Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter"

Transkript

1 Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse Indikatorer...12 Masker...14 Web...15 A-melding...15 Definering av ulike lønnarter...16 Fastlønn reduksjon...16 Timelønn...17 Overtid...17 Feriepenger...18 Akkumulering over flere år...18 Naturalytelser...19 Forskudd...19 Kilometergodtgjørelse...20 Kilometergodtgjørelse flere lønnsarter...20 Definering av ulike trekkarter...21 Skatt...21 Arbeidsgiveravgift...25 Andre trekkarter...25 Avtalefestet pensjon, Sluttvederlag, O/U-fond...27 Trekk av negativ nettolønn...28 Sjømannsfradrag...28 Svalbardskatt...29 Nettolønn...29 Generelt...29 Systemparametere for nettolønn...30 Lenkearter...30 Ajourhold av lenkearter...30 Ajourhold lønnsart diverse informasjon...32 Lønn- og trekkarter Generelt om Lønn- og trekkarter Lønn -og trekkarter opprettes for å skille de ulike betalinger og trekk. Dette skyldes ønske om ulike henvisning til lønns- og trekkoppgave, ulike behandlingskoder for beløpsberegning, ulike konteringer i regnskap, ulike behandlingsregler for skatt, feriepenger o.sv. (Har du definert arter til de enkelte formål på en fornuftig måte blir de enklere å bruke. Overstyring blir unødvendig.) Ved opprettelse av nye arter må du være oppmerksom på at all behandling skjer på stigende artsnummer. Dette betyr i praksis at all avlønning/trekk som påvirker et grunnlag (skattegrunnlag, grunnlag for Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 32

2 fagforening etc.) må ha lavere nummer enn arten som benytter grunnlaget. Ved å benytte funksjonen Lagre som oppretter du nye arter som en kopi av en annen art. Beskrivelse må legges inn på nytt, og sats på arten blir nullstilt. Trekkarter Trekkarter benyttes for å redusere utbetalingen. Disse skal være definert på artsnummer større enn grensen angitt i SystemParameter Lønnsberegning felt Grense trekkarter. Normalt settes grensen til Ajourhold av Lønn- og trekkart Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekk-arter I den nederste del av bildet er det flere mapper, hvor innholdet er gruppert. Øverste del av bildet er fast. Dette for å gi et mer logisk bilde av informasjonen omkring lønn-/trekkarten. Kommandoknapper i skjermbildet: F5 Gå til felt lønn- og trekkart F9 Oppdater Skattegrunnlag Ved bruk av kode 10 - Tabellgrunnlag m/antall dager En ansatt med månedslønn trekkes normalt etter månedstabell. Den ansatte starter midt i måneden og skal følgelig ha lønn for 15 kalenderdager. Det riktige er å registrere 12 virkedager i antallsfeltet på en lønnsart med skattegrunnlag 10 og eventuelt det beløp disse dager utgjør i beløpsfeltet. Ved skatteberegning vil 2-ukerstabell bli benyttet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 32

3 Kontering/Diverse Under denne fanen finner du opplysninger om hvordan kontering skal gjøres. Du kan her kontere mengder om du ønsker det. Legg merke til at det er forskjell på Antall og Timer. Du må i tillegg angi hvilket ikke monetært (mengde) du skal kontere. Under diverse opplysninger legger du inn om arten skal utbetales eller om det er en fordelsart, for eksempel Fordel firmabil. Alle arter som utbetales overføres til regnskap, mens du for ikke utbetalbare arter må merke disse med overføring. Husk her må du også ha motkontering. Behandling / Satser Sats Sats kan hentes fra lønnsarten, hvor felt er tidsstyrt. Dette benyttes i de tilfeller hvor en sats er felles, for eksempel kilometergodtgjørelse. For ansatte som har individuell avlønning hentes sats fra Ansatt, hvor satsen kan hentes fra Person eller fra Ansatt. Sats hentes fra regulativ når den ansatte er knyttet mot regulativ. Satser kan % justeres i beregning eller akkumulering, benyttes normalt ikke. I lønnsberegning kan satsen kontrolleres og justeres mot minimum og maksimumsbeløp angitt i feltene Min og Max. Avvikende behandling Feltet inneholder aritmetisk streng for behandling. Behandlingskoden må være 1, 21, 22 eller 23. Det er beløpsfeltet som blir beregnet i behandlingen mens de andre feltene er uberørt. Følgende verdier kan benyttes i strengen: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 32

4 S Sats T Timer A Antall G Generelt grunnlag U Utlønningstype (forholdsmessig) K Konstant O Timer overtid per år fra arbeidstidsgruppe S% Stillingsprosent fra ansettelsen F% Stillingsprosent registrert på transaksjon overstyrer stillingsprosent fra ansatt, for ansatte med ansattstatus spesifisert i systemparameter B0FSTPRO W Timer normaltid per år fra arbeidstidsgruppe. Y Arbeidsdager per år (kan være definert per arbeidstidsgruppe) B brøk del på tallet, og du får tallet 1 An Sats 1-3 på ansatt. Pn Sats 1-3 på person. RA Sats fra regulativ A-henvisning på arten. RB Sats fra regulativ B-henvisning på arten. Følgende aritmetiske uttrykk kan benyttes. Vær oppmerksom på at utregningen skjer fortløpende fra venstre mot høyre. * Multiplikasjon + Addering - Subtraksjon / Divisjon > Større enn < Mindre enn Eksempel på bruk av avvikende behandling Husk at det hele tiden er beløpsfeltet som blir beregnet. Verdi T*S T+A*S S/K12*S% S/Y*S% G*T Beskrivelse Timer * Sats Timer + Antall * Sats Sats delt på konstanten 12 ganger stillingsprosent Beregner sats per dag justert med stillingsprosent Grunnlag * Timer T*K Timer * G*K-1 Grunnlag * minus 1 T<A Timer mindre enn Antall, dvs. beløp blir lik timer begrenset oppad til verdi i antall. Vær OBS på at dette er til-og-med verdier. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 32

5 S>T G+A-K9000>A-G- A+K9000>K0<A*S G+A- K9000>K0<A*S Sats større enn Timer, dvs. beløp blir lik sats begrenset nedad til verdi i timer. Sjekker om antall er større enn Beregn bilgodtgjørelse under 9000 km. G=antall fra beregningsgrunnlag (11) Sjekker om antall er større enn 9000 km. Beregn over G=antall fra et beregningsgrunnlag (12) redusert med antall brukt under 9000 Funksjonen med mindre/større gjør det mulig å trekke et gitt beløp fast av et akkumulatorgrunnlag helt ned til null på samme måte som behandling av saldo. Det angis da at grunnlaget skal utbetales begrenset av en verdi angitt i antallsfeltet. Dette antallsfeltet kan hentes fritt fra trans eller et hvilken som helst felt på personen osv. Verdien i grunnlagsfeltet hentes fra aktuelt akkumulatorgrunnlag angitt i kart/feltreferansen på arten. Skal akkumulatorgrunnlaget reduseres med det beregnede beløp må dette angis på den samme arten. Hent verdier Her er det mulighet for å hente verdier til antall, timer, sats og grunnlag (beløp). Hensikten er at Aditro Lønn gir mulighet for å hente informasjon der det er naturlig å legge den. Denne muligheten sammen med avvikende behandling gir relativt fritt spillerom for brukeren. Dersom Grunnlag er angitt hentes verdien fra beregningsgrunnlag, arbeidsgiveravgiftsgrunnlag eller skattegrunnlag. Dersom dette feltet er null eller verdien som hentes er null vil verdien eventuelt hentes fra Tabell/Felt-referansen. Er Tabell/Felt -referansen angitt vil verdien i dette feltet bli hentet. Dette kan være tabellen 2-PersonAkkumulator og felt 34- akkumulatorgrunnlag 1, som kan benyttes for akkumulering av bonusgrunnlag. Ved hjelp av Grunnlag eller Kartotek/felt-referansen hentes verdi inn som lagres i feltet antall, timer, sats eller grunnlag for videre behandling. Dersom du ønsker å benytte denne verdien som grunnlag for oppslag i Satstabellen angir du hvilken nøkkel du ønsker å benytte for oppslag. Er dette definert er det verdien fra Satstabellen som lagres i antall, timer, sats eller grunnlag. Eksempel på bruk av satstabell Ønsker å benytte varierende sats i ulike firma. Legger sats i satstabell med firmaid som nøkkel. Satstabellen er definert med firmaid i grunnlag. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 32

6 Hent saldo fra saldoart for renteberegning Hvis du har referanse til 55-AkkSaldoArt - felt 4-saldoBel så er det en spesialitet som medfører at du må angis saldoarten i feltet for SatsTabell. Hvis rentearten defineres på lavere art enn saldoarten så oppnår du forskuddberegning. Og hvis rentearten defineres på høyere art enn saldoarten så oppnår du etterskuddsberegning. Bruk av grunnlag Under fanen Behandling/Satser i ajourhold av lønnsarter må du bruke Avvikende behandling for å kunne benytte et grunnlag. Hvis du skal bruke et beregningsgrunnlag så hentes det fram som sats, timer, antall eller generelt grunnlag i boksen Hent verdier og da er alle 30 beregningsgrunnlag tilgjengelig i de respektive feltene for Gr.lag. Hvis du skal bruke ett akkumulatorgrunnlag så angis dette også i boksen Hent verdier, da hentes aktuell akkumulator ved å angi tabell 2- PersonalAkkumulator og felt er akkumulatorgrunnlag Hvis du samtidig angir grunnlag 34 vil aktuell akkumulatorgrunnlag settes til null etter at den er brukt. Bruk av en akkumulator medfører ingen endring på akkumulatoren. Beregningsregel 44 gir deg antall dager i måneden ut fra måneden i Tildato på transaksjonen. Beregningsregel 45 gir deg antall arbeidsdager i måneden ut fra arbeidsdager per uke på personen, og måneden i Tildato på transaksjonen. Eksempelvis vil en transaksjon med behandlingskode 44 og Tildato gi 30 dager i juni, 31 dager i juli osv. Den samme transaksjonen med behandlingskode 45 vil gi 22 dager i juni, 21 dager i Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 32

7 juli osv for en person med 5 dager per uke. I beregning tas det ikke hensyn til bevegelige helligdager. Behandlingskoder med spesiell behandling 10 og 30 sluttoppgjør feriepenger / ekstra uke Systemet beregner automatisk feriepenger ved slutt inklusive opptjening i perioden. Beløp kan ikke overstyres. Eventuell differanse mellom avsatte og utbetalte feriepenger ved slutt konteres på egne konteringskoder. Arbeidsgiveravgift beregnes for utbetalte feriepenger. Differanse mellom avsatt og utbetalt beløp posteres til egne konteringskoder. Beregning av sluttoppgjør kan ikke overstyres med beløp. Eventuell tilbakeføring av feilaktig utbetalt 15 Trekk negativ nettolønn Lønnsart trekker akkumulert negativ nettolønn. Beløp trenger ikke angis. 16 Erstatt restbeløp frikort Med denne arten kan du endre restbeløpet på frikort ved hjelp av en variabel transaksjon Juster saldo Ved bruk av behandlingskode 17 kan du justere saldo ved hjelp av en variabel transaksjon. Arten skal ikke være definert som saldoart. Artsnummer som saldo skal justeres for angis i feltet Juster saldo. Valgt art må være definert som saldoart. Vær oppmerksom på at saldo justeres ut i fra trekktype. Funksjonalitet kan benyttes til å opprette et nytt saldotrekk ved hjelp av en variabel transaksjon. Dersom dette er en fortsettelse / oppdatering av et tidligere opprettet saldotrekk, sjekkes om det er 0. Dersom beløp er ulik 0 på det aktuelle saldotrekket, blir transaksjonen avvist. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 32

8 Feltet Juster saldo er bare tilgjengelig ved bruk av behandlingskode Beregn fordel firmabil / EK-ordning Disse kodene benyttes når systemet skal beregne fordelen automatisk. Registrert beløp overstyrer automatikk i beregning. L&T Oppgave/Rapporter Under denne fanen finner du koder for rapportering til Lønns og trekkoppgaven. Samme art kan føres 2 ganger til oppgaven, og du kan snu fortegnet ved rapportering. I tillegg kan starte ajourhold av lønns og trekkoppgave når du registrerer faste eller variable transaksjoner. Dette kan være praktisk da du kan legge inn informasjon som skal på oppgaven, men ikke kan hentes fra transaksjoner i oppsamling. I feltet Rapportering finner du oppsett for hvordan denne arten skal rapporteres i forskjellige statistikker / rapporter. Splittindikator har 9 forskjellige varianter for hvordan informasjonen skal splittes ved innrapportering til L&T Oppgave. 0 Inngår ikke i grunnlag 1 Beløp til 1. beløpsfelt 2 Beløp til 2. beløpsfelt 3 Beløp til 3. beløpsfelt 4 Beløp til 1. og 2. beløpsfelt 5 Beløp til 1. og 3. beløpsfelt 6 Beløp til 1. beløpsfelt, antall til 2. beløpsfelt 7 Fordel Elektronisk kommunikasjon automatisk 8 Antall til feltet TabellID på lønns og trekkoppgaven 9 Hent fødselsnummer fra transaksjon til forsørgers fødselsnummer på lønns- og trekkoppgaven. Systemparameter angir hvilket felt informasjon hentes fra. Sats må inneholde en verdi for at beløp også skal skrives til første, andre eller tredje beløpsfelt i tillegg til beløp. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 32

9 Sats = -1 skriv beløpsfelt til beløp 1, 2 eller 3 Sats = -2 skriv beløp til beløp 1,2 eller 3 og nullstill Beløp Sats = -3 skriv beløp til beløp 1,2 eller 3 og nullstill Beløp Rapportering Diverse rapporteringskoder hvor bruken er nærmere spesifisert i dokumentasjon for de enkelte rapportene. Start L&T-transer ajourhold Ved rapportering av enkelte lønnsarter er det nødvendig å oppdatere noe informasjon manuelt på lønns og trekkoppgaven. Dette kan gjøres direkte ved registrering av lønnstransaksjonen. Import Kundespesifikk funksjon. Benyttes som funksjon for tilbakeføring av importbunke. Gjelder integrasjon Rapportering pensjon Skattedirektoratet Felt tilgjengelige når systemparameter pensjskd har verdi. Kodeverk benyttes ved danning av egne filer til skattedirektoratet for utbetaling av livsforsikring eller IPA-pensjon fra forsikringsselskap. Akkumulering Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 32

10 Grunnlag og akkumulatorer Aditro Lønn gir mulighet for å benytte 30 frie beregningsgrunnlag og 30 frie akkumulatorer. På lønnsarten bestemmes hva som inngår i grunnlag og akkumulatorer. Grunnlag og akkumulatorer kan benyttes av arter. I grunnlag eller en akkumulator kan akkumulere: S T A B Sats Timer Antall Beløp Hva som skal akkumuleres defineres i SystemParameter Akkumulering. Type Du må i type angi den type du skal definere akkumulator for. Grunnlag Et beregningsgrunnlag lever kun så lenge en slipp beregnes. Fagforeningstrekk trekkes ofte som en prosentsats av ett grunnlag. For å få dette til så velger du ett beregningsgrunnlag som skal inneholde grunnlag fagforeningstrekk. Alle lønnsarter som påvirker dette grunnlaget markeres. Selve arten for Fagforeningstrekk henter dette grunnlaget. Beregningsgrunnlaget er personlig og tas ikke vare på til neste periode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 32

11 Akkumulatorer De 30 frie akkumulatorene lagres fysisk i PersonAkkumulator og er da verdier som akkumuleres over tid og som benyttes på ett seinere tidspunkt. Det finnes en funksjon for å reberegne en fri akkumulatorer. Dette gjør at du kan ta i bruk en akkumulator selv om du ikke har husket å merke alle artene som inngår når avlønning skjer. Eksempel på bruk av akkumulatorgrunnlag: Ta vare på timer for helligdagsgodtgjørelse. Oppfølging av timer vedr. avspasering. Bonusutbetaling på tidligere utbetalt lønn. Ledeteksten for akkumulator ajourholdes i feltet Navn under Systemvedlikehold Dictionary Akkumulator tabell 2 feltene Beregningsgrunnlag tabell 16 feltene Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 32

12 Akkumulering av grunnlag Under fanen Akkumulering i ajourhold av lønnsarter, angis det om en art skal øke eller redusere et grunnlag. En lønnsart kan inngå i både beregnings- og akkumulatorgrunnlag. Diverse Indikatorer Under dette punkt finner du flere indikatorer for hvordan lønnsarten skal oppføre seg i registrering/import av transaksjoner, lønnsberegning og hvordan arten skal presenteres på lønnslippen. Avrunding for overstyring av den generelle myntavrunding angitt på systemparameter under Beregning. Utløs lenke om lenke skal løses ut ved registrering / import Gen.trekk ferie indikator for når lønnsarten skal være grunnlag for generering av Trekk ferie Forbruk el.komm angir om registrert beløp på lønnsarten inngår i beregning av Forbruk elektronisk kommunikasjon. Benyttes når systemet er satt opp for automatisk beregning av skattemessig fordel av elektronisk kommunikasjon. Avhengighet om arten er avhengig av brutto lønn. Benyttes for å unngå negativ lønn ved for mye trekk 0 ingen avhengighet 1 krever verdi i brutto lønn 2 krever verdi i brutto lønn, men ikke ved omsnudd fortegn. Refusjon av trekk blir utbetalt uavhengig av verdi i brutto lønn Ved avhengighetskode 1, kontroll mot bruttobeløp gjøres dette mot beløp på transaksjon, alternativt beregnet beløp på transaksjon. Ved behandlingskodene 0, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 21, 22, 23, 33 valideres om brutto er større enn beregnet beløp. For andre behandlingskoder vurderes om brutto er større enn null før trekk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 32

13 Vis på slipp Du angir hvilke felt du ønsker å vise på slippen og hvordan disse skal akkumuleres. Nulltranser angir når transaksjoner med null i beløp skal vises på slippen. Verdi i systemparameter Nulltranser på lønnsslipp overstyrer valgt verdi på lønnsart når den stiller strengere krav til visning av transaksjonene på lønnslippen. Dersom en har valgt aldri å vise transaksjoner med null i beløp på lønnsslippen kan dette ikke overstyres på artsnivå. Slå sammen trans angir nivå for summering av transaksjonene på lønnsslippen. Den mest vanlige verdi her er 4, Art, sats, tekst og bilagsnummer. Forskyvning sats Satsene på variable transer blir forskjøvet ifølge denne indikatoren kun hvis transen ikke inneholder til-dato. Satsene på Faste transer blir alltid forskjøvet ifølge denne indikatoren. Trekk ferie for denne art skal det trekkes ferie på art Etterbetalingsart denne art etterbetales på art Personlig trans valgt på art indikerer at lønnstransaksjon er uavhengig av ansattforhold. For eksempel saldotrekk Type trans styrer hvilken type transaksjon arten kan benyttes i registrering. Lønnsarter som bare skal være faste transer merkes med 2 Mertid verdi angir om arten skal være grunnlag for beregning av Mertid i forhold til normaltid angitt i kalender. Felt benyttes i webregistrering. Bilagsfeltverdi verdi plasseres i Referansefelt på lønnslippen. Avvik fra oppsett i systemparameter. Du kan her vise for eksempel Stillingid. Gradert foreldrepenger angir om lønnsberegning skal avkorte beløp, timer eller antall med differansen mellom ansattprosent og stillingsprosent. Avkorting gjøres uavhengig av registrert fravær. Ansattforholdet må i tillegg være merket med Foreldrepenger i feltet du finner på fanen Lønn Tekst regnskap funksjon må være programmer I overføring til valgt regnskapssystem Krav NAV beløp skal inngå i refusjonskrav Loggindikator settes for å logge endringer på transaksjonsnivå. I tillegg må de felt som skal logges ved endringer være merket for logging til endringslogg Nettolønn angir om lønnsart inngår i Nettolønnsberegning Hittil i år angir om lønnsart skal vise verdier i kolonne for Hittil i år. I tillegg er det sjekkboks for om antall og/eller Timer skal oppdateres Importindikator indikerer om antall er timer eller antall i importfil Tjeneste indikerer om lønnsarten skal håndteres som tjenestetrans Varsel v/slutt gjelder saldoarter for å få varsel om blant annet restsaldo ved sluttoppgjør. Tekstfeltverdi skriver opplysninger i høyrere del av Tekstfelt på lønnslipp. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 32

14 Masker Ettersom det er så mange felt som kan benyttes under registrering av lønnstranser så benytter Aditro Lønn et begrep som heter Masker. Dette er en registreringsmaske og styrer hvilke felt som er mulig å benytte under registrering av transer på denne arten. Målet må alltid være å registrere i så felt som mulig, og det oppnår du ved å definere artene lurt. Følgende verdier kan markeres: Endre betyr at arten benytter masken Ikke ved nyregistrering og masken Kan ved endring av en trans. Dette kan være gunstig på arter som av og til må ha overstyrt avdeling. Du bruker da denne masken og du slipper innom feltet i normaltilfeller. Ikke betyr at du ikke får tilgang til feltet Kan betyr at du får tilgang til feltet, men du må ikke registrere en verdi. Skal betyr at feltet må registreres for at transen skal kunne lagres. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 32

15 Web Under Web setter du opp registreringsmaske som skal benyttes ved registrering av transaksjoner på web. Du har fane for Registrering og bruk av Ukemal. Du setter samtidig opp felt som skal benyttes i Ukeregistrering og tilhørende akkumulering. Import fra Web om lønnarten skal importeres fra web, og om den skal kunne registreres til Ekstern eksport. A-melding For å kunne rapportere lønn og trekk via A-melding må lønn- og trekkarter oppdateres. Dette kan gjøres direkte på arten under Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekkarter A-melding. Alle lønn- og trekkarter må kodes riktig i forhold til kodespeilet som ligger hos Altinn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 32

16 Rapporter transaksjoner med denne arten på a-melding må hakes av for å kunne rapporteres. Rapporter som forteller hva arten skal rapportere. Overstyrt rapportering av skatteregel benyttes når behandlende skatteregel skal avvike fra skatteregelen på personen. Eks en ansatt har skatteregel nettolønn og får noe utbetalt som skal ha ordinær skatteregel. Overstyrt rapportering av trekkplikt hvis det er en skattepliktig ytelse som blir utbetalt uten at det trekkes skatt må denne verdien setter til «alltid rapporter som trekkpliktig» eks Feriepenger. Inntektstype forteller om det er vanlig lønn, pensjon osv. Beskrivelse forteller om det er fastlønn, timelønn, feriepenger, opsjoner osv. Fordel forteller om det er kontantytelse, naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse. Rapporter antall hvor skal antall hentes fra for å bli rapportert. Krever spesifikasjon hakes av når ekstra spesifikasjon som for eksempel landkode er påkrevd. Benytt tilleggsinformasjon for rapportering på transaksjoner med denne lønnarten benyttes til tilleggsinformasjon på blant annet nettolønn. Se kodespeilet. Definering av ulike lønnarter Fastlønn reduksjon I en del virksomheter er det viktig å få skilt produktiv og uproduktiv lønn i regnskap. Dette oppnår du ved å overføre fravær m/lønn fra fraværsmodulen til lønnsmodulen til lønnarter som er definert med lavere nummer en fastlønnsartene. Arten for avlønning av fravær merkes med Akkumuleres- Reduksjon fastlønn. Fastlønnsartene merkes med fastlønn og kode 1-4 for hvordan fastlønnsarten skal reduseres. Reduser timer og beløp Reduser beløp Reduser timer Reduser timer før beregning Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 32

17 Konsekvensen av dette er at du avlønner sykelønn på lavere artsnummer og får den kostnadsføringen du ønsker og fastlønnstransene blir automatisk redusert med det som utbetales i fravær. Du kan redusere flere fastlønnsarter, for eksempel Fastlønn / Smusstillegg. Fastlønnstransaksjonen må være registrert som en Fast transaksjon. Timelønn Timelønn kan registreres som: Variabel transaksjon. Timene registreres hver gang en lønnskjøring skal foretas for den ansatte. Fast transaksjon. Timene registreres med et timetall som tilsvarer det den ansatte normalt skal arbeide i perioden. Kun avvik fra det normale timetall vil medføre en korreksjon til systemet i form av en variabel transaksjon. Korreksjon kan skje på følgende måter: Totalt antall timer som gjelder for denne lønnskjøringen registreres. Dette erstatter den faste transaksjonen. Kun avviket (+/-) registreres. Dette kommer i tillegg til den faste transaksjonen. Hvilken av de to måtene som skal benyttes, avhenger av feltet Overstyr på transer i SystemParameter Lønnsberegning Overtid Overtid avlønnes på to måter, avlønning av overtidstillegg eller overtidstimer inklusive tillegg. Grunnlønn og overtidstillegg. På grunn av behov for intern oppfølging rapportering til NHO er det vanlig at (timelønte) får avlønnet overtid med timelønn + overtidstillegg. Arten for overtidstillegg vil felt for prosent av sats for eksempel settes til 50 %. Det lønner seg å opprette artene for overtidstillegg som lenkearter slik at transen for grunnlønn dannes automatisk. Overtidslønn. For enkelte grupper er det vanlig å definere overtidsartene slik at grunnlønn inkl. overtidstillegg avlønnes på samme art. I dette tilfelle vil felt for prosent av sats for eksempel settes til 150 %. Overtidsrapportering Aditro Lønn har egne rapporter for oppfølging av overtid. Disse kan kjøres avdelingsvis eller på totalnivå og du kan kjøre overtidsrapport som beregner overtid i henhold til Arbeidsmiljøloven. På lønnsarten velger du overtidsgruppe for de enkelte artene. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 32

18 Feriepenger Utbetaling av feriepenger Utbetaling av feriepenger skjer ved at utbetalingstranser genereres i egen rutine, transen kan også registreres (ved utbetaling ved slutt må transen registreres). Følgende behandlingskoder for utbetaling benyttes: 8 Uttak feriedager - Reduserer antall feriedager til gode 9 Ordinære feriepenger - Utbetaler feriepenger til gode 10 Sluttoppgjør feriepenger - Utbetaler feriepenger v/slutt 29 Feriepenger ekstra uke - Utbetaler feriepenger til gode ekstra uke 30 Sluttoppgjør feriepenger ekstra uke - Utbetaler feriepenger ekstra uke v/slutt Utbetaling av feriepenger opptjent på Svalbard Det genereres feriepenger opptjent på Svalbard automatisk i lønnsberegningen. Se nærmere beskrivelse i dokumentasjon av feriepenger. Akkumulering over flere år Aditro Lønn kan akkumulere feriedager og feriepenger totalt, i fjor, i år og neste år. SystemParameter Årsavslutning felt Fordeling v/lønnsberegning definerer om du ønsker akkumulering ut over totalnivå. Totale feriepenger og feriedager til gode skal alltid være summen av i fjor, i år og neste år. Hvis du for eksempel betaler ut feriepenger fra i fjor vil dette også redusere totale feriepenger til gode. For behandlingskode 8 og 9 gis det mulighet på arten å angi hvilket av de 3 'settene' skal tas med i behandlingen. Dette angis i felt for Avvikende behandling på lønnsarten. Avlønning med behandlingsstreng 1 Feriedager/penger i fjor 2 Feriedager/penger i år 3 Feriedager/penger neste år Hvis antall er angitt reduseres dager til gode ned til null for det angitte år. Evt. antall større enn til gode tas ikke hensyn til. Feriepenger utbetales i forhold til dette. Hvis antall IKKE er angitt benyttes alle dager ned til null for det angitte år. Uttak av ferie neste år uten å angi antall er ikke reelt. Feriepenger utbetales i forhold til dette. Avlønning uten behandlingsstreng Hvis behandlingsstrengen ikke er angitt benyttes komplett behandling med eldste akkumulator først. Hvis antall er angitt reduseres dager til gode ned til null med rekkefølge i fjor, i år, neste år. Feriepenger utbetales i forhold til dette. Hvis antall ikke er angitt benyttes alle dager for i fjor og i år. (Neste år blir ikke berørt.) Feriepenger utbetales i forhold til dette. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 32

19 Naturalytelser Forskudd Ifølge skattereglene er verdien av visse naturalytelser, f.eks. fri bolig, avis, bil, elektronisk kommunikasjon, gjenstand for beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. På grunn av avgiftsberegningen må verdi av disse ytelsene legges inn i Aditro Lønn uten at det skal foretas utbetaling til den ansatte. Definering skjer på vanlig måte. En må imidlertid være oppmerksom på følgende: Innmeldt beløp skrives kun som en opplysning i Satsfelt på lønnsslipp og tas ikke med i summering av beløp dersom kode 1 eller 2 brukes i felt for utbetaling. Beløpet kan, via koder, styres inn i skattegrunnlag, feriepengegrunnlag og beregne arbeidsgiveravgift. Normalt ønsker du en slik postering skal posteres til regnskap, i og med at arten ikke utbetales, må du angi kode 1 i felt for overføring til regnskap og tilhørende motkontering. Fast forskudd Enkelte bedrifter ønsker å dele periodisk lønn i flere utbetalinger og benytter seg derfor av fast forskuddskjøring. Fast forskudd er en egen kjøring på lik linje med en lønnskjøring. Fast forskudd besørger utbetaling av et forhåndsbestemt beløp som trekkes ved neste periodiske kjøring. Det foretas ikke skatteberegning eller annet trekk. Det er mulig med flere forskuddskjøringer mellom hver periodiske kjøring. Forskudd registreres på systemdefinert trekkart for forskudd. I forskuddskjøring vil trekkarten utløse avlønning av systemdefinert lønnsart for utbetaling av forskudd. I lønnsberegningen vil trekkarten trekke akkumulert forskudd. Dette betyr at hvis en person får utbetalt to forskudd før han får lønn så vil begge forskudd trekkes i første avlønning. Trekkart forskudd er systemdefinert i feltet Forskuddsart i SystemParameter Lønnsberegning. Lønnsart forskudd skal aldri registreres, er systemdefinert i feltet Forskuddslønn i SystemParameter Lønnsberegning. Begge artene skal ha trekktype 1. Registrering av variabelt forskudd Normalt registreres trekkart forskudd som Fast transaksjon. Dersom du registrerer variablet forskudd så må det gjøres i den lønnsperioden som trekket skal utføres i. Vanlig forskudd Utbetales et forskudd til en ansatt som en vanlig utbetaling via f. eks kasse, må dette registreres på en vanlig trekkart som ikke har trekktype lik 1. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 32

20 Kilometergodtgjørelse Kilometergodtgjørelse etter statens satser Dersom kilometergodtgjørelse avlønnes etter statens satser er det lurt å bruke den automatikken som Aditro Lønn tilbyr. Kilometergodtgjørelse avlønnes normalt etter statens satser. Regelverket er at km-godtgjørelse avlønnes etter en sats fram til en angitt grense og avlønning over grensen går etter egen sats. I Aditro Lønn angir du en systemart for kilometergodtgjørelse, grense for når lav sats skal benyttes og den lave satsen. Under registrering og beregning av transer sjekkes akkumulert kilometergodtgjørelse mot grensen og når grensen passeres benyttes lav sats. Dersom en transaksjon medfører at grensen passeres vil denne transen splittes i to slik at du får en trans med sats fra lønnarten og en trans med lav sats. Grenseverdiene setter du i SystemParameter Satser Bilordninger Gjeldende sats kan avvike fra dokumentasjonen. Art for kilometer angir lønnsart for kilometergodtgjørelse. Grense kilometer angir grensen for overgang til lav sats. Sats over grense angir lav sats. Kilometergodtgjørelse andre grenser For å få automatikk på andre grensesettinger må dette løses ved hjelp av felt for avvikende behandling på lønnsarten. I praksis betyr det at du registrerer all kilometergodtgjørelse på en art som ikke utbetales, og så må det ligge faste transer som benytter avvikende behandling hvor en lønnsart avlønnes hvis grensen ikke er nådd og lønnsart avlønnes etter at grensen er passert. Kilometergodtgjørelse flere lønnsarter Dersom du har flere satser du benytter ved bilgodtgjørelse kan du ikke benytte automatikken ovenfor. Du må da definere egne arter hvor du sjekker mot fri akkumulator. Ved beregning benyttes avvikende behandling, og behandlingskode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 32

21 Kilometer under grense Kilometer over grense Du må benytte egen lønnsart for registrering av kilometer. Denne utløser lenkearter en gang, oppdaterer beregningsgrunnlag og kontrollerer mot grense. Eksempel på lenkeart Definering av ulike trekkarter Skatt Skatt beregnes i Aditro Lønn, det vil si at skattetabellene ikke ligger lagret i databasen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 32

22 Trekkart skatt Skatt trekkes ved en systemgenerert trans, den transen genereres på den arten som er definert i feltet Art for forskuddsskatt i SystemParameter Lønnsberegning. I lønnsberegning genereres denne transen på alle som har avlønning som inngår i skattegrunnlag. Skattegrunnlag Lønnsarten bestemmer om en trans skal inngå i skattetrekksgrunnlaget. Verdien for dette feltet er 0 Inngår ikke i grunnlag 1 - Inngår i tabellgrunnlag 2 - Inngår i prosentgrunnlag 10 Inngår i tabellgrunnlag m/dager. Hvis en av artene som er med i beregningen er angitt med denne koden så betyr det at antall dager på transen bestemmer hvilken tabelltype som skal benyttes. Dette betyr at hvis en person har permisjon i 3 uker så registrer du en trans hvor du angir 5 i antall. Resultatet er at personen trekkes etter ukes-tabell selv om den normale tabelltypen er månedstabell. Antall dager Tabell 1 1 Dagtabell 2 2 Dagtabell 3 3 Dagtabell 4 4 Dagtabell 5-9 Uketabell ukerstabell ukerstabell Månedstabell Tabell, prosent, tabelltype og skatteår Tabellnr., skatteprosent, tabelltype og skatteår angis på person. Skatteberegning Under beregning av lønn akkumuleres tabellgrunnlag og prosentgrunnlag. Hvis en person kun har prosent vil begge grunnlag bli beregnet etter prosent. Hvis skatteåret ikke stemmer vil det bli trukket 50% skatt bortsett fra i januar hvor skatt beregnes basert på personens informasjon for foregående år. Særbehandlingskode skatt Under registrering av transaksjoner har du mulighet for å overstyre skattebehandlingskoden som er definert på arten. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 22 av 32

23 Dette betyr at hvis arten for overtid er definert slik at den inngår i tabellgrunnlaget kan du overstyre dette til prosentgrunnlag på transen. Dette gjør du i feltet Skattebehandling i meny Registrering Lønnstransaksjoner Tilhørighet/Regulativ/Tilleggsinfo. Dette gjør at unormal overtid enkelt kan styres til prosentgrunnlaget uten å ha to lønnsarter. Avvikende skattetrekk Avvikende skattetrekk medfører at en ved definering av lønnsperiode kan angi om en ønsker hel, halv, eller ingen skatt i kjøringen. Dette benyttes eksempelvis ved halvt skattetrekk i desember. Avvikende skattetrekk angis for henholdsvis tabellgrunnlag og prosentgrunnlag. Manuelt registrerte beløp på skatteart blir ikke justert. Avvikende tabell type Avvikende tabelltype kan benyttes når vanlige tabelltrekk ikke gir riktig forskuddstrekk i henhold til skattereglene. Avvikende tabell bestilles i forbindelse med definering av ny periode, slik at hver utlønningstype kan ha forskjellig tabelltype i samme kjøring. Avvikende tabelltype benyttes for eksempel i dette eksempelet: Ansatte med utlønning hver 14. dag skal en periode ha utbetalt: lønn for en uke + feriepenger for en uke. Forskuddstrekk beregnes normalt etter tabelltype 2 (14 dagers tabell). I følge Skattereglene vil det være feil å benytte denne i dette tilfellet. I denne kjøring vil uketabell ((trekktype 3), gi korrekt forskuddstrekk. Avvikende skatt pr. person Avvikende forskuddstrekk pr. ansatt angis ved at antall dager registreres i antallsfeltet på den variable transaksjonen. Dessuten må lønnsart ha kode 10 i feltet skattegrunnlag, da denne bestemte koden sammen med antall dager bestemmer hvilken tabell som skal benyttes ved skatteberegning. Dersom det registreres flere transaksjoner på en art med skattebehandlingskode 10 er det summen av antall som benyttes for å finne hvilken tabell som skal benyttes. Reduksjon av beregningsgrunnlag Trekkarter som skal redusere beregningsgrunnlaget for skattetrekk o.l., eksempelvis: Trekk av fagforeningskontingent. Trekk egenandel pensjon Artsnummer må være lavere enn artsnummer for forskuddstrekk. Dette er helt nødvendig for å få redusert beregningsgrunnlaget. Overstyring eller stopp av forskuddstrekk Forskuddstrekk kan overstyres for en enkelt kjøring med en variabel trans. Registreres transen med 0 i beløp medfører det at forskuddstrekket stoppes for den aktuelle kjøringen. Hvis annet beløp angis så vil dette beløpet bli trukket. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 23 av 32

24 Generelt om satstabell I satstabellen kan brukeren bygge opp alle typer tabeller både til avlønning og trekk. Rent teknisk kan du hente sats basert på valgfritt grunnlag. I tillegg kan tabellen benyttes til skattetrekk, dersom skattetabellen som er angitt ikke er vanlig norsk skattetrekk. Satstabell benyttes til følgende formål: Beregning av skattetrekk (utenlandstabeller) Beregning av satser for avlønning og trekk Når et nytt firma skal opprettes er det fornuftig å bygge opp dette kartoteket først, fordi en del andre kartotek har oppslag og kontroll mot dette kartoteket. Beregning av skattetrekk Dersom den ansatte ikke har gyldig norsk trekktabell, sjekker periodisk lønnskjøring om tabellen er definert i den brukerdefinerte satstabellen. Trekket beregnes ut fra skattegrunnlaget. Satstabellen kan bygges opp i fremmed valuta. Aditro Lønn vil regne om grunnlaget i henhold til valuta og beregnet trekk omregnes til innenlandsk valuta. Beregning av satser for avlønning og trekk På lønn- og trekkart kan du angi at sats skal hentes fra satstabell. Dette angis sammen med informasjon om hvilket grunnlag som skal benyttes i beregning av sats. I lønnsberegningen vil et oppslag i satstabell returnere med sats, denne satsen inngår i beløpsberegningen avhengig av behandlingskode på arten. Henvisning til satstabell kan også ligge på trekkeier, dette kan være praktisk i forbindelse med beregning av fagforeningstrekk. Ekstra skattetrekk Ekstra skattetrekk må opprettes med en egen trekkart. Det eneste som er spesielt for arten er at trekktypen må settes til 8 som betyr at dette er skattetrekk, og følgelig tas med på Terminrapporten. Ekstra skattetrekk registreres på vanlig måte som variabel eller fast transaksjon. Arter for ekstra skattetrekk kan også benyttes ved korreksjon av feil skatt ved tidligere kjøringer. Frikort Ansatte som skal benytte frikort må registreres med forskuddsform 4 eller 5. Hvis forskuddsform=4, frikort uten beløpsgrense, skal det ikke legges inn fribeløp. Ved forskuddsform 5, legges inn fribeløp under skattefanen. Restbeløp beregnes og vises på lønnsslippen som differansen mellom Fribeløp og Brukt fribeløp. Rest frikort vises alltid på lønnsslipp. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 24 av 32

25 Forskuddstrekk når frikort er oppbrukt Er beregnet skatt større enn frikortbeløp, trekkes overskytende beløp med 50 %. Det trekkes også 50 % hvis tabellåret ikke er korrekt. I periode definert med Halv skatt trekkes 25%. Utenlandsk skatt Arbeidsgiveravgift Aditro Lønn gir mulig for å trekke etter utenlandske tabeller og dette skjer ved at du benytter tabellnummer angitt på person som avviker fra de faste norske tabellene. I tillegg må selve trekktabellen registreres. Denne tabellen kan gjerne angis i utenlandsk valuta (max 2 pr. firma), med valutakode styrt fra systemparametre. Rapportering skatt - Terminrapport Når du kjører trekkeierrapport velger du Terminrapport med transaksjonsfil for å rapportere skattetrekk (og arbeidsgiveravgift). Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes automatisk ut i fra arbeidskommune, og skrives ut ved kjøring av 2-månedlige trekkeierrapporter. Avgiften innbetales til kommunekassen i bedriftens kontorkommune. Styreopplysninger for arbeidsgiveravgift Følgende felter må ha korrekte verdier for at behandling av arbeidsgiveravgift skal bli korrekt: Sats arbeidsgiveravgift pr. sone Sone hentes fra kontorkommune og kan overstyres av arbeidskommune på organisasjon eller ansatt. Kontering Indikator for arbeidsgiveravgift på lønnsarten Andre trekkarter Satser arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiftssatser for hver sone registreres i menypunkt for Systemparameter Satser Arbeidgiveravgift. Terminoppgave Rapporten inneholder grunnlag og beløp for arbeidsgiveravgift pr. sone, pr. periode. Saldotrekk En saldoart er en trekkart som reduserer en saldo når trekk foretas. Et typisk tilfelle er nedbetaling av lån. Trekket registreres normalt som en fast transaksjon. Startsaldo legges inn og trekket stoppes automatisk når saldo er null. Ny saldo og endring av saldo utføres direkte i ajourhold saldo. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 25 av 32

26 Påleggstrekk En person kan ha flere påleggstrekk samtidig. Trekkene registreres normalt som fast transaksjon med fast beløp eller prosent. Det kan skilles mellom påleggstrekk til egen (skattekommune) eller annen kommune. Her avviker trekkeierkode og trekktype mellom egen og annen kommune. Trekkarten for påleggstrekk må defineres slik at: Timefeltet skal registreres, Aditro Lønn benytter timefeltet for å angi årstall for trekket. Årstallet benyttes i rapportering. Trekkeierkode =1 (personens skattekommune) Trekkeier kan overstyres, dette i tilfelle påleggstrekket ikke skal til vedkommendes skattekommune. Trekktype = 9 eller 10, denne forteller at dette er påleggstrekk. Satsfelt kan registreres, benyttes hvis påleggstrekk i prosent av inntekt. Beløpsfeltet kan registreres, benyttes hvis fast beløp. Påleggstrekk i prosent av inntekt Her må du være oppmerksom på hvordan du ønsker at påleggstrekket skal oppføre seg i den lønnsperioden hvor du utbetaler feriepenger. Hvis du bruker behandlingskode 13 (påleggstrekk i prosent av skattegrunnlag) så vil påleggstrekket i feriemåneden bli minimalt. Og Kemneren vil ofte si at dette er feil. For å unngå denne situasjonen så benytter du avvikende behandling med formel S/K100*G (sats / 100 * grunnlag (10 prosent registreres som 10 og ikke 0.10)) Grunnlaget henvises til ett fritt beregningsgrunnlag. Dette beregningsgrunnlaget oppdateres av alle arter som inngår i skattetrekk bortsett fra de lønnsarten som benyttes for trekk av ferie. Fagforeningstrekk Aditro Lønn kan behandle alle former for trekk til fagforening. De tre hovedformene for fagforeningstrekk er: Prosentvis trekk m/evt. øvre - nedre grense. Trekk med fast beløp. Trekk m/ beløp pr. intervall. Aditro Lønn har også sammenligning med årsgrense for fagforeningskontingent som er fradragsberettiget på selvangivelsen. Det er i tillegg mulig å legge inn ekstra trekk til eventuell lokal fagforening. Rapportering til fagforening skjer under trekkeierrapportering med mulighet for automatisk overføring til bank. Definering av trekkart for fagforeningstrekk må tildeles et lavere nummer enn art for forskuddstrekk, da trekk av fagforeningskontingent normalt reduserer skattegrunnlag. Felt og koder en bør merke seg: Trekkeier skal registreres eller være fast på trekkarten Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 26 av 32

27 Sats må registreres, ligge på trekkarten eller på trekkeier for aktuell fagforening. Beløp bør kunne registreres hvis det er fagforening med fast beløp. Medtas i skattegrunnlag for tabelltrekk Trekktype settes lik 2 Fradragsberettiget fagforeningskontingent 3 Ikke fradragsberettiget fagforeningskontingent 12 Fagforeningskontingent trekk på denne trekkarten kommer på fagforeningen, men akkumuleres ikke i akkumulatorkartoteket. Saldoart må settes lik 1 hvis du har flere trekk til samme trekkeier, for eksempel kontingent og forsikringsandel. Avvikende behandling = S/K100*G (sats / 100 * grunnlag (10 prosent registreres som 10 og ikke 0.10)) Grunnlag hentes fra det grunnlaget som inneholder rett grunnlag. Husk å merke alle arter som inngår i grunnlaget. Fast beløp pr. grunnlagsintervall Hvis du har fagforeningstrekk trinnvis i forhold til grunnlag løses dette ved å bruke statsabellen for å definere de forskjellige grunnlagstrinnene og tilhørende beløp. Øvre/nedre grense for fagforeningskontingent Har fagforeningen minste og/eller høyeste grense for trekk av kontingent, registreres disse grensene på vedkommende trekkeier i feltene for øvre og nedre grense. Grensene må registreres inn med månedsbeløp. Ansatte med annen utlønningstype enn månedslønnet, får grensene omregnet. Årsgrense for skattefritak I forbindelse med fagforeningstrekk indikerer årsgrensen det maksimale årsbeløp som tillates for reduksjon av beregningsgrunnlag for skattetrekk. Grensen benyttes i lønnskjøring for måling mot tidligere trekk av fagforeningskontingent. Trekkart for fagforening må defineres lavere enn skattearten. Grense fradragsberettiget fagforeningskontingent er definert i SystemParameter Satser felt Pr År. For å få kontroll mot denne grensen må trekkarten være definert med Trekktype = 2. Trekk til lokal fagforening Skal ansatte trekkes ekstra fagforeningskontingent til lokal forening, må dette behandles som et eget trekk. Utskrift av fagforeningstrekkrapport Rapporten bestilles under trekkeierrapportering. Avtalefestet pensjon, Sluttvederlag, O/U-fond Aditro Lønn behandler Avtalefestet pensjon (AFP), Sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og Utviklingsfondet (O/U-fond) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 27 av 32

28 under ett. Dette gjelder avtaler mellom LO og NHO. Avtalene vedrører fond som både arbeidstaker og arbeidsgiver i medlemsbedriftene skal innbetale til. AFP er kun arbeidsgivers andel. Arbeidstakers andel trekkes som et hvert annet trekk. Arbeidsgivers andel beregnes for de ansatte som tilhører de forskjellige ordningene. Dette angis i ajh av ansatt i feltet Sluttvederlag under fanen Person. Arbeidsgivers andel beregnes med fast beløp i forhold til arbeidstid pr. uke for bedrifter tiltrått ordningen før I tillegg beregnes en proserntvis andel for de lønnsarter som er merket å inngå i grunnlag. I SystemParameter er intervaller og beløp pr. ordning i tillegg til prosentsats definert. Kontering av arbeidsgivers andel styres av systemstyrte konteringskoder (ett sett for hver ordning) og konteringen fremkommer på kontosammendrag del II. Rapportering for ordningen er en del av trekkeierrapportering. I tillegg viser lønnsjournalen en oversikt over totale bruttobeløp og trukket premie, fordelt på de tre ordningene pr. kjøring. Arbeidstakers ande av premie til O/U-fondet skal oppgis på lønns- og trekkoppgaven. Trekk av negativ nettolønn Sjømannsfradrag Dersom en lønnsslipp kommer ut med sum trekk større en netto lønn, oppstår situasjonen at den ansatte blir skyldig penger etter lønnskjøringen. Trekkbeløpet som det ikke er dekning for, kalles for negativ nettolønn i Aditro Lønn. Systemet tar automatisk vare på dette beløpet. Ved lønnskjøring fremkommer negativ nettolønn som en egen del av banklisten. Her fremkommer det hvilke ansatte som har kommet ut av lønnsberegningen med negativ nettolønn. Negativ nettolønn må trekkes inn ved neste lønnsberegning. Dette skjer på en egen trekkart som må registreres som variabel eller fast transaksjon på den eller de ansatte dette gjelder. Denne arten må være trekktype 4 og behandlingskode 15. I Aditro Lønn beregnes sjømannsfradraget på systemgenerert trekktrans, denne transen dannes på den arten som er angitt i feltet L&T art i SystemParameter Lønnsberegninger Nettolønn. Arten for sjømannsfradrag må være lavere enn arten for skattetrekk. Sjømannsfradraget beregnes i prosent av et grunnlag med øvre grense for fradraget. Prosenten er definert feltet Sats i SystemParameter Lønnsberegninger Nettolønn og øvre grense er definert i feltet Maks i SystemParameter Lønnsberegninger Nettolønn beløp. Grunnlaget styres av egen status på lønnarten under fanen Diverse. Sjømannsfradrag beregnes for de ansatte som er angitt at de har krav på dette fradraget. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 28 av 32

29 Svalbardskatt I lønnsberegningen vil fradraget først redusere tabellgrunnlaget og er det noe igjen så reduseres prosentgrunnlaget. Aditro Lønn har automatisk beregning av skatt og avgift for ansatte som har arbeidssted på Svalbard mer enn sammenhengende 30 dager. Du merker de lønnarter som skal inngå i grunnlag for Svalbardskatt, og merker ansattforholdet med Svalbardavlønning. Se eget dokument om Svalbardskatt for nærmere informasjon om Svalbardavlønning. Nettolønn Generelt Nettolønn medfører at Aditro Lønn beregner hvor mye skatt som må betales for at en person skal få utbetalt det beløpet som er registrert som lønn. Hvis det er registrert en nettolønn på kr så beregnes det et skattetrekk på for eksempel kr og tilsvarende en grossing på kr , resultatet er at vedkommende får utbetalt kr Grossingen er virksomhetens kostnad. Personer med nettolønnsavtale merkes og avlønningsartene merkes for om de inngår i nettolønn(grossgrunnlaget). Dette betyr at Aditro Lønn gir følgende muligheter: Enkelt personer i en virksomhet kan ha nettolønn En person med nettolønnsavtale kan avlønnes med nettolønn og bruttolønn i samme periode. Nettolønnsavtale Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL under fanen for Lønn i ajourhold Personinformasjon. Hvis ett av de aktive ansattforholdene i perioden er merket med N for nettolønnsavtale så sjekkes det om vedkommende har lønnstranser som er merket med at de inngår i grossgrunnlaget. Grossgrunnlag Nettolønnstranser merkes på lønnarten i feltet Nettolønn under fanen Diverse indikatorer i ajourhold lønns- og trekkart. Nettolønnsarter må merkes med en av følgende verdier for at de skal inngå i grossgrunnlaget: 1. Nettolønn innland 2. Nettolønn utland I behandlingen differensieres det også på arbeidsgiveravgift og det er den vanlige indikatoren for arbeidsgiveravgift som benyttes. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 29 av 32

30 Systemparametere for nettolønn For at nettoavlønning skal fungere, må følgende systemparameter defineres: Grunnen til at Aditro Lønn skiller mellom innland/utland og med/uten arbeidsgiveravgift er fordi nettolønn skal innrapporteres på L&Toppgaven med kode 961, 961A, 971 eller 971A. Dersom du kun har enten innenlansk eller utenlandsk nettolønn så henviser du systemparametrene for den typen som ikke er i bruk, til de artene som du reelt benytter. Grossing for hver periode Grossingen og tilhørende skatteberegning skjer kun i forhold til periodens tall. Dette betyr at hvis en person går på nettolønnsavtale i fire måneder og slutter så er den akkumulerte skatten feil. Andre fradrag Aditro Lønn tar ikke hensyn til andre fradrag enn det som eventuelt fremkommer av personens tabell. Dette betyr for eksempel at det ikke er mulig å justere for rentefradrag. Etterbetaling og nettolønn Dersom en person med nettolønnsavtale skal etterbetales så støtter løsningen dette fullt ut. Du må være oppmerksom på at både grossartenen og artene for skatt av nettolønn må merkes med at de skal etterbetales for at resultatet skal blir riktig. Lenkearter Ajourhold av lenkearter Ajourhold faste opplysninger Lenkearter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 30 av 32

31 Generelt om lenkearter Lenking av arter løses som en funksjon som gir en forenklet registrering. En lenke utløser et sett transaksjoner som etter utløsning behandles som om de var registrert manuelt. Lenken er definert i resepts form. Det vil si at utløsende art peker til en resept som inneholder alle arter som inngår i lenken. Lenkefunksjon utløses kun ved nyregistrering av transaksjoner, ved import av variable transaksjoner og ved massegenerering av transaksjoner. Første ledd i lenken er en vanlig art merket som lenkeart, og utløser artene fra resepten etter at modertransen er registrert. Artene i resepten arver informasjon fra modertransen og transaksjonene behandles og vises som om de var registrert. Hva som skal arves fra moderart til artene styres av lenkedefinisjonen på utløst art. Definering og muligheter Du velger en art som er merket som lenkeart. Så velger du hvilke arter som skal utløses. For hver art som skal utløses må du angi hvilke felt som skal arve informasjon fra moderarten. Til et felt på den utløste transen kan du arve fritt fra felt på modertransen, og du velger om du skal arve registrert eller beregnet verdi. Du kan også legge inn en normalverdi for et felt. Dette betyr at hvis aktuelt felt på modertransen inneholder blank (alfanumerisk) eller null (numerisk), vil normalverdien legges ut i feltet på lenkearten. Tilleggsvalg Ved definering av lenkearten har du følgende tilleggsvalg: Utløse lenking med eller uten forutgående spørsmål Utløse lenking for faste eller variable transer, eller begge typene Utløse lenke kun én gang for angitt art Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 31 av 32

Lønn- og trekkarter. Innhold

Lønn- og trekkarter. Innhold Innhold Lønn- og trekkarter... 2 Generelt om Lønn- og trekkarter... 2 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 9 Akkumulering...11 Diverse

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Agenda Oppdateringer i SAP Endringer i SAP-biblioteket Hvordan abonnere på kundenotat Sentrale infotyper Ferie Ofte stilte spørsmål Hvordan forholder

Detaljer

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Satser... 2 Generelt om satser... 2 Satser hentes fra... 2 Personsats... 2 Ansatt sats... 3 Regulativ A eller B... 3 Ajourhold satser... 3 Satser - Prioritert... 4 Satser - Summert... 6 Satser

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009 v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3.

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.4.0 Pr. 14.11.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen! Informasjon fra lønnstjenesten Honorar eller timelønn Ferielønn Lønnsslipp PagaWeb

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang

Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal. Kom i gang Huldt & Lillevik System 4 - Lønn og Personal Kom i gang Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Meet the Expert Payroll. Gjennomgang av ofte stilte spørsmål innen SAP Lønn Sariba Consulting v/tor Flugsrud

Meet the Expert Payroll. Gjennomgang av ofte stilte spørsmål innen SAP Lønn Sariba Consulting v/tor Flugsrud Meet the Expert Payroll Gjennomgang av ofte stilte spørsmål innen SAP Lønn Sariba Consulting v/tor Flugsrud Spørsmål vi ofte møter Hvordan fungerer skatteberegningen i SAP? Hvordan se hvordan fravær håndteres

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer