Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010"

Transkript

1 Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter Samarbeidsmøtene 2010

2 Skattyterregister i Skatt øst Antall skattytere i Skatt øst Lønnstakere/pensjonister Personlig næringsdrivende Deltakerliknede selskaper Aksjeselskaper

3 Innleveringsstatistikk Frister for innlevering: Personlige skattytere: Lønnstakere/pensjonister, samt personlige næringsdrivende på papir Personlig næringsdrivende elektronisk Upersonlige skattytere: Papir Elektronisk

4 Innleveringsstatistikk Innleveringstakt likningen 2009: Personlig næringsdrivende DLS AS % % % % % % Purredato % % % Klarsignal % % % Utlegg % % %

5 Likningen 2009 Obligatoriske kontrollutslag i SL (Skatteetatens likningssystem) Lønnstakere/pensjonister Personlig næring Deltakerliknede selskap Aksjeselskap

6 Likningen 2009 Utfordringer: Manglende skjema totalt utslag Sent innkomne selvangivelser ca purringer Returpost pga feil adresse purringer og infobrev kommer ikke frem adresseendring må meldes Enhetsregisteret/ Folkeregisteret Flyttemelding-til-folkeregisteret/

7 Likningen 2009 Utfordringer forts. Mange vedlegg tomme vedlegg, eks. regnskapsnotat likningsskjema info om innvilget utsettelse Avviksmerke DLS ulike beløp på selskap og deltaker mangler skjema RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven viktig at alle selskap sender inn oppgaven har betydning for aksjonærens beholdningsoppgave

8 Likningen 2009 Utfordringer forts. Utfyllingsfeil i skjema RF Selvangivelse for aksjeselskaper, mv. reduserer ikke fremførbart underskudd med skattefradraget for underskudd 2008 fører fremførbart underskudd også som fremførbart kreditfradrag RF Avstemming av egenkapital mv. mangler antall aksjer RF Kreditfradrag ikke fullstendig utfylt, mangler RF-1149 manglende dokumentasjon

9 Likningen 2009 Ilagt forsinkelsesavgift: Personlig næringsdrivende: Selskap:

10 Purring på selvangivelsen Antall utsendte purrebrev til virksomheter % Personlige næringsdr. ca ,2 % DLS ,2 % AS ,6 %

11 Purring Ekstra service Ringerobot Oslo kemnerkontor ringer skattytere som ikke har levert selvangivelse ringer i hele Skatt øst legger igjen beskjed om at Skatteetaten har ringt, og oppgir telefonnummer som skattyter kan ringe tilbake på

12 Purring Ekstra service Ringerobot Oslo kemnerkontor Aksjeselskaper tidsrom ringt ca (av ) ringer styreledere som står oppført med mobiltelefon av de som ble kontaktet sa de enten ville levere eller ta kontakt tydelig økning på innleveringsstatistikken de ukene roboten holdt på

13 Purring Ekstra service Ringerobot Oslo kemnerkontor Personlige næringsdrivende tidsrom september ringt ca (av 8 008) av de som ble kontaktet sa de enten ville levere eller ta kontakt 148 av de som ringeroboten ikke fikk svar hos, tok kontakt med vakttelefonen på Jessheim tydelig økning på innleveringsstatistikken den uken roboten holdt på og i påfølgende uke

14 Skjønnslikning Antall skjønnsliknede skattytere ved klarsignal: % Personlig næringsdrivende ,8 % Aksjeselskap ,6 %

15 Skjønnslikning Antall med tilleggsskatt for manglende innlevering ved klarsignal Personlige næring Aksjeselskap

16 Nye tilleggsskatteregler fra 2010 tilleggsskatt omgjøres ikke til forsinkelsesavgift når klagen mottas innenfor klagefristen umiddelbar effektuering av tilleggsskatt selv om det er benyttet fremførbart underskudd ordinær skatt ved utlegg kan derfor være kr 0, men det er likevel utliknet tilleggsskatt tilleggsskatt kan ikke ilegges på beløp som er forhåndsutfylt på selvangivelsen

17 Nye tilleggsskatteregler fra 2010, fortsetter frivillig beriktigelse ikke tilleggsskatt unnskyldningsgrunnene skal anvendes i større utstrekning enn tidligere lovfestet en minstefrist på tre uker for å svare på varsel om tilleggsskatt ileggelse av skjerpet tilleggsskatt betinger strafferettslig beviskrav

18 Anmeldelser Anslag antall anmeldelser inntektsåret 2009 personlig næringsdrivende ca aksjeselskap; under vurdering Saker som vurderes anmeldt er bl.a.: Beløpsmessige store, i tillegg til grove skatte- og avgiftsunndragelser. Det vil i hver enkelt sak bli vurdert medvirkeres rolle med tanke på anmeldelse for medvirkning.

19 Utsettelser Antall utsettelser for inntektsåret 2009 ca lønnstakere/pensjonister og personlig næringsdrivende ca aksjeselskap og DLS av dette var ca på papir totalt For inntektsåret 2008 var totalantallet ca

20 Utsettelser, fortsetter 10 % søknaden viktig at retningslinjene for søknadene følges korrekt organisasjons-/fødselsnummer skattyter er i skattyterregisteret konsekvensen av feil er at hele søkermassen forkastes i våre systemer

21 Nyheter Endring i RF Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2010 (skjema vedlagt) oppgaven blir enklere med kun 1 side upersonlige deltakere skal benytte post 640 for skattemessig inngangsverdi 1. januar neste år viktig! post 1101 for alminnelig inntekt post 1140 for formue andre poster etter behov

22 Nyheter, fortsetter personlige deltakere skal i tillegg til postene 640, 1101 og 1140 benytte post 1143 for tillegg i alminnelig inntekt når det er mottatt utdeling fra selskapet (dersom aktuell) post 1145 ved gevinst/tap ved realisasjon (dersom aktuell) postene 1155 og 1156 ved jordbruksfradrag (dersom aktuell) post 1160 for personinntekt (dersom aktuell)

23 Nyheter, fortsetter fortløpende utsendelse av skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister flere skatteoppgjør mellom juni og oktober gitt virkning fra inntektsåret 2010, dvs. skatteoppgjøret som skattyterne mottar i 2011 forslag fra regjeringen utvidet klagefrist fra tre til seks uker gjelder alle skattytergrupper kunngjøring av skatteoppgjør bortfaller klage- og søksmålsfristen regnes fra når skatteoppgjøret er sendt skattyter

24 Nyheter, fortsetter arbeidsgruppe NUF i regi av SKD få mer helhetlig behandling på landsbasis avklaring av problemområder

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK Årsrapport for 2004 Innledning Innledning 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Brukerorientering 3 Brukerne er fornøyde 3 Pris for beste statlige nettsted 3 Forenklet fremgangsmåte for å få skatteattest 3

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2013 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Innhold Innledning Samfunnsansvar Nøkkeltall fra etatens drift

Innhold Innledning Samfunnsansvar Nøkkeltall fra etatens drift Årsrapport 2008 Innhold Innledning 3 Samfunnsansvar 4 Vårt samfunnsansvar 4 Den nye Skatteetaten 4 Service og imøtekommenhet 4 Mediebildet 4 Service til brukerne 5 Brukernes mening 5 Skatteopplysningen

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 3. utgave juni 2013 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2011 Grant Thornton informerer Nr. 2/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Ansatte - virksomhetens viktigste resurs! HSH fastslår i undersøkelser

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer