// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver"

Transkript

1 // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

2 Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver 9 Utskrift av lønns- og trekkoppgave 9 Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave 13 Tilpasse en rapport slik at feltene treffer korrekt på blanketten 15 Elektronisk innlevering 17 Kom i gang med elektronisk innsending til Altinn 17 Innlevering av Lønns- og trekkoppgave via Altinn 18 Nyheter 21 Nyheter 21 Service og brukerstøtte 23 Utgave

3 Lønns- og Trekkoppgaver Innledning Om lønns- og trekkoppgaver Hvert år må alle arbeidsgivere som har utbetalt lønn til arbeidstakere, sende arbeidstakeren en lønns- og trekkoppgave i papirutgave. I tillegg må alle opplysninger som fremkommer på hver lønns- og trekkoppgave, sendes inn til skatteoppkreveren enten elektronisk, på papir eller på maskinlesbart medium. Da disse opplysningene blir lagt til grunn ved ligningen av skatteyter, er det svært viktig at arbeidsgiver innberetter lønn samt andre ytelser og godtgjørelser med riktig kode. Se også for mer informasjon om lønns- og trekkoppgaver. Her finner du blant annet svar på de mest stilte spørsmålene samt en nyttig video for instruksjoner og tips relatert til lønns- og trekkoppgaver. Innleveringsfrist Fristen for innlevering av lønns- og trekkoppgaven er 20. januar året etter lønnsåret (inntektsåret). Fristen gjelder ved innlevering på papir. Velger du å levere på maskinlesbart medium eller elektronisk via Altinn, er fristen 31. januar. Skjemaer til lønns- og trekkoppgave RF-1015 Lønns- og trekkoppgave RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven Vær oppmerksom på at du kan skrive ut ovennevnte rapporter så mange ganger du måtte ønske det uten å godkjenne utskriftene. På den måten kan du gjøre de tilpasningene som er nødvendige, før du skriver ut det endelige eksemplaret som sendes til myndighetene. 3

4 Innledning Endringsoppgave Dersom du har kjørt lønn, eller gjort andre endringer som påvirker lønns- og trekkoppgavene etter at disse er godkjent og sendt inn, må du skrive ut og sende inn endringsoppgaver. Endringsoppgaver genereres fra veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver Hvert år rundt årsskiftet kommer det en ny versjon av Mamut Business Software som inneholder blant annet oppdaterte skattetabeller, satser og nye rapportfiler for lønns- og trekkoppgave og årsoppgave. Det er derfor viktig at du oppdaterer til denne lønnsversjonen før du begynner å generere lønns- og trekkoppgaver for fjoråret samt utføre lønnskjøringer i nytt regnskapsår. VIKTIG! Du må oppdatere til ny versjon av ditt Mamut-system før du skriver ut lønnsog trekkoppgaver for fjoråret. Nyeste versjon kan til enhver tid lastes ned fra Tilleggskoder For flere av lønnskodene kreves det tilleggsinformasjon på lønns- og trekkoppgaven. Dette gjelder for eksempel kodene for diett hvor du skal legge inn antall døgn. Du må registrere tilleggskodene før utskrift av lønns- og trekkoppgavene. Les mer om dette i eget avsnitt senere i heftet. 4

5 Lønns- og Trekkoppgaver Avstemmingsrapporter for lønns- og trekkoppgave og årsoppgave for arbeidsgiveravgift I rapportmodulen finner du to ulike rapporter som kan være til god hjelp ved avstemming av lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift. Rapporten Avstemming av lønns- og trekkoppgave bryter ned tallene fra lønns- og trekkoppgavene til linjene som er grunnlaget for hver enkelt post. Rapporten Avstemming av Årsoppgave for arbeidsgiveravgift viser en oversikt over lønnslinjene som danner grunnlaget for summeringen av kodene samt avgifts- og innberetningsgrunnlag. Utskrift av lønns- og trekkoppgaven I veiviseren for lønns- og trekkoppgaven kan du velge mellom å skrive ut oppgaven på ferdigtrykte blanketter, eller på vanlig papir med blankettbakgrunn. Ønsker du det siste, merker du av for Vis utskrift på Lønns- og trekkoppgaveblankett i trinn 2 av veiviseren. Ønsker du å skrive ut lønns- og trekkoppgaven på ferdigtrykte blanketter som du legger i skriveren din før utskrift, må du huske å skaffe deg slike før du skal skrive ut oppgaven. Blankettene får du hos ditt lokale skattekontor eller på Innlevering for flere firmaer på maskinlesbart medium Ønsker du å levere lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium, og har flere firmaer å levere for, kan du benytte samme fil til dette. Følg veiledningen nedenfor for alle firmadatabaser. Når du kommer til sjekken for lønns- og trekkoppgavefilen, vil du få melding om at filen finnes fra før. Klikk knappen Legg til, og dataene vil bli lagt til i samme fil. Innlevering via Altinn Ønsker du å levere Lønns- og trekkoppgave elektronisk via Altinn, er dette enkelt å gjøre gjennom Mamut Business Software. Skattedirektoratet vil på grunnlag av mottatt informasjon fylle ut Årsoppgaven (RF-1025e) og legge denne ut i arkivet i Altinn. Skjemaet RF-1025e erstatter dagens RF-1025, det skal derfor ikke sendes inn noen RF Årsoppgave for arbeidsgiveravgift på papir til skatteoppkrever. Muligheten for elektronisk innlevering gjelder både ved innsending fra datasystem og ved manuell registrering på Altinn-portalen. Les mer om innsending til Altinn nedenfor. 5

6 Satser for lønns- og trekkoppgaver Satser for lønns- og trekkoppgaver Satser for lønns- og trekkoppgaver Nedenfor følger en oversikt over de mest brukte satsene, og oppjusterte tall for disse. Satsene skal benyttes for lønns- og trekkoppgaver. Skattepliktig lønn Når samlede trekkpliktige utbetalinger til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1 000, kreves dette ikke lønnsinnberettet. Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med inntil kr ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, er også fritatt for lønnsinnberetning. Om beløpsgrensen overskrides, skal hele beløpet lønnsinnberettes. MINSTEGRENSE FOR LØNNSINNBERETNING OG SKATTEPLIKT Ordinær arbeidsgiver kr Organisasjoner og skattefrie selskaper, lønnsytelser kr Arbeid i tilknytning til eget hjem eller fritidsbolig kr Organisasjoner og skattefrie selskaper, tilleggsytelser kr Diett Diettgodtgjørelse i utlandet varierer fra land til land, og i enkelte tilfeller mellom de ulike byene innenfor hvert land. Detaljerte opplysninger og satser for disse finner du på Finansdepartementets nettsider. UTGIFTSGODTGJØRELSER Godtgjørelse til kost og overnatting (i innland) Diett på reiser UTEN overnatting T.o.m F.o.m Inntil 5 timer kr 175 kr 175 Fra 5 til 9 timer kr 1905 kr 195 Fra 9 til 12 timer kr 300 kr 300 6

7 Lønns- og Trekkoppgaver UTGIFTSGODTGJØRELSER Godtgjørelse til kost og overnatting (i innland) T.o.m F.o.m Over 12 timer kr 495 kr 495 Diett på reiser MED overnatting på hotell Over 12 timer kr 670 kr 670 Diett på reiser MED overnatting på pensjonat, hybel eller brakke Uten kokemuligheter kr 295 kr 300 Med kokemuligheter kr 192 kr 195 For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Måltidstrekk - dagsreiser mer enn 15 km Frokost - - Lunsj kr 200 kr 200 Middag kr 250 kr 250 Måltidstrekk - reiser mer enn 15 km med overnatting Frokost 10 % av sats 10 % av sats Lunsj 40 % av sats 40 % av sats Middag 50 % av sats 50 % av sats Nattillegg Ulegitimert nattillegg kr 410 kr 410 NB! Statens satser for kost og losji jf. over gjelder eventuelle ansatte i virksomheten. Som eier/næringsdrivende har du krav på pådratte utgifter til kost og losji etter originalbilag på vanlig måte som for andre utgifter i regnskapet. Mottar du som næringsdrivende godtgjørelse iht. ovennevnte satser fra oppdragsgiver, skal godtgjørelsen inntektsføres i regnskapet og du kan kreve fradrag for reelle pådratte utgifter jf. bilag. Fri bil BIL OG ANNEN FORDELSBESKATNING Fordelen beregnes som en andel av bilens listepris som ny inkludert verdien av ekstrautstyr, etter følgende satser: Bilbeskatning 7

8 Satser for lønns- og trekkoppgaver BIL OG ANNEN FORDELSBESKATNING Listepris som ny, inntil kr (økt fra ) 30 % Den delen av listeprisen som overstiger kr % Når bilen er eldre enn 3 år (pr ), skal listeprisen settes til 75 % Når det kjøres mer enn km pr. år, skal listeprisen settes til 75 % I de tilfeller hvor bilen både er eldre enn 3 år, og det kjøres mer enn km i året, settes verdien til 56,25 % av listepris (listepris * 75 % * 75 %) Standardfordelen skal beregnes for det antall hele eller påbegynte måneder bilen har stått til arbeidstakers disposisjon. Brukshindringer som ferie, tjenestereiser, verkstedbesøk, sykdom skal ikke redusere den skattepliktige fordelen. I forhold til forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fordeles fordelen likt på antall måneder fordelsbeskatning skal skje. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil eller mangler. 8

9 Lønns- og Trekkoppgaver Utskrift av lønns- og trekkoppgaver Utskrift av lønns- og trekkoppgave Opplysninger i lønns- og trekkoppgavene blir lagt til grunn ved ligningen av skatteyter. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne foretar riktig lønnsinnberetning. Prosessen for å skrive ut lønns- og trekkoppgavene ledes av en veiviser. Denne leder deg gjennom prosessen og gjør arbeidet med utskriftene enklere. Du åpner veiviseren ved å gå til Vis - Lønn - Rapporter, velge Lønn i menyen til venstre, markere Lønns- og trekkoppgave, og klikke Skriv ut. Gjennom veiviseren kan du skrive ut rapportene Lønns- og trekkoppgave (RF-1015), Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) samt endringsoppgave dersom du har gjort endringer etter å ha skrevet ut lønns- og trekkoppgaven. I første trinn i veiviseren velger du dessuten om du vil skrive ut lønns- og trekkoppgaven på papir, levere oppgaven via Altinn eller levere oppgaven på maskinlesbart medium. De enkelte valgene beskrives nærmere i egne avsnitt nedenfor. 9

10 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver 1. Skriv ut Lønns- og trekkoppgaver (RF-1015) Du kan skrive ut lønns- og trekkoppgaven og årsoppgaven så mange ganger du ønsker, slik at du kan gjøre de tilpasninger som er nødvendige før du skriver ut den endelige oppgaven. Skal du skrive ut på ferdigtrykte blanketter, må du huske å legge skjemaer i skriveren før du skriver ut. Slik skriver du ut lønns- og trekkoppgaven på papir/blanketter 1. Åpne veiviseren som beskrevet over, og kontroller at årstallet i nedtrekkslisten er riktig. 2. Merk av for Skriv ut Lønns- og trekkoppgaver (RF-1015), og klikk Neste. 3. Skriv ut oppgaven for Alle ansatte eller Én ansatt. Dersom du ikke har testet utskriften mot årets blankett anbefaler vi at du skriver ut for bare én ansatt. Treffer ikke utskriften korrekt, kan du redigere rapporten før du skriver ut for alle. 4. Merk eventuelt av for Vis utskrift på Lønns- og trekkoppgaveblankett dersom du ønsker å skrive ut lønns- og trekkoppgaven uten ferdigtrykte blanketter. Du kan også velge å ha Inkludert baksiden av blanketten. Når du klikker Neste, vil du da se en forhåndsvisning av hvordan lønns- og trekkoppgaven vil se ut ved utskrift. 5. Klikk Neste. 6. Klikk Skriv ut i forhåndsvisningsvinduet. 7. Velg Ja dersom du ønsker å godkjenne oppgaven, og klikk Neste. Merk at du fortsatt kan skrive ut oppgaven flere ganger selv om du har godkjent oppgaven. Godkjenningen vil kun ha betydning dersom du senere skal skrive ut en endringsoppgave. 8. Klikk Fullfør for å avslutte veiviseren for lønns- og trekkoppgave. Lønns- og trekkoppgaven er nå skrevet ut. For å skrive ut årsoppgaven på papir, starter du veiviseren på nytt og velger alternativ 3. Les mer om dette alternativet nedenfor. 2. Lever oppgave til Altinn Les mer om dette alternativet i avsnittet "Elektronisk innlevering" nedenfor. 10

11 Lønns- og Trekkoppgaver 3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) Årsoppgaven må leveres på papir dersom du leverer lønns- og trekkoppgaven på papir eller maskinlesbart medium. Leverer du lønns- og trekkoppgaven på papir, skal årsoppgaven vedlegges. Dersom lønns- og trekkoppgaven leveres på maskinlesbart medium, må du avvente kvittering på mottatte data fra kemneren før du sender inn årsoppgaven. Merk! Har du levert oppgaven via Altinn, skal det ikke sendes inn årsoppgave. Skatteetaten vil på grunnlag av mottatt informasjon fylle ut en årsoppgave (RF-1025e) og legge denne i arkivet ditt i Altinn. Slik skriver du ut årsoppgaven 1. Åpne veiviseren som beskrevet over, og kontroller at årstallet i nedtrekkslisten er riktig. 2. Merk av for Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025), og klikk Neste. 3. Angi riktig Kategori i nedtrekkslisten for dette, og fyll ut NACE-kode. Fyll også ut feltet for Annen bagatellmessig støtte dersom det er aktuelt. Feltet Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV vil automatisk være utfylt med føringer på lønnsart 785 Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV, men feltet vil kunne overstyres. 4. Dersom din bedrift har pensjonsordning, må også navn på pensjonstilbyder fylles ut i innstillingene for tjenestepensjon slik at dette kommer med på årsoppgaven. Hvis dette ikke allerede er gjort, kan du klikke knappen Legg til 'Navn på pensjonstilbyder' for å legge dette inn. Klikk deretter OK for å gå tilbake til veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. 5. Klikk Neste. 6. Klikk Skriv ut fra forhåndsvisningsvinduet. 7. Klikk Fullfør for å avslutte veiviseren. Årsoppgaven er nå skrevet ut. 4. Produksjon av maskinlesbar oppgave Lønns- og trekkoppgaven kan også leveres inn på maskinlesbart medium, men det er viktig at innberetningen følger Skattedirektoratets retningslinjer for bl.a. fysisk format og merking. Disse kan du lese mer om på 11

12 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver Slik oppretter du en maskinlesbar oppgave 1. Åpne veiviseren som beskrevet over, og kontroller at årstallet i nedtrekkslisten er riktig. 2. Merk av for Produksjon av maskinlesbar oppgave, og klikk Neste. 3. Velg om du vil bruke standard filnavn, eller om du vil lagre med et annet navn / til en annen stasjon. Ved bruk av standard filnavn lagres oppgaven med filnavnet "GAXDFLT". Husk å sette inn eventuelt lagringsmedium i valgt stasjon. 4. Klikk Neste. 5. Klikk OK på meldingen som bekrefter at maskinlesbar oppgave er skrevet. 6. Velg Ja dersom du ønsker å godkjenne oppgaven, og klikk Neste. 7. Merk eventuelt av for Skriv ut Årsoppgave [...], og velg i så fall riktig Kategori i nedtrekkslisten for dette, samt fyll ut NACE-kode. Fyll også ut feltet for Annen bagatellmessig støtte dersom det er aktuelt. Feltet Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV vil automatisk være utfylt med føringer på lønnsart 785 Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV, men feltet vil kunne overstyres. Dersom din bedrift har pensjonsordning, må også navn på pensjonstilbyder fylles ut i innstillingene for tjenestepensjon slik at dette kommer med på årsoppgaven. Hvis dette ikke allerede er gjort, kan du klikke knappen Legg til 'Navn på pensjonstilbyder' for å legge dette inn. Klikk deretter OK for å gå tilbake til veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. Merk! Følgeskrivet kan ikke leveres maskinelt. Du må også vente til du har mottatt kvittering for mottatte data for lønns- og trekkoppgaven før du kan sende denne inn. 8. Klikk Neste. 9. Klikk eventuelt Skriv ut fra forhåndsvisningsvinduet for utskrift av Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaven, dersom du valgte dette alternativet i punkt Klikk til slutt Fullfør for å avslutte veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. Lønns- og trekkoppgavene er nå skrevet til valgt maskinlesbart medium. Merk! Har du levert lønns- og trekkoppgaven maskinelt, må du avvente en kvittering på denne før du sender inn Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønnsog trekkoppgaven (RF-1025). Årsoppgaven må sendes inn på papir, denne kan ikke sendes inn på maskinlesbart medium. 12

13 Lønns- og Trekkoppgaver Opprett endringsoppgave Dersom du har godkjent lønns- og trekkoppgaven og gjør endringer i ettertid på grunn av f.eks. feil eller ufullstendige tall i den opprinnelige oppgaven, kan du skrive ut en endringsoppgave. Endringsoppgaven vil inneholde fortegn som viser om endringene som er gjort er positive (markert med plusstegn [+]) eller negative (markert med minustegn [-]). Endringsoppgaven til lønns- og trekkoppgaven kan sendes inn på papir, på maskinlesbart medium eller via Altinn, uavhengig av hvordan du sendte inn den opprinnelige oppgaven. Endringsoppgaven til årsoppgaven kan imidlertid ikke leveres maskinelt, denne må sendes inn på papir eller via Altinn. Merk! Etter godkjenning av endringsoppgaven er det ikke mulig å skrive denne ut på nytt. Det er derfor viktig at du sjekker at oppgaven er opprettet riktig (skrevet ut riktig på blanketter, lagret på riktig medium eller sendt inn riktig til Altinn) før du godkjenner oppgaven. Endringsoppgaven skrives ut via veiviseren for lønns- og trekkoppgaver ved å merke av for Opprett endringsoppgave og deretter velge ønsket innleveringsalternativ som beskrevet over. Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave Valget for å legge inn tilleggsfelter for lønns- og trekkoppgaver finner du ved å velge Vis - Lønn - Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave. Du får da opp et vindu med en liste som viser lønns- og trekkodene som skal innrapporteres det aktuelle året. Aktuelt år velges i nedtrekkslisten. 13

14 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver Slik registrerer du tilleggsinformasjon på koder for lønns- og trekkoppgave 1. Velg Vis - Lønn - Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave. 2. Velg om du vil se Alle ansatte eller bare Ansatte med manglende verdier. Velger du det siste, vil du kun få opp ansatte med lønns- og trekkoder som mangler verdier. Ansatte som mangler verdier, vil være markert med rød tekst i listen. 3. Marker deretter ønsket ansatt i listen. Samtlige lønns- og trekkoder som er registrert på valgt ansatt, vil da vises i feltet Kode. Kodene som mangler verdier, vil være markert med rød skrift. 4. Marker koden du vil se tilhørende lønnslinjer for. Disse vil da vises i feltet Lønnslinjer, og aktuelle tilleggsfelter vil vises i feltet til høyre. Summen av de grupperte lønnslinjene vil vises i feltet Beløp nedenfor tilleggsfeltene. 5. Dersom føringen på en kode skal splittes i flere linjer på lønns- og trekkoppgaven, merker du av for Koden skal rapporteres over flere linjer på lønns- og trekkoppgaven. Lønnslinjene vil da bli redigerbare. 6. Angi deretter hvilke lønnslinjer som skal grupperes på hver linje, ved å angi linjenummer i nedtrekkslisten Gruppe. 7. Marker deretter en lønnslinje i første gruppe, og fyll ut de aktuelle tilleggsfeltene som vises i feltet til høyre. Gjenta for hver gruppe/linje. 14

15 Lønns- og Trekkoppgaver 8. Klikk deretter på Oppdater. Hvis alle nødvendige tilleggsopplysninger er fylt ut, vil koden markeres med grønn skrift. 9. Gjenta for neste "røde" kode til alle kodene for valgt ansatt er markert med grønn skrift. Etter siste oppdatering vil også den ansatte markeres med grønn skrift eller forsvinne fra listen, avhengig av hvilken innstilling du valgte i trinn Gå deretter videre med neste "røde" ansatt, og gjenta trinnene over til alle ansatte er markert med grønn skrift. Tilleggsinformasjonen på koder for lønns- og trekkoppgaven er nå registrert. Ved registrering av lønnslinjer på lønnsarter kan du også registrere detaljer på lønns- og trekkoder umiddelbart i forbindelse med lønnsregistrering ved å klikke på knappen Rediger tilleggsfelt(er). Når informasjon er registrert på en lønnsart, vil knappen Tilleggskodeinfo vises. Merk!Mamut Business Software støtter ikke automatisk beregning av tilleggsfeltene. Tilpasse en rapport slik at feltene treffer korrekt på blanketten Dersom du opplever at samtlige felter på en rapport ikke treffer korrekt ved utskrift på en ferdigtrykt blankett, kan du redigere rapporten og deretter skrive ut på nytt. Årsaker til at utskrifter ikke treffer korrekt kan være ulike typer skrivere og skriverdrivere. Merk! For at du skal få skrevet ut rapportene du har redigert, må du velge å skrive ut Firmarapporter og ikke Fellesrapporter når du tar ut rapporten. I brukerinnstillingene kan du velge hvilket rapportområde som skal være forvalgt når du tar ut rapporter. Les mer om dette ovenfor. Slik flytter du alle felter på en rapport 1. Velg Vis - Innstillinger - Rapporter. 2. Klikk Rapport-/etiketteditor. 3. Marker aktuell rapport, f.eks. Lønns- og trekkoppgave. 4. Klikk Redigere. Rapporten åpnes nå i redigeringsmodus. 5. Velg Edit - Select all. Samtlige felter blir nå markert. Tips! Dersom du kun skal flytte et felt, markerer du kun dette ene feltet ved å klikke på det en gang med venstre museknapp. 15

16 Utskrift av lønns- og trekkoppgaver 6. Bruk deretter piltastene på tastaturet til å flytte feltene i riktig retning. 7. Velg File - Save. 8. Deretter velger du File - Close. 9. Skriv ut rapporten på nytt. Kontroller at utskriften treffer korrekt. Dersom den ikke gjør det, må du redigere på nytt. Slik justerer du feltene på en faktura 1. Velg Vis - Innstillinger - Rapporter. 2. Klikk Rapport-/etiketteditor. 3. Marker aktuell rapport, f.eks. Faktura m/giro. 4. Klikk Redigere. Rapporten åpnes i redigeringsmodus. 5. Klikk og hold på linjen for Page Footer. 6. Dra linjen oppover eller nedover til ønsket plassering. Dersom du flytter Page footer oppover, vil feltene på rapporten bli flyttet nedover, og omvendt. 7. Velg File - Save. 8. Deretter velger du File - Close. 9. Skriv ut rapporten på nytt. Kontroller om utskriften treffer korrekt. Dersom den ikke gjør det, må du redigere på nytt. 16

17 Lønns- og Trekkoppgaver Elektronisk innlevering Kom i gang med elektronisk innsending til Altinn Med Mamut Business Software kan du enkelt sende inn skjema direkte fra programmet til Altinn-portalen. Du må først registrere ditt Mamut Business Software-program på Altinn-portalen for å kunne sende inn data til Etter å ha gjort det, må du registrere din Datasystem ID og ditt Passord i firmainnstillingene for Altinn i Mamut Business Software. Registrering hos Altinn Logg deg først inn på klikk på Tilgangsstyring i menyen øverst, og velg deretter Datasystemer i menyen til venstre. Velg riktig firma i nedtrekkslisten Vis datasystem for den jeg representerer nå. Velg deretter Mamut i nedtrekkslisten for Type datasystem, legg inn en Beskrivelse og Passord, og klikk Legg til. ID-en du tildeles samt passordet du angir her, skal legges inn i ditt Mamut-program. Hvis du trenger hjelp til å bruke Altinn, finner du mer informasjon under (ekstern lenke) Lær å bruke Altinn under Kontakt og hjelp på portalen. Finner du ikke svar på dine spørsmål på portalen, kan du kontakte Altinn brukerservice på tlf eller 17

18 Elektronisk innlevering ORGANISASJONSNUMMER I ALTINN På vil du kunne oppleve at samme firmanavn kan være registrert flere ganger med ulike organisasjonsnumre. Dette skyldes at en juridisk enhet kan ha flere bedrifter/avdelinger knyttet til seg. De aller fleste skjemaer skal leveres på organisasjonsnummeret som tilhører den juridiske enheten (det organisasjonsnummeret som du kjenner igjen). Unntakene er enkelte statistikkskjema til Statistisk sentralbyrå som skal leveres på organisasjonsnummeret tilhørende bedrift/avdeling. Du vil få spesiell beskjed dersom du skal bruke dette organisasjonsnummeret ved innrapportering. Legge inn datasystem ID og passord i Mamut Business Software Etter at du har registrert firmaet ditt som et datasystem på må du registrere din Datasystem ID og ditt Passord i firmainnstillingene for Altinn i Mamut Business Software. Du finner innstillingene ved å gå til Vis - Innstillinger - Regnskap - Modulinnstillinger - Altinn. Her legger du inn verdiene, og klikker OK. Du kan nå sende inn skjemaer til Altinn. Les mer om hvordan du gjør det nedenfor. Innlevering av Lønns- og trekkoppgave via Altinn Altinn har åpnet opp for elektronisk innlevering av Lønns- og trekkoppgaven (RF-1015). Muligheten for elektronisk innlevering gjelder både ved innsending fra fagsystem og ved manuell registrering på Altinn-portalen. I Mamut Business Software kan du velge Lever oppgave til Altinn i veiviseren for lønnsog trekkoppgaver. Merk! Du må ha lagt inn firmaets fagsystem ID og passord i firmainnstillingene for Altinn før du kan sende inn. Les mer om det over. Skjemaet er i Altinn bygd opp slik at du har en hovedside med en liste over de ansatte, samt totaltallene (tilsvarende årsoppgaven), og en underside (vedlegg) pr. ansatt (tilsvarende lønns- og trekkoppgaven).inne på Altinn-portalen vil du kunne ta ut en rapport (RF-1025e) over informasjonen som er sendt inn, slik at du kan gå over og kontrollere tallene før du godkjenner skjemaet. Bruker du Altinn for innsendelse av RF-1015 Lønns- og trekkoppgave, vil Skattedirektoratet på grunnlag av mottatt informasjon fylle ut Årsoppgaven (RF-1025e) og legge denne ut i arkivet i Altinn. RF-1025e erstatter dagens RF-1025, det skal derfor ikke 18

19 Lønns- og Trekkoppgaver sendes inn en separat RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift på papir til skatteoppkrever. Den enkelte ansattes Lønns- og trekkoppgave må fortsatt skrives ut på papir og oversendes den ansatte. Dette gjøres via rapportmodulen i Mamut Business Software uavhengig av levering via Altinn. Slik sender du inn lønns- og trekkoppgaver til Altinn 1. Velg Vis - Lønn - Rapporter. 2. Velg Lønn i menyen til venstre, marker Lønns- og trekkoppgave, og klikk Skriv ut. 3. Kontroller at årstallet i nedtrekkslisten er riktig, velg Lever oppgave til Altinn, og klikk Neste. 4. Velg Ja dersom du ønsker å godkjenne oppgaven, og klikk Neste. 5. Velg Skriv ut Årsoppgave [...], og velg rett Kategori, fyll ut NACE og eventuelle Avgiftspliktige ytelser refundert fra NAV samt Annen bagatellmessig støtte. Merk! Du trenger ikke å sende inn denne oppgaven på papir når du sender inn via Altinn, men dette må være merket av og utfylt slik at riktig informasjon sendes til Altinn. 6. Dersom din bedrift har pensjonsordning, må navn på pensjonstilbyder fylles ut i innstillingene for tjenestepensjon slik at dette kommer med på årsoppgaven. Hvis dette ikke allerede er gjort, kan du klikke knappen Legg inn 'Navn på pensjonstilbyder' for å legge dette inn. Klikk deretter OK for å gå tilbake til 19

20 Elektronisk innlevering veiviseren for lønns- og trekkoppgaver. 7. Klikk Neste for å sende inn oppgaven til Altinn. 8. Skriv eventuelt ut årsoppgaven dersom du ønsker et eksemplar på papir, og lukk forhåndsvisningsvinduet. Klikk Fullfør for å lukke veiviseren. Lønns- og trekkoppgavene sendes nå inn til Altinn. Dersom innsendingen er vellykket, vil du få opp en bekreftelse. Når du klikker OK her, vil du tas til vinduet Skjemaer sendt til Altinn der du kan hente inn oppdatert status for skjemaet. Merk! Skjemaet vil ikke godkjennes automatisk når du sender det inn fra Mamut Business Software. Du må derfor logge deg inn på Altinn-portalen etter innsendingen for å gjøre eventuelle endringer og godkjenne skjemaet. 20

21 Lønns- og Trekkoppgaver Nyheter Nyheter Statens satser for kilometergodtgjørelse fra 1. januar 2014 Satsen forblir ved kr. 4,05 for de første km, og økes til kr. 3,45 for overskytende. Nye satser er lagt inn på lønnsarter når du oppretter nytt firma. Grensebeløpet for listepris bil Fordelen ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny, inntil kr ,-. Gjelder for inntektsåret Bilgodtgjørelse Finansdepartementet foreslår at de framforhandlede satsene for kilometergodtgjørelse i 2014 bør kunne benyttes uten at det utløser skatteplikt. De skattemessige beløpsgrensene vil derfor bli økt i tråd med forhandlingsresultatet. For 2014 betyr det at bilgodtgjørelsen økes fra kr 3,40 til kr 3,45 kroner per km for reiser utover km.. De skattemessige satsene for andre framkomstmidler enn bil økes også i tråd med forhandlingsresultatet. Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt Minstegrensen for organisasjoner og skattefrie selskaper økes til kr Minstegrensen for arbeid i tilknytning til eget hjem eller fritidsbolig økes til kr Nye og endrede lønns- og trekkoder Skatteetatens kodeoversikt 2013 omfatter samtlige koder, inkludert nye koder og endringer eller spesifiseringer i opprinnelige koder i Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver, 15. utgave. Nye koder, samt endringer og spesifiseringer i kodene av betydning er merket spesielt. Utfyllende informasjon om lønns- og trekkoder for inntektsåret 2013 finner du her: Skatteetaten/Lonn-og-arbeidsgiveravgift/Lonns--og-trekkoppgaver/Kodeoversikten/ Nye lønns- og trekkoder Kode 209 Pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til personer over 67 år Under denne kode innberettes offentlig tjenestepensjon til personer over 67 år som i løpet av året har begynt å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Det er kun den del av 21

22 Nyheter tjenestepensjonen som er utbetalt etter at pensjonen er samordnet med alderspensjon fra folketrygden, som skal innberettes under denne kode. Den del av tjenestepensjonen som er utbetalt før pensjonen er samordnet med alderspensjonen fra folketrygden, skal innberettes under kode 211 eller 212-A. Uførepensjon utbetalt fra og med måneden etter at mottakeren fylte 67 år skal innberettes i kode 210. Endrede lønns- og trekkoder Kode 118-A Endringene består i satsjusteringer. Satsene for inntektsåret 2013 er: Listepris inntil kr : 30 pst. Overskytende: 20 pst. Kode 135-A Endringene består bare av satsjusteringer. For disse bilene skal det benyttes en sats på kr 3,30 per km. Kode 151-A Det er presisert at koden skal brukes uten -A når ytelsen som innberettes ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig. Kode 153-A Det er presisert at koden skal brukes uten -A når ytelsen som innberettes ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig. Kode 211 Det er foretatt henvisning til ny kode 209. Nyheter i programmet Elektronisk skattekort (ny versjon) Fra 2014 er det slutt på at arbeidstakere skal levere skattekort til arbeidsgiver. Nå er det arbeidsgivers plikt å hente dette direkte fra Altinn, og før hver lønnskjøring sjekke om det har blitt noen endringer på skattekortet. Du kommer til veiviseren for bestilling og henting av skattekortene til dine ansatte ved åpne fokusområde Lønn og Personal. Der finner du den nye knappen Elektronisk skattekort. Du finner den nye veiviseren under fokusområde Lønn og Personal ved å velge knappen Elektronisk skattekort eller trykke Ctrl+Shift+F9. 22

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for gratismedlemmer som ønsker å evaluere vår gratisversjon. Versjon 2.0.1 av 2. januar 2013

Bruksanvisning. for. Laget for gratismedlemmer som ønsker å evaluere vår gratisversjon. Versjon 2.0.1 av 2. januar 2013 Bruksanvisning for 2013 Laget for gratismedlemmer som ønsker å evaluere vår gratisversjon av iexcel Lønningsbok 2013 Versjon 2.0.1 av 2. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 4 1.1. Om iexcel...

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer