// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver"

Transkript

1 // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

2 Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver 9 Utskrift av lønns- og trekkoppgave 9 Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave 13 Tilpasse en rapport slik at feltene treffer korrekt på blanketten 15 Elektronisk innlevering 17 Kom i gang med elektronisk innsending til Altinn 17 Innlevering av Lønns- og trekkoppgave via Altinn 18 Nyheter 21 Nyheter 21 Service og brukerstøtte 23 Utgave

3 Lønns- og Trekkoppgaver Innledning Om lønns- og trekkoppgaver Hvert år må alle arbeidsgivere som har utbetalt lønn til arbeidstakere, sende arbeidstakeren en lønns- og trekkoppgave i papirutgave. I tillegg må alle opplysninger som fremkommer på hver lønns- og trekkoppgave, sendes inn til skatteoppkreveren enten elektronisk, på papir eller på maskinlesbart medium. Da disse opplysningene blir lagt til grunn ved ligningen av skatteyter, er det svært viktig at arbeidsgiver innberetter lønn samt andre ytelser og godtgjørelser med riktig kode. Se også for mer informasjon om lønns- og trekkoppgaver. Her finner du blant annet svar på de mest stilte spørsmålene samt en nyttig video for instruksjoner og tips relatert til lønns- og trekkoppgaver. Innleveringsfrist Fristen for innlevering av lønns- og trekkoppgaven er 20. januar året etter lønnsåret (inntektsåret). Fristen gjelder ved innlevering på papir. Velger du å levere på maskinlesbart medium eller elektronisk via Altinn, er fristen 31. januar. Skjemaer til lønns- og trekkoppgave RF-1015 Lønns- og trekkoppgave RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven Vær oppmerksom på at du kan skrive ut ovennevnte rapporter så mange ganger du måtte ønske det uten å godkjenne utskriftene. På den måten kan du gjøre de tilpasningene som er nødvendige, før du skriver ut det endelige eksemplaret som sendes til myndighetene. 3

4 Innledning Endringsoppgave Dersom du har kjørt lønn, eller gjort andre endringer som påvirker lønns- og trekkoppgavene etter at disse er godkjent og sendt inn, må du skrive ut og sende inn endringsoppgaver. Endringsoppgaver genereres fra veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver Hvert år rundt årsskiftet kommer det en ny versjon av Mamut Business Software som inneholder blant annet oppdaterte skattetabeller, satser og nye rapportfiler for lønns- og trekkoppgave og årsoppgave. Det er derfor viktig at du oppdaterer til denne lønnsversjonen før du begynner å generere lønns- og trekkoppgaver for fjoråret samt utføre lønnskjøringer i nytt regnskapsår. VIKTIG! Du må oppdatere til ny versjon av ditt Mamut-system før du skriver ut lønnsog trekkoppgaver for fjoråret. Nyeste versjon kan til enhver tid lastes ned fra Tilleggskoder For flere av lønnskodene kreves det tilleggsinformasjon på lønns- og trekkoppgaven. Dette gjelder for eksempel kodene for diett hvor du skal legge inn antall døgn. Du må registrere tilleggskodene før utskrift av lønns- og trekkoppgavene. Les mer om dette i eget avsnitt senere i heftet. 4

5 Lønns- og Trekkoppgaver Avstemmingsrapporter for lønns- og trekkoppgave og årsoppgave for arbeidsgiveravgift I rapportmodulen finner du to ulike rapporter som kan være til god hjelp ved avstemming av lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift. Rapporten Avstemming av lønns- og trekkoppgave bryter ned tallene fra lønns- og trekkoppgavene til linjene som er grunnlaget for hver enkelt post. Rapporten Avstemming av Årsoppgave for arbeidsgiveravgift viser en oversikt over lønnslinjene som danner grunnlaget for summeringen av kodene samt avgifts- og innberetningsgrunnlag. Utskrift av lønns- og trekkoppgaven I veiviseren for lønns- og trekkoppgaven kan du velge mellom å skrive ut oppgaven på ferdigtrykte blanketter, eller på vanlig papir med blankettbakgrunn. Ønsker du det siste, merker du av for Vis utskrift på Lønns- og trekkoppgaveblankett i trinn 2 av veiviseren. Ønsker du å skrive ut lønns- og trekkoppgaven på ferdigtrykte blanketter som du legger i skriveren din før utskrift, må du huske å skaffe deg slike før du skal skrive ut oppgaven. Blankettene får du hos ditt lokale skattekontor eller på Innlevering for flere firmaer på maskinlesbart medium Ønsker du å levere lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium, og har flere firmaer å levere for, kan du benytte samme fil til dette. Følg veiledningen nedenfor for alle firmadatabaser. Når du kommer til sjekken for lønns- og trekkoppgavefilen, vil du få melding om at filen finnes fra før. Klikk knappen Legg til, og dataene vil bli lagt til i samme fil. Innlevering via Altinn Ønsker du å levere Lønns- og trekkoppgave elektronisk via Altinn, er dette enkelt å gjøre gjennom Mamut Business Software. Skattedirektoratet vil på grunnlag av mottatt informasjon fylle ut Årsoppgaven (RF-1025e) og legge denne ut i arkivet i Altinn. Skjemaet RF-1025e erstatter dagens RF-1025, det skal derfor ikke sendes inn noen RF Årsoppgave for arbeidsgiveravgift på papir til skatteoppkrever. Muligheten for elektronisk innlevering gjelder både ved innsending fra datasystem og ved manuell registrering på Altinn-portalen. Les mer om innsending til Altinn nedenfor. 5

6 Satser for lønns- og trekkoppgaver Satser for lønns- og trekkoppgaver Satser for lønns- og trekkoppgaver Nedenfor følger en oversikt over de mest brukte satsene, og oppjusterte tall for disse. Satsene skal benyttes for lønns- og trekkoppgaver. Skattepliktig lønn Når samlede trekkpliktige utbetalinger til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1 000, kreves dette ikke lønnsinnberettet. Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med inntil kr ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, er også fritatt for lønnsinnberetning. Om beløpsgrensen overskrides, skal hele beløpet lønnsinnberettes. MINSTEGRENSE FOR LØNNSINNBERETNING OG SKATTEPLIKT Ordinær arbeidsgiver kr Organisasjoner og skattefrie selskaper, lønnsytelser kr Arbeid i tilknytning til eget hjem eller fritidsbolig kr Organisasjoner og skattefrie selskaper, tilleggsytelser kr Diett Diettgodtgjørelse i utlandet varierer fra land til land, og i enkelte tilfeller mellom de ulike byene innenfor hvert land. Detaljerte opplysninger og satser for disse finner du på Finansdepartementets nettsider. UTGIFTSGODTGJØRELSER Godtgjørelse til kost og overnatting (i innland) Diett på reiser UTEN overnatting T.o.m F.o.m Inntil 5 timer kr 175 kr 175 Fra 5 til 9 timer kr 1905 kr 195 Fra 9 til 12 timer kr 300 kr 300 6

7 Lønns- og Trekkoppgaver UTGIFTSGODTGJØRELSER Godtgjørelse til kost og overnatting (i innland) T.o.m F.o.m Over 12 timer kr 495 kr 495 Diett på reiser MED overnatting på hotell Over 12 timer kr 670 kr 670 Diett på reiser MED overnatting på pensjonat, hybel eller brakke Uten kokemuligheter kr 295 kr 300 Med kokemuligheter kr 192 kr 195 For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Måltidstrekk - dagsreiser mer enn 15 km Frokost - - Lunsj kr 200 kr 200 Middag kr 250 kr 250 Måltidstrekk - reiser mer enn 15 km med overnatting Frokost 10 % av sats 10 % av sats Lunsj 40 % av sats 40 % av sats Middag 50 % av sats 50 % av sats Nattillegg Ulegitimert nattillegg kr 410 kr 410 NB! Statens satser for kost og losji jf. over gjelder eventuelle ansatte i virksomheten. Som eier/næringsdrivende har du krav på pådratte utgifter til kost og losji etter originalbilag på vanlig måte som for andre utgifter i regnskapet. Mottar du som næringsdrivende godtgjørelse iht. ovennevnte satser fra oppdragsgiver, skal godtgjørelsen inntektsføres i regnskapet og du kan kreve fradrag for reelle pådratte utgifter jf. bilag. Fri bil BIL OG ANNEN FORDELSBESKATNING Fordelen beregnes som en andel av bilens listepris som ny inkludert verdien av ekstrautstyr, etter følgende satser: Bilbeskatning 7

8 Satser for lønns- og trekkoppgaver BIL OG ANNEN FORDELSBESKATNING Listepris som ny, inntil kr (økt fra ) 30 % Den delen av listeprisen som overstiger kr % Når bilen er eldre enn 3 år (pr ), skal listeprisen settes til 75 % Når det kjøres mer enn km pr. år, skal listeprisen settes til 75 % I de tilfeller hvor bilen både er eldre enn 3 år, og det kjøres mer enn km i året, settes verdien til 56,25 % av listepris (listepris * 75 % * 75 %) Standardfordelen skal beregnes for det antall hele eller påbegynte måneder bilen har stått til arbeidstakers disposisjon. Brukshindringer som ferie, tjenestereiser, verkstedbesøk, sykdom skal ikke redusere den skattepliktige fordelen. I forhold til forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fordeles fordelen likt på antall måneder fordelsbeskatning skal skje. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil eller mangler. 8

9 Lønns- og Trekkoppgaver Utskrift av lønns- og trekkoppgaver Utskrift av lønns- og trekkoppgave Opplysninger i lønns- og trekkoppgavene blir lagt til grunn ved ligningen av skatteyter. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne foretar riktig lønnsinnberetning. Prosessen for å skrive ut lønns- og trekkoppgavene ledes av en veiviser. Denne leder deg gjennom prosessen og gjør arbeidet med utskriftene enklere. Du åpner veiviseren ved å gå til Vis - Lønn - Rapporter, velge Lønn i menyen til venstre, markere Lønns- og trekkoppgave, og klikke Skriv ut. Gjennom veiviseren kan du skrive ut rapportene Lønns- og trekkoppgave (RF-1015), Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) samt endringsoppgave dersom du har gjort endringer etter å ha skrevet ut lønns- og trekkoppgaven. I første trinn i veiviseren velger du dessuten om du vil skrive ut lønns- og trekkoppgaven på papir, levere oppgaven via Altinn eller levere oppgaven på maskinlesbart medium. De enkelte valgene beskrives nærmere i egne avsnitt nedenfor. 9

10 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver 1. Skriv ut Lønns- og trekkoppgaver (RF-1015) Du kan skrive ut lønns- og trekkoppgaven og årsoppgaven så mange ganger du ønsker, slik at du kan gjøre de tilpasninger som er nødvendige før du skriver ut den endelige oppgaven. Skal du skrive ut på ferdigtrykte blanketter, må du huske å legge skjemaer i skriveren før du skriver ut. Slik skriver du ut lønns- og trekkoppgaven på papir/blanketter 1. Åpne veiviseren som beskrevet over, og kontroller at årstallet i nedtrekkslisten er riktig. 2. Merk av for Skriv ut Lønns- og trekkoppgaver (RF-1015), og klikk Neste. 3. Skriv ut oppgaven for Alle ansatte eller Én ansatt. Dersom du ikke har testet utskriften mot årets blankett anbefaler vi at du skriver ut for bare én ansatt. Treffer ikke utskriften korrekt, kan du redigere rapporten før du skriver ut for alle. 4. Merk eventuelt av for Vis utskrift på Lønns- og trekkoppgaveblankett dersom du ønsker å skrive ut lønns- og trekkoppgaven uten ferdigtrykte blanketter. Du kan også velge å ha Inkludert baksiden av blanketten. Når du klikker Neste, vil du da se en forhåndsvisning av hvordan lønns- og trekkoppgaven vil se ut ved utskrift. 5. Klikk Neste. 6. Klikk Skriv ut i forhåndsvisningsvinduet. 7. Velg Ja dersom du ønsker å godkjenne oppgaven, og klikk Neste. Merk at du fortsatt kan skrive ut oppgaven flere ganger selv om du har godkjent oppgaven. Godkjenningen vil kun ha betydning dersom du senere skal skrive ut en endringsoppgave. 8. Klikk Fullfør for å avslutte veiviseren for lønns- og trekkoppgave. Lønns- og trekkoppgaven er nå skrevet ut. For å skrive ut årsoppgaven på papir, starter du veiviseren på nytt og velger alternativ 3. Les mer om dette alternativet nedenfor. 2. Lever oppgave til Altinn Les mer om dette alternativet i avsnittet "Elektronisk innlevering" nedenfor. 10

11 Lønns- og Trekkoppgaver 3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) Årsoppgaven må leveres på papir dersom du leverer lønns- og trekkoppgaven på papir eller maskinlesbart medium. Leverer du lønns- og trekkoppgaven på papir, skal årsoppgaven vedlegges. Dersom lønns- og trekkoppgaven leveres på maskinlesbart medium, må du avvente kvittering på mottatte data fra kemneren før du sender inn årsoppgaven. Merk! Har du levert oppgaven via Altinn, skal det ikke sendes inn årsoppgave. Skatteetaten vil på grunnlag av mottatt informasjon fylle ut en årsoppgave (RF-1025e) og legge denne i arkivet ditt i Altinn. Slik skriver du ut årsoppgaven 1. Åpne veiviseren som beskrevet over, og kontroller at årstallet i nedtrekkslisten er riktig. 2. Merk av for Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025), og klikk Neste. 3. Angi riktig Kategori i nedtrekkslisten for dette, og fyll ut NACE-kode. Fyll også ut feltet for Annen bagatellmessig støtte dersom det er aktuelt. Feltet Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV vil automatisk være utfylt med føringer på lønnsart 785 Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV, men feltet vil kunne overstyres. 4. Dersom din bedrift har pensjonsordning, må også navn på pensjonstilbyder fylles ut i innstillingene for tjenestepensjon slik at dette kommer med på årsoppgaven. Hvis dette ikke allerede er gjort, kan du klikke knappen Legg til 'Navn på pensjonstilbyder' for å legge dette inn. Klikk deretter OK for å gå tilbake til veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. 5. Klikk Neste. 6. Klikk Skriv ut fra forhåndsvisningsvinduet. 7. Klikk Fullfør for å avslutte veiviseren. Årsoppgaven er nå skrevet ut. 4. Produksjon av maskinlesbar oppgave Lønns- og trekkoppgaven kan også leveres inn på maskinlesbart medium, men det er viktig at innberetningen følger Skattedirektoratets retningslinjer for bl.a. fysisk format og merking. Disse kan du lese mer om på 11

12 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver Slik oppretter du en maskinlesbar oppgave 1. Åpne veiviseren som beskrevet over, og kontroller at årstallet i nedtrekkslisten er riktig. 2. Merk av for Produksjon av maskinlesbar oppgave, og klikk Neste. 3. Velg om du vil bruke standard filnavn, eller om du vil lagre med et annet navn / til en annen stasjon. Ved bruk av standard filnavn lagres oppgaven med filnavnet "GAXDFLT". Husk å sette inn eventuelt lagringsmedium i valgt stasjon. 4. Klikk Neste. 5. Klikk OK på meldingen som bekrefter at maskinlesbar oppgave er skrevet. 6. Velg Ja dersom du ønsker å godkjenne oppgaven, og klikk Neste. 7. Merk eventuelt av for Skriv ut Årsoppgave [...], og velg i så fall riktig Kategori i nedtrekkslisten for dette, samt fyll ut NACE-kode. Fyll også ut feltet for Annen bagatellmessig støtte dersom det er aktuelt. Feltet Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV vil automatisk være utfylt med føringer på lønnsart 785 Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV, men feltet vil kunne overstyres. Dersom din bedrift har pensjonsordning, må også navn på pensjonstilbyder fylles ut i innstillingene for tjenestepensjon slik at dette kommer med på årsoppgaven. Hvis dette ikke allerede er gjort, kan du klikke knappen Legg til 'Navn på pensjonstilbyder' for å legge dette inn. Klikk deretter OK for å gå tilbake til veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. Merk! Følgeskrivet kan ikke leveres maskinelt. Du må også vente til du har mottatt kvittering for mottatte data for lønns- og trekkoppgaven før du kan sende denne inn. 8. Klikk Neste. 9. Klikk eventuelt Skriv ut fra forhåndsvisningsvinduet for utskrift av Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven, dersom du valgte dette alternativet i punkt Klikk til slutt Fullfør for å avslutte veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. Lønns- og trekkoppgavene er nå skrevet til valgt maskinlesbart medium. Merk! Har du levert lønns- og trekkoppgaven maskinelt, må du avvente en kvittering på denne før du sender inn Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønnsog trekkoppgaven (RF-1025). Årsoppgaven må sendes inn på papir, denne kan ikke sendes inn på maskinlesbart medium. 12

13 Lønns- og Trekkoppgaver Opprett endringsoppgave Dersom du har godkjent lønns- og trekkoppgaven og gjør endringer i ettertid på grunn av f.eks. feil eller ufullstendige tall i den opprinnelige oppgaven, kan du skrive ut en endringsoppgave. Endringsoppgaven vil inneholde fortegn som viser om endringene som er gjort er positive (markert med plusstegn [+]) eller negative (markert med minustegn [-]). Endringsoppgaven til lønns- og trekkoppgaven kan sendes inn på papir, på maskinlesbart medium eller via Altinn, uavhengig av hvordan du sendte inn den opprinnelige oppgaven. Endringsoppgaven til årsoppgaven kan imidlertid ikke leveres maskinelt, denne må sendes inn på papir eller via Altinn. Merk! Etter godkjenning av endringsoppgaven er det ikke mulig å skrive denne ut på nytt. Det er derfor viktig at du sjekker at oppgaven er opprettet riktig (skrevet ut riktig på blanketter, lagret på riktig medium eller sendt inn riktig til Altinn) før du godkjenner oppgaven. Endringsoppgaven skrives ut via veiviseren for lønns- og trekkoppgaver ved å merke av for Opprett endringsoppgave og deretter velge ønsket innleveringsalternativ som beskrevet over. Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave Valget for å legge inn tilleggsfelter for lønns- og trekkoppgaver finner du ved å velge Vis - Lønn - Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave. Du får da opp et vindu med en liste som viser lønns- og trekkodene som skal innrapporteres det aktuelle året. Aktuelt år velges i nedtrekkslisten. 13

14 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver Slik registrerer du tilleggsinformasjon på koder for lønns- og trekkoppgave 1. Velg Vis - Lønn - Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave. 2. Velg om du vil se Alle ansatte eller bare Ansatte med manglende verdier. Velger du det siste, vil du kun få opp ansatte med lønns- og trekkoder som mangler verdier. Ansatte som mangler verdier, vil være markert med rød tekst i listen. 3. Marker deretter ønsket ansatt i listen. Samtlige lønns- og trekkoder som er registrert på valgt ansatt, vil da vises i feltet Kode. Kodene som mangler verdier, vil være markert med rød skrift. 4. Marker koden du vil se tilhørende lønnslinjer for. Disse vil da vises i feltet Lønnslinjer, og aktuelle tilleggsfelter vil vises i feltet til høyre. Summen av de grupperte lønnslinjene vil vises i feltet Beløp nedenfor tilleggsfeltene. 5. Dersom føringen på en kode skal splittes i flere linjer på lønns- og trekkoppgaven, merker du av for Koden skal rapporteres over flere linjer på lønns- og trekkoppgaven. Lønnslinjene vil da bli redigerbare. 6. Angi deretter hvilke lønnslinjer som skal grupperes på hver linje, ved å angi linjenummer i nedtrekkslisten Gruppe. 7. Marker deretter en lønnslinje i første gruppe, og fyll ut de aktuelle tilleggsfeltene som vises i feltet til høyre. Gjenta for hver gruppe/linje. 14

15 Lønns- og Trekkoppgaver 8. Klikk deretter på Oppdater. Hvis alle nødvendige tilleggsopplysninger er fylt ut, vil koden markeres med grønn skrift. 9. Gjenta for neste "røde" kode til alle kodene for valgt ansatt er markert med grønn skrift. Etter siste oppdatering vil også den ansatte markeres med grønn skrift eller forsvinne fra listen, avhengig av hvilken innstilling du valgte i trinn Gå deretter videre med neste "røde" ansatt, og gjenta trinnene over til alle ansatte er markert med grønn skrift. Tilleggsinformasjonen på koder for lønns- og trekkoppgaven er nå registrert. Ved registrering av lønnslinjer på lønnsarter kan du også registrere detaljer på lønns- og trekkoder umiddelbart i forbindelse med lønnsregistrering ved å klikke på knappen Rediger tilleggsfelt(er). Når informasjon er registrert på en lønnsart, vil knappen Tilleggskodeinfo vises. Merk!Mamut Business Software støtter ikke automatisk beregning av tilleggsfeltene. Tilpasse en rapport slik at feltene treffer korrekt på blanketten Dersom du opplever at samtlige felter på en rapport ikke treffer korrekt ved utskrift på en ferdigtrykt blankett, kan du redigere rapporten og deretter skrive ut på nytt. Årsaker til at utskrifter ikke treffer korrekt kan være ulike typer skrivere og skriverdrivere. Merk! For at du skal få skrevet ut rapportene du har redigert, må du velge å skrive ut Firmarapporter og ikke Fellesrapporter når du tar ut rapporten. I brukerinnstillingene kan du velge hvilket rapportområde som skal være forvalgt når du tar ut rapporter. Les mer om dette ovenfor. Slik flytter du alle felter på en rapport 1. Velg Vis - Innstillinger - Rapporter. 2. Klikk Rapport-/etiketteditor. 3. Marker aktuell rapport, f.eks. Lønns- og trekkoppgave. 4. Klikk Redigere. Rapporten åpnes nå i redigeringsmodus. 5. Velg Edit - Select all. Samtlige felter blir nå markert. Tips! Dersom du kun skal flytte et felt, markerer du kun dette ene feltet ved å klikke på det en gang med venstre museknapp. 15

16 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver 6. Bruk deretter piltastene på tastaturet til å flytte feltene i riktig retning. 7. Velg File - Save. 8. Deretter velger du File - Close. 9. Skriv ut rapporten på nytt. Kontroller at utskriften treffer korrekt. Dersom den ikke gjør det, må du redigere på nytt. Slik justerer du feltene på en faktura 1. Velg Vis - Innstillinger - Rapporter. 2. Klikk Rapport-/etiketteditor. 3. Marker aktuell rapport, f.eks. Faktura m/giro. 4. Klikk Redigere. Rapporten åpnes i redigeringsmodus. 5. Klikk og hold på linjen for Page Footer. 6. Dra linjen oppover eller nedover til ønsket plassering. Dersom du flytter Page footer oppover, vil feltene på rapporten bli flyttet nedover, og omvendt. 7. Velg File - Save. 8. Deretter velger du File - Close. 9. Skriv ut rapporten på nytt. Kontroller om utskriften treffer korrekt. Dersom den ikke gjør det, må du redigere på nytt. 16

17 Lønns- og Trekkoppgaver Elektronisk innlevering Kom i gang med elektronisk innsending til Altinn Med Mamut Business Software kan du enkelt sende inn skjema direkte fra programmet til Altinn-portalen. Du må først registrere ditt Mamut Business Software-program på Altinn-portalen for å kunne sende inn data til Etter å ha gjort det, må du registrere din Datasystem ID og ditt Passord i firmainnstillingene for Altinn i Mamut Business Software. Registrering hos Altinn Logg deg først inn på klikk på Tilgangsstyring i menyen øverst, og velg deretter Datasystemer i menyen til venstre. Velg riktig firma i nedtrekkslisten Vis datasystem for den jeg representerer nå. Velg deretter Mamut i nedtrekkslisten for Type datasystem, legg inn en Beskrivelse og Passord, og klikk Legg til. ID-en du tildeles samt passordet du angir her, skal legges inn i ditt Mamut-program. Hvis du trenger hjelp til å bruke Altinn, finner du mer informasjon under (ekstern lenke) Lær å bruke Altinn under Kontakt og hjelp på portalen. Finner du ikke svar på dine spørsmål på portalen, kan du kontakte Altinn brukerservice på tlf eller 17

18 Elektronisk innlevering ORGANISASJONSNUMMER I ALTINN På vil du kunne oppleve at samme firmanavn kan være registrert flere ganger med ulike organisasjonsnumre. Dette skyldes at en juridisk enhet kan ha flere bedrifter/avdelinger knyttet til seg. De aller fleste skjemaer skal leveres på organisasjonsnummeret som tilhører den juridiske enheten (det organisasjonsnummeret som du kjenner igjen). Unntakene er enkelte statistikkskjema til Statistisk sentralbyrå som skal leveres på organisasjonsnummeret tilhørende bedrift/avdeling. Du vil få spesiell beskjed dersom du skal bruke dette organisasjonsnummeret ved innrapportering. Legge inn datasystem ID og passord i Mamut Business Software Etter at du har registrert firmaet ditt som et datasystem på må du registrere din Datasystem ID og ditt Passord i firmainnstillingene for Altinn i Mamut Business Software. Du finner innstillingene ved å gå til Vis - Innstillinger - Regnskap - Modulinnstillinger - Altinn. Her legger du inn verdiene, og klikker OK. Du kan nå sende inn skjemaer til Altinn. Les mer om hvordan du gjør det nedenfor. Innlevering av Lønns- og trekkoppgave via Altinn Altinn har åpnet opp for elektronisk innlevering av Lønns- og trekkoppgaven (RF-1015). Muligheten for elektronisk innlevering gjelder både ved innsending fra fagsystem og ved manuell registrering på Altinn-portalen. I Mamut Business Software kan du velge Lever oppgave til Altinn i veiviseren for lønnsog trekkoppgaver. Merk! Du må ha lagt inn firmaets fagsystem ID og passord i firmainnstillingene for Altinn før du kan sende inn. Les mer om det over. Skjemaet er i Altinn bygd opp slik at du har en hovedside med en liste over de ansatte, samt totaltallene (tilsvarende årsoppgaven), og en underside (vedlegg) pr. ansatt (tilsvarende lønns- og trekkoppgaven).inne på Altinn-portalen vil du kunne ta ut en rapport (RF-1025e) over informasjonen som er sendt inn, slik at du kan gå over og kontrollere tallene før du godkjenner skjemaet. Bruker du Altinn for innsendelse av RF-1015 Lønns- og trekkoppgave, vil Skattedirektoratet på grunnlag av mottatt informasjon fylle ut Årsoppgaven (RF-1025e) og legge denne ut i arkivet i Altinn. RF-1025e erstatter dagens RF-1025, det skal derfor ikke 18

19 Lønns- og Trekkoppgaver sendes inn en separat RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift på papir til skatteoppkrever. Den enkelte ansattes Lønns- og trekkoppgave må fortsatt skrives ut på papir og oversendes den ansatte. Dette gjøres via rapportmodulen i Mamut Business Software uavhengig av levering via Altinn. Slik sender du inn lønns- og trekkoppgaver til Altinn 1. Velg Vis - Lønn - Rapporter. 2. Velg Lønn i menyen til venstre, marker Lønns- og trekkoppgave, og klikk Skriv ut. 3. Kontroller at årstallet i nedtrekkslisten er riktig, velg Lever oppgave til Altinn, og klikk Neste. 4. Velg Ja dersom du ønsker å godkjenne oppgaven, og klikk Neste. 5. Velg Skriv ut Årsoppgave [...], og velg rett Kategori, fyll ut NACE og eventuelle Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV samt Annen bagatellmessig støtte. Merk! Du trenger ikke å sende inn denne oppgaven på papir når du sender inn via Altinn, men dette må være merket av og utfylt slik at riktig informasjon sendes til Altinn. 6. Dersom din bedrift har pensjonsordning, må navn på pensjonstilbyder fylles ut i innstillingene for tjenestepensjon slik at dette kommer med på årsoppgaven. Hvis dette ikke allerede er gjort, kan du klikke knappen Legg inn 'Navn på pensjonstilbyder' for å legge dette inn. Klikk deretter OK for å gå tilbake til 19

20 Elektronisk innlevering veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. 7. Klikk Neste for å sende inn oppgaven til Altinn. 8. Skriv eventuelt ut årsoppgaven dersom du ønsker et eksemplar på papir, og lukk forhåndsvisningsvinduet. Klikk Fullfør for å lukke veiviseren. Lønns- og trekkoppgavene sendes nå inn til Altinn. Dersom innsendingen er vellykket, vil du få opp en bekreftelse. Når du klikker OK her, vil du tas til vinduet Skjemaer sendt til Altinn der du kan hente inn oppdatert status for skjemaet. Merk! Skjemaet vil ikke godkjennes automatisk når du sender det inn fra Mamut Business Software. Du må derfor logge deg inn på Altinn-portalen etter innsendingen for å gjøre eventuelle endringer og godkjenne skjemaet. 20

21 Lønns- og Trekkoppgaver Nyheter Nyheter Statens satser for kilometergodtgjørelse fra 1. januar 2014 Satsen forblir ved kr. 4,05 for de første km, og økes til kr. 3,45 for overskytende. Nye satser er lagt inn på lønnsarter når du oppretter nytt firma. Grensebeløpet for listepris bil Fordelen ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny, inntil kr ,-. Gjelder for inntektsåret Bilgodtgjørelse Finansdepartementet foreslår at de framforhandlede satsene for kilometergodtgjørelse i 2014 bør kunne benyttes uten at det utløser skatteplikt. De skattemessige beløpsgrensene vil derfor bli økt i tråd med forhandlingsresultatet. For 2014 betyr det at bilgodtgjørelsen økes fra kr 3,40 til kr 3,45 kroner per km for reiser utover km.. De skattemessige satsene for andre framkomstmidler enn bil økes også i tråd med forhandlingsresultatet. Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt Minstegrensen for organisasjoner og skattefrie selskaper økes til kr Minstegrensen for arbeid i tilknytning til eget hjem eller fritidsbolig økes til kr Nye og endrede lønns- og trekkoder Skatteetatens kodeoversikt 2013 omfatter samtlige koder, inkludert nye koder og endringer eller spesifiseringer i opprinnelige koder i Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver, 15. utgave. Nye koder, samt endringer og spesifiseringer i kodene av betydning er merket spesielt. Utfyllende informasjon om lønns- og trekkoder for inntektsåret 2013 finner du her: Skatteetaten/Lonn-og-arbeidsgiveravgift/Lonns--og-trekkoppgaver/Kodeoversikten/ Nye lønns- og trekkoder Kode 209 Pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til personer over 67 år Under denne kode innberettes offentlig tjenestepensjon til personer over 67 år som i løpet av året har begynt å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Det er kun den del av 21

22 Nyheter tjenestepensjonen som er utbetalt etter at pensjonen er samordnet med alderspensjon fra folketrygden, som skal innberettes under denne kode. Den del av tjenestepensjonen som er utbetalt før pensjonen er samordnet med alderspensjonen fra folketrygden, skal innberettes under kode 211 eller 212-A. Uførepensjon utbetalt fra og med måneden etter at mottakeren fylte 67 år skal innberettes i kode 210. Endrede lønns- og trekkoder Kode 118-A Endringene består i satsjusteringer. Satsene for inntektsåret 2013 er: Listepris inntil kr : 30 pst. Overskytende: 20 pst. Kode 135-A Endringene består bare av satsjusteringer. For disse bilene skal det benyttes en sats på kr 3,30 per km. Kode 151-A Det er presisert at koden skal brukes uten -A når ytelsen som innberettes ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig. Kode 153-A Det er presisert at koden skal brukes uten -A når ytelsen som innberettes ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig. Kode 211 Det er foretatt henvisning til ny kode 209. Nyheter i programmet Elektronisk skattekort (ny versjon) Fra 2014 er det slutt på at arbeidstakere skal levere skattekort til arbeidsgiver. Nå er det arbeidsgivers plikt å hente dette direkte fra Altinn, og før hver lønnskjøring sjekke om det har blitt noen endringer på skattekortet. Du kommer til veiviseren for bestilling og henting av skattekortene til dine ansatte ved åpne fokusområde Lønn og Personal. Der finner du den nye knappen Elektronisk skattekort. Du finner den nye veiviseren under fokusområde Lønn og Personal ved å velge knappen Elektronisk skattekort eller trykke Ctrl+Shift+F9. 22

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Innhold INNLEDNING... 1 OM LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 1 NYTTIG Å

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver

Lønns- og trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver Lønns- og trekkoppgaver Innhold Innledning... 2 Nyttig å vite før utskrift... 3 Satser for lønns- og trekkoppgaver... 5 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Desember 2011 INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2011...2 Skattetrekktabeller for 2012...2 Lønns- og trekkode

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Innsending på internett RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn. Vær oppmerksom

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning April 2008 Til brukere av Huldt & Lillevik Reise Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser innenlands for statens regning er endret fra 01.05.2008. Endringene

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 1 (5) Versjon 1.5. Build 28 2008-03-31 2 (5) Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 3 1 Oppgradere til versjon 1.5, Build 28... 3 2 Nye regler for nattillegg fra 01.01.08... 3 3 Sette opp

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4 Versjon 2011.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2011.4 og Altinn Monitor 2.6.712... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett... 2 1.2 Oppdatere versjon via CD... 2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen fast månedskostnad å ha denne, men man blir

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer...

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer... I Skatt holder du orden på den delen av økonomien som har med ligning og skatt å gjøre. Du får god hjelp til utfylling av selvangivelsens poster, du finner de mest brukte RF-skjemaene lett tilgjengelig,

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

Enkel installasjonsveiledning

Enkel installasjonsveiledning // Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning 1 Introduksjon Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av Mamut Business Software, slik at denne blir

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0, 18.1 og 18.2 2 Regnskap 2 Netthandel 4 Kontaktoppfølging 5 Rapporter

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011 Reiseregninger i ESS Oppdatert høsten 2011 Agenda Beskrivelse av prosessen i ESS Valg av reiseskjema (type reise) Registrering av generelle data Flere reisemål Kostgodtgjørelse og fradrag Nattillegg Kilometergodtgjørelse

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31)

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) 20.01.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utbedringer... 2 10.00.38... 2 Maskinell innlesning av eskattekort 2014... 2 Forhåndsvisning

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer