Brukerveiledning for klubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for klubb"

Transkript

1 Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning Brukertilgang i FIKS Brukerstøtte Login i FIKS Se klubbens forespørsler om overgang Opprett forespørsel Behandle forespørsel Saksgang = «Opprettet» Saksgang = «Avventer godkj. fra tidligere klubb» Saksgang = «Avventer gebyr fra ny klubb» Saksgang = «Avventer mangler fra ny klubb» Returnert av saksbehandler NFF Returnert av tidligere klubb pga. uoppgjorte forpliktelser Se godkjente forespørsler Se historikk for en forespørsel Se kvittering for betalt overgangsgebyr Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf:

2 1 Innledning Februar 2012 ble tjenesten «Elektroniske proffoverganger» innført i Fotballens informasjon og kommunikasjonssystem (FIKS) og klubbene har gjennom hele 2012 sesongen hatt mulighet til å utføre proffoverganger elektronisk. Fra og med februar 2013 ble tjenesten utvidet til å gjelde alle typer overganger. Dette innebærer at man nå kan utføre alle spilleroverganger elektronisk i FIKS uten å måtte sende «overgangsskjemaer» rekommandert mellom klubbene. Registrering, aksept vedrørende uoppgjorte forpliktelser og ferdigbehandling av overganger utføres i FIKS. Det er også fra og med februar 2013 kun mulig å betale overgangsgebyr elektronisk i FIKS. Denne brukermanualen beskriver hvordan man behandler «Forespørsel om overgang» hvor ny spillerstatus er «Amatør med kontrakt». 2 Brukertilgang i FIKS Hver enkelt klubb må definere en eller flere «Overgangsansvarlige» som av sin klubb må gis fullmakt til å håndtere klubbens elektroniske overganger i FIKS. Klubbens leder må fylle ut et skjema «Fullmaktliste for elektroniske overganger» som skal sendes inn til NFF før det åpnes for tilgang for forespurte personer. Før fullmaktlister sendes inn til NFF skal klubbene selv, ved klubbens FIKS «Klubbadministrator», opprette FIKSbrukere for forespurte personer. Rettigheter som kan tildeles: Det er to typer skjemaer som kan benyttes: 1. Fullmaktliste elektroniske overganger Amatør uten kontrakt 2. Fullmaktliste elektroniske overganger Alle tilganger Se for mer informasjon. 3 Brukerstøtte Ønsker man mer informasjon om løsningen, har spørsmål eller problemer med å benytte den nye tjenesten så tar man kontakt med NFF på følgende måte: NFF forvaltning: (spørsmål vedr. brukertilgang og behandling av overganger) FIKS-support: (spørsmål relatert til teknisk løsning FIKS) Brukerdokumentasjon: (Elektroniske overganger) Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 2

3 4 Login i FIKS Se «Brukertilgang i FIKS» (ref. side 2) for hvordan man får brukertilgang. Fremgangsmåte 1 Logg inn i FIKS: Oppgi brukernavn og passord. Ta kontakt med kretsen hvis du ikke har et brukernavn. Benytt «Har du glemt passord» linken hvis du har glemt passordet ditt. Klikk på Klubbklienten NB! Bruker må ha rettighet som Overgangsansvarlig for sin klubb (ref side 1) 2 Oppdater dine personopplysninger: Klikk på ditt navn og oppdater dine personalia for å sikre at navn, E-postadresse og telefonnummer er korrekt. NB! Viktig for at overgangsansvarlige i andre klubber skal kunne nå deg og din klubb. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 3

4 5 Se klubbens forespørsler om overgang Dette er hovedmenyen hvor man kan se alle «forespørsler om overgang» hvor din klubb er oppført som NY- eller TIDLIGERE-klubb. Oversikten viser default alle «Pågående» forespørsler, men man kan også velge å se «Utførte» forespørsler. Fremgangsmåte 1. Logg inn i FIKS: Se kapittel 4 «Overgangsansvarlig Amatør med kontrakt» logger seg inn i FIKS 2. Se en oversikt over din klubbs forespørsler: Klikk på Klubb, Spiller, og Forespørsel om overgang for å vise hovedmenyen for elektroniske forespørsler. Hovedmenyen viser alle forespørsler hvor pålogget klubb er oppført som ny eller tidligere klubb. Saksnummer unikt nummer som identifiserer forespørselen Sakstype viser type forespørsel: 1. Amatør u/kontrakt 2. Amatør m/kontrakt 3. Proff NB1! Hvilke sakstyper som er synlig for deg avhenger av hvilke rettigheter som Overgangsansvarlig du har. Saksgang - viser status på forespørsel: 1. Opprettet 2. Avventer godkj. fra tidligere klubb 3. Avventer mangler fra ny klubb 4. Avventer gebyr fra ny klubb 5. Avventer behandling NFF 6. Godkjent 7. Kansellert Forespørsel gjelder er avhengig av valgt sakstype og viser hva forespørsel gjelder: 1. Overgang i Norge 2. Overgang fra nedlagt klubb 3. Utlån i Norge 4. Overgang fra utland NB2! Huk av for Vis også utførte forespørsler hvis man ønsker å se ferdigstilte forespørsler. NB3! Gult flagg betyr at forespørsel venter på å bli behandlet av pålogget «klubb». Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 4

5 6 Opprett forespørsel Det er alltid spillerens nye klubb som skal opprette en «Forespørsel» om overgang i FIKS. Fremgangsmåte 1. Logg inn i FIKS: Logg inn som «Overgangsansvarlig Amatør med kontrakt» i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang. Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 2. Opprett forespørsel om overgang: Klikk på linken Opprett forespørsel om overgang for å registrere en ny forespørsel. 3. Sakstype: Velg Sakstype til å være «Amatør m/kontrakt» NB1! Bruker rettigheter avgjør hvilke sakstyper du kan velge. Se Brukertilgang (ref. 2) NB2! Hold musepekeren over hjelp for å få online 4. Forespørsel gjelder: Velg hva Forespørsel gjelder: Overgang i Norge Overgang mellom to norske klubber Overgang fra nedlagt klubb overgang mellom to norske klubber hvor fra klubb er nedlagt. Utlån i Norge - utlån mellom to norske klubber hvor spiller er under kontrakt Overgang fra utland - overgang og utlån fra utenlandsk klubb til en norsk klubb NB! «Forespørsel gjelder» er avhengig av valgt sakstype Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 5

6 5. Velg spiller: Klikk deg inn på Velg spiller og søk opp aktuell spiller i FIKS. To muligheter: 1. Søk etter spiller ved å oppgi Krets og Klubb. Man kan da velge spiller fra en oversikt over klubbens spillere 2. Søk ette spiller ved å oppgi Fornavn/Etternavn. Det anbefales at man søker opp spiller via klubblister for å sikre at man velger riktig spiller (kan være dublett etc.) NB1 Hvis du finner frem til aktuell spiller så hentes informasjon for spilleren inn i den nye forespørsel. NB2 Hvis du IKKE finner frem til aktuell spiller så må man lukke søkevinduet. HVIS Spiller funnet og hentet inn i forespørsel, gå til punkt 8. Spiller IKKE funnet, fortsett med neste punkt. 6. Uregistrert spiller: Hvis du IKKE finner aktuell spiller i FIKS eller spiller melder overgang fra utland så skal det opprettes en forespørsel for en «Uregistrert spiller». (Overlater til NFF å identifisere / opprette spiller i FIKS) For å opprette forespørsel for uregistrert spiler: 1. Huk av for «Bekrefter at spiller ikke kan søkes opp.» i FIKS. 2. Klikk på knappen Opprett manuelt. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 6

7 7. Oppgi spillerinformasjon: Registrer inn spilleropplysninger for aktuell spiller. Velg Tidligere klubb: Norske klubber skal velges via kikkert Utenlandske klubber registreres med navn. Velg Spillerstatus tidligere klubb Huk av for om spilleren er under kontrakt med tidligere klubb. Hvis spilleren er under kontrakt med tidligere klubb så skal kontraktlengde oppgis. 8. Oppgi Spillerens nasjonalitet: NB1! VIKTIG for å innhente korrekt dokumentasjon for utlandsspillere. Klikk på Opprett forespørsel. Systemet lagrer forespørselen med saksgang «Opprettet» og går videre til visningen «Behandle forespørsel for.. spiller». NB2! Forespørsel er nå synlig for tidligere klubb og NFF via egne oversikter i FIKS. 9. Opprett forespørsel: Klikk på Opprett forespørsel. Systemet lagrer forespørselen med saksgang «Opprettet» og går videre til visningen «Behandle forespørsel for.. spiller». NB2! Forespørsel er nå synlig for tidligere klubb og NFF via egne oversikter i FIKS. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 7

8 7 Behandle forespørsel Det er tre FIKS-aktører involvert i behandling av en forespørsel: 1. Overgangsansvarlig ny klubb 2. Overgangsansvarlig tidligere klubb 3. Saksbehandler NFF En forespørsel om overgang «flyter» mellom disse tre aktørene hvor «Saksgang» til en hver tid indikerer hvilken aktør som forventes å behandle forespørselen. NB! Gult flagg foran «Sakstype» betyr at forespørsel venter på å bli behandlet av pålogget «klubb». 7.1 Saksgang = «Opprettet» Behandles alltid av spillerens nye klubb. Fremgangsmåte 1. Log inn: Logg inn som «Overgangsansvarlig Amatør med kontrakt» i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang. Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 Velg forespørsel som har «Saksgang» = «Opprettet» 2. Kontraktlengde: Oppgi kontraktlengde for spillerkontrakt med ny klubb. 3. Personopplysninger: Rediger personopplysninger sammen med spiller slik at disse gjenspeiler korrekte data. NB! Kun for registrert spiller. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 8

9 4. Spillerens forpliktelser - tidligere klubb: Besvar om spilleren har uoppgjorte forpliktelser hos tidligere klubb. HVIS «Forespørsel gjelder» IKKE er satt til «Overgang i Norge», gå til punkt 12. «Forespørsel gjelder» er satt til «Overgang i Norge», fortsett med punkt 11. Fire muligheter: 1. Du kan velge å sende forespørsel elektronisk til tidligere klubb slik at de kan besvare spørsmålet selv direkte i FIKS. Hvis forespørsel ikke besvares innen 8 dager blir denne behandlet videre som om tidligere klubb har bekreftet «oppfylt». Krever ingen opplastede dokumenter. 2. Du har allerede mottatt bekreftelse fra tidligere klubb som viser at spillerens forpliktelser er «oppfylt». Forespørselen går da direkte til en saksbehandler hos NFF. Krever at bekreftelsen blir lastet opp som et dokument innunder forespørselen. 3. Du har allerede mottatt bekreftelse fra tidligere klubb som viser at spillerens forpliktelser er «ikke oppfylt». Forespørselen går da direkte til en saksbehandler hos NFF. Krever at bekreftelsen blir lastet opp som et dokument innunder forespørselen. 4. Du har sent rekommandert forespørsel om overgang til tidligere klubb (tidligere skjema DEL-3) og ikke fått svar innen 8 dager. Forespørselen går da direkte til en saksbehandler hos NFF. Krever at kvittering for rekommandert forsendelse blir lastet opp som et dokument innunder forespørselen. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 9

10 5. Spillerens nasjonalitet: Sjekk at spillerens nasjonalitet er riktig. 6. Bekrefte spillers samtykke: Du må bekrefte at spiller/foresatt samtykker i spillerovergangen. 1. Klikk på linken «Samtykkeskjema» 2. Fyll ut skjemaet sammen med spiller/foresatt 3. Få skjemaet signert av spiller/foresatt 4. Scann inn dokumentet 5. Dokumentet skal lastes opp innunder forespørselen (se punkt 15) 7. Kommentarfelt: Klikk på linken Kommentarer (?) for å vise dialogfelt. Her kan man legge til en kommentar til forespørselen. NB! Sjekk alltid dialogfeltet for kommentarer. 8. Laste opp dokumenter: Klikk på linken Dokumenter (?) for å vise skjermbildet for opplasting av vedlegg. Det er tre dokument kategorier: 1. Obligatoriske dokumenter 2. Valgfrie dokumenter 3. NFF saksdokumenter Dokumenter innunder kategori 1 og 2 lastes opp av NY klubb og dokumenter innunder kategori 3 opprettes av NFF For å laste opp et dokument: 1. «Velg dokumenttype» 2. «Bla gjennom» for a finne ønsket fil 3. «Last opp» filen NB! Alle dokumenter må være i formatet PDF! Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 10

11 9. Saksdokumenter: HVIS «Forespørsel gjelder» IKKE er satt til «Overgang i Norge, gå til punkt 17 HVIS «Overgang i Norge»: Alltid vedlegges: Samtykke fra spiller/foresatt Spillerkontrakt ny klubb Betinget: «Bekreftelse oppfylte forpliktelser» - kun hvis huket av for at forpliktelser er oppfylt eller ikke oppfylt «Kvittering forsendelse til tidligere klubb» kun hvis huket av for at tidligere klubb IKKE har svart på henvendelse om spillerens forpliktelser innen 8 dager. «Terminering» kun hvis spiller har en pågående spillerkontrakt med tidligere klubb. «Kopi av pass» kun hvis huket av for annen nasjonalitet enn Norge. «Oppholds/arbeidstillatelse» kun hvis nasjonalitet utenfor EU og denne foreligger (evt. ettersendes) «Avtale mellom klubbene» - kun hvis en overgangsavtale foreligger. Valgfrie dokumenter: Alle saksdokumenter skal vedlegges en forespørsel. Saksdokumenter som ikke er definert innunder kategorien «Obligatoriske dokumenter» skal lastes opp som «Valgfritt dokument» NB! Tidligere klubb har tilgang til følgende obligatoriske saksdokumenter: Samtykke fra spiller/foresatt Bekreftelse oppfylte forpliktelser Terminering Overgangsavtale Tidligere klubb har ikke tilgang til dokumenter innunder kategoriene Valgfrie-/NFF-dokumenter. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 11

12 10. Saksdokumenter: HVIS «Forespørsel gjelder» IKKE er satt til «Utlån i Norge, gå til punkt 18 HVIS «Utlån i Norge»: Alltid vedlegges: Samtykke fra spiller/foresatt Spillerkontrakt ny klubb Betinget: «Kopi av pass» kun hvis huket av for annen nasjonalitet enn Norge. «Oppholds/arbeidstillatelse» kun hvis nasjonalitet utenfor EU og denne foreligger (evt. ettersendes) «Avtale mellom klubbene» - kun hvis en overgangsavtale foreligger. Valgfrie dokumenter: Alle saksdokumenter skal vedlegges en forespørsel. Saksdokumenter som ikke er definert innunder kategorien «Obligatoriske dokumenter» skal lastes opp som «Valgfritt dokument» NB! Tidligere klubb har tilgang til følgende obligatoriske saksdokumenter: Samtykke fra spiller/foresatt Bekreftelse oppfylte forpliktelser Terminering Overgangsavtale Tidligere klubb har ikke tilgang til dokumenter innunder kategoriene Valgfrie-/NFF-dokumenter. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 12

13 11. Saksdokumenter HVIS «Forespørsel gjelder» IKKE er satt til «Overgang fra utland, gå til punkt 19. HVIS «Overgang fra utland»: Alltid vedlegges: Samtykke fra spiller/foresatt Spillerkontrakt ny klubb Betinget: «Kopi av pass» kun hvis huket av for annen nasjonalitet enn Norge. «Oppholds/arbeidstillatelse» kun hvis nasjonalitet utenfor EU og denne foreligger (evt. ettersendes) «Avtale mellom klubbene» - kun hvis en overgangsavtale foreligger. Valgfrie dokumenter: Alle saksdokumenter skal vedlegges en forespørsel. Saksdokumenter som ikke er definert innunder kategorien «Obligatoriske dokumenter» skal lastes opp som «Valgfritt dokument» NB! Tidligere klubb har tilgang til følgende obligatoriske saksdokumenter: Samtykke fra spiller/foresatt Bekreftelse oppfylte forpliktelser Terminering Overgangsavtale Tidligere klubb har ikke tilgang til dokumenter innunder kategoriene Valgfrie-/NFF-dokumenter. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 13

14 12. Saksdokumenter: HVIS «Forespørsel gjelder» IKKE er satt til «Overgang fra nedlagt klubb, gå til punkt 20. HVIS «Overgang fra nedlagt klubb»: Alltid vedlegges: Samtykke fra spiller/foresatt Spillerkontrakt ny klubb Betinget: «Kopi av pass» kun hvis huket av for annen nasjonalitet enn Norge. «Oppholds/arbeidstillatelse» kun hvis nasjonalitet utenfor EU og denne foreligger (evt. ettersendes) «Avtale mellom klubbene» - kun hvis en overgangsavtale foreligger. Valgfrie dokumenter: Alle saksdokumenter skal vedlegges en forespørsel. Saksdokumenter som ikke er definert innunder kategorien «Obligatoriske dokumenter» skal lastes opp som «Valgfritt dokument» NB! Tidligere klubb har tilgang til følgende obligatoriske saksdokumenter: Samtykke fra spiller/foresatt Bekreftelse oppfylte forpliktelser Terminering Overgangsavtale Tidligere klubb har ikke tilgang til dokumenter innunder kategoriene Valgfrie-/NFF-dokumenter. 13. Kanseller forespørsel: Det er mulig å kansellere en forespørsel ved å klikke på «Kanseller forespørsel». Kan gjøres helt frem til forespørselen er sendt videre til NFF. Evt. hvis forespørsel har blitt returnert fra NFF tilbake til klubb. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 14

15 14 Send forespørsel: Hvis alle spørsmål er besvart og all saksdokumentasjon er vedlagt, så klikker man på knappen Send forespørsel. Hva skjer? Systemet validerer input data og gir en feilmelding hvis det er feil på data eller hvis det mangler obligatoriske dokumenter. HVIS inputdata valideres OK så sjekkes forespørselen opp i mot ett sett med «avviksregler». Hvor sendes forespørselen? 1. HVIS avvik funnet, så sendes forespørselen til en saksbehandler hos NFF for å få disse rettet. Forespørsel vil, etter behandling hos NFF, bli sendt tilbake til klubben for å få «Forespørsel fullført». Ny saksgang - «Avventer behandling NFF» 2. HVIS «Overgang i Norge», ingen avvik og det er huket av for «forespørsel sendes tidligere klubb elektronisk», så sendes forespørsel til tidligere klubb for godkjenning. Ny saksgang - «Avventer godkj. Tidligere klubb» 3. HVIS «Overgang i Norge», ingen avvik og det er huket av for «oppfylt», «ikke oppfylt» eller «ikke besvart innen 8 dager», så sendes forespørsel til en saksbehandler NFF for å fullføres. Du blir bedt om å betale «Overgangsgebyr» online først!. Ny saksgang - «Avventer behandling NFF» 4. HVIS «Overgang fra nedlagt klubb» og ingen avvik, så sendes forespørsel til en saksbehandler NFF for å fullføres. Ikke «Overgangsgebyr» for denne type saker. Ny saksgang - «Avventer behandling NFF» 5. HVIS «Utlån i Norge» eller «Overgang fra utland» og ingen avvik, så sendes forespørsel til en saksbehandler NFF for å fullføres. Du blir bedt om å betale «Overgangsgebyr» online først!. Ny saksgang - «Avventer behandling NFF» Bruker må bekrefte at forespørsel skal sendes til NFF for behandling. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 15

16 15. Mailvarsling: Klubbene mottar mail fra systemet som varsler om at en forespørsel avventer behandling fra overgangsansvarlig i klubben. Mottagere: Hovedmailadresse klubb Alle overgangsansvarlige med rettighet som tilsvarer «Sakstype» på forespørsel 7.2 Saksgang = «Avventer godkj. fra tidligere klubb» Behandles alltid av spillerens tidligere klubb. Fremgangsmåte 1. Mailvarsling: Spillerens tidligere klubb mottar mail som varsel om at forespørsel avventer behandling. Mottagere: Hovedmailadresse klubb Alle overgangsansvarlige med rettighet som tilsvarer «Sakstype» på forespørsel 2. Login i FIKS: Login i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 Velg forespørsel som ligger med «Saksgang» = «Avventer godkj. fra tidligere klubb» Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 16

17 3. Svar på forespørsel: Besvar om spilleren har uoppgjorte forpliktelser mot din klubb. To muligheter: 1. GODKJENN forespørsel - Spillerens forpliktelser er oppfylt Ny saksgang - «Avventer gebyr fra ny klubb» 2. AVVIS forespørsel Spillerens forpliktelser er ikke oppfylt Du må tydelig spesifisere årsak(er) for hvorfor forespørsel blir avvist. Ny saksgang - «Avventer mangler fra ny klubb» 4. Mailvarsling: Spillerens nye klubb mottar mail fra systemet som varsel om at en forespørsel avventer behandling fra overgangsansvarlig i klubben. Mottagere: Hovedmailadresse klubb Alle overgangsansvarlige med rettighet som tilsvarer «Sakstype» på forespørsel Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 17

18 7.3 Saksgang = «Avventer gebyr fra ny klubb» Behandles alltid av spillerens nye klubb. Fremgangsmåte 1. Mailvarsling: Spillerens nye klubb mottar mail som varsel om at forespørsel avventer behandling. Mottagere: Hovedmailadresse klubb Alle overgangsansvarlige med rettighet som tilsvarer «Sakstype» på forespørsel 2. Login i FIKS: Login i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 Velg forespørsel som ligger med «Saksgang» = «Avventer gebyr fra ny klubb» 3. Fullfør forespørsel: Når du har kommet hit er forespørsel enten godkjent av tidligere klubb eller indirekte godkjent pga. at 8 dagers frist for besvarelse har utløpt. Dvs. spilleren har ingen uoppgjorte forpliktelser overfor sin tidligere klubb Klikk på «Fullfør forespørsel» for å gå videre til betaling. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 18

19 4. Betale overgangsgebyr: Systemet styrer deg innom elektronisk betaling før forespørsel blir sendt til en saksbehandler hos NFF for videre behandling. Du kan velge å avbryte og gå tilbake til oversikten. Systemet bestemmer størrelsen på overgangsgebyret og opplyser brukeren om dette. Vi benytter en PayEx-løsning med mulighet for å betale med Kredittkort eller Direktebank / BankAxess Følg skjermbilder for å fullføre betalingen. Når betalingen er fullført kommer du tilbake til en «landingsside» som viser status på betalingen og videre behandling av forespørselen. Forespørsel med «Sakstype» Amatør med kontrakt blir ALLTID sendt til en saksbehandler hos NFF for ferdigbehandling. Spiller er IKKE overført til ny klubb selv om «overgangsgebyret» er betalt. Følg med på fanen «Pågående overganger» for å se status på «Overgangen» Ny saksgang - «Avventer behandling NFF» Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 19

20 7.4 Saksgang = «Avventer mangler fra ny klubb» Behandles alltid av spillerens nye klubb Returnert av saksbehandler NFF Saksbehandler NFF har returnert innsendt forespørsel og spesifisert årsak innunder kommentarfeltet. Fremgangsmåte 1. Mailvarsling: Spillerens nye klubb mottar mail som varsel om at forespørsel avventer behandling. Mottagere: Hovedmailadresse klubb Alle overgangsansvarlige med rettighet som tilsvarer «Sakstype» på forespørsel 2. Login i FIKS: Login i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 Velg forespørsel som ligger med «Saksgang» = «Avventer mangler fra ny klubb» 3. Besvare mangler. Sjekk kommentarer for å få oversikt over manglene. Korriger forespørsel iht. kommentarer fra saksbehandler NFF. Legg ALLTID inn en kommentar som forklarer til saksbehandler NFF hvordan saken har blitt løst. Ny saksgang - «Avventer behandling NFF» Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 20

21 7.4.2 Returnert av tidligere klubb pga. uoppgjorte forpliktelser Tidligere klubb har avvist forespørsel om overgang og har spesifisert årsak for avslaget. Fremgangsmåte 1. Mailvarsling: Spillerens nye klubb mottar mail som varsel om at forespørsel avventer behandling. Mottagere: Hovedmailadresse klubb Alle overgangsansvarlige med rettighet som tilsvarer «Sakstype» på forespørsel 2. Login i FIKS: Login i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 Velg forespørsel som ligger med «Saksgang» = «Avventer mangler fra ny klubb» 3. Besvare mangler. Sjekk følgende for å få en oversikt over manglene: 1. Kommentarfeltet 2. Feltene for uoppgjorte forpliktelser To muligheter for videre behandling: 1. Spiller betaler/løser sine uoppgjorte forpliktelser og dokumentasjon lastes opp som vedlegg til forespørselen («Valgfritt dokument»). 2. Spiller er ikke enig med tidligere klubb og forespørselen må sendes til en saksbehandler NFF for å løse «tvist». Legg ALLTID inn en kommentar og last opp dokumentasjon som til sammen forklarer til saksbehandler NFF hvordan saken har blitt løst. Forespørsel som har hatt mangler blir ALLTID sendt til en saksbehandler når man klikker på «Send forespørsel» Ny saksgang - «Avventer behandling NFF» Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 21

22 8 Se godkjente forespørsler Ny klubb mottar en mail når forespørsel er ferdigbehandlet av NFF og satt til «Godkjent». Fremgangsmåte 1. Mailvarsling: Spillerens nye klubb mottar mail fra NFF som varsel om at forespørsel er ferdigbehandlet. Mottagere: Hovedmailadresse klubb Alle overgangsansvarlige med rettighet som tilsvarer «Sakstype» på forespørsel 2. Login i FIKS: Login i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 Velg forespørsel som ligger med «Saksgang» = «Godkjent» 3. Hent opp en Godkjent forespørsel: Huk av for «Vis også utførte forespørsler» Finn frem ønsket forespørsel Klikk på Saksnummer 4. Se spilletillatelse: Det er mulig å se NFF-dokumenter innunder hver enkelt forespørsel. Finn frem ønsket forespørsel, klikk på Dokumenter og sjekk NFF saksdokumenter. Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 22

23 9 Se historikk for en forespørsel Alle endringer på en forespørsel logges og vises innunder hver enkelt forespørsel. Fremgangsmåte 1. Login i FIKS: Login i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 Velg forespørsel som du ønsker å se historikk for. Gjelder alle statuser for «Saksgang» 2. Historikk. Klikk på Historikk header 10 Se kvittering for betalt overgangsgebyr Betalingsinformasjon lagres innunder hver enkelt forespørsel. Fremgangsmåte 1. Login i FIKS: Login i FIKS og finn frem oversikten over din klubbs «forespørsler» om overgang Login se kapittel 4 Oversikt forespørsler se kapittel 5 Velg forespørsel som du ønsker å se betalingsinformasjon for. Gjelder alle statuser for «Saksgang» 2. Kvittering overgangsgebyr. Klikk på kvittering overgangsgebyr(?) header Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: Side 23

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Elektroniske proffoverganger. Tippeligaen / Adeccoligaen

Elektroniske proffoverganger. Tippeligaen / Adeccoligaen Elektroniske proffoverganger Tippeligaen / Adeccoligaen Hvem er jeg? Bjørn Knudsen Produkteier av Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) Håndterer support, endringshåndtering og nyutvikling

Detaljer

Spillerregistrering i FIKS

Spillerregistrering i FIKS Spillerregistrering i FIKS Lisensregistrering ble 1. mars 2010 flyttet fra Verktøykassen i Klubben Online (KO) til Fotballens Informasjon og Kommunikasjonssystem (FIKS). Hva betyr dette systemmessig? Linken

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner Elektronisk kamprapport - FIKS V2,0 Brukermanual Oddsenligaen / 1.div Kvinner Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold... 5 3 Tilgang

Detaljer

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Elektronisk kamprapport Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Velkommen Hvem er vi? Johan Sjøberg Prosjektansvarlig Elektroniske Kamprapporter Bjørn Knudsen - Produktansvarlig FIKS Hovedmål denne dagen:

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger Innholdsfortegnelse Introduction Dashbord Din profil Endre personalia, passord og bilde Meldingssenter Hvordan dokumentere Dokumentere via læreplanen Dokumentere via dokumentasjonsliste Aktiviteter Gjennomføring

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Forsikringsadministrasjon i FIKS

Forsikringsadministrasjon i FIKS Forsikringsadministrasjon i FIKS Lisensregistrering ble 1. mars 2010 flyttet fra Verktøykassen i Klubben Online (KO) til Fotballens Informasjon og Kommunikasjonssystem (FIKS). Hva betyr dette systemmessig?

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Table of Contents. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger

Table of Contents. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger Table of Contents 1. Introduction 2. Dashbord 3. Din profil i. Endre personalia, passord og bilde ii. Meldingssenter 4. Hvordan dokumentere i. Dokumentere via læreplanen ii. Dokumentere via dokumentasjonsliste

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

FIKS - Overgang og forsikring

FIKS - Overgang og forsikring FIKS - Overgang og forsikring Agenda Gjennomgang NY funksjonalitet Vise NY funksjonalitet Kjøre noen LIVE overganger Side 2 Viktige basisendringer! Introduserer en ny brukerprofil for kretsklienten Spilleradministrator

Detaljer

Brukerveiledning IFS8

Brukerveiledning IFS8 Håndtere leverandørforespørsel B2B - IFS 8 Side 1 av 7 Denne brukerveiledningen forklarer hvordan håndtere leverandørforespørsel fra EB Nett for våre tilknyttede entreprenører. Logg på https://touchapp8.eb.no/b2b

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

TESTVEILEDNING. PAPIRFLY Fotoweb. EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar. DATO: April, 2013

TESTVEILEDNING. PAPIRFLY Fotoweb. EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar. DATO: April, 2013 TESTVEILEDNING PAPIRFLY Fotoweb TIL: FRA: EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar DATO: April, 2013 Papirfly AS Havnegata 15, 4316 Sandnes +47 930 44 444 www.papirfly.no

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning. Mars 2014

Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning. Mars 2014 Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 4 Ny sak... 5 Forklaring til feltene... 6 Ny melding i opprettet sak... 7 Avslutning av sak... 7 Dine Saker...

Detaljer

Hvordan levere tilbud til Universitetet i Bergen elektronisk levering

Hvordan levere tilbud til Universitetet i Bergen elektronisk levering Hvordan levere tilbud til Universitetet i Bergen elektronisk levering Kontor for innkjøp, UiB, desember 2014 Universitetet i Bergen (UiB) er gått over til elektronisk innlevering av tilbud. Beskrivelsen

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Lagpåmelding via Klubbklienten

Lagpåmelding via Klubbklienten Lagpåmelding via Klubbklienten Både Klubbruker og Klubbadministrator kan utføre lagpåmelding via klubbklienten (kun sistnevnte kan godkjenne en påmelding). All påmelding av en Klubbruker får bare påmeldingsstatus

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 23.4.2015 ROR-IKT Rauma kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB...

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Innhold Bruk og registrering... 2 Jaktkort velg type... 3 Jaktkort bestilling... 3 Jaktkort PayPal... 4 Jaktterreng beskrivelse av funksjonalitet... 5 Jaktterreng

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Elektronisk kamprapport. Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort

Elektronisk kamprapport. Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort Elektronisk kamprapport Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort Brukerveiledning Elektronisk Kamprapport Hvert lag i klubben bør ha en egen kontaktperson / lagleder med egen tilgang

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

Elektronisk kamprapport - FIKS. V2,1 Brukermanual. Tippeligaen, Toppserien og 1. div

Elektronisk kamprapport - FIKS. V2,1 Brukermanual. Tippeligaen, Toppserien og 1. div Elektronisk kamprapport - FIKS V2,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og 1. div Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

FIKS Brukermanual klubbklienten V4.0

FIKS Brukermanual klubbklienten V4.0 FIKS Brukermanual klubbklienten V4.0 Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Pålogging... 6 2.1 Logg inn... 6 2.2 Glemt brukernavn eller passord?...

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Mystery Shopping. på mobilen. Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS.

Mystery Shopping. på mobilen. Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS. Mystery Shopping på mobilen Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS. Bruksanvisning Dette er en veiledning for registrering av mystery shopping resultater via

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014

Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014 Sunnmøre Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund sunnmore.fotball@fotball.no www.fotball.no/sunnmore Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014 Sunnmøre

Detaljer

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen 14. oktober 2008 Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen Innhold Pålogging/passord administrasjon...3 Pålogging...3 Endre passord...3 Endre personinformasjon...4 Språkinnstillinger i

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Bildeinnlevering NSFF. En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb

Bildeinnlevering NSFF. En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb Bildeinnlevering NSFF En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb Innhold: Forberedelser 3 Innlogging 4 Oversikt 9 Velg konkurranse 12 Registrer titler 15 Last bilder 20 Gjøre endringer 27 Papirbilder

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS

BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS BRUKERMANUAL FOR BRUKER- ADMINISTRERING I FIKS For å komme til den gamle delen av Fiks dere kjenner. Trykk på Start klubbklienten For å komme tilbake trykk Min Fiks 1 For å administrere brukere trykk på

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag)

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) 1. Kontaktperson/lagleder må få tilgang til FIKS som klubbruker. 2. Spillerne må registreres i klubbens spillerregister i FIKS.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) Versjon 1.0

BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) Versjon 1.0 BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) for KLUBB Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse STIKKORDSREGISTER / OVERSIKT OVER FUNKSJONER... 3 Kom i gang!... 4 ADMINISTRERE FUNKSJONER OG VERV... 5 Avslutte funksjoner...

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Påmeldingssystemet FolkOrg

Påmeldingssystemet FolkOrg Brukermanual Påmeldingssystemet FolkOrg tevling.folkorg.no Sist oppdatert 13. april 2016 Innholdsfortegnelse Introduksjon til påmeldingssystemet til FolkOrg 3 Velg konkurranse og klasse 4 Melde på en ny

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10 Innlogging CV Brukerdokumentasjon Side 1 av 10 INNHOLD Helsedirektoratets turnusordning for leger... 3 Søknadsportal for turnusstillinger... 3 Søke turnusstilling... 4 CV registrering... 4 Hva er WebCruiter-

Detaljer

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE Generell informasjon Sortland kommune har tatt i bruk Visma HRM som gir en oversikt over ansattes kompetanse. Det betyr at systemet kjenner

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Brukerveiledning til SBS

Brukerveiledning til SBS Innledning 1 Brukerveiledning til SBS Innledning Fra og med i år vil innehavere ha mulighet til å vedlikeholde sine egne grunndata om siidaandelen og i tillegg følge sine saker elektronisk ved å logge

Detaljer

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 Side 1 av 12 Velkommen til en ny skole! IST er den markedsledende leverandøren av IT-løsninger for utdanningssektoren. Vi tilbyr våre kunder en unik

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Dublettsammenslåing. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.

Dublettsammenslåing. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox. Dublettsammenslåing I funksjonen dublettsammenslåing kan klubben selv finne ut om et medlem ligger registrert med flere profiler i GolfBox, for så å slå disse sammen til en profil. For å få tilgang til

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE VISMA.NET EXPENSE BRUKERVEILEDNING. Anita Nodland 19.04.2016

NORD-AURDAL KOMMUNE VISMA.NET EXPENSE BRUKERVEILEDNING. Anita Nodland 19.04.2016 NORD-AURDAL KOMMUNE VISMA.NET EXPENSE BRUKERVEILEDNING Anita Nodland 19.04.2016 [Skriv inn sammendrag av dokumentet her. Sammendraget er vanligvis et kort sammendrag av innholdet i dokumentet. Skriv inn

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

Brukerhåndbok for esøknad

Brukerhåndbok for esøknad HB 9.C.25 Brukerhåndbok for esøknad Behandling av esøknader i bostøttesystemet Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Nytt i esøknad 4 3. Administrasjon

Detaljer

SANDVED TURN Tilsluttet:

SANDVED TURN Tilsluttet: Barnas Turnfestival 2016 Her kommer invitasjonen til Barnas Turnfestival! I år vil vi ha med DEG også!!! Dette blir en turnfest vi alle sent vil glemme Invitasjonen gjelder alle partier med gymnaster i

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 27.1.2016 Tidsbegrensede arbeidsavtaler Alle underskrevne arbeidsavtaler SKAL inn i ESA. De som ikke har tilgang til ESA skal sende arbeidsavtalene til

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer