Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle skatte- og avgiftssatser"

Transkript

1 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr

2 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m F.o.m Inntil km i året (år 2011: km), innenlands og utenlan 4,05 4,10 Over km i året (år 2011: km), innenlands 3,45 3,45 Tillegg for passasjer per person/kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 1,00 Tillegg for frakt av utstyr og materiell/tilhenger 1,00 1,00 El-bil 4,20 4,20 Utbetaling av bilgodtgjørelse etter statens satser er skattefri. Reiseregning må fylles ut. REISER I UTLANDET Land Nattillegg Kostgodtgjørelse EUROPA: Belgia Brüssel Danmark København Estland Finland Frankrike Paris Hellas Island Italia Latvia Litauen Nederland Polen Russland Spania Storbritannia London Sveits Sverige Tyskland Østerrike ØVRIGE OMRÅDER: Canada USA New York by Japan Kina Hong Kong Utgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. 2

3 KOSTGODTGJØRELSE INNLAND, ULEGITIMERT Reisefravær i timer: f.o.m f.o.m timer uten overnatting 200 Utgår 9-12 timer uten overnatting 310 Utgår 6-12 timer uten overnatting 280 Reiser som varer mer enn 12 timer uten overnatting Reiser som varer mer enn 12 timer med overnatting For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. For reiser under 15 km beregnes ikke kostgodtgjørelse. Legitimerte utgifter kan dekkes med inntil kr. 180,- (år 2013: 175,-) også ved fravær under 5 timer /15 km reise. Måltidstrekk døgndiett (fravær med overnatting): frokost 20%, lunsj 30%, middag 50%. Måltidstrekk dagdiett (fravær uten overnatting); fast kronebeløp lunsj kr. 200,- og middag kr. 250,-. Hvis utgifter til kost overstiger satsene, dekkes legitimert utgift utover ulegitimert sats med inntil 20%. RUTINEMESSIGE REISER Ansatte kan motta dekning av av legitimerte merutgifter til kost Ansatte med rutinemessig reising i jobben følger reglene om tjenestereiser fom Se tabell ovenfor. NATTILLEGG - OVERNATTING INNLAND Godtgjørelse på bakgrunn av reiseregning, ULEGITIMERT Godtgjørelse på bakgrunn av reiseregning, hotellstandard, LEGITIMERT dekkes in Nattillegg betales når 5 timer eller mer mellom kl. 22:00 og 06:00 tilbringes hjemmefra. Nattillegget er skattefritt selv om overnattingsutgiftene ikke dokumenteres. SKATTEDIREKTORATETS FORSKUDDSSATSER FOR DIETT Gjeldende forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse: Pensjonat eller hybel/brakke UTEN kokemulighet A Hybel/brakke eller privat MED kokemulighet B Matpenger/"overtidsmat" (fravær fra hjemmet minst 12 timer) DOKUMENTERT For at sats A kan benyttes, må bespisning på slik sted sannsynliggjøres. Dersom ett eller flere måltider er inkludert i losjiprisen, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Kostgodtgjørelsen reduseres da med 20% for frokost, lunsj 30% og middag 50%. Samme prosentsatser gjelder for måltidstrekk i kostgodtgjørelsen for utenlandsopphold. Hvis alle måltider er dekket kan det utbetales en godtgjørelse på kr. 100,- for hver 24. time til dekning av småutgiter. For utlandet er satsen kr. 90. Reglene om BRUSPENGER er avviklet fra og med SKATTEPLIKTIGE - SKATTEFRIE NATURALYTELSER PRIVAT BRUK AV ARBEIDSGIVERS BIL Fordelen ved privat bruk av bil som er stilt til rådighet for arbeidstaker, skal tas med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Det benyttes en %-ligningsmodell for beskatning av firmabil. Fordelen settes til 30% av bilens listepris som ny inntil kr (år 2014: kr ) og 20% av overskytende For biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og biler hvor yrkeskjøring er mer enn km i året beregnes fordelen av 75% av bilens listepris som ny, for el-biler 50%. Ved kombinasjon av to eller flere av alternativene regnes fordelen av 56,25% (37,50% for el-bil). Bilsats for firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen kan fastsettes ved skjønn. 3

4 Unntaket er ved bruk av biler som er lite egnet til privat bruk (f.eks. varebiler) og dermed ikke omfattet av prosentligningsmodellen som firmabil. Her er fordelssatsen for kjøring mellom hjem og arbeid og annen privatkjøring kr 3,40 per km (år 2014 kr. 3,35) for kjøring inntil km og kr 1,50 for kjøring over. For skattytere som regnskapslignes for yrkesbil fastsettes fordelen etter samme prosentligningsmodell som foran. Tilbakeføringen for privat bruk av yrkesbil kan ikke settes høyere enn 75% av de beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Det gjøres et tillegg for verdiforringelse ut fra en årlig saldoavskrivning med 17%. Utgangspunktet er bilens listepris på tidspunktet for førstegangsregistrering, ikke kostpris. Reise mellom bolig og fast arbeidssted klassifiseres som ARBEIDSREISE, mens reise mellom bolig og ikke fast arbeidssted er å anse som YRKESREISE. RENTEFORDEL VED RIMELIGE LÅN I ARBEIDSFORHOLD: jan-febr 2014 mars-april 2014 mai-juni 2014 juli-aug 2014 Normalrentesatsen 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% sept-okt 2014 nov-des 2014 jan-feb 2015 mars-apri 2015 Normalrentesatsen 2,25% 2,50% 2,50% ikke fastsatt Rentefordelen er differansen mellom normalrentesatsen og renten arbeidstakeren betaler. Det beregnes ikke rentefordel på kortsiktige og mindre lån; 3/5 G, og tilbakebetalingstiden er mindre enn 1 år. FRI KOST OG LOSJI, sats per døgn Fritt opphold - kost og losji 114,00 116,00 Fri kost alle måltider 82,00 83,00 Fri kost to måltider 64,00 65,00 Fri kost ett måltid 42,00 43,00 Fritt losji - ett eller delt rom 32,00 33,00 Verdien av fri kost og losji er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. NATURALYTELSER - SKATTEFRIE Naturalytelser i arbeidsforhold er etter hovedregelen skattepliktig inntekt for mottaker. Som naturalytelse regnes enhver ytelse som ikke gis i form av betalingsmidler. Noen skattefrie naturalytelser: * Gaver i ansettelsesforhold; se eget avsnitt side 5, utenfor ans.forhold; verdi under kr. 500 og ikke pengebeløp. * Personalrabatter når rabatten anses som rimelig og vareuttaket dekker vanlig privat forbruk. * Fellesturer m/ opphold på hotell mv. inntil to overnattinger m/ samboer/ektefelle - ansees som rimelig velferdstiltak. * Arbeidsgivers tilskudd til barnehage for ansattes barn etter nærmere krav om eierandel og foreldrebetaling. * Naturalytelser som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte, f.eks. tilstelninger, bruk av bedriftshytte, trimrom og andre felles helse og trimtiltak. * Tilskudd til kjøp av matkuponger/rimelig mat i bedriftskantine/gratis kaffe, te, melk, juice, frukt i kantinen. * Fri telefon: Det gjelder sjablonregel for beskatning av elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester) som bredbånd, telefoni mv. Det skilles ikke lengere på om man har en eller flere tjenester, eller om arbeidstakeren betaler noe selv. Ordningen innebærer et fast inntektstillegg på kr * Utdanning i arbeidsforhold, dekning av legitimerte utgifter etter nærmere regler. 4

5 GAVER I ANSETTELSESFORHOLD Gave i naturalia fra arbeidsgiver til ansatt er skattefri/fradragsberettiget innen disse Beløp Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år Gullklokke med inskripsjon Jubileumsgave, bedriften bestått i: 25 år eller delelig med " - 50 år eller delelig med Ansatt fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, gifter seg eller slutter/går av med pensjon etter minimum 10 års tjeneste Premie, bedriftens forslagsordning til f.eks. effektivisering Andre gaver, f.eks. julekurv (skattefri hvis arbeidsgiver ikke krever fradrag) REPRESENTASJONSFRADRAG VED LIGNINGEN Fradragsberettiget representasjon/gave i samsvar med takseringsreglene for 2014: Type Beløp Enkel bevertning per person (Øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett) 431 Gavegjenstander - per gjenstand 235 Oppmerksomhet - per tilfelle 235 AVGIFTER TIL STATSKASSEN Årsavgift på motorvogn Årsavgift på motorvogn, dieseldrevet uten filter Dokumentavgift 2,5% av salgsvederlaget Tinglysingsgebyr skjøte Tinglysingsgebyr pantedokument ARVEAVGIFT Grunnlag Barn, fosterbarn, foreldre Til andre fra fra ,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 8,0% 0,0% ==> 10,0% 0,0% 15,0% 0,0% Arveavgiften er fjernet fra 1. januar Endringen får betydning både for dødsfall som skjer etter 31.desember 2013 og for gaver som gis etter denne dato. Aktuelt for gaver som ble gitt innen 2013 og arv etter dødsfall som inntrådte før årsskiftet: I tillegg til ektefelle er VISSE samboere fritatt for arveavgift. Avgiftsfrihet for årlig beløp inntil 1/2 G til nærstående arving. Ikke børsnoterte aksjer verdsettes til 60% eller 100% av aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar. Fradrag for 20% av latent gevinst ved realisasjon. Merverdiavgift Ordinær sats varer og tjenester 25% 25% Næringsmidler 15% 15% Persontransport, kinobilletter, utleie av rom 8% 8% Helsetjenester, forskning, undervisning utenfor mva-området utenfor mva-området 5

6 AVSKRIVNING Driftsmidler Gruppe Max sats I Saldo Kontormaskiner o.l. A 30% Ervervet goodwill/forretningsverdi. B 20% Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjer etc. C 20% *) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner, materiell, maskiner, redskap, instrumenter, inventar, m.v. D 20% Ekstra startavskrivning i gruppe D D 10% Skip, fartøyer, rigger m.v. E 14% Fly, helikopter F 12% Anlegg for overføring og distribusjon av el.kraft og el. utrustning i kraftforetak G 5% Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder, m.v. H 4% Bygg, anlegg etc. m/kort levetid; brukstid < 20 år (År 2011: 8%) H 10% Husdyrbygg i landbruket (År 2011: 4%) H 6% Forretningsbygg I 2% Faste tekniske installasjoner i bygg J 10% II Ikke avskrivbar Boliger, kunst, næringstomt, varemerker, patenter 0% III Lineær Påkostninger leietaker foretar på leiet driftsmiddel avskrives jevnt over leieperioden. Driftsmidler som tas inn eller ut av norsk beskatningsområde, jfr. skatteloven 14-60, avskrives lineært de tre første år, saldoavskrives fra og med fjerde hele inntektsår. *) Fra 2015 er avskrvningssatsen 22%. Driftsmidler og goodwill med kostpris over kr og en forventet brukstid på minst 3 år, blir definert som varig og betydelig driftsmiddel som skal avskrives. SKJERMINGSRENTER Skjermingsrente for ekstra skatt på lån Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt - 27% skatt. Rente som overstiger skjermingsrenten skattlegges én gang til som alminnelig inntekt. År 2014 År 2015 jul - des jan - febr mars-des Skjermingsrente for ekstra skatt på lån 0,8% ikke fastsatt ikke fastsatt Optimal rente (rente/0,73) 1,1% Skjermingsrente for aksjonærmodellen/deltakermodellen og foretaksmodellen Aksjonær-/deltakermodellen: Skjermingsrente for utbytte/utdeling fra AS og DA til personlig skattyter. Utbytte/utdeling som overstiger skjermingsrenten skattlegges som alminnelig inntekt. Foretaksmodellen: Skjermingsrente for kapitalavkastning i enkeltmannsforetak. Virksomhetsinntekt som overstiger skjermet kapitalavkastning beskattes løpende som personinntekt. Inntektsår: Aksjonær-/deltakermodellen Foretaksmodellen ,1% 1,5% ,5% 1,6% ,5% 2,2% ,6% 2,2% ,3% 1,8% ,8% 5,2% ,3% 4,6% 6

7 KONSUMPRISINDEKS År Gj.snitt %-vis endr. År Gj.snitt %-vis endr. indeks årlig 2014 indeks pr. periode ,0 Januar 135, ,1 Februar 135,8 0,5% ,8 2,5% Mars 136,1 0,2% ,3 0,4% April 136,6 0,4% ,1 1,6% Mai 136,7 0,1% ,7 2,3% Juni 136,4-0,2% ,6 0,8% Juli 137,4 0,7% ,1 3,8% August 137,0-0,3% ,7 2,1% September 137,0 0,0% ,8 2,5% Oktober 137,0 0,0% ,4 1,2% November 137,0 0,0% ,4 0,8% Desember 137,0 0,0% ,2 2,1% 137,8 0,6% FERIEPENGER Opptjeningsåret er fra Prosentsatsen er 10,2% i h.h.t. ferieloven for personer under 60 år. For de som omfattes av ordningen med ekstra feriedager er satsen fra år 2001 på 12%. For personer som fyller 60 år i ferieåret økes satsen med 2,3% (for inntekt inntil 6G). ARBEIDSGIVERAVGIFT Ordinære næringer Landbruk og fiske Arbeidsgiveravgiftssatser Lav sats Vanlig sats Vanlig sats Avgiftssone 1 14,1% 14,1% Avgiftssone 1a 10,6% 14,1% 10,6% Avgiftssone 2 10,6% 10,6% Avgiftssone 3 6,4% 6,4% Avgiftssone 4 5,1% 5,1% Avgiftssone 4 a 7,9% 5,1% Avgiftssone 5 0,0% 0,0% For foretak i sone 1a skal lav sats anvendes inntil differansen mellom arb.g.avg. beregnet etter vanlig sats og etter lav sats overstiger kr For foretak som driver veitransport er fribeløpet kr Deretter brukes vanlig sats. Enkelte næringer kan uansett geografisk avgiftssone måtte beregne høyeste avgiftssats. BESKATNINGSREGLER FAST EIENDOM Gevinst ved: Skatt Egen bolig (botid under 1 år de siste 2 år) 27,0% Egen bolig (eid og bodd minst ett av de siste 2 år) 0,0% Fritidsbolig (under 5 års eie- og brukstid) 27,0% Fritidsbolig (eid minst 5 år og eget bruk minst 5 av de siste 8 år) 0,0% Tomt eid utenfor næring 27,0% Tomt eid i næring Som næring Egen bolig, fritidsbolig og tomt eid utenfor næring - kostprisregulering hvis eid før

8 SKATTESATSER 2014 OG 2015 PERSONLIGE SKATTEYTERE - INNTEKTSSKATT Bruttoskatter, trygdeavgift: Lønnsinntekt, næringsinntekt fra fiske, fangst, barnepass i hjemmet 8,2% 8,2% Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk 11,4% 11,4% Annen næringsinntekt 11,4% 11,4% Pensjoner, samt lønn til personer under 17 år/over 69 år 5,1% 5,1% Nedre grense for å betale trygdeavgift Bruttoskatter, toppskatt til staten: Bruttoinntektsintervaller i kroner: Skatteklasse 1 og ,0% ,0% over ,0% ,0% ,0% over ,0% Skatt på alminnelig inntekt Personer 27,0% 27,0% Personer i Finnmark og Nord-Troms 23,5% 23,5% PERSONLIGE SKATTEYTERE - FORMUESSKATT Formuesskatt til staten klasse 0,1 og Skattefritt beløp Overskytende beløp 0,3% 0,2% Formuesskatt til kommunen Skattefritt beløp klasse Skattefritt beløp klasse 1 og Overskytende beløp 0,7% 0,7% For ektefeller som lignes under ett for felles formue dobles beløpsgrensene. AKSJESELSKAPER Type Inntektsskatt selskapet, alminnelig inntekt 27,0% 27,0% Inntektsskatt selskapet, utbytte og realisasjon aksjer fritaksmetoden fritaksmetoden Formuesskatt 0,0% 0,0% Selskap og innretninger (f.eks. samvirkeforetak) som nevnt i skatteloven 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,3%. Formue under kr er skattefri. AKSJEUTBYTTE til personlig aksjonær Fra utenlandsk selskap Utbytte som overstiger skjemingsfradraget 27,0% 27,0% 27% -minus skatter betalt utland 8

9 MARGINALSKATT, Lønnsinntekt Næringsinntekt for personer Trygdeavgift 8,20% 8,20% 11,40% 11,40% Toppskatt 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% A Sum brutto skatt 20,20% 20,20% 23,40% 23,40% Inntektskatt til kommune/fylke 14,05% 13,85% 14,05% 13,85% Fellesskatt, skatteford.fondet 12,95% 13,15% 12,95% 13,15% B Sum marginalskatt nettoinntekt 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% A+B Samlede marginalskatter *) 47,20% 47,20% 50,40% 50,40% MORARENTER Ordinær forsinkelsesrente, trekkansvar og merverdiavgift ,50% 9,25% Ordinær forsinkelsesrente, trekkansvar og merverdiavgift ,50% * DIVERSE FRADRAGSRAMMER Type Personfradrag i kr. Klasse Klasse Minstefradrag i kr. Øvre grense for fradrag i lønn Øvre grense for fradrag i pensjon Nedre grense for fradrag pensjon Nedre grense fradrag i lønn Prosentsats fradrag i lønn 43% 43% Prosentsats fradrag i pensjon 27% 29% Særfradrag for uførhet utgår Reiseutgifter hjem/arbeid, dokumenterte kostnader og egen bil inntil km, per km. 1,50 1,50 Reiseutgifter hjem/arbeid, bruk av egen bil over km ( km i 2011), per km. 0,70 0,70 Nedre grense for fradrag reiseutgifter Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt: - Ordinær arbeidsgiver Skattefrie selskaper og arbeid i hjemmet Frivillige organisasjoner Trekkfri utgiftsgodtgjørelse Grensen for fritak for arbeidsgiveravgift for private arbeidsgivere Frikort for ungdom Boligsparing for ungdom under 34 år, max sparebeløp/år Fradrag i skatt av årlig sparebeløp (Maks sparebeløp fra 2009 kr ) 20% 20% Foreldrefradrag for legitimerte utgifter: Ett barn under tolv år For hvert ytterligere barn Skattefri nettoinntekt pensjonister Enslige utgår Ektepar utgår Skattefradrag for pensjonsinntekt - maksimalt fradragsbeløp (nytt for 2011) Særfradrag for enslige forsørgere, erstatter skatteklasse 2 fra Egen pensjonsforsikring for næringsdriv. -% av pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12G 4% 4% Egen pensjonsforsikring - IPA Fagforeningskontingent Gaver til utvalgte frivillige organisasjoner

10 BEREGNING AV PENSJONSPOENG Pensjonspoeng beregnes ved at pensjonsgivende inntekt reduseres med grunnbeløpet og divideres med grunnbeløpet. Det er det gjennomsnittlige grunnbeløpet som skal benyttes. Gjennomsnittet i år 2013 var kr og ble for 2014 økt til kr G (Grunnbeløpet): Fra Fra Fra Fra Fra 2010 vil alle år med opptjening telle for opptjent pensjon. Pensjonsbeholdningen øker hvert år med 18,1% av pensjonsopptjeningen opp til 7,1 G. Lønn på f.eks. kr et år gir økt pensjonsbeholdning med kr Reglene innføres gradvis for personer født i 1954 eller senere. Gjelder fullt ut for personer født fra og med GEBYR TIL BRØNNØYSUNDREGISTRENE etc. Forsinkelsesgebyr ved innsendelse av årsregnskap Første 8 uker 1R kr. 860 per uke Neste 10 uker 2R kr per uke Neste 8 uker 3R kr per uke Rettsgebyret (R) justeres jevnlig og er per på kr. 860,-. Forsinkelsesgebyret beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Ved elektronisk innsendelse via Altinn er fristen 3 1. august. Enheten er anvsvarlig for å betale gebyret, alternativt styret sine medlemmer. Dersom det ikke finnes noe styre, vil det være deltakerne eller daglig leder som får ansvaret for gebyret. Se ellers: Registrering i Brønnøysundregistrene Type Papir Elektronisk Registrering av selskap m/begrenset ansvar Registrering av ANS, DA og personlig Endringer som skal kunngjøres, (kapitalnedsettelse, fusjon, etc.) Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i DA, etc Sletting av foretak grunnet avvikling Gratis Gratis Tinglysning av ektepakt Tinglysning av salgspant motorvogn, leasing, factoring, etc GEBYR FOR BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER For lønnstakere, pensjonister og deres bo ½ R kr. 430 Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke regnskapspliktig juridisk person 2 R kr Små foretak etter Regnskapsloven R kr Andre 15 R kr

11 BETALINGSTERMINER - AKTUELLE DATOER 2015 A = M = F = E = Terminoppgave, betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift Terminoppgave og betaling av MVA Forskuddsskatt personlige næringsdrivende Forskuddsskatt upersonlige skatteytere, f.eks. AS A M F E 1. termin termin termin termin termin termin Fra 2015 er A-ordningen innført. A meldingen erstatter melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddtrekk, terminoppgave til lønnsstatistikk. A-meldingen følger utbetalingsmåned uavhengig av opptjeningsmåned, med frist den 5. i måneden etter utbetaling. Den skal sendes elektronisk minst en gang i måneden. Type Årsoppgave MVA for næringsdrivende med omsetning inntil 1 mill. kr. Årsoppgave for primærnæringene Innbetaling av tilleggsforskudd Skatteoppgjør lønnsmottakere og personlig næringsdrivende Skatteoppgjør upersonlige skattytere Dato 10.mars 10. april 31. mai løpende juni - oktober oktober Klagefrist 6 uker etter utlegg, tidligst Restskatt 1. termin 3 uker etter utlegg, tidligst Restskatt 2. termin 8 uker etter utlegg RENTESATSER PÅ TILGODEBELØP, RESTSKATT OG RESTERENDE SKATT Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen Rentetillegget på restskatt følger Norges Banks styringsrente pr 1. januar det aktuelle året. For lønnsmottakere og personlig næringsdrivende beregnes renten fra 1. juli i inntektsåret. For upersonlig skattytere beregnes renten fra 15. mars i året etter inntektsåret (2015). For mye innbetalt forskuddsskatt og forskuddstrekk i inntektsåret godskrives rente tilsvarende. Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære sats for forsinkelsesrenter; morarenter. Se side 9 i folderen. 11

12 Oppland Revisjon & Rådgivning AS er et mellomstort revisjon og rådgivningsselskap. Vi har hatt god utvikling og er i dag totalt seks ansatte. Firmaet er et uavhengig revisjonsfirma og vi har en solid posisjon i næringslivet i vårt område. De ansatte er motiverte og kundeporteføljen er variert. Partnerne og ansatte har lang erfaring og vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen våre fagområder. Vi viser til våre hjemmesider, for en nærmere omtale. Revisors rolle har i de senere år utviklet seg til å bli noe mer enn kontroll av historiske tall. Revisor brukes i dag ofte som samarbeidspartner og rådgiver på alle plan i bedriften. Dette er en utvikling vi hilser velkommen. Oppland Revisjon & Rådgivning AS vil også være opptatt av å finne muligheter og problemløsninger for kunden, ikke bare begrensninger og feil. Våre tjenester skal preges av; høy faglig kvalitet god service og effektivitet direkte kontakt konkurransedyktige priser Oppland Revisjon & Rådgivning AS Avd. Otta: Fåberggata 128, 2615 Lillehammer Veksthuset, Skansen 7, 2670 Otta Telefon: Telefon: Telefaks: E-post: 12

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2012 (Guiden er ájour per 25. august 2012) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Veksthuset, Skansen 7, 2670 OTTA www.orr.no 1 STATENS REISEREGULATIV

Detaljer

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2011 (Guiden er ájour per 20. september 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Johan Nygårdsgate 17B, 2670 OTTA www.orr.no STATENS REISEREGULATIV

Detaljer

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2011-2012 (Guiden er ájour per 20. deseember 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Veksthuset, Skansen 7, 2670 OTTA www.orr.no STATENS

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 10

Aktuele SATSER 1. januar 10 Aktuelle SATSER 1. januar 10 AVGIFTSSATSER 2010 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 2016 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 Avgiftssatser 2016 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016) Sone Sats 1) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 03.01 2018 Generert med eventuelle tilleggsendringer 03.01.2018 Avgiftssatser 2018 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2018) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.10 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.10.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer

revisorforeningen Aktuelle SATSER Generert med eventuelle tilleggsendringer revisorforeningen Aktuelle SATSER 07.01 2017 Generert med eventuelle tilleggsendringer 07.01.2017 Avgiftssatser 2017 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2017) Sone Sats 1) 2) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no Skatte folderen 2014/2015 Oppdaterte satser finnes på skatt.no Ajour pr. 15/01-2015 1 - Skattesatser 2014/2015 AKSJESELSKAPER m.v. Inntektsskatt, stat 27 % 27 % Formuesskatt 0,0 % 0,0 % PERSONER Formuesskatt

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 4 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Stortingets

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REISE OG DIETT i småbedriften R!SANGERS E-BOK 014 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc v17 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal Selvangivelseskurs 2010 for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal 1 Målsetting med kurset Gi en innføring i aktuelle kostnader og fradrag. Gi en innføring i aktuelle

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer