Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon"

Transkript

1 Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014

2 1 Innledning Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.) Skattepliktig beløp Verdsettelse av sjablonfordelen Dekning i form av naturalytelse Refusjon etter bilag Elektronisk kommunikasjonstjeneste som faller utenfor sjablonregelen Arbeidstaker har ikke tjenestlig behov Arbeidstaker leverer ikke originalbilag til arbeidsgiver Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse Innholdstjenester tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester 13 5 Merknader for lønns- og trekkoppgaven

3 1 INNLEDNING Dokumentasjonen inneholder punkter fra nytt regelverk og bruk av lønnarter i forbindelse med innberetning av elektronisk kommuniskajonsstjeneste gjeldende fra Deler av innholdet i dokumentasjonen er hentet fra Infotjenester AS. Vi vil også gjøre oppmerksom på at dere som har brukt telefonartene i 7000 serien, f.o.m. januar 2014 må fjerne arten 7300 fra faste transaksjoner selskap. 2 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTJENESTE (TELEFON, MOBILTELEFON, BREDBÅND O.L.) 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse av sjablonfordelen Hvis arbeidstaker får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver, skal fordelen verdsettes til kr pr. år. Det er en forutsetning for slik sjablonbeskatning at arbeidstaker har tilgang til tjenestene utenfor ordinær arbeidssituasjon og at arbeidstaker har tjenestlig behov for kommunikasjonstjenestene. Den skattepliktige sjablonfordelen skal settes til kr pr. år uansett om arbeidsgiver dekker en eller flere kommunikasjonstjenester. 2.2 Dekning i form av naturalytelse Når abonnementet står i arbeidsgivers navn og arbeidsgiver dekker utgiftene direkte til tjenesteleverandøren, vil det foreligge en naturalytelse. Den skattepliktige fordelen skal settes til kr pr. år uansett om den faktisk utgiften er høyrere eller lavere enn dette beløpet. Det er den ansattes private fordel ved slik dekning som skal beskattes, og etter gjeldende regler settes markedsverdien av fordelen til kr pr. år. Hvis arbeidstaker bare disponerer tjenestene en del av året, skal arbeidstaker beskattes forholdsmessig for hele og påbegynte måneder. 3

4 Art 8380 kan brukes til et fast skattepliktig beløp pr. mnd., kr 366. Arten kan legges i faste transaksjoner i stillingsbildet. Legg inn deres egen konto, en avgiftspliktig konto på arten: 4

5 I grensebildet til art 8380 kan det være en fordel å legge maks beløp og akkumulator for arten 8380: 5

6 Motpost 8390 utløses av art Legg inn deres egen konto, en ikke avgiftspliktig konto: 2.3 Refusjon etter bilag Hvis abonnementet står i arbeidstakers navn og arbeidstaker får refundert utgiftene etter bilag, skal også fordelen settes til kr pr. år. I slike tilfeller skal imidlertid fordelen begrenses til det refusjonsbeløpet som arbeidstaker har mottatt. Hvis arbeidstaker får dekket utgifter for bare deler av året, vil den skattepliktige verdien utgjøre det refunderte beløpet, men ikke mer enn kr Dette betyr at en arbeidstaker som har fått refundert utgifter på kr eller mer for deler av året, vil bli beskattet for hele sjablonfordelen. Dette kan forekomme for arbeidstakere som har høye utgifter til elektronisk kommunikasjon og som slutter i løpet av året. Dersom dere innberetter et fast beløp pr. måned på art 8380 som vist ovenfor, og/eller utbetaler beløp til arbeidstaker der arbeidstaker eier abonnementet, kan dere bruke art

7 Beløp til utbetaling registreres da på art 8381 en eller flere ganger i året. Denne arten skal IKKE konteres.: 7

8 Art 8381 skal utløse art 711 som utbetaler beløpet. Legg inn deres egen konto på denne arten, en ikke avgiftspliktig konto: 8

9 Art 8381 må også utløse art 8382 som beregner beløp til innberetning. Legg inn deres egen konto, en avgiftspliktig konto på arten. Husk i Aritmetisk uttrykk er det her to apostrofer: 9

10 I grensebildet til art 8382 må dere legge maks beløp og akkumulator for arten 8380: 10

11 Art 8382 må utløse art 8390 (motpost). Samme art er motpost til art 8380: 11

12 3 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTJENESTE SOM FALLER UTENFOR SJABLONREGELEN 3.1 Arbeidstaker har ikke tjenstlig behov Dersom arbeidstaker ikke har tjenstlig behov for elektroniske kommunikasjonstjenester som arbeidsgiver dekker, vil fordelen være trekk- og avgiftspliktig i sin helhet. Fordelen innberettes i kode 112-A ved naturalytelse, eller i kode 111-A ved refusjon. 3.2 Arbeidstaker leverer ikke originalbilag til arbeidsgiver Dersom arbeidsgiver står som abonnent på den elektroniske kommunikasjonstjenesten, vil bilaget bli sendt direkte til arbeidsgiver fra leverandøren, og denne problemstillingen er derfor uaktuell i slike tilfeller. Dersom arbeidstaker står som abonnent og får kostnadene refundert av arbeidsgiver, skal originalbilagene leveres arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker ikke leverer originalbilagene, vil hele beløpet som arbeidsgiver refunderer være trekk- og avgiftspliktig. Hele beløpet innberettes i kode 149-A. Sjablonregelen kan ikke benyttes ved slike refusjoner. 3.3 Trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse Arbeidsgiver kan dekke arbeidstakers kostnader til elektroniske kommunikasjonstjenester på en enkel måte ved å utbetale en rund sum hver måned, dvs. en utgiftsgodtgjørelse. Arbeidsgiver slipper da å kreve inn originalbilagene fra arbeidstaker. I slike tilfeller gjelder ikke skattereglene om sjablonbeskatning. Slik utgiftsgodtgjørelse er i sin helhet trekk- og avgiftspliktig. Lønnsinnberetning foretas i kode 199-A. 12

13 4 INNHOLDSTJENESTER TILLEGGSTJENESTER OG FELLESFAKTURERTE VARER OG TJENESTER Arbeidsgiver kan dekke utgifter til fellesfakturerte varer og tjenester og tilleggstjenester skattefritt med inntil kr pr. år. Det skattefrie beløpet skal fylles opp først. Arbeidsgiver kan la all dekning av slike tjenester inngå i det skattefrie beløpet uten å ta stilling til om hva som er tjenstlig og privat bruk. Hvis det dekkes høyere beløp, må arbeidsgiver innrapportere den delen som gjelder privat bruk. Private innholdstjenester over fribeløpet på kr. 1000,- Naturalytelse. Innrapporteres til kode 112A. Private innholdstjenester over fribeløpet på kr Refusjon. Innrapporteres til kode 111A. 5 MERKNADER FOR LØNNS- OG TREKKOPPGAVEN Det er ikke vedtatt noen endringer i kravene til tilleggsopplysninger. Men, antall abonnement og dekket av arbeidstaker skal ikke være med. Vi antar at dekket av arbeidsgiver og tidsrom også forsvinner, men Skattedirektoratet har ikke tatt endelig stilling til det. Endringer i Merknader for lønns- og trekkoppgaven pr. selskap for 2014 vil vi da komme tilbake til før lønns- og trekkoppgaver for 2014 skal sendes. 13

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

KASSERER KURS 1 Lærerveiledning med regnskapsoppgaver - Kassererkurs, april 2014

KASSERER KURS 1 Lærerveiledning med regnskapsoppgaver - Kassererkurs, april 2014 KASSERER KURS 1 Målsetting Målsettingen med kassererkurset er å sette kassererne i stand til å utføre sitt verv på best mulig måte. Det er viktig at lover og forskrifter følges slik at Fagforbundets omdømme

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt 22 0154 OSLO otto@risanger.no www.risanger.no tlf 22 33 39 27 mob 90 74 62 36 MOBILSKATT SKATT 2006 - MARGINALSKATT A) En personinntekt

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Administrasjonsutvalget innkalling til møte Dato: 27.02.2014 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset. Svend Foynsgate 9. 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201400003 Arkivkode: 033 Vedlagt oversendes

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 OPPA KOMMUNE RETNINGSINJER FOR TJENESTE TEEFON Vedtatt ioppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 INNHODSFORTEGNESE Innledning ~ Hvem gjelder reglementet for ~ Kriterier for å kunne

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer