I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge."

Transkript

1

2 I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette bildet? Hvordan hadde det gått hvis alle hadde sittet inni, og en person måtte dytte bilen helt alene? 2

3 I Norge bruker vi ordet skatt om penger vi betaler til stat og kommune. Vi betaler skatt for at alle skal få glede og nytte av de gode velferdsordningene vi har i Norge, som gratis skole, gratis legebehandling for barn og unge under 16 år, sykepenger og andre ytelser fra NAV. Velferdsordningene fungerer bare når alle tar ansvar og bidrar med å betale skatter og avgifter. Samfunnet fungerer som en stor felles pengekasse. Vi har flere ulike skatter og avgifter: skatt på arbeidsinntekt (lønn) avgift på varer og tjenester (moms) særavgifter på bla. bensin, tobakk, alkohol og sukker årsavgift for bil, det vil si at alle som har bil må betale et beløp til staten Vi betaler skatt ut fra hvor mye vi tjener, hvor mye penger vi har i banken, hvor mye vi har i lån osv. Skattesystemet i Norge er bygd opp slik at de som tjener mye må betale mer skatt enn de som tjener lite. 3

4 Dette er fordelingen av felleskassa. Søylene viser hva skattepengene våre går til. 40 % av pengene i felleskassa går til sosial beskyttelse som: Sykepenger: I Norge får vi utbetalt lønn også når vi er syke og må være borte fra jobben. Sykepengene dekker tapt lønn. Alderspensjon: Når vi fyller 67 år, blir vi pensjonister og slutter å jobbe. For at vi skal ha noe å leve av, får vi utbetalt inntekt fra staten selv om vi ikke jobber. Inntekten kalles pensjon, og kommer fra felleskassa. Barnetrygd: Alle foreldre med barn boende hos seg får utbetalt kr 970 pr. mnd. pr. barn i barnetrygd. Arbeidsledighetstrygd: Hvis vi mister jobben, kan vi få dagpenger fra felleskassa. 17 % av pengene i felleskassa går til helse. Med helse mener vi: Legebesøk: For barn og unge under 16 år dekker felleskassa hele legetimen. Legebesøk for barn og unge under 16 år er derfor gratis. Når vi voksne går til legen, betaler vi bare en liten del av det timen egentlig koster, en egenandel på ca. 140 kroner (ca. kr 180 for time hos spesialist). Felleskassa dekker resten av kostnadene. Sykehus: Hvis vi blir så syke at vi må på sykehus, er dette gratis for både barn og voksne. Kostnadene til oppholdet blir betalt av felleskassa. 13 % av pengene i felleskassa går til utdanning. I Norge får alle barn gratis skolegang, noe som gir alle like muligheter til å ta utdanning. God utdanning er veldig viktig for å få jobb senere i livet. Hva tror dere det koster å ha ett barn på skolen i ett år? - Ca kr pr. barn pr. år. Den 10-årige grunnskolen koster altså til sammen ca kroner pr. barn. Veldig mange foreldre ville ikke hatt råd til å betale så mye penger for å sende barna sine på skolen. Fordi det er så viktig å sikre at alle barn skal få muligheten til å gå på skole, betaler felleskassa for skolegangen. Også videregående skole er gratis for elevene. (Kostnad pr. elev pr. år er ca kr.) Høyere utdanning på statlige høyskoler og universitet er nesten gratis. Her betaler studentene bare skolebøkene, samt en lav semesteravgift. (Kostnad pr. student pr. år er ca kr.) Pengene i felleskassa går også til snømåking, veier, fritidstilbud, kultur, politi, parkvesen osv. KUN ved spørsmål om begrepene på de resterende kategoriene, her er eksempler: Næringsøkonomiske formål: Transport, jordbruk og fiske Forsvar: Sivilt og militært forsvar Fritid, kultur og religion: fritidstilbud, sport, kulturelle tjenester, tv og radio Offentlig orden og trygghet: Politi, fengsel, domstoler og brannvesen Miljøvern: Avfallsbehandling og bekjemping av forurensning Boliger og nærmiljø: Boligformål, utbyggingsformål og vannforsyning 4

5 Et eksempel på en avgift vi betaler er merverdiavgift (moms). Det er skatt på kjøp av varer og tjenester. Her ser vi en kvittering fra REMA Vi har handlet varer for kr 155. Nederst på denne kvitteringen fremgår det at kr 20,94 av beløpet er moms. Når vi handler, betaler vi nesten alltid en skatt til staten. Butikkene beholder altså ikke alle pengene vi betaler. Momsen betales til staten. Som hovedregel beregnes momsen med 25 %. På noen varer og tjenester er det lavere eller ingen moms. På matvarer er momsen 14 %. Aviser og bøker er fritatt fra moms. 5

6 Et annet eksempel på en skatt vi betaler, er Skatt når du jobber. Arbeidsgiveren din skal trekke skatt hver gang du får utbetalt lønn. Beløpet arbeidsgiveren trekker i skatt, betaler han videre til staten. Skattetrekket, også kalt forskuddstrekket, er en forhåndsbetaling av den skatten skattekontoret tror du skal betale. Året etter arbeidsåret regner skattekontoret ut den endelige skatten din, som sammenlignes med skatten du har forhåndsbetalt. Har du betalt for mye skatt, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye. Har du derimot betalt for lite skatt, må du betale inn restskatten. Vi skal følge en arbeidstaker gjennom arbeidsåret 2012*, fra hun får jobb til den endelige skatten er utregnet. * Vi bruker 2012, da skjemaene for 2013 ikke er klare enda. 6

7 Personen vi skal følge, er Liliya Akaeva. Les siden! NB! Liliya har høyere utdanning som er vanskelig å overføre til norske forhold. Hun velger da en jobb der hun er overkvalifisert istedenfor å gå arbeidsledig. På denne måten kommer hun tidlig inn i det norske arbeidslivet, og dette kan gjøre det lettere å få en mer relevant jobb senere. 7

8 Liliya skriver en arbeidsavtale med arbeidsgiveren sin Vox før hun starter i jobben. Når du får jobb, skal arbeidsgiveren fylle ut en skriftlig arbeidsavtale som dere begge underskriver. Arbeidsavtale skal inngås uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Avtalen skal blant annet inneholde informasjon om arbeidstid, arbeidsoppgaver og lønn. På foilen ser du en standard arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å få hjelp av en tillitsvalgt eller en annen fagforeningsrepresentant både ved utarbeidelse og ved endringer av arbeidsavtalen. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer opplysninger om arbeidsavtaler, kontakt Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan: - pålegge en arbeidsgiver å utarbeide en arbeidsavtale som oppfyller lovkravene. - veilede generelt i lovverket, men kan ikke ta stilling til lovligheten i en konkret skriftlig arbeidsavtale. 8

9 Liliya må ha et skattekort når hun begynner å jobbe. Når du får deg jobb, trenger du også et skattekort. Det må alle som jobber i Norge, ha. For å få skattekort må du henvende deg til skattekontoret der du bor. Første gang du skal få skattekort, må du ta med deg disse dokumentene til skattekontoret: - Gyldig pass - Oppholds- eller arbeidstillatelse - Ditt norske fødselsnummer, hvis du har det (Har du ikke norsk fødselsnummer, hjelper skattekontoret deg med å få det.) Skattekontoret trenger opplysninger om hvor mye du regner med å tjene i Norge for å kunne beregne riktig skatt. Det er også viktig at du opplyser skattekontoret om postadressen din, og at du melder fra til skattekontoret dersom du får ny adresse. Reiser du tilbake til hjemlandet før du har fått selvangivelse og/eller skatteoppgjør, er det viktig at skattekontoret og skatteoppkreveren får din adresse i hjemlandet. 9

10 Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiver skal trekke før utbetaling av lønn. Beløpene arbeidsgiver trekker i skatt, er en forhåndsbetaling av skatten som skattekontoret tror du skal betale. Endelig utregning av skatten skjer året etter inntektsåret. Du må levere del 1 av skattekortet til hovedarbeidsgiveren din med en gang du begynner å jobbe. Del 1 av skattekortet er som oftest et tabellkort. Dvs. at skatten skal trekkes ut fra tabellen som er oppgitt. Et tabellkort gir et mer presist skattetrekk uavhengig av om arbeidstakeren går opp eller ned i lønn. Skattekontoret prøver derfor å gi de fleste arbeidstakere tabellkort. På tabellkortet er det også oppgitt en prosentsats som brukes ved andre utbetalinger enn månedslønna, for eksempel ved bonusutbetaling. Del 1 gis i noen tilfeller også som et prosentkort, og skattetrekket skal da beregnes ut fra en gitt prosent. Har du flere arbeidsgivere, skal disse ha en kopi av del 2 av skattekortet. Del 2 er alltid et prosentkort. Arbeidsgiveren kan ikke trekke mindre skatt enn det som står på skattekortet. Hvis arbeidsgiveren ikke mottar skattekort fra deg, må han trekke 50 % skatt av lønnen din. Liliya har fått skattekort, som hun leverer til Vox. Skattekortet viser at hun har fått skatteklasse 2 fordi hun har ektefelle uten inntekt i hjemlandet og forsørger to barn i Norge. Dette gir høyere fradrag og lavere skatt. Du kan ikke selv velge skatteklasse. Hvilken skatteklasse du tilhører, avhenger av familiesituasjonen din. De fleste får skattekort i skatteklasse 1. Enslige forsørgere og ektefeller med lav samlet inntekt får klasse 2. Forsørger du ektefelle i hjemlandet, kan du kreve klasse 2. Du må kunne dokumentere at du er gift (vigselsattest), og at ektefellen har lav eller ingen inntekt.

11 Hver gang du får lønn, har du krav på å få lønnsslipp fra arbeidsgiveren din. Lønnsslippen skal inneholde opplysninger om: - Månedslønn, lønn før skatt (bruttolønn) - Skattetrekk (forskuddstrekk), skatten som er trukket - Netto utbetalt månedslønn minus skatt. Utbetales til bankkontoen (nettolønn) Du må sjekke at beløpene på lønnsslippen stemmer. Er det noen feil, må du gi arbeidsgiver beskjed om det. Hvis arbeidsgiveren din ikke lager lønnsslipp, kan det være et tegn på at han vil skjule lønnen og skattetrekket din. Sender arbeidsgiveren i tillegg ikke inn disse opplysningene til skattemyndighetene, blir lønnen og skattetrekket ditt ikke registrert. Lønnsslippene er derfor din viktigste dokumentasjon på at arbeidsgiver har trukket skatt av lønnen din. Det er derfor viktig at du får lønnsslipper fra arbeidsgiver. Får du ikke lønnsslipp sammen med lønnen, må du be arbeidsgiveren gi deg lønnsslipp straks. Mottar du likevel ikke lønnsslipp, kontakt skatteoppkreverkontoret. Liliya mottar lønnsslipp fra Vox hver måned. Her er lønnsslippen for november, hvor høyre side viser månedslønn, trukket skatt og utbetalt lønn for denne måneden. Venstre side viser summene hittil i år. (Pek på siden!) 11

12 Liliya får lønnen fra Vox inn på bankkonto. Når du mottar lønn, bør lønnen din gå inn på en bankkonto. En av fordelene med å få lønnen utbetalt til en bankkonto er at du kan dokumentere hvor mye du har fått utbetalt i lønn. Ønsker du å opprette en bankkonto, tar du kontakt med en bank. Det er gratis å opprette bankkonto. 12

13 Liliya får lønns- og trekkoppgaven fra Vox i januar. Den viser lønnen hun mottok fra Vox i fjor og skatten som er trukket. (Pek på siden!) Etter nyttår mottar du en lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiveren din. Oppgaven er en summering av alle lønnsslippene fra fjoråret. Du bør kontrollere den mot lønnsslippene, og derfor er det viktig at du har tatt vare på disse til du har mottatt lønns- og trekkoppgaven. Si fra til arbeidsgiver hvis beløpene ikke stemmer. Arbeidsgiveren din skal sende lønns- og trekkoppgaven både til deg og skattekontoret før 1. februar. Lønns- og trekkoppgaven er informasjon til skattekontoret som fører beløpene opp på selvangivelsen din. Har du flere arbeidsgivere, skal du ha en oppgave fra hver. Hvis du ikke mottar lønns- og trekkoppgave innen starten av februar, må du be arbeidsgiveren sende inn oppgave straks. Mottar du likevel ikke oppgaven, kontakt skattekontoret og skatteoppkreveren for videre hjelp. 13

14 Du mottar også andre årsoppgaver enn lønns- og trekkoppgaven, som oppgaver fra banken, barnehage/sfo og fagforening. Fra banken får du en oppgave som viser innskudd, lån og opptjente og betalte renter pr Oppgavene fra barnehage/sfo viser kostnadene til barnepass, mens oppgaven fra fagforeningen viser betalt kontingent året før. Du må ta vare på alle årsoppgavene til du får selvangivelsen. Liliya får oppgave fra banken sin, barnas barnehage/sfo og fagforeningen hun er medlem i. 14

15 I mars/april mottar du selvangivelse fra skattekontoret. Selvangivelsen gir en oversikt over din økonomi i fjor. Den viser lønnen din, formuen din (som eiendommer og innskudd i banken), renteinntekter, gjeld, gjeldsrenter og andre fradrag. Beløpene har skattekontoret hentet fra årsoppgavene. Det er viktig at du kontrollerer alt som står på selvangivelsen, både inntekter og fradrag, slik at du ikke betaler mer skatt enn du skal. For eksempel sjekkes lønnen mot lønns- og trekkoppgaven. Bankinnskudd og renteinntekter kontrolleres mot årsoppgaven fra banken. Du kan ha krav på ulike fradrag, som foreldrefradrag eller fradrag for fagforeningskontingent. Sjekk at beløpene stemmer med årsoppgavene. For informasjon om andre fradrag, som standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, kontakt skattekontoret. Minstefradraget skal dekke utgifter du har hatt ved å jobbe. Skattekontoret beregner størrelsen på minstefradraget ut fra lønnen din, og fører det opp på selvangivelsen. Hvis noen beløp i selvangivelsen er feil, må du endre dem. Mangler det noen, må du føre dem inn. Selvangivelsen endres enten elektronisk på minside.no eller ved å sende inn papirutgaven. Fristen for å sende inn endringene er 30. april. Hvis alt som fremgår stemmer, trenger du ikke å levere selvangivelsen. Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du kontakte skattekontoret. Opplysningene i selvangivelsen danner grunnlaget for skatteberegningen og skatteoppgjøret. Liliya får selvangivelsen sin i slutten av mars. Selvangivelsen kontrollerer hun mot årsoppgavene hun har mottatt. I tillegg sjekker hun at alle beløp er kommet med. 15

16 Når du mottar selvangivelsen, følger det med en foreløpig beregning av skatten (gjelder ikke hvis du eller din ektefelle er selvstendig næringsdrivende). Den foreløpige beregningen viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. Hvis du gjør endringer i selvangivelsen, stemmer ikke beregningen. Liliya, som har endret selvangivelsen sin, vil i juni få vite hvor mye skatt hun har til gode. Da får de fleste det endelige skatteoppgjøret. Hvis du vil vite hva skatten din blir tidligere, kan du bruke Enkel skatteberegning på skatteetaten.no NB! Det er kun personer som har fødselsnummer som får foreløpig skatteberegning. 16

17 Fører du ikke opp beløp som mangler, eller retter opp beløp som er feil, må du vanligvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten utgjør 30 prosent av den skatten som er unndratt. I alvorlige tilfeller kan tilleggsskatten bli 45 eller 60 prosent. Når Liliya kontrollerer selvangivelsen, oppdager hun at inntekten fra sommerjobben hennes ikke er kommet med. Hun kommer på at hun ikke har mottatt lønns- og trekkoppgave fra Per Pappa. Heldigvis har hun tatt vare på lønnsslippen, slik at hun kan dokumentere skattetrekket. Hun fører opp lønnen under Beløp som ikke er kommet med på selvangivelsen. For å unngå restskatt tar hun kontakt med skatteoppkreveren, og informerer om skattetrekket. 17

18 Skatteoppgjøret som viser den endelige skatten for i fjor, er beregnet ut fra tallene i selvangivelsen med eventuelle endringer. Kontakt skattekontoret hvis du har spørsmål om skatteberegningen. Hvis noe er feil, er fristen for å klage i august. Den endelige skatten sammenlignes med det du har forhåndsbetalt i skatt. Hvor mye du har forhåndsbetalt, fremkommer av lønns- og trekkoppgaven(e) din. Har du betalt for mye skatt, vil du få tilbakebetalt det du har til gode. For mye betalt skatt utbetales til kontonummeret som står oppført på skatteoppgjøret. Sjekk at skattekontoret har riktig kontonummer. Dersom du har betalt for lite skatt, vil du motta et krav fra skatteoppkreverkontoret om å betale restskatt. Sammen med skatteoppgjøret får du utskrift av ligning. Ligningen viser beløpene som har dannet grunnlaget for endelig beregning av skatten din. Liliyas skatteoppgjør viser at Liliya har forskuddsbetalt for mye skatt i fjor, og får penger tilbake. Pengene kommer direkte inn på bankkontoen hennes. Hvis spørsmål: Skatteoppgjøret viser også hvor mange pensjonspoeng du har opptjent året før. Pensjonspoengene beregnes ut fra lønnen din. Poengene danner grunnlaget for størrelsen på pensjonen som du får utbetalt fra NAV når du fyller 67 år.

19 Trenger Liliya arbeidsavtalen, lønnsslippene, lønns- og trekkoppgaven og selvangivelsen senere? Ja, hun trenger disse dokumentene når hun skal søke familieinnvandring, hvis hun skal få besøk av slektninger, søke om banklån eller for å få dagpenger hvis hun mister jobben. Hun kan også få behov for dokumentene hvis arbeidsgiveren hennes ikke har opplyst om skatten hun har betalt, eller hvis arbeidsgiveren hennes går konkurs. For å få familieinnvandringstillatelse må du: Hatt en inntekt forrige år på minst kroner i 2012 (dette er regnet ut som 88% av lønnstrinn 19 i 2012). Dokumentere inntekten med utskrift av likning som følger med skatteoppgjøret. I tillegg er det krav til framtidig inntekt som er satt til tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i Statens lønnstabell, som blir oppjustert hvert år i mai. I 2013 tilsvarer dette kroner Vedlegge arbeidsavtalen og de tre siste lønnsslippene. For å få besøk av slektninger må du: Garantere midler til reise og opphold for besøkende som ikke har nok midler til å få besøksvisum. Du er økonomisk ansvarlig for utgifter som påløper i forbindelse med visumoppholdet i Norge. Dokumentere din økonomi med siste måneds lønnsslipp, utskrift av likning og siste måneds kontoutskrift. For å få banklån må du: Dokumentere ovenfor banken at du tjener nok til å betale lånet. Gi banken kopi av selvangivelse og/eller utskrift av likning og siste måneds lønnsslipp. For å få dagpenger må du: Dokumentere ditt tidligere arbeidsforhold med arbeidsavtale og sluttattest. Ha tjent mer enn 1,5 G, grunnbeløpet i Folketrygden (kr pr ) det siste kalenderåret, eller minst 3 G kr i løpet av de 3 siste kalenderårene. 1 G er kr pr. 01. mai Hvis arbeidsgiveren går konkurs og ikke kan utbetale lønn, er det viktig å dokumentere at du har jobbet for arbeidsgiveren. Ved å fremlegge arbeidsavtale, lønnsslipper og lønns- og trekkoppgave, vil du få utbetalt lønn og feriepenger fra Lønnsgarantifondet. 19

20 Les siden! Regnestykket tas på tavla. Svar på spørsmål: Liliya får kr i feriepenger = kr (hentet fra feriepengegrunnlag på lønns- og trekkoppgaven) x 10,2 % 20

21 Nå har vi sett på det å jobbe hvitt, dvs. å oppgi lønnen sin til skattekontoret og betale skatt til felleskassa. Sara jobber svart, som er det motsatte av å jobbe hvitt. I Norge sier vi at en person som tjener penger, men som ikke betaler skatt til felleskassa, jobber svart. Vi bruker ordet svart for å fortelle at dette er en skjult inntekt som skattekontoret ikke får opplysninger om. Sara synes det høres fint ut å ikke betale skatt og heller få all lønnen utbetalt til seg selv. Hun takker derfor ja til tilbudet om å jobbe svart som renholder. Er dette en god idè? 21

22 For noen kan det virke lønnsomt å få alle pengene man tjener selv, uten å bidra til felleskassa som vi snakket om i begynnelsen. De tenker ikke på at: Det er ulovlig å jobbe svart. Straffen kan være store bøter eller fengsel. Ved å jobbe svart mister man også mange av fordelene man har i et vanlig arbeidsforhold. Man får ikke sykepenger, dagpenger eller feriepenger. Hvis man jobber svart hele livet, blir man minstepensjonist ved fylte 67 år. Man har ingen inntekt å vise til, og har derfor ikke opparbeidet noen pensjonsrettigheter utover minimumsrettighetene, som er ca kr pr. år. Det er ikke mye å leve av. Hvis man jobber svart og arbeidsgiveren går konkurs, har man ingen lønnsgaranti. Lønnsgaranti vil si at felleskassa betaler lønn man ikke har fått fra arbeidsgiveren pga. konkursen. Den som jobber svart, kan ikke dokumentere lønnen sin, og har derfor ikke mulighet til å få familieinnvandring eller besøk av slektninger fra hjemlandet, eller til å søke banklån. De som jobber svart, får heller ikke: - Arbeidsavtale som kontraktfester arbeidstid, lønn, ferie osv. - Sluttattest som dokumenterer arbeidsforholdet for fremtidige arbeidsgivere.

23 Personer som jobber svart, får ofte tilbud om en lavere lønn. Sara har derfor en lavere lønn enn Liliya. Personer som jobber svart, får ikke lønn når de blir syke. Både Liliya og Sara har vært borte fra jobben i 14 dager pga. influensa og matforgiftning. Sara får ikke lønn når hun er syk, og taper dermed kr på dette. Hva hvis Sara hadde blitt langtidssykemeldt i 2 måneder? Personer som jobber hvitt, bidrar til felleskassa med å betale skatt. I dette eksempelet ser du at Liliya har betalt kr i skatt og hun kan dermed fritt benytte seg av ulike velferdsgoder med verdens beste samvittighet. (Dette er skatt av inntekten fra Vox på kr , se foil 16 Liliyas foreløpige skatteberegning. For Liliyas endelige skatteoppgjør inkl. inntekten fra Per Pappa, se foil 18). Personer som jobber hvitt, har krav på feriepenger. Feriepengene skal hindre at du taper penger når du har ferie. Liliya har opptjent kr i feriepenger, som blir utbetalt i juni neste år. Av regnestykket ser du at Liliya, som jobber hvitt, sitter igjen med kr mer enn Sara. Du har kanskje oppdaget at skatten til Liliya kan virke lav. Dette skyldes at hun, som enslig forsørger, er i skatteklasse 2, og får høyere fradrag og ca kr i lavere skatt enn de som er i skatteklasse 1. Hadde Liliya vært i skatteklasse 1, hadde forskjellen mellom Sara og Liliya vært ca kr, og ikke ca kr som eksemplet viser. 23

24 Svart arbeid skaper problemer i hele samfunnet: Hvis vi ikke betaler skatt, blir det mindre penger til felleskassa. Det er vanskelig å opprettholde velferdsgodene våre hvis folk jobber svart. Resultatet blir et dårligere tilbud for alle, også for de som betaler skatt. Det blir for eksempel mindre penger til skoler og sykehus. Det blir høyere skatter og avgifter for dem som følger loven og betaler skatt slik de skal. Hvis momsen øker, blir varer og tjenester dyrere for alle, også dem som jobber svart. Konkurransevilkårene i arbeidslivet blir urettferdige når noen bedrifter betaler arbeidstakerne svart. Disse bedriftene betaler mindre skatter og avgifter til stat og kommune, og kan derfor selge varer og tjenester til en lavere pris enn andre bedrifter. De urettferdige konkurransevilkårene gjør at flere bedrifter risikerer å gå konkurs, og mange ansatte mister dermed jobbene sine. Husk at svart arbeid er ulovlig, og at det er nulltoleranse for dette i Norge! 24

25 Liliya har jobbet ett år. Takket være jobben som renholder kan hun dokumentere å ha tjent mer enn beløpsgrensen for familieinnvandring, og har blitt gjenforent med sin mann. I tillegg har hun tatt kurs i saksbehandling hos NAV, og fått jobb som saksbehandler i kommunen. Hun har derfor sluttet som renholder hos Vox. Sara, som har jobbet svart, er blitt oppdaget. Konsekvensen er at hun i tillegg til å bli skattlagt for den svarte lønnen må betale 60 % tilleggsskatt. Saras arbeidsgiver blir også straffet. Straffereaksjonene kan være tilleggsskatt, bøter og fengsel. 25

26 Da Liliya sluttet i jobben som renholder, fikk hun en sluttattest av Vox. Attesten brukte hun som referanse da hun søkte den nye jobben. Når du slutter i en jobb, har du krav på en sluttattest fra arbeidsgiveren din. Attesten bekrefter at du har arbeidserfaring, hvilke arbeidsoppgaver du har hatt og hvor lenge du har jobbet. Attesten er viktig når du skal søke ny jobb. Ved å vise til tidligere arbeidserfaring kan du lettere få ny jobb og bedre sjanser til en høyere lønn. 26

27 Liliyas ektemann har fått jobb og Liliya er ikke lenger enslig forsørger. Hun skal nå ha skatteklasse 1 istedenfor skatteklasse 2. Siden fradragene er høyere i skatteklasse 2 enn skatteklasse 1 må hun endre skattekortet for å unngå restskatt. Får du høyere lønn i løpet av året, kan det være lurt å endre skattekortet. Du kan enten endre skattekortet elektronisk via Minside eller ved å fylle ut papirskjemaet som du finner på skatteetaten.no og sender til skattekontoret. Uavhengig av leveringsmåte må du fylle ut hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året, og hvor mye du har tjent hittil i år. Etter at skattekontoret har mottatt søknaden din, sender de deg nytt skattekort. Dette må du snarest levere til arbeidsgiveren slik at skatten din blir mest mulig riktig. Kontakt skattekontoret hvis du trenger hjelp til utfylling av søknaden. 27

28 Vi oppsummerer med en tidslinje. (Flere av lysarkene er merket med en farget ramme. Fargene knytter dem til hvor på tidslinjen vi befinner oss. Eksempelvis handler alle arkene merket med blå ramme om utbetaling av lønn.) Du får jobb: - Når du får jobb, må du kreve at arbeidsgiveren fyller ut en arbeidsavtale som dere begge underskriver. - Når du skal begynne å jobbe, trenger du et skattekort slik at arbeidsgiveren vet hvor mye skatt han skal trekke i lønnen din. Skatten som trekkes, er en foreløpig skattebetaling. Du får lønn: - Lønnen bør innbetales til en bankkonto, da dette er mest oversiktlig. - Du skal ved hver lønnsutbetaling få lønnsslipp av arbeidsgiveren. Du får lønns- og trekkoppgave: - En oversikt over hvor mye du har tjent og hvor mye skatt arbeidsgiveren din har trukket i skatt i løpet av året. Du får selvangivelse: - I mars/april året etter mottar du en forhåndsutfylt selvangivelse fra skattekontoret. Du får skatteoppgjør: - I juni året etter mottar du skatteoppgjøret som viser om du har betalt for mye eller for lite skatt. 28

29 Les siden! 29

30 Les siden 30

31 Hvis du har spørsmål om skatt og arbeidsliv, kan du henvende deg til: Skatteoppkreveren for din kommune hvis spørsmålet gjelder skattetrekk, lønns- og trekkoppgave eller skatteoppgjør. Skattekontoret hvis du har spørsmål om: PIN-koder til Minside Skattekort Å forhåndsberegne skatten din (velg Beregn skatten din her skatteetaten.no) Hjelp til selvangivelsen Informasjon om det å starte egen bedrift Hvilken skatteoppkrever og hvilket skattekontor du skal henvende deg til, finner du på under Kontakt oss. Her fyller du inn din kommune. 31

32 NAV ved spørsmål om: Sykepenger, fødselspenger, dagpenger osv. Ledige jobber Jobbsøking For å finne ditt NAV kontor, se Arbeidstilsynet hvis du har spørsmål om: Ferie og feriepenger Arbeidsavtaler Oppsigelser 32

33 Til slutt vil jeg ønske dere lykke til i arbeidslivet! 33

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo Voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Kapittel 24 LØNN, SKATT OG FERIEPENGER. Lønn

Kapittel 24 LØNN, SKATT OG FERIEPENGER. Lønn Lønn Fast lønn Timelønn Overtidslønn Fast lønn vil si at en arbeidstaker får et fast beløp for å arbeide en gitt periode. Den vanligste perioden er én måned, og vi kaller da lønnen for månedslønn. Timelønn

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge 17 ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge Gjøremål Beskrivelse Sjekket Skaffe arbeidskraft Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet: www.nav.no,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Automatisk skatt og borgerne. Guri Verne 30.10.2014 NOKIOS Trondheim

Automatisk skatt og borgerne. Guri Verne 30.10.2014 NOKIOS Trondheim Automatisk skatt og borgerne Guri Verne 30.10.2014 NOKIOS Trondheim Automatisk skatt i Norge Datainnsamling og skatteberegning er automatisert Leveringsfritak for selvangivelsen Ikke automatisert: Kontrollere

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Hva kan du få hjelp til? Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat,

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Fafo Østforum 07.12.10 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Formål gjøre det enkelt å handle riktig Redusere

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Sømna Kommune SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Fyll ut skjemaet nøyaktig. Ifølge forvaltningsloven har du rett til å få hjelp med utfyllingen av sosialtjenesten. Alle aktuelle punkter i skjemaet må besvares.

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Dette skal vi lære i dag - Sette opp budsjett - Sparing - Hvordan spare penger på mat og andre utgifter

Dette skal vi lære i dag - Sette opp budsjett - Sparing - Hvordan spare penger på mat og andre utgifter Økonomi og skatt Dette skal vi lære i dag - Sette opp budsjett - Sparing - Hvordan spare penger på mat og andre utgifter - Hvorfor betaler vi skatt - Jobbe svart - Selvangivelse og skatteoppgjør Økonomiplanlegging

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Søknaden din om alderspensjon er innvilget - melding om vedtak

Søknaden din om alderspensjon er innvilget - melding om vedtak Kleven Reidun Olsrødsvingen 25 A 3150 TOLVSRØD NAV Pensjon Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 16044543242 Saksreferanse: 21251176 Dato: 13.02.2012 Søknaden din om alderspensjon er innvilget

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Spleiselaget Hovedresultater for perioden 10. september desember 2016

Spleiselaget Hovedresultater for perioden 10. september desember 2016 Spleiselaget Hovedresultater for perioden 10. september 2015-20. desember 2016 Hovedresultatene sammenlignes med hovedresultatene fra perioden 20. jan 2014-9. sep 2015 Kort om undersøkelsen Elever i videregående

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen Status og utvikling på feltet Anders Fremming Anderssen Kompetansekartlegging og karriereveiledning i mottak KOMPETANSEKARTLEGGING IMDi Kompetansekartlegging Voksenopplæringsansatte Karriereveiledere Nav-veiledere

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse

Trondheim kommunale pensjonskasse Trondheim kommunale pensjonskasse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV Kan fylles ut i samarbeid med sosialtjenesten. Ufullstendig søknad kan medføre forlenget saksbehandlingstid. Fødselsnummer: Etternavn, for- og mellomnavn

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 1102 Al-Saleh Vedad Ali Ahmed Bolignr H0302 Oalsgata 12 C 4319 Sandnes Fødselsnummer Skatteklasse 1 Forklaringer

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer