Pensjonsrapportering OTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsrapportering OTP"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal rapporteres... 4 Hvilke beløp skal rapporteres... 4 Hvilke ansatte skal rapporteres... 5 Opprett ansattinformasjon... 5 Hva rapporteres regelverk... 6 Fravær sjekk mot dato... 6 Fravær frysing av pensjonsgrunnlag... 7 Pensjonsgivende lønn... 7 Stillingsprosent timer... 8 Ansatt- / sluttdato... 8 Inn- Utmelding... 9 Gyldighetsdato... 9 Styreinformasjon... 9 Styreinformasjon pensjonsselskap... 9 Endre aksjonskoder...12 Tekstkoder...13 Status pensjon...13 Pensjonsstatus ved fravær...14 Frys pensjonsgrunnlag fraværsart...16 Sluttårsak...16 Meldingstype...17 Konsernrapportering FNH-standard...17 Hvordan rapporteres beløp (KLP-koden)...19 FNH standard versjon Rapportering OTP...19 Ta systemet i bruk...19 Generere transaksjoner...19 Skriv ut kontrolliste...20 Endre transaksjoner...21 Oppdatere endret datagrunnlag...22 Generere transaksjoner til pensjonsselskap Beregning arbeidsgivers andel...23 Sats og avkortingsregel...24 Avvikende kontering av arbeidsgivers andel...25 Medlemsinnskudd fra ansatt (egenandel)...26 Trekkart for 2 % Pensjonstrekk...26 Spesielle ting...28 Landkode...28 Dato uten verdi...28 De enkelte selskap - oppsett...29 FNO standard (justert årslønn)...29 DNB Livsforsikring...29 Storebrand...32 Nordea Liv...34 Gjensidige...36 Systeminformasjon teknisk...38 Oppdatering av tabeller...38 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 38

2 Pensjonsrapportering OTP Lov om obligatorisk tjenestepensjon er en minimumslov. Hvis et foretak har en eksisterende pensjonsordning, må denne være minst like god som loven om obligatorisk tjenestepensjon. Virksomheten oppretter avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hos et forsikringsselskap eller en bank som selger OTP. I Aditro Lønn kan du rapportere til følgende pensjonsselskap: FNH/FNO standard (Finansnæringens organisasjon - standard) DNB Livsforsikring Storebrand Nordea Liv Gjensidige Hva skal rapporteres Pensjonsselskapet beregner en pensjonspremie basert på informasjon om dine ansatte. Selskapene skal ha forskjellig informasjon, i hovedsak kan informasjonen grupperes i følgende grupper: Personinformasjon Ansatt- og sluttdato Inntekt og timer Arbeidstid og stillingsprosent Fravær (permisjoner) Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften Du skal først angi hvilket pensjonsselskap bedriften bruker på menypunkt Systemadministrasjon Def. Overføringer Pensjonsselskap. Pensjonsselskap Sett som aktiv pensjonsselskap Sjekk og tilpass sti for XSLT-program og Eksportfil. Kontroller og oppdater øvrig styreinformasjon for selskapet, se punkt Styreinformasjon. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 38

3 Systemparametre Informasjon er generell for valgte pensjonsselskap, men må settes som aktiv for hvert enkelt firma. Dette kan også gjøres ved å velge pensjonsselskap under systemparametre. I menyvalg Systemparameter Overføringer Obligatorisk tjenestepensjon i rammen Obligatorisk tjenestepensjon. Angir du verdier i feltene Pensjonsselskap kan velges eller er satt i foregående punkt Avtalenummer Kontaktperson Kontaktperson epost L&T-art 2 % trekk dersom de ansatte skal trekkes egenandel Juster årslønn årslønn justeres med stillingsprosent. Sjekk med forsikringsselskap hvordan årslønn skal rapporteres. FNO-standard Faste tillegg regn faste tillegg per år og legg til årslønnen Sjekk fravær datointervall ved sjekk av fravær Timelønnet fravær fravær sjekkes og pensjonsgrunnlag rapporteres lik foregående periode. Gjelder rapporteringsordning 1, bare til DNB Livsforsikring. Epost person indikator for hvor epostadresse skal hentes fra og overføres til pensjonsselskapet. Ikke alle selskap kan motta denne informasjonen. Inkluder feriepenger i variabel lønn avsatte feriepenger skal plusses på pensjonsgrunnlag for variabel lønn. Dette gjelder ikke rapporteringsordning 1. Rapporter ny fastlønn fra endringsdato etterbetaling blir nullstilt for fastlønnede, og ny sats meldes fra endringsdato. Gjelder beregningsmåte 2, avtales med ditt pensjonsselskap. Funksjonen dekker direkte plassering i regulativ, automatisk opprykk og endring av satser med ny gyldighetsdato i regulativ Timer juster stillings-% for fastlønnede for deltidsansatte justeres stillingsprosent med tilleggstimer. Timer og timelønn blir da ikke rapportert. Skriv felles konsernfil. Feltet er bare tilgjengelig og kan bare benyttes for pensjonsselskap 150. Krever egen xsl styrefil i oppsett av pensjonsselskap Systeminformasjon gjelder for det enkelte firma. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 38

4 Hvilke beløp og timer skal rapporteres Ved generering av informasjon til pensjonsselskapet, bruker Aditro Lønn styreinformasjon fra lønnsartene for å bestemme hvilke timer og beløp som skal rapporteres. Ta kontakt med ditt pensjonsselskap dersom du lurer på hva som skal inngå i pensjonsgivende lønn, og hvordan eventuelle tillegg skal rapporteres. Hvilke timer skal rapporteres Systemparameter Satser. Her velger du det beregningsgrunnlag i feltet Beregn.gr.lag i rammen Arbeidsgivers andel av pensjon. Timelønnsarter må inngå i dette beregningsgrunnlaget selv om du IKKE beregner arbeidsgivers andel. Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekk-arter. Velg lønnsart hvor timer skal rapporteres. Velg fanen Akkumulering og undermappen for det beregningsgrunnlaget du har angitt som beregningsgrunnlag Angi 1 Øker ber.grlag i feltet for det beregningsgrunnlaget Alle lønnsarter hvor timer skal inngå i timetelling må inngå i beregningsgrunnlag Angi 1 - Timer utelates i feltet Beh. timer pensjon i mappen L&Toppg/Rapporter for timelønnsarter hvor timer ikke skal rapporteres. Kode 0 eller 3 benyttes når timer skal rapporteres. Timer rapporteres for å beregne stillingsprosent. For lønnsarter med timetillegg (ansvarstillegg og lignende) skal timer ikke medregnes Hvilke beløp skal rapporteres Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekk-arter. Angi KLP-kode for lønnsarter som skal rapportere beløp under fanen L&T-oppg/Rapporter Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 38

5 Kodene 8 og 9 er spesielle og benyttes kun av pensjonsselskapet Nordea Liv etter avtale Når du rapporterer til OTP bruker systemet følgende verdier i feltet KLP Kode: 1 Utbetalt fastlønn OTP 2 Faste tillegg 3 Variable tillegg 5 Timelønn OTP 6 Ekstraordinær utbetaling OTP 7 Feriepenger OTP 8 Årsbonus OTP 9 Månedsbonus OTP 10 Etterbetaling OTP Det kan være noe avvik hvordan kodene rapporteres til de enkelte selskap. Se rapportering for de enkelte selskapene. Hvilke ansatte skal rapporteres Alle ansatte som er merket med at de er medlem i bedriftens ordning blir behandlet. Opprett ansattinformasjon Person Ajourhold Personopplysninger Pensjon Hvilke felt som skal fylles ut avviker noe mellom de enkelte selskap Pensjonsordning felte er tidsstyrt. I rapporteringen benyttes gjeldende ordning på Til dato i periodedefinisjonen, dersom en ansatt har byttet ordning i løpet av perioden. Sjekk om du skal angi følgende informasjon på den. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 38

6 a) Pensjonsalder er angitt på pensjonsordning. Hvis den ansatte har avvikende pensjonsalder angir du det i feltet Pensjonsalder. b) Hvis du ikke har registrert permisjon i fraværsmodulen, eller hvis den ansatte skal rapporteres død, angir du dette i feltet Meld status pensjon. c) Hvis den ansatte har hatt en tidligere pensjonsavtale angir du Tidligere pensjonsavtale som et rent informasjon. Feltet benyttes ikke i rapportering. d) Hvis den ansatte skal rapporteres på annen avtale enn den generelle avtalen bedriften har med DNB Livsforsikring, angir du Avvikende avtalenummer. e) Hvis den ansatte er utenlandsk statsborger, angir du landkode i feltet Statsborgerskap. Felt rapporteres blant annet til FNH f) Når den ansatte slutter angir du Sluttårsak. Rapporteres til Gjensidige forsikring, når rapportering gjøres i deres format. g) Hvis den ansatte ikke er 100 % arbeidsdyktig angir du prosent i feltet Uførhetsgrad. e) Sjekk verdi i feltet Ansattstatus. Feltet ajourholdes under mappen Tilleggsinfo. Hva rapporteres regelverk Ved generering benyttes gyldige verdier fra siste dato i pensjonsperioden. Dette gjelder Ansattstatus, som angir om den ansatte er Fastlønnet / Timelønnet eller Provisjonslønnet. Pensjonstilknytning Fravær sjekk mot dato Fravær sjekkes normalt mot registrert fravær siste dag i pensjonsperioden. Dette indikatorstyres for timelønnede. Fravær siste dato i pensjonsperioden Fravær siste dato foregående pensjonsperiode Sjekk mot Til dato i høyeste lønnsperiode for ansatt i pensjonsperioden Fravær avsluttet før utgangen av perioden blir ikke rapportert. a) Generelt rapportering fravær. Fravær rapporteres med egen kode tekstkode PFR. Du kan få den spesifisert på rapporten. b) DNB Livsforsikring rapporteringsordning 1, fravær ingen kode fra registrert fravær For timelønnede som ikke får lønn under fraværet, må timer registreres, som ikke utbetalbar lønn, for å rapportert korrekt Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 38

7 pensjonsgrunnlag. Dette gjelder sykefravær, ferie, permisjoner hvor arbeidstaker opptjener pensjon. Eksempel: Ansatt har 20 timer sykefravær uten lønn fra arbeidsgiver. Registrer 20,0 timer på pensjonsgivende lønnsart uten utbetaling. For fastlønnede hvor stillingsprosenten ikke er endret under fraværet, skal det ikke registreres pensjonsgivende timer. Fravær frysing av pensjonsgrunnlag Ved rapportering til DNB Livsforsikring (rapporteringsordning 1) kan du velge å fryse pensjonsgrunnlaget fra foregående periode når det er registrert pensjonsgivende fravær ut over arbeidsgiverperioden. På fraværsarten angir du at fraværet gir grunnlag for pensjonsinnskudd. Rapportering skjer uavhengig av lengden på fravær ut over arbeidsgiverperioden. Pensjonsgivende lønn Eventuelle negative summer nullstilles ved rapportering. Fastlønn Fastlønn hentes fra satsfelt for beregning av fastlønn. Sats må være angitt per måned eller år for 100 % stilling. Rapporteres for 100 % stilling per måned eller år avhengig av hva pensjonsselskapet har angitt. For FNH-standard blir pensjonsgivende inntekt justert med stillingsprosent. Dette skjer ved danning av eksportfilen. Årslønn kan justeres i henhold til stillingsprosent. Her må styrefil for FNO-standard otp_fno_standard.xsl - benyttes. Dersom du velger å rapportere faste tillegg per år legges disse til årslønnen etter eventuell justering. Timelønn Utbetalt timelønn i perioden. I timelønn inngår de lønnsarter hvor KLPkode er angitt med verdi 5 Timelønn. a) Rapporteres som lønn i perioden b) DNB Livsforsikring - Ved rapportering til (Rapporteringsordning=1) regnes timelønn om til lønn per måned i 100 % stilling. Beregningsregel: (Timelønn i perioden / Timer i per. * Timer per år arb.gruppe /12) For timelønnede som ikke får lønn fra arbeidsgiver under fravær må det registreres timer for å beregne korrekt pensjonsgrunnlag, eller Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 38

8 pensjonsgrunnlaget fryses fra foregående periode. Ny glidende stillingsprosent blir beregnet. Tillegg fast eller variabelt Rapporteres i de fleste tilfeller som eget beløp. For enkelte selskap rapporteres tillegget som periodelønn som timelønn, eller som ekstraordinær utbetaling som tilleggslønn. a) Rapporteres som utbetalt b) DNB Livsforsikring rapporterer tillegg oppjustert til 100 % stilling. Ekstraordinær utbetaling Bonus, engangsutbetalinger og lignende rapporteres med utbetalt beløp. Justeres ikke og rapporteres til de fleste selskap i eget felt. Etterbetaling Etterbetalinger blir rapportert som ekstra ordinær utbetaling, men nullstilles dersom indikator for Fastlønn blir rapportert fra endringsdato er avkrysset. Dette for å unngå at justering av fastlønn blir rapportert dobbelt. Stillingsprosent timer Stillingsprosent rapporteres større eller lik 0 og mindre eller lik 100. Ved beregnet stillingsprosent høyere enn 100, settes denne til 100 ved danning av fil. Ved beregning benyttes reell stillingsprosent. Negativ stillingsprosent rapporteres lik 0. Fastlønnede Stillingsprosent fra ansattforholdene med eventuelt tillegg av timer for deltidsansatte. Timelønnede Ansatt- / sluttdato Eventuell stillingsprosent fra ansattforholdet nullstilles. Ved beregning benyttes timer i perioden og arbeidstimer per år ut i fra arbeidstidsgruppe på den ansatte. a) Til DNB Livsforsikring rapporteres beregnet stillingsprosent for rapporteringsordning = 1 b) Til andre selskap rapporteres timer i perioden Ved rapportering av dato hentes opplysninger fra person, ikke fra ansattforholdet. Sluttdato sendes i perioden etter sluttdato inntreffer, eller i senere periode. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 38

9 Inn- Utmelding Innmelding Ansatte meldes inn når minimumskrav for innmelding er oppfylt. Oppnådd minimumsalder i foregående periode. Ved rapportering til DNB Livsforsikring må stillingsprosent være over grense for medlemskap. Utmelding Den ansatte meldes ut når kriteriene for medlemskap ikke lengre er til stede. Utmelding skjer i periode etter sluttdato for personer som slutter i firma. Personer som slutter i mars, meldes ut i april med sluttdato i mars. For ansatte som er sluttet, men har timer i etterfølgende periode, settes sluttdato til siste dato i perioden. Dette for å gi den ansatte pensjonsinnskudd for pensjonsgrunnlaget fra timene. Utbetalt lønn i sluttperioden blir rapportert. Bare timer og lønn fra timer / tillegg rapporteres etter sluttdato. Stillingsprosenten fra det faste forholdet blir nullstilt. Ved rapportering til DNB Livsforsikring meldes ansatte ut når stillingsprosent (glidende stillingsprosent) er under grense. Det er mulig å sette en grense, antall perioder under grense, før utmelding skal skje. Dette gjør du i menypunkt Systemvedlikehold Definisjon overføringer Pensjonsselskap Mnd før utmelding. Gyldighetsdato Endring rapporteres med 1.dato i perioden som gyldighetsdato. Ved innmelding settes gyldighetsdato til ansattdato når den er i perioden. Styreinformasjon Styreinformasjon pensjonsselskap I menyvalg Systemadministrasjon Def. Overføringer i mappen Pensjonsselskap ligger styreinformasjon for hvert pensjonsselskap. Ved installasjon av Aditro Lønn er styreinformasjonen lagt inn. Du må endre sti på XSLT-program og eventuelt filnavn i tillegg for Eksportfil. Navn på eksportfil kan hente verdier oppbygging av navnet Erstatningstegn kan benyttes i oppbygging av filnavn Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 38

10 @1 to siste siffer i løpenummer &1B5AVTALENR<blank> - henter informasjon fra fri systemparameter B5AVTALENR Du må sjekke at styreinformasjonen stemmer med avtalen din bedrift har med pensjonsselskapet. Styreinformasjon FNH Standard Dette er en standard utarbeidet av Finansnæringens organisasjon i samarbeid med forsikringsselskapene. For denne ordningen finnes det løsning for konsernrapportering med danning av en felles fil for alle firma. Aksjonskode innmelding benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring ved rapporteringsordning 1. Aksjonskode endring benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring ved rapporteringsordning 1. Aksjonskode utmelding benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring ved rapporteringsordning 1. Aksjonskoden Utmelding nådd alder benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring ved rapporteringsordning 1. Status aktiv er statusen på alle transaksjoner hvis den ikke er overstyrt ved for eksempel fravær. Skal normalt ikke endres. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 38

11 Ordning er de Pensjonsordningene som skal rapporteres til dette pensjonsselskapet. Ansattstatus Fastlønnet er de kodene som bedriften benytter på ansatte som skal rapporteres som fastlønnet til pensjonsselskapet. Fastlønnete blir rapportert til pensjonsselskapet med den verdien du angir i feltet Kategori fastlønnet. Ansattstatus Timelønnet er de kodene som bedriften benytter på ansatte som skal rapporteres som timelønnet til pensjonsselskapet. Timelønnete blir rapportert til pensjonsselskapet med den verdien du angir i feltet Kategori timelønnet. Ansattstatus Provisjonslønnet er de kodene som bedriften benytter på ansatte som skal rapporteres som provisjonslønnet til pensjonsselskapet. Provisjonslønnete blir rapportert til pensjonsselskapet med den verdien du angir i feltet Kategori provisjonslønnet. Vær oppmerksom på at ansatte som er provisjonslønnet skal ha angitt lønn og stillingsprosent. Fraværskoder. Her angir du hvilket fravær som skal rapporteres. Systemet tar hensyn til arbeidsgiverperioden ved rapportering. Fravær rapporteres med status pr. siste dato i rapporteringsperioden. Min. grense medl.% Nedre grense stillingsprosent, for innmelding. Det betyr at hvis en ansatt er innmeldt og stillingsprosenten er lavere enn grensen meldes den ansatte ut av ordningen. Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Minimumsalder for innmelding. Det betyr at hvis en ansatt ikke er innmeldt og han blir gammel nok meldes den ansatte inn i ordningen. Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Pensjonsalder. Når den ansatte passerer pensjonsalderen meldes den ansatte ut av pensjonsordningen. Den pensjonsalderen du angir i dette feltet kan overstyres på ansatt. Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Ant. Perioder 1-uker. Antall lønnsperioder som er med i en månedsrapportering. Antallet kan overstyres ved generering av transaksjoner. Hvis du har ansatte på ukelønn vil du normalt rapportere for 4 lønnsperioder, men enkelte måneder må du rapportere for 5 lønnsperioder. Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Skal normalt ikke endres. Ant. Perioder 2-uker. Antall lønnsperioder som er med i en månedsrapportering. Antallet kan overstyres ved generering av transaksjoner. Hvis du har ansatte på ukelønn vil du normalt rapportere for 2 lønnsperioder, men enkelte måneder må du rapportere for 3 lønnsperioder. Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Skal normalt ikke endres. Ant. Perioder 4-uker. Antall lønnsperioder som er med i en månedsrapportering. Antallet kan overstyres ved generering av transaksjoner. Hvis du har ansatte på ukelønn vil du normalt rapportere for 1 lønnsperiode, men en måned må du rapportere for 2 lønnsperioder. Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Skal normalt ikke endres. Mnd. Beregn.still-% Hvis feltet Beregn.måte still.% er 1-Glidende angir du her hvor mange måneder (max 12) som gjennomsnittberegnes. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 38

12 Endre aksjonskoder Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Skal normalt ikke endres. Mnd. Før utmelding Hvis feltet Beregn.måte still.% er 1-Glidende angir du antall måneder før utmelding etter at den ansatte er kommet under nedre grense stillingsprosent. Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Oppbygging kontering Benyttes foreløpig ikke. Pensjonstimer pr. år. Timene benyttes ved rapportering hvis den ansatte har arbeidstidsgruppe=0. Gjelder ikke ved rapportering til DNB Livsforsikring. Fastlønn beregning Her angir du en kode som angir hvor hovedlønn er registrert. Satser hentes fra alle felt når verdi er angitt på ansatt. Følgende koder er gyldig: A Hovedlønn hentes fra regulativ (A) 1-3 Hovedlønn hentes fra personlig sats Hovedlønn hentes fra ansatt sats 1-3 Dersom ansatte har lønn fra individuell sats og samtidig er knyttet mot regulativ blir satsene lagt sammen i rapportering. Sats oppgitt per. Angi om satsen er oppgitt pr. år eller måned. Skal normalt ikke endres. Rapp sats pr. år/mnd Pensjonsselskapet bestemmer om fastlønn skal rapporteres pr år eller pr. måned. Skal normalt ikke endres. Beregn.måte still.% brukes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Du kan velge mellom 0-Faktisk og 1-Glidende. Benyttes kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Skal normalt ikke endres. Rapp.ordning. Du angir 1-OTP1 for DNB Livsforsikring og 2-OTP2 for de andre pensjonsselskapene. Feltet skal ikke endres. Hittil tall år/mnd. Benyttes ikke. Systemet er levert med standard aksjonskoder som benyttes ved rapportering til DNB Livsforsikring, KLP og Statens pensjonskasse. Forutsetning Aksjonskoder benyttes for obligatorisk tjenestepensjon kun ved rapportering til DNB Livsforsikring. Ved rapportering til DNB Livsforsikring bruker systemet aksjonskoder større enn 500. Fremgangsmåte Menypunkt Rapporter Pensjonsrapportering Aksjonskoder. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 38

13 Tekstkoder Angi Aksjonskode og gjør eventuelle endring Vær oppmerksom på at du må angi hvilke aksjonskoder som skal benyttes ved innmelding og utmelding i menyvalg Systemadministrasjon Def. Overføringer Pensjonsselskap. Pensjonsselskapene benytter forskjellige koder ved rapportering av fravær og meldingstyper. Systemet er levert med alle koder som benyttes. Vær oppmerksom på at du kun bruker de koder som ditt pensjonsselskap benytter. Systemet oppretter følgende tekstkodetyper: PSM PFR PSK PMT Statusmelding Fraværsstatus Sluttårsak Meldingstype Status pensjon Alle pensjonsselskapene skal ha innrapportert pensjonsstatus. Ved installasjon av Aditro Lønn er alle generelle meldingskoder opprettet. Dersom pensjonsselskapet benytter andre koder må disse opprettes. Hvordan rapporteres status pensjon? Selskapene skal ha to forskjellige typer pensjonsstatus. Pensjonsstatus ved fravær Pensjonsstatus andre årsaker Systemet henter pensjonsstatus ved fravær fra registrerte fraværstransaksjoner som er merket med pensjonsstatus, FNH standard Hvis du rapporterer etter FNH standard skal du bruke følgende koder: Kode <blank> A AP LP Beskrivelse Ikke angitt Aktiv Avtalt permisjon Lovpålagt permisjon Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 38

14 P S Permittert Sykefravær Pensjonsstatus ved fravær på. Pensjonsstatus som rapporteres fra fravær er tidsstyrt. Eksempel: Du har registrert et sykefravær på en ansatt fra til I mai 2008 vil systemet melde S for syk. I juni 2008 vil systemet rapportere A for aktiv. De andre pensjonsstatusene angir du i Person ajourhold Personopplysninger Pensjonsordning i feltet Meld status pensjon. Hvis du ikke bruker fraværsmodulen kan du bruke dette feltet for å rapportere fraværsstatuser, men da må du huske at du må sette statusen tilbake til aktiv når for eksempel sykefraværet er over. Gyldige statuskoder varierer mellom selskapene, de kan ajourholdes med tekstkode type PSM. Se nedenfor hvilke koder de enkelte selskapene benytter. Hvis du ikke har angitt pensjonsstatus vil systemet melde statusen du har angitt i feltet Status aktiv i menyvalg Systemadministrasjon Def. Overføringer i mappen Pensjonsselskap. FNH standard Hvis du rapporterer etter FNH standard skal du bruke følgende koder: Kode <blank> A AP LP P S Beskrivelse Ikke angitt Aktiv Avtalt permisjon Lovpålagt permisjon Permittert Sykefravær Pensjonsstatus ved fravær For at fravær på skal bli rapportert med pensjonsstatus til pensjonsselskapet gjør du følgende: Fremgangsmåte Fravær Registrering Fraværsarter Velg fraværsarten som skal rapporteres. I feltet Fraværskode i mappen Beregning/Rapporter angir du en kode, for eksempel 11-Sykmeldt (lege). Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 38

15 Ajourhold faste opplysninger Tekstkoder Tekstkode type PFR og Tekstkode kode lik den verdi du valgte på fraværsarten Hvis koden finnes blir fraværet korrekt rapportert, hvis ikke koden finnes må du opprette koden. I feltet Beskrivelse angir du den koden som skal rapporteres. FNH standard Hvis du rapporterer etter FNH standard skal du bruke følgende koder: Kode AP LP P S Beskrivelse Avtalt permisjon Lovpålagt permisjon Permittert Sykefravær Se egen Beskrivelse pr. selskap. Det er koden i feltet beskrivelse som rapporteres DNB Livsforsikring Hvis du rapporterer til DNB Livsforsikring må ubetalt fravær som er pensjonsgivende beregnes som ikke utbetalbare ytelser. Dette danner grunnlag for beregning av stillingsprosent for timelønnede. Se eget avsnitt om rapportering av fravær uten lønn. Dersom du ønsker å rapportere at den ansatte ikke er 100 % arbeidsfør skal du bruke følgende kode: Beskrivelse I Kommentar Ikke 100 % arbeidsfør, dvs syk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 38

16 Frys pensjonsgrunnlag fraværsart Dersom du rapporterer pensjonsgrunnlag til DNB Livsforsikring etter rapporteringsordning 1, kan du velge å rapportere pensjonsgrunnlaget lik foregående periode (frys pensjonsgrunnlag) når det er registrert pensjonsgivende fravær på timelønnede, og de ikke får lønn ut over arbeidsgiverperioden. Her sjekkes mot feltene Inngå i arbeidsgiver periode Pensjonsberettiget I beregningen fryses grunnlaget for innskudd, faktisk stillingsprosent, og det beregnes ny glidende stillingsprosent. Ved kontroll av registrert fravær kontrolleres fraværet for datointervall i henhold til verdi i systemparameter B0OTPFRAV. Sluttårsak Sluttårsak rapporteres bare til Gjensidige. Ta kontakt med forsikringsselskap dersom du lurer på om sluttårsak skal meldes. Sluttårsaken angir du i Person ajourhold Personopplysninger Pensjonsordning i feltet Sluttårsak. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 38

17 Meldingstype Meldingstype rapporteres til DNB Livsforsikring. Meldingstypen angis på aksjonskoden. Hvis du rapporterer til DNB Livsforsikring, pensjonsselskap 100, skal du bruke følgende koder. Gyldige koder følger installasjonen. Tabellen viser også hvilken aksjonskode som benyttes ved rapportering av en meldingstype: Kode Beskrivelse Aksjonskode IN Innmeldt ny 500* IG Innmeldt pga feil utmelding 501 EP Endre pensjonsalder 520 EG Endre pensjonsgrunnlag 521* EA Endre arbeidsdyktighet 540 EU Endre arbeidsufør 541 UA Utmelding avsluttet medlemskap 550* UN Utmelding nådd pensjonsalder 551* UI Utmelding feil innmeldt 552 DU Utmelding pga dødsfall 553 Konsernrapportering FNH-standard Når du rapporterer til pensjonsselskap 150 for flere firma, har du mulighet til å skrive til en fil ved å benytte konsernrapportering. Standarden omtales i Aditro Lønn som FNH-standard. Dette krever oppsett i systemparameter, hvor felt bare er tilgjengelig når du har valgt pensjonsselskap 150, under Obligatorisk tjenestepensjon som du finner under menypunkt Systemadministrasjon Systemvedlikehold Systemparametre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 38

18 Konsernløsning krever endring av XSLT-program, som du endrer under menypunkt Systemadministrasjon Def.overføringer Pensjonsselskap Her må du endre XSLT-program fra \OTP_FNH_standard.xsl til \OTP_FNH_standard_multicompany.xsl Plassering av filen er ikke endret, men må være tilpasset den mappen du finner..\pl\xml Navn på eksportfil får firmaid 000 Når du danner transaksjonsfil til pensjonsselskap 150 under menypunkt Rapportering Pensjonsrapportering Rapportering Feltet Skriv felles konsernfil er bare tilgjengelig for selskap 150 FNH standard rapportering OTP. Dersom du ønsker å rapportere bare for et firma, tar du bort avkryssing i dette feltet når du skal danne transaksjonsfilen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 38

19 Hvordan rapporteres beløp (KLP-koden) Det varierer mellom de enkelte selskap hvilke beløp / koder som rapporteres, og hvilke felt de inngår i. Dette styres i oppsettet av styrefilen for det enkelte selskap. FNH standard versjon 1.04 KLP- Kode Beskrivelse feltnavn Kommentar Rapporteres som Hittil i år Sats per år Årslønn justert ifølge sti-% 1 Fast lønn fastlonnutb Inngår 2 Faste tillegg tilleggfast Periodelonn Inngår 3 Variable tillegg tilleggvar Tilleggslonn Inngår 5 Timelønn timelonn Periodelonn Inngår 6 Ekstraordinær ekstrordlonn Tilleggslonn Inngår 7 Utb.feriepenger lonnferie Rapporteres ikke Inngår 8 Årsbonus arsbonus Rapporteres ikke 9 Månedsbonus manedsbonus Rapporteres ikke 10 Etterbetaling etterbetaling Tilleggslonn Inngår Rapportering OTP Ta systemet i bruk Når du skal rapportere til pensjonsselskapet gjør du følgende: 1. Start Rapporter Pensjonsrapportering. 2. Kjør Generering. 3. Sjekk resultatet i Forespørsel og registrer eventuelle endringer. 4. Kjør Rapportering. Ved oppstart må du generere en oppstartsperiode for å danne innmeldinger for ansatte som tidligere er innmeldt. Dersom du ikke gjør dette, får du innmeldinger ved rapportering av første periode på allerede eksisterende medlemmer i pensjonssystemet. Ta opp med ditt pensjonsselskap hvordan de ønsker å motta data for den første perioden. Generere transaksjoner Når du skal generere transaksjoner gjør du følgende: 1. Åpne Rapporter Pensjonsrapportering. 2. Velg mappen Generering. Generering kan gjøres for Gjeldende firma, eller Konsern. Ved kjøring for Konsern må periodisering lønnsperioder - være lik for de firma som inngår i kjøringen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 38

20 Generering skjer per firma. 3. Angi 4-Obligatorisk tjenestepensjon i feltet Pensjonskasse. 4. Angi År og Periode. 5. Systemet foreslår Fra Periode og Til Periode. Du kan endre periodeintervallet. a) Hvis du rapporterer til DNB Livsforsikring og har ansatte med 1, 2 eller 4-ukerslønn må du eventuelt overstyre Antall perioder for hver type. b) Benyttede Aksjonskoder vises ved rapportering til DNB Livsforsikring 6. Klikk Start Systemet genererer transaksjoner for alle ansatte som er med i pensjonsordningen. NB! Generering av periodeinformasjon må skje kronologisk for hver pensjonsperiode. Hvis du i forbindelse med oppstart har behov for å starte på ny tar du kontakt med support for hjelp med sletting av uaktuelle data. Ved rapportering for Konsern, vises i statusvindu de firma som inngår i kjøringen. Skriv ut kontrolliste Du skal sjekke informasjonen før du sender data til pensjonsselskapet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 38

21 Rapportering kan kjøres for Konsern. Det blir dannet en rapport per firma. Denne finner du i rapportarkivet under Frie Rapporter. Ved rapportering av justert fastlønn i henhold til stillingsprosent, gjøres denne justeringen ved danning av fil. Fastlønn oppgis i 100 % stilling i rapporten. 1. Start Rapporter Pensjonsrapportering. 2. Velg mappen Rapportering. 3. Angi 4-Obligatorisk tjenestepensjon i feltet Pensjonskasse. 4. Angi År og Periode. 5. Klikk Kontrolliste. 6. Klikk Vis rapport. 7. Sjekk rapporten Ved rapportering til DNB Livsforsikring (Rapportordning=1) kan det være flere linjer per person. Endre transaksjoner Du kan gjøre utplukk og endre sortering på kontrollisten, ved danning av fil er denne funksjon ikke tilgjengelig. Det er mulig å endre innhold (kolonner) i rapporten. Dette gjøres under styreinformasjon for pensjonsselskap. Hvis datagrunnlaget ditt ikke er oppdatert vil systemet generere feil informasjon. Dette endrer du enten ved å endre datagrunnlaget, eller ved å endre transaksjonen på følgende måte: 1. Start Rapporter Pensjonsrapportering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 38

22 2. Velg mappen Forespørsel. 3. Angi 4-Obligatorisk tjenestepensjon i feltet Pensjonskasse. 4. Angi År og Periode. 5. Angi Ansatt som skal endres. 6. Dobbelt-klikk på feltet du vil endre. 7. Angi korrekt verdi og trykk [Enter] Ved rapportering til DNB Livsforsikring kan det være nødvendig å endre aksjonskode ved utmelding, fra kode 550 til Ved dødsfall aksjonskode 553 Ved nådd pensjonsalder aksjonskode for å unngå at DNB Livsforsikring sender en ordinær utmelding av pensjonsordning. For andre selskap skal feltet Meld status pensjon fra Person ajh Pensjon benyttes, eksempel kode DØD ved dødsfall Oppdatere endret datagrunnlag Hvis du endrer datagrunnlaget må du generere transaksjoner på ny. Hvis du kun har endret på noen ansatte gjør du følgende: 1. Start Rapporter Pensjonsrapportering. 2. Velg mappen Forespørsel. 3. Angi 4-Obligatorisk tjenestepensjon i feltet Pensjonskasse. 4. Angi År og Periode. 5. Angi Ansatt som skal beregnes på ny. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 22 av 38

23 6. Klikk Beregn. 7. Kjør steg 5-6 for alle ansatte med endret datagrunnlag. Dersom du endrer transaksjon under pensjonsrapportering, må du IKKE generere på nytt, da slettes din endringer. Generere transaksjoner til pensjonsselskap. Når du har sjekket at informasjonen er riktig skal du sende data til pensjonsselskapet. Du kan generere filer for Konsern. Det dannes en rapport og en overføringsfil per firma. Rutine for sammenslåing av filer før overføring leveres av det enkelte pensjonsselskap. 1. Start Rapporter Pensjonsrapportering. 2. Velg mappen Rapportering. 3. Angi 4-Obligatorisk tjenestepensjon i feltet Pensjonskasse. 4. Angi År og Periode. 5. Klikk Perioderapport m/transaksjonsfil. 6. Angi Kontaktperson og Kontaktperson epost. 7. Sjekk Eksportområde. a) Hvis eksportområde er feil endrer du det i menyvalg Systemadministrasjon Def. Overføringer i mappen Pensjonsselskap. 8. Klikk - Vis rapport. Når fil er dannet er transaksjonene merket som overført. Hvis du skal danne fil på nytt må du generere perioden på nytt. Ved å beregne enkeltpersoner under Forespørsel kan du danne fil med bare endringene. Beregning arbeidsgivers andel Vi anbefaler at du kostnadsfører arbeidsgivers andel av pensjon når du får tilsendt premierapport fra pensjonsselskapet. Flere selskaper leverer premieinformasjon pr. ansatt på feltseparert fil. Du skal føre premiebeløpet på en lønnsart som er henvist rubrikk 003 på lønns- og trekkoppgaven. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 23 av 38

24 Hvis du skal foreta beregning av arbeidsgivers andel pensjon, må angi prosentsats og avkortingsregel for beregning av andelen. Ved beregning av innskuddspensjon reduseres grunnlaget med 1G. Sats og avkortingsregel 1. Åpne Systemparameter Satser. 2. Angi sats i feltet Prosent i rammen Arbeidsgivers andel av pensjon. 3. Velg Nedre grense for beregning av arbeidsgivers andel. Ved beregning avkortes grunnlag med en 12-del av angitt Nedre grense 3. Klikk Lagre Vær oppmerksom på at alle som avlønnes på arter som inngår i dette grunnlaget får beregnet arbeidsgivers andel pensjon, det er ingen kontroll mot Pensjonsordning angitt på Ansatt. Ved flere pensjonsordninger innen samme firma kan det være nødvendig med flere prosentsatser for arbeidsgivers andel. Prosent pr. pensjonsordning Prosent pr. pensjonsordning defineres som frie parametre. 1. Åpne Systemparameter Frie parametere. 2. Velg Gruppe Frie parametere. 3. Opprett ny Parameter for prosentsats ved beregning av arbeidsgivers andel. Parameter B0AAP<ordning> - her Velg Datatype 4 Desimaltall 5. Angi Lengde 4 6. Angi Desimaler 4 7. Angi Verdi her %-sats 3. Klikk Lagre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 24 av 38

25 Avvikende kontering av arbeidsgivers andel Dersom kontering av arbeidsgivers andel skal være forskjellig for de ulike ordningene, må det opprettes forskjellige systemvariabler av konteringskode under systemvedlikehold. 1. Åpne Systemparameter Frie parametere. 2. Velg 19 Gruppe Frie parametere. 3. Opprett ny Parameter for kontering. Skal inneholde 13 tegn; R8DAAP + 4 understrek + Ordning med to siffer (0 først) for eksempel R8DAAP Velg Datatype 0 Alfanumerisk (1- heltall dersom tekstkodetype K er definert numerisk. 5. Angi Lengde 4 (antall tegn i kontonummer- max 10) 6. Angi Desimaler 0 7. Angi Verdi her Klikk Lagre Du må i tillegg endre konteringskoden her R8DAAP når det gjelder regnskapskontonummer. 1. Åpne Ajourhold faste opplysninger Konteringskode. 2. Hent Konteringskode R8DAAP - 3. Endre Konto til 0 ikke angitt 4. Endre Regnskapskonto hentes fra. Velg 33 Systemtabell verdi konteringskode_p2stk 5. Klikk Lagre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 25 av 38

26 Medlemsinnskudd fra ansatt (egenandel) Det kan avtales at de ansatte skal betale egenandel. Innskudd eller premie fra de ansatte skal innberettes på LT-kode 312. Lønnsart for automatisk trekk av Egenandel pensjonstrekk oppgis 1. Åpne Systemparameter Overføring obligatorisk tjenestepensjon under feltet Obligatorisk tjenestepensjon OTP. 2. Velg Lønnsart for automatisk trekk av egenandel. 3. Klikk Lagre Alle ansatte som er knyttet mot ordningen trekkes egenandel uavhengig om pensjonsdata gir grunnlag for medlemskap. Trekket håndteres på lik linje med Fast trekk. Dersom du ønsker å benytte forskjellige trekkarter ved ulik pensjonsordning, kan du opprette en Fri systemparameter knyttet til ordning systemparameter B0PENART<nnn>, hvor nnn erstattes med pensjonsordning. For eksempel for pensjonsordning 101, opprettes parameter B0PENART101, med verdi lik artsnummer for pensjonstrekket. Se for øvrig nærmere beskrivelse om bruk av frie parametere i eget punkt for avvikende kontering. Trekkart for 2 % Pensjonstrekk Ajourhold faste opplysninger Lønn- og Trekk-arter Behandling Satser Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 26 av 38

27 1. Behandlingskode 20 vil begrense trekket i forhold til Grunnbeløpet i Folketrygden. Mindre enn 12G fullt trekk Over 12G ikke trekk 2. Satsen settes til 0,02 som tilsvarer 2 % 3. Gen.grunnlag settes til grunnlag 25 (ifølge systemparameter) Fane for Kontering/Diverse 4 Kontering, Konteringskode. Fane L&T oppg/rapporter 5. Lønns- og trekkoppgave, henvisning 1, settes til Lønns- og trekkoppgave, fortegn henvisning1, fortegn beholdes Fane for Diverse Indikatorer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 27 av 38

28 7. Avrunding, settes til 1 Fane for Masker 9. Settes til Kan på Beløp, Fra dato, Til dato Spesielle ting Landkode Landkode må være ifølge ISO-standard. For eksempel NO Norge SE Sverige FI Finland Systemet initieres med et utvalg landkode. Dato uten verdi Ved rapportering håndterer de enkelte selskap dato på forskjellige måte. Dette håndteres ved danning av vedlikeholdsfilen. For Nordea Liv er det spesielt at manglende dato fylles ut med dato Med andre ord rapporteres denne dato når dato ikke er satt. Blant annet sluttdato sender denne verdi, når sluttdato ikke er satt. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 28 av 38

29 De enkelte selskap - oppsett FNO standard (justert årslønn) Benytt pensjonsordning 150 med oppsett som FNH-standard bortsett fra at justering av årslønn gjøres av programmet før danning av fil. Spesielt for denne ordningen Ved å velg verdi 1 i feltene Juster årslønn og Faste tillegg blir årslønn justert i henhold til stillingsprosenten og faste tillegg omregnet per år og lagt til årslønn før rapportering. Dersom du velger å benytte denne funksjon må du endre navn på XSLTprogram som du finner under menypunkt Systemadministrasjon Definisjon Overføringer Pensjonsselskap DNB Livsforsikring Her skal du velge fil OTP_FNO_standard.xslt for å unngå at hovedlønn blir justert ved danning av eksportfil. Ellers kan oppsett være likt med pensjonsselskap 150 Opprett ansattinformasjon DNB Livsforsikring Person Ajourhold Personopplysninger. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 29 av 38

30 Angi Pensjonsordning- 100 DNB Livsforsikring Sjekk om du skal angi følgende informasjon på den ansatte a) Pensjonsalder er angitt på pensjonsordning. Hvis den ansatte har avvikende pensjonsalder angir du 99 i feltet Pensj.alder. b) Hvis du ikke har registrert permisjon i fraværsmodulen, eller hvis den ansatte skal rapporteres død, angir du dette i feltet. Ved uførhet kan kode I ikke 100 % arbeidsfør velges. Ellers settes kode= A 100 % arbeidsfør. Innhold blir benyttet ved innmelding i ordningen. c) Sjekk verdi i feltet Ansattstatus. Styreinformasjon DNB Livsforsikring Feltene Ordning, Ansattstatus og Fraværskoder må kontrolleres og eventuelt ajourholdes. XSLT-program Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 30 av 38

31 Dersom du ønsker å rapportere avdelingsnummer til DNB Livsforsikring, skal du endre innhold i feltet XSLT-program Fra Til \OTP_vital.xsl \OTP_vital_avdeling.xsl Da blir ansattnummer erstattet med hjemstedsavdeling. Erstatningstegn kan benyttes i oppbygging av to siste siffer i løpenummer &1B5AVTALENR<blank> - henter informasjon fra fri systemparameter B5AVTALENR Status pensjon Hvis du rapporterer til DNB Livsforsikring skal du bruke følgende koder: Kode <blank> A AFP I Beskrivelse Ikke angitt Aktiv Avtalefestet pensjon Ikke 100 % arbeidsfør KLP- Kode Hva rapporteres av lønn / stillingsinformasjon Beskrivelse feltnavn Kommentar Rapporteres som Sats per mnd MSS/MSI Hittil i år 1 Fast lønn fastlonnutb TSTY 2 Faste tillegg tilleggfast just 100 % stilling 3 Variable tillegg tilleggvar just 100 % stilling 5 Timelønn timelonn just 100 % stilling VMS VMS beregner MSS/MSI TSTY TSTY TSTY 6 Ekstraordinær ekstrordlonn ESP TSTY 7 Feriepenger lonnferie Rapporteres ikke 8 Årsbonus arsbonus Rapporteres ikke 9 Månedsbonus manedsbonus Rapporteres ikke TSTY Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 31 av 38

32 Overgang innen konsern kontroll utmelding Under pensjonsrapportering finner du en fane for kontroll av utmeldinger. Her kontrolleres om ansatte som meldes ut fra et firma er medlem av samme pensjonskasse i et annet firma. Kontrollen skjer på tvers av alle firma ved hjelp av personnummer, og kontrollerer utmeldinger i pensjonsperioden for alle firma. Alle firma innen pensjonskassen må være rapportert for perioden for å inngå i kontrollen. Kontroll kan kjøres for pensjonskasse 4 med rapporteringsordning 1. Det dannes en rapport til regneark som sendes pensjonsselskapet for manuell oppfølging. Denne rutinen dekker bare rapportering til DNB. Ikke kunder med FNHstandard. Storebrand Opprett ansattinformasjon Storebrand Person Ajourhold Personopplysninger. Angi Pensjonsordning- 101 Storebrand Sjekk om du skal angi følgende informasjon på den ansatte a) Pensjonsalder er angitt på pensjonsordning. Hvis den ansatte har avvikende pensjonsalder angir du det i feltet Pensj.alder. b) Hvis du ikke har registrert permisjon i fraværsmodulen, eller hvis den ansatte skal rapporteres død, angir du dette i feltet c) Sjekk verdi i feltet Ansattstatus. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 32 av 38

33 Styreinformasjon Storebrand Ut over plassering av filer må feltene Ordning, Ansattstatus og Fraværskoder kontrolleres og eventuelt ajourholdes. Status Kode <blank> A AFP AP DØD FP LP P S Beskrivelse Ikke angitt Aktiv Avtalefestet permisjon Avtalt permisjon Død Førtidspensjon Lovpålagt permisjon Permittert Sykefravær Fravær Beskrivelse AP LP P S Kommentar Avtalt permisjon Lovpålagt permisjon Permittert Sykefravær Storebrand versjon 2.0 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 33 av 38

34 KLP- Kode Beskrivelse feltnavn Kommentar Rapporteres som Hittil i år Sats per år Årslønn 100 % 1 Fast lønn fastlonnutb ikke 2 Faste tillegg tilleggfast Periodelønn ikke 3 Variable tillegg tilleggvar Periodelønn ikke 5 Timelønn timelonn Periodelønn ikke 6 Ekstraordinær ekstrordlonn Tilleggslønn ikke 7 Feriepenger lonnferie Tilleggslønn ikke 8 Årsbonus arsbonus Rapporteres ikke 9 Månedsbonus manedsbonus Rapporteres ikke 10 Etterbetaling etterbetaling Tilleggslønn ikke Nordea Liv Opprett ansattinformasjon Nordea Liv Person Ajourhold Personopplysninger. Angi Pensjonsordning 102 Nordea Liv Sjekk om du skal angi følgende informasjon på den ansatte, hvis ikke gå til punkt 4. a) Pensjonsalder er angitt på pensjonsordning. Hvis den ansatte har avvikende pensjonsalder angir du det i feltet Pensj.alder. b) Hvis du ikke har registrert permisjon i fraværsmodulen, eller hvis den ansatte skal rapporteres død, angir du dette i feltet Meld status pensjon. Dersom du velger AFP i feltet rapporteres JA i feltet Mottar AFP. c) Hvis den ansatte ikke er 100 % arbeidsdyktig angir du prosent i feltet Uførhetsgrad. Uføregrad benyttes dersom UFØR er meldt som status pensjon. d) Sjekk verdi i feltet Ansattstatus. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 34 av 38

35 Styreinformasjon Nordea Liv Ut over plassering av filer må feltene Ordning, Ansattstatus og Fraværskoder kontrolleres og eventuelt ajourholdes. Status Kode <blank> AKTIV SYK UFØR PERMISJONA PERMISJONL Beskrivelse Ikke angitt Aktiv Sykefravær Ufør Permisjon avtalt Permisjon lovpålagt Fraværskoder Beskrivelse SYK PERMISJONL PERMISJONA Kommentar Sykefravær PermisjonL PermisjonA Nordea Liv versjon KLP- Kode Beskrivelse feltnavn Kommentar Rapporteres som Hittil i år Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 35 av 38

36 Sats per år Rapporteres ikke 1 Fast lønn fastlonnutb LonnDenneMnd Inngår 2 Faste tillegg tilleggfast LonnDenneMnd Inngår 3 Variable tillegg tilleggvar LonnDenneMnd Inngår 5 Timelønn timelonn LonnDenneMnd Inngår 6 Ekstraordinær ekstrordlonn rapporteres ikke Inngår 7 Feriepenger lonnferie rapporteres ikke Inngår 8 Årsbonus arsbonus Arsbonus Inngår 9 Månedsbonus manedsbonus Manedsbonus Inngår 10 Etterbetaling etterbetaling Rapporteres ikke Inngår Gjensidige Opprett ansattinformasjon Gjensidige Person Ajourhold Personopplysninger. Angi Pensjonsordning 105 Gjensidige Sjekk om du skal angi følgende informasjon på den ansatte, hvis ikke gå til punkt 4. a) Pensjonsalder er angitt på pensjonsordning. Hvis den ansatte har avvikende pensjonsalder angir du det i feltet Pensj.alder. b) Hvis du ikke har registrert permisjon i fraværsmodulen, eller hvis den ansatte skal rapporteres død, angir du dette i feltet Meld status pensjon. Dersom AFP er valgt under status pensjon, meldes JA i feltet Mottar AFP c) Hvis den ansatte ikke er norsk statsborger, skal du angi landkode i feltet Statsborgerskap. d) Sluttårsak angis når den ansatte slutter. Velg gyldig kode Sluttårsak e) Hvis den ansatte ikke er 100% arbeidsdyktig angir du prosent i feltet Uførhetsgrad. f) Sjekk verdi i feltet Ansattstatus. Når en ansatt slutter i bedriften skal du angi grunnen i feltet Sluttårsak. Følgende koder er gyldig Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 36 av 38

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Pensjonsrapportering - DNB Posten

Pensjonsrapportering - DNB Posten Innhold Pensjonsrapportering - DNB... 2 Tjenestepensjon -... 2 Hva skal rapporteres... 3 Returfil / Regnskapsposteringer... 3 Kontroll av filer mellom lønn og Vital... 3 Pensjonskompensasjon... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere.

NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere. Innhold NAVO Lønnsstatistikk... 1 Formål og brukere.... 1 Styreinformasjon til NAVO.... 2 Ajourhold av lønnsartene.... 3 Feltet for NAVO -kode... 3 Hvilke ansatte skal være med?... 4 Fagforening.... 5

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Integrasjon, Import og Eksport

Integrasjon, Import og Eksport Innhold Integrasjon... 3 Import av Personopplysninger... 3 Filtyper ved import til Aditro Lønn... 3 Formater... 3 StillingID/ løpenummer... 3 Avdeling/ organisasjonsenhet... 4 Logging... 4 Spesielt...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Frie systemparametre...

Detaljer

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Satser... 2 Generelt om satser... 2 Satser hentes fra... 2 Personsats... 2 Ansatt sats... 3 Regulativ A eller B... 3 Ajourhold satser... 3 Satser - Prioritert... 4 Satser - Summert... 6 Satser

Detaljer

Autoeksport til Notus

Autoeksport til Notus Innhold Autoeksport til Notus... 2 Def. autoeksport... 2 Service-komponenter (skjema)... 7 Service-komponenter (PLExportEngine)... 8 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Autoeksport til Notus I denne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold

Lønn- og trekkarter. Innhold Innhold Lønn- og trekkarter... 2 Generelt om Lønn- og trekkarter... 2 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 9 Akkumulering...11 Diverse

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Innskuddspensjon - Hva er det?

Innskuddspensjon - Hva er det? Innskuddspensjon - Hva er det? Om AS Stiftet i 1867 Norges eldste meglerforetak Kontorer i Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen 140 ansatte Christian Theodorsen - Seniormegler hos AS er forsikringsmegler.

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON Side 1 av 7 Fylles ut av arbeidsgiver. Print ut og send som brev, må ikke sendes som e-post. 1. SØKER For- og mellomnavn Etternavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) 2. STILLING Stilling Er attføring/tilrettelegging

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Aditro Lønn 14.2.0 Pr. 30.04.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 22 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter Versjon 7.30

Visma Lønn. Nyheter Versjon 7.30 Visma Lønn Nyheter Versjon 7.30 Agenda Velkommen Nyheter i VL 7.30 Avslutning 2 Visma Ansattportal Innhold Ferie- og fraværsregistrering Ansattinfo (egen profil) Lønnsslipper Lønnstransaksjoner (p.t kun

Detaljer

Rapporter Offentlig rapportering Grunnlaget for rutinen om innrapportering til PAI er KS B-rundskriv nr. 200/2004.

Rapporter Offentlig rapportering Grunnlaget for rutinen om innrapportering til PAI er KS B-rundskriv nr. 200/2004. Innhold PAI Lønnsstatistikk... 1 PAI Personal Administrativt Informasjonssystem... 1 Styreinformasjon til PAI.... 2 Tekstkoder... 3 Ajourhold av lønnsartene... 5 Feltet for PAI-kode;... 5 Helligdagstillegg...

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett

RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel om pensjonsrett Vår dato Vår referanse Side 13.04.2011 1 av 9 Deres dato Deres referanse Pensjonsinnretning Postboks xxxx xxxx Oslo Vårt TP.nr. Arbeidsgivers org.nr. RETTIGHETER OMFATTET AV OVERFØRINGSAVTALEN (OFA) Forespørsel

Detaljer

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet

Lønnsstatistikk SSB. Innhold. Generelt. Funksjonalitet Innhold Lønnsstatistikk SSB... 1 Generelt... 1 Funksjonalitet... 1 Spesifikasjon av lønnsstatistikk til SSB... 2 Tekniske krav til innrapporteringsfil... 2 Bestilling av kjøring div. lønnsstatistikker

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer