Utsendelse av medarbeidere til Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsendelse av medarbeidere til Norge"

Transkript

1 Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1

2 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre tlf tlf Ålborg, den Foredrag ved Brækhus Dege Advokatfirma, Norge - 2

3 OVERSIKT TEMA DEL I I. Norsk skatteplikt for arbeidsgiver og ansatte II. Norsk trygdeavgift for arbeidsgiver og ansatte III. Norsk/dansk skattetrekk IV. Nærmere om norsk beskatning av de ansatte V. Rapporteringsforpliktelser Ålborg, den Foredrag ved Brækhus Dege Advokatfirma, Norge - 3

4 I. Norsk skatteplikt for dansk arbeidsgiver og ansatte 1) Entrepriseoppdrag/prosjektoppgaver Arbeidsgiver: skattepliktig i Norge (28%) hvis fast driftssted DEFINISJON: Et fast forretningssted gjennom hvilket et foretagendes virksomhet helt eller delvis blir utøvet, jf Nordiske skatteavtale art 5. Fast driftssted 1: kontor, filial e.l. fast tilstedeværelse i Norge Fast driftssted 2: bygge- og monteringsarbeid over 12 mnd Fast driftssted 3: annet arbeid over 6 måneder (utgangspunkt) Fast driftssted 4: avhengig agent i Norge person som inngår bindende avtaler på vegne av det danske foretaket i Norge 4

5 I. Norsk skatteplikt for arbeidsgiver og ansatte 2) Utleie av arbeidskraft HOVEDREGEL arbeidsgiver: ikke skattepliktig i Norge UNNTAK: Fast driftssted eller avhengig agent i Norge HOVEDREGEL ansatte: skattepliktig i Norge fra dag én, jf Nordiske skatteavtale art 15 UNNTAK: ingen Innleie? husk solidaransvar for norsk skatt!!! Påse at din leverandør følger norske regler. 5

6 I. Norsk skatteplikt for arbeidsgiver og ansatte 3) Konsekvenser av norsk skatteplikt Nordiske skatteavtale (NSA) unngår dobbeltbeskatning Arbeidsgiver: får dansk skatt redusert med norsk skatt (kreditfradrag), NSA art. 25 Ansatt: får dansk skatt redusert med norsk skatt hvis beholder medlemskap i dansk trygdesystem (kreditfradrag) - egentlig unntak med progresjon, NSA art 25 Effektiv skatt: den høyeste av norsk eller dansk skatt 6

7 II. Norsk trygdeavgift for arbeidsgiver og ansatte 1) Norske trygdeavgifter Arbeidsgiver: Arbeidsgiveravgift - hovedregel 14,1% av brutto lønn mv til de ansatte (lavere satser i deler av Norge) Ansatt: Trygdeavgift 7,8% MÅ BETALES SELV OM HVERKEN ARBEIDSGIVER ELLER ANSATT ER SKATTEPLIKTIG I NORGE! Intet system for unngåelse av dobbelt betaling slik som for skatt (NSA) 7

8 II. Norsk trygdeavgift for arbeidsgiver og ansatte 2) Unntak fra Norske trygdeavgifter A 1 (tidligere E101) 8

9 II. Norsk trygdeavgift for arbeidsgiver og ansatte 2) Unntak fra Norske trygdeavgifter forts. EU/EØS system for samordning av trygdeytelser Arbeidsgiver og ansatte fritas for norske trygdeavgifter dersom fortsatt medlemskap i dansk trygdesystem A1: bekreftelse på medlemskap i dansk trygdesystem må innhentes for den enkelte ansatte (maks 2 år) A1 sendes NAV Internasjonalt i Norge = fritak for norske trygdeavgifter 9

10 III. Norsk/dansk skattetrekk Skattetrekk ved utbetaling av lønn til ansatte Krav om skattetrekk ved utbetaling av lønn etter norske og danske regler Den nordiske trekkavtalen avklarer hvilke lands regler som gjelder og til hvilket land skattetrekket skal betales Den nordiske trekkavtalen system for overføring av skattetrekk mellom landene (skatt trukket og betalt i Danmark kan overføres til Norge hvis ansatte er skattepliktige der) NT1 Vårt råd: følg norske regler hvis du er sikker på at de ansatte er skattepliktige i Norge Betales i Norge i 6 terminer, første gang 15. mars, så 15. mai osv Lønns- og trekkoppgaver ved årets slutt frist 31. januar 10

11 IV. Nærmere om norsk beskatning av de ansatte 1) «Bruttometoden» Alle ydelser fra arbeidsgiver er skattepliktige (lønn, utgiftsgodtgjørelse, dekning av besøksreiser) unntatt utgifter til mobilisering/demobilisering Må være bosatt i Danmark 10% standard fradrag maks NOK Enkelt, men ofte høyere skatt enn ved «nettometoden» 11

12 IV. Nærmere om norsk beskatning av de ansatte 2) «Nettometoden» Anvendes av pendlere (bor i Danmark, pendler til Norge) Familiependler: bor sammen med ektefelle/barn i Danmark Enslig pendler: eier dobbelt så stor bolig i Danmark som den som disponeres i Norge, eller at norsk bolig er under 30 kvm Besøksreiser kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver Bolig i Norge kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver NOK 192 per dag kan betales skattefritt til dekning av kostutgifter i Norge 12

13 IV. Nærmere om norsk beskatning av de ansatte 3) Norsk beskatningsnivå (nettometoden) Årslønn DKK = DKK i norsk skatt (18%) - uten norsk trygdeavgift Årslønn DKK = DKK i norsk skatt (26%) - med norsk trygdeavgift 13

14 IV. Nærmere om norsk beskatning av de ansatte 4) Gjennomføring av norsk beskatning Alle ansatte som har arbeidet i Norge får tilsendt en ferdig utfylt norsk selvangivelse fra norske skattemyndigheter Må som regel endres arbeidsgiver bør besørge bistand til de ansatte Leveringsfrist 30. april 14

15 V. Rapporteringsforpliktelser (skatterelatert) 1) Registrering i Brønnøysundregisteret Registrering i det norske ervhvervsregisteret og momsregisteret hvis avgiftspliktig omsetning Får norsk organsiasjonsnummer Norsk organisasjonsnummer benyttes ved gjennomføring av flere rapporteringsforpliktelser 15

16 V. Rapporteringsforpliktelser (skatterelatert) 2) RF-1199 rapportering av oppdrag og ansatte Rapportering av oppdrag i Norge Rapportering av ansatte som skal arbeide i Norge Plikten til å rapportere påhviler oppdragsgiver og oppdragstaker Gjelder hele «kontraktskjeden» - underleverandører og under-underleverandører Kontraktspartene kan avtale at én part (f.eks oppdragstaker skal forestå rapporteringen) Unnlatt rapportering kan medføre gebyr, tvangsmulkt og ansvar for skatter og avgifter 16

17 V. Rapporteringsforpliktelser (skatterelatert) 3) A1 Gir fritak for norske trygdeavgifter for arbeidsgiver og arbeidstaker Innhentes fra lokale trygdemyndigheter i Danmark Sendes NAV Internasjonalt Må vedlegges de ansattes norske selvangivelse 17

18 V. Rapporteringsforpliktelser (skatterelatert) 4) Lønns- og trekkoppgaver Rapportering av lønn og andre ydelser til ansatte som har arbeidet i Norge Gjelder uavhengig av norsk skatteplikt Ganske innfløkt søk råd! Danner grunnlaget for ferdig utfylte selvangivelser som sendes de ansatte Frist 31. januar gebyr ved forsinket/unnlatt levering 18

19 V. Rapporteringsforpliktelser (skatterelatert) 5) Norsk selvangivelse foretak/arbeidsgiver Alle får tilsendt fylles i praksis bare ut og leveres dersom skattepliktig i Norge (fast driftssted) Frist elektronisk levering 31. mai Frist levering på papir 30. mars Søk råd fra norsk rådgiver 19

20 V. Rapporteringsforpliktelser (skatterelatert) 6) Norsk selvangivelse ansatt Alle får tilsendt «ferdig» utfylt selvangivelse Må som regel endres søk råd (bør besørges av arbeidsgiver) Frist 30. april 20

21 Takk for oppmerksomheten! Toralv Follestad Advokat Telefon: E-post: , Ålborg, den Foredrag ved Brækhus Dege Advokatfirma, Norge - 21

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 3. utgave juni 2013 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å:

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å: Opplysningsplikten Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Erik Hetland og Ørjan Ovrid Tistel 1 Opplysningsplikten til SFU Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID HÅNDBOK FOR BEDRIFTSTILLITSVAGTE BYGNING Fellesforbundet Region Oslo byggfag Revisjon A 30.09.2002 INNLEDNING 1 Svart arbeid Flere og flere ønsker å luke

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer