Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?"

Transkript

1 Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både i norskopplæringen og i 50-timers samfunnskunnskap. Målet med opplegget er å: Informere om skattesystemet i Norge Skape positive holdninger til fellestanken i samfunnet Forberede elevene på sitt første møte med arbeidslivet i Norge Informere om rettigheter og plikter i arbeidslivet Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Oslo kemnerkontor har siden 2007 undervist to timer i enkle skatteregler i 50-timers samfunnskunnskap hos Oslo voksenopplæring servicesenter i til sammen 190 klasser. Temaet passet bra og ble godt mottatt, da de aller fleste elevene ønsker å jobbe og trenger kunnskap om skattereglene. Vox ønsket at opplegget skulle bli landsomfattende og satte høsten 2009 ned en prosjektgruppe med representanter fra Oslo voksenopplæring servicesenter, Vox og Oslo kemnerkontor. Gruppens mål var å lage et enkelt undervisningsopplegg som lærerne på voksenopplæringen selv kan bruke i undervisningen. 1

2 Utprøving av opplegget Undervisningsopplegget ble pilotert i flere klasser hos Oslo voksenopplæring i vinterferien Piloteringen ble gjennomført av to lærere fra voksenopplæringen på deres morsmål, arabisk og tigrinja, samt av to forelesere fra Oslo kemnerkontor med tolk. Undervisningsmateriellet Powerpoint-presentasjon med manus. Ordliste som forklarer viktige ord og uttrykk. Presentasjonen og ordlisten finnes på språkene norsk, engelsk, arabisk og tigrinja. Materiellet finnes på vox.no. Arbeidsrettet-norskopplaring/Skatt-og-arbeidsliv/ 2

3 Utskrift av notatside: ORDLISTE TIL SKATT OG ARBEIDSLIV Alderspensjon utbetalinger fra NAV for å sikre inntekt fra man fyller 67 år. Arbeidsavtale en skriftlig avtale om arbeidsforholdet som undertegnes av både arbeidsgiver og arbeidstaker når man begynner å jobbe. Arbeidsgiver en bedrift eller person som ansetter noen til å jobbe for seg. Arbeidstaker en person som blir ansatt for å jobbe hos en arbeidsgiver. Bruttolønn lønn før skatten er trukket fra. Dagpenger utbetaling fra NAV hvis man mister jobben. Ferie fri fra jobb og skole. I Norge har alle med jobb krav på fire uker og en dag ferie hvert år. Feriepenger utbetaling fra arbeidsgiver istedenfor lønn i forbindelse med ferien, vanligvis i juni. Feriepenger beregnes normalt med 10,2 % av fjorårets lønn. Noen har avtale om fem uker ferie og får 12 % i feriepenger. Foreløpig skatteberegning utregning av skatt med utgangspunkt i beløpene i selvangivelsen. Hvis alle beløpene i selvangivelsen stemmer, vil den foreløpige skatteberegningen være lik skatteoppgjøret. Introduksjonsprogram et toårig heldagstilbud til nyankomne flyktninger og deres familier. Målet med programmet er at flyktningene skal være i jobb eller utdanning i løpet av to år. Alle voksne som deltar i programmet mottar introduksjonsstønad som en form for lønn. Undervisningsoppleggets innhold Introduksjon av skattesystemet i Norge. Gjennomgang av et arbeidsår ved å følge en person og vise skjemaene hun må forholde seg til. Viktigheten av å kunne dokumentere inntekt og skatt. Ulemper ved å jobbe svart. Oversikt over hvem som svarer på hva. 3

4 Skatt i Norge Skatten finansierer tjenester som kommer alle i samfunnet til gode Helse (legebehandling, sykehus, etc.) Ytelser fra NAV (sykepenger, fødselspenger, pensjon etc.) Utdanning Vi har ulike skatter og avgifter i Norge, som skatt på arbeidsinntekt, merverdiavgift MVA (moms) og særavgifter (årsavgift for bil, bensin, tobakk og alkohol). Alle bidrar ved å betale skatt, både personer og bedrifter. Skattepengene fordeles slik: Sosial beskyttelse Helse Utdanning Alminnelig offentlig tjenesteyting Næringsøkonomiske formål Forsvar Fritid, kultur og religion Offentlig orden og trygghet Miljøvern Boliger og nærmiljø

5 Skatt når du jobber Arbeidsgiver skal trekke skatt hver gang du får utbetalt lønn. Dette er en forhåndsbetaling av skatt. Neste år regner skattekontoret ut den endelige skatten din som sammenlignes med skatten arbeidsgiver har trukket av lønnen din. Har du forhåndsbetalt for mye skatt? Har du forhåndsbetalt for lite skatt? penger tilbake. Du må betale restskatt. Oppsummering et arbeidsår jobb lønn lønns- og trekkoppgave for 2012 selvangivelse for 2012 skatteoppgjør for Arbeidsavtale skrives med arbeidsgiver. Skattekort bestilles hos skattekontoret. Bankkonto opprettes. Lønnsslipp fra arbeidsgiver Lønnen utbetales til bankkonto. Summering av lønnsslippene fra hver arbeidsgiver i 2012 Hvis den ikke er mottatt i starten av februar, kontakt arbeidsgiver. Oversikt fra skattekontoret over inntekter, fradrag, eiendeler og gjeld Kontroller at alt har kommet med, og at alle beløp stemmer med oppgavene som er mottatt. Er alt riktig, skal ikke selvangivelsen leveres. Eventuelle feil må rettes og selvangivelsen leveres innen 30. april. Viser om det er betalt for mye eller for lite skatt i 2012 Er det betalt for mye skatt, blir dette tilbakebetalt. Er det betalt for lite, må restskatten betales. Liliya Akaeva Liliya Akaeva og hennes to barn på 5 og 7 år kom til Norge som tsjetsjenske flyktninger for tre år siden. Mannen er i flyktningeleir. Liliya og barna ønsker at han skal komme til Norge. Etter å ha gjennomført introduksjonsprogrammet, har hun begynt å søke jobb. Liliya søker ulike jobber. Hun er utdannet jurist fra hjemlandet, men det er vanskelig å få en jobb som passer til utdannelsen. Hun takker derfor ja til å begynne som renholdsarbeider hos Vox 5

6 Liliyas lønnsslipp Lønnsmottaker Arbeidsgiver Ansatt ID: 128 VOX Navn: Liliya Akaeva Org.nr Adresse: Svingen 159 C Dato: Oslo Periode: 11 Stilling: Renholdsarbeider Skattekommune: 0301 Oslo Trekkprosent: 36,00 Tabellnr.: 7215 Fødselsnummer: Utdrag av skattekortet Hittil i år Denne periode Lønnsart Antall Sum Antall Sats Sum 001 Månedslønn 10, ,00 1, , , Tabelltrekk 10, ,00 1, , ,00 Netto utbetalt , ,00 Feriepengegrunnlag , ,00 Trekkgrunnlag , ,00 Forskuddstrekk , ,00 Lønn til bankkonto Forhåndsbetalt skatt Liliya får lønns- og trekkoppgave i månedsskiftet januar/februar 2013 Arbeidsgiver Fjorårets lønn Skattetrekk 2012 Lønns- og trekkoppgaven bør kontrolleres mot lønnsslippene. Liliya får selvangivelse i månedsskiftet mars/april 2013 Lønnen på kr er hentet fra lønns- og trekkoppgaven som Vox har sendt inn. Alle som mottar lønn får minstefradrag. Det beregnes automatisk med 36 % av lønnen og settes aldri lavere enn kr eller høyere enn kr. Alle som har hatt utgifter til barnepass får foreldrefradrag. Fradraget er maksimalt kr for ett barn og kr for hvert barn etter det første. Alle som er medlem av en fagforening får fradrag for betalt kontingent. Fradraget er maksimalt kr. Kontroller selvangivelsen mot årsoppgavene 6

7 Trenger Liliya skjemaene senere? Ja, hun trenger dem hvis hun skal søke om: Familieinnvandring (familiegjenforening) Besøk av slektninger fra hjemlandet Banklån Dagpenger Hun trenger dem også hvis: Arbeidsgiveren ikke opplyser skattekontoret om skatten hun har betalt Arbeidsgiveren går konkurs Sara jobber svart og får ikke Familieinnvandring og besøk fra hjemlandet Trygdeytelser (sykepenger, dagpenger og fødselspenger) Banklån Feriepenger Alderspensjon Arbeidsavtale Sluttattest Lønnsgaranti ved konkurs Lønner det seg å jobbe svart? Sara Liliya Lønn for 11 måneder kr kr Tap grunnet sykdom i 14 dager kr kr 0 Skatt* (skatteklasse 2) kr 0 kr Utbetalt kr kr Feriepenger** fra Vox: kr x 10,2 % kr 0 Kr Sum kr kr * Skatteklasse 2 gir høyere fradrag og lavere skatt ** Feriepenger utbetales neste år 7

8 Siden sist Liliya er gjenforent med sin mann. Hun har tatt kurs i saksbehandling hos NAV. Hun har fått jobb i kommunen som saksbehandler, og har sluttet i jobben som renholder. Sara er tatt for å jobbe svart, og må betale ekstra mye skatt av pengene hun har tjent. For Saras arbeidsgiver får det også økonomiske konsekvenser. I tillegg kan det medføre andre straffereaksjoner, som bøter og fengselsstraff. Hvem svarer på hva? Skatteoppkreveren (for din kommune) Skattetrekk Lønns- og trekkoppgave Skatteoppgjør Skattekontoret (for din kommune) skatteetaten.no taxnorway.no PIN-koder til Minside Skattekort Forhåndsberegning av skatt Selvangivelse Start av egen bedrift Spørsmål Har du spørsmål før du skal undervise eller har elevene spørsmål du trenger hjelp til, ta kontakt med Oslo kemnerkontor: 8