Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Starthjelp for lønnstakere og pensjonister"

Transkript

1 skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL

2 Kontroller selvangivelsen! I «Rettledning til postene» finner du hvor i selvangivelsen inntekt/fradrag og formue/gjeld skal føres. Denne finner du på skatteetaten.no. Du kan også få den på skattekontoret. Du har selv ansvar for å oppgi all skattepliktig inntekt og formue og føre opp fradrag. Dette gjelder også forhold som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Du må også sørge for å endre forhåndsutfylte beløp som er feil. Bruk lønns- og trekkoppgaver, pensjonsoppgaver og årsoppgaver, som du fikk i januar eller februar i år, til å kontrollere beløpene. Endrer du lønn eller pensjon, må du huske å oppgi lønnsoppgavekoden. Da vil du få beregnet riktig minstefradrag dersom du vil foreta skatteberegning i løsningen. Du trenger ikke å regne ut nytt minstefradrag. Dette gjøres av Skatteetaten. Skatteetaten mottar ikke opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Pass derfor på å føre opp fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Da unngår du å betale for mye skatt. For informasjon om fradrag, se «Rettledning til postene». Har du krav på fradrag for utgifter til barnepass (foreldrefradrag). Sjekk at beløpet er riktig. Har du i løpet av året skiftet arbeidsplass eller bosted, kan et eventuelt forhåndsutfylt reisefradrag være feil. Det samme gjelder dersom du ikke har vært i arbeid hele året eller har endret stillingsbrøk. Er du enslig forsørger, kan du ha krav på skatteklasse 2, se temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene». Ved dødsfall: Selvangivelse for personer som er gått bort i 2012 sendes ikke ut. Avdødes forhåndsutfylte selvangivelse kan gjenlevende ektefelle få tilsendt ved å ta kontakt med skattekontoret. Sjekkliste Du kan lese mer om postene nedenfor i «Rettledning til postene». Det kan være aktuelt å gjøre endringer eller tilføyelser på selvangivelsen hvis du i 2012 bl.a. har hatt: Aksjer Formue, utbytte, kjøp eller salg av aksjer/ egenkapitalbevis Postene 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, , 3.3.8, og Alderspensjon Se temaet «Alderspensjonisterskattefradrag for pensjonsinntekt» i «Rettledning til postene» Barnehage/dagmamma/SFO Utgifter til pass og stell av barn (gjelder også merkostnader til transport) Post Bil og/eller båt Kjøpt eller solgt båt, bil eller campingvogn Postene 4.2.4, og Bolig og/eller fritidsbolig inntekter/ fradrag/formue Se temaet «Bolig og annen fast eiendom» i «Rettledning til postene» Post Engangserstatning til barn og ungdom ved personskade og tap av forsørger Se temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene» og skatteetaten.no Fri bolig utenfor arbeidsforhold (føderåd) Postene og Fri bolig utenfor arbeidsforhold Post Kjøp eller salg av bolig Postene (skattepliktig gevinst) og (fradragsberettiget tap) Utleie av bolig/fritidsbolig Postene og Utleie av fritidsbolig du selv bruker Post Festet (bygslet/leid) tomt Se temaet «Festetomter til bolig- og fritidshus» i «Rettledning til postene» Lån til/fra private Lånt penger til eller fra familie eller venner Postene 3.1.2, 3.3.1, og Næringsinntekt/-underskudd Post 2.1.3, 2.7, Pendlerkostnader Bodd utenfor hjemmet på grunn av arbeidet Postene og Reiseutgifter hjem arbeid/besøksreiser Reisefradrag på mer enn kr Postene 3.2.8/3.2.9 Renteinntekt ekstrabeskatning Post Sykdomskostnader Regelen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret Fikk du særfradrag både for 2010 og 2011, kan du som tidligere kreve særfradrag også for Se temaet «Særfradrag for store sykdomskostnader» i «Rettledning til postene» Post Underholdsbidrag Mottatt fra eller betalt til fraseparert eller tidligere ektefelle Postene og Underskudd Påse at riktig underskudd fra tidligere år er ført til fradrag i 2012 Post Utland inntekt og formue Postene 1.5.6, 2.2.2, 2.2.3, , 3.3.2, 4.1.9, 4.6.1, og Mer informasjon Rettledninger: Rettledning til postene Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Brosjyrer med informasjon til utenlandske arbeidstakere med opphold i Norge: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2012 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag Andre aktuelle brosjyrer: Avgift på arv og gaver Familiebarnehager og skatt Fradrag for arbeidsreiser reiser mellom hjem og fast arbeidssted Lønnsarbeid i hjemmet Nye skatteregler for pensjonister Pendlere, bosted, skatteforhold Salg mv. av fast eiendom Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter/au pair Ungdom, arbeid og skatt Du finner dette og mer informasjon på skatteetaten.no eller ved å henvende deg til skattekontoret. 2 Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

3 Selvangivelsestyper Personlige skattytere får enten tilsendt «Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv.» eller «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» Levering av selvangivelsen Leveringsmåter Du kan levere selvangivelsen på skatteetaten.no som er den enkleste måten å levere på. Du kan levere på papir. Du kan velge leveringsfritak hvis de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte. Forhåndsutfylte opplysninger Opplysninger som Skatteetaten har fått fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskaper, barnehager mv. er ført inn i selvangivelsen. Du må kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte. Har du andre opplysninger av betydning for likningen, må du føre disse inn i riktig post. På side 2 vises det til poster det kan være særlig aktuelt å gjøre tilføyelser eller endringer i. Du trenger ikke å levere selvangivelsen dersom opplysningene i den selvangivelsen du har mottatt er fullstendige og korrekte. Velger du å benytte deg av leveringsfritak bør du likevel arkivere den elektroniske selvangivelsen som du har mottatt ved å trykke på knappen «arkiver». Du finner da igjen den tilsendte selvangivelsen i arkiv når du har behov for disse opplysningene. Slik logger du inn Følgende innloggingsalternativer gir deg elektronisk tilgang til selvangivelsen din på skatteetaten.no: 1. ID-porten/MinID Har du registrert deg som ID-porten/MinIDbruker og opp gitt mobilnummer og e-postadresse, får du engangskoder umiddelbart på SMS. Du må ha følgende for å registrere deg: Fødselsnummer/D-nummer Mobilnr. og/eller e-postadresse PIN-koder (mangler du disse må du bestille nye fra skatteetaten.no/pin eller på sms, skriv PINKODER<mellomrom> fødselsnummer (11 siffer) og send til Hvis innholdet i selvangivelsen ikke er korrekt eller du har tilføyelser, må den korrigeres og leveres innen fristens utløp, 30. april Hvis den ikke leveres innen fristen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Er opplysningene uriktige eller ufullstendige, kan du bli ilagt tilleggsskatt. Enkelt å levere elektronisk Hvis du ikke kan benytte deg av ordningen med leveringsfritak, anbefaler Skatteetaten at du leverer selvangivelsen elektronisk. Fremgangsmåten er beskrevet på side 6. Endringer og tilføyelser kan gjøres raskt og enkelt med noen få tastetrykk. Systemet vil hjelpe deg til å fylle ut selvangivelsen. Umiddelbart etter at du har gjort endringer vil du kunne få beregnet ny sum skatt i løsningen. Er selvangivelsen riktig, vet du med en gang om du får tilbakebetalt penger eller om du må betale restskatt. Skatteplikt til flere kommuner Selv om du er skattepliktig til flere kommuner, skal du bare levere selv angivelsen til Skatteetaten én gang. 2. BankID 3. Buypass 4. Commfides Etter å ha valgt innloggingsalternativ følger du veiledningen du får underveis. Er du blitt næringsdrivende i 2012? Har du startet personlig næringsvirksomhet (enkeltperson foretak) uten at Skatteetaten kjenner til det, har du fått tilsendt «Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv.». Tilsvarende gjelder hvis du er blitt deltaker i KS, DA, ANS mv. Du har da behov for «Starthjelp for næringsdrivende». Denne kan du laste ned fra skatteetaten.no eller få på skattekontoret. Vi anbefaler at du leverer selvangivelsen elektronisk. Da finner du alle aktuelle skjema i den elektroniske selvangivelsen. Mer informasjon om levering av selvangivelsen finner du i «Rettledning til postene» post 2.7. Har du i 2012 vært deltaker i et deltakerliknet selskap som sender inn selskapsoppgaven elektronisk, har du frist til 31. mai Selvstendig næringsdrivende som leverer elektronisk, og har mottatt selvangivelse for nærings drivende har også frist til 31. mai Viktig informasjon til deg som er gift pensjonist/ uførepensjonist og har lav pensjon Er du gift og har lav alderspensjon fra folketrygden eller AFP, kan en fordeling av kapitalinntekter og kapitalutgifter mellom deg og ektefellen få betydning for hvor stort skatte fradrag du kan få. Er du gift uførepensjonist med lav inntekt, kan en slik fordeling få betydning for i hvilken utstrekning du/dere kan gis skattebegrensning. Les mer om temaet «Skattefradrag for pensjonsinntekt og skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» i «Rettledning til postene», brosjyren «Nye skatte regler for pensjonister» og artikkelen «Pensjonister som er gift og har lav pensjon kan i visse tilfeller få lavere samlet skatt» på skatteetaten.no. Bli elektronisk bruker Registrerer du deg som elektronisk bruker (e-bruker) nå, vil du motta neste års selvangivelse og skatteoppgjør kun i elektronisk form. Du får også annen post fra Skatteetaten elektronisk. Dette er fordelene: Du får selvangivelse og skatteoppgjøret elektronisk. Vi varsler deg både på mobil og e-post når selvangivelsen og skatteoppgjøret blir sendt ut. Du får selvangivelsen tidligere enn de som ikke er e-brukere. Du får raskere svar på en sak eller en henvendelse til oss, fordi vi unngår postgang. Du blir varslet med sms eller e-post når Skatteetaten har sendt brev til deg. Brevet blir tatt vare på i ditt eget arkiv i altinn.no, sammen med annen elektronisk post. Du kan svare direkte til saksbehandler via et svarskjema. Du forhindrer at uvedkommende får tilgang til dine personlige opplysninger. Du er med på å spare miljøet. Skatteetaten.no/ebruker 3

4 Leveringsfrist 30. april Frist for levering av selvangivelsen er 30. april Du kan søke skatte kontoret om utsatt leveringsfrist dersom du har særlige grunner, f.eks. sykdom eller reisefravær, som gjør det svært vanskelig for deg å levere selvangivelsen innen fristen. Søk etter skjemaet RF-1115 på skatteetaten.no for mer informasjon om utsettelse. Søker du elektronisk får du straks svar på din søknad om utsettelse. Ønsker du ikke å søke elektronisk, må du snarest sende skriftlig søknad hvor du oppgir fødselsnummer, navn og adresse samt en kort begrunnelse for søknaden. Pliktig dokumentasjon Sammen med selvangivelsen skal du alltid sende inn: legeattest/attest fra barnevern som bekrefter særlig behov for omsorg og pleie av barn som er eldre enn 11 år, se post dokumentasjon for gjeldsrenter i utlandet dokumentasjon for betalt skatt i utlandet hvis du krever kreditfradrag eller inntektsfradrag dokumentasjon hvis du til sammen har hatt kr eller mer i skattefrie lotterigevinster mv. Leverer du selvangivelsen på skatteetaten.no, kan du levere pliktig dokumentasjon enten som elektroniske vedlegg eller på papir innen selvangivelsesfristen. Husk å merke vedleggene med navn og fødselsnummer. Annen dokumentasjon trenger du bare sende inn hvis skattekontoret ber om det. Vær likevel oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon også etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Ta derfor vare på dokumentasjonen. Pliktige skjemaer Du må fylle ut egne skjemaer og legge dem ved selvangivelsen når du: har solgt aksjer eller egenkapitalbevis i norske eller utenlandske selskaper, se postene 3.1.8, , og i «Rettledning til postene». Skjema RF-1059 har leid ut bolig/fritidsbolig som skal regnskapsliknes, se tema «Bolig og annen fast eiendom» i «Rettledning til postene». Skjema RF-1189 krever fradrag for faktiske bilkostnader, se temaet «Bil» i «Rettledning til postene». Skjema RF-1125 krever fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet. Skjema RF-1147 krever nedsettelse av inntektskatt på lønn og pensjon. Skjema RF-1150 eller har utenlandsk bankinnskudd, Skjema RF-1231, se post i «Rettledning til postene». Merk alle vedlegg med navn og fødselsnummer. Uriktige eller ufullstendige opplysninger Gir du uriktige eller ufullstendige opplysninger, må du vanligvis betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten utgjør 10 eller 30 prosent av den skatten som er eller kunne ha vært unndratt. I alvorlige tilfeller kan det i tillegg ilegges en skjerpet tilleggsskatt med ytterligere 15 eller 30 prosent. Den totale tilleggsskatten blir da 45 eller 60 prosent. Endring av poster i selvangivelsen Skattekontoret kan endre beløp du har ført i selvangivelsen. Hovedregelen er at du får varsel hvis det er aktuelt å gjøre endringer. Skattekontoret behøver ikke varsle deg for å forhøye bruttoformue og/eller redusere gjeld som til sammen ikke utgjør mer enn kr forhøye inntekt og/eller redusere fradrag som til sammen ikke utgjør mer enn kr stryke en post som ikke er fradragsberettiget, når du har fått strøket en tilsvarende post ved en tidligere likning endre en skjønnsmessig fastsatt formueseller inntektspost og tilsvarende endring er foretatt ved en tidligere likning endre, utelate eller tilføye poster som åpenbart skyldes regne-/skrivefeil eller misforståelse av skattelovgivningen, og en eventuell uttalelse fra deg ikke vil ha betydning for likningen Når kommer skatteoppgjøret? Skatteoppgjørene blir ikke sendt ut på spesifikke datoer, men så snart selvangivelsen er ferdig behandlet. Det vil si at du kan få ditt oppgjør i løpet av juni, august eller september, senest i oktober. Fortsatt vil de fleste få skatteoppgjøret i juni, men vi har ikke mulighet til å si når ditt oppgjør vil være ferdig. De som leverer selvangivelsen på papir vil ikke få skatteoppgjør i juni. Restskatt På restskatt er det beregnet et rentetillegg. Restskatt (med rentetillegg) på kr 99 eller lavere kreves ikke inn. Uførepensjonister, mottakere av overgangsstønad, etterlattepensjon, pensjon til familiepleiere eller supplerende stønad til person med kort tid i Norge som får skattebegrensning pga. lav inntekt, slipper rentetillegg på restskatt. Om skattebegrensning, se «Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt» i «Rettledning til postene». Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no, eller ved å henvende deg til skatteoppkreveren/kemneren eller Skatteopplysningen på telefon Tilleggsforskudd Vil du unngå renter på restskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai Tilleggsforskudd betalt etter 31. mai vil det ikke bli tatt hensyn til ved skatteoppgjøret. Du finner informasjon om konto- og KIDnummer for betaling av tilleggsforskudd på selvangivelsen din. Hvis du vil kontrollere om innbetalt tilleggsforskudd er mottatt av skatteoppkrever kan du kontrollere dette ved å logge på «Mine krav og betalinger» og velge arkfanen Inn/utbetalinger. Tjenesten finner du på skatteetaten.no/krav-og-betalinger Penger til gode Har du penger til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløpet er det beregnet rentegodtgjørelse. Tilgodebeløp (med rentegodtgjørelse) på kr 99 eller lavere vil ikke bli tilbakebetalt. Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret kan du få ved å gå inn på skatteetaten.no, eller ved å henvende deg til skatteoppkreveren/ kemneren eller Skatteopplysningen på telefon Klage på skatteavregningen Klage på skatteavregningen skal sendes til skatteoppkreveren/kemneren innen tre uker etter at vedtaket er kommet fram. Klage på likningen Fristen for å klage på likningen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt til deg, likevel tidligst 10. august. Klagen leveres elektronisk 4 Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

5 (søk etter skjemaet RF-1117 på skatteetaten. no) eller på papir til skattekontoret. For mer informasjon, se skatteetaten.no/klage. Ektefeller Ektefeller som velger å fordele bankinnskudd, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter annerledes enn det som framgår av de forhåndsutfylte selvangivelsene, må sørge for at begges selvangivelser blir korrigerte. Se også temaet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere» i «Rettledning til postene». Foreløpig skatteberegning De fleste har fått en foreløpig skatteberegning sammen med selvangivelsen. Dette gjelder ikke hvis du er nærings drivende og leverer «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» hvis du har ektefelle som er næringsdrivende og som leverer «Selvangivelse for næringsdrivende mv.» personer som har lønns- og trekkoppgavekoder som skattekontoret må behandle spesielt personer som ikke har ordinært fødselsnummer, f.eks. utlendinger personer/grupper med selvangivelser som skattekontoret trenger lang tid på å behandle, og som derfor ikke får skatteoppgjøret før i oktober meldepliktige samboere Hvor finner jeg tilsendt selvangivelse og foreløpig skatteberegning: Logg deg på via skatteetaten.no. Se side 3 for mer informasjon om innlogging. Tilsendt selvangivelse og foreløpig skatteberegning finner du her under årets skattedokumenter: Velg Tilsendt Selvangivelse 2012 (pdf) Ola Nordmann er gift og blir liknet i skatteklasse 1E 1. Ektefeller som liknes sammen, blir enten satt i skatteklasse 2F eller 1E. Skatteklasse 2F viser at inntekt og formue er liknet under ett og fordelt mellom ektefellene i forhold til hver ektefelles netto inntekt og netto formue. Skatteklasse 1E viser at ektefellenes inntekt er liknet særskilt. Selv om inntekten liknes særskilt, blir formuen alltid liknet felles i skatteklasse 2 og fordelt mellom ektefellene i forhold til hver ektefelles netto formue. 1 2 Enslige forsørgere som har barn som er 17 år eller yngre, blir vanligvis automatisk satt i skatteklasse 2. Enslige som forsørger barn som er 18 år eller eldre, får skatteklasse 1 med mindre de krever og begrunner kravet om skatteklasse 2 i selvangivelsen. Se temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene». Tallet viser beløpet som arbeidsgiver har trukket i skatt gjennom året 2. Sjekk beløpet mot lønnsslippene, lønns- og trekkoppgavene og eventuelt innbetalt forskuddsskatt. Har du innbetalt tilleggsforskudd før 1. februar 2013, er også dette beløpet med her. 5

6 Slik endrer og leverer du selvangivelsen på nett Du kan enkelt endre og levere selv angivelsen din via skatteeaten.no. Les mer om hvordan du logger deg inn på side 3. Det som står i selvangivelsen er grunnlaget for hva du skal betale i skatt. Du er selv ansvarlig for at disse opplysningene er korrekte. Ta deg derfor tid til å kontrollere at opplysningene er riktige og fullstendige. Dette gjør du ved å klikke på hver lenke der det står oppført beløp i kolonnen «Opprinnelig verdi». De fleste forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra årsoppgaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv. Er det feil i disse, må du korrigere beløpene i selvangivelsen. Har du ikke tidligere bedt den du har fått oppgaven fra om å sende korrigeringer av oppgavene til Skatteetaten, må du gjøre det nå. La oss vise deg noen eksempler: Barns kapitalinntekt og formue er vanligvis fordelt med en halvpart på hver av foreldrene. For foreldre som ikke bor sammen, les om likning av barn i temaet «Foreldre og barn» i «Rettledning til postene». Per, sønnen til Ola, har gått i kommunal barnehage. Oppgaven viser at Ola har betalt kr Per var også en tid i privat barne hage. Ola har betalt kr til den private barnehagen, men barnehagen har ikke sendt oppgave over kostnadene til barnepass til Skatteetaten (private barnehager har plikt til å levere slike oppgaver). Maksimalt foreldrefradrag for ett barn er kr Ola klikker på sum post 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. og på endre post Foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.) I spesifikasjonen av POST , foreldrefradrag, er innberettet beløp på kr ført opp i begge ektefellenes selvangivelser, fordelt med ½-part på hver. Ektefellene er enig om at Ola skal ha fradrag for hele det beløpet som ikke er innberettet. Han fører derfor opp kr , men får fradrag for til sammen kr Maksimalt fra- drag for begge foreldre er kr for ett barn. Han oppgir at årsak til endringen er «manglende innberetning». 6 Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

7 Ola klikker på post 4.2, innbo/løsøre, bil, MC, båt etc., og ser at listeprisen på camping vognen ikke er forhåndsutfylt. Ola tar derfor kontakt med en merkeleverandør, som opplyser at listeprisen var kr i Ola registrerer listeprisen i post slik: Formuesverdien blir automatisk regnet ut og beløpet blir overført til post Campingvogn i kolonnen «Rettet til». Ola eier en bolig bygd i Høsten 2010 innrapporterte Ola opplysninger om boligen. Da målte Ola boligens P-ROM til å være 160 m². Ola har i 2012 oppført et påbygg på boligen. Påbygget har utvidet boligens areal av P-ROM med 25 kvm. Ola retter den forhåndsutfylte arealopplysningen ved å endre 160 m² til 185 m² i rubrikken P-ROM/ boligareal. Dette gjør Ola ved å klikke på post 2.8/4.3 og deretter post Bolig. Deretter klikker Ola på lenken beregn ny likningsverdi. Han får beregnet ny likningsverdi som han registrerer i feltet «endret likningsverdi». I enkelte tilfeller er reisefradraget for reiser mellom hjem og fast arbeidssted ført opp med det samme beløpet som på selv angivelsen for i fjor. Har du flyttet, begynt i ny jobb, blitt pensjonist, eller hatt flere eller færre arbeidsdager enn i fjor, må du endre dette i post 3.2.8/ Ola har flyttet i løpet av året. I 40 dager hadde han en daglig reiseavstand mellom hjem og fast arbeidssted på 60 km tur-retur. De siste 190 dagene var reiseavstanden 80 km tur-retur. Han spesifiserer dette i feltet for beregning av reisefradrag, og fører opp det nye beløpet i post 3.2.8/ Ola velger post Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt m.v. og deretter post 3.2.8/

8 Sum reisefradrag blir overført til post 3.2.8/3.2.9 Fradrag for reise mellom hjem og arbeid/besøksreiser, hvor opprinnelig beløp er overstrøket og nytt beløp vises i kolonnen «Rettet til»; slik: Ola har lånt kr av sin mor, Petra Nordmann. For dette har han betalt kr i påløpte renter. Beløpene fører han opp i post 3.3.1/ slik: Når du har gjort alle endringene vil dette vises i sammendraget hvor det er kolonner for «Opprinnelige verdier» og «Rettet til» for inntekt/fradrag og formue/gjeld. Dersom du har behov for mer hjelp, så finner du det slik: Her finner du rettledningen til postene 2 Lær mer om hvordan du bruker nett løsningen. Her finner du også henvisning til brukerstøtte 3 Til alle postene i selvangivelsen er det knyttet hjelpetekster. Klikk på?-knappen for å se hjelpeteksten 3 3 Når du har gjort alle endringene trykker du på «kontroller skjema». Får du melding om feil må disse rettes. Når alle feil er rettet trykker du på «start innsending» og selvangivelsen blir sendt inn. Endringer i selvangivelsen ny foreløpig skatteberegning Gjør du endringer i selvangivelsen, kan den foreløpige skatte beregningen vise feil beløp. Når du leverer selvangivelsen på skatteetaten.no kan du få ny elektronisk utregning av skatten ved å trykke på «Start skatteberegning». I de fleste tilfeller vil ny beregning bli foretatt og vist slik er året da landets innbyggere for første gang måtte fylle ut selvangivelse. Hundreårsjubileet markerer en viktig begivenhet i Norgeshistorien. For første gang fikk folk selv gi opplysninger om sin egen økonomi, noe som ville gi en riktigere og mer rettferdig likning. Selvangivelsen baserer seg på tillit mellom statsmakt og enkeltmenneske og var en milepæl i utviklingen av demokratiet. SELVANGIVELSE HER: Skatteetatens ansatte viser vei ved innlevering av selvangivelser ved Rådhuset på syttitallet. (Arkivfoto: Svein Arne Nordby/ Aftenposten/NTB scanpix) Utgitt av: Skattedirektoratet Februar 2013 Design og layout: Blå Design AS Trykk: Wittusen & Jensen Opplag: RF 2039 B skatteetaten.no

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Spar skatt. Les våre tips til selvangivelsen! Selvstendig og smart. Ligningsverdi i selvangivelsen. Den helvetes skatten

SKATTE BETALEREN. Spar skatt. Les våre tips til selvangivelsen! Selvstendig og smart. Ligningsverdi i selvangivelsen. Den helvetes skatten SKATTE BETALEREN Nr 2 2011 www.skattebetaleren.no Spar skatt Les våre tips til selvangivelsen! Den helvetes skatten Selvstendig og smart Ligningsverdi i selvangivelsen Vil du ha en enkel webside til ditt

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

E-bok 041 KUNSTNERE OG SKATT FRADRAGSMULIGHETER. Otto Risanger

E-bok 041 KUNSTNERE OG SKATT FRADRAGSMULIGHETER. Otto Risanger E-bok 041 KUNSTNERE OG SKATT FRADRAGSMULIGHETER 2012 Otto Risanger Otto Risanger KUNSTNERE OG SKATT 2012 - FRADRAGSMULIGHETER R!SANGERS E-BOK 041 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer