Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer Visma Lønn"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer Visma Lønn

2 Oslo, juni opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte "Avtale om bruksrett og vedlikehold". Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende "Avtale om bruksrett og vedlikehold". Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Brukergrensesnitt...2 Visma Ansattportal...2 E-post varsel...2 Sporbarhet reiser...2 Landkode... 3 Lønns-ticker... 3 Pensjonsrapporter Nordea Liv og Gjensidige... 3 Utlegging av pensjonsfiler... 3 Vis stillingsbrøk på lønnsslipp... 3 Vikariat utløper... 4 Fraværsmal til ansattkalender... 4 Angi periode ved lønnsregistrering... 4 Bytt ansattnummer/lønnsartnummer... 5 Fødselsdato... 5 KID-nr på fordringshaverliste... 5 Tabelloppsett "Lagre som standard"... 5 Forbedringer... 6 Brukernavn og passord e-post utsendelse... 6 Avlønningsform... 6 Lønns-ticker... 6 Lønnsartår... 6 Feriepengeliste... 6 Flytting av rapporter og menyvalg... 7 SSB- statistikker... 7 SSB egenmeldt fravær... 7 SSB Lønnsstatistikk... 8 Pensjonsrapporter... 9 Generelt...9 Spesielt for Storebrand, Gjensidige og Nordea Liv Spesielt for Vital Visma Ansattportal Import av ferie og fravær til Visma Lønn Import av endringer i ansattopplysninger Behandling av konto på bilag og lønnsarter Overføring av fraværskoder Grunndata og satser versjon Andre endringer... 14

4 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Lønn versjon Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke versjon 7.30 av Visma Lønn. Da er du sikker på at du ikke går glipp av rutiner/nyheter som er nyttige for deg og din bedrift. De største endringene i versjon 7.30 er: E-post varsel Mulighet til å importere registrert ferie og fravær, samt ansattopplysninger fra Visma Ansattportal Nytt brukergrensesnitt Nye rapporter: "Fraværsmal til ansattkalender" og "Vikariat utløper" Tilrettelagt for obligatorisk tjenestepensjon til Nordea Liv og Gjensidige Ny enkel rutine for å gi ansatte og lønnsarter nytt nummer Angi periodenummer på en lønnskjøring Merk: Nyheter og Forbedringer inneholder korte og enkle beskrivelser av endringene som er gjort til versjon Les mer om hvert enkelt punkt i Brukerdokumentasjon (F1). Merk: Du må lese installasjonsveiledningen nøye før du oppgraderer til versjon 7.30, og følge det som står der. Installasjonsveiledningen ligger også på CD'en og lønnsportalen. Merk: Du må minimum ha versjon for å kunne oppgradere til versjon Merk: Hvis du bruker RAC, må du oppgradere til versjon 1.66 før du installerer Visma Lønn Merk: Med installasjonen følger tilleggsbiblioteker og applikasjoner som.net, J# og SQL server. Disse er 32-bits versjoner. Dersom du ønsker 64-bits versjoner av disse, må du laste ned de fra Microsoft. På vår lønnsportal (visma.no/lonnsportal) kan du lese om lønnsfaglige og programrelaterte emner. VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer versjon Innledning 1

5 NYHETER Brukergrensesnitt Visma Lønn har fått nytt brukergrensesnitt. De største endringene er: Nye farger/vertkøymeny (Nordic Cool) Bedre, og mer oversiktlige skjermbilder Hotbaren er flyttet til høyre side Visma Lønnsportal som oppstartsbilde Visma Ansattportal Du kan nå importere ferie og annet fravær som de ansatte har registrert i Visma Ansattportal til Visma Lønn. Hvis de ansatte har gjort endringer i sine personalopplysninger i Visma Ansattportal, for eksempel endret adresse, kan du nå på en enkel måte importere oppdaterte opplysninger til Visma Lønn. Du kan lese mer om dette i brukerveiledningen til Visma Lønn. E-post varsel I Visma Lønn kan du nå sette opp at systemet sender ut e-post varsel når ulike "hendelser" inntreffer. Du kan sette opp hvem som skal motta e-post varsel, for eksempel ansatte, lønningsansvarlig, ansvarlig for ansvarsenhet eller avdelingsleder. Du kan velge mellom følgende hendelsestyper: Ansettelsesjubileum Fødselsdagsjubileum Ansatt forventes tilbake fra permisjon Prøvetid utløper Vikariat utløper Innrapportering av terminoppgave Skattekort ikke levert (blir kun sendt til den ansatte som ikke har levert skattekort) Brukerdefinert I skjermbildet "Oppsett e-postvarsel" registrerer du mottakere av de forskjellige hendelsestypene. I skjermbildet "Abonnement e-post varsel" velger du hvilke hendelsestyper du vil abonnere på, når søket skal utføres og når e-post varselet skal sendes. Du finner skjermbildene for e-post varsel ved å velge menyvalget "Verktøy/Administratorfunksjoner/System". Sporbarhet reiser Ved overføring av bunt til Visma Global og Visma Business på reiser registrert i Visma Ansattportal, blir følgende felter overført til kolonnen "Fritekst": Lønnskjørenummer, reisenummer og egenreferanse, for eksempel Lønnskjøring nr. 3, Reise 5211, Tjenestereise Tromsø. 2 VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer - Nyheter

6 Landkode Hvis du har ansatte med adresse i utlandet, kan du nå registrere landkode på den ansatte. Dette gjør du ved å registrere landkode i feltet "Landkode", og feltet "Land" blir automatisk utfylt. Du finner de nye feltene i skjermbildet "Ansatte". Vi anbefaler at du registrerer utenlandske postnummer og poststeder i "Adresse 2"-feltet. Lønns-ticker I Lønns-ticker kan du nå også gjøre utvalg på arbeidssted. Du finner feltet under "Utvalg" i skjermbildet "Lønns-ticker". Pensjonsrapporter Nordea Liv og Gjensidige Visma Lønn er nå tilrettelagt for innberetning til Norda Liv og Gjensidige i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon. I mappen "Pensjonsrapporter" i skjermbildet "Utskrifter" finner du følgende nye rapporter: Nordea Liv lønnsgrunnlag Nordea Liv elektronisk Gjensidige lønnsgrunnlag Gjensidige elektronisk Utlegging av pensjonsfiler Visma Lønn legger nå ut to eksemplarer av de elektroniske filene i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon. På denne måten vil du også få en historikk på når filene er laget. Kopi av filen får navnet filnavn+dato og klokkeslett (FILNAVN_YYYYMMDDTTMMSS) Angir du at filen for eksempel skal hete "Vital.xml", legger Visma Lønn automatisk ut en kopi av filen slik: "Vital xml" Vis stillingsbrøk på lønnsslipp I utskriftsdialogen på lønnsslipper er det nå et nytt avkrysningsfelt, "Vis stillingsbrøk". Du kan velge om du ønsker å skrive ut stillingsbrøk på den ansatte på lønnsslippen. Feltet er standard krysset. Hvis du ikke ønsker å skrive ut stillingsbrøk på lønnsslippen, må du fjerne krysset i utskriftsdialogen. VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer versjon Nyheter 3

7 Vikariat utløper I Visma Lønn kan du nå angi dato for når vikariatene utløper i ditt firma. Hvis du har vikarer, kan du registrere utløpsdato i feltet "Vikariat utløper" i fanen "Personalopplysninger" i skjermbildet "Ansatte". Du kan også kjøre ut rapport som viser en oversikt over vikarer i ditt firma, og når disse vikariatene utløper. Dette gjør du ved å benytte rapporten "Vikariat utløper". Rapporten ligger i mappen "Ansattrapporter" i skjermbildet "Utskrifter". Fraværsmal til ansattkalender Hvis du har ansatte med redusert stilling, for eksempel fri hver fredag, kan du opprette en fraværsmal for fri hver fredag og knytte den til den/de ansatte det gjelder. Ved opprettelse av nytt år, måtte du tidligere manuelt kopiere disse fraværsmalene til de enkelte ansatte. Med rapporten "Fraværsmal til ansattkalender" kan du nå på en enkel måte kopiere disse egendefinerte fraværsmalene til alle ansatte. Merk: Du MÅ oppdaterte egendefinerte fraværsmalene med aktuelle fridager for nytt år før du kjører denne rapporten. Du finner rapporten i mappen "Fraværsrapporter" i skjermbildet "Utskrifter". I utskriftsdialogen velger du innenfor hvilket tidsrom du ønsker at fraværsmalen(e) skal gjelde for. Visma Lønn oppdaterer kalenderdager på fraværsmal 1 og 99, men du må selv oppdatere egendefinerte fraværsmaler. Angi periode ved lønnsregistrering I skjermbildet for lønnsregistrering er det lagt inn et nytt felt, "Periode". Når du registrerer dato i feltet "Utlønningsdato", blir feltet "Periode" automatisk oppdatert med månednummer, for eksempel utlønningsdato , får verdien 5 i feltet "Periode". Du kan velge å overstyre feltet. Dersom du ikke har tastet inn noe i feltet "Utlønningsdato", vil perioden settes ut fra dagens dato når du kjører rutinen "Overføre faste transaksjoner" eller "Lønnsberegning alle". Hvis periode avviker fra utlønningsdato, får du følgende informasjonsmelding ved godkjenning: Du har en valuteringsdato som avviker fra angitt periode. Dette vil etter alt å dømme medføre at regnskapsbilaget blir bokført på en annen periode i regnskapene enn hva som er angitt på lønnskjøringen. Feltet "Periode" blir også skrevet ut på rapportene for regnskapsbilag og forskudd. 4 VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer - Nyheter

8 Bytt ansattnummer/lønnsartnummer Med rutinen "Bytt ansatt-/lønnsartnummer" kan du på en enkel måte rydde opp i databasen ved å gi: ansatte et nytt ansattnummer lønnsarter et nytt lønnsartnummer Etter at du har valgt tabell og jobbtype, går Visma Lønn gjennom hele databasen og gjør endringer i alle tabellene den valgte posten er primærnøkkel i. I vinduet "Meldinger" ser du alle endringer som er gjort. Visma Lønn genererer også en loggfil der du kan se alle endringene. Du finner rutinen ved å velge menyvalget "Verktøy/Administratorfunksjoner/Vedlikehold av data". Fødselsdato Nytt felt i fanen "Personalopplysninger" i skjermbildet "Ansattopplysninger", "Fødselsdato". Dette feltet blir benyttet i forbindelse med rapporter til avdelingsleder, for eksempel fødselsdagsliste. Feltet blir automatisk utfylt når du registrerer den ansattes fødselsnummer i feltet "Fødselsnummer". Du får en melding dersom du sletter fødselsdato og har fylt ut fødselsnummer, og dersom fødselsdato og fødselsnummer ikke stemmer overens. Merk: Du må taste inn 19xx dersom en ansatt er født i 1969 eller tidligere, ellers skriver Visma Lønn 2069 i feltet. KID-nr på fordringshaverliste KID-nr blir nå skrevet ut på fordringshaverlisten etter feltet fødselsnummer. Tabelloppsett "Lagre som standard" Du kan nå lagre tabelloppsett som standard for flere brukere. Du må da gjøre følgende: 1. Stå med markøren på den blå søkelinjen i tabellen. 2. Høyreklikk og velg "Tabelloppsett" 3. Flytt og/eller fjern kolonner som du vil ha med 4. Trykk på knappen "Lagre som standard". Resultat: Du har nå laget et standard tabelloppsett på denne klienten som alle brukerne kan hente inn. 5. Hvis andre brukere skal i bruk det nye tabelloppsettet, må de gå inn med sin bruker på den tabellen som du har gjort endringer i og trykke på knappen "Standard". Resultat: Nytt tabelloppsett er tilgjengelig hos brukeren. Kommentar: Velger du "Lagre tabelloppsett" fungerer det som før, da gjelder det kun for den brukeren som har laget oppsettet. VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer versjon Nyheter 5

9 FORBEDRINGER Brukernavn og passord e-post utsendelse Du kan nå angi brukernavn og passord som brukes mot din e-posttjener (SMTP). Dette er aktuelt hvor du bruker en e-posttjener som krever at man logger seg på med brukernavn og passord. Dette kan for eksempel være når du skal sende lønnsslipper til dine ansatte, rapporter til ansvarlig på ansvarsenhet, opplysninger til myndigheter på e-post. Disse opplysningene må du registrere i skjermbildet "Firmaopplysninger". Du må registrere følgende opplysninger: E-post tjener brukernavn E-post tjener passord E-post tjener port Du kan også registrere e-postadresse i feltet "E-post adresse for blindkopi". Du vil da få en oversikt over utsendte e-poster, slik at du får en logg over sendte e-poster. Avlønningsform Feltet "Avlønningsform" er også synlig i fanen "Ansattopplysninger". Du kan ikke gjøre endringer i denne fanen, kun i fanen "SSB/AA-opplysninger". Lønns-ticker Hvis du har valgt å endre et navn på en lønnsart på en lønnstransaksjon, vil du se overstyrt lønnsartnavn når du kjører rapportene. Lønnsartår Feltet "Lønnsartår" i skjermbildet "Lønnsartopplysninger" må være utfylt før du kan registrere andre opplysninger om lønnsarten som for eksempel L/T-kode. Dette gjelder feltene som ligger i "gruppeboksen" "Lønnsartår" i skjermbildet. Feriepengeliste Ansatte som har feriepenger tilgode fra tidligere år kommer nå ikke med på feriepengelisten. De kommer kun med hvis du har satt kryss i feltet "Vis FP tilgode fra tidl. år" i utskriftsdialogen. 6 VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer - Forbedringer

10 Flytting av rapporter og menyvalg Rutinen "Import av skattekortopplysninger" har endret navn til "Skattekort import". Du finner rutinen under menyen "Grunndata/Ansatte/Skattekort import". Rutinen "Lag regnskapsbunt" har endret navn til "Regnskapsbunt (lag ny)". Du finner rutinen under menyen "Rutiner/Registrering/Regnskapsbunt (lag ny)". I skjermbildet "Utskrifter" er det lagt inn en ny mappe, "Avstemming". Den inneholder følgende rapporter: - Avstemming regnskap - Avstemming lønns- og trekkoppgaver - Avstemming årsoppgave Rapporten "Feriepengelister er flyttet fra mappen "Periodiske rapporter" til mappen "Årsrapporter". Rapporten "Renter betalte oversikt" er fjernet fra systemet. I mappen "Pensjonsrapporter" er det lagt inn 2 nye rapporter for Nordea Liv, "Nordea Liv lønnsgrunnlag" og "Nordea Liv elektronisk". Noen rapporter i mappen "Pensjonsrapporter" har også endret navn. SSB- statistikker Drillthrough på rapporter for SSB-lønnsstatistikk og SSB-egenmelt fravær På rapportene for SSB-lønnsstatistikk og SSB-egenmeldt fravær kan du nå benytte funksjonen "Drillthrough". Med denne funksjonen kan du dybdenavigere på tallmaterialet til separate detaljrapporter. Dette gjør du ved å føre musepekeren over ett tall, og du vil få fram et forstørrelsesglass. Når du dobbeltklikker på tallet, får du fram en ny rapport som viser grunnlaget for tallet. SSB egenmeldt fravær Sortering på arbeidssted Rapporten "SSB egenmeldt fravær" er nå tilpasset slik rapporten til Altinn fungerer, slik at du nå også kan sortere rapporten på arbeidssted. Ny versjon av rapporten "SSB egenmeldt fravær" i mappen "Fraværsrapporter" I mappen "Fraværsrapporter" i skjermbildet "Utskrifter" er det lagt inn en ny versjon av rapporten "SSB egenmeldt fravær". Den skriver ut de samme feltene som ligger i filen til rapporten "SSB egenmeldt fravær via Altinn". Den tidligere versjonen av rapporten ligger er flyttet til mappen "Andre rapporter". Rapporten heter SSB egenmeldt fravær (gammel)". VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer versjon Forbedringer 7

11 SSB Lønnsstatistikk Endringer beskrevet nedenfor gjelder alle rapporter for SSB-lønnsstatistikk: SSB lønnsstatistikk, SSB-lønnsstatistikk elektronisk og SSB-lønnsstatistikk via Altinn. Timelønnssats For at det skal bli skrevet ut med riktig sats på den ansatte med timelønn i kolonne 1, 1 "Gjeldene sats for timelønn relatert til siste lønnskjøring" på rapporten, må feltet "Avlønningsform" i fanen "SSB/AA-opplysninger" være satt til "Timelønnet". Spesialoppl 1 2 Hvis du har registrert opplysninger i feltene "Spesialoppl 1" og "Spesialoppl 2" i fanen "SSB/AAopplysninger, må du registrere disses på følgende måte: "Spesialoppl 1" må kun inneholde 2 alfanumeriske tegn "Spesialoppl 2" må kun inneholde 2 numeriske tegn. Se Statistisk Sentralbyrås veiledning om hva du skal legge inn her Arbeidstid pr. uke for ansatte med timelønn og fastlønn Avtalt arbeidstid per uke i timer blir nå skrevet ut i fra hva som ligger på fane 7 i feltet "Arb.t.pr. uke (100% stilling)" og tar hensyn til stillingsbrøken på den ansatte. Eksempel: Dersom det ligger 37,5 i feltet "Arb.t.pr. uke (100% stilling)" og den ansatte har 80% stilling, blir det lagt ut 30 timer i feltet i rapportene SSB lønnsstatistikk elektronisk og SSB lønnsstatistikk til Altinn. Utbetalt timelønn/avtalt timesats og avtalt fastlønn Ved beregning av sats for timelønn eller fastlønn, beregner Visma Lønn dette ved å hente satsen som gjelder for timelønn eller fastlønn ut ifra dato på siste lønnskjøring du har valgt i utskriftsdialogen. På lønnstransaksjonen som legges ut sjekker Visma Lønn hva som er registrert i feltet "Avlønningsform" i fanen "SSB/AA-opplysninger" på den ansatte. Merk: Hvis du velger "1. september" eller "1. oktober" i feltet "Periode" i utskriftsdialogen, sjekker ikke Visma Lønn om lønnskjøringen er godkjent dato etter valgt periode. SSB-lønnsstatistikk til Altinn Hvis du skal levere SSB-lønnsstatistikk via Altinn, må du ha Visma Lønn versjon 7.30 på grunn av nytt skjema. 8 VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer - Forbedringer

12 Pensjonsrapporter Generelt Merk: Du må sende inn rapport til forsikringsselskapet hver måned selv om du ikke har utbetalt lønn, slik at de mottar riktige opplysninger vedrørende lønn og ansattopplysninger. Arbeidsstatus På pensjonsrapportene blir nå arbeidsstatus hentet fra historikken på de ansatte. Dersom det ikke ligger noen opplysninger i historikkfanen på den ansatte, blir arbeidsstatus hentet fra feltet "Arbeidsstatus" i skjermbildet for ansattopplysninger. Hvis arbeidsstatus blir endret til "Sluttet", henter Visma Lønn opplysninger i feltet "Sluttdato". Sluttdatoen kommer med på rapporten også måneden etter at den ansatte har sluttet, uavhengig av år. Merk: Dersom det ikke er registrert arbeidsstatus på den ansatte innenfor den perioden du ønsker å kjøre rapporten (fra - til dato), setter Visma Lønn arbeidsstatus til "Aktiv" på den ansatte. Provisjonslønn Dersom den ansatte kun har hatt utbetalt provisjonslønn (avlønningsform = 3-Provisjonslønnet), og ikke timelønn (antall timer = 0) i innrapporteringsperioden, blir provisjonslønnen nå innrapportert som periodelønn. Stillingsbrøk blir da hentet fra feltet "Stillingsbrøk" på den ansatte. Årslønn Årslønn blir nå beregnet ut i fra hva som ligger i faste transaksjoner på den ansatte med fast transaksjonstype 9 (Fastlønn). Alle lønnsarter med fast transaksjonstype 9 blir summert med fra / til dato innenfor valgt periode. Transaksjoner som er krysset av for "passiv" blir ikke medberegnet. Stillingsbrøk Stillingsbrøk blir nå hentet fra den nyeste faste transen (fast trans. type 9) innen for valgt periode. VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer versjon Forbedringer 9

13 Spesielt for Storebrand, Gjensidige og Nordea Liv Månedskode Det er lagt inn nye felter, "Månedskode" og "År", i utskriftsdialogene for elektroniske pensjonsrapporter til Storebrand, Gjensidige og Nordea Liv. Du får melding dersom feltene ikke er utfylt. Innrapportering av feriepenger Du kan innrapportere feriepenger som pensjonsgrunnlag innenfor valgt periode til Storebrand, Gjensidige og Nordea Liv på to forskjellige måter. Dette gjelder kun for ansatte som har timelønn. For de som har årslønn er feriepenger inkludert i årslønnen i feltet " Årslønn" på rapporten. Alternativ 1 Sett kryss i feltet "Legg til avsatte feriep." i skjermbildet "Firmaopplysninger". I utskriftsdialogen på rapporten vil feltet "Legg til avsatte feriep." være nedtonet. I feltet "Periodelønn" i utskriftsdialogen angir du kun lønnsarter for timelønn, ikke lønnsarter for feriepenger tilgode. Feriepenger blir beregnet automatisk og lagt til beløpet i feltet "Periodelønn". Det er feriepengesatsen som ligger på den ansatte som blir benyttet. Feriepengesatser på den ansatte finner du i skjermbildet "Ansatte". Alternativ 2 Hvis du ikke setter kryss i feltet "Legg til avsatte feriep." i skjermbildet "Firmaopplysninger", må du også velge lønnsarter for feriepenger tilgode i feltet "Periodelønn" i utskriftsdialogen. Spesielt for Vital Vital lønnsgrunnlag Har du godkjente lønnstransaksjoner mindre enn eller lik til-dato i utskriftsdialogen, blir nå feltet "TotalSalaryThisYear" (lønn hittil i år) summert riktig. Dersom du har innrapportert for desember, men lønnskjøringen er godkjent året etter, (for eksempel ekstra lønnskjøring for desember) blir nå feltet "TotalSalaryThisYear" summert ut i fra valgt fra dato i utskriftsdialogen. Eksempel: Hvis du velger dato fra/til , månedskode 12 og år 2007, blir dette innrapportert for år VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer - Forbedringer

14 VISMA ANSATTPORTAL Import av ferie og fravær til Visma Lønn Du kan nå importerte ferie og annet fravær som de ansatte har registrert i Visma Ansattportal til Visma Lønn. Du kan lese mer om dette i brukerveiledningen til Visma Lønn. Import av endringer i ansattopplysninger Hvis de ansatte har gjort endringer i sine personalopplysninger i Visma Ansattportal, for eksempel endret adresse, kan du nå på en enkel måte importere oppdaterte opplysninger til Visma Lønn. Du kan lese mer om dette i brukerveiledningen til Visma Lønn. Behandling av konto på bilag og lønnsarter Du kan sette opp flere bilagstyper i Visma Ansattportal opp mot samme lønnsart i Visma Lønn, for eksempel at du oppretter en lønnsart for diverse reiseutgifter. For at det skal være mulig å kostnadsføre dette i regnskapet på forskjellige kontoer, kan du legge inn kontonummer på bilagsarten. Dette kan behandles på forskjellige måter, avhengig av hvordan du har satt opp systemet. Ved overføring av bilag fra Visma Ansattportal til Visma Lønn, gjelder følgende behandlingsregler: Hvis det ligger konto på bilagstypen i Visma Ansattportal er det denne som blir benyttet i Visma Lønn. Hvis konto på bilagstypen er blank benyttes lønnsarten i Visma Ansattportal og tilknyttet konto for denne i Visma Lønn. Hvis det ikke ligger konto på bilag eller lønnsart i Visma Ansattportal er det konto på lønnsarten i Visma lønn som blir benyttet. Overføring av fraværskoder Du kan overføre alle fraværskoder til Visma Ansattportal. Forutsetningen for at fraværskoden blir overført er at feltet "Benyttes i Visma Ansattportal" i skjermbildet "Fraværskoder" er krysset. Følgende fraværskoder er standard krysset i Visma Lønn: Egenmelding Barn syk Ferie VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer versjon 7.30 Visma Ansattportal 11

15 GRUNNDATA OG SATSER VERSJON 7.30 Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver Normrentesats er oppdatert for 2008 med følgende satser: Termin 1 Termin 2 Termin 4, 5, 6 5,25 prosent 5,50 prosent 5,75 prosent Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer skal fra nå av registreres med 9 sifre og ingen andre tegn. Detter er gjort for å unngå problemer ved kommunikasjon med Altinn. Ved oppgradering fjerner derfor Visma Lønn alle tegn som ikke er mellom 0 og 9 og bokstaver i feltet "Org.nr." Dette gjelder i skjermbildene for ansatte, firmaopplysninger og arbeidssteder. Visma Lønn fjerner også eventuelle '00' foran dersom org.nr har 11 tegn tilsammen etter at alt ikke-numerisk er fjernet. Landkoderegister Landkoderegister blir automatisk oppdatert. NAV/Trygdekontor-register NAV/Trygdekontor-register blir automatisk oppdatert. SMTP-port Visma Lønn setter automatisk verdien 25 i feltet "SMTP-port". Fraværskoder Følgende fraværskoder får kryss i feltet "Benyttes i Visma Ansattportal": Egenmelding Barn syk Ferie Legg til avsatte feriepenger - Lønnsopplysninger Feltet "Legg til avsatte feriepenger" i skjermbildet "Lønnsopplysninger" blir automatisk krysset. Lønnsår Grunnbeløp pr blir satt til kr ,-. 12 VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer versjon 7.30 Grunndata og satser

16 Hendelsestyper I tabellen Hendelsestyper blir følgende verdier innsatt: 100,'Ansatt 1 års fødselsdagsjubileum','<%p1>\n\nansatt <%p2> har 1 års fødselsdagsjubileum om <%p5> dager (f.<%p3>, <%p4> år).' 101,'Ansatt 5 års fødselsdagsjubileum','<%p1>\n\nansatt <%p2> har 5 års fødselsdagsjubileum om <%p5> dager (f.<%p3>, <%p4> år).' 102,'Ansatt 10 års fødselsdagsjubileum','<%p1>\n\nansatt <%p2> har 10 års fødselsdagsjubileum om <%p5> dager (f.<%p3>, <%p4> år).' 110,'Ansatt 1 års ansettelsesjubileum','<%p1>\n\nansatt <%p2> har 1 års ansettelsesjubileum om <%p5> dager (ansatt <%p3>, <%p4> år).' 111,'Ansatt 5 års ansettelsesjubileum','<%p1>\n\nansatt <%p2> har 5 års ansettelsesjubileum om <%p5> dager (ansatt <%p3>, <%p4> år).' 112,'Ansatt 10 års ansettelsesjubileum','<%p1>\n\nansatt <%p2> har 10 års ansettelsesjubileum om <%p5> dager (ansatt <%p3>, <%p4> år). 120,'Ansatt prøvetid utløper','<%p1>\n\nprøvetiden til ansatt <%p2> utløper om <%p5> dager (ansatt <%p3>, <%p4> måneder).' 130,'Ansatt vikariat utløper','<%p1>\n\nvikariatet til ansatt <%p2> utløper om <%p5> dager (ansatt <%p3>, <%p4> måneder).' 140,'Ansatt forventes tilbake fra permisjon','<%p1>\n\nansatt <%p2> forventes tilbake fra permisjon om <%p5> dager (permittert <%p3>, <%p4> dager).' 300,'Skattekort ikke levert','<%p1>\n\ndu har ikke levert skattekort for år <%p2>. Vennligst gjør dette snarest.' 500,'Innrapportering terminoppgave','husk innleveringsfrist for terminoppgave om <%p1> dager. Frist: <%p2>' 999,'Brukerdefinert','Brukerdefinert melding.' Rapportgrupper I mappene i skjermbildet "Utskrifter" har en del rapporter byttet navn og rekkefølge. Visma Ansattportal Tabellen Visma Ansattportal blir alltid opprettet på nytt med følgende verdier: 1,'GlobeExpense', '', 'https://www.globeexpense.no/payrollws20/payrollwebservice20?wsdl' 2,'Visa Corporate Travel', '', 'https://www.dnbcorporate.com/payrollws20/payrollwebservice20?wsdl' 3,'Visma Travel Expense', '', 'https://travel.myvisma.no/payrollws20/payrollwebservice20?wsdl' 4,'Visma Ansattportal', '', 'https://ansatt.myvisma.no/payrollws20/payrollwebservice20?wsdl' VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer versjon 7.30 Grunndata og satser 13

17 ANDRE ENDRINGER Organisasjonsnummer (sjekk på kun 9 siffer i organisasjonsnummer). Blir også endret ved oppgradering. Fanen "Oppsigelser" er flyttet til "Personalopplysninger" i skjermbildet "Ansatte". Feltene "Adresselinje 1 4" har endret navn til "Adresse 1 4" i skjermbilder og rapporter. Ukenummer på ferieplan er oppdatert. Du får nå melding om buntnummer når du overfører bunt til Visma Business Feltet "e-postadresse" er flyttet til fane "3 Ansattopplysninger" i skjermbildet "Ansatte". Du ser også feltet som tidligere i fane 7 Personalopplysninger", men kan ikke gjøre endringer i denne fanen. Feltet "Ansatt med til statistikk" er endret til "Fast ansatt til statistikk" i skjermbildet "Ansattopplysninger". I utskriftsdialogene er ledeteksten endret fra "Fast ansatt (til statistikk)" til "Kun ta med bare faste ansatte". I skjermbildet "Mine innstillinger" er krysset fjernet for "Ikke tilknyttet internett". Nytt felt i fanen "Personalopplysninger" i skjermbildet "Ansattopplysninger", "Fødselsdato". Dette feltet blir benyttet i forbindelse med rapporter til avdelingsleder, for eksempel fødselsdagsliste. Feltet blir automatisk utfylt når du registrerer den ansattes fødselsnummer i feltet "Fødselsnummer". Du får en melding dersom du sletter fødselsdato og har fylt ut fødselsnummer, og dersom fødselsdato og fødselsnummer ikke stemmer overens. Merk: Du må taste inn 19xx dersom en ansatt er født i 1969 eller tidligere, ellers skriver Visma Lønn 2069 i feltet. 14 VISMA Lønn - Nyheter og forbedringer - Andre endringer

18 visma.no Visma Software AS Biskop Gunnerusgt. 6 Pb 774, Sentrum 0106 Oslo Norge Tlf: Faks: visma.no

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer