Veiviser arbeidsgang årsskiftet. Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiviser arbeidsgang årsskiftet. Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål."

Transkript

1 Veiviser arbeidsgang årsskiftet Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål. Premietipset. Tips oss, få premie! Tips oss om andre bedrifter som også kan ha nytte av et godt lønnssystem. Tips oss, og mer info på

2 side 2 Veiviser arbeidsgang årsskiftet Følg denne arbeidsgangen i ditt arbeid ved avslutning av året og oppstart av det nye året så kommer du enkelt og greit i mål. Nr: Hva gjøres: Side: 1. LAG SISTE ORDINÆRE LØNN FOR DESEMBER INNEVÆRENDE ÅR 3 2. AVSLUTNING AV ARBEIDET MED INNEVÆRENDE ÅR 3 Personalforsikringer som skal innberettes på den enkelte ansatte 3 Elektronisk kommunikasjon bredbånd, fri telefon(herunder fri mobiltelefon mv). 3 Tillegg tilskudd og premier til pensjonsordninger 5 Hvordan registrere OTP 6 Refusjon arbeidsgiveravgift for sykepenger 8 3. TA SIKKERHETSKOPI AV INNEVÆRENDE ÅR 8 4. LES INN NY VERSJON FOR DET NYE ÅRET AV HOGIALØNN 8 5. OPPRETT NYTT ÅR 8 6. JUSTERINGER FØR LØNNSFØRING PÅ NYTT ÅR 8 7. LØNNS- OG TREKKOPPGAVER 9 Lønns- og trekkoppgaver på papir 9 forklaring til feltene på blanketten 10 Lønns- og trekkoppgaver direkte til Altinn 11 Lønns- og trekkoppgaver på fil/diskett 12 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver 13 Når skal lønns- og trekkoppgaver sender og når skal de ikke sendes. 14 Beløpsgrenser for utskrift av lønns- og trekkoppgave FÅ KVITTERING PÅ INNSENDTE OPPGAVER SEND INN ÅRSOPPGAVE ARBEIDSGIVERAVGIFT 17

3 side 3 LAG SISTE ORDINÆRE LØNN FOR DESEMBER INNEVÆRENDE ÅR Lag siste ordinære lønning for inneværende år. (Du trenger ikke lage noen ekstra lønnskjøringer for å innberette fordeler og lignende nå, det kan du gjøre senere). AVSLUTNING AV ARBEIDET MED INNEVÆRENDE ÅR Personalforsikringer som skal innberettes på den enkelte ansatte Du skal føre innberetningspliktig del av premie til gruppeliv- og/eller ulykkesforsikring på den enkelte ansatte. Hvis du har kjørt alle lønninger for året, gjør du det ved å kjøre en ekstra lønnskjøring. SLIK GJØR DU DET I HOGIALØNN: Få oversikt fra forsikringsselskap. Gå så inn i HogiaLønn og på det året det skal innberettes på. Gå inn i Lag lønn på alle de ansatte som personalforsikringer skal innberettes på. Det vil si, er all lønn for året allerede utbetalt, slett alle andre linjer. Finn riktig lønnsart (riktig kode til lønns- og trekkoppgaven) Lønnsarter i standard register: 430 Ulykkesforsikring (kode 116-A = fast felt) 410 Fri livsforsikring (kode 116-A = fast felt ) Hvis denne registreringen KUN inneholder lønnsarter for innberetning av forsikring, kan man få negativ nettolønn på en ansatt. Bruk i de tilfeller lønnsarten for forskuddtrekk (vanligvis 910) og angi 0 i beløp. Husk å kjøre både Kontroll og Bekreft, samt ta sikkerhetskopi FØR Bekreft. Bruk en dato i det året du skal innberette på når du skal angi utbetalingsdato. For eksempel Elektronisk kommunikasjon bredbånd, fri telefon(herunder fri mobiltelefon mv). Følgende regler gjelder for inneværende år: Arbeidstakere som har en fri elektronisk kommunikasjonstjeneste beskattes for et standardbeløp på inntil kr pr. år. Det legges inn et skattefritt bunnbeløp på kr for å skjerme dem som har lave kommunikasjonsutgifter i yrket. Utgifter som overstiger kr (bunnbeløp på kr skattepliktig standardbeløp på kr ) ansees å falle på yrkesbruk i sin helhet og er skattefritt. Dersom utgiftene er lavere enn kr (bunnbeløp kr skattepliktig standardbeløp på kr ), reduseres den skattepliktige fordelen tilsvarende. Arbeidstakere som har to eller flere frie elektroniske kommunikasjonstjenester beskattes for et standardbeløp på inntil kr Det legges inn et skattefritt bunnbeløp på kr for å skjerme dem som har lave kommunikasjonsutgifter i yrket. Utgifter som overstiger kr (bunnbeløp på kr skattepliktig standardbeløp på kr ) ansees å falle på yrkesbruk i sin helhet og er skattefritt. Dersom utgiftene er lavere enn kr (bunnbeløp kr skattepliktig standardbeløp på kr ), reduseres den skattepliktige fordelen tilsvarende.

4 side 4 Innberetning gjøres i kode 130-A Elektronisk kommunikasjon - bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv. Det skal beregnes skatt og arbeidsgiveravgift. I tillegg til fordelsbeløpet, skal det innberettes Dekket av arbeidsgiver, dekket av arbeidstaker, antall kommunikasjonstjenester og periode. Oppsummering. Fakturabeløp inkl mva: En tjeneste To eller flere tjenester Skattefritt Skattepliktig Skattefritt over HVORDAN REGISTRERE i HOGIALØNN: Få oversikt over hva den ansatte skal ha dekket, hva som er betalt av telefonregninger. Gå inn i HogiaLønn på det året innberetningen skal gjøres. I ansattregistret på skillekortet Diverse oppgis antall kommunikasjonstjenester og tidsrom. Gå inn i Lag lønn på alle de ansatte som Trekkpliktig fri telefon skal innberettes på. Om all lønn for året allerede er utbetalt, må alle andre linjer slettes. Lønnsart i standard register er: 530 Elektronisk kommunikasjon (innberettes i kode130-a) Oppgi beløp som skal innberettes i Sats feltet. Dette skal være det beløp den ansatte skal fordelsbeskattes for. Dvs. kr om en kommunikasjonstjeneste, kr om to eller flere kommunikasjonstjenester. Dette forutsetter årlig dekning av arbeidsgiver på mer enn kr henholdsvis kr pr. år. Dekning av arbeidstaker reduserer fordelen. Se egne veivisere på Kundeservice, Veivisere, Naturalytelser for mer spesifikk veiledning. På tilleggsinformasjon til Lønns- og trekkoppgaven oppgir du hva som er dekket av arbeidsgiver og evt. Det som er dekket av arbeidstaker. Dersom du ikke kjører dette sammen med en vanlig lønn, kan du få et negativt beløp til utbetaling på den ansatte. Det er normalt forskuddstrekk som er beregnet. Når all lønn er kjørt for året, kan du ikke trekke dette. Angi derfor lønnsart 910 og 0 i Sats for å overstyre. Kjør Kontroll og bekreft. Husk å ta sikkerhetskopi FØR Bekreft. Du kan bruke både som lønnsperiode og utbetalingsdato, dersom du ikke kjører dette sammen med en vanlig lønn.

5 side 5 Tillegg tilskudd og premier til pensjonsordninger herunder Obligatorisk Tjenestepensjon Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal IKKE innberettes på lønns- og trekkoppgavene til de enkelte ansatte. For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har sitt arbeidssted, opprettes det en lønnsart for å kunne legge inn beløpet i lønnskjøringen. Lønnsart Lønnsarten ser slik ut: Du kan opprette den selv, eller du kan hente den inn fra grunnregister under Verktøy Registervedlikehold Hente.

6 side 6 Hvordan registrere OTP Du kan registrere på en eller flere av dine eksisterende ansatte eller du kan opprette en eller flere fiktive ansatte. Det viktige er at OTP blir registrert på ansatte som tilhører de arbeidssteder som det skal beregnes arbeidsgiveravgift for. Oppretting av fiktiv ansatt for å bruke til registrering av OTP Kan se slik ut i ansattregisteret: Angi Kontant på ubetalingsmåte, bedriftens kommunenummer som skattekommune og arbeidssted som arbeidsgiveravgiften av OTP skal beregnes etter.

7 side 7 Lag lønn Skattedirektoratet ønsker at bedriften betaler arbeidsgiveravgift på innbetalt beløp, på den terminen beløpet betales. Vi legger derfor beløpet inn på de ansatte i en lønnskjøring på aktuell termin, evt. kan beløpet legges inn i en egen lønnskjøring på en ansatt eller en fiktiv ansatt. Beløpet påvirker kun Grunnlag arbeidsgiveravgift. Dersom du ikke ønsker å dele opp beløpet på alle de ansatte, kan du legge alt inn på en ansatt. Beløpet påvirker jo verken nettolønn eller skrives ut på lønnsslippen. Pass bare på at du får fordelt beløpet på ansatte i forhold til hvilken arbeidsgiveravgiftssone det gjelder. Under kontroll og bekreft kan du velge å kjøre kun OTP og refusjon. Dersom de skal kjøres sammen med vanlig lønn, må du hake av på at de skal inkluderes. HVILKE BELØP ER REGISTRERT Under Rapporter, skillekortet Diverse kan du ta ut en rapport over hva som er registrert av tillegg tilskudd pensjoner. ÅRSOPPGAVEN FOR ARBEIDSGIVERAVGIFT Beløpene kommer i egen kolonne på Årsoppgaven for arbeidsgiveravgift..

8 side 8 Refusjon arbeidsgiveravgift for sykepenger Du kan ved å ta ut rapporten Refusjon arbeidsgiveravgift under skillekortet Diverse, se hva som er registrert tidligere i året. Summene blir skrevet ut på årsoppgaven for arbeidsgiveravgift Se Kundeservice, Veivisere, Offentlig innrapportering. Skriv ut oppgavene over Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 6.termin. Disse sendes inn som vanlig. TA SIKKERHETSKOPI AV INNEVÆRENDE ÅR Dette gjør du under ARKIV i menylinjen, valget Sikkerhetskopiering og Ta sikkerhetskopi. LES INN NY VERSJON FOR DET NYE ÅRET AV HOGIALØNN Når du har lagt inn denne versjonen av HogiaLønn, har du også fått inn skattetabellene for Dette MÅ du for at skatteberegningen skal bli riktig på ansatte i år Dersom du er inne på inntektsår 2012, blir skatten beregnet etter 2012-tabeller. OPPRETT NYTT ÅR For å lage nytt år, det vil si 2013, går du inn på ditt firma på år Gå så inn på valget Nytt kalenderår under Arkiv. HogiaLønn justerer selv feriedager på den ansatte automatisk slik at det blir rett på år Etter at du har opprettet år 2013, kan du gå tilbake til år 2012 og fortsette arbeidet med årsoppgjøret. For eksempel registrere fordeler på den ansatte (forsikringer og lignende), samt skrive ut alle rapporter. I HogiaLønn ligger tidligere og inneværende år som selvstendige firmaer. Dvs. du finner alle i firmalisten. Inneværende år heter kun firmanavnet mens tidligere år har inntektståret i parentes etter firmanavnet. JUSTERINGER FØR LØNNSFØRING PÅ NYTT ÅR Hva skal gjøres på nytt år? Skattetabeller Lese inn nye skattetabeller fra fil hentet i Altinnportalen. Husk at ansatte allikevel alltid må levere skattekort til arbeidsgiver. Dersom du ikke har mottatt nye skattekort på fil, må du gjøre evt. endringer på hver ansatt i ansattregistret. Se Kundeservice, Veivisere, Årsoppgjør, Motta neste års skattetabeller maskinelt for beskrivelse av innlesing av fil. Ansatte som har sluttet Slette ansatte som sluttet i fjor og IKKE skal ha utbetalt noe i år. Det vil si at de da fikk utbetalt alle feriepenger i fjor. Ta gjerne ut en feriepengeliste, Utbetales i år, for kontroll.

9 side 9 Firmabil Dersom den ansatte har firmabil og har byttet i løpet av 2012 må du slette bilen fra den ansatte som vedkommende ikke har i 2013 og flytte aktuell bil opp. Antall kommunikasjonstjenester Dersom den ansatte har kommunikasjonstjenester som betales av arbeidsgiver og har endret antall i løpet av året, må du slette fra den ansatte det som ikke lenger gjelder i 2013 og flytte aktuelt antall tjenester opp. Feriedager Juster feriedager på de ansatte under skillekortet dager og datoer om nødvendig. For flere endringer som gjelder år 2013 se Nyheter i HogiaLønn versjon som blir lagt ut på når oppdateringen er lagt ut. Det vil bli sendt ut nyhetsbrev om dette. Lag lønn faste lønnsarter Du kan hente inn faste lønnsarter så du slipper å legge disse inn på nytt. Det gjør du ved å klikke på Hente faste l.art. Dette forutsetter dog at du benyttet deg av faste lønnsarter i LØNNS- OG TREKKOPPGAVER Oppgavene som skal sendes inn finner du under Rapporter, skillekortet Årsoppgaver. Lønns- og trekkoppgaver på papir Blankettene må hentes på ditt lokale kemnerkontor. Det skal være mulig å hente de fra 1. Desember Det finnes flere typer blanketter å velge mellom. Når du skal skrive ut fra HogiaLønn er det følgende blanketter som skal benyttes: Lønns- og trekkoppgaver: RF-1015 A4 for bordlaser Årsoppgave: RF-1025 Årsoppgave/følgeskriv Hent noen eksemplar flere enn du har behov for. Det kan gå med noen blanketter for å tilpasse utskriften. Nedlasting Blankettene kan også lastes ned fra Du velger blankett etter RF nummer. Pass på at du får blankett for rett år. HogiaLønn har PDFformatet som grunnlag for utskrift.

10 side 10 Lønns- og trekkoppgave - forklaring til feltene på blanketten Her beskrives hvert felt som skrives ut på selve blanketten Arbeidsgiverens navn og adresse Hentes fra Firmaopplysninger under ARKIV, feltene Firmanavn, Gateadresse og Postnummer og sted. Organisasjonsnummer Hentes fra Firmaopplysninger under ARKIV, feltet Organisasjonsnummer. Kontorkommune Hentes fra Firmaopplysninger under ARKIV, feltet Kommunenummer. Kommunenavn hentes fra Kommuneregisteret. Arbeidstakerens navn og adresse Hentes fra Ansattregisteret under REGISTER. Fødselsnummer Hentes fra Ansattregisteret under REGISTER, feltet Fødselsnummer. Skattekommune Hentes fra Ansattregisteret under REGISTER, feltet Skattekommune. Har arbeidstakeren vært ansatt gjennom hele året? For eksempel gjelder følgende for lønns- og trekkoppgaven for 2011: Dersom arbeidstakeren har Ansattdato som er før og det ikke er registrert Sluttet dato, vil det bli satt kryss på Ja. Dersom arbeidstakeren har Ansattdato etter og det ikke er registrert Sluttet dato, vil det bli satt kryss på Nei og perioden skrives i tekstfeltet. Dersom arbeidstakeren har Ansattdato før og det er registrert Sluttet dato i 2012, vil det bli satt kryss på Nei og perioden skrives i tekstfeltet. Dersom arbeidstakeren har både Ansattdato og Sluttet dato før , vil det bli krysset av på Nei og det vil ikke bli skrevet noe i tekstfeltet. Dette er spesielt aktuelt for utbetaling av feriepenger opptjent i Dersom arbeidstakeren har arbeidet kun i perioder, vil det bli krysset av på Nei og antall dager i feltet Ansatt antall dager vil bli skrevet ut dersom det er haket av i Ansatt til og fra i ansattregistret. Endringsoppgave Ved X her skrives det kun ut transaksjoner som er av typen endringsoppgave. Oppgaven gjelder for sjøfolk Henter kun transaksjoner som er av typen sjømann. Se egen beskrivelse. 111-A Lønn, honorar mv Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 111-A. 112-A Trekkpliktige naturalytelser Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 112-A. 116-A Skattepliktig del av ulykkesforsikring Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 116-A.

11 side Feriepengegrunnlag Beløp hentes fra akkumulator 104 Årets feriepengegrunnlag. Hvis det for en ansatt er utbetalt alt av skyldige feriepenger, kan du velge at feriepengegrunnlaget allikevel skal skrives ut. Se under ARKIV, Offentlige, Statens satser, skillekortet L og T grenser. 313 Underholdsbidrag Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 313. Beløpet skrives ut uten fortegn, det vil si positivt, selv om det er et fradrag. (Dette gjelder dog ikke utskriften Kladd A4, der de reelle verdiene skrives ut). 316 Underholdsbidrag Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 316. Beløpet skrives ut uten fortegn, det vil si positivt, selv om det er et fradrag. (Dette gjelder dog ikke utskriften Kladd A4, der de reelle verdiene skrives ut). 950 Forskuddstrekk Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 950. Beløpet skrives ut uten fortegn, det vil si positivt, selv om det er et fradrag. (Dette gjelder dog ikke utskriften Kladd A4, der de reelle verdiene skrives ut). 211 Pensjoner Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 211. Tidsrom for pensjon blir hentet fra feltet Tidsrom for pensjon i Ansattregisteret på den ansatte. 311 Fagforeningskontingent Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 311. Beløpet skrives ut uten fortegn, det vil si positivt, selv om det er et fradrag. (Dette gjelder dog ikke utskriften Kladd A4, der de reelle verdiene skrives ut). 312 Premie til pensjonsordning Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 312. Beløpet skrives ut uten fortegn, det vil si positivt, selv om det er et fradrag. (Dette gjelder dog ikke utskriften Kladd A4, der de reelle verdiene skrives ut). 314 Premie til fond og trygd Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 314. Beløpet skrives ut uten fortegn, det vil si positivt, selv om det er et fradrag. (Dette gjelder dog ikke utskriften Kladd A4, der de reelle verdiene skrives ut). 401 Utbetaling til næringsdrivende Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode Trekkfri bilgodtgjørelse Sum av alle transaksjoner som går til lønns- og trekkoppgave kode 711. Antall km. blir også hentet fra transaksjonene til ovennevnte kode. Kode / Beløp / Tekst Kode, beløp og tekster hentes fra transaksjonene og fra lønns- og trekkoppgavekoderegistret. For å se de spesifikke transaksjonene, se under Vise, Detaljer lønns og trekkoppgaver. Lønns- og trekkoppgaver direkte til Altinn Lønns- og trekkoppgaver kan sendes direkte til Altinn fra HogiaLønn. Skatteetaten gjør endringer i forhold til innsendingen for 2012 og disse er i skrivende stund ikke ferdige. Vi vil derfor komme med nyhetsbrev når det foreligger en versjon av HogiaLønn der denne innsendingen kan gjøres og det vil også bli laget en veiviser på hvordan innsendingen gjøres i praksis.

12 side 12 Lønns- og trekkoppgaver på fil/diskett Denne muligheten finnes også i år. Fil sendes på CD/diskett til: Send CD en/disketten til Skattedirektoratet: Skattedirektoratet Grunnlagsdata - Innhenting Postboks 6551 Etterstad 0606 Oslo Når filen skapes lagres den der du har angitt under Arkiv, Innstillinger, skillekortet Program/data. For eksempel: Ved å klikke på endre kan du bestemme at du skal lagre filen på diskettstasjon A for eksempel. Under skillekortet Generelt angir du om du vil ha kvittering på skjerm når du velger Rapport på fil.

13 side 13 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver Årsoppgaven foreligger som en liggende blankett. Kan skrives ut på hvitt papir eller blankett RF Blanketten fåes hos Kemneren eller lastes ned fra Om du laster ned fra internett så er det PDF blanketten du skal laste ned. Du må da i tillegg hake av på elektronisk. Trykt blankett RF-1025: Venstremarg 3.3 Toppmarg 1.90 Fra Internett RF-1025 PDF-format: Venstremarg 3.4 Toppmarg 1.00 OBS! Dette er kun ment som en indikasjon på hva du kan begynne å prøve med. Det er ikke sikkert de passer til din skriver. Linjene på Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver Nedenfor beskrives feltene som skrives ut av HogiaLønn: Til skatteoppkrever/fra arbeidsgiver Her oppgis navn og adresse til skatteoppkreveren (kemner/kommunekasserer) i den kommunen hvor terminoppgaven er innberettet og arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk innbetalt siste inntektsår. Adressen hentes fra kommuneregistret. Opplysninger om arbeidsgiver skal oppgis, herunder organisasjonsnummer (fødselsnummer), næringskode, navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dette hentes fra firmaopplysningene. E-postadresse og telefon skal oppgis for at skatteoppkreveren skal kunne kontakte arbeidsgiver ved eventuelle feil eller mangler i årsoppgaven. Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Dersom virksomheten har blandet virksomhet må det leveres flere oppgaver, en for hver beregningsmåte. AA Generelle næringer BB Helseforetakene og deler av statsforvaltningen CC Produksjon av enkelte stålprodukter etc. DD Dyrking av jordbruks- og hagevekster etc. EE Kun innberetning av forskuddstrekk GG Veitransport JJ - Svalbard Sammendrag av lønns- og trekkoppgaver Antall maskinelle LTO: Her oppgis totalt antall innsendte maskinelle lønns- og trekkoppgaver. Tall blir lagt inn her når du markerer Maskinelt under Lønns- og trekkoppgaver levert. Antall manuelle LTO: Her oppgis totalt antall manuelle lønns- og trekkoppgaver som følger med oppgaven. Tall blir lagt inn her når du markerer Manuelt under Lønns- og trekkoppgaver levert. Sum forskuddstrekk: Her oppgis sum trukket forskuddstrekk. Dvs. sum av Lønns- og trekkoppgave kode 950 for alle ansatte. Samlede oppgavepliktige ytelser fra maskinelle LTO: Her summeres oppgavepliktige beløp fra alle de maskinelle lønns- og trekkoppgavene unntatt kodene 000, 250, 311 til og med 316 og 950. Samlede oppgavepliktige ytelser fra manuelle LTO: Her summeres oppgavepliktige beløp fra alle de maskinelle lønns- og trekkoppgavene unntatt kodene 000, 250, 311 til og med 316 og 950. Utbetalt under grensen for oppgaveplikt: Her oppgis utbetalinger til personer som ikke har mottatt mer enn kr i året. For utbetalinger fra ideelle organisasjoner og institusjoner er denne grensen kr Sum: Her summeres feltene Svalbard Disse feltene fylles bare ut av arbeidsgivere med arbeidstakere som skattlegges etter Svalbardskatteloven. Dersom felt 5.0 er fylt ut, skal en kopi av årsoppgaven sendes skatteoppkreveren for Svalbard v/troms skattefogdkontor. Antall lønnsoppgaver samt trekkpliktige ytelser på Svalbard skal i tillegg til å oppgis under felt 5.0 også taes med i felt 4.0 og 9.0

14 side Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag Organisasjonsnummer: Til den enheten det skal beregnes avgift for. For ambulerende virksomheter, se SKD melding nr. 5/07. Kommunenummer: Der enheten driver sin virksomhet Kommunenavn: Der enheten driver sin virksomhet Sone: Der enheten driver sin virksomhet (1, 1A, 2, 3, 4, 4A eller 5) Grunnlag: Totalt grunnlag som det skal beregnes avgift av, inkludert avgiftspliktige beløp under grensen for oppgaveplikt. Tilskudd til pensjon: Arbeidsgivers andel av avgiftspliktig tilskudd/premie til kollektive pensjonsordninger (herunder OTP) som er innbetalt i løpet av året. Du kan i HogiaLønn ta ut rapport over hva som er registrert gjennom året under Rapporter, Diverse, Tillegg tilskudd pensjoner. Sum brutto: Her summeres grunnlag og tilskudd pensjon Refusjon: Refusjonsgrunnlag (sykelønn mv. som er refundert fra NAV) som skal redusere avgiftsgrunnlaget. Du kan i HogiaLønn ta ut rapport over hva som er registrert gjennom året under Rapporter, Diverse, Refusjon arbeidsgiveravgift.. Sum netto. Beregnes ved å ta sum brutto minus refusjon. 9.0 Sum alle koder fra manuelle LTO Her skrives sum av alle beløp fra alle kodene fra de manuelle lønns- og trekkoppgavene, bortsett fra kode 000, ut. Beløpene summeres uten hensyn til fortegn Pensjon 10.1 Har arbeidsgiver avtale om pensjonsordning for arbeidstakerne? Det skal krysses av for Ja eller Nei Navn på pensjonstilbyder: Her skrives for eksempel inn navn på bank, forsikringsselskap. Fra og med versjon , kan dette registreres i Firmaopplysningene! 11.0 Underskrift Underskrift fra arbeidsgiver attesterer at denne oppgaven stemmer med mine/våre regnskaper/noteringer og at det med mitt/vårt vitende ikke er noe uriktig i oppgaven. Jeg/vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar og gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. Når skal lønns- og trekkoppgaver sendes og når skal de ikke sendes. To ulike grensebeløp Det er to ulike grensebeløp uavhengig av om det er et skattefritt selskap man kjører lønn for eller ikke. Ikke oppgaveplikt - lønn under Gjelder for vanlige bedrifter Det er ikke lønnsoppgaveplikt når samlede utbetalinger, dvs. (kodegruppe 100, 150 og 500) lønn, skattepliktige naturalytelser og trekkpliktige godtgjørelser til en person i løpet av kalenderåret ikke overstiger kr. 1000,-. I slike tilfeller er beløpet heller ikke skattepliktig inntekt. Slike utbetalinger skal med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Beløp i kodegruppene 200 og 400 skal alltid innberettes. Beløpet overskrides Dersom grensen overskrides skal hele beløpet innberettes. Ikke oppgaveplikt - godtgjørelser under 1000 Utbetaling av trekkfrie godtgjørelser som ikke overstiger kr. 1000,- pr. år pliktes ikke lønnsinnberettet. Kodegruppene 600, 700 og 800. Skattefrie selskaper, foreninger m.v. Kryss av i ruten Skattefritt selskap, forening. Finnes under ARKIV under FIRMAOPPLYSNINGER.

15 side 15 Ikke oppgaveplikt - lønn under 4000, skattefrie selskaper, foreninger m.v. Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av kalenderåret ikke overstiger kr. 4000,-, dvs. kodegruppe 100, 150 og 500, skal det skattefrie selskapet, foreningen m.v. ikke foreta innberetning av beløpet. Det skal heller ikke foretas forskuddstrekk og fordelen er ikke skattepliktig eller pensjonsgivende. Beløpet skal med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Beløp i kodegruppe 200 og 400 skal alltid innberettes. Grensen overskrides Om lønnsutbetalingen overstiger kr. 4000,- skal hele beløpet innberettes. Beløpet er da også skattepliktig og trekkpliktig og går inn i grunnlaget for arbeidsgiveravgift og pensjonsgivende inntekt. Ikke oppgaveplikt - godtgjørelser under Utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser til dekning av merutgifter med inntil kr ,- er også fritatt fra lønnsoppgaveplikt. Ikke oppgaveplikt - under 50 reisedøgn/dager Diett- og overnattingsgodtgjørelse til person som ikke har lønnet stilling i selskapet/organisasjonen, er også fritatt fra innberetning hvis mottakeren ikke har mer enn 50 reisedøgn/dager i løpet av året og godtgjørelsen er basert på statens satser og legitimasjonskrav. Godtgjørelsen vil da være trekkfri, avgiftsfri og skattefri, og den er ikke pensjonsgivende. Kombinasjon begge grenser Ovennevnte grense kan kombineres med unntaket fra innberetning for medlem som mottar inntil i trekkfri utgiftsgodtgjørelse på grunn av innsats eller opptreden for sin forening. En slik person kan med andre ord ha inntil 50 reisedøgn i løpet av året med diett- og overnattingsgodtgjørelse etter statens regulativ og i tillegg motta annen trekkfri utgiftsgodtgjørelse med inntil uten at forholdene vil utløse innberetningsplikt. Trukket skatt Dersom det på personer som går under grensen for oppgaveplikt er trukket skatt, så skal kun skatten innberettes.

16 side 16 Beløpsgrenser for utskrift av lønns- og trekkoppgave Vanlige bedrifter: Utbetaling under Utbetaling av godtgj. und Trukket skatt Lønns- og trekkoppgave kr ja ja ja ja - kun skatt ja ja nei nei ja nei ja ja - kun skatt + godtgj. ja nei nei ja - kun godtgj. nei ja ja ja nei ja nei ja nei nei nei Ja ja (kodegruppe 200 eller 400) ja nei Ja Skattefrie selskaper: Utbetaling under kr Utbetaling av godtgjørelse under kr Under 50 reisedøgn Trukket skatt Lønns- og trekkoppgave Ja Ja Ja Ja ja - kun skatt Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Ja ja - kun godtgj. og skatt Ja Nei Ja Nei ja - kun godtgj. Ja Ja Nei Ja ja - kun døgn + skatt Ja Ja Nei Nei ja - kun døgn Ja Nei Nei Ja ja - kun godtgj. + døgn + skatt Ja Nei Nei Nei ja, kun godtgj. + døgn Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Ja ja (kodegruppe 200 eller 400) Ja Ja Nei ja kun kode- gruppe 200 eller 40

17 side 17 FÅ KVITTERING PÅ INNSENDTE OPPGAVER Har du sendt inn lønns- og trekkoppgavene på diskett eller cd får du tilbake en kvittering på papir som viser hva du har sendt inn. Den skal stemme med den kvitteringen du fikk fra HogiaLønn når du laget filen. Kontroller at det stemmer. SEND INN ÅRSOPPGAVE ARBEIDSGIVERAVGIFT Når denne skal sendes inn, kommer an på hvordan du leverer lønns- og trekkoppgavene. Det vil si om du leverer på papir eller på diskett/cd. Hvis du har levert på papir: Da skal årsoppgave arbeidsgiveravgift leveres inn sammen med lønns- og trekkoppgavene. Hvis du leverer på diskett/cd: Da skal du sende inn årsoppgave arbeidsgiveravgift når du har fått kvittering på innsendte lønns- og trekkoppgaver fra Skattedirektoratet. Hvis du ikke har fått en slik kvittering skal du allikevel senest den 31. januar sende inn årsoppgave arbeidsgiveravgift til kommunen. Hvis du leverer via Altinn: Årsoppgaven du mottar i meldingsboksen i Altinnportalen erstatter manuell innsending av årsoppgave. Oppgaven blir sendt elektronisk til skatteoppkrever. Det betyr at du ikke skal sende inn Årsoppgaven til skatteoppkreveren.

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen 03.12.2015 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal IKKE innberettes

Detaljer

Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen

Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen 29.10.2014 Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen Det skal ikke svares arbeidsgiveravgift av ytelser trygden yter godtgjørelse for. I praksis innberetter arbeidsgiver de aktuelle ytelsene

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt, samt

Detaljer

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 gjelder fra 1. termin 2007 Forklaring til feltene: Alle numeriske felt skal høyrestilles med foranstilte nuller. feltene.

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 09.10.2012 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, oktober 2012 Ny versjon av HogiaLønn 2012.4 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Installer ny versjon

Detaljer

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt.

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips)

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips) NYE HogiaLønn på 1 2 3 KOMME IGANG! (praktiske tips) Her finner du tips til hvordan du skal begynne arbeidet med HogiaLønn, samt arbeidsgang for å lage en lønning. Hvordan du KOMMER I GANG med NYE HogiaLønn!

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Fri telefon Avstemming av dekket av arbeidsgiver og dekket av arbeidstaker, endring antall abonnement

Fri telefon Avstemming av dekket av arbeidsgiver og dekket av arbeidstaker, endring antall abonnement Fri telefon Avstemming av dekket av arbeidsgiver og dekket av arbeidstaker, endring antall abonnement Innberetning av Fri telefon (Elektronisk kommunikasjon) bør avstemmes et par ganger i året slik at

Detaljer

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir.

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig fra første utbetaling Selskapet er avgiftspliktig fra første utbetaling. Årsaken til dette er at selskapets lønnsutbetalinger vil være over grensen

Detaljer

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året.

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Aldri arbeidsgiveravgiftspliktig Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. Men den ansatte går over

Detaljer

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for selskapet Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller hvordan

Detaljer

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen:

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen: 04.02.2016 Yrkesbil fordelsbeskatning Denne veiviseren gjelder skatt og avgift for privat bruk av firmabil, såkalt yrkesbil. Det vil si, privat bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler under 7 501 kg.

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for ansatt En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 03.02.2016 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, februar 2016 Ny versjon av HogiaLønn 2016.2 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Nyheter og forbedringer

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Firmabilregisteret Bilen må registreres i Firmabilregisteret. Dette finner du under Register i menylinjen.

Firmabilregisteret Bilen må registreres i Firmabilregisteret. Dette finner du under Register i menylinjen. 14.07.2015 Firmabil fordelsbeskatning Denne veiviseren informerer om hvordan beløpene den ansatte skal betale skatt av og det skal beregnes arbeidsgiveravgift av, regnes ut. Beløp og satser i regneeksemplene

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

FAGFORENINGSKONTINGENT

FAGFORENINGSKONTINGENT 24.05.2012 FAGFORENINGSKONTINGENT Dersom arbeidstaker skal trekkes for fagforeningskontingent, må du først opprette fagforeningen. Det gjør du under Register, Fagforeninger. Identitet er kun en intern

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016

Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016 Visma Lønn Avslutning 2015 Oppstart 2016 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2015... 2 Installasjon av ny versjon... 2 Aktuelle satser i forbindelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Innhold INNLEDNING... 1 OM LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 1 NYTTIG Å

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Hvordan sende inn A-MELDINGEN?

Hvordan sende inn A-MELDINGEN? 30.11.2016 Hvordan sende inn A-MELDINGEN? A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten. Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder innmelding til AA-register

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 20.03.2015 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2015 Revidert mars 2015 Ny versjon av HogiaLønn 2015.2 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Installer

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 12.06.2015 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, juni 2015 Ny versjon av HogiaLønn 2015.3 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Installer ny versjon med

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift ARBEIDSGIVERE Arbeidsgivere med kontorkommune Kristiansund skal sende inn terminoppgave for forskuddstrekk og beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift samt betaling av dette til skatteoppkreveren i Kristiansund.

Detaljer

REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE

REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE 23.07.2013 REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE Beregning av arbeidsgiveravgift... 2 Firma som har kun en avdeling/ett arbeidssted... 3 Hvordan løses dette i HogiaLønn?...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret Håndbok Easy-Regn Utdrag håndbok Årsoppgjøret 2006-2007 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver...1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...3

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2018-1 22.12.2017 Harmoni Lønn versjon 2018-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2018 Oppdaterte tabeller for avgiftssoner og postnummer

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Ny versjon av HogiaLønn Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, september 2014 Ny versjon av HogiaLønn 2014.3 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Hvordan installere ny versjon

Detaljer

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn:

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn: 12.05.2016 Under grense for rapporteringsplikt Eksempel 1: Honorar under og over grense Pjokken får utbetalt lønn/honorar under grense i januar. I februar får han utbetalt utgiftsgodtgjørelse under grense.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 15.12.2014 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, november 2014 Revidert desember 2014 Ny versjon av HogiaLønn 2014.4 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Desember 2011 INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2011...2 Skattetrekktabeller for 2012...2 Lønns- og trekkode

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL 20.06.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ FIL Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn på fil til Statistisk Sentralbyrå. Kort fortalt må følgende

Detaljer

Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager.

Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager. 02.06.2017 Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager. side 2 Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger Når kan vi

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT 20.02.2012 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN PÅ CD/DISKETT Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn pr fil til Statistisk Sentralbyrå. Kort fortalt må følgende

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037

Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037 Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037 Sist oppdatert: 16.12.2011 Innledning Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal arbeidsgiver

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR 01.03.2012 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 4 Sjekke status

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer