Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland Revisjon & Rådgivning AS"

Transkript

1 Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2011 (Guiden er ájour per 20. september 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Johan Nygårdsgate 17B, 2670 OTTA

2 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m F.o.m Inntil km i året, innenlands og utenlands 3,50 3,65 Over km i året, innenlands 2,90 3,00 Tillegg for passasjer per person/kjøring på skogs- og anleggsvei 0,75 0,90 Tillegg for frakt av utstyr og materiell/tilhenger 0,60 0,60 El-bil 4,00 4,00 Utbetaling av bilgodtgjørelse etter statens satser er skattefri. Reiseregning må fylles ut. REISER I UTLANDET Land Nattillegg Kostgodtgjørelse EUROPA: Belgia Brüssel Danmark København Estland Finland Frankrike Paris Hellas Island Italia Latvia Litauen Nederland Polen Russland Spania Storbritannia London Sveits Sverige Tyskland Østerrrike ØVRIGE OMRÅDER: Canada USA New York by Japan Kina Hong Kong Fra 1. januar 2008 krav om at utgifter til overnatting legitimeres med regning fra overnattingsstedet.

3 KOSTGODTGJØRELSE INNLAND, ULEGITIMERT Satser f.o.m Reisefravær i timer: Uten overnatting Med overnatting 5-9 timer timer 270 Reiser som varer mer enn 12 timer For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. For reiser under 15 km beregnes ikke kostgodtgjørelse. Legitimerte utgifter kan dekkes med inntil kr. 155,- også ved fravær under 5 timer /15 km reise. Måltidstrekk døgndiett (fravær med overnatting): frokost 10% ( kr. 58,-), lunsj 40% ( kr. 232,-), middag 50% ( kr. 290,-). Måltidstrekk dagdiett (fravær uten overnatting); fast kronebeløp lunsj kr. 175,- og middag kr. 222,50 Hvis utgifter til kost overstiger satsene, dekkes legitimert utgift utover ulegitimert sats med inntil 20%. Kostutgifter på rutinemessig oppdrag uten overnatting dekkes etter bilag inntil gjeldende satser: Fravær f.o.m.6 inntil 9 timer kr. 105,-, fravær fra 9 inntil 12 timer kr. 175,-, f.o.m. 12 timer kr. 270,-. NATTILLEGG - OVERNATTING INNLAND Beløp Godtgjørelse på bakgrunn av reiseregning, ULEGITIMERT 400 Godtgjørelse på bakgrunn av reiseregning, hotellstandard, LEGITIMERT dekkes inntil Nattillegg betales når 5 timer eller mer mellom kl. 22. og 06. tilbringes hjemmefra. Nattillegget er skattefritt selv om overnattingsutgiftene ikke dokumenteres. SKATTEDIREKTORATETS FORSKUDDSSATSER FOR DIETT Gjeldende forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse: Pensjonat eller hybel/brakke UTEN kokemulighet A Hybel/brakke eller privat MED kokemulighet B Matpenger/"overtidsmat" (fravær fra hjemmet minst 12 timer) DOKUMENTERT For at sats A kan benyttes, må bespisning på slik sted sannsynliggjøres. Dersom ett eller flere måltider er inkludert i losjiprisen, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Kostgodtgjørelsen reduseres da med 10% for frokost, lunsj 40% og middag 50%. Samme prosentsatser gjelder for måltidstrekk i kostgodtgjørelsen for utenlandsopphold. Hvis alle måltider er dekket kan det utbetales en godtgjørelse på kr. 60,- for hver 24. time til dekning av småutgifter. For utlandet er satsen kr. 80,-. SKATTEPLIKTIGE - SKATTEFRIE NATURALYTELSER PRIVAT BRUK AV ARBEIDSGIVERS BIL Fordelen ved privat bruk av bil som er stilt til rådighet for arbeidstaker, skal tas med i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fra 1. januar 2005 er det innført en prosentligningsmodell for beskatning av firmabil. Omleggingen medfører at firmabilklassene oppheves og at man går bort fra å fastsette antall kjørte km mellom hjem og arbeidssted. Fordelen settes til 30% av bilens listepris som ny inntil kr (2011) og 20% av overskytende listepris. For biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og biler hvor yrkeskjøring er mer enn km i året beregnes fordelen av 75% av bilens listepris som ny, for el-biler 50%. Ved kombinasjon av to eller flere av alternativene regnes fordelen av 56,25% (37,50% for el-bil). Reise mellom bolig og fast arbeidssted klassifiseres som ARBEIDSREISE, mens reise mellom bolig og ikke fast arbeidssted er å anse som YRKESREISE.

4 Det fastsettes ikke lenger skattepliktig fordel for bruk av firmabil mellom hjem og arbeidssted. Unntaket er ved bruk av biler som er lite egnet til privat bruk (f.eks. varebiler) og dermed ikke omfattet av prosentligningsmodellen som firmabil. Her er fordelssatsen for kjøring mellom hjem og arbeid kr 3,20 per km for kjøring inntil km og kr 1,50 for kjøring over. For skattytere som regnskapslignes for yrkesbil fastsettes fordelen etter samme prosentligningsmodell som foran. Tilbakeføringen for privat bruk av yrkesbil kan ikke settes høyere enn 75% av de beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Det gjøres et tillegg for verdiforringelse ut fra en årlig saldoavskrivning med 17%. Utgangspunktet er bilens listepris på tidspunktet for førstegangsregistrering, ikke kostpris. RENTEFORDEL VED RIMELIGE LÅN I ARBEIDSFORHOLD ÅR jan - febr mars - april mai-juni Normalrentesatsen 2,75% 2,75% 2,75% juli-august sept - okt nov-des Normalrentesatsen 2,75% 2,75% 2,75% Rentefordelen er differansen mellom normalrentesatsen og renten arbeidstakeren betaler. Det beregnes ikke rentefordel på kortsiktige og mindre lån; 3/5 G (fra kr ) og tilbakebetalingstiden er mindre enn 1 år. FRI KOST OG LOSJI, sats per døgn Fritt opphold - kost og losji 108,00 110,00 Fri kost alle måltider 79,00 79,00 Fri kost to måltider 62,00 62,00 Fri kost ett måltid 41,00 41,00 Fritt losji - ett eller delt rom 29,00 31,00 Verdien av fri kost og losji er trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig. NATURALYTELSER - SKATTEFRIE Naturalytelser i arbeidsforhold er etter hovedregelen skattepliktig inntekt for mottaker. Som naturalytelse regnes enhver ytelse som ikke gis i form av betalingsmidler. Forskrift av fra Finansdepartementet angir hvilke naturalytelser som er skattefrie: * Gaver i ansettelsesforhold; se eget avsnitt om begrensninger, utenfor ans.forhold; verdi under kr * Personalrabatter når rabatten anses som rimelig og vareuttaket dekker vanlig privat forbruk. * Fordel ved privat bruk av datautstyr utlånt fra arbeidsgiver når utlånet er begrunnet i tjenestlig bruk. * Arbeidsgivers tilskudd til barnehage for ansattes barn etter nærmere krav om eierandel og foreldrebet. * Naturalytelser som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte, f.eks. tilstelninger, bruk av bedriftshytte, trimrom, enkeltstående fellesturer til teater, opera, fotballkamper etc. * Tilskudd til kjøp av matkuponger/rimelig mat i bedriftskantine/gratis kaffe, te, melk, juice, frukt i kantinen. * Fri telefon: Ansatte med ett tjenesteabonnement skattlegges for det som dekkes mellom og 5.000, dvs. kr Ansatte med flere tjenesteabonnement skattlegges for det som dekkes mellom og 7.000, dvs. kr Beløp betalt av ansatte trekkes fra sjablonbeløpet. * Utdanning i arbeidsforhold, dekning av legitimerte utgifter etter nærmere regler.

5 GAVER I ANSETTELSESFORHOLD Gave i naturalia fra arbeidsgiver til ansatt er skattefri/fradragsberettiget innen disse Beløp Ansatt i 25, 40, 50 eller 60 år Gullklokke med inskripsjon Jubileumsgave, bedriften bestått i: 25 år eller delelig med " - 50 år eller delelig med Ansatt fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, gifter seg eller slutter/går av med pensjon etter minimum 10 års tjeneste Premie, bedriftens forslagsordning til f.eks. effektivisering Andre gaver, f.eks. julekurv (skattefri hvis arbeidsgiver ikke krever fradrag) REPRESENTASJONSFRADRAG VED LIGNINGEN Fradragsberettiget representasjon/gave i samsvar med takseringsreglene: Type Beløp Enkel bevertning per person (Øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett) 400 Gavegjenstander - per gjenstand 220 Oppmerksomhet - per tilfelle 220 AVGIFTER TIL STATSKASSEN Årsavgift på motorvogn kr (kr dieseldrevet uten filter) Dokumentavgift 2,5% av salgsvederlaget Tinglysingsgebyr skjøter (1,8 x R) kr Tinglysingsgebyr pantedokumenter (2,25 x R) kr ARVEAVGIFT Grunnlag Barn, fosterbarn, foreldre Til andre 2008 fra fra ,0% 0,0% ,0% 10,0% ==> 20,0% 30,0% ,0% 0,0% ,0% 8,0% ==> 10,0% 15,0% Lovendring fra 28. juni 2002; i tillegg til ektefelle er VISSE samboere fritatt for arveavgift. Lovendring fra 1. januar 2008: Avgiftsfrihet for årlig beløp inntil 1/2 G til nærstående arving. Arveavgiftsgrunnlag for ikke børsnoterte aksjer Ikke børsnoterte aksjer verdsettes til 60% (ny sats) eller 100% av aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar. Fradrag for 20% av latent gevinst ved realisasjon. Merverdiavgift Ordinær sats varer og tjenester 25% 25% Næringsmidler 14% 14% Persontransport, kinobilletter, utleie av rom 8% 8% Helsetjenester, forskning, undervisning utenfor mva-området utenfor mva-området

6 AVSKRIVNING Driftsmidler Gruppe Max sats I Saldo Kontormaskiner o.l. A 30% Ervervet goodwill/forretningsverdi. B 20% Vogntog, varebiler, lastebiler, busser, drosjer etc. C 20% Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner, materiell, maskiner, redskap, instrumenter, inventar, m.v. D 20% Skip, fartøyer, rigger m.v. E 14% Fly, helikopter F 12% Anlegg for ovf. og distr. av el.kraft og el. utrustning i kraftforetak G 5% Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningsst., m.v. H 4% Bygg, anlegg etc. m/kort levetid; brukstid < 20 år H 8% Forretningsbygg I 2% Faste tekniske installasjoner i bygg (ny saldogruppe fra 2009) J 10% Overgangsregel i 2009: 40% av byggets saldoverdi (gruppe H og I) ble overført gruppe J. II Ikke avskrivbar Boliger, kunst, næringstomt, varemerker, patenter 0% III Lineær Påkostninger leietaker foretar på leiet driftsmiddel avskrives jevnt over leieperioden. Driftsmidler som tas inn eller ut av norsk beskatningsområde, jfr. skatteloven 14-60, avskrives lineært de tre første år, saldoavskrives fra og med fjerde hele inntektsår. Driftsmidler og goodwill med kostpris over kr og en forventet brukstid på minst 3 år, blir definert som varig og betydelig driftsmiddel som skal avskrives. BEREGNING AV PENSJONSPOENG Pensjonspoeng beregnes ved at pensjonsgivende inntekt reduseres med grunnbeløpet og divideres med grunnbeløpet. Det er det gjennomsnittlige grunnbeløpet som skal benyttes. Gjennomsnittet i år 2010 var kr og ble for 2011 økt til kr G (Grunnbeløpet): Fra Fra Fra Fra Fra 2010 vil alle år med opptjening telle for opptjent pensjon. Pensjonsbeholdningen øker hvert år med 18,1% av pensjonsopptjeningen opp til 7,1 G. Lønn på f.eks. kr et år gir økt pensjonsbeholdning med kr Reglene innføres gradvis for personer født i 1954 eller senere. Gjelder fullt ut for personer født fra og med SKJERMINGSRENTEN Periode jan - febr mars - april mai - juni Skjermingsrente for ekstra skatt på lån 1,6% 1,6% 1,6% Periode juli - aug sept - okt nov - des Skjermingsrente for ekstra skatt på lån 1,6% 1,6% 1,6% Skjermingsrente til bruk i foretaksmodellen og aksjonærmodellen fastsettes i januar påfølgende år. Renter på lån fra personer til selskaper er skattepliktig som alminnelig inntekt - 28%. Renter som overstiger skjermingsrenten, skattlegges én gang til som alminnelig inntekt.

7 KONSUMPRISINDEKS År Gj.snitt %-vis endr. År Gj.snitt %-vis endr. indeks årlig 2011 indeks pr. periode ,0 Januar 129, ,5 Februar 130,2 0,4% ,7 3,0% Mars 130,6 0,3% ,1 1,3% April 131,3 0,5% ,8 2,5% Mai 131,0-0,2% ,3 0,4% Juni 130,5-0,4% ,1 1,6% Juli 130,2-0,2% ,7 2,3% August 129,4-0,6% ,6 0,8% September ,1 3,8% Oktober ,7 2,1% November ,8 2,5% Desember FERIEPENGER Opptjeningsåret er fra Prosentsatsen er 10,2% i h.h.t. ferieloven for personer under 60 år. For de som omfattes av ordningen med ekstra feriedager er satsen fra år 2001 på 12%. For personer som fyller 60 år i ferieåret økes satsen med 2,3% (for inntekt inntil 6G). ARBEIDSGIVERAVGIFT Ordinære næringer Landbruk og fiske Arbeidsgiveravgiftssatser Lav sats Vanlig sats Vanlig sats Avgiftssone 1 14,1% 14,1% Avgiftssone 1a 10,6% 14,1% 10,6% Avgiftssone 2 10,6% 10,6% Avgiftssone 3 6,4% 6,4% Avgiftssone 4 5,1% 5,1% Avgiftssone 4 a 7,9% 5,1% Avgiftssone 5 0,0% 0,0% For foretak i sone 1a skal lav sats anvendes inntil differansen mellom arb.g.avg. beregnet etter vanlig sats og etter lav sats overstiger kr For foretak som driver veitransport er fribeløpet kr Deretter brukes vanlig sats. Enkelte næringer kan uansett geografisk avgiftssone måtte beregne høyeste avgiftssats. BESKATNINGSREGLER FAST EIENDOM Gevinst ved: Skatt Egen bolig (botid under 1 år de siste 2 år) 28,0% Egen bolig (eid og bodd minst ett av de siste 2 år) 0,0% Fritidsbolig (under 5 års eie- og brukstid) 28,0% Fritidsbolig (eid minst 5 år og eget bruk minst 5 av de siste 8 år) 0,0% Tomt eid utenfor næring 28,0% Tomt eid i næring Som næring Egen bolig, fritidsbolig og tomt eid utenfor næring - kostprisregulering hvis eid før

8 SKATTESATSER 2010 OG 2011 PERSONLIGE SKATTEYTERE - INNTEKTSSKATT Bruttoskatter, trygdeavgift: Lønnsinntekt og næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk, fiske 7,8% 7,8% Annen næringsinntekt 11,0% 11,0% Pensjoner, samt lønn til personer under 17 år/over 69 år 3,0% 4,7% Nedre grense for å betale trygdeavgift Bruttoskatter, toppskatt til staten: Bruttoinntektsintervaller i kroner: Skatteklasse 1og ,0% ,0% over ,0% ,0% ,0% over ,0% Skatt på alminnelig inntekt Personer 28,0% 28,0% Personer i Finnmark og Nord-Troms 24,5% 24,5% PERSONLIGE SKATTEYTERE - FORMUESSKATT Formuesskatt til staten klasse 0,1 og Skattefritt beløp Overskytende beløp 0,4% 0,4% Formuesskatt til kommunen Skattefritt beløp klasse Skattefritt beløp klasse 1 og Overskytende beløp 0,7% 0,7% For ektefeller som lignes under ett for felles formue dobles beløpsgrensene. AKSJESELSKAPER Type Inntektsskatt selskapet, alminnelig inntekt 28,0% 28,0% Inntektsskatt selskapet, utbytte og realisasjon aksjer 0,0% 0,0% Formuesskatt 0,0% 0,0% Selskap og innretninger (f.eks. samvirkeforetak) som nevnt i skatteloven 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,3%. Formue under kr er skattefri. AKSJEUTBYTTE til personlig aksjonær Fra utenlandsk selskap Utbytte som overstiger skjemingsfradraget 28,0% 28,0% 28% -minus skatter betalt utland

9 MARGINALSKATT, Lønn og primærnæringer Annen næring for personer Trygdeavgift 7,8% 7,8% 11,0% 11,0% Toppskatt 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% A Sum brutto skatt 19,8% 19,8% 23,0% 23,0% Inntektskatt til kommune/fylke 14,7% 14,0% 14,7% 14,0% Fellesskatt, skatteford.fondet 13,3% 14,1% 13,3% 14,1% B Sum marg.skatt nettoinntekt 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% A+B Samlede marginalskatter *) 47,8% 47,8% 51,0% 51,0% MORARENTER Ordinær forsinkelsesrente, trekkansvar og merverdiavgift ,8% 9,00% Ordinær forsinkelsesrente, trekkansvar og merverdiavgift ,00% 9,25% DIVERSE FRADRAGSRAMMER Type Personfradrag i kr. Klasse Klasse Minstefradrag i kr. Øvre grense for fradrag i lønn Øvre grense for fradrag i pensjon Nedre grense for fradrag pensjon Nedre grense fradrag i lønn Prosentsats fradrag i lønn 36% 36% Prosentsats fradrag i pensjon 26% 26% Særfradrag for uførhet (også alder for 2009) Reiseutgifter hjem/arbeid, dokumenterte kostnader og egen bil inntil km, per km. 1,50 1,50 Reiseutgifter hjem/arbeid, bruk av egen bil over km, per km. 0,70 0,70 Nedre grense for fradrag reiseutgifter Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt: - Ordinær arbeidsgiver Skattefrie selskaper og arbeid i hjemmet Frivillige organisasjoner Trekkfri utgiftsgodtgjørelse Grensen for fritak for arbeidsgiveravgift for private arbeidsgivere Frikort for ungdom Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år Boligsparing for ungdom under 34 år, max sparebeløp/år Fradrag i skatt av årlig sparebeløp (Maks sparebeløp fra 2009 kr ) 20% 20% Foreldrefradrag for legitimerte utgifter: Ett barn under tolv år For hvert ytterligere barn Skattefri nettoinntekt pensjonister Enslige Ektepar Egen pensjonsforsikring for næringsdriv. -% av pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12G 4% 4% Egen pensjonsforsikring - IPA Fagforeningskontingent Gaver til utvalgte frivillige organisasjoner

10 GEBYR TIL BRØNNØYSUNDREGISTRENE etc. Forsinkelsesgebyr ved innsendelse av årsregnskap Første 8 uker 1R kr. 860 per uke Neste 10 uker 2R kr per uke Neste 8 uker 3R kr per uke Rettsgebyret (R) justeres jevnlig og er per på kr. 860,-. Forsinkelsesgebyret beregnes når regnskapet leveres etter 31. juli. Ved elektronisk innsendelse via Altinn er fristen 31.august. Enheten er anvsvarlig for å betale gebyret, alternativt styret sine medlemmer. Dersom det ikke finnes noe styre, vil det være deltakerne eller daglig leder som får ansvaret for gebyret. Se ellers: Registrering i Brønnøysundregistrene Type Papir Elektronisk Registrering av selskap m/begrenset ansvar Registrering av ANS, DA og personlig Endringer som skal kunngjøres, (kapitalnedsettelse, fusjon, etc.) Endring av foretaksnavn, endring av deltakere i DA, etc Sletting av foretak grunnet avvikling Gratis Gratis Tinglysning av ektepakt Tinglysning av salgspant motorvogn, leasing, factoring, etc GEBYR FOR BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER For lønnstakere, pensjonister og deres bo ½R kr. 430 Andre fysiske personer, deres bo, enkeltpersonforetak og ikke regnskapspliktig juridisk person 2R kr Små foretak etter Regnskapsloven 1-6 8R kr Andre 15R kr

11 BETALINGSTERMINER - VIKTIGE DATOER 2011 A = M = F = E = Terminoppgave, betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift Terminoppgave og betaling av MVA Forskuddsskatt personlige næringsdrivende Forskuddsskatt upersonlige skatteytere, f.eks. AS A M F E 1. termin termin termin termin termin termin Type Dato Årsoppgave MVA for næringsdrivende med omsetning inntil 1 mill. kr Årsoppgave for primærnæringene Tilleggsforskudd Skatteoppgjør for de fleste lønnsmottakere (juni-utlegg) Klagefrist juni-utlegg Restskatt 1. termin juni-utlegg Restskatt 2. termin juni-utlegg Skatteoppgjør høstutlegg Klagefrist høst-utlegg Restskatt 1. termin høst-utlegg Restskatt 2. termin høst-utlegg RENTESATSER Rentetillegg og rentegodtgjørelse ved skatteavregningen Fra og med skatteoppgjørene i 2011 (for inntektsåret 2010) innføres en ny måte å beregne rentene på tilgodebeløp og restskatt på. For 2011 er satsen 1,44% løpende rente. Skatteoppgjør Renter fra Renter til Restskatt - lønnsmottakere 24. juni Restskatt - upersonlige skattytere 19. oktober Tilgode lønnsmottakere (innbet i inntektsåret 2010) 24. juni Tilgode lønnsmottakere (innbet ) 24. juni Tilgode upersonlige skattytere (innbet før ) 19. oktober Rentesatser ved forsinket betaling av skatt/avgift Ved forsinket innbetaling av skatter og avgifter (betaling etter forfall) svares forsinkelsesrenter etter den ordinære sats for forsinkelsesrenter; morarenter. Se side 9 i folderen.

12 Innehaver er Stein Ivar Lien, siviløkonom og statsautorisert revisor. Vi er i tillegg 5 ansatte i firmaet, hvorav to registrerte revisorer og alle erfarne medarbeidere med relevant utdanning samt variert praksis fra revisjon og regnskap. Fra 1. mai 2011 fikk vi en ny registrert revisor med på laget som samtidig skal ha oppdragsansvar. Vårt hovedkontor ligger på Lillehammer. I tillegg har vi kontor på Otta hvor vi innen nær framtid vil flytte til nye lokaler. Oppland Revisjon & Rådgivning AS ble startet som et personlig firma høsten 1989 og omdannet til AS våren Oppland Revisjon & Rådgivning AS tilbyr tjenester innen: Revisjon - internkontroll Attestasjoner - bekreftelser Skatt og merverdiavgift Bedriftsrådgivning - regnskap Revisors rolle har i de senere år utviklet seg til å bli noe mer enn kontroll av historiske tall. Revisor brukes i dag ofte som samarbeidspartner og rådgiver på alle plan i bedriften. Oppland Revisjon & Rådgivning AS vil også være opptatt av å finne muligheter og problemløsninger for kunden, ikke bare begrensninger og feil. Dessuten satser vi sterkt på: høy faglig kvalitet god service og effektivitet direkte kontakt konkurransedyktige priser Oppland Revisjon & Rådgivning Avd. Otta: Fåberggata 128, 2615 Lillehammer Johan Nygårdsgate 17 B, 2670 Otta Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks: E-post: Mobiltlf.:

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2011-2012 (Guiden er ájour per 20. deseember 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Veksthuset, Skansen 7, 2670 OTTA www.orr.no STATENS

Detaljer

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2012 (Guiden er ájour per 25. august 2012) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Veksthuset, Skansen 7, 2670 OTTA www.orr.no 1 STATENS REISEREGULATIV

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 10

Aktuele SATSER 1. januar 10 Aktuelle SATSER 1. januar 10 AVGIFTSSATSER 2010 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Aktuele SATSER 1. januar 11

Aktuele SATSER 1. januar 11 Aktuelle SATSER 1. januar 11 AVGIFTSSATSER 2011 Arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10,6 % / 14,1 % 1) 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6,4 % IV 5,1 % 5,1 %

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016

revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 revisorforeningen Aktuelle SATSER 15.06 2016 Generert med eventuelle tilleggsendringer 15.06.2016 Avgiftssatser 2016 Arbeidsgiveravgift (gjeldende f.o.m. 1. januar 2016) Sone Sats 1) I 14,1 % I a 10,6

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no Skatte folderen 2014/2015 Oppdaterte satser finnes på skatt.no Ajour pr. 15/01-2015 1 - Skattesatser 2014/2015 AKSJESELSKAPER m.v. Inntektsskatt, stat 27 % 27 % Formuesskatt 0,0 % 0,0 % PERSONER Formuesskatt

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014

Nøkkelen 2014. Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Nøkkelen 2014 Oversikt over aktuelle skattesatser Ajour pr. januar 2014 Inntektsskatt Avskrivningssystem gevinst/tap ved tilgodehavende og restskatt mv. Minstefradrag Arbeidsgiveravgift Skjermingsrenter

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REISE OG DIETT i småbedriften R!SANGERS E-BOK 014 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessig varekostnad i X14. For å beregne skattemessig varekostnad, beregnes årets varekjøp først. Beregning av

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år.

Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år. Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år. Per lignes selvstendig, jf 2-14, siden han har fylt 17 år. Lønn som

Detaljer

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

JRTaxi. Bytte av bil bokføring og avskrivning. Regnskapsprogram momenter til føring og årsavslutning. Oppsett og kataloger

JRTaxi. Bytte av bil bokføring og avskrivning. Regnskapsprogram momenter til føring og årsavslutning. Oppsett og kataloger JRTaxi Regnskapsprogram momenter til føring og årsavslutning. Oppsett og kataloger Programmet anbefales lagret på pc slik som det leveres på cd Det vil si at programfiler, ini-filer og annet legges i katalogen

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Brønnøy kommune Kemnerkontoret

Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Dagens temaer julebord/andre tilstelninger goder som trimkort pc-briller bilordning private helsetjenester (nøkkelmannsfors) diett etter statens satser reiseregninger

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal Selvangivelseskurs 2010 for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal 1 Målsetting med kurset Gi en innføring i aktuelle kostnader og fradrag. Gi en innføring i aktuelle

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer