VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN"

Transkript

1 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak med en virksomhet(bedrift) 4 Foretak med flere virksomheter(bedrifter) 5 Lønnsarter 6 Ansattregister 6 Ansatte som skal med på lønnsstatistikk i en annen bedrift enn der de har sitt arbeidssted. 8 Legge ut opplysninger ang. statistikk på utvalg av ansatte 9 Rapporten 11 Innsending for et arbeidssted/en bedrift 12 Innsending for alle arbeidssteder/bedrifter 15 Hvilke oppgaver er innsendt? 17 Regnskapskontor 19

2 side 2 Med HogiaLønn kan du enkelt få laget SSB lønnsstatistikk som du kan sende inn direkte til Altinnportalen. Versjon som kreves av HogiaLønn er minst Versjon som kreves av AltinnHogiaTransfer er minst HogiaLønn må være registrert som datasystem i Altinnportalen Hvilken versjon du har av HogiaLønn sjekker du under Hjelp, Om HogiaLønn i hovedmenyen. Versjon av AltinnHogiaTransfer kan du sjekke i kontrollpanelet. Se for øvrig veivisere for innsending til Altinn på Kundeservice, Veivisere, Offentlig innrapportering. Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn Nedenfor beskrives hvilke opplysninger som må legges inn hva gjelder Firmaopplysninger Arbeidssted Lønnsarter Ansatte Firmaopplysninger Skillekortet firmaopplysninger Kontaktperson må være angitt og E-postadresse til kontaktperson må være angitt.

3 side 3 Skillekortet statistikk: Telefonnummer henvendelse må være angitt. Det må være haket av på SSB s lønnsstatistikk under Mulighet for utskrift av. NHO-medlemmer må også angi Måned for gjennomført lønnsregulering for funksjonær og arbeider som vist over. Registrer opplysningene fra Altinn under skillekortet Altinn: Regnskapskontor registrerer dette under Arkiv, Regnskapskontor, Informasjon, Altinn.

4 side 4 Arbeidssted Den juridiske enheten(foretaket) er den som er oppgavepliktig etter loven. Det betyr at det er foretaket som står som avsender. Men under foretaket finnes det en eller flere virksomheter(bedrifter). Dvs. det er alltid minst en virksomhet(bedrift). Slik forklares det hos NAV: Organisasjonsnummer og bedriftsnummer Alle foretak som er registrerte som arbeidsgiver i Enhetsregisteret, eller som driver økonomisk aktivitet uten noen ansatte, har fått tildelt to eller flere organisasjonsnumre, av Enhetsregisteret. Et organisasjonsnummer er registrert på det juridiske foretaket og det eller de andre organisasjonsnumrene er registrert på virksomheten(e). Arbeidsgivere med flere bedrifter Når et foretak driver sin virksomhet på forskjellige adresser (geografisk atskilte steder), skal hver virksomhet (bedrift) registreres med et eget organisasjonsnummer. Unntak fra denne regelen har, blant andre, transport-, bygg- og anleggsvirksomhetene. For disse næringene skal det bare registreres én virksomhet, fortrinnsvis der avdelings- eller administrasjonskontoret befinner seg. Foretak som driver virksomheter i ulike bransjer på samme adresse skal også registreres med forskjellige organisasjonsnumre hvis hver bransje sysselsetter minst fem personer. Et eksempel på dette er et bakeri som i tillegg til produksjon av bakervarer også på samme sted driver kafé. Statistikk skal leveres pr. virksomhet(bedrift)/arbeidssted. I arbeidsstedsregistret må derfor virksomhetens(bedriftens) organisasjonsnummer legges inn. Dette organisasjonsnummeret ligger her under Bedriftsnummer. Foretakets organisasjonsnummer ligger under Org. Nummer. I arbeidsstedsregistret blir det som følger: Foretak med en virksomhet(bedrift)

5 side 5 Her ligger Foretakets organisasjonsnummer som organisasjonsnummer og Virksomhetens(Bedriftens) organisasjonsnummer som Bedriftsnummer. Det er Bedriftsnummer som blir brukt i overføringen til Altinn for å identifisere Virksomheten(Bedriften). Foretak med flere virksomheter(bedrifter) Dersom det er flere virksomheter(bedrifter) og vi ser på en av de andre, kan det se slik ut: Her ligger Virksomhetens(Bedriftens) organisasjonsnummer både som Organisasjonsnummer og Bedriftsnummer.

6 side 6 Lønnsarter På de lønnsartene som skal inn i grunnlagene timelønn, fastlønn, overtid, bonus osv. må du på lønnsarten på skillekortet Statistikk, hake av i aktuelle ruter. I veiledningen fra Statistisk sentralbyrå kan du se hvilke type lønnsarter som skal hakes av på hva. Hvis det på rapporten til SSB finnes en kolonne for Bonus i fjor, må man også inn på fjoråret og sett x på den lønnsarten som da ble benyttet. Eksempel: Ansattregister Den ansatte må ha et gyldig fødselsnummer Andel stilling i % må angis slik at det på statistikken synes om der er hel- eller deltidsstilling. Ansattdato må angis. Avtalt fastlønn evt. avtalt timelønn angis under Personlige lønnsopplysninger.

7 side 7 Statistikk - Hak av på at den ansatte er med i SSB. - Obligatoriske felt Yrkeskode. Se for eksempel Yrkesbetegnelsen følger av valgt yrkeskode Arbeidstid pr. uke Jobbstatus Ansettelsesforhold Avlønningsperiode Ansatte med fastlønn skal ha kode 1-5: Dvs. om Fast avtalt månedslønn 12 ganger pr. år skal det være kode 1, om fast avtalt 14-dagers lønn skal det være kode 2 osv. Ansatte med lønnsfastsettelse pr. time skal ha kode 6 uavhengig av om de har lønnsutbetaling pr. måned, 14-dager eller uke. Ansatte som er provisjonslønnet skal ha kode 7 - Medlemmer NHO Stillingstype. Oversikt finnes i rettledning fra SSB Skiftarbeid - Medlemmer i HSH, HUK Ansiennitet Lønnskategori. Oversikt finnes i rettledning fra SSB

8 side 8 - Finanstjenester Lønnstrinn Ansatte som skal med på lønnsstatistikk i en annen bedrift enn der de har sitt arbeidssted. Dette kan være tilfelle ved bl.a. hjemmekontor eller ambulerende virksomhet. Ansatt Vilde har arbeidssted Bodø: I utgangspunktet står det også Bodø på Bedrift under Statistikk. Men hva gjelder innberetning på lønnsstatistikk tilhører hun Oslo. Du kan derfor velge å endre til Oslo.

9 side 9 Legge ut opplysninger ang. statistikk på utvalg av ansatte Om du har mange ansatte og en stor del av dem, et utvalg av ansatte, skal ha samme opplysninger under Statistikk, finnes det mulighet for å få lagt det ut ved å gjøre utvalg. Når du har haket av på SSB s lønnsstatistikk under Firmaopplysninger, Statistikk, får du opp en ekstra knapp i ansattregisteret: Klikk på knappen Spes. Funk. Og du får opp følgende:

10 side 10 Velg ut hvilke ansatte du ønsker å legge inn informasjon for. Enten Samtlige ansatte, utvalg på ansattidentitet eller Utvalgskategori. Det er informasjonen under Statistikk som er interessant. Du velger ut de feltene som er aktuelle for utvalget du har gjort av ansatte. Feltene du lar være tomme vil ikke påvirke informasjonen i ansattregisteret. Om du lar for eksempel Stillingstype være blank, så vil ikke stillingstype i ansattregisteret påvirkes. Dvs. feltet vil ikke bli blankt om det ligger opplysninger der på de ansatte i utvalget. Det er bare feltene du velger å legge noe i som endres.

11 side 11 Rapporten Under Rapporter velges skillekortet Statistikk og SSB Altinn. Du får beskjed om å angi hvilken periode Velg perioden du skal levere statistikk for, siste utbetalingsdato i perioden og hvilken Personlig lønnsopplysning avtalt fastlønn og avtalt timelønn skal hentes fra.

12 side 12 Innsending for et arbeidssted/en bedrift Velg arbeidsstedet/bedriften du vil sende inn for: Klikk OK. Klikk på Skjerm og du får mulighet til å sende inn til Altinn. Du må klikke Send. En blå strek går oppover.

13 side 13 Du skal du nå få opp et bilde med tilbakemelding fra Altinn: Klikk Lukk og du kommer tilbake til innsendingsbildet: Dersom du ikke får opp bildet med melding fra Altinn, klikk Status på innsendt skjema for å få fram en referanse.

14 side 14 Klikk Lukk og du får en rapport over hvilke ansatte som det er sendt inn oppgaver for: Fastlønn/timelønn: Hentes fra personlige lønnsopplysninger i ansattregistret Arbeidstid: Hentes fra ansattregisteret Uregelmessig: Sum av alle lønnsarter markert som Uregelmessige tillegg på skillekortet SSB i lønnsartstregisteret. Sum for hele perioden HelligdagVakt: Sum av alle lønnsarter markert som Vakt, utkallings og helligdagstillegg på skillekortet SSB i lønnsartstregisteret. Sum for hele perioden Bonus: Sum av alle lønnsarter markert som Bonus og lignende på skillekortet SSB i lønnsartstregisteret. Sum for hele perioden Overtid: Sum av alle lønnsarter markert som Overtid beløp på skillekortet SSB i lønnsartstregisteret. Sum for hele perioden Overtid timer: Sum av alle lønnsarter markert som Overtid på skillekortet SSB i lønnsartstregisteret. Sum for hele perioden Bonus fjor: Sum av alle lønnsarter markert som Bonus og lignende på skillekortet SSB i lønnsartstregisteret på fjoråret. Vær oppmerksom på at man da må inn på forrige år og sette x. Sum for perioden 1. oktober til 31. desember fjoråret. Tips vedrørende Bonus i fjor: Om man har brukt et annet lønnssystem året før, og betalt ut Bonus der som skal med på statistikken, kan man velge å sende til Arbeidsflyt, dvs. ta bort haken på arkiv. Og så gå inn i Altinn portalen og legge på Bonus beløpet på de ansatte det gjelder.

15 side 15 Innsending for alle arbeidssteder/bedrifter Velg Alle på arbeidssted/bedrift Klikk OK. Klikk på Skjerm og du får mulighet til å sende inn til Altinn. Du må klikke Send. En blå strek går oppover for hvert arbeidssted/hver bedrift.

16 side 16 Du får opp en kvittering på oppgavene som er sendt inn. Dersom det ikke er noen referanse på kvitteringen, kan du sjekke hvilke oppgaver som er sendt inn. Se de neste sidene.

17 side 17 Hvilke oppgaver er innsendt? Under Arkiv, Innsendt Altinn, Lønnsstatistikk SSB kan du se hvilke oppgaver som er innsendt for foretaket: Velg hvilket firma du vil se på fra listen:

18 side 18 Du kommer til: Velg en oppgave og klikk på Ny status på innsendt skjema

19 side 19 Du ser da om oppgaven nå ligger i Arkiv ved at du får opp en arkivreferanse. Om du kun får en arbeidsflytreferanse, må du inn i Altinnportalen og sende oppgaven til Arkiv. Regnskapskontor Dersom du har regnskapskontorversjon kan du sjekke hvilke oppgaver som er innsendt ved å gå inn på Arkiv, Regnskapskontor, Informasjon, skillekortet Altinn: Her velger du Termin 13 og året oppgaven er innsendt. I dette tilfellet Klikk på Rapport innsendt og du får:

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet Innhold Lønnsstatistikk SSB... 1 Generelt... 1 Funksjonalitet... 1 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB... 2 Tekniske krav til innrapporteringsfil... 2 Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG

LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG TARIFFnytt Nr: 57/2012/SH Dato: 11.09.2012 Sendt til: Virksomheter bundet av : Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester LØNNSSTATISTIKK TIL SS

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer