Refusjon fra NAV automatisk utligning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refusjon fra NAV automatisk utligning"

Transkript

1 Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser

2 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess... 2 Innlesing av refusjon fra NAV... 3 Behandling av mottatt refusjon... 4 Ordinær refusjon... 4 Feriepenger... 11

3 INNLEDNING Rutinen Refusjon fra NAV automatisk utligning vil forenkle arbeidet med å registrere refusjon fra NAV. Som arbeidsgiver har dere mulighet for å laste ned filer fra NAV via Altinn. Når refusjonsfilene er lastet ned, leser rutinen inn filene og sammenstiller mottaket mot uoppgjorte refusjonskrav. Dere får forslag til match i flest mulig tilfeller. Resterende linjer får dere også hjelp til å utligne, blant annet ved å få forslag til fordeling etter stillingsprosent på stillingsid. Rutinen sjekker mot en rekke felt som personnummer, bedriftsnummer, refusjonstype, fra-dato og beløp. Det er mulighet for å godta et visst avvik i beløp og dager (dato) som likevel skal gi automatisk utligning, dette bestemmer dere selv. Dere får også oppdatert feltet Maksdato NAV i fraværsbildet. Merk: Rutinen er lisensbelagt. Ta kontakt med for nærmere informasjon og bestilling. Forutsetninger I bildet Refusjon generelt setter dere grenseverdier for mindre avvik dere vil akseptere når rutinen skal forslå hvilke utestående krav mottakslinjer skal utlignes mot. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning

4 Grenseverdier datafil: Sett inn antall dager dere vil godta som avvik mellom fra-dato på refusjonskrav og mottakslinje, for eksempel 3 dager. Mulige verdier Sett inn beløp dere vil godta som avvik, for eksempel 50 kroner. Mulige verdier Rutinen vil gi flest match innenfor grenseverdier (automatisk utligning) når fravær og refusjonskrav er ført mest mulig korrekt. Vær derfor nøye når dere fører fravær med hensyn til blant annet uføregrad og periode. Dersom det blir endringer i en sykemelding som allerede er refusjonsberegnet, vil det være større mulighet for å få match på mottak dersom dere foretar refusjonsberegningen på ny. Arbeidsprosess Kort om arbeidsprosessen for behandling av ordinær refusjon: 1. Last ned datafil (format.csv) for refusjon fra NAV via Altinn (+ eventuelt PDF-fil). 2. Les inn csv-fil med rapporten: Innlesing mottak fra NAV. 3. Gå til rapporten: Refusjon fra NAV datafil, sjekk at sum mottatt stemmer med mottatt i bank (sum i PDF-fil). 4. Gå til fanen Innenfor grenseverdier, godkjenn mottakslinjer som er automatisk utlignet. 5. Mottakslinjer som gjenstår godkjenner dere en og en i fanen Godkjenning manuelt. 6. Kjør rapporten Refusjon kontering. 7. Avstem interimskonto bank. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 2

5 INNLESING AV REFUSJON FRA NAV Under Fravær og ferie eller under Avansert, finner dere rapporten Innlesing mottak fra NAV. Denne rapporten leser inn refusjonsfiler i format.csv som dere har lastet ned fra NAV via Altinn, og lagret hos dere. Resultatet blir vist i rutinen Refusjon fra NAV automatisk utligning. Dersom det er flere filer, må disse leses inn en om gangen. Det ligger sjekk i systemet at en fil ikke er lest inn tidligere. Det må bare leses inn en fil pr dato på samme organisasjonsnummer (eventuelt organisasjonsledd). Dette for å kunne holde filene adskilt og dermed enklere avstemme den enkelte fil mot innbetaling i bank. Kjør først utskriften uten oppdatering. Rapporten viser sum pr NAV-kontor og totalt for filen. Sjekk at sum mottak stemmer med det du har fått overført til bank fra NAV. Dersom beløpet er korrekt, kjører du rapporten med oppdatering. forklaring til rapporten: Mottatt dato Filnavn Ordinær K27 Feriepenger K37 Lesbar utskrift Oppdatering Legg inn dato, for eksempel når refusjon er mottatt i bank eller dagens dato. Legg inn filnavn for den filen du vil lese inn. Filen må ha format.csv Knappen Ordinær er på initialt. Merk: Velg feriepenger når du skal lese inn mottak av feriepenger. K27 og K37 er rapportnavnene som NAV bruker. Du kan få utskrift av innholdet i filen. Initialt er det haket av for utskrift. Utskriften viser alle mottakslinjer, sum pr NAV-kontor og totalt for filen. Dersom en fil allerede er lest inn, kommer det feilmelding og du får ikke lest inn filen på ny. Du kan kjøre innlesing med og uten oppdatering. Når rapporten er kjørt med oppdatering finner du dataene i rutinen Refusjon fra NAV automatisk utligning. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 3

6 BEHANDLING AV MOTTATT REFUSJON Under Fravær og ferie finner dere menypunktet: Refusjon fra NAV automatisk utligning. Her finner du refusjon som er lest inn og som skal utlignes og godkjennes mot refusjonskrav. Du kan gjøre utvalg på følgende felt i øverste del av skjermbildet: NAV kontor Mottatt dato Organisasjonsnummer Legg inn nummer dersom du vil se eller godkjenne for ett og ett NAV-kontor. Hvis blank, vises alle. Legg inn innlesingsdato for den filen du vil se i tabellen. Hvis blank vises alle. Legg inn organisasjonsnummer (eller organisasjonsledd) for den filen du vil se i tabellen. Hvis blank vises alle org.nr. Ordinær refusjon Når en fil er lest inn, vil opplysningene fra filen vise i tabellen under fanen Ordinær refusjon. Sjekk at beløp i Sum mottak stemmer med mottatt beløp fra NAV før dere begynner å godkjenne mottak. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 4

7 Kun refusjonslinjer som gjenstår å godkjenne, blir vist. Tabellen er tom når alle mottakslinjer er godkjent. Se punkt Godkjenn mottak manuelt dersom dere har igjen linjer i tabellen uten kravlinjer å utligne disse mot. Kontering Når dere er ferdig med å godkjenne alle mottakslinjer i en refusjonsfil, må dere kontere mottaket i rapporten Refusjon kontering for å lage regnskapsbilag. Når det gjelder mottak av ordinære refusjon fra NAV anbefaler vi at dere godkjenner/utligner og konterer en fil om gangen. Grunnen er at det da vil være enklere å avstemme mot bank. Maksdato for maksdato til høyre i tabellen oppdaterer feltet Maksdato NAV i Fravær. Dersom filen inneholder to ulike maksdatoer for en person, for eksempel for både sykepenger og foreldrepenger, vil den datoen som er lengst fram i tid bli lagt inn i feltet Maksdato NAV i fraværsbildet. forklaring til fane Ordinær refusjon: Sum mottak Ikke godkjente Utskrift godkjent Godkjenn manuelt Slett et viser summen av refusjonslinjer som til enhver tid vises i tabellen. Etter hvert som du godkjenner mottakslinjer mot refusjonskrav, vil beløpet bli redusert og skal stå i 0 når du er ferdig. Vær obs på hvilket utvalg du har i øverste del av bildet. Du kommer over til et nytt skjermbilde hvor du kan kjøre en rapport som lister mottak som ikke er godkjent. Rapporten viser også uoppgjorte krav for personen med samme bedriftsnummer som mottakslinjen. Her kan du skrive ut en liste/kvittering for alle mottak du har godkjent. Listen blir tømt når du går ut av bildet Refusjon fra NAV automatisk utligning. Ved å stå på en linje i tabellen vil du få opp et nytt skjermbilde. Da vises mottaket og alle uoppgjorte refusjonskrav på samme bedriftsnummer, og du kan matche linjer manuelt og godkjenne mottaket. Se punkt Godkjenn mottak manuelt for mer detaljer. Det er mulig å slette en og en linje i tabellen. Det kan for eksempel være aktuelt dersom dere har mottatt refusjon som er feilsendt fra NAV og som derfor bare skal posteres direkte i økonomisystemet. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 5

8 Automatisk utligning - Ordinær innenfor grenseverdi I fanen Ordinær innenfor grenseverdi vil du få opp alle mottakslinjer som gir automatisk match mot et refusjonskrav. Det vil si at dato og avvik beløp er innenfor grenseverdier dere har satt i Refusjon generelt. Dersom dere endrer grenseverdiene, vil disse bare gjelde for filer som blir innlest etter at verdiene er endret. forklaring til fanen Ordinær innenfor grenseverdi: Ved godkjenn: Sett refusjon ferdigbehandlet: Tekst Tabellen Godkjenn Sum krav/sum mottak Initialt er det hake i feltet. Når det er hake i feltet når du godkjenner, vil det bli dannet justeringslinjer for eventuelle differanser når refusjonen blir kontert. Du kan overstyre foreslått tekst til posteringsbilaget. I tabellen vises mottak som matcher kravlinjer på: fødselsnummer, organisasjonsnummer, bedriftsnummer, fra-dato og beløp. Differanse for hver linje viser til høyre i tabellen og skal ikke være større enn beløpet dere har satt som grenseverdier i Refusjon generelt. Ved å trykke knappen Godkjenn godkjennes alle linjer i tabellen. Linjene forsvinner fra denne tabellen. Godkjente linjer ligger nå klar for kontering. Dersom det er enkelte mottakslinjer dere ikke ønsker å godkjenne: Gå til fanen Ordinær refusjon og velg aktuell mottakslinje, godkjenn mottaket manuelt eller slett linjen. Viser sum for alle krav og sum mottak som blir matchet. Sjekk at differansen er akseptabel i forhold til hva dere vil godta som avvik (grenseverdi beløp). Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 6

9 Mottak med forslag til fordeling Når du står i fanen Ordinær refusjon og trykker knappen Ikke godkjente kommer du inn i dette bildet: Her kan du kjøre en rapport som viser mottak som ikke er godkjent og uoppgjorte refusjonskrav. Rapporten foreslår også en fordeling av mottatt beløp på utestående krav. Denne rapporten oppdaterer ikke noe (ingen konsekvenser). Vær obs på at utvalget er avhengig av hvilket utvalg du allerede har gjort i hovedbildet. Du kan begrense utvalget ytterligere under utvalgskriterier. Dersom du står i hovedbildet nede i tabellen på en mottakslinje/person vil du kjøre rapporten kun på denne ansatte. Rapporten viser bare mottakslinjer som har blitt knyttet til et ansattnummer. Dersom det er mottakslinjer for en ukjent person (uten ansattnummer) i filen, vil ikke mottakslinjen komme med i rapporten. forklaring til rapporten Mottak med forslag til fordeling: Mottatt dato Organisasjonsnummer et er låst med samme utvalg som i hovedbildet. et er låst med samme utvalg som i hovedbildet. Selskap Legg inn selskap. Vanligvis det selskapet du står i. NAV-kontor Ansattnummer Ansvar (konteringsdim 2) Sortering Du kan gjøre utvalg på NAV-kontor. Ellers vil du få samme utvalg som i hovedbildet. Du kan kjøre på alle (1: ) eller gjøre utvalg på ansatte. Blank gir alle. Du kan gjøre utvalg på ansvar. Rapporten kan sorteres på Ansvar (konteringsdim 2), Ansattnummer eller Ansattnavn. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 7

10 Godkjenn mottak manuelt Når du står på en av mottakslinjene i fanen Ordinær refusjon og trykker knappen Godkjenn manuelt kommer du inn i dette bildet. Her skal dere godkjenne mottakslinjer som ikke har blitt automatisk utlignet innenfor grenseverdier. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 8

11 forklaring til Godkjenn mottak manuelt: Mottak Refusjonskrav Informasjon om den enkelte mottakslinje og person finner dere i denne delen av bildet. Ved utligning av mottak mot refusjonslinjer, se informasjon om hvilken periode og refusjonstype (årsak) mottaket gjelder. I denne delen av bildet blir uoppgjorte linjer på samme bedriftsnummer som mottaket listet. Alle linjene vil initialt stå uten hake i Ok. Du kan sette Ok på en og en linje eller ved å trykke knappen for Sett alle Ok lenger nede i bildet. Det er også knapp for Fjern alle Ok. Mottaket vil automatisk lage forslag med fordeling på linjer med hake i Ok. Dersom det er hake for Ok på mer enn en linje vil rutinen foreslå fordeling etter stillingsprosent på linjene. Kun linjer med Ok kan bli godkjent. Linjer uten hake i Ok vil bli stående som uoppgjort krav. Dersom du må fordele ved å skrive i beløpsfeltet, må du skrive inn beløp i alle linjer du vil fordele til. Restsum til fordeling viser nede i bildet. Sett hake i Ferdigbehandlet dersom differansen er 0, eller du vil lage justeringslinjer for differansen ved kontering. Du kan ha Ok på en linje uten å sette linjen til ferdigbehandlet. Godkjenn Detaljer Avbryt Bare når Restsum er 0,00 kan du godkjenne mottakslinjen. Det er bare refusjonslinjer med hake i Ok som blir godkjent. Du vil da komme tilbake til hovedbildet. Godkjente beløp konteres samlet (Refusjon kontering) når du er ferdig med å behandle alle mottakslinjene i filen. Ved å stå på en av linjene i tabellen for Refusjonskrav og klikke på knappen Detaljer, kommer du inn i detaljbildet for refusjonskravet. Gå tilbake til fanen Ordinær refusjon. Mottakslinjer uten kravlinjer Dersom du har en mottakslinje som det ikke viser noen refusjonskrav for, altså ingen linjer å utligne mot, kan det ha flere årsaker. Vi anbefaler at du første sjekker fraværsbildet på personen. Det kan være at: refusjonskrav ikke er produsert refusjonskravet er på et annet bedriftsnummer enn mottaket kravet er satt i ferdigbehandlet tidligere beløpet er feilsendt/personen er ikke ansatt i dette selskapet Dersom refusjonskravet er på et annet bedriftsnummer og dere likevel ønsker å føre mottaket mot dette bedriftsnummeret, har dere mulighet til å gjøre dette i skjermbildet Refusjon fra NAV. Mottakslinjen må da slettes fra tabellen i Refusjon fra NAV automatisk utligning. I Refusjon fra NAV er det også mulighet for å åpne et ferdigbehandlet krav i fanen Ferdigbehandlet refusjonskrav. Da vil refusjonslinjen komme fram i Godkjenn manuelt når du går tilbake i bildet, og du kan føre/utligne mottaket. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 9

12 Dersom beløpet er feilsendt fra NAV og personen ikke er ansatt, må dere lage en postering direkte i regnskap. Mottakslinjen må da slettes i bildet Refusjon fra NAV automatisk utligning siden beløpet blir bokført utenom rutinen. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 10

13 Feriepenger Refusjon av feriepenger blir lest inn i rapporten Innlesing av mottak fra NAV (se eget punkt). Når fil for feriepenger er lest inn, blir alle linjer vist i tabellen i fanen Feriepenger: Kontroller at sum mottak stemmer med mottatt beløp i bank for filen. Rutinen for utligning av feriepengerefusjon er noe annerledes enn for ordinær refusjon. Automatisk utligning av feriepenger skjer når dere kjører rapporten Godkjenning av mottak feriepenger som du finner under knappen Forslag/godkjenning. Dette er forklart nærmere nedenfor. Kun refusjonslinjer som gjenstår å godkjenne blir vist i tabellen. Når du er ferdig med å godkjenne alle mottakslinjer i innleste filer, er tabellen tom. Se punkt Godkjenn feriepenger manuelt dersom det gjenstår mottakslinjer uten kravlinjer. Kontering Når det gjelder kontering av mottatte feriepenger, må dere vente med å kjøre rapporten Refusjon kontering til alle mottak av feriepenger for selskapet er ført. Årsaken er at det blir laget justeringslinjer på alle feriepengekrav når rapporten blir kjørt med oppdatering. Og da blir alle utestående/uoppgjorte feriepengekrav nullstilt/avskrevet. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 11

14 forklaring til fanen Feriepenger: Sum mottak Forslag/godkjenning Utskrift godkjent Godkjenn manuelt Slett et viser summen av refusjonslinjer som til enhver tid ligger i tabellen. Når du har lest inn en fil, skal beløpet stemme med mottatt beløp for aktuelt organisasjonsnummer. Beløpet skal stå i 0 når du er ferdig med å godkjenne hele filen. Vær obs dersom du har begrenset utvalget i øverste del av bildet. Rapporten lister uoppgjorte mottak og viser forslag til utligning. Når denne rapporten blir kjørt med oppdatering, godkjenner du mottatte feriepenger. Her kan du skrive ut en liste/kvittering for alle mottak du har godkjent. Listen blir tømt når du går ut av bildet Refusjon fra NAV datafil. Ved å stå på en linje i tabellen vil du få opp mottaket og alle uoppgjorte feriepengekrav for personen med samme bedriftsnummer. Du kan matche linjer manuelt og godkjenne mottaket. Det er mulig å slette en og en linje i tabellen. Det kan for eksempel være aktuelt dersom dere har mottatt refusjon som er feilsendt fra NAV, og som derfor bare skal posteres direkte i økonomisystemet. Forslag og godkjenning av mottak feriepenger Når du trykker på knappen Forslag/godkjenning når du står i fanen Feriepenger kommer du inn i dette bildet: Det er i denne rapporten du får opp forslag til fordeling mot kravlinjer og godkjenner mottak av feriepenger. Rapporten fyller opp mot kravlinjer fra eldste til nyeste, pr refusjonstype og bedriftsnummer. Dette har vi gjort på grunn av at feriepengekravene blir dannet for hvert Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 12

15 refusjonsmottak (vanligvis pr måned), mens utbetaling av feriepenger fra NAV er for lengre perioder. Vi ville da ikke fått match på dato/periode. Grenseverdier for dato og beløp som er satt i bildet Refusjon generelt, har ikke betydning for utligning av feriepenger. Når du jobber med å føre mottak av feriepenger, må du først kjøre rapporten uten oppdatering. Se hvor stor sluttdifferansen er. Bla gjennom rapporten for å finne differanser som er større enn du vil godkjenne/lage justeringslinje på. Du kan kjøre rapporten for et mindre utvalg, for eksempel for noen ansvarsnummer, for å finne ut hvor differansene er og sjekke disse. Du kan godkjenne noen ansvarsnummer eller en ansatt om gangen hvis du ønsker det. Mottakslinjer som er godkjent kommer ikke med neste gang du kjører rapporten. Dersom foreslått utligning på mottakslinjer er feil i rapporten, går du over til bildet Godkjenn manuelt under fanen Feriepenger og utligner/godkjenner der. Deretter går du tilbake til denne rapporten og godkjenner det resterende når du er fornøyd med forslaget. Kontering av feriepengemottak gjør du til slutt i Refusjon kontering når alle mottak for selskapet er godkjent. Merk: Når du kjører rapporten Refusjon kontering for feriepenger med oppdatering, blir det laget justeringslinjer for alle uoppgjorte feriepengekrav. Dvs. alle feriepengekrav blir nullstilt. forklaring til rapporten Godkjenning av mottak feriepenger: Mottatt dato Organisasjonsnummer et er låst med samme utvalg som i hovedbildet. et er låst med samme utvalg som i hovedbildet. Selskap Legg inn selskap. Vanligvis det selskapet du står i. NAV-kontor Ansattnummer Ansvar (konteringsdim 2) Sortering Alle refusjonstyper Sortering Oppdatering Du kan gjøre utvalg på NAV-kontor. Ellers vil du få samme utvalg som i hovedbildet. Du kan kjøre på alle (1: ) eller gjøre utvalg på ansatte. Blank gir alle. Du kan gjøre utvalg på ansvar. Rapporten kan sorteres på Ansvar (konteringsdim 2), Ansattnummer eller Ansattnavn. Når hake ikke er satt, foreslår rapporten match når mottak og krav har samme refusjonstype. Du kan kjøre rapporten med utligning mot alle refusjonstyper ved å sette hake i feltet. Rapporten kan sorteres på Ansvar (konteringsdim 2), Ansattnummer eller Ansattnavn. Du må alltid kjøre rapporten uten oppdatering først. Når rapporten kjøres med oppdatering må du være sikker på at det er dette du vil godkjenne som match. Du kan kjøre oppdatering for et utvalg om gangen dersom du finner det hensiktsmessig. Når rapporten er kjørt med oppdatering, forsvinner mottakslinjene fra tabellen i fanen Feriepenger og ligger klar for kontering. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 13

16 Godkjenn feriepenger manuelt I dette bildet utligner og godkjenner du en mottakslinje om gangen. Her skal dere godkjenne feriepengemottak som ikke får ønsket match i rapporten Godkjenning av mottak feriepenger. Du står da i fanen Feriepenger, markerer en linje og trykker knappen Godkjenn manuelt. forklaring til Godkjenne mottak manuelt: Mottak Refusjonskrav Sett alle Ok/Fjern alle Ok Godkjenn Detaljer Informasjon om den enkelte mottakslinje og person finner dere i denne delen av bildet. Ved utligning, se informasjon om hvilken periode og refusjonstype (årsak) mottaket gjelder. I denne delen av bildet blir uoppgjorte feriepengekrav på samme bedriftsnummer listet. Rutinen foreslår i utgangspunktet å fylle opp krav fra eldste dato på laveste stillings-id uansett refusjonstype når du velger «Sett alle Ok» (se under). Tabellen gir informasjon som stillingsid, ansvar, tjeneste, periode og fraværskode (refusjonstype). Ved å sette hake i Ok på linjer vil mottaket bli fordelt på disse linjene. Kun linjer med hake i Ok vil bli utlignet. Når hake i Ok blir fjernet blir satt kr 0 på aktuell linje. Dersom du må fordele ved å skrive i beløpsfeltet, må du skrive inn beløp i alle linjer du vil fordele til. Knappen Fjern alle Ok er på initialt. Velg om du vil sette hake i alle eller ingen. Når restsum er 0, kan mottakslinjen godkjennes. Du godkjenner da mottaket mot refusjonslinjer som har hake i feltet Ok. Når mottaket er godkjent vil du komme tilbake til hovedbildet. Godkjente beløp konteres samlet (Refusjon kontering) når du er ferdig med å behandle alle feriepengemottak for selskapet. Dette pga at alle feriepengekrav blir justert/nullstilt når Refusjon kontering blir kjørt med oppdatering. Ved å stå på en av linjene i tabellen for Feriepenger og klikke på knappen Detaljer, kommer du inn i detaljbildet for aktuelt feriepengekrav. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 14

17 Mottakslinjer uten kravlinjer Dersom du har mottakslinjer og det ikke blir vist noen refusjonskrav for feriepenger, altså ingen linjer å utligne mot, kan det ha flere årsaker: feriepengekrav ikke er produsert refusjonskravet er på et annet bedriftsnummer enn mottaket beløpet er feilsendt/personen er ikke ansatt i dette selskapet Dersom refusjonskravet er på et annet bedriftsnummer og dere likevel ønsker å føre mottaket mot dette bedriftsnummeret, har dere mulighet til å gjøre dette i bildet Refusjon fra NAV under Refusjonskrav feriepenger. Beløpet kan også være feilsendt. Dersom beløpet er feilsendt og dere ikke har ansatte å føre mottaket inn på, må dere lage en postering direkte i regnskap. Mottakslinjen må i begge disse tilfellene slettes i fanen Feriepenger siden beløpet blir bokført utenom rutinen. Vær obs på å holde kontroll på beløp som blir slettet med tanke på avstemming mot interimskonto bank. Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning 15

Automatisk utligning av refusjon

Automatisk utligning av refusjon Automatisk utligning av refusjon Sohaib Ali WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er jeg? Sohaib Ali Seniorkonsulent E-post: sohaib.ali@evry.com Mobil: 458 66 948 Erfaring 4 års erfaring som UBW-konsulent Fagansvarlig

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Hvordan oppnå en mer effektiv refusjonsprosess?

Hvordan oppnå en mer effektiv refusjonsprosess? Hvordan oppnå en mer effektiv refusjonsprosess? MULIGHETER OG UTFORDRINGER JOSTEIN HOLE - @EVRY_JOSHOL Jostein Hole HVEM ER HAN? Arbeid: Seniorkonsulent i EVRY Bakgrunn: Siviløkonom fra NHH Prosjekter

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert 23.08.2012 1 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR... 4 1.1 Brukeradministrasjon... 4 1.2 Forarbeid i Windows...

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere Visma Enterprise HRM Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 28.11.14 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Timelønn

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Personalarkiv INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Registrering av mapper i personalarkivet... 2 3 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen?

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? Refusjonsprosessen Hvem er jeg, Jostein Hole? Arbeid:

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV

Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV Kundeforum 2010 31.05.2010 SSØ Kristiansand Kundeforum 2010 Side 1 Innhold Bakgrunn og erfaring med pilotdrift Beslutning om tjenesteutvikling

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.3 Oktober 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-MELDING... 4 4.1 Nye fraværskoder

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Hjelp til Andre utbetalinger

Hjelp til Andre utbetalinger Hjelp til Andre utbetalinger Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for andre utbetalinger Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 18.02.16 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Avstemmme lønn for året 2015 13. JANUAR 2016 / RUNELAVIK /

Avstemmme lønn for året 2015 13. JANUAR 2016 / RUNELAVIK / Avstemmme lønn for året 2015 13. JANUAR 2016 / RUNELAVIK / Her viser vi en rask metode for å avstemme lønn i Uni mot a- meldingene. Metoden er også effektiv når man leter etter differanser mellom Uni Lønn

Detaljer

Oppfølging av sykefravær (HMS modul)

Oppfølging av sykefravær (HMS modul) Oppfølging av sykefravær (HMS modul) Innholdsfortegnelse HMS modulen for sykefraværsoppfølging - et nyttig lederverktøy... 1 Tildeling av Sykefraværsoppfølgingsrollen... 1 Oppfølgingsansvarlig... 2 Oversikt

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Budsjettering på web

Budsjettering på web Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2016 Budsjettering på web Innhold Innhold Tilgang til ebudsjett... 4 Oversiktsbildet... 4 Vertikalmenyen... 5 Selskap år... 5 Under arbeid... 5 Tiltak... 5 Arkiv...

Detaljer

Hjelp til Godtgjørelser

Hjelp til Godtgjørelser Hjelp til Godtgjørelser Sist oppdatert 18.12.17 Skjema for godtgjørelser Registreringsbildet Utfylling Formål Beskrivelse Dato Lønnart Beløp/Antall Legg til linje Kvittering Endre en linje Slette en linje

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt Kategori: [ ] Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Kallevik, Øygunn Leite Bakgrunn Det er nødvendig med en regelmessig

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL

UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL...5 1.1. OPPSTART...9 1.2. PENSJON...28 1.3. ARBEIDSGIVERAVGIFT...34 1.4. STILLINGSTYPE...37 1.5. ESTIMERING...47

Detaljer

Integrasjon HRessurs Reiseregning og HogiaLønn

Integrasjon HRessurs Reiseregning og HogiaLønn Integrasjon HRessurs Reiseregning og HogiaLønn 2 Innhold: Integrasjon HRessurs Reiseregning og HogiaLønn... 3 Innstillinger som må gjøres i HRessurs Reiseregning... 4 Systemoppsett... 4 Eksportoppsett...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Refusjoner fra NAV SAP fraværsmodul

Refusjoner fra NAV SAP fraværsmodul Refusjoner fra NAV SAP fraværsmodul Denne veilederen er overført fra DSS, og ble sist oppdatert mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 Generelt om SAP fraværsmodul... 3 2 Refusjonsgivende fravær som håndteres

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring standard

Vis filer fra banken Filoverføring standard Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Hjelp til Generell informasjon

Hjelp til Generell informasjon Hjelp til Generell informasjon Sist oppdatert: 26.03.12 Hovedbilde Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Hvordan finne riktig ansatt? Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Persondata Ansiennitet

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER.... 4 ÅRSAKSKODER,

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Turneringsadministrasjon 10.10.05 1 Innhold 1) Planlegg ny klubbturnering... 3 1a) Turnering med 1 pulje... 4 1b) Turnering med flere puljer... 7

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 28.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder (ny/ubrukt nummerserie) Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer