Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22"

Transkript

1 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3 Årsavslutning feriepenger... 4 Kontering feriepenger (avsetning og utbetaling)... 4 Feriepengeliste... 7 Oppdatering av feriepenger / -dager... 8 Utbetaling feriepenger... 8 Akkumulering...10 Avstemming av avsatte feriepenger / avgift feriepenger...11 Generering feriepenger...12 Forklaring felter - Generering feriepenger...12 Hvilke personer skal være med...13 Kvittering genererte transer...13 Generer trekk for ferie...14 Forklaring felter Generer trekk for ferie...14 Hvem behandles i generering av trekk...16 Kvittering genererte transer...16 Feriepenger opptjent i utlandet...17 Lønnsarter fordeling FP opptjent i utlandet...17 Fordel feriepenger per opptjeningsland...18 Kontroll kontering...19 Feriepenger opptjent på Svalbard...21 Lønnsarter fordeling FP opptjent på Svalbard...21 Fordeling av feriepenger på fastland / Svalbard...21 Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

2 Feriepenger Grunnlag for beregning av feriepenger Behandling av feriepenger i Aditro Lønn omfatter alt fra oppsamling av feriepengegrunnlag til selve utbetalingen av feriepengene. Behandlingen omfatter også kontering og avsetninger til regnskapet. Det er fullt mulig å holde regnskap med brukte feriedager og feriedager til gode. Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn Feriepengegrunnlag Feriepenger i Aditro Lønn består av tre funksjoner: Feriepengeliste Generering av feriepenger Generering av inntrekk ferie Løsningen forutsetter at du avlønner feriepenger på følgende måte: Fast lønn Trekk for ferie (25/22) Feriepenger Sum utbetalt Eksempelet over viser hvordan avlønning blir når de ansatte har 25 feriedager. Hensikten er at du trekker for like mange dager som vedkommende har ferie. Som det fremkommer av generert trekk for ferie så kan du angi at trekket skal styres i forhold til antall feriedager til gode. Fordelen med å følge denne anbefalingen er: En enkel og forståelig måte å avlønne feriepenger på. En lønnsslipp som den ansatte forstår. Mulighet for helt eksakt bokføring av lønnskostnader. Full styring av hvilken lønn (og trekk) som påvirker f.eks. påleggstrekk og fagforeningstrekk. Hvis du ønsker å avlønne feriepenger minus en dags lønn (som i praksis vil gi det samme beløpet), så må trekk for en dag genseres via massegenerering av variable transer. Følgende grunnlag benyttes for oppsamling av beløp til feriepengeberegningen: Feriepengegrunnlag 1 Feriepengegrunnlag 2 Feriepengegrunnlag 3 Feriepengegrunnlag 1 benyttes i forbindelse med lovbestemt beregning. Feriepengegrunnlag 1 gjelder også for oppdatering av grunnlag ekstra ferieuke. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 2 av 22

3 Systemparametre Feriepengegrunnlag 2 og 3 kan brukes fritt, men gjelder spesielt for bedrifter som har forhøyet feriepengesats for ansatte i spesielle typer arbeid, f.eks. innen gruvedrift. For bedrifter med ansatte tilknyttet offshore, vil det også være behov for å sette av ett av disse grunnlagene for bestemt feriepengeberegning. Hvilke arter som skal inngå i oppsamling til feriepengegrunnlag, angir du på arten. Du benytter de samme feltene til å styre om du ønsker avsetning av feriepenger. Lønnsarter som inngår i feriepengegrunnlaget vil øke grunnlaget, trekkarter som inngår, vil redusere grunnlaget. For firma som leier ut arbeidskraft er de pålagt å følge direktivet for vikarbyråer, hvor vikaren skal ha samme rettigheter som de ansatte en jobber sammen hos leietaker. Med andre skal vikar ha minst like god opptjening av feriepenger som om en jobbet i firma. Dette er løst i Aditro Lønn ved å kunne overstyre feriepengesats på aktivitetskode, noe som medfører at en ansatt kan opptjene feriepenger både etter ferieloven og tariffavtalen ut i fra hvor en jobber. Feriepengekode angitt på person kan overstyres med annen sats på aktivitetskode. Se eget dokument for vikarbyrådirektivet. Satser og grunnbeløp folketrygd Systemparameter Satser Følgende felter har betydning for feriepengeberegningen: Satser Feriepenger: Prosentsats for beregning av vanlige feriepenger, feriepengegrunnlag 1. Ajourholdes av bruker. Over 60: Prosentsats for tilleggsberegning av feriepenger for ansatte over 59 år, feriepengegrunnlag 1. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 3 av 22

4 Grunnlag 2: Prosentsats for beregning av spesielle feriepenger, feriepengegrunnlag 2. Ajourholdes av bruker. Grunnlag 3: Prosentsats for beregning av spesielle feriepenger, feriepengegrunnlag 3. Ajourholdes av bruker. Tilleggsavsetning: Feltet benyttes ved beregning av tilleggsavsetning. Ajourholdes av bruker. Overstyr feriepengesats på aktivitet: Benyttes for å unne overstyre feriepengesatsen for å dekke vikarbyrådirektivet. Grunnbeløp folketrygden: Benyttes dersom du velger å maksimere avsetning til ekstra uke til 6 G. Årsavslutning feriepenger Under årsavslutning finner du systemparametre for hvordan avsetning skal beregnes og fordeles. Fordeling v/lønnsberegning: her angis om du ønsker å fordele feriepenger og eller dager over 3 år. Benyttes kjøring av feriepengeliste med oppdatering av feriepenger, samt utbetaling av feriepenger, må utbetalingsart ha avvikende behandlingskode 1, 2, og eller 3. Dersom du har valgt kode lik 2, Ingen fordeling av feriepenger og dager, skal du ikke ha avvikende behandlingskode på lønnsarten. Termin for utbetaling: Feltet er ikke lengre i bruk Avsetning ekstra uke: Angir om avsetning skal begrenses 0 ingen avsetning 1- Avsetning begrenset oppad mot 6 G 2- Avsetning uten begrensning Benyttes Offshore feriepenger Kontering feriepenger (avsetning og utbetaling) Kontering som styrer avsetning av feriepenger finner du under Bedriftskontering. Du angir på lønnsarten hvilke feriepengegrunnlag de enkelte artene skal inngå i. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 4 av 22

5 Systemparameter Bedriftskontering Feriepenger PÅLØPT - R8DFP Konteringskode for resultatkonto for påløpte feriepenger. SKYLDIG - R8KFP Konteringskode for balansekonto for skyldige feriepenger. Feriepenger ekstra uke PÅLØPT - R8DFP5U Konteringskode for resultatkonto for påløpte feriepenger ekstra ferieuke. SKYLDIG - R8KFP5U Konteringskode for balansekonto for skyldige feriepenger ekstra ferieuke. Arbeidsgiveravgift feriepenger PÅLØPT - R8DAGAFP Konteringskode for resultatkonto for påløpt arbeidsgiveravgift. SKYLDIG - R8KAGAFP Konteringskode for balansekonto for skyldig arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift feriepenger ekstra uke PÅLØPT - R8DAGAF5 Konteringskode for resultatkonto for påløpt arbeidsgiveravgift ekstra ferieuke. SKYLDIG - R8KAGAF5 Konteringskode for balansekonto for skyldig arbeidsgiveravgift ekstra ferieuke. Arbeidsgiveravgift korrigerte feriepenger PÅLØPT - R8DAGFX Konteringskode skal ajourholdes med resultatkonto arbeidsgiveravgift ikke avsatte feriepenger Arbeidsgiveravgift utbetalte feriepenger SKYLDIG - R8KAGUF Konteringskode for balansekonto for avsatt arbeidsgiveravgift av utbetalte feriepenger. Arbeidsgiveravgift korrigerte feriepenger ekstra uke Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 5 av 22

6 PÅLØPT - R8DAGFX5 Konteringskode for resultatkonto arbeidsgiveravgift ikke avsatte feriepenger. Arbeidsgiveravgift utbetalte feriepenger ekstra uke PÅLØPT - R8KAGU5 Konteringskode for balansekonto for avsatt arbeidsgiveravgift av utbetalte feriepenger ekstra uke. Avsetning / Diverse Betalt ikke avsatt R8DIA konteringskode for utbetalte ikke avsatte feriepenger ved slutt. Konteringskode benyttes både for sluttoppgjør feriepenger og for ekstra uke. Konto på denne konteringskoden skal være en kostnadskonto. Dersom du ikke skal avsette feriepengekostnader i regnskapet, kryss av i sjekkboks Ikke avsett kost feriep. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 6 av 22

7 Feriepengeliste Ved utskrift av feriepengeliste får du beregnet feriepenger og feriedager til gode. Listen viser også feriepenger og feriedager som ikke er avlønnet eller avviklet. Utskrift av feriepengeliste kan kjøres så ofte du vil, hele året. Ved rapportering til Excel får du en rapport som viser avsetninger og utbetalinger for både feriepenger og tilhørende arbeidsgiveravgift. Ved manglende avsetning viser regnearket differanser mellom avsatt og beregnet beløp. Oppdatering av feriepenger og dager til gode, som nullstiller grunnlag og overfører tall til neste år, kan kun kjøres i månedene desember og januar med kjøredato angitt til desember. For hver person beregnes: Feriepenger til gode, eventuelt fordelt Feriedager til gode, eventuelt fordelt Feriedager opptjent i fjor (viser ikke saldo fra tidligere år) Resultatet vises på kvitteringslisten. Feriedager ekstra uke for arbeidstaker over 60 år Personer som er 60 år og over, har krav på en ekstra ferieuke. Haker du av denne sjekkboksen blir dager for ekstrauke oppdatert i feriedager totalt. Antall dager ekstrauke Personer som er fylt 60 år har krav på en ekstra ferieuke. Det regnes like mange dager for ekstra uke som er angitt i antall dager pr. uke på person. Dersom denne står til null på Person, hentes verdi fra bestillingsbilde. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 7 av 22

8 Feriepengeliste Oppdatering av feriepenger / -dager Utbetaling feriepenger Hvis feriepengelisten kjøres i desember eller januar har du mulighet for å kjøre oppdatering av feriepenger (og dager). Det er personakkumulatorene som oppdateres hvis du aktiviserer denne sjekkboksen. Nullstill feriedager før beregning Hvis feriepengelisten kjøres med oppdatering, kan du nullstille feriedager til gode før disse beregnes på ny. Hvilke personer skal være med Personen må være avlønnet i opptjeningsåret. Referansestillingen må finnes. Vedkommende må ha feriepenger til gode eller akkumulert feriepengegrunnlag 1,2 eller 3. Kontrollen mot grunnlag 2 og 3 skjer betinget at feriepengekoden på Person =1. For å få beregnet tillegg for ekstra uke må personen fylle 59 år i opptjeningsåret. Utbetaling av feriepenger foretas med automatisk avregning av opptjente dager og beløp. Feriepengetransaksjonene blir normalt generert automatisk, men det er fullt mulig å registrere feriepengeutbetaling manuelt. Ved utbetaling av feriepenger kan du registrere dager du skal ha utbetalt feriepenger for, eller du taster <Enter> i antallsfeltet. Feriepenger utbetales fullt ut, og du kan benytte egen art for å redusere antall feriedager. Ved utbetaling av sluttoppgjør er det lurt å ha en lenkeart for utløsing av alle feriepengearter. På denne måten sikrer du at både ordinære feriepenger og feriepenger ved slutt blir utbetalt med eventuelt tillegg for ekstra ferieuke i sluttoppgjøret. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 8 av 22

9 Ordinære feriepenger Behandlingskoder for utbetaling av ordinære feriepenger Utbetaling av feriepenger skjer ved at det registreres / genereres en transaksjon for en feriepengeart. Feriepenger kan utbetales ved å registrere beløp som ønskes utbetalt. Ved utbetaling av registrert beløp kan lønnsberegning kontrollere at beløp utbetalesmed maksimalt beløp som er til gode. Dette er indikatorstyrt under Lønnsberegning Lønnsberegning Feriepenge beløp reduksjon Ved å registrere antall feriedager på utbetalingsart, blir feriepengene utbetalt andelsvis i forhold til angitte feriedager og feriedager til gode. Det er tre behandlingskoder for utbetaling feriepenger/ uttak av feriedager. 8 Reduserer antall feriedager til gode 9 Utbetaler feriepenger til gode 29 Utbetaler feriepenger ekstra uke til gode Feriepenger ved slutt Lønnsart for feriepenger ved slutt må ha et høyere artsnummer enn de lønnsarter som inngår i feriepengegrunnlag. For sluttoppgjør må det opprettes en art for ordinære feriepenger og en art for sluttoppgjør ekstra uke. Feriepenger ved slutt skal inngå i skatt prosentgrunnlag. Ved registrering av sluttoppgjør skal det bare registreres lønnsart. Med andre ord ingen angivelse av beløp eller dager. Feriepengegrunnlag 1 (evt. Feriepengegrunnlag 2 og 3) blir avregnet ut fra sats angitt i systemparameter, og deretter nullstilt. Av den grunn må lønnsart for sluttoppgjør ekstra uke ha artsnummer lavere enn sluttoppgjør feriepenger. Feriepenger for ekstra ferieuke beregnes når dette er aktuelt, ut i fra feriepengegrunnlag 1. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 9 av 22

10 10 Sluttoppgjør feriepenger 30 Sluttoppgjør feriepenger ekstra uke Akkumulering Du kan ikke benytte arter for feriepenger ved slutt, dersom du feilaktig har utbetalt sluttoppgjør. Her må du justere feriepengegrunnlaget og føre utbetalte feriepenger tilbake. Det kan være en fordel å opprette egne arter til dette for å få korrekt kontering og avgiftsberegning. Person ajourhold Personakkumulatorer Diverse Akkumulatorer Feriepenger til gode og Feriedager til gode skal alltid være summen av i fjor, i år og neste år når du velger å benytte funksjon for å fordele dager og beløp over flere år. Denne funksjon kan IKKE benyttes dersom du har ansatte som behandles etter skatteloven for Svalbard, og dermed får utbetaling av feriepenger fordelt på fastland og Svalbard. Hvis du betaler ut feriepenger fra i fjor reduseres totale feriepenger til gode. For behandlingskode 8 og 9 gis det mulighet på arten å angi hvilket av de tre settene skal tas med i behandlingen. Dette angis i behandlingsstrengen på L&T-art. Eks: Avvikende behandling: 1,2,3 Avvikende behandling: 123 Avvikende behandling: 1 Alle 3 settene tas med Alle 3 settene tas med Kun feriepenger/dager i fjor. Med behandlingsstreng 1 Feriedager/penger i fjor 2 Feriedager/penger i år 3 Feriedager/penger neste år Hvis antall er angitt reduseres dager til gode ned til null for det angitt år. Evt. antall større enn til gode tas ikke hensyn til. Feriepenger Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 10 av 22

11 utbetales i forhold til dette. Hvis antall ikke er angitt benyttes alle dager ned til null for det angitte år. Uttak av ferie neste år uten å angi antall er ikke reelt. Feriepenger utbetales i forhold til dette. Uten behandlingsstreng Hvis behandlingsstrengen ikke er angitt benyttes komplett behandling med eldste akkumulator først. Hvis antall er angitt reduseres dager til gode ned til null med rekkefølge i fjor, i år og neste år. Feriepenger utbetales i forhold til dette. Hvis antall IKKE er angitt, benyttes alle dager for i fjor og i år. (Neste år blir ikke berørt.) Feriepenger utbetales i forhold til dette. Eksempel: Definisjon av art for feriepenger. Registreringsmaske - merke for Kan i maske for sats. Arbeidsgiveravgift - 1 skal inngå i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Årstotaler - 1 skal inngå i årstotaler. Skattegrunnlag - 0 skal ikke inngå i skattegrunnlag. Kode oppgavepliktige ytelser 2-månedlig - 1 Feriepenger er lønnsoppgavepliktig. Behandlingskode - 9 Kode spesielt beregnet på feriepenger. Styrer automatisk avregning av feriebeløp/dager. Styrer også postering av arbeidsgiveravgift av utbetalte feriepenger. Avstemming av avsatte feriepenger / avgift feriepenger Avsatte feriepenger Ved avstemming mellom avsatte og utbetalte feriepenger, kan det oppstå differanse. Grunnen til differanse kan skyldes: Sammenligningsregel mellom fastlønn og feriepenger. Når ansatte har fått utbetalt lønn etter fastlønnsregelen, er det ikke avsatt nok feriepenger. Ansatte i førstegangstjeneste i militæret har krav på feriepenger av et visst antall måneders lønn. Her er det heller ikke avsatt nok feriepenger. For ansatte som er over 60 år og som benytter seg av ekstra ferieuke, vil det oppstå differanse når avsetning ikke er foretatt. Avsatt arbeidsgiveravgift feriepenger Ved å benytte ulike kontonummer for R8KAGAFP avsatt arbeidsgiveravgift feriepenger og R8KAGUF avgift utbetalte feriepenger Ser du hvor mye avgift som er betalt for utbetalte feriepenger i løpet av året. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 11 av 22

12 Generering feriepenger Automatisk generering av feriepengetransaksjoner. I stedet for manuell registrering av feriepengene, kan du med fordel la Aditro Lønn generere feriepengetransaksjonene automatisk. Eventuelle korrigeringer kan foretas på variabel transaksjonsfil etterpå. Før feriepengetransaksjonene genereres (normalt i juni) må Feriepengeliste, med nullstilling være kjørt. Dette gjøres i meny: Lønnsadministrasjon Feriepenger velg Generer feriepenger Forklaring felter - Generering feriepenger Art for utbetaling av feriepenger skal ha behandlingskode 9. Art for utbetaling ekstra uke av feriepenger ekstra uke skal ha behandlingskode 29. Uttak av dager i henhold til arbeidstid per uke Hvis du ønsker det kan du utbetale feriepenger i forhold til antall dager som skal tas av ferie. Dette betyr at hvis du angir at det skal avlønnes 15 dagers feriepenger så vil det bli betalt ut 15/25-deler av feriepenger til gode (hvis vedkommende har 25 dager til gode). Vær oppmerksom på at hvis du ønsker denne muligheten så bør du ikke oppdatere feriedager ekstra uke i totalen når du kjører feriepengeliste med nullstilling. Du har også mulighet for å differensiere de uttak i forhold til dager i forhold til arbeidsdager pr. uke på person. Hvis du ikke angir antall på transen for feriepenger, blir hele beløpet i feltet feriepenger til gode utbetalt. Nedre grense Du kan angi en nedre grense for hvilke beløp som skal utløse generering av trans. Hvis du angir en slik grense bør du også angi art som benyttes for nullstilling av disse beløpene. Nedre grense kan angis i intervallet til Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 12 av 22

13 Art for nullstilling Kun tilgjengelig hvis nedre grense er angitt. Og hvis du skal oppnå den ønskede effekt må det benyttes en art som har behandlingskode 9 og som ikke utbetales. Art for nullstilling ekstra uke. Kun tilgjengelig hvis nedre grense er angitt. Og hvis du skal oppnå den ønskede effekt må det benyttes en art som har behandlingskode 29 og som ikke utbetales. Tillegg fastlønte Hvis du haker av i denne sjekkboksen, vil den genererte transaksjonen merkes med verdien 1 i satsfeltet. Dette vil igjen medføre at det ved utbetaling sjekkes om fastlønn er større enn feriepenger til gode og i så fall vil fast lønn bli utbetalt. Sortering av kvittering Hvis sortering ikke angis kommer listen på stigende ansattnummer. Hvilke personer skal være med Kravet for at det dannes avlønningstransaksjoner er kun at vedkommende har feriepenger til gode og/eller feriepenger ekstra uke til gode. Kvittering genererte transer Kvitteringslisten viser: Ansatt Antall dager Feriepenger Feriepenger ekstra uke Feriepenger nullstilt Feriepenger nullstilt ekstra uke Merke sammenligning Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 13 av 22

14 Generer trekk for ferie Hensikten med denne funksjonen er å få full kontroll med det som avlønnes og det som trekkes i forbindelse med avlønning av feriepenger. Denne funksjonen generer trekk for uttak av ferie. Det genereres trekk for alle faste og/eller variable transer hvor arten har angitt art for trekk av ferie. Det angis på arten om det er faste og/eller variable transer som skal utløse trekk. Artene som denne funksjonen bruker skal normalt være opprettet som lønnsarter lik de artene som utløser trekket, men du må spesielt være oppmerksom på hvilke akkumulatorer og beregningsgrunnlag som trekket skal påvirke. Dersom variable transer på en art skal utløse trekk må rutinen kjøres etter at de variable transaksjonene er registrert og beregnet. Dette utføres i meny Lønnsadministrasjon Feriepenger Generer trekk for ferie Forklaring felter Generer trekk for ferie Periode Periode det skal det dannes trekktranser for. Trekkbrøk Brøken som angis kan angis med så mange siffer i teller og nevner som du ønsker. Brøken lagres på trekktransen som et desimaltall med 5 desimaler. Denne verdien vises i feltet for faktor. Trekkbrøk ekstra uke Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 14 av 22

15 Trekkbrøken angir hvor stort trekket skal være for de som skal har krav på ekstra ferieuke. Hvis du benytter 6 dagers uke blir brøken 6/26. Brøken som angis kan angis med så mange siffer i teller og nevner som du ønsker. Brøken lagres på trekktransen som et desimaltall med 5 desimaler. Denne verdien vises i feltet for faktor. Trekk i henhold til feriedager Hvis du merker av i denne sjekkboksen så vil teller i brøken hentes fra feriedager til gode for hver person. Ved oppstart av rutinen initieres denne til sjekkboksen fordi vi mener det normalt er fornuftig å hente teller fra feriedager til gode. Antall dager full ferie Hvis trekket skal genereres i henhold til feriedager til gode må du også angi nevner i brøken, denne angis i henhold til arbeidsdager pr. uke på person. Krav til feriepenger til gode Hvis du haker av denne sjekkboksen vil ansatte som ikke har feriepenger til gode få generert trekktranser. Dette gir en enkel måte å holde utenom ansatte som har fått feriepengeoppgjøret for den generelle feriepengeperioden. Minimum dager til gode De som har færre dager til gode enn det du oppgir her vil ikke få generert trekktranser. Gyldighetsdato Personer som ikke har et aktivt ansattforhold etter denne datoen vil ikke få generert trekktranser. Behandling beløp Her har du følgende valg: 0 Beregn beløp 1 Benytt behandlingskode på lønnsart Ved oppstart av rutinen initieres dette feltet til 1- Benytt behandlingskode på lønnsart. Dette gjør det mulig å etterbetale trekket. Dette krever at lønnsarten har definert en behandlingskode. Ferietrekk av Diverse faste tillegg kan ikke benytte samme art som trekk ferie for fastlønn, da den vil ha en annen behandlingskode. Beløpet justeres i forhold til trekkbrøk (og fortegnet snues). Ved etterbetaling av ansatte som har sluttet før lønnsperiode med ferietrekk, sluttdato er lagt inn i ettertid. Det vil si at de skal ha ferietrekket tilbakebetalt. Her må det opprettes en lønninforad med 0 i stillingsprosent med Fra dato dag etter sluttdato. Hvis du velger 0-Beregn beløp vil rutinen beregne beløpet basert på nå-verdien av den utløsende transen. Dette betyr at trekket ikke vil kunne bli etterbetalt. Behandling kontering Her har du følgende valg: Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 15 av 22

16 0 Kontering styres av arten for trekk ferie 1 Kontering fra utløsende transaksjon Hvis du velger 0- Kontering styres av lønnsarten for trekk ferie, så medfører det at trekktransen blir kontert basert på konteringskoden som er angitt på lønnsarten. Hvis du velger 1-Kontering fra utløsende transaksjon, vil de reduserte kostnadene følge konteringen på den utløsende lønnstransen. Sortering av kvittering Hvis sortering ikke angis så kommer listen på stigende ansattnummer. Hvem behandles i generering av trekk Det kjøres lønnsberegning på vanlig måte for den perioden som oppgis ved start av rutinen. Denne behandlingen danner ingen transer til noen av de faste tabellene. Når en trans er beregnet sjekkes: Grense feriedager til gode Grense feriepenger til gode Hvis et av disse to kravene ikke dekkes så utelates personen i sin helhet. På transaksjonsnivå sjekkes/beregnes følgende: Skal arten danne trekktrans (inkl. sjekk fast/variabelt) Beregn beløp hvis det skal beregnes Fjern kontering hvis det er angitt Beregn brøk og lagre denne som desimaltall med 5 desimaler. Har vedkommende krav på ekstra uke genereres egen trekktrans for ekstra uke med brøken fra oppstartsbilde. Kvittering genererte transer Det lages ikke egen kvittering. Hvis brukeren skal ha kvittering må den skrives ut i importfunksjonen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 16 av 22

17 Feriepenger opptjent i utlandet Feriepenger av inntekt opptjent i utlandet skal innrapporteres på henholdsvis kode 149A (feriepenger) og 113A (sluttoppgjør). I Aditro Lønn fordeles feriepenger per opptjeningsland i egen rutine, etter utbetaling av feriepenger. Lønnsarter fordeling FP opptjent i utlandet Du må benytte egne arter til fordeling, og disse skal defineres uten utbetaling. Henvisning til lønns- og trekkoppgaven ser slik ut for Sluttoppgjør feriepenger utland Fordeling feriepenger utland skal ha henvisning til kode 149A. Om du ønsker det, kan du postere dette til +/- i regnskapet for å lettere avstemme regnskapet mot de forskjellige kodene i årsavslutningen. Lønnsartene skal være definert med behandlingskode lik 0, ikke behandlingskoder for feriepenger. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 17 av 22

18 Fordel feriepenger per opptjeningsland I menyvalget Lønnsadministrasjon Feriepenger er det en fane Utland hvor du fordeler feriepengene per opptjeningsland. Her angir du hvilke lønnsperioder du skal hente utbetalte feriepenger til fordeling fra, samt lønnsarter fordeling skal skje til. Du må av hensyn til rapportering lønns- og trekkoppgaven ha to forskjellige arter, men kan av konteringsmessige grunner velge å benytte flere. Feriepengene fordeles andelsvis per landkode i forhold til opptjeningsgrunnlaget for feriepenger i opptjeningsåret. Feriepenger uten landkode fordeles ikke. For sluttoppgjør blir disse periodisert på lønns- og trekkoppgaven lik opptjeningsgrunnlaget. Kjøring genererer importbunke til variable transaksjoner. Kjøringen gir ingen kvittering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 18 av 22

19 Kontroll kontering Programmet kontrollerer kontoelement angitt i bestilling, mot dimensjon benyttet i avsetning. I feltet Siste periode kontrollert blir lønnsperiode vist dersom du har kontrollert og generert transer tidligere. Fri systemparameter FeriepKontrlPer oppdateres av programmet. Dette er informasjon som ikke hindrer deg til å kontrollere en lønnsperiode på nytt. For å få kontrollert hele året kryss av i feltet Kontroller hele året. Dersom avsetning er avsatt til avdeling 100 og avdeling 200, men utbetalt på avdeling 100, blir beløp korrigert for avsatt beløp på avdeling 200. I kontrollen kontrollerer vi kontering på opptjening i året før når det gjelder kontering av ordinære feriepenger, mens kontering utbetalte feriepenger inneværende år kontrolleres mot opptjening i år til og med periode utbetaling foretas. Avvikene skrives til tabell, når det er avkrysset - Generer transer i bestillingsbilde. KonteringTrans (type = KKA), danner grunnlag for kontosammendrag og overføringsbunke til regnskap. I kontrollen inngår avsetning av opptjening konteringskode R8KFP og R8KFP5U og utbetaling for de lønnsarter med behandlingskode 9 og 29. For sluttoppgjør kontrolleres arter med behandlingskode 10 og 30. Ved korreksjon gjøres denne prosentvis i forhold til avsetning i opptjening pr. person. Eksempel: Opptjening avdeling 30 med 10 tusen Opptjening avdeling 40 med 10 tusen Utbetaling avdeling 50 med 15 tusen Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 19 av 22

20 Dette generer ompostering av 7.5 tusen mellom avdeling 50 og 30 og 7.5 tusen mellom avdeling 50 og 40. Kontroll og korreksjon kan ikke gjøres på tvers av år. Ompostering av arbeidsgiveravgift av feriepenger inngår ikke i rutinen. Avviksrapport dannes til regneark Rapporten viser avviket mellom avsetning og utbetaling. Kontosammendrag Du kan ta ut kontosammendrag med danning av regnskapsbunke for overføring til regnskap under menypunkt Rapporter Kontosammendrag Ikke lønnsperiodisk rapportering Korriger kontering av feriepenger. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 20 av 22

21 Feriepenger opptjent på Svalbard Feriepenger av inntekt opptjent på Svalbard skal beskattes ved utbetaling. Lønnsart skal inngå i grunnlag for svalbardskatt. Feriepenger Svalbard må utbetales på ansattforhold merket Svalbardavlønning Det er ikke nødvendig med egen lønnsart for utbetaling av feriepenger opptjent på Svalbard. For å gjøre avstemming enklest mulig, er det en fordel å benytte egne arter for Svalbard. Lønnsarter fordeling FP opptjent på Svalbard Lønnsart skal inngå i grunnlag for svalbardskatt, men ikke i det generelle skattegrunnlaget. Innrapportering til lønns- og trekkoppgaven skjer i henhold til vanlige regler for lønn opptjent på Svalbard. Funksjon for fordeling av feriepenger over flere år, kan ikke benyttes i kombinasjon med feriepenger opptjent på Svalbard. Fordeling av feriepenger på fastland / Svalbard Aditro Lønn kan fordele utbetaling av feriepenger mellom ansattforhold på fastlandet og Svalbard. Du må oppgi arter for feriepenger opptjent på Svalbard i systemparameter under menypunkt Systemparameter Generelt Oppgjør Feriepenger Svalbard Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 21 av 22

22 Det er ikke nødvendig å ha egne feriepengearter for Svalbard, men det er en fordel for å forenkle avstemming, og for spesifisering på lønnsslippen. Feriepengearter for Svalbard opprettes som kopi av de vanlige artene. Ved utbetaling av feriepenger registreres eller genereres feriepengearter på referansestilling, uavhengig om dette er et ansattforhold på fastlandet eller gjelder svalbardlønn. Ved registrering benyttes normale feriepengearter. Lønnsberegning fordeling mellom fastland og Svalbard Når et firma som benytter svalbardavlønning, kontrolleres det i lønnsberegning om den ansatte har opptjening av feriepenger på ansattforhold merket Svalbardavlønning. Som grunnlag for fordeling av feriepenger benyttes opptjening på lønnsarter som inngår i feriepengegrunnlag 1, fordelt mellom ansattforhold på fastlandet og Svalbard. Ved utbetaling av feriepenger kontrolleres opptjening foregående år, mens en ved sluttoppgjør tar med fordeling i år samt inneværende periode. Beløp fordeles andelsvis mellom fastland og Svalbard. Det spiller ingen rolle om en utbetaler hele eller deler av feriepengene. Feriedager fordeles ikke per utbetalingsart. Dersom en ikke har aktive ansattforhold ved utbetaling velges ansattforhold med høyeste ansattdato for fastland / Svalbard. Kontering og avgiftsberegning skjer i henhold til informasjon fra ansattforholdet hvor feriepengene blir utbetalt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 22 av 22

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Nettolønn. Nettolønn. Innhold

Nettolønn. Nettolønn. Innhold Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 2 Registrering av faste transaksjoner... 2 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 3 Grossing for hver periode... 3 Andre fradrag... 3 Etterbetaling... 4 Praktisk

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2017 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 5. ferieuke... 4 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009 v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3.

Detaljer

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Agenda Oppdateringer i SAP Endringer i SAP-biblioteket Hvordan abonnere på kundenotat Sentrale infotyper Ferie Ofte stilte spørsmål Hvordan forholder

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold

Lønn- og trekkarter. Innhold Innhold Lønn- og trekkarter... 2 Generelt om Lønn- og trekkarter... 2 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 9 Akkumulering...11 Diverse

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 26. november 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsoppgjør 2015... 3 1 Korreksjonskjøring... 4 2 Avstemming a-melding... 4 3 Avstemming Formula... 5 4 Kontroll av kobling

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn. v.12.00

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn. v.12.00 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn v.12.00 Oslo, September 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 21. mai. 2008, kl 12.30-15.00 Sted: MTFS, 1.etg. Aud MTA Attestanter fastlønn Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Organisatorisk plassering av ansatte (PAGA)

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Trekk i lønn for ferie. Hvordan gjøre dette manuelt?

Trekk i lønn for ferie. Hvordan gjøre dette manuelt? Trekk i lønn for ferie. Hvordan gjøre dette manuelt? 1.0. Innledning Fra 2017 kommer det nye regler for hvordan trekk for ferie skal behandles i a-melding. Dette skal rapporteres med lønnsbeskrivelse Trekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen! Informasjon fra lønnstjenesten Honorar eller timelønn Ferielønn Lønnsslipp PagaWeb

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Utbetaling av feriepenger. En praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger for ansatte med fast lønn. Huldt & Lillevik Lønn 5.

Utbetaling av feriepenger. En praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger for ansatte med fast lønn. Huldt & Lillevik Lønn 5. Utbetaling av feriepenger En praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger for ansatte med fast lønn. Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Juni 2017 1. Registrere feriepenger Fremgangsmåte: 1. Velg oppgaven

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon Juni 2016

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon Juni 2016 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.2 Juni 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. ENDRING I PLASSERING AV DOKUMENTASJON...

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 28.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder (ny/ubrukt nummerserie) Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7 Kontroller Innhold Kontroller... 2 Terminoppgave... 2 Negativ arbeidsgiveravgift... 2 Negativ skatt... 2 Kommune med negativ arbeidsgiveravgift... 3 Kommune med negativ skattetrekk... 3 Ugyldig kommunenr...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Pensjonsrapportering Mercer

Pensjonsrapportering Mercer Innhold Pensjonsrapportering Mercer... 2 Rapportering... 2 Kontrolliste... 3 Sluttårsak... 4 Transaksjonsfil... 5 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 5 Pensjonsrapportering Mercer Rapportering Rapportering

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.2 Mai 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. TREKK I LØNN FOR FERIE... 4 4.1. Ny

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager.

Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager. 02.06.2017 Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager. side 2 Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger Når kan vi

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Fortløpende: Kontroll/Korrigering. Forbruk/Nedtelling Sluttoppgjør Ferieomregning. Restferie. Nye feriekvoter. Feriepengeoppgjør. Kontroll/Korrigering

Fortløpende: Kontroll/Korrigering. Forbruk/Nedtelling Sluttoppgjør Ferieomregning. Restferie. Nye feriekvoter. Feriepengeoppgjør. Kontroll/Korrigering FERIEOMREGNING 1 November/Desember Restferie Fortløpende: Kontroll/Korrigering Forbruk/Nedtelling Sluttoppgjør Ferieomregning 5 Juni Feriepengeoppgjør 2 Desember Nye feriekvoter 4 3 Mai/juni Kontroll/Korrigering

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 25.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder: Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende er vedtatt vedr. skattefrie

Detaljer

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Innledning Løsningen for rapportering av arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd (arbeidsgivers andel) i A- meldingen

Detaljer