.3 UTVALGETS ARBEID OG KONKLUSJONER Utvalgets oppgave har vært å foreta en vurdering

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer