RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for behandlere"

Transkript

1 RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte

2 1 BEHANDLE AVVIK Behandler mottar et nytt avvik Egne notater i avviket Godkjenn for behandling Mulighet for overstyring/endring av behandler underveis avviksbehandlingen Fanekortet Konsekvens Vurdere alvorlighetsgrad Faktisk utfall av avviket Frist for lukking - når skal avviket være ferdig behandlet? Kostnad knyttet til konsekvensen av avviket (dersom dette er aktivert av Administratorer) Fanekortet Årsaker Legg til ny årsak Årsakstype Årsakens tittel systemet har et ferdig kodeverk behandler kan hente fra Legge til flere årsaker Slette årsaker Fanekortet Tiltak Legg til nytt tiltak Legg til et eksisterende tiltak Gjennomføring av tiltak Iverksetting av tiltak Godta eller avvise et tiltak Frist for gjennomføring av tiltak Tiltak kostnad ved tiltak Tiltak vedlegg av filer Tiltak sette tiltaket som gjennomført eller overføre til en annen tiltaksansvarlig Behandler får varsel via e-post når tiltakene for avviket endrer status Logg over endringer i tiltaket Endelig behandling Lukking av avvik Oversikt over varsling/eposter underveis i avvik- og tiltaksbehandlingen Oversikt over varsling /eposter Avvik Varsel i avviksbehandlingen når frister ikke overholdes Oversikt over varsling /eposter Tiltak Varsel i tiltaksbehandlingen når frister ikke overholdes Logg for avviket Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

3 2 SØKEFUNKSJONEN GRUPPER- OG FILTRER-FUNKSJONEN Filtrer Sorter HJELP-FUNKSJON I AVVIKSMODULEN INNBOKSEN I AVVIKSMODULEN ULIKE ROLLER I AVVIKSMODULEN Behandler Overordnet leder Utvidet Avviksbehandler Leser Fagansvarlig Revisjonsmelder Administrator RAPPORTER I AVVIKSMODULEN Bestillingsbildet for rapporter Ulike typer rapporteringsmuligheter Oversiktsrapport f.eks. Oversikt avvik Detaljert rapport f.eks. Detaljert oversikt over avvik Grafisk rapport f.eks. Antall avvik, prosentvis fordeling Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

4 1 Behandle avvik 1.1 Behandler mottar et nytt avvik Når et avvik blir meldt, får behandler for den aktuelle avdelingen en e-post med beskjed om dette. Avviket kan åpnes på 3 måter: 1. Trykke direkte på lenken i e-posten: 2. Gå til Innboks i avviksmodulen og finne det der : 3. Gå til fanen Avvik og finne det under «Tildelt meg»: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

5 Når behandler åpner et nytt avvik, må han ta stilling til hva som skal skje videre: Godkjenn for behandling Behandler kan starte avviksbehandlingen eller eventuelt overføre det til en annen behandler. Send tilbake til melder Behandler kan be om at melder fyller ut mer opplysninger (eller lignende). Systemet krever at behandler skriver en begrunnelse til avviksmelderen. Overfør til annen enhet/område Avviket er meldt på feil enhet eller på feil avviksområde Avvis avviket Behandler avviser at dette er et avvik. Systemet krever at behandler skriver en begrunnelse til avviksmelderen. Det vil gå e-postvarslinger tilbake til melder i alle tilfellene over, her er eksempel på slik e-post: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

6 1.2 Egne notater i avviket Øverst på siden finner du et ikon med en liten post-it lapp. Den kan brukes til å lage egne notater for avviket. Notatet er kun tilgjengelig for den personen som eier notatet. Notatet tilhører dette spesifikke avviket. Trykk på ikonet og skriv så inn dine notater. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

7 1.3 Godkjenn for behandling Når behandleren godkjenner avviket for behandling, dukker det opp fem nye fanekort. 1.4 Mulighet for overstyring/endring av behandler underveis avviksbehandlingen Etter at avviket er godkjent for behandling, er det fremdeles mulig å overføre avviket til en annen bruker. Dette valget vises nederst på hvert av fanekortene. Her kan en søke opp brukere for overføring av avviket. Det er kun brukere med Behandle-tillatelse i systemet som kan søkes opp: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

8 1.5 Fanekortet Konsekvens Under fanekortet Konsekvens skal behandleren vurdere Alvorlighetsgraden til avviket. Det vil si; hvor galt kunne det gått. Samt faktisk utfall. I tillegg skal det settes en frist for ferdig behandling av avviket. Dersom avviket ikke lukkes ved fristen som settes her, vil behandleren få påminnelse på e-post Vurdere alvorlighetsgrad Alvorlighetsgrad vil altså si; hvor ille det kunne gått. Alvorlighetsgraden er en av bestillingsparameterne i rapportbestillingen. Det vil si at en kan ta ut rapporter på avvik med de ulike alvorlighetsgradene. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

9 1.5.2 Faktisk utfall av avviket I feltet Faktisk utfall skal behandleren vurdere hvor ille det faktisk gikk Frist for lukking - når skal avviket være ferdig behandlet? I Administratormenyen setter virksomheten et gitt tidsrom for når avvikene skal lukkes. Denne fristen kan overstyres for hvert enkelt avvik, men da med begrunnelse for endring av frist. Det går an å endre frist flere ganger. Dersom et avvik ikke er lukket innen fristen som er satt her, går det varsel på e-post til avviksbehandler og også til den nærmeste overordnede som er satt i systemet. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

10 1.5.4 Kostnad knyttet til konsekvensen av avviket (dersom dette er aktivert av Administratorer) Dersom dette kan måles i økonomiske konsekvenser, kan kostnaden registreres her. 1.6 Fanekortet Årsaker Etter at Konsekvensanalysen er ferdig, kartlegges hva som var årsakene til avviket. Her kan en angi en eller flere årsaker som var medvirkende til at avviket skjedde Legg til ny årsak Trykk på Legg til ny årsak og fyll ut skjemaet som dukker opp. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

11 Årsakstype Når en registrerer en årsak velger en hvilken type årsak dette er. Velg Legg til ny årsak, og registrer fortløpende en eller flere årsaker til den uønskede hendelsen/avviket Vi skiller i dette tilfellet mellom Systemsvikt, Menneskelig feilhandling og Teknisk svikt/utstyrsfeil. Disse typene kan endres av administratorer/superbrukere i Admin-menyen. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

12 Årsakens tittel systemet har et ferdig kodeverk behandler kan hente fra Dette er et fritekstfelt, men som ekstra hjelp til behandler kommer det opp forslag til årsaker. Dette er et kodeverk som ligger i bakgrunnen, og det vil være forskjellig fra område til område. Dette kodeverket vedlikeholdes av administratorer/superbrukere fra virksomheten. Her er et eksempel der behandler får opp forslag til årsaker innen området Informasjonssikkerhet og årsakstype Menneskelig feilhandling: Velg mellom punktene i nedtrekksmenyen, eller skriv inn din egen tittel om ingen i menyen passer Legge til flere årsaker For å legge til flere årsaker, trykk på Legg til ny årsak igjen. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

13 Slette årsaker For å slette årsaker trykk på ikonet. 1.7 Fanekortet Tiltak Hovedhensikten med all avviksbehandling er å iverksette tiltak for å hindre gjentagelse. For om mulig hindre at hendelsen skal skje igjen, må tiltakene rette seg mot de aktuelle årsakene til avviket. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen av tiltaket, kan overføres til andre. Dersom melder har registrert strakstiltak eller forslag til tiltak, vil disse vises her. Behandleren kan trykke på tiltaket for å jobbe videre med det Legg til nytt tiltak Når årsakene er kartlagt danner dette utgangspunkt for tiltaksregistreringen. Trykk på Legg til nytt tiltak for å registrere et tiltak. Fyll ut skjemaet: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

14 Beskriv selve tiltaket så presist som mulig slik at det er enkelt å forstå for den som skal gjennomføre tiltaket Angi type tiltak: Forebyggende eller skadebegrensende. Det er siden mulig å ta ut rapporter filtrert på type tiltak. Her kan tiltaket knyttes til en eller flere aktuelle årsaker det skal virke mot. Kan senere hente ut rapporter på avvik med tilhørende årsaker. Angi en behandlingsfrist for tiltaket. Dette kan overstyres av tiltaksmottaker Registrer hvem som er ansvarlig for selve gjennomføringen av tiltaket. Tiltaksansvarlig får varsel på e-post. Det opprettes en egen AD-gruppe for tiltaksmottakere, så virksomheten kan styre hvilke personer som kan søkes opp i denne sammenhengen. En behandler kan ha ønske om å registrere inn et tiltak/redigere et eksisterende tiltak for så å vente litt med utsending til tiltaksansvarlig. Han kan da velge «Lagre som kladd». Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

15 1.7.2 Legg til et eksisterende tiltak I systemet kan en knytte ett og samme tiltak til flere avvik. Dette gjøres ved at en i avviksbehandlingen velger «Legg til eksisterende tiltak»: Dersom en ønsker å fjerne koblingen til et slikt tiltak, trykk på ikonet: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

16 1.8 Gjennomføring av tiltak Alle medarbeidere som får tildelt tiltak i avviksbehandlingen får varsel via e-post: Brukerens tiltak/oppgaver vil fremkomme i tiltaksliste under Tiltaksfanen i hovedmenyen: På samme måte som for avvik kan en nå tiltaket både ved å trykke direkte på linken i mailen, eller gå til Innboksen i avviksmodulen. I eksempelet under går vi til tiltaksfanen, som er den tredje måten å nå tiltaket på. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

17 1.8.1 Iverksetting av tiltak Når tiltaksmottaker åpner et tiltak som han har blitt tildelt får han først litt informasjons. Dersom han ønsker å lese avviket som var bakgrunnen for at han har fått dette tiltaket kan han trykke på lenken under «Tilhørende avvik» Godta eller avvise et tiltak Dersom tiltaksansvarlig avviser må han skrive en begrunnelse for avvisning: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

18 Dersom tiltaksansvarlig godtar tiltaket, kan han jobbe videre med det: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

19 1.8.3 Frist for gjennomføring av tiltak Dersom tiltaksmottaker skriver en annen frist enn avviksbehandler foreslo, må han skrive begrunnelse for dette: Dette vil vises slik i tiltaket: Tiltak kostnad ved tiltak Tiltaksansvarlig kan legge inn kostnaden for tiltaket. Dette vil vises igjen i rapport. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

20 1.8.5 Tiltak vedlegg av filer På samme måte som i avviksskjema kan en legge ved filer i tiltaket. I eksempelet over er det lagt ved et bilde Tiltak sette tiltaket som gjennomført eller overføre til en annen tiltaksansvarlig Dersom tiltaket blir overført til annen tiltaksansvarlig, kan den opprinnelige mottakeren velge å beholde lesetilgangen til tiltaket: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

21 1.8.7 Behandler får varsel via e-post når tiltakene for avviket endrer status Behandler får e-post når det besluttede tiltak er gjennomført, skiftet eier eller avvist: Når behandler trykker på lenken i e-posten får han opp tiltaket: Både tiltakseier og avviksbehandler får mulighet til å evaluere tiltaket. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

22 1.8.8 Logg over endringer i tiltaket Alle tiltak har sin unike logg: 1.9 Endelig behandling Lukking av avvik I fanen Endelig behandling skrives avsluttende vurdering av avviket. Avviksbehandler kan også i dette steget legge inn referanser og vurdere sannsynlighet for gjentagelse av avviket. Som en del av den endelige behandlingen kan man registrere faktiske kostnader, og merk at man også ser estimerte kostnader fra konsekvensvurderingen. Dersom man ønsker å legge til vedlegg, for eksempel en avsluttende rapport eller det kan være aktuelt med bilder av gjennomførte tiltak, kan dette knyttes inn under Legg ved filer: Benyttes f.eks. til saksnummer i saksbehandlingssystemet eller lignende. Dette er et fritekstfelt og brukes ved integrasjoner for virksomheter som har dette. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

23 1.10 Oversikt over varsling/eposter underveis i avvik- og tiltaksbehandlingen For å kvalitetssikre og gi støtte i avviksbehandlingen, har systemet god funksjonalitet for epostsvarsling. Nedenfor listes en oversikt over når, hvem som varsles og emneteksten i epostene: Oversikt over varsling /eposter Avvik Når Hvem Emnetekst Avvik blir meldt Behandler "Avviksbehandling: Nytt avvik registrert!" Avvik blir overført til annen enhet/område Avvik blir sendt tilbake til melder for mer utfyllende informasjons Behandler Melder "Avviksbehandling: Nytt avvik registrert!" "Avviksbehandling: Et avvik som du meldte, har blitt sendt tilbake til deg" Avvik blir avvist Melder "Avviksbehandling: Et avvik som du meldte, ble avvist." Avvik blir godkjent for behandling av behandler Avvik blir godkjent for behandling og overtatt av overordnet Melder Melder Behandler "Avviksbehandling: Avviket som du meldte, blir nå behandlet." "Avviksbehandling: Avviket som du meldte, blir nå behandlet." "Avviksbehandling: Et avvik du skulle behandle, er blitt overført til ny behandler." Avvik blir overført til ny behandler Ny behandler "Avviksbehandling: Nytt avvik overført til deg!" Overføring av avvik avslått Opprinnelig behandler "Avviksbehandling: En annen behandler har avslått å overta et avvik fra deg." Avvik lukket Melder "Avviksbehandling: Et avvik som du meldte, er nå ferdigbehandlet." Varsel i avviksbehandlingen når frister ikke overholdes Varsel til ansvarlig Behandler om avvik som ikke er tatt til behandling innen fastsatt frist Varsel til Overordnet leder om avvik som ikke er tatt til behandling innen fastsatt frist (hvis ikke denne er skrudd av) Varsel til ansvarlig Behandler om avvik som ikke er ferdigbehandlet innen fristen Varsel til Overordnet leder om avvik som ikke er ferdigbehandlet innen fristen (hvis ikke denne er skrudd av) Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

24 Oversikt over varsling /eposter Tiltak Når Hvem Emnetekst Behandler beslutter et tiltak og sender det til tiltaksansvarlig Tiltaksansvarlig "Tiltaksbehandling: Et nytt tiltak er tildelt deg." Tiltak avvises av tiltaksansvarlig Avviksbehandler "Tiltaksbehandling: Et tiltak har blitt avvist og returnert til deg." Tiltak slettet før gjennomføring Tiltaksansvarlig "Tiltaksbehandling: Et nytt tiltak som var tildelt deg, ble slettet." Tiltak lukket av tiltaksansvarlig Avviksbehandler "Tiltaksbehandling: Et tiltak opprettet av deg, har blitt gjennomført." Tiltak overført til ny tiltaksansvarlig Overføring akseptert av ny tiltaksansvarlig Overføring ikke akseptert av ny tiltaksansvarlig Ny tiltaksansvarlig Avviksbehandler Gammel tiltaksansvarlig "Tiltaksbehandling: Et nytt tiltak er tildelt deg." "Tiltaksbehandling: Et tiltak opprettet av deg, har fått ny ansvalig." "Tiltaksbehandling: Et overført tiltak har blitt avvist." Tiltak evaluert Avviksbehandler "Tiltaksbehandling: Et tiltak opprettet av deg, har blitt evaluert." Varsel i tiltaksbehandlingen når frister ikke overholdes Varsel til Tiltaksansvarlig og Behandler om tiltak som ikke er ferdigbehandlet innen fristen Varsel til Overordnet leder om tiltak som ikke er ferdigbehandlet innen fristen (hvis ikke denne er skrudd av) 1.11 Logg for avviket Hvert avvik har en egen logg: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

25 2 Søkefunksjonen RiskManager Avvik har svært gode søkemuligheter. I eksempelet over har vi søkt på ordet fall. I figuren under har vi søkt på bokstavkombinasjonen opp, og da ser vi at vi også får søkeresultat med denne kombinasjonen inni ordene: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

26 3 Grupper- og filtrer-funksjonen Etter hvert som det blir mange avvik og tiltak kan noen av listene bli svært lange. Du har mulighet til å filtrere og gruppere på teksten i hver kolonne for at du lett skal finne frem til avvikene/tiltakene. 3.1 Filtrer Trykk på trakt symbolet så får du opp en dialogboks der du kan sette parameter for filteret. 3.2 Sorter Trykk på kolonnetittelen du ønsker å sortere på og dra kolonnen opp i feltet ovenfor der det står «Dra en kolonnetittel hit og slipp for å gruppere på kolonnen». Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

27 4 Hjelp-funksjon i avviksmodulen Teksten bak Hjelp-symbolet er unik for det bildet man til enhver tid er inne i. Trykk på Hjelp-symbolet for forklaring til utfylling av feltene. 5 Innboksen i avviksmodulen Alle brukere har en innboks der de nyeste hendelsene ligger først: Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

28 6 Ulike roller i avviksmodulen Brukere av systemet har bare tilgang til de menyvalg de er autorisert for. Listen over avviksmeldere er styrt av AD, men andre roller defineres i Admin-menyen: Behandler En behandler kan behandle avvik på avdelingen hun/han er satt til behandler for. Kan også overføre avvik til andre behandlere Overordnet leder En overordnet leder kan følge med på avviksbehandlingen til de han har under seg, og han kan også overføre avvik til seg selv eller andre behandlere dersom det skulle være nødvendig. Den nærmeste overordnede leder til en avviksbehandler får e-post når: Behandleren ikke har tatt et avvik til behandling innen et gitt tidsrom. Dette tidsrommet er bestemt i Admin-menyen, for eksempel 14 dager fra meldedato. Et avvik har gått over frist for lukking Et tiltak har gått over frist for gjennomføring Utvidet Avviksbehandler Har i prinsippet samme tilganger som en overordnet, men benyttes for brukere som ikke er overordnet. Et eksempel kan være IT-administrator, eller andre med Admin-tilgang, som i tillegg skal ha rettigheter til å se, overstyre, overføre og slette avvik/tiltak. Denne rollen kan ikke motta avvik direkte, men kan ta over dem på eget initiativ, på samme måte som en overordnet. Dersom en setter en bruker med denne rollen på toppen av hierarkiet kan han se, overføre og ta over behandlingen av alle avvik i hele organisasjonen Leser Personer som ikke har noe spesiell funksjon til området, men som likevel skal kunne lese avvik for det aktuelle avviksområdet Fagansvarlig Fagansvarlig vil ha tilgang til å se og overføre alle avvik innenfor sitt eget fagområde. For eksempel: Fagansvarlig HMS hovedverneombud Revisjonsmelder En revisjonsmelder kan melde avvik som er avdekket i forhold til interne revisjoner som vernerunder, brannrunder og eksterne tilsyn. Hvem som legges inn som revisjonsmeldere avhenger av hvilke avviksområder som er satt som revisjonsavvik. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

29 6.1.7 Administrator Har tilgang til Admin-menyen og kan dermed gjøre endringer som å redigere avviksområder, tildele roller, endre avvikskategorier osv. Det er kun brukere som ligger i AD-gruppen for Avviksadministratorer som får denne menyen. 7 Rapporter i avviksmodulen I avviksmodulen finnes en rekke standardiserte rapporter som vil gi virksomheten viktige oversikter: 7.1 Bestillingsbildet for rapporter Det kan bestilles på ulike kriterier mht. til hvilke behov man har for oversikt: Her kan det filtreres på en del parametere for å få ut detaljerte rapporter. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

30 For rapporter som kan fremstilles grafisk vil det være mulig å velge ulike grafiske presentasjoner, det kan være en totaloversikt der virksomheten blir presentert samlet, det kan være detaljert oversikt for enhet/område og en kan ha prosentvis fordeling. 7.2 Ulike typer rapporteringsmuligheter Det kan hentes ut tre type rapporter a) Oversiktsrapporter b) Detaljert rapporter c) Grafisk rapporter Oversiktsrapport f.eks. Oversikt avvik Fra oversiktsrapporten kan man gå rett til en detaljert rapport ved å trykke på det aktuelle avviket. Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

31 7.2.2 Detaljert rapport f.eks. Detaljert oversikt over avvik Grafisk rapport f.eks. Antall avvik, prosentvis fordeling Program: Avvik; av 31 Digital Kvalitet AS

RiskManager Avvikshåndtering. Kurshefte for meldere

RiskManager Avvikshåndtering. Kurshefte for meldere RiskManager Avvikshåndtering Kurshefte for meldere Innhold 1 INNLEDNING - MODUL FOR AVVIKSHÅNDTERING... 3 2 MIN PROFIL I AVVIKSMODULEN... 4 3 MELDE ET AVVIK... 5 3.1 Avviksskjema...6 3.1.1 Enhet meldingen

Detaljer

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed (kommer)

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Intranett: Hvordan komme i gang

Intranett: Hvordan komme i gang Intranett: Hvordan komme i gang Innlogging og Min Side. Gå til uit.no/intranett og logg deg på med samme brukernavn og passord som til alt annet på UiT. «Min Side» noen standardmoduler som ikke kan velges

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 23.4.2015 ROR-IKT Rauma kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB...

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1411 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1411 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, vanskelige arbeidsstillinger i skrubbområde Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Marit Rovik Bjerkestrand

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1406 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1406 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, manglende punktavsug på verksted 1314 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 25.04.2016

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur...

... ... ... 4 Firmaopplysninger... ... 6 Aktivere lisens... ... 8 Legge inn logo... ... 9 Kontoinnstillinger og signatur... Brukermanual l for uk.no Brukermanual uk.no 03.07 Innhold Innhold............ 1 1 Brukermanual for uk.no......... 3 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Registrere foretak......... 4 Firmaopplysninger.........

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1405 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1405 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, komfyrer uten punktavsug Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016

Detaljer

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Visma Expense - registrering av reiseregninger Visma Expense - registrering av reiseregninger Norges Golfforbund har innført et elektronisk reiseregningssystem som skal benyttes ved registrering av krav om godtgjørelser (diett - kilometer) eller refusjon

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1413 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1413 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, glatte gulv Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

HVORDAN REGISTRERE DIN KOMPETANSE! Kompetansekartlegging

HVORDAN REGISTRERE DIN KOMPETANSE! Kompetansekartlegging HVORDAN REGISTRERE DIN KOMPETANSE! Kompetansekartlegging KOMPETANSEKARTLEGGING I NFK Våre ansatte er vår viktigste ressurs og det som gjør at vi kan levere gode tjenester hver dag. Fagforeningene og KS

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1408 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1408 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID 2016, rom 1313, kjemikalier uten merking Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 13.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 13.04.2016

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE

BRUKERVEILEDNING. Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE BRUKERVEILEDNING Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE INNHOLD 1. Kom i gang med ITBASE Prosjektweb... 2 2. ITBASE Prosjektweb for Mac/iPad... 2 3. Mapper... 3 3.1. Ny mappe... 3

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert 23.08.2012 1 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR... 4 1.1 Brukeradministrasjon... 4 1.2 Forarbeid i Windows...

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS KLUBBER Administrere konkurranser Steg 3: Arrangere en konkurranse Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS! 1 Innhold Innhold 2 1. Innen konkurransen starter... 3 1.1.

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1235 Enhet DH/SF/MK Frist 03.12.2015. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1235 Enhet DH/SF/MK Frist 03.12.2015. Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune vernerunde bygg 3 Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 18.11.2015 Signe Louise Aasen Til behandling: 19.11.2015 Randi Berge Tiltak besluttet: 19.11.2015 Randi Berge Lukket: Skademelding

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Arbeidsflyt internt til gjennomgang eller godkjenning Versjon/dato for revisjon: 03.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune

[Ingen registreringer] AVVIK OG FORBEDRING. Detaljert Avviksrapport. ID 1420 Enhet RM/ST Frist Virksomhet Møre og Romsdal fylkeskommune ID vernerunde 2016, rom 1313, bygg 6, renhold Status og involverte Status: Dato: Involverte: Registrert: 01.04.2016 Dina Gaupseth Til behandling: 05.04.2016 Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet: 05.04.2016

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Brukerveiledning Salaby Lærerstudio

Brukerveiledning Salaby Lærerstudio Brukerveiledning Salaby Lærerstudio På de neste sidene kan du lese mer om: Oversikt over Lærerstudio Å lage spillelister Å finne igjen spillelister Å sende spillelister Min side Å legge til elever Å sjekke

Detaljer

Brukerveiledning for foresatte i grunnskolen

Brukerveiledning for foresatte i grunnskolen Brukerveiledning for foresatte i grunnskolen 1 Gå til kommunens hjemmeside. http://www.sande-ve.kommune.no - Dette kan gjøres ved å søke på Sande kommune i google, eller ved å skrive kommunens nettstedsadresse

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Prosessmodul ver. 15

B r u k e r h å n d b o k Prosessmodul ver. 15 B r u k e r h å n d b o k Prosessmodul ver. 15 Copyright 2016 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 3 2. Før vi går igang 4 2.1 Viktige elementer

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer

Bruk av testverktøyet i

Bruk av testverktøyet i Bruk av testverktøyet i Versjon 27.06.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimediesenteret NTNU Forfatter Cecilie Aurvoll Introduksjon Testverktøyet i it s:learning er et hjelpemiddel for å gjennomføre tester

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil...

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Innlogging... 2 3 Startsiden... 3 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5 4.1 Tilbake til startsiden... 5 4.2 Profil... 6 4.3 Kalender... 7 4.3 Forespørsler... 8

Detaljer

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden INNHOLDSFORTEGNELSE Grensesnittet «Tilskuddsbehandling og rapportering».... Startsiden for tilskudd.... Status.... Aktive Tilskudd... 5 Registrering av en søknad... 5. Ny søknad/nytt tiltak... 6. Egenskapssøk...

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Veileder for daglig leder

Veileder for daglig leder [Skriv inn tekst] Statens legemiddelverk Veileder for daglig leder Hvordan ta i bruk Legemiddelverkets tjenester i Altinn 10467siwox 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Fordele roller til medarbeidere...

Detaljer

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 Side 1 av 12 Velkommen til en ny skole! IST er den markedsledende leverandøren av IT-løsninger for utdanningssektoren. Vi tilbyr våre kunder en unik

Detaljer

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver

Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Guard Tour System Den grafiske løsningen for dine vaktrunder, brannrunder, HMS runder, inspeksjonsrunder og vedlikeholdsoppgaver Introduksjon. Dokumentasjon av utførte vakt-, kontroll-, og brannrunder

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer