Visma Enterprise HRM. Versjon Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web"

Transkript

1 Visma Enterprise HRM Versjon Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert

2 Side 2 av 50

3 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR Brukeradministrasjon Forarbeid i Windows Web registrering og saksbehandling av fravær Medarbeidere Saksbehandling - Fravær Pårørende relasjon barn Windows etterarbeid fravær FERIE - WEB Forarbeid i Windows Saksgang for ferie Registrering og saksbehandling Medarbeidere Saksbehandling Medarbeidere Registrere ferie for andre Medarbeidere Feriekalender Status på ferie Skjema i saksgang - ferie FRAVÆRSOPPFØLGING MED VARSLING Innledning Forutsetninger Tilfelle-id Grunndata i windows Web - behandle varsel Fraværsoppfølging Side 3 av 50

4 1. FRAVÆR 1.1 Brukeradministrasjon Får å ta i bruk fraværs- og ferieregistrering på web må det tilrettelegges noen tilganger i brukeradministrasjon. Følgende ressurser i brukeradministrasjon er gjeldende for registrering på web: Fane Tilpasset ressurs Beskrivelse Standardtilgang Personalskjema (Meg selv) ACCESS_SCHEMA Web Tilgang til personalskjema NO Saksbehandling (Medarbeidere) ACCESS_PROCESS Web Tilgang til saksbehandling NO LICENSE_ Lisens Timelønn Mangler lisens TIMESHEET og/eller LICENSE_ Lisens Fravær og ferie Mangler lisens ABSENCE Det er en egen lisens for fravær og ferie på Web.. For å differensiere tilgangen til Personalskjema har vi en fane under Modulspesifikke egenskaper for HRM. Fanen heter Personalskjema, og den inneholder 3 sjekkbokser. Har dere gyldig lisens for Fravær/Ferie vil dere få frem sjekkboksene. Ved å sette inn/fjerne haker i sjekkboksene, blir ACCESS_SCHEMA automatisk oppdatert. I Brukeradministrasjon Modultilganger vil dere finne Personalskjema og Saksbehandling. Side 4 av 50

5 Side 5 av 50

6 1.2 Forarbeid i Windows For å ta i bruk fravær- og ferieregistrering på web er det en forutsetning at dere har bygd opp organisasjonsstruktur pga saksgang. Videre forutsetter fraværsregistrering på web at systemet er korrekt oppbygd i Windows. Fraværsregistrering på web forutsetter også at Pårørende er tilgjengelig på web, denne tilgangen gis under modultilganger i brukeradministrasjon. I bildet for fraværskode finner vi felt som må være utfylt for at vi skal kunne registrere fraværet på Web: Synlig på web og Saksgang.. Som teksten forklarer, angir dere her hvorvidt fraværskoden skal være tilgjengelig på web. Knappen Saksgang leder inn til et eget bilde: Side 6 av 50

7 De faste stegene i saksgangen er nedtonet. De valgfrie stegene er Attestering og Anvisning. Merk: Dersom dere utelater både Attestering og Anvisning, betyr det at alt fravær som de ansatte registrerer på web blir lagt direkte til godkjenning i Windows. Se punktet om etterarbeid. På linjen for Attestering oppgir dere hvilken rolle/oppgave som skal utføre attesteringen. I eksemplet vårt er det samme rolle som attesterer både timelister og fravær. Dere kan fritt bygge opp egne roller i bildet Roller/Oppgaver. Oppgir dere en rolle i feltet "Registrere for andre", vil aktuelle rolleinnehavere kunne registrere fravær for andre på sin enhet. Merk: Saksgangen er felles for alle typer fravær. Saksgangen er selskapsavhengig. Side 7 av 50

8 1.3 Web registrering og saksbehandling av fravær Meg selv Personalskjema Personalskjema er stedet hvor den ansatte registrerer og følger opp egne skjema. Kalender: Kalenderen gir en god oversikt over registrert fravær. Ikonene på linjen symboliserer hvor i saksgangen det enkelte skjemaet er. For eksempel betyr tre prikker at skjemaet ikke er levert fra den ansatte, og utropstegn betyr at skjemaet er avvist. Ligger det ikke ikon bak, betyr det at skjemaet er ferdig overført. Setter du markøren over linjen, får du frem ledetekst med informasjon. Registrere fravær Skal du registrere et nytt fravær, setter du markøren på en gitt dato og klikker knappen for Nytt fravær. Side 8 av 50

9 I dette bildet registrerer du fraværet. I høyre del av bildet får du en oversikt over de siste fraværene, inkludert fravær som er underveis i saksgangen. Dersom du forsøker å registrere et fravær som allerede er registrert, får du beskjed om det og blir stoppet. Sjekken ligger på feltene selskap + stilling + fraværskode + fradato. Du kan registrere et notat. Dette vil være lesbart for saksbehandlerne. Feltet er ikke tilgjengelig fra windows. Feltene vil variere ut fra hvilken fraværskode du har valgt. Ved sykemelding skal du oppgi fraværsgrad. Ved sykt barn skal du angi hvilket barn det gjelder. Feltet for barn er valgfritt eller påkrevd, avhengig av hva dere har valgt i systemkodebildet Opplysninger om eneforsørger og kronisk sykt barn blir hentet fra Pårørende. Den ansatte kan ikke vedlikeholde dette selv. Gjelder fraværet et kronisk sykt barn og fraværet er refusjonsberettiget, endrer dere fraværskode når dere godkjenner fraværet i Windows. Se punktet om Etterarbeid. Side 9 av 50

10 Liste Dette bildet har ulike filter: Oppgaver: Her ligger timelister/fravær som den ansatte skal behandle. Det er timelister/fravær som er opprettet men ikke sendt inn i saksgangen enda. Det er også eventuelt avviste skjema. Saksgang: Her ligger den ansatte sine timelister/fravær som er underveis i saksgangen, inkludert de som er ferdigbehandlet. Alle: Her ligger alt fra Oppgaver og Saksgang. Velger dere Saksgang eller Alle, er det også filter på år. Dette er for å øke hastigheten på oppslaget og for å forenkle søket. Linjer uten opprettet dato viser på inneværende år. Alle skjemaer: Her finner du både timelister og fravær Timelister: Kun timelister Fravær: Kun fravær Oversikten er initiert sortert etter Opprettet-dato. Dette er datoen når timelisten/fraværet ble sendt inn i saksgangen, eller registrert i Windows. Ønsker dere å sortere ut fra annen kolonne, klikker dere på overskriften for aktuell kolonne. Kolonnen Status kan ha følgende verdier: Ikke levert under arbeid hos den ansatte Attestering dersom steget er definert i saksgangen i Windows Anvisning - dersom steget er definert i saksgangen på Windows Til overføring - venter på godkjenning iwwindows Overført - godkjent i Windows Avvist - returnert til ansatt I tillegg til ulike sorteringer kan dere bruke søkefeltet. Her kan dere søke etter innhold i alle felt, både tall og bokstaver. Side 10 av 50

11 Detaljbildet Klikker du på en gitt linje, får du frem detaljbildet: Her ser du saksgangen. Ved å holde musen over de ulike stegene, får de se alle aktuelle navn for steget. Nåværende steg viser med blåfarge. Før et fravær er sendt inn i saksgangen, vil Registreringssteget vise uten navn. I dette bildet finner du også opplysninger om ansatt-nummer, selskap, stilling osv. Nederst ligger opplysninger fra saksgang-loggen. Du kan sende fraværet inn i saksgangen fra dette bildet. Side 11 av 50

12 Redigering Linken Rediger leder deg til et nytt bilde: I redigeringsbildet kan du endre tildato og notat. Er det aktuelt å endre fradato eller årsakskode, må du slette fraværet og registrere det på ny. Lagre-knappen oppdaterer fraværet. Send fravær-knappen sender det inn i saksgangen. Side 12 av 50

13 1.4 Medarbeidere Saksbehandling - Fravær Brukere som skal saksbehandle fravær vil finne linker i oppgavelisten på startsiden. Linkene leder inn til Medarbeidere Saksbehandling og aktuell skjematype. Dette bildet har tre ulike filter; Oppgaver, Saksgang og Alle. Oppgaver: Her ligger timelister/fravær brukeren skal behandle. Saksgang: Her ligger timelister/fravær brukeren har vært involvert i, også de som er ferdigbehandlet. Alle: Her ligger alt fra Oppgaver og Saksgang. Side 13 av 50

14 Velger dere Saksgang eller Alle, er det i tillegg filter på år. Dette er for å øke hastigheten på oppslaget og for å forenkle søket. Linjer uten opprettet dato viser på inneværende år. Oversikten er initiert sortert etter Opprettet-dato. Dette er datoen når timelisten/fraværet ble sendt inn i saksgangen, eller registrert i Windows. Ønsker dere å sortere ut fra annen kolonne, klikker dere på overskriften for aktuell kolonne. I tillegg til ulike sorteringer kan dere bruke søkefeltet. Her kan dere søke etter innhold i alle felt, både tall og bokstaver. Registrere fravær for andre I grunndatabildet fraværskoder/saksgang definerer dere hvilken rolle som kan registrere fravær for andre. I søkepanelet i registreringsbildet får du frem den/de enhetene hvor du har aktuell rolle. Søk, og du får frem oversikten over ansatte. Velg en ansatt/stilling, og du får frem registreringsbildet: Merk at du kan velge hvorvidt fraværet skal gå via den ansatte eller direkte inn i saksgangen. Notatfeltet blir automatisk utfylt med informasjon om hvem som har registrert fraværet. Dersom fraværet blir sendt utenom den ansatte, vil navnet på registrerer også vise under steget Registrering i saksgangen. Side 14 av 50

15 Etter registrering trykker du Lagre og registreringsbildet blir lukket. Vil du tilbake til oversikten, trykker du Fravær i vertikalmenyen. Detaljbildet Klikker du på en gitt linje i oversikten, får du frem detaljbildet: Her ser du saksgangen. Ved å holde musen over de ulike stegene, får de se alle aktuelle navn for steget. Nåværende steg viser med blått. I dette bildet finner du også opplysninger om ansatt-nummer, selskap, stilling osv. Du kan se eventuelle dokumenter som er knyttet til fraværet. Dokumenter blir knyttet til fraværet i Redigerings-bildet. Nederst ligger eventuelt notat fra den ansatte og opplysninger fra saksgang-loggen. Du sender skjemaet/fraværet videre i saksgangen fra dette bildet. Når siste saksbehandler på web sender det videre, betyr det at fraværet kommer over til godkjenningsbildet i windows og får status Til overføring. Side 15 av 50

16 Rediger Linken Rediger leder deg til et nytt bilde: Her kan du endre tildato, og du kan redigere sjekkbokser for "Svangerskapsrelatert sykdom" og "Dokumentert". For sykemelding kan du redigere fraværsgrad. I tillegg kan du legge på notat for logg. Dersom du velger å sende tilbake, er det krav om at du fyller ut notat for logg. Du kan slette fravær. Du kan se dokument og laste opp nye dokument på fraværet. Side 16 av 50

17 1.5 Pårørende relasjon barn Dersom dere i systemkodebildet har valgt at fraværskode for sykt barn krever pårørende, må barnet være registrert i fanen Pårørende. Merk: Tilgang til Pårørende blir styrt av egen tilgang i Brukeradministrasjon. Når vi registrerer en pårørende med relasjon Barn, vil det komme frem sjekkbokser med info om hvorvidt barnet er kronisk sykt og/eller om den ansatte er eneforsørger. Disse sjekkboksene kan den ansatte ikke vedlikeholde selv. Det er lederen til den ansatte som vedlikeholder dette fra fanen Mine ansatte, eller dere vedlikeholder feltene i Windows. Merk: Tilgang til Mine ansatte blir styrt av egen tilgang i Brukeradministrasjon. Side 17 av 50

18 1.6 Windows etterarbeid fravær Godkjenne fravær fra web Bildet ligger i Menyen under Avansert og heter "Godkjenning av fravær fra Web". Her kommer alt fravær som er ferdig saksbehandlet fra web, det vil si fravær med status Til overføring. Du kan ta utvalg på Ansatt og 2. konvteringsdimmensjon i dette eksemplet Ansvar. Kun feltene "Retur" og "Godkj" er åpne for registrering. Ved godkjenning blir fraværet kontrollert mot grenser og tidligere registrerte fravær. Sjekkene er de samme som ved registrering av fravær i Windows. Ved godkjenning får du frem dialog med informasjon om hvorvidt fraværet ble lagret ok, se punktet om Utskrift. Blir fraværet lagret ok, vil linjen bli borte fra bildet. Dere vil deretter finne den på fraværsbildet til den ansatte. Sykt barn kronisk syk Når vi registrerer fravær for sykt barn på web, kan vi som tidligere nevnt knytte fraværet til et gitt barn. Hvis barnet er merket som kronisk syk, vil du ved godkjenning få spørsmål om du ønsker å endre fraværskoden. Dette er særlig aktuelt dersom du skal endre fraværskoden til en kode som gir refusjon. Ønsker du å endre bekrefter du dette, og du vil få en melding om at fraværet er godkjent før linjen blir borte. Retur Du kan velge å returnere fraværet.. Returnering betyr at fraværet blir flyttet til forrige steg i saksgangen, og det vil komme som en oppgave hos saksbehandler på web. Side 18 av 50

19 Utskrift Etter godkjenning eller retur kan du kjøre ut en utskrift på det du har gjort. Her vil du få de samme meldingene som du har fått ved godkjenning/retur. Du må ta utskrift før du går ut av bildet. Dette er fordi meldingene blir lagret i en midlertidig fil, og denne blir tømt når du lukker bildet. Skjema i saksgang I menyen under Avansert finner dere rapporten Skjema i saksgang. Rapporten lister kun ut skjema som er underveis i saksgangen. Det er verdt å merke seg at dersom dere kjører rapporten med huke i Vis data fra logg, vil dere få med også ferdigbehandlede skjema. Feltbeskrivelse: Felt Forklaring Timelister Fravær Ferie Dato Huk i dette feltet for valg av utskrift av timelister i saksgang Huk i dette feltet for valg av fravær i saksgang Huk i dette feltet for valg av ferie i saksgang Dagens dato ligger utfylt. Side 19 av 50

20 Felt Forklaring Organisasjonskart Timelister Ansatt Enhet Rolle/oppgave Saksbehandler Status Antall dager u/endring Vis data fra logg Vis notater Organisasjonskart blir automatisk utfylt med hovedkart for pålogget selskap Her kan du legge utvalg på en eller flere timelister hvis du har huket for timelister i saksgang Her kan du legge utvalg på en ansatt Her kan du legge utvalg på en enhet Her kan du legge utvalg på en spesiell rolle/oppgave Her kan du legge utvalg på en enkel saksbehandler Her kan du gjøre utvalg på en spesiell status Her kan du gjøre utvalg på antall dager siden forrige statusendring, dvs dager siden forrige saksbehandling Dette valget inkluderer skjema som er ferdig behandlet. Her får du informasjon om hvem som har saksbehandlet hvert enkelt skjema. Når du viser data fra logg, får du også mulighet til å se notater fra Saksbehandlingen. Side 20 av 50

21 2. FERIE - WEB 2.1 Forarbeid i Windows Følgende punkter viser hvordan dere tilrettelegger i Windows for å kunne bruke Webmodulen. Opprett ferieår For å registrere på web er det et krav at ferieåret er opprettet. Det gjør dere ved å bruke rapporten "Opprett ferieår". Dere kan kjøre denne flere ganger, uavhengig av om ferieåret er manuelt opprettet. En naturlig fremgangsmåte vil være å opprette neste ferieår i løpet av høsten og kjøre rapporten på ny med overføring av dager rundt årsskiftet. Rapporten henter "Pliktige feriedager" fra Systemkodebildet - Grenser og oppdaterer dette på de ansatte. I tillegg kan dere velge og overføre disponible dager fra forrige år. Utbetaling av feriedager er bare lovlig i enkelte tilfeller, og da registrerer dere det direkte i feriebildet på den/de ansatte det gjelder. Sjekk gjerne hjelpefilen for mer informasjon. Side 21 av 50

22 Fridager Helligdager og eventuelt andre fridager som er registrert i bildet Fridager, blir ikke telt med som feriedager. Du ser datoene for et år om gangen. Nederst har vi lagt inn en ny knapp "Hent fridager". Klikker du her, får du spørsmål om du vil hente inn fridager for gjeldende selskap eller for alle selskap. Fridagene blir hentet fra offisiell norsk kalender, slik at du kan gjerne oppdatere for alle selskap samtidig. Feriemodulen inngår i Personalskjema og Saksbehandling, på lik linje med Fravær. Ansatte registrerer ferien sin selv. Det er også mulig at saksbehandlere registrerer ferie på vegne av sine ansatte. I kalenderen har den ansatte oversikt over ferien, og det er enkelt å følge ferien gjennom saksbehandlingen. Saksbehandlerne vil i tillegg til hvert enkelt ferieskjema få en oversikt som viser ferieavvikling for hele enheten. Det er en forutsetning at organisasjonsstrukturen er oppbygd. Side 22 av 50

23 2.1 Saksgang for ferie Saksgang for ferie er bygd på samme mal som for fravær. Legg merke til at ferie ikke krever godkjenning i windows, og derfor er statusen Til overføring ikke aktuell. Når en ferie er saksbehandlet ferdig på web, får den automatisk status Overført. Kun ferie med status Overført vises i windows. Merk: I rapporten "Kopier grunndata fra malselskap" inngår saksgang for ferie i valget Fraværskoder. Side 23 av 50

24 2.2 Registrering og saksbehandling Meg selv Personalskjema Personalskjema er stedet hvor ansatte registrerer og følger opp egne skjema. Kalender Kalenderen gir en god oversikt over registrerte timer, fravær og ferie. Fravær og ferie viser med tekst. Timeføringer viser med klokkeslett. Ikonene på linjen symboliserer hvor i saksgangen det enkelte skjemaet er. For eksempel betyr tre prikker at skjemaet ikke er levert fra den ansatte, og utropstegn betyr at skjemaet er avvist. Ligger det ikke ikon bak, betyr det at skjemaet er ferdig overført. Setter du markøren over linjen, får du frem tooltip med informasjon. Side 24 av 50

25 Registrer ferie Skal du registrere en ny ferie, setter du markøren på en gitt dato og klikker knappen for Ny ferie. Da kommer du inn i dette bildet: Her kan du se hvor mange feriedager du har til disposisjon. Dersom du registrerer flere feriedager enn du har disponibelt, vil du få melding om det. Dersom du registrerer ferie på et tidspunkt hvor det er fravær, vil du få melding om det. Disse meldingene vil også vise hos saksbehandler, og vedkommende kan da velge å godkjenne eller å avvise ferien. Du finner felt for feriepenger til gode i dette bildet. Dette er feriepenger opptjent forrige år. Eventuelle notat du registrerer her, vil vise i feriebildet i Windows. Klikker du Lagre-knappen blir ferien liggende under arbeid. Klikker du Send ferie-knappen går ferien til neste steg i saksgangen. Merk: Ferie blir lagret på ansattnivå og ikke på stillingsnivå. Vi forholder oss likevel til hovedstillingen til den ansatte, for å finne enhet og saksbehandlere. Er det ulike enheter på samme stilling, bruker vi enheten på fradatoen. Liste Du kan registrere ny ferie også fra dette bildet, ved å klikke på knappen Ny ferie. Under Liste er det ulike filter: Oppgaver: Her ligger ferie som den ansatte skal behandle. Dette er ferie som er opprettet men ikke sendt inn i saksgangen enda. Det er også eventuelt avviste skjema. Side 25 av 50

26 Saksgang: Her ligger ferie som er underveis i saksgangen, inkludert ferie som er ferdigbehandlet. Alle: Her ligger alt fra Oppgaver og Saksgang. Velger dere Saksgang eller Alle, er det også filter på år. Dette er for å øke hastigheten på oppslaget og for å forenkle søket. Linjer uten opprettet dato viser på inneværende år. Alle skjemaer: Her finner du både timelister, fravær og ferie Timelister: Kun timelister Fravær: Kun fravær Ferie: Kun ferie Oversikten er initielt sortert etter Opprettet-dato. Dette er datoen når ferien ble sendt inn i saksgangen, eller registrert i windows. Ønsker dere å sortere ut fra annen kolonne, klikker dere på overskriften for aktuell kolonne. Kolonnen Status kan ha følgende verdier: Ikke levert under arbeid hos den ansatte Attestering dersom steget er definert i saksgangen i Windows Anvisning - dersom steget er definert i saksgangen på Windows Til overføring - venter på godkjenning i Windows, gjelder timelister og fravær Overført ferdigbehandlet eller registrert i Windows Avvist - returnert til ansatt Detaljbildet Klikker du på en gitt linje, får du frem detaljbildet: Side 26 av 50

27 Her ser du saksgangen. Ved å holde musen over de ulike stegene, får de se alle aktuelle navn for steget. Nåværende steg viser med blåfarge. Før ferien er sendt inn i saksgangen, vil Registreringssteget vise uten navn. I dette bildet finner du også opplysninger om ansatt-nummer, selskap, stilling osv. Nederst ligger opplysninger fra saksgang-loggen. I eksemplet over ser vi at denne ferien er avvist, og at Heidi Rita K Svendsen har lagt inn notat da hun avviste ferien. Du kan sende ferien inn i saksgangen fra Liste Oppgaver. Redigering Står du i Liste Oppgaver, finner du linken Rediger. Denne leder deg til et nytt bilde: Side 27 av 50

28 I redigeringsbildet kan du endre tildato og notat. Er det aktuelt å endre fradato, må du slette ferien og registrere den på ny. Lagre-knappen oppdaterer ferien. Send ferie-knappen sender den inn i saksgangen. Side 28 av 50

29 2.3 Medarbeidere Saksbehandling Den som skal attestere/anvise ferien vil se dette i Oppgavelisten på startsiden. Klikker du på linjen "Ferier til behandling" kommer du direkte inn i Medarbeidere Saksbehandling Ferie. Setter du markøren på en linje her, får du frem detaljer som vist nedenfor. Du sender ferien videre i saksgangen ved å trykke på Send ferie. Dersom dette er siste steg i saksgangen vil ferien få status Overført. Merk: Vi minner om at det er saksbehandlere på den ansatte sin hoved-id som får ferien til behandling. Vertikalmenyen for Saksbehandling er lik for alle som har tilgang, uavhengig av hvilke roller brukeren har. Under Saksbehandling finner du også et søkefelt. Her kan dere søke etter innhold i alle felt, både tall og bokstaver. Side 29 av 50

30 2.4 Medarbeidere Registrere ferie for andre Menypunktet Registrere ferie leder til bildet for å registrere ferie for andre. I søkepanelet vil du få frem selskap/enheter du har aktuell rolle i. Merk: Ansattoversikten i søkepanelet viser ordinært en linje pr stillings-id. Siden ferie går på ansattnivå og ikke på stillingsnivå, viser vi her bare ansatte som har hovedstilling på aktuell enhet. Søkepanelet viser ansatte og hovedstilling pr i dag. Du kan registrere ferie tilbake i tid i inneværende år, men ikke lenger tilbake enn fradato for hovedstillingen. Forsøker du å registrere ferie før det, får du melding om at personalkontoret må registrere ferien (i windows). Registreringsbildet er nesten likt som når den ansatte registrerer ferie selv. Notatfeltet blir automatisk utfylt med informasjon om hvem som har registrert. Du kan velge om ferien skal gå via den ansatte eller direkte inn i saksgangen. Side 30 av 50

31 2.5 Medarbeidere Feriekalender Menypunktet Feriekalender gir en komplett oversikt over alle ansatte i enheten. Du får se enheter hvor du har saksbehandler-rolle for ferie. Eksemplet over viser selskap "Visma Unique Oracle" og enhet "Utviklingsseksjonen". Har du saksbehandlerrolle for flere selskap og/eller enheter, vil du få disse frem øverst i bildet slik at du kan velge. Oversikten viser inneværende og neste uke. Du kan bruke pilene for å flytte en uke, eller du kan klikke på ukenummer for å få frem kalenderen og velge tidspunkt der. Innvilget ferie er markert med lilla. Ferie i saksgang er markert med grått. Ferie som du kan saksbehandle, har en sjekkboks bak ansattnavnet. Ansatte som har hovedstillingen sin i annen enhet vil vise her, men du får ikke frem sjekkboksen. Hver ferieregistrering viser på egen linje, slik at du kan saksbehandle hver enkelt. Marker linjene du ønsker å saksbehandle og trykk Godta. Du kan ta utskrift av feriekalenderen. Utskriften viser de to ukene du har i skjermbildet + de 3 neste, altså totalt 5 uker. Du kan velge å skrive ut bare innvilget ferie eller all ferie. Side 31 av 50

32 Feriebildet i Windows I Windows ser vi ferdigbehandlet ferie fra web og ferie som er registrert direkte i feriebildet. Ferie registrert i Windows får automatisk status overført. Statusen viser ikke i feriebildet. Se mer om statuser i grunndatabildet Saksgang for ferie. Dersom den ansatte har registrert et notat på web, vil det vise i dette bildet. Ønsker dere oversikt over loggen med notat fra saksbehandlerne, bruker dere "Skjema i saksgang", se eget punkt. Det er ikke lov å registrere ferie på samme dato flere ganger. Systemet vil gi deg melding, også dersom det er ferie underveis i saksgang. Det er lov å registrere ferie og fravær på samme dato, men systemet gir deg melding slik at du eventuelt kan korrigere. Side 32 av 50

33 2.6 Status på ferie På samme måte som at feriebildet bare viser ferie med status Overført, må også øvrige applikasjoner for ferie ta hensyn til status. 2.7 Skjema i saksgang - ferie Rapporten finner dere i menyen under Avansert. Felt Forklaring Skjema Dato Organisasjonskart Timelister Ansatt Enhet Her velger du hvilke skjema du vil kontrollere Oppgi dato Organisasjonskart blir automatisk utfylt med hovedkart for pålogget selskap Her kan du oppgi en enkelt ansatt Her kan du oppgi en enkelt enhet Side 33 av 50

34 Roller/oppgave Saksbehandler Status Antall dager u/endring Vis data fra logg Vis notater Tasten F5 Her kan du oppgi en enkelt rolle/oppgave Dersom du har oppgitt Enhet og /eller Rolle/oppgave, får du her velge blant aktuelle saksbehandlere. Her kan du velge en enkel status Her kan du gjøre utvalg på antall dager siden forrige statusendring, dvs dager siden forrige saksbehandling Rapporten viser i utgangspunktet hvem som skal attestere/anvise ferielistene. Ønsker du å se hvem som faktisk har saksbehandlet ferien, velger du Vis data fra logg. Når du viser data fra logg, får du også mulighet til å se notater fra saksbehandlingen. Ønsker du å se oppstartsverdiene fra forrige gang du kjørte rapporten, kan du hente dem ved å taste F5 Side 34 av 50

35 3. FRAVÆRSOPPFØLGING MED VARSLING 3.1 Innledning Rutinen er et hjelpemiddel i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Dere setter selv opp hvilke varsel dere vil sende, når de skal bli sendt og hvem som skal motta varslene. Rolleinnehaverne, for eksempel enhetsleder, vil motta varslene i HRM Web og/eller på e-post. Når en rolleinnehaver har mottatt et varsel, skjer den videre saksbehandlingen i HRM Web. Varslingsreglene blir satt opp med utgangspunkt i første fraværsdag, Maksdato NAV eller Maksdato inten. 3.2 Forutsetninger For å ta i bruk rutinen Fraværsoppfølging med varsling, må dere ha opprettet Rolleinnehavere i rutinen Organisasjonsstruktur. Varsel blir sendt til Rolleinnehavere. Dere må selv vurdere hvilke varsel dere ønsker å opprette ut fra interne rutiner for sykefraværsoppfølgingen og krav fra NAV. En forutsetning for at varsel skal bli sendt, er at det er registrert et aktivt fravær når varslingsrapporten blir kjørt. Side 35 av 50

36 3.3 Tilfelle-id Når et sykefravær blir registrert i Fraværsbildet, vil det få tildelt en Tilfelle-id (løpenummer) som varslingsrutinen benytter. Feltet er laget for å identifisere hvilke fravær som hører til samme "fraværsløp". Dette nummeret skal være likt for alle fraværslinjer som hører til samme arbeidsgiverperiode. Hvert varsel blir bare sendt en gang i løpet av den tiden samme fraværstilfelle (Tilfelle-id) varer. Blir det opphold i sykefraværet på mer enn 16 dager blir dette regnet som nytt tilfelle og fraværsoppfølgingen starter med første varsel igjen. For korrekt tildeling av nummer i Tilfelle-id må sykefravær registreres kronologisk. Hvis ikke må dere skrive inn riktig Tilfelle-id i feltet. Tilfelle-id kan overstyres i fraværsbildet. Du kan skrive 0 i feltet for å få tildelt nummer eller skrive inn det tilfellenummeret fraværslinjen skal tilhøre. Du kan også klikke nedtrekkspilen i feltet for å se/velge tidligere brukte tilfelle-id på personen. Side 36 av 50

37 Det er mulig å overstyre fra-dato for en tilfelle-id ved å gå inn i Detaljer for fraværslinjen, feltet Fradato (tilf.). Det kan være aktuelt dersom en ansatt har en annen maksdato NAV enn 1 år fra oppstart av aktiv tilfelle-id. Dette skjer for eksempel dersom en ansatt har hatt fravær hos annen arbeidsgiver eller en ansatt har hatt refusjonsberettiget fravær tidligere og det ikke har gått 6 måneder siden forrige fravær. Dersom dere skal korrigere fra-dato manuelt skal den vanligvis settes til 1 år før maksdato NAV. Maksdato NAV Når dere registrerer nye fravær må dere slette maksdatoer (NAV eller Internt) som ikke lenger er gjeldende. Ellers kan varsel komme ut på feil tidspunkt. Når dere tar i bruk rutinen første gang: Kjør rapporten Fraværsoppfølging for alle ansatte uten oppdatering. Rutinen vil da tildele alle aktive sykefravær Tilfelle-id. Side 37 av 50

38 3.4 Grunndata i windows I hovedmeny, under Personaladministrasjon, finner du Varsling web. Herfra lager du nye varsel, endrer/stopper/starter varsel og starter utsending av varsel. Varsling, oversiktsbilde Du kommer først inn i oversiktsbildet. Side 38 av 50

39 Feltforklaring til oversiktsbilde: Felt Forklaring Vis kun aktive Beskrivelse Grunnlag Utvalgsliste Ny Endre Flytt opp Flytt ned Melding som skal sendes for varsel Fraværsoppfølging Det vil være hake i feltet når skjermbildet blir åpnet. Ved å fjerne haken, vil også varsel som er satt til Passiv være synlige i tabellen. Tabellen viser oversikt over varsler som er opprettet. Du kan dobbelklikke på linjen for å komme til detaljbildet for det enkelte varsel. For nærmere informasjon om oppbygging av de enkelte varslene, se Varsling web, detaljer. Viser beskrivelse/navnet på varselet. Viser hvilken opplysning varselet blir styrt ut fra. Mulige valg er Første fraværsdag og Maksdato NAV. Viser fraværskode/-er dersom fraværskoder er brukt som en del av utvalget for varselet. Trykk på knappen for å opprette et nytt varsel. Du kommer da inn i bildet Varsling web, detaljer. Trykk på knappen for å endre eller se detaljer for et varsel som er markert i tabellen. Du kommer da inn i Varsling web, detaljer. Ved å klikke på knappen flytter du markert varsel en linje opp. Ved å klikke på knappen flytter du markert varsel en linje ned. I feltet ser du den fullstendige meldingsteksten som vil bli sendt på e-post/web til mottakerne av dette varselet. Det er mulighet for inntil 1000 tegn. Du må gå på detaljbildet for å endre denne teksten. Her starter dere rapporten som sender ut varsel. Varsel kan sendes manuelt eller via Programserver som en regelmessig kjøring. Se pkt Sende varsel for nærmere beskrivelse. Du kan også benytte høyremeny i tabellen. Ved å markere eller holde musepeker på en linje og høyreklikke, får du opp valgene: Ny, Endre, Flytt opp, Flytt ned. Side 39 av 50

40 Lage varsel med regler I bildet Varsling web, detaljer kan du opprette nye varsel, endre varsel eller slette varsel. Feltforklaring til detaljbildet: Felt Forklaring Aktiv/Passiv Her angir du om varselet (regelen) er aktiv eller passiv. Dersom et varsel (regel) blir satt til passivt, blir det ikke generert nye varsel ut fra denne regelen. Blir et varsel satt til passivt, påvirker det ikke varsel som allerede er dannet. Beskrivelse Legg inn en god beskrivelse for varselet, maks 100 tegn. Denne teksten blir overskrift for varselet som vises i Enterprise web og som del av teksten dersom dere også sender varselet på epost. Mer utfyllende informasjon kan dere legge inn i Melding som skal sendes. Se under. Side 40 av 50

41 Felt Forklaring Fraværskoder Legg inn de fraværskodene som er aktuelle å bruke i løpet av et sykefraværstilfelle (fravær med samme Tilfelle-id), for eksempel fraværskoder for egenmelding og sykemelding. Dere må legge inn minimum en fraværskode på hvert varsel. Når skal varselet sendes Antall Dager/uker Før/etter Grunnlag Ved begrenset gyldighet Periode fra Periode til Varslingsmåte Hvem skal varsles Melding som skal sendes til mottakere av dette varselet Lagre Slett Avbryt Ved å fylle ut de 4 boksene på denne linjen, lager du regel for hva som skal utløse et varsel og når det skal sendes. Eksempel: Varselet skal sendes 3 uker etter første fraværsdag eller Varselet skal sendes 12 uker før maksdato for utbetaling av sykepenger. Velg et antall dager/uker. Avhenger av hva du velger i de neste feltene. Velg dager eller uker Velg Før eller Etter. Avhenger av hva du velger i neste felt. Mulige valg er Første fraværsdag, Maksdato NAV eller Maksdato intern.. Du kan ikke kombinere feltene Før og Første fraværsdag. Her har du mulighet for å starte eller stoppe et varsel fram i tid. Du behøver ikke legge inn dato i disse feltene. Dersom feltene ikke er utfylt, vil varselet starte fra dagens dato når det er lagret og står som Aktiv. Sett inn fra-dato varselet skal være gyldig. Skriv inn dato eller bruk kalenderen fra dropdown. Husk at varselet må stå som Aktiv for å bli startet på en framtidig dato Sett eventuelt inn den datoen du ønsker å stoppe varselet. Varsling web er standard. Du kan i tillegg velge å sende varselet på e-post ved å sette hake i feltet. Se eksempel nedenfor. Velg fra dropdown hvilke roller i organisasjonen som skal motta varselet. Du kan velge en eller flere roller som mottakere av varselet. Her legger du inn tekst med den informasjonen dere ønsker skal følge varselet. Meldingen blir også tekst i e-posten dersom dere har valgt varsel på e-post. Feltet har mulighet for inntil 1000 tegn. Lagrer nytt varsel og endringer. Sletter et varsel/en varslingsregel. Dere kan bare slette dersom det ikke allerede er sendt ut varsling for denne regelen. Dersom dere ikke får slette varselet av den grunn, setter dere varselet til Passiv. Går tilbake til oversiktsbildet uten å lagre. Eksempel på e-post som går til rolleinnehaver med melding om at det er varsel til behandling i HRM web: Side 41 av 50

42 Merk: Når dere registrerer nye fravær, må dere slette maksdatoer fra tidligere fravær. Dette er for å sikre at det ikke blir sendt ut varsel ut fra maksdatoer som ikke gjelder lenger. Sende varsel I hovedbildet, nederste del Start rapport, er knappen Fraværsoppfølging. I dette bildet kan dere kjøre rapporten manuelt eller gå videre til Programserver og starte en regelmessig programserverjobb. Felt Utvalgskriterier Selskap Ansattnr Feltforklaring til rapporten Fraværsoppfølging: Styringsparametre Krav til e-postadresse Avsender e-post Kjøreparametre Forklaring Legg inn selskapsnummer du ønsker å kjøre rapporten for. Standard er det selskapet du er pålogget, eventuelt alle selskap knyttet til malselskap. Du kan velge flere selskap fra dropdown. Velg ansattnummer. Alle ansatte ligger som standard (1: ). Du kan ta utvalg av ansattnummer ved å bruke dropdown. Her kan du legge inn et krav til hvilke tegn e-postadresser som skal motta varsel fra rutinen, skal inneholde. Dette for å unngå at varsel blir sendt til ekstern e- post. Legg inn for eller annet innhold som er felles for e-postadresser i firmaet. Legg inn e-postadresse som skal stå som avsender. Side 42 av 50

43 Felt Oppdatering Kjør rapport Forklaring Hake i feltet oppdaterer og sender ut varsel. Husk at et varsel blir bare sendt ut en gang når det er kjørt med oppdatering. Du kjører rapporten ved å trykke på knappen. Ved å trykke på dropdown i høyrekant, får du opp alternativene Lokalt og Programserver. Velg Programserver når dere skal sette opp regelmessig kjøring av varslingsrutinen. Det anbefaler vi når rutinen er i vanlig drift. Sende varsel med Programserver Ved å klikke på nedpil i høyrekant på knappen "Kjør rapport", får du opp valget om å starte rapporten via programserver. Eksempel på hvordan dere setter opp en regelmessig programserverjobb: I fanen Utenheter: Det vil bli sendt rapport/kvittering over sendte varsel på e-post til e- postadresser i "Mottakere". Dette bør derfor være noen på personalavdelingen eller lignende som har et ansvar for sykefraværsoppfølgingen. Side 43 av 50

44 Jobbparametre: For å sjekke, endre eller stoppe en programserverjobb, gå på Verktøy, Programserver. Velg aktuell "Broker". Når du går inn på knappen Jobber får du opp liste over alle programserverjobbene. Side 44 av 50

45 Her er det mulighet for blant annet å slette en programserverjobb, endre mottaker e-post (feil/statusrapport) eller endre hyppighet. Side 45 av 50

46 3.5 Web - behandle varsel Enhetsleder og andre som mottar varsel får disse i oppgavelisten i web. Her skjer også videre saksbehandling med mulighet for å legge inn merknader og sette varsel til Utført. Saksbehandlingen på web krever at brukeren har tilgang til Medarbeidere og til Saksbehandling. Dette styrer dere i Modultilganger i Brukeradministrasjon. Brukere som benytter webmodulene for Timelønn, Ferie eller Fravær vil ha disse tilgangene registrert allerede. Fra oppgavelisten blir du ledet direkte inn i Medarbeidere/Saksbehandling/Varsel fravær. Side 46 av 50

47 Oppgaver Under "Oppgaver" finner du alle varslene du skal følge opp. Når du setter markøren på et gitt varsel, får du se detaljer i nederste del av bildet. Skal du sette varselet som ferdigbehandlet, klikker du knappen "Utført". Varselet flytter seg til fanen Behandlet. Klikker du på linken "Rediger" får du opp et nytt bilde: Side 47 av 50

48 Her har du flere alternativ: skrive notat og lagre (da er varselet fortsatt aktivt) skrive notat og sette varselet til utført markere varselet som uaktuelt Behandlet Klikker du på "Behandlet", får du se alle varslene du har vært involvert i. Kolonnen status viser enten Utført eller Uaktuelt. Side 48 av 50

49 3.6 Fraværsoppfølging I menypunktet Fraværsoppfølging finner du standard søkepanel. Du får velge blant de enhetene hvor du har minst en rolle for fraværsoppfølging. Hensikten med dette bildet er å gi en komplett oversikt over alle varsler for ansatte i din enhet. Du får se all fraværsoppfølging, også de som gjelder andre roller enn du har selv. Dermed sikrer vi at de som skal behandle varsler har adgang til å se hva som har skjedd i fraværssaker tidligere. Vær forsiktige med å legge inn sensitive opplysninger. Hvert varsel viser med en linje. Klikker du på linken "Vis mer" får du se alle detaljene og loggen, slik: Side 49 av 50

50 I dette eksemplet er det bare opprettet et varsel, det har ikke blitt behandlet. Dersom varselet hadde vært behandlet, ville du sett informasjon om det under Logg. Side 50 av 50

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere Visma Enterprise HRM Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 28.11.14 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Timelønn

Detaljer

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 27.1.2016 Tidsbegrensede arbeidsavtaler Alle underskrevne arbeidsavtaler SKAL inn i ESA. De som ikke har tilgang til ESA skal sende arbeidsavtalene til

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Personalarkiv INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Registrering av mapper i personalarkivet... 2 3 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Organisasjonsstruktur 2012.1

Organisasjonsstruktur 2012.1 Visma Enterprise HRM Organisasjonsstruktur 2012.1 Redigert 31.8.12 En helthetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 2 Grunndata... 3 2.1 Karttyper...

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Web-rapporter for enhetsledere

Web-rapporter for enhetsledere Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1.10 Web-rapporter for enhetsledere Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 13.05.2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Oversikt over web-rapportene... 3 2. De

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web og windows for ledere

Brukerveiledning Visma Enterprise web og windows for ledere Brukerveiledning Visma Enterprise web og windows for ledere Innholdsfortegnelse: Påloggingsinformasjon side 2 Oversikt over mine ansatte på WEB Mine ansatte - web side 3 Saksbehandle fravær og ferie for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Hvordan finne og logge på: Skrivebord Programmer Visma HRM Eller Pålogging via Intranett, under Snarveier finner du Visma HRM web Brukernavn: det du bruker

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Personalmelding / arbeidsavtale på WEB

Personalmelding / arbeidsavtale på WEB Personalmelding / arbeidsavtale på WEB Brukerveiledning for Tingvoll kommune Side 1 av 24 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjon av begreper... 3 3. Personalmeldinger... 4 4. Type personalmelding... 6 5.

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 23.4.2015 ROR-IKT Rauma kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB...

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Personalia... 2 Pårørende... 3 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 3 Personalskjema...

Detaljer

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning. Visma Timelønn Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere

RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte 1 BEHANDLE AVVIK... 4 1.1 Behandler mottar et nytt avvik...4 1.2 Egne notater i avviket...6 1.3 Godkjenn for behandling...7 1.4 Mulighet for overstyring/endring av

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 2 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har gjort

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Fravær og fraværsoppfølging. Karen Helene Eriksen

Fravær og fraværsoppfølging. Karen Helene Eriksen Community Live 2013 Fravær og fraværsoppfølging Karen Helene Eriksen Page 1 Målsetning Fravær og fraværsoppfølging Forenkle fraværshåndtering Page 2 Gi leder mulighet for oppfølging av fravær Sporing av

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og Skjema Knapperaden vår. Dersom noen er grå betyr det at du må velge et skjema for å få tilgang til de TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE Generell informasjon Sortland kommune har tatt i bruk Visma HRM som gir en oversikt over ansattes kompetanse. Det betyr at systemet kjenner

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Oppfølging av sykefravær (HMS modul)

Oppfølging av sykefravær (HMS modul) Oppfølging av sykefravær (HMS modul) Innholdsfortegnelse HMS modulen for sykefraværsoppfølging - et nyttig lederverktøy... 1 Tildeling av Sykefraværsoppfølgingsrollen... 1 Oppfølgingsansvarlig... 2 Oversikt

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer