Pendler du til Norge fra utlandet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pendler du til Norge fra utlandet?"

Transkript

1 Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret Skatteetaten vil i dette brevet gi en kort orientering om regelverket vedrørende fradrag for merkostnader for pendlere fra utlandet. Vi håper dette kan bidra til at flest mulig skal kunne levere en korrekt utfylt selvangivelse. Frist for å levere selvangivelsen er 30. april. Her er noen nyttige tips ved utfylling av selvangivelsens post "Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet": Dersom du på grunn av ditt arbeid må overnatte utenfor hjemmet, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser. Det må derfor avgjøres hvor du har ditt skattemessig hjem. Familiependler Hvis du er gift, og er bosatt i hjemlandet sammen med ektefelle og/eller egne barn under 22 år, kan du ha krav på fradrag for merutgifter. Enslig pendler Andre pendlere er å regne som enslige pendlere. (Dette gjelder også hvis du er samboer uten felles barn, og hvis du er bosatt sammen egne barn over 22 år). Er du 21 år eller yngrer og registrert bosatt i foreldrehjemmet har du ditt skattemessige hjem i foreldrehjemmet forutsatt at du har hjemreise minst hver 6. uke. Er du 22 år og eldre må bolig og hjemreisehyppighet vurderes som vist i figuren nedenfor: Sjeldnere enn hver 3. uke Besøkshyppighet Unntaksgrunn Nei Minst hver 3. uke Ja Ikke krav på fradrag Vurdering av bolig Hjemstedet: Uselvstendig bolig Arbeidsstedet: Selvstendig bolig Hjemstedet: Selvstendig bolig Arbeidsstedet: Selvstendig bolig Døgnhvile på arbeidsstedet Hjemstedet: Uselvstendig bolig Arbeidsstedet: Uselvstendig bolig Hjemstedet: Selvstendig bolig Arbeidsstedet: Uselvstendig bolig Døgnhvile på hjemstedet Krav på fradrag

2 Med selvstendig bolig mener vi: Minst 30 kvm primærrom. Ved flere beboere legges det til 20 kvm for hver beboer over 15 år Innlagt vann og avløp Pendleren har tilgang til boligen alle ukens dager Pendleren disponerer boligen minst ett år Med uselvstendig bolig mener vi: Bolig som ikke fyller kravene til selvstendig bolig Besøkshyppighet For familiependlere er det i utgangspunkt krav om hjemreise minst 3-4 hjemreiser per år. For enslige er det i utgangspunkt krav om hjemreise minst hver tredje uke, men med visse unntak: Er du under 21 år eller yngre er det krav til hjemreiser mist hver 6. uke Når det foreligger helt spesielle forhold er det tilstrekkelig med sjeldnere hjemmebesøk enn hver 3. uke. Dette kan være ved f.eks. spesielle arbeidsforhold, svak økonomi eller sykdom. Lang reiseavstand er ikke i seg selv grunn godt nok til å lempe på treukerskravet. Det er en forutsetning at det foreligger en merkostnad, og at denne ikke er dekket av arbeidsgiver eller andre. Dette gjelder i hovedsak merkostnader i forbindelse med: Kost Losji Småutgifter (merkostnader til telefon og avis) Besøksreiser til hjemmet Hvor mye kan du ha krav på? Fradrag for merkostnader til kost gis etter satser fastsatt av Skattedirektoratet. Satsene for kostfradrag er for inntektsåret 2014: Kr 621 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost er inkludert i romprisen. Kr 690 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen. Kr 300 per døgn for kost ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke der det ikke kan tilberedes tørrmat. Kr 195 per døgn for kost ved annen overnatting. Kr 100 per døgn for småutgifter (ved bruk av satsene ovenfor er småutgifter inkludert). Kr 82 per døgn for kostbesparelse i hjemmet Fradrag for kostnader til losji gis ut fra faktiske kostnader. Dersom beløpet på årsbasis overstiger kr gis det kun fradrag dersom betalingen er gjort via bank. Fradrag for kostnader til besøksreiser gis i form av et avstandsfradrag for korteste strekning mellom pendlerbolig og hjem. Kilometersatsen er kr 1,50 pr. km inntil km, og kr 0,70 over km. Maksimalt avstandsfradrag for arbeids- og besøksreiser er satt til km. I tillegg kan det gis fradrag for faktiske kostnader til bom og ferge. Dersom det er benyttet fly kan det gis fradrag for faktisk kostnad til flybilletter.

3 Er du bosatt utenfor EØS-området er fradraget for kostnad til hjemreiser besgrenset oppad til kr Spesielt for utenlandske arbeidstakere Kostnad Fradragsrett Ikke fradragsrett Kost Småutgifter Losji Hvis du har mottatt diett fra arbeidsgiver med en sats som er lavere enn skatteetatens laveste fradragssats (kr 195), gis det fradrag for differansen mellom mottatt diett og laveste fradragssats. Det kan gis fradrag for småutgifter til telefon og avis dersom du har krevd fradrag for kost etter faktisk dokumenterte kostutgifter. Fradraget skal imidlertid reduseres med kostbesparelse i hjemmet med kr 82 per døgn. Det gis fradrag for faktiske utgifter til losji på arbeidsstedet. Du må ha utgifter til å bo på hjemstedet Det gis ikke fradrag for kost når kostnaden er dekket av arbeidsgiver. Det gis ikke fradrag for småutgifter ved siden av fradrag for kost etter skatteetatens fradragssatser. Småutgifter er inkludert i kostsatsen. Det gis ikke fradrag for losji nå boligen på hjemstedet er utleid Det gis ikke fradrag for losji dersom du er bosatt i foreldrehjemmet Besøksreiser Hvis du selv betaler hele kostnaden for transport, gis det fradrag for besøksreiser etter vanlige regler dersom kostnaden overstiger bunnfradraget på kr Det gis ikke fradrag for kostnader til besøksreiser som er dekket av arbeidsgiver. Hvis du betaler deler av transporten som arbeidsgiver besørger, gis du fradrag for faktisk betaling, begrenset oppad til avstandsfradraget. Slik fyller du ut selvangivelsen: Du må levere selvangivelse (gjerne elektronisk via hvis du: o krever fradrag for merkostnader i forbindelse med kost, losji, småutgifter og besøksreiser til hjemmet (altså kostnader som ikke er dekket av arbeidsgiver) o har andre endringer i selvangivelsen Du trenger ikke å levere selvangivelsen hvis du: o ikke krever fradrag for merkostnader o ikke har andre endringer i selvangivelsen

4 Hvis du krever fradrag for merkostnader i post bør du i tillegg opplyse om følgende i merknadsfeltet, post 5.0: o Beregning av merkostnader til kost (døgn * sats) og losji o Du trenger ikke sende oss dokumentasjon, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør Hvis du krever fradrag for besøksreiser i post må du fylle ut spesifikasjonsfeltet for avstand og antall turer under post Du kan lese mer om reglene ved å gå inn på Leveres selvangivelsen på papir får du skatteoppgjør tidligst i august. De fleste som leverer elektronisk får oppgjør i juni. For å bli elektronisk bruker må du ha et norsk identitetsnummer (person- eller D-nummer) og du må skaffe deg enten: PIN-koder. Disse bestilles på NB! PIN-kodene sendes kun til den adressen du har registrert i det norske folkeregister. Normal leveringstid for PIN-koder er 1-5 arbeidsdager. Dersom du er registert i det norske folkeregisteret med en adresse i utlandet, vil PIN-kodene bli sendt der. Da anbefales BankID. eller BankID. For å få BankID må du ta kontakt med din bank, se mer informasjon på Noen av fordelene med å være en elektronisk bruker er: Vi varsler deg både på mobil og/eller e-post når du får informasjon fra oss. Du vil kunne motta og sende informasjon uansett hvor i verden du oppholder deg. Du får tidligere tilgang til selvangivelsen og du får raskere skatteoppgjør. Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse til oss. Alle dokumenter blir arkivert digitalt, sammen med annen elektronisk post. Du kan kontakte Skatteetaten / saksbehandler direkte via digitale skjema. Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger. Har du fortsatt spørsmål rundt selvangivelsen? Ring Skatteopplysningen på telefon velg tilbakering dersom det er telefonkø. Fra utlandet kommer du til Skatteopplysningen ved å ringe Du er også velkommen til å besøke vår Facebookside "Skatten min". Med hilsen Skatteetaten

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE

SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE SLIK FÅR DU INN PENGENE DINE 1 Vi liker å kalle det lekende lønnsomt. Så enkelt og sorgløst som bare det, men raskt, effektivt og lønnsomt. Vår lille konsulentbedrift arbeider mye med salg av Solvent Egeninkasso.

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer