Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY"

Transkript

1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

2 Agenda Ansettelser o Nyansettelser o Løpende endringer o Avslutning

3

4 Innledning Arbeidsforhold o I A-meldingen skal det rapporteres opplysninger om inntektsmottagernes tilknytning til virksomhetene, disse opplysningene kalles et arbeidsforhold. o Dersom en ressurs har flere arbeidsforhold i en virksomhet, skal alle arbeidsforhold oppgis ved rapporteringen. o Hvert arbeidsforhold i Agresso må ha sin egen unike arbeidsforholds-id, også ressurser med kun et arbeidsforhold skal ha en ID.

5 Nyansettelser Ressursregisteret skillekort 1

6 Nyansettelser forts.. Ressursnummer o Kun numerisk, aldri alfanumerisk. o Alfanumeriske MÅ fysisk fjernes fra basen ved evt feilopprettelser. Ressurstype o Benytt minimum verdiene: «Ansatt», «Ikke ansatt» og «Sluttet». o Knyttes til aktuelle ressursgrupper, «E» for egne ansatte og «I» for ikke ansatte. o Legg RESSTYPE som relasjon på RESSNR ivaretar datointervall. Startdato o Datoen som kommer sist av startdato på ressursen, ansettelsen, relasjonen som angir virksomhet eller relasjonen for arbeidsforholdstype, er den datoen som benyttes som startdato på et arbeidsforhold i a-meldingen. o Bestemmer når rettigheter eller plikter inntrer og opphører.

7 Nyansettelser forts.. Manglende fødselsnummer / D-nummer o Under menypunktet «Ressurs- og arbeidsforholdsinformasjon» legges verdier som benyttes ved rapportering av ressurser uten fødselsnummer eller D-nummer. Informasjonen benyttes inntil fødselsnummer eller D-nummer registreres på ressursen.

8 Nyansettelser forts.. Bruk av stilling o Stilling må brukes på alle eller ingen, uavhengig av utbetalingsbeløp og hyppighet. o Firma som har ansatte som jobber på tvers av virksomheter samtidig, må bruke stilling. Arbeidsforholds-ID en er bygd opp på følgende måte: V R500000S1001L0001 V = Virksomhetsnummer R = Ressursnummer S = Stillingsnummer L = Løpenummer o Dersom stilling ikke er i bruk utelates dette i arbeidsforholds-id en

9 Nyansettelser forts.. Stillingsprosent o Med stillingsprosent menes hvor stor prosent man eier juridisk. o Skal kun justeres dersom man inngår avtale på at ressursen skal gå opp eller ned i stilling. Skal IKKE justeres ved permisjoner el.l uten lønn. Eier fremdeles stillingsdelen sin. o Stillingsprosenten er forholdet mellom antall timer per uke i full stilling og antall timer per uke som arbeidsforholdet faktisk utgjør.

10 Nyansettelser forts.. Relasjoner på stilling o Danner grunnlaget for lønnsberegning, kontering og diverse offentlige rapporteringer

11 Nyansettelser forts.. ARBTIDGR o Avtalt antall arbeidstimer per uke som en fulltidsstilling utgjør. o Rapporteres i A-meldingen for at etatene skal kunne beregne enten stillingsprosent for timelønte eller antall timer per uke for fastlønte. o Benyttes for å beregne timesats ut fra en årslønn. Skal ikke justeres for å tilpasses AMARBTIDORDNING. o Ved avvik mellom ARBTIDGR og mulige verdier for AMARBTIDORDNING, Bruk verdi «Ikke skift».

12 Nyansettelser forts.. Bedriftsnummer o BEDRNR må enten være en del av konteringsregel, eller ligge som en relasjon på begrep som er en del av konteringsregel. Vanligvis relasjon på ANSVAR, KOSTSTED eller ARBSTED. o Skal IKKE overstyres via fordelingsbildet eller andre løsninger. Obligatoriske relasjoner o Følgende relasjoner er obligatoriske og settes opp som relasjon på ressurs eller stilling. o Relasjonene brukes for å generere arbeidsforhold. o Benytt verdien «Ikke relevant» for de arbeidsforholdstypene det ikke skal rapporteres verdi.

13 Nyansettelser forts.. Gyldige relasjonskombinasjoner

14 Nyansettelser forts.. Yrkeskode o For arbeidsforhold hvor yrkeskoden skal med i a-meldingen, må verdien som rapporteres være en gyldig yrkeskode. o For arbeidsforhold hvor yrkeskode ikke er påkrevd, kan feltet stå blankt eller man kan benytte en dummy yrkeskode. o Dersom man benytter en dummy yrkeskode, må denne ha verdien Verdien fjernes i valideringen og inkluderes ikke i a-meldingsfilen.

15 Nyansettelser forts.. Vedlikehold relasjoner o Sett kryss for hvilken behandling relasjonene skal ha: sats, kontering osv.. o Sett relasjoner til obligatoriske med verdien «M». o Sett kryss for «Vis HS» for aktuelle relasjoner. Disse vil vises på selve stillingslinjen.

16 Nyansettelser forts.. Vedlikehold satser o Satser for lønn og tillegg skal ALLTID registreres med stillingsinfo dersom man benytter stilling. o Mulige årsaker til feil/mangler på satser: 1. Feil eller manglende stillingsinfo. 2. Er benyttet relasjonsverdi registrert for aktuell verdireferanse? 3. Er relasjonsverdien gyldig? 4. Har relasjonen på stillingen som utleder sats, kryss for sats? 5. Kontroller «Dato fra» / «Dato til» i skillekort 1, 3 og Sjekk om noe av stillingene er avsluttet, parkert eller sperret. 7. Er satsene generert opp? Kjør evt HS05 og sjekk loggen om den er OK.

17 Nyansettelser forts.. Ekskludere ressurser eller arbeidsforhold o Dersom man har ressurser som ikke omfattes av a-ordningen, kan disse utelates på to ulike måter: 1. Legge aktuelle ressurser med en ressurstype som er koblet til ressursgruppe I (Innleide). Ressursen vil da ikke bli behandlet i prosessene i a-meldingen. 2. Benytte relasjonsverdien «IKKE RELEVANT» på relasjonen AMARBFORHTYPE som er knyttet til ressursen eller ansettelsen(e). Blir da ekskludert i a-meldingen.

18 Løpende endringer Pop-up bokser o Alle felter hvor datointervall ivaretas via relasjon på ressurs, gir pop-up boks ved innleggelse av verdi/endring av verdi. Denne skal benyttes.

19 Løpende endringer forts.. Korrekt data til korrekt tid o Alle BEDRNR som blir benyttet må være aktive i Brønnøysundregisteret, og knyttet til foretakets juridiske nummer. o Utledende relasjon for BEDRNR må være knyttet til et gyldig BEDRNR o Ressursregisteret må vedlikeholdes ift utledende relasjon, både relasjon på ressurs og stilling. o Hvis BEDRNR er ugyldig/slettet, må ny utledende relasjonsverdi opprettes og knyttes til et gyldig BEDRNR. Samsvar mellom BEDRNR på arbeidsforhold og lønnsrapportering o Verdien for utledende juridisk relasjon som blir ført på variable lønnstransaksjoner MÅ samsvare med verdien på stilling. Ved avvik, må lønn reverseres og korrigeres.

20 Løpende endringer forts.. Permisjoner o Permisjoner, både med og uten lønn, skal rapporteres i a-meldingen. o Permisjoner med kortere varighet enn 14 dager er ikke rapporteringspliktig. I Agresso er det valgt å rapportere alle permisjoner, også de som er under 14 dager o Permisjon på en ressurs eller ansettelse kan registreres på flere måter: I. Benytte en begrepsverdi knyttet til en sats. Dette er løsningen malbase legger opp til. Ved splitting av permisjon med og uten lønn, må disse slåes sammen på en verdireferanse. II. Benytte Fraværsregistrering. Her legger du permisjon inn i %- feltet ved registrering av fraværet. o Ved endring av innrapportert intervall(nedkorting), må 0-intervall innrapporteres neste periode.

21 Løpende endringer forts.. Stillingsbrudd ved endringer o Ved endring på stilling skal det ALLTID lages stillingsbrudd. o Ivaretar historikk på en god måte. o Godt grunnlag for offentlig rapportering og browser-spørringer.

22 Avslutning Sluttdato o Den sluttdatoen som kommer først av sluttdato på ressursen, ansettelsen, relasjonen som angir virksomhet eller relasjonen for arbeidsforholdstype, er den datoen som avslutter et arbeidsforhold i a-meldingen. Avslutning av stilling o Når ressursen er ferdig i stillingen skal det settes en «Dato til». o A-meldingen ser bort fra status. Dersom en stilling skal ekskluderes, sett «Ikke relevant» for relasjon AMARBFORHTYPE. Avslutting av ressurs o Når ressursen slutter helt i organisasjonen, skal det settes en «Dato til». o RESSTYPE skal settes til verdi «Sluttet» med rett relasjonsdato.

23 Avslutning forts.. Annullering av arbeidsforhold o Dersom det er generert et arbeidsforhold og dette av ulike årsaker ikke blir noe av, skal dette arbeidsforholdet ved neste generering av arbeidsforhold få en sluttdato lik startdato. Dette annullerer arbeidsforholdet hos EFF. Eksempler: En ansatt som er registrert begynner ikke allikevel og ansettelsen settes med samme dato fra og til. Et arbeidsforhold er registrert med feil arbeidsforholdstype og overskrives med en ny fra samme dato. Sluttoppgjør o Anbefaler at feriepenger utbetales umiddelbart etter fratredelse fra stillingen for å unngå feil i A-melding.

24 Avslutning forts.. Vedlikehold av ressurs-relasjoner o Ved avslutning av ressurs - viktig å legge sluttdato på pensjon, fagforening ol. Hvis ikke, risikerer man at null-transaksjoner oppstår ved lønnskjøring. A-meldingen krever da at ressursen har et arbeidsforhold for perioden, ellers feiler den.

25 Avslutning forts.. Statusfelter o Det finnes statusfelt i skillekort 1, 4 og 5. o o o Statusen til en reell ressurs og/eller stilling skal forbli aktiv. Benyttes status «Avsluttet», «Parkert» eller «Sperret», kan dette skape problemer for etterbetaling, lønnskjøring, browserspørringer ol. Datofelter brukes for å markere slutt og evt hindre videre utbetaling av ordinær lønn. Hindrer ikke utbetaling av manglende lønn fra tidligere perioder(må ha en gyldig ansettelse for aktuell periode) og sluttoppgjør. Må ivaretas på aktuelle lønnarter.

26

27

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR...

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 FORUTSETNINGER... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... 8 4.1 FRAVÆRSREGISTRERING... 8 4.2 FRAVÆRSREGISTRERING

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Innhold... 4 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5 2.1 Lønnart... 5 2.1.1 Feltforklaring... 6 2.1.2 Andre styringsfelter... 11 2.1.3 Utregningsregel

Detaljer

1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Effektiv ressursstyring med RPW

1 Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Effektiv ressursstyring med RPW 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Effektiv ressursstyring med RPW Kari-Mette Nordheim Seniorkonsulent, utdannet siviløkonom

Detaljer

1. INNLEDNING... 3. 1.1 Meny for reise- og personreskontro... 4 2. SYSTEMPARAMETRE... 5 3. FELLES FASTE REGISTRE... 7. 3.1 Bilagsserier:...

1. INNLEDNING... 3. 1.1 Meny for reise- og personreskontro... 4 2. SYSTEMPARAMETRE... 5 3. FELLES FASTE REGISTRE... 7. 3.1 Bilagsserier:... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Meny for reise- og personreskontro... 4 2. SYSTEMPARAMETRE... 5 3. FELLES FASTE REGISTRE... 7 3.1 Bilagsserier:... 7 3.2 Bilagsarter:... 7 3.3 Posteringsrunder:...

Detaljer

EVRY AS 2013 Side 1 av 65

EVRY AS 2013 Side 1 av 65 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DOKUMENTASJONEN... 3 1.2. OM MODULEN... 3 1.3. UTTREKK AV DATA FRA LØNN... 3 1.4. OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT... 4 1.5. SENTRAL OG LOKAL

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON...

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1 FORUTSETNINGER... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 2.1 GRAFISK FREMSTILLING... 2 2.2 KORT FORKLARING... 2 2.3 MENYSTRUKTUR... 3 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG FAGFORENING... 6 2.3. VELG

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 4 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 5 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 2.1. VELG FORHANDLING... 6 2.2. VELG FAGFORENING... 7 2.3.

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER...

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Systemskisse... 5 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... 7 2.1 Ressursregisteret... 7 2.2 Prosjektregister...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer