Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold"

Transkript

1 Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven... 6 Oppsamling transer via jobbkø... 6 Avansert... 7 Behandling... 7 Oppsamling lønn i utlandet, kode Ajourhold transaksjoner til L&T-oppgaven... 9 Spesialbil nødvendig manuelt ajourhold, kode Endring av kommunenummer...10 Modus...10 Rapporter L&T-oppgaver...11 Klargjøring nytt år...15 Klargjør for nytt år...15 Nullstill frie akkumulatorer...16 Oppdater frie akkumulatorer...16 Oppdater lønns- og trekkoppgavetranser...17 Korriger avsatt avgift av feriepenger...17 Hent transaksjoner...17 Overføring regnskap...17 Årsavslutning Når du skal kjøre Årsavslutning i Aditro Lønn må du: Oppdatere skatteopplysninger Kjøre lønns- og trekkoppgaver og følgeskriv Kjøre klargjøring nytt år Kjøre feriepengeliste med nullstilling Alle oppgavene startes fra menyvalg Lønnsadministrasjon Årsavslutning. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

2 I monitoren starter du de forskjellige oppgavene som skal gjennomføres ved årsskifte. I rammen Rapport- og kjørestatus viser systemet når hver oppgave sist er kjørt for det valgte inntektsåret. Oppdatere nye skattekort Oppdatering av skattekort skjer i tre steg: Du må sende informasjon om alle ansatte i din virksomhet, til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet oppdaterer skattetabell for ansatte du har rapportert og returnerer denne informasjonen på en fil. Du oppdaterer skattekortinformasjon ved å velge motta skattedata. Endringskort Program starter funksjon for e-skattekort. Se egen dokumentasjon Denne fanen er deaktivert fra og med versjon av Aditro Lønn. Ajourhold av skattekortinformasjon gjøres under ajourhold av person. Arbeidssekvenser Normalt vil du kunne dele inn årsavslutningen i følgende arbeidssekvenser: Forarbeid: Innsending skatteopplysninger Kontroll av henvisninger til L&T-oppgaven Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 18

3 Ledetekster til L&T-oppgaven. Oppdater ledetekster fra systemfil og opprett eventuelt egne ledetekster Generering av transaksjoner: Oppsamling transaksjoner Ajourhold transaksjoner til L&T-oppgaven Korriger fordel elektronisk kommunikasjon Rapporter: L&T oppgave blankett RF-1026 / RF-1015 Kontrolliste L&T -oppgave Innberetningspliktig under grense Årsoppgave arbeidsgiveravgift, følgeskriv blankett RF-1025 Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag Følgeskriv til Lønns- og trekkoppgaven Kontrolliste sluttede Kontrolliste henvisning L&T-oppgave Oppgave for barnehager (trekk hos arbeidsgiver) RF-1241B og F Oppgave for lån og renter (hos arbeidsgiver) RF-1183B og F Avstemmingsliste (etter behov) Kontoavstemming (etter behov) Differanseliste (etter behov) Korreksjonstranser (etter behov) Kontrolliste endringstranser Totalavstemming (avstemming til regneark) Overføring til skattedirektoratet Overføring til skattedirektoratet Klargjøring til nytt år: Klargjøring nytt år Oppdatering skatteopplysninger Feriepengeliste m/nullstilling Korriger avsatt avgift av feriepenger Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 18

4 Administrasjon årsavslutning Funksjonen gir en oversikt over alle rutiner som skal/bør gjennomføres i forbindelse med en årsavslutning. Administratoren viser rapport og kjørestatus, denne viser dato for siste kjøring av de enkelte funksjoner og gir en god oversikt over hvilke oppgaver som til enhver tid gjenstår. Alle rutiner i årsavslutningen må startes fra Administratorbildet. Lønnsadministrasjon Årsavslutning Forklaring felter Administrasjon årsavslutning Inntektsår Årsavslutning krever at inntektsår er definert. Før du starter arbeidet med en årsavslutning, må du definere året med status = Aktiv For å få tilgang til lønns - og trekkoppgave informasjon fra tidligere år må disse årene opprettes med status = Lukket. Status inntekstår settes manuelt med følgende verdier: 0 Aktiv 1 Lukket Hvis det velges år med status 0 kan Oppsamling starte. Hvis status 1 kan alle de andre rutinene kjøres. Dette gjelder ikke rutine for Klargjør nytt år og Feriepengeliste som kjøres uavhengig av status. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 18

5 Ledetekster til L&T-oppgaven Ledetekstene benyttes i ajourhold av tekster til L&T-oppgaven og til selve oppbyggingen av merknadstekstene på L&T-oppgaven. Hver lønns- og trekkart som skal innrapporteres på L&T-oppgaven, må ha en eller flere referanser til aktuell rubrikk på oppgaven. Skattedirektoratets (SD) predefinerte koder for merknadstekster stiller helt klare krav til hvilken informasjon som skal oppgis. I Aditro Lønn er dette tatt hensyn til i ledetekstkartoteket. Her finner du rubrikkene som skal være definert og hvordan disse kodene skal innrapporteres. I de tilfeller samme kode skal innrapporteres flere ganger, må det defineres flere rubrikker som er likt definert mot samme kode. Ved installasjon følger rubrikk-/kodekartoteket ferdig oppbygd. Rubrikkene vil som regel tilsvare direktoratets koder. Det må kompletteres der det er behov for flere rubrikker pr. kode. I disse tilfellene anbefales det at du benytter samme rubrikk som originalkoden, men med forskjellig bokstav i fjerde posisjon. For eksempel: Når du skal innrapportere fri bil på 118A for en person som skifter bil midt i året, så må den nye bilen rapporteres inn på rubrikk 118B som igjen henviser til SD kode 118A. Ledeteksten beskriver de felt som skal ha verdi for den aktuelle koden. Definisjonen av ledeteksten er også retningsgivende for hvilke felt som er tilgjengelig under ajourhold av den enkelte rubrikk. Lønnsadministrasjon Årsavslutning Ledetekster Oppdater tekster fra systemfil Nye ledetekster blir sendt ut årlig. Disse oppdateres ved å starte funksjonen for Oppdater ledetekster fra systemfil. Rutinen oppdaterer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 18

6 alle koder fra skattedirektoratet. For ledetekster hvor rubrikk er lik kode LT oppdateres alle felt også ledeteksten. Egendefinerte rubrikker blir oppdatert ut i fra kode fra skattedirektoratet, tekst oppdateres ikke. Eksempel rubrikk 118B med LT-kode 118A blir oppdatert med rapporteringsfelt ut i definisjon på LTkode 118A. Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven Oppsamlingen danner grunnlaget for L&T-oppgavene basert på behandlede transaksjoner. Det er fullt mulig å foreta kjøringen flere ganger. Lønnsadministrasjon Årsavslutning Oppsamling transer Oppsamling av transer til L&T-oppgaven må kjøres for alle som skal innberettes. Hvis du kjører oppsamling for ett periodeintervall som ikke inneholder hele året må du være bevisst på om du ønsker å nullstille genererte beløp eller ikke. Nullstill genererte beløp: Hvis du kjører oppsamling basert på transer i januar til mars, vil det være ulogisk å si at du ikke skal nullstille genererte beløp. Hvis du kjører oppsamling basert på transer i april (og du fra før har kjørt oppsamling for januar til mars), så vil det være logisk å si at du ikke skal nullstille genererte beløp. Oppsamling transer via jobbkø Oppsamling kan også bestilles og kjøres via jobbkø. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 18

7 Avansert Ved start av rutinen, kan du velge avansert behandling. Her oppgir du antall dager/timer som skal legges til grunn for beregning av fullt opptjent år. Behandling Art antall dager Oppgi hvilken art som er benyttet til registrering av antall dager. Denne arten brukes når ansatte ikke har fullt opptjent år. Dagene blir henvist til rubrikk 001(systemkode) på L&T-oppgaven. Trans som oppdaterer dager/timer registreres som variabel trans. Ved generering av L&T-oppgaver vil dagene bli oppsamlet og det vil bli satt kryss i rubrikk for at vedkommende ikke har vært ansatt gjennom hele året. Art antall timer Oppgi den lønnsarten hvor timene er registrert. Brukes til å beregne antall dager i rubrikk 001 på L&T-oppgaven. Faktor timer Oppgi hvor mange timer det regnes pr. dag. Antall timer som ligger på arten blir dividert med denne faktoren og akkumulert på L&T-transen som går til rubrikk 001. Først slettes alle genererte transaksjoner for inntektsåret. Eventuelt tidligere korreksjoner blir beholdt. Deretter hentes feriepengegrunnlag fra siste periode. Denne oppdateres på rubrikk 000 (systemkode). Antall dager beregnes for de som ikke har fult opptjeningsår. Denne oppdateres på rubrikk 001 (systemkode). Sum pr. rubrikk hentes og oppdateres. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 18

8 Dersom du etter å ha generert L&T-oppgavetransaksjoner, oppdager at det er flere arter med feil/manglende henvisning til rubrikk eller andre feil som vil medføre mye ekstra arbeid, kan denne jobben kjøres flere ganger. Oppsamling lønn i utlandet, kode 113 Hvis du fører inntekt opptjent i utlandet med Landkode og Tidsrom vil informasjon bli oppdatert under oppsamling av transaksjoner til lønnsog trekkoppgaven. I eksemplet nedenfor er det ført tre utenlandsopphold på samme lønnsart. IN India JP Japan IN India Programmet sjekker hvilke tidsrom som er registrert på lønnstransaksjonene og splitter dette opp på lønns- og trekkoppgaven. Hvis du har registrert to transaksjoner med samme landkode, blir disse slått sammen hvis de går kant-i-kant eller er overlappende. Hvis ikke splittes de på to linjer. Denne funksjon gjelder kun lønnsarter med henvisning til rubrikk 113A. Funksjonen gjelder både faste og variable transaksjoner. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 18

9 Ajourhold transaksjoner til L&T-oppgaven Når L&T-oppgavetransaksjoner er dannet, er disse oppdatert med beløp og/eller antall. Med det informasjonskravet Skattedirektoratet stiller, må en del transaksjoner suppleres med mer informasjon før oppgavene skrives ut. Dette utføres ved hjelp av denne rutinen. Lønnsadministrasjon Årsavslutning Transaksjoner I bildet vises genererte verdier og eventuelt korrigerte verdier. Denne informasjonen er fysisk lagret på to ulike rader slik at vi klarer å holde kontroll med hva systemet har gjort og hva brukeren har gjort. Transer til L&T-oppgaven kan opprettes før oppsamling kjøres (korreksjonstrans), når oppsamling kjøres vil denne korreksjonen bli hensyntatt. I oppsamlingen oppdateres følgende felt: beløp, antall, beløp 1, beløp 2, beløp 3 og beløp 4. I visdelen av bildet stjernemarkeres transaksjoner som er endret. Oppsamling og Vis oppgave Disse funksjonene kjører oppsamling for valgt person, evt. viser lønnsog trekkoppgave for personen. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 18

10 Spesialbil nødvendig manuelt ajourhold, kode 135 For bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene skal en oppgi både Totalt antall kjørte kilometer og Herav hjem-arbeid. Verdier i disse feltene blir ikke utfylt i genereringen, og må følgelig legges inn manuelt. Endring av kommunenummer Modus Ved førstegangs oppsamling vil personens kommunenummer bli lagret slik at innrapporteringen blir korrekt selv om kommunenummer under ajourhold av person endres. Den verdien som vises i bildet er den kommunen som gjelder for inntektsåret. Hvis den endres får du kontrollspørsmål om du ønsker å endre denne for inntektsåret. Aktiviseres Oppdater alle, får du ikke tilgang til ansattnummer og du angir rubrikk og de verdiene som trengs. Status settes default til A og kan evt. endres til T. Oppdater alle betinget generert beløp eller antall(t) Oppdater alle (A) Eksempel 1: Dersom alle med firmabil skal ha fra til 31.12, benytter du Oppdater alle med status = T på rubrikk 118A. Eksempel 2: Pensjonsforsikring skal innberettes på alle ansatte med fast beløp. Dette oppnår du ved å bruke Oppdater alle med status = A for rubrikk 117A. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 18

11 Sletting av transaksjoner med status T eller A, startes ved å velge knappen Slette alle. Denne funksjonen starter en ny dialog. Hvis du endrer en transaksjon med status T eller A, får den automatisk status I for individuell. Rapporter L&T-oppgaver Lønnsadministrasjon Årsavslutning Rapporter Dersom du har arbeidstakere som har betalt Svalbardskatt blir lønn opptjent på Svalbard rapportert for seg. Fra og med år 2010 må systemet for svalbardskatt benyttes for å få korrekt rapportering. Det må være opprettet eget ansattforhold for svalbardavlønningen for den ansatte. Hvis mer enn en rapport bestilles, blir rapportene lagret og må hentes fram i rapportarkivet. For Lønns- og trekkoppgaven angir Systemparameter Årsavslutning enkelte nødvendige opplysninger for L&T-oppgaven og Følgeskrivet Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 18

12 Formular L&T -oppgave hvilket formular du benytter. 1 Pressfals blankett RF Vanlig blankett RF 1015, leveres ikke lengre fortrykket 3 Vanlig blankett for vinduskonvolutt RF 1015 Tillatelsesnummer skrives på blanketten %B% - Postens portoavtale for B-post <blank> - dersom ingen frankeringsavtale er inngått. Du slipper med andre ord å forhåndstrykke denne på blanketten. Avtale om slik forsendelse inngås med Postens bedriftstjeneste. Navn på pensjonsselskap som arbeidsgiver har inngått pensjonsavtale med. Informasjon skrives på Følgeskrivet og rapporteres via Altinn. Skal oppgis når arbeidsgiver har pensjonsavtale for en eller flere ansatte. Hvis det ikke markeres for fortrykt formular, vil programmet skrive ut en komplett utskrift (formular) på blanke ark. Følgende rapporter kan produseres: L&T -oppgave Kontrolliste L&T oppgave Innberetningspliktig under grense Følgeskriv Rapportene over blir sortert på kommunenummer og ansattnummer hvis ikke annet er valgt. I Sum oppgavepliktig beløp på kontrollisten inngår følgende koder Serie SD-kode Kommentar 100,500 Alle koder Innberetningspliktige 200 Unntatt 250 Innberetning andre Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 18

13 400 Alle koder Innberetning andre 600,700, 800 Alle koder Innberetningsfri kode 3 posisjoner Innberetningsfri pliktig kode 4 posisjoner 900 Unntatt 950 Innberetning andre Rapporten Innberetningspliktig under grense dannes med null linjer når ingen ansatte har fått utbetalt lønn under grense. Det dannes et følgeskriv per ordning beregning arbeidsgiveravgift. Fil til skattedirektoratet Data for innsending via Altinn, eller Fil for sending via annet medium. Firma med mer enn 999 lønns- og trekkoppgaver kan må sende fil via annet medium. Kontrolloppgaver / rapporter Kontrolliste sluttede Kontrolliste henvisning L&T oppgave Oppgave for barnehager Oppgave for lån og renter. Saldo som skrives på oppgaven er saldo etter sist lukkede periode. Oppgaven for lån og renter må kjøres FØR en lukker perioder i nytt år. For oppgave for Barnehager og Lån/ renter angir Systemparameter Årsavslutning de lønns og trekkarter som benyttes i rapporteringen Avstemmingslister Avstemming Kontoavstemming Differansekontroll Korreksjonstranser Kontrolliste endringstranser Totalavstemming - regneark Avstemmingslistene kan kjøres ut Spesifisert pr. Ansatt eller Kun koder med arbeidsgiveravgift. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 18

14 Differansekontrollen kan vise kun differanser dersom du krysser av i feltet Kun differanser Kontoavstemming Rapporten viser avstemming mellom behandlede transaksjoner og automatposter (regnskapstransaksjoner). Transaksjoner til lønns og trekkoppgaven behandles ikke. Korreksjonstranser En revisjonsrapport som viser alle endringer for transaksjoner til lønnsog trekkoppgaven som er gjort manuelt. Endringer med korreksjonstranser blir ikke rapportert i terminrapport eller ved overføring til regnskap. Dette må en manuelt ta hensyn til i avstemming. Totalavstemming Rapporten er spesifisert per LTO-kode og viser Antall Eksakt sum Innrapportert til Skattedirektoratet Øresdifferanser Oppgavepliktige ytelser 4.4 felthenvisning på årsoppgaven Under grense 4.6 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 18

15 Total 4.7 Avgiftsplikt beløp fra alle LTO-koder spesifisert med A Verdier knyttet mot Svalbardavlønning Kolonner for inntasting av beløp fra tilbakemelding for mottatte data AltInn. Avvikskolonner for avvik mellom rapportert og innsendte data Dersom det er avvik mellom avgiftspliktig beløp i rapporten og avgiftspliktig beløp på terminoppgaven, kan dette skyldes at det er gjort endringer i LTO-kode og avgiftskode i løpet av året. Ta kontakt med konsulent for å avdekke forholdet. Klargjøring nytt år Programmet kjøres via jobbkø, og klargjør alle lønnsregister for det nye året. Det blir foretatt nullstilling av akkumulerte tall, og opprydding i kartoteker hvor det er merket av at informasjoner skal slettes. Det er helt avgjørende at klargjøringen til nytt år blir foretatt før det kjøres lønnsberegning i det nye året. Klargjør for nytt år Aktiviteter som utføres før klargjøring til nytt år Samtlige lønnsberegninger for det gamle året må være utført L&T-oppgavekjøringen må være avsluttet og godkjent Avstemming mot regnskap er foretatt Feriepengeliste m/nullstilling er kjørt Aktiviteter som skjer etter at klargjøringen er foretatt Korreksjon av skattekort Registrering av transaksjoner til kommende lønnskjøringer i nytt år Nytt skatteprogram legges inn Rutinen klargjør nye årsakkumulatorer hvor blant annet feltene Restbeløp frikort, Benyttet beløp av restbeløp nullstilles. Eventuell nullstilling av frie akkumulatorer må utføres under ajourhold av personakkumulatorer. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 18

16 Nullstill frie akkumulatorer Person ajourhold Personakkumulatorer Rutiner Oppdater frie akkumulatorer Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 18

17 Oppdater lønns- og trekkoppgavetranser Oppdater lønns- og trekkoppgavetranser fra registrering av lønn Funksjonen styres fra L&T-art, og koden gis følgende verdier: 1 Fast trans kun 1. gang 2 Variabel trans kun 1. gang 3 Fast og variabel kun 1 gang 4 Fast trans alltid 5 Variabel trans alltid 6 Fast og variabel alltid Funksjonen kan kun startes for de som har tilgang til Årsavslutning Administrasjon (tilgangskontroll). Korriger avsatt avgift av feriepenger Hent transaksjoner Hvis du har ansatte som jobber ved flere arbeidssteder med forskjellige avgiftssone kan det være forskjell mellom avsatt arbeidsgiveravgift av feriepengene og avgift beregnet ved utbetaling. Du kan kontrollere om det er noe avvik, og danne korreksjoner til regnskapet. Overføring regnskap Her angir du år og velger Hent transaskjoner, hvis det ikke kommer frem noe er det ingen avvik mellom avsetning og beregnet avgift til betaling. Du kan velge Periode og lage et korreksjonsbilag til regnskap for differansen i avsetningen av avgiften til feriepengene. Du danner regnskapstransaksjoner under Rapporter Kontosammendrag Ikke lønnsperiodisk rapportering Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 18

18 Denne rutinen kan kjøres etter feriepengeutbetalingen for å sjekke om noen har endret arbeidskommune med ulik sone i løpet av året. Rapporten er utviklet i henhold til kundekrav. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 18

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7 Kontroller Innhold Kontroller... 2 Terminoppgave... 2 Negativ arbeidsgiveravgift... 2 Negativ skatt... 2 Kommune med negativ arbeidsgiveravgift... 3 Kommune med negativ skattetrekk... 3 Ugyldig kommunenr...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 26. november 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsoppgjør 2015... 3 1 Korreksjonskjøring... 4 2 Avstemming a-melding... 4 3 Avstemming Formula... 5 4 Kontroll av kobling

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4 Versjon 2011.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2011.4 og Altinn Monitor 2.6.712... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett... 2 1.2 Oppdatere versjon via CD... 2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2018-1 22.12.2017 Harmoni Lønn versjon 2018-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2018 Oppdaterte tabeller for avgiftssoner og postnummer

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2017 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 5. ferieuke... 4 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Nettolønn. Nettolønn. Innhold

Nettolønn. Nettolønn. Innhold Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 2 Registrering av faste transaksjoner... 2 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 3 Grossing for hver periode... 3 Andre fradrag... 3 Etterbetaling... 4 Praktisk

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2008

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2008 Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2008 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør Bruk årsavslutningsversjonen også i 2008 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør Bruk årsavslutningsversjonen også i 2008 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2007 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag håndbok Årsoppgjøret Håndbok Easy-Regn Utdrag håndbok Årsoppgjøret 2006-2007 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver...1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...3

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009 Personec Lønn 10.0 Pr. 17.12.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 6 Innhold 1 Personec Lønn 10.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen....

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer