Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn"

Transkript

1 Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

2 INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser... 2 Lønnsarter... 2 Regnskapsføring... 3 Feriepengeliste... 4 Grunnbeløpet (G) på feriepengelisten... 5 Registrering / korrigering av feriepengegrunnlag... 5 Oppstart... 5 Korrigering av feriepengegrunnlag... 6 Korrigering av feriepengesats... 6 Forskudd feriepenger... 6 I ferieåret... 6 Neste års feriepenger, mulig løsning... 6 Utbetaling av feriepenger... 6 Generering av feriepenger alle ansatte... 6 Ansatt med redusert opptjening av feriepenger... 8 Trekk i feriepenger... 9 Sluttoppgjør... 9 Registrering av feriedager brukt... 10

3 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN? Register som har betydning for feriepenger: Ansatt Lønnskontosett Satser og grenser Lønnsarter Ansatt Feriedager og feriepengesatser er individuelle i Visma Lønn. Se «Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger» i ansattbildet og sjekk at «Feriepengesats» og «Antall feriedager» er korrekte. Visma Lønn sjekker mot «Fødselsnr.» for å se om personen har krav på ekstra feriepenger (ansatte over 60 år). Så fødeselsnummer må være fylt ut. VISMA Lønn Mix & Match 1

4 Lønnskontosett Under «Grunndata / Firmaopplysninger» finner du «Lønnskontosett». Det er lønnskontosettet som styrer avsetningen av feriepenger. Som standard bruker vi kontoene 5180 debet og 2940 kredit for avsetning av feriepenger. Den påløpte arbeidsgiveravgiften blir kontert mot 5182 debet og 2780 kredit. Du har også mulighet til å sette opp egen konto for utbetalte feriepenger. Velger du å ha dette kan det gjøre det lettere å avstemme. MERK! Når du kjører «lønnsberegning», genereres avsetningen av feriepenger på grunnlag av lønnsartene som har huke i feltet «Feriepenger» og sats hentes fra de ansatte. Satser og grenser Under «Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Satser og grenser» finner du «Grunnbeløp» og Grunnbeløpet benytter Visma Lønn for å beregne grunnlag for feriepenger, for den ekstra ferieuken for ansatte over 60 år. I flg. Ferieloven er dette grunnlaget begrenset til 6G. De ansatte kan ha avtale om at grunnlaget skal være høyere. Dette styres pr. ansatt under «Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger» inne på den ansatte. Lønnsarter Når det utbetales feriepenger benyttes det følgende lønnsarter: Feriepenger til gode (lønnsart 290 eller 6510) Feriepenger til gode, over 60 år (lønnsart 291 eller 6520) Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling (lønnsart 285 eller 6502) Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling o/60år (lønnsart 286) Se eksempel på lønnsartene på «Community - Visma Lønn, under «Brukertips». 2 VISMA Lønn Mix & Match

5 Regnskapsføring Når vi utbetaler feriepenger går de til debet konto 2940 (eventuelt den kontoen som du har registrert i «Lønnskontosett» i feltet «Feriepenger utbetalt») og kredit konto for «bank». 0,67 dagers lønn skal gå til debet konto 5000 og kredit konto for «bank», og motsatt ved trekk av 3,33 dager. Arbeidsgiveravgift av utbetalte feriepenger posteres til debet konto 2780 og kredit konto T-kontoer for avsetning av feriepenger: Avsetn. feriepenger (avrundet) eller 6500 Ber. fp 10,2 % eller 6500 Ber. fp 2,3% Avsetning arb.g.avgift av feriepenger Arb. g. avg. av ber. fp. % T- kontoer for utbetaling av feriepenger: Når feriepenger utbetales eller 6510 Feriep. u/skatt eller 6520 Feriep. 5. f.uke Arb.g.avgift når feriepenger utbetales Arb. g. avg. av utbet Etter at alle feriepengene er utbetalt, skal det kun være opptjente feriepenger for inneværende år på konto Dersom noen av de ansatte er sykemeldt eller andre grunner ikke har fått utbetalt feriepengene, skal deres ferielønn inngå i saldo på konto VISMA Lønn Mix & Match 3

6 Feriepengeliste Når du godkjenner en lønnskjøring i Visma Lønn blir «Feriepengegrunnlag» og «Feriepenger til gode» oppdatert i tabellen «Akkumulert lønn». Når du kjører ut feriepengelisten henter Visma Lønn data fra denne tabellen. Feriepengelisten kan du skrive ut fra hotbaren under «Utskrifter / Årsrapporter». Når du velger utskrift av feriepengelisten får du opp følgende dialog. Her angir du ønsket opptjeningsår. 4 VISMA Lønn Mix & Match

7 Grunnbeløpet (G) på feriepengelisten På feriepengelisten er det en kolonne som heter «Ant. G». Dette gjelder for ansatte over 60 år. Etter ferieloven kan man sette en begrensning på at den ekstra ferieuken for ansatte over 60 år kun skal beregnes av inntekt inntill 6G (6 x = kr.) Ønsker du annen begrensning høyere eller ingen kan dette endres på den ansatte i kolonnen «G FP. o/60». For å endre denne verdien slik at beregningen av feriepenger over 60 år blir korrekt går du inn på den ansatte. Nederst i bildet har du en tabell som heter «Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger». Kolonnen for «Antall G (G FP o/60)» ligger ikke framme i denne tabellen, men du kan hente den fram ved å sette markøren i linjen for «Kommunenr.», høyre-klikke og velge «Tabelloppsett». Under fanen «Tilgjengelige kolonner» finner du «G FP o/60», denne flytter du over til «Aktive kolonner» og velger «Aktiviser». Registrering / korrigering av feriepengegrunnlag Når du starter opp med Visma Lønn må du registrere grunnlag feriepenger i opptjeningsåret. Oppstart Sjekk at de ansatte har skattekortopplysninger registrert for inneværende og foregående år, feriedager og satser for samme år. Velg lønnsregistrering og opprett en lønnskjøring i opptjeningsåret. Registrer «Ansatt» og lønnsart for «Korrigering av feriepengegrunnlag» (lønnsart 299 eller 6500). Deretter registrer grunnlaget i kolonnen «Beløp». Grunnlaget finner du på «Lønns- og trekkoppgaven for fjoråret». Deretter velger du «Lønnsberegning», kjører alle lister og til slutt «Godkjenning». For kontroll kan du kjøre ut feriepengeliste med opptjeningsår i fjor. VISMA Lønn Mix & Match 5

8 Korrigering av feriepengegrunnlag Ved korrigering av feriepenger gjør du på samme måte som beskrevet under oppstart. Dersom det er beregnet for mye feriepenger, reduserer du grunnlaget. Dersom du skal øke feriepenger til gode, f eks. pga. militærtjeneste, kan du gjøre det også med samme rutine, men da øke grunnlaget. Korrigering av feriepengesats Dersom du ønsker å endre feriepengesats på de ansatte, kan dette endres på følgende måte: Velg «Ansatt / Ansattlister / Ansattlister med skatteopplysninger». Gjør utvalg på riktig lønnsår ved å legge inn ønsket år i den blå søkelinjen og endre til riktig feriepengesats på en ansatt (trykk F2 eller høyreklikk og sett i endremodus). Sett markøren tilbake i samme felt, høyreklikk og velg «Sett alle linjene i tabellen til verdien for aktuelle linje/kolonne». Bekreft endring. Gjør så det samme på antall feriedager. Ta «Sikkerhetskopi» (under «Verktøy / Administratorfunksjoner») og kjør «Regenerering akkumulatorer» og «Regenerering lønnslipp» for aktuelle år under «Verktøy / Administratorfunksjoner / Vedlikehold av data». Kjør ut feriepengeliste med aktuelt opptjeningsår for kontroll. Forskudd feriepenger I ferieåret Forskudd på feriepenger i ferieåret utbetaler du på «Feriepenger til gode» (lønnsart 290 eller 6510) og / eller eventuelt «Feriepenger til gode, over 60 år» (lønnsart 291 eller 6520). Neste års feriepenger, mulig løsning Forskudd på neste års feriepenger er å betrakte som et lån så sant det ikke er et sluttoppgjør og da skal ikke disse lønnsartene benyttes. Det skal ikke beregnes fordel renter på lånebeløp som er under 3/5 G (G = ,- pr ) og tilbakebetalingstiden er høyst ett år. Dersom du skal utbetale neste års feriepenger, kan du registrere dette på «Refusjon diverse utlegg» (lønnsart 300 eller 800). Opprett så en fast transaksjon med fast transaksjonstype «Lån» på den ansatte. Utbetaling av feriepenger De fleste utbetaler feriepenger for alle ansatte i juni. Dette forenkler lønnsarbeidet, men det er fullt mulig å utbetale feriepenger etter hvert som de ansatte tar ut ferie. Generering av feriepenger alle ansatte Automatisk generering av feriepenger kan du gjøre for en ansatt, en ansattgruppe, for et utvalg ansatte eller for alle ansatte. Du kan kjøre automatisk generering av feriepenger for alle feriedagene eller for det antall dager du måtte ønske. Dersom du genererer feriepenger på nytt vil Visma Lønn sjekke om det har blitt utbetalt feriepenger tidligere ved «Lønnsberegning alle». 6 VISMA Lønn Mix & Match

9 Utbetale alle feriepenger f.eks. i juni: Velg «Lønnsregistrering» og opprett en «Lønnskjøring». Overfør faste transaksjoner som skal være med. De som er timelønnede registreres som vanlig. Når feriepengene utbetales får de da både timelønn og feriepenger. Løpende naturalytelser kan være trekkfrie sammen med feriepenger. Gå ut av lønnsregistreringsbildet, svar «JA» til å lagre data. Velg «Rutiner / Registrering / Generering av feriepenger». Dersom bare noen ansatte eller en ansattgruppe skal ha utbetalt feriepenger huker du av bare for disse. Hvis du skal utbetale til alle skal krysset i feltet «Velg alle» stå på. Du krysser i feltet «Ansattgruppe» hvis du ønsker å generere feriepenger pr. ansattgruppe. Hvis du for eksempel har ansattgrupper med ulik prosentsats, må du generere en gruppe av gangen og manuelt endre verdi i feltet «Antall dager lønn / trekk». Hva som blir foreslått i feltene «Antall dager lønn / trekk» og «Antall dager i måneden» i utskriftsdialogen avhenger av feriepengeprosenten i året for utbetalingsåret og hvor mange arbeidsdager du har pr. uke. Se tabellen: VISMA Lønn Mix & Match 7

10 Dager pr. uke Feriepengeprosenten (lønnsopplysninger) (året før utbetalingsåret) Foreslår 5 Inntil 12% (mao. under 12) 0,67 /21, % (eller høyere) -3,33 / 21,67 6 Inntil 12% (mao. under 12) 1 / % (eller høyere) -4 / 26 I feltet «Antall dager lønn/trekk» anbefaler vi å legge inn -25 (feriedager), da vil lønnsslippen se slik ut: Fastlønn (21,67 dager) Trekk (25 dager) Feriepenger Dette gjør at det er litt lettere å forstå for den ansatte. I feltet «Feriepenger til gode ordinære» er det lagt inn «ALLE», det vil si at Visma Lønn utbetaler alle feriepengene. Når Visma Lønn skal beregne «Antall dager lønn / trekk» blir lønnsart 285 (eller 6502) og 286 brukt. Lønnsarttypen skal alltid stå til «Lønn/godtgjørelse», det er fortegnet i feltet «Antall dager lønn / trekk» som bestemmer om dette skal være en utbetaling eller trekk. Merk! Om Visma Lønn skal beregne 21,67 eller 26 deler styres fra «Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger», feltet «6 arb.dgr. pr. uke». Dersom du ikke har huke i dette feltet beregnes det 21,67 deler. Dette kan overstyres i denne dialogen. Ansatt med redusert opptjening av feriepenger En nyansatt i fjor eller i år, har både en rett og en plikt, til å ta ut 21 dagers ferie. Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Dette kan for eksempel gjelde ansatte som kommer rett fra skole eller sykdom eller at differanse mellom lønn og feriepenger er stor (kraftig lønnsøkning). Merk at dersom en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid av samme lengde. Ansatte som kommer fra annen arbeidsgiver har fått feriepenger fra gammel arbeidsgiver som skal dekke årets ferie. 8 VISMA Lønn Mix & Match

11 Trekk i feriepenger Dersom arbeidstaker for eksempel har utleggstrekk på skatt skal dette være med i lønnskjøringen sammen med feriepenger. Jf. Arbeidsmiljølovens, hvor det står at trekk i lønn og feriepenger kan foretas når det er hjemlet i lov. Trekkfrie lønnsarter Eksempel på trekkfrie lønnsarter ved utbetaling av ferielønn (= trekkpliktige naturalytelser) Skattepliktig fordel, renter Skattepliktig fordel, bil Skattepliktig fordel, elektronisk kommunikasjon Fri kost og losji Fri bolig Fri bolig utlending Merk! Vi anbefaler at du oppretter en lønnskjøring med «Fullt trekk». Dersom det ikke skal beregnes skatt på lønnsartene som står som trekkpliktige kan du i lønnsregistreringsbildet hente frem kolonnen «Trekkode» og endre trekkoden på linjen. Sluttoppgjør Ferieloven, Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold. Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste ordinære lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør. Når ansatte slutter skal de ha årets opptjente feriepenger utbetalt på siste lønn + eventuelle feriepenger opptjent året før. Du skal da benytte Feriepenger sluttoppgjør, opptjent i år (lønnsart 295 eller 6560). Lønnsart/er for feriepenger til gode tidligere år og over 60 år kommer evt. automatisk med ved lønnsberegning hvis det er feriepenger til gode. Husk også at den ansatte som får feriepenger året etter, telles som ansatt i forhold til din lisens. Merk! Lønnsartnummerene som det er henvist til, er ut i fra «standard» lønnsartregister. Har du konvertert eller bygd opp ditt eget lønnsartregister vil du måtte bruke de lønnsartnummer som ditt firma bruker under «Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger». VISMA Lønn Mix & Match 9

12 Registrering av feriedager brukt På lønnsslippen kan «Feriedager brukt» og «Feriedager til gode» vises. For å vedlikeholde dette må feriedager registreres under «Fravær» i hurtigmenyen til høyre. Her velger du «Ansatt» og merk de dagene den ansatte har hatt fravær, for eksempel ferie, velg så fraværskode «Ferie» i bildet som kommer opp og deretter «Lagre». Når du registrerer fravær, kan du enten markere aktuelle dager i kalenderen eller du kan legge inn linjer under fane «2 Fraværstilfeller». 10 VISMA Lønn Mix & Match

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer