Brukerveiledning. for sensor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. for sensor"

Transkript

1 Brukerveiledning for sensor 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve Før eksamen- vurderingsinnstillinger Enkel- eller Flersensur Plagiatkontroll Karakterskala Terskelverdier Sensorveileding Navigasjon Brødsmulesti Navigering mellom oppgavebesvarelser Navigasjonslinjen Notater og annotering Notater Offline annotering Plagiatkontroll Hjemmeeksamen og filopplasting Vurderingsprotokoll Alle karakterer Se tidligere vurderinger Hovedansvarlig og tilgang til sensur Velg eksamen Informasjonsside Kandidatliste - Din vurdering Kandidatens besvarelse - Din vurdering Sette hovedkarakter Blank besvarelse Vurdering av oppgaver - Din vurdering Besvarelsen Oppgaven Annotering Plagiatkontroll 2

3 Innledning Sensorrollen i Inspera assessment har tilgang til sensurvektøyet Vurdering i Inspera Assessment. For å kunne sensurere en prøve må du ha fått en brukerkonto og tildelt rolle som Sensor. For hver eksamen du skal sensurere, vil Hovedansvarlig invitere deg inn som bidragsyter til prøven. Denne veiledningen gir en gjennomgang fra sensor får brukerkonto til sensor har sensurert og lastet ned protokoll. Hjelp-funksjonen i Inspera Assessment kan benyttes for kontekstbasert hjelp når du sensurerer. Endre profil Du kan når som helst endre fornavn, etternavn, e-post og passord i brukerprofilen din. Det er imidlertid IKKE mulig å endre brukernavnet. For å endre brukerprofilen din, klikker du på Klikk deretter på Brukerprofil. - knappen til høyre for navnet ditt i oppgavelinjen. 3

4 Når du er ferdig med å gjøre endringer i brukerprofilen din, klikker du på Lagre profil -knappen for å lagre endringene. 4

5 Hjelp Du kan når som helst klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre og få en beskrivelse av funksjonalitet knyttet til der du står: 5

6 Sensur Sensur foregår i modulen Vurdering som du har tilgang til med rollen som sensor. Sensorene for en eksamen kan enten settes opp av de som setter opp prøven, direkte i Inspera Assessment, eller de kan importeres fra FEIDE. Dersom man setter opp sensorer direkte i Inspera Assessment, har man ikke mulighet til å sette opp sensur-kommisjoner for prøven. Det vil si at ALLE sensorene som settes opp har tilgang til ALLE besvarelsene på prøven. Når man sensurerer, må ALLE sensorer på prøven sette den samme karakteren på alle kandidater for at sensuren skal kunne ferdigstilles. Det vil si at i tilfeller hvor man har flere sensorer på en prøve, og disse er satt opp i Inspera Assessment, slik at man ikke har sensurkommisjoner, må alle sensorene sette samme karakter på alle kandidater. I tilfeller hvor man importerer sensur-kommisjoner fra FEIDE, hvor man har delt besvarelsene på forskjellige komisjoner, må alle sensorene sette samme karakter på alle kandidater i sin bunke. Arbeidsflyt for sensor Arbeidsflyten i sensureringen visualiseres i følgende modell: Er det flere sensorer i en kommisjon, er det viktig å legge merke til at alle sensorer må fullføre Din vurdering (ved å godkjenne sine karakterer) før de går videre til Felles vurdering, som er en felles prosess der sensormøte er en naturlig del. Etter at alle sensorene i kommisjonen har blitt enige om endelig karakter kan de godkjenne disse, karakterene blir da låst og vurderingsprotokoll blir tilgjengelig for nedlasting. Invitasjon Hovedansvarlig for en eksamen inviterer sensorer til den enkelte eksamen, enten via Inspera Assessment eller gjennom å opprette sensorkommisjon i FS. 6

7 Når sensor logger inn, vil alle eksamener som sensor er invitert til vises i en oversikt, og sensor velger den aktuelle eksamenen. Informasjon Informasjonsside med detaljer for eksamenen er utgangspunktet for å gå videre i prossessen. Velg "vurder kandidater" for å starte sensur. Din vurdering Sensor jobber i tre nivåer. Oversikt: Gir en oversikt over alle kandidater og karakter når dette er satt. Kandidat: En oversikt over hele besvarelsen til kandidaten, med mulighet for å navigere mellom oppgaver og kandidater. Oppgave: Visning av manuelt vurderte oppgaver. Navigering mellom nivåene gjøres i brødsmulestien øverst på siden eller ved å navigere i nettleseren. Det er mulig å navigere mellom oppgaver og kandidater i menyen nederst på siden. Ulike filtre er tilgjengelig for å strukturere gjennomgangen. Når sensor har sensurert alle besvarelsene og anser seg ferdig, godkjenner sensor karakterene og "felles vurdering" starter. Felles vurdering Sensorene jobber seg gjennom kandidatene på samme måte som i "Din vurdering". Når sensorene er enige om karakterene, kan endelige karakterer godkjennes og vurderingsprotokoll skrives ut for signering. 7

8 Startside for vurdering Begrepet Vurdering i Inspera Assessment omfatter både automatisk og manuell vurdering. I verktøyet Vurdering kan manuell vurdering starte umiddelbart etter at en besvarelse har blitt levert, selv om prøven fremdeles pågår. Verktøyet Vurdering benyttes til: Manuell vurdering av skriftlige oppgaver (Langsvar, filopplasting og programmering) Fordeling av karakterer basert på en total poengsum per kandidat. Lagring av resultater Tabellen viser prøver som er klare til å vurderes eller har blitt vurdert: Tittel - Hva heter prøven? Status - Har prøven startet? Er den avsluttet? Sist endret - Når ble prøven redigert sist? Av - Hvem redigerte prøven sist? Like over tabellen finner man filtre for tabellens innhold: Forfatter - Hvem opprettet prøven? 8

9 Status - Er vurdering av prøven komplett? Vurdér en prøve Tabell viser kun prøver sensor har tilgang til. For å vurdere en prøve, velg en prøve i tabellen med status Startet eller Avsluttet. Før eksamen- vurderingsinnstillinger Før eksamen blir avholdt er det en del innstillinger man må sette som har innvirkninger på vurderingsprosessen. Alle disse innstillingene gjøres fra Prøver. Enkel- eller Flersensur For FS-prøver vil sensorer bli overført og lagt til automatisk. For andre prøver legger man til sensorer i bidragsytermenyen øverst til høyre. Hvis man legger til to eller flere sensorer vil det automatisk bli flersensur og alle sensorene må sensurere alle kandidatene (gjelder ikke FS-prøver). Plagiatkontroll Hvis man har lisens for plagiatkontroll har man mulighet til å forhåndsbestille rapporter for plagiatkontroll på alle oppgaver som støtter dette. 9

10 Karakterskala Før eksamen velger man ønsket karakterskala, f.eks. A-F eller Bestått/Ikke bestått. Synkroniseres prøven fra FS, vil karakterskalaen bli overført automatisk. Terskelverdier Velger man å bruke poeng på oppgavene, må man definere terskelverdier som er poenggrensene for de forskjellige karakterene. Disse kan også justeres etter at eksamen er avholdt. 10

11 11

12 Sensorveileding Sensorveiledning kan lastes opp av hovedansvarlig i Vurderinsinnstillinger (Guide for graders i dette skjermbildet som er på engelsk) 12

13 Navigasjon Brødsmulesti Øverst i vurdering vises det alltid en brødsmulesti som brukes for å navigere. I eksempelet under vil man ved å klikke på de forskjellige tekstene navigere på følgende måte: EKSEMPELPRØVE - Navigerer til informasjonssiden for prøven. KANDIDATER - Navigerer til kandidatlisten. KANDIDAT2 - Navigerer til resultatsiden for kandidat 2. OPPGAVE Navigerer til besvarelse på oppgave 6 for kandidat 2. Ikonet øverst til venstre i skjermbildet - Avslutter vurdering av prøven og vender tilbake til listen over alle prøver. Navigering mellom oppgavebesvarelser Det er ikke nødvendig å navigere tilbake til kandidatlisten for å åpne en ny besvarelse. Sensor kan navigere direkte til neste kandidat eller neste oppgave. Sensor kan også velge å skjule alle kandidater eller oppgaver som allerede er vurdert. Navigasjonen vil ta hensyn til at disse er skjult og hoppe over disse. Dette betyr at sensor på en naturlig måte kan jobbe seg gjennom oppgaver og kandidater til listen over gjenstående arbeid er tom. 13

14 Navigasjonslinjen Navigasjonslinjen viser alle oppgavene i besvarelsen, eventuelt bare de som ikke er vurdert, hvis sensor har valgt dette. De oppgavene som er markert med et lyn har blitt automatisk rettet. De oppgavene som er markert med en sort prikk er oppgaver sensor må poeng- eller karaktersette. Etter hvert som sensor jobber seg gjennom oppgavene som skal vurderes, blir de sorte prikkene for gjenstående oppgaver til vurdering endret til grønne haker. Kandidater som har fått besvarelsen sin vurdert markeres med en blå figur. Kandidater som ikke er ferdig rettet vises som sorte. I menyen for å navigere mellom kandidater brukes samme markering. Menyen åpnes ved å klikke på symbolet for kandidat. Da vil sensor få opp en liste over alle kandidatene på prøven. Sensor kan da velge å navigere direkte til en kandidats besvarelse. Notater og annotering Notater Sensor kan gjøre notater på hele besvarelsen eller på hver enkelt oppgave. Disse er private for sensor. Notatfeltet er plassert til høyre i skjermbildet. 14

15 På kandidatens besvarelse vil det også være mulig å gjøre notater. I tillegg vil det vises en samlet oversikt over sensors siste kommentarer på oppgavenivå. 15

16 Offline annotering Hvis sensor ønsker å knytte kommentarer til avsnitt, setninger eller ord i kandidatens svar, kan det gjøres i fanen Annotering. Filopplastings oppgaver kan f.eks. lastes ned som PDF eller Word (samme fil og format som kandidaten leverte). Denne filen kan sensor så annotere lokalt på sin egen PC. Sensor vil da bruker kommentarfunksjonalitet i Adobe Reader(PDF) eller Word. Sensor kan så laste den kommenterte filen opp igjen. Den annoterte besvarelsen vil da eksistere parallellt med kandidatens besvarelse, som vil være urørt. Plagiatkontroll Inspera Assessment er integrert med plagiatkontrolltjenestene Urkund og Ephorus (krever lisens). Når hovedansvarlig setter opp en eksamen, kan han velge å få utført plagiatkontroll for hver oppgave som blir manuelt vurdert. Sensor vil da få presentert resultatene fra plagiatkontrollen under fanen Plagiatkontroll i Vurdering. 16

17 Dersom det på forhånd ikke er valgt å gjennomføre plagiatkontroll, har sensor mulighet for å bestille dette i etterkant. Resultatene fra plagiatkontroll presenteres som prosenter som angir hvor mye av kandidatens svar som forekommer i andre kilder. Rapporten inneholder også lenker til de eksterne kildene. Tekst som finnes i andre kilder vises i oransje. (Ephorus rapport) 17

18 Hjemmeeksamen og filopplasting Sensor kan velge å vurdere oppgavene med poeng og terskelverdier, men i noen tilfeller vil det ikke være naturlig å bruke poeng for å vurdere oppgaver, bare karakter. Det kan f.eks. være tilfellet for hjemmeeksamen hvor kandidatene kun skal laste opp én fil. I oversikten over kandidatens oppgaver vil det da kun være én oppgave, og den viser da karakter, ikke poeng. I de tilfellene hvor det bare er én oppgave vil hovedkarakteren automatisk oppdateres når den ene oppgaven har fått karakter. Det gjøres for å effektivisere prosessen og minimere antall klikk sensor må gjøre for å fullføre vurderingen. Kandidatens besvarelse - Din vurdering vil da se slik ut Har kandidaten lastet opp en PDF-fil støtter Inspera Assessment visning av denne i løsningen. Det er ikke behov for å laste ned besvarelsen for å lese den. Sensor kan skrive private notater i notatfeltet til høyre for besvarelsen. 18

19 Vurderingsprotokoll Vurderingsprotokoll vil være tilgjengelig fra informasjonssiden når vurderingen er fullført. Er det sensur med kommisjoner fra FS vil protokollen kun inneholde karakterene for kandidatene i kommisjonen. 19

20 Alle karakterer Vurderingsprotokollen inneholder kun de karakterene som er i sensors kommisjon. Er det kun én kommisjon (eller prøven ikke er en FS-prøve) vil vurderingsprotokollen inneholde samtlige karakterer. For FS-prøver med flere kommisjoner kan alle karakterene for alle kommisjonene lastes ned av hovedansvarlig fra Prøver som en csv-fil (Excel ikon opp til høyre). 20

21 Se tidligere vurderinger Etter at sensorene har godkjent endelig vurdering er karakterene klare for overføring til FS (manuelt) og karakterene blir derfor låst og kan ikke lenger endres. Har man som sensor behov for å se tidligere vurderinger f.eks. for å kunne gi en begrunnelse kan man gjøre dette ved å gå inn på en prøve som har status vurdert og klikke på Vis resultater. Da vil man kunne se de endelig karakterene som nå er lyseblå for å indikere at de ikke lenger kan endres. Man kan også se sine egne notater som kan være nyttig for f.eks. å kunne gi en begrunnelse for en karakter. (Man vil snart kunne gi begrunnelse direkte fra Inspera Assessment, men det støttes ikke i dagens versjon). 21

22 Hovedansvarlig og tilgang til sensur Hovedansvarlig på en eksamen har tilgang til karakterene som er satt i endelig vurdering. Hovedansvarlig kan gå inn på Informasjonssiden på en eksamen og klikke på vurderingsprotokoll, han får da en oversikt over alle kandidatene i alle kommisjoner for den aktuelle eksamenen. Ønsker hovedansvarlig en karakterliste for å legge inn karakterene i FS, kan han fra Prøver-verktøyet åpne den aktuelle eksamenen og klikke på Last ned liste. Kandidatnummer og tilhørende karakterer kan da lastes ned som en csv-fil som kan åpnes i Excel. 22

23 Velg eksamen Klikk på eksamenen du skal sensurere i listen: Skjermbilde: Eksempel. Informasjonsside 23

24 Informasjonsside - Din vurdering På prøvens informasjonsside får sensor presentert informasjon som er relevant for den valgte eksamenen og hennes arbeidsoppgaver. 24

25 Er det en prøve som er definert i FS vil relevant informasjon bli overført til Inspera Assessment. Siden er delt i tre: Under Status får sensor presentert relevante frister. Her kan sensor følge sin egen og medsensorers progresjon og se om fellesvurdering har startet eller ikke. Under Informasjon kan sensor finne sensorveiledning, karakterskala og terskelverdier hvis det er brukt. Under Bidragsytere vil sensor få oversikt over andre sensorer i kommisjonen med kontaktinfo og lenke for å sende e-post. Her vises også kontaktinfo for hovedansvarlig for eksamenen. Etter at eksamen er gjennomført og sensurperioden har startet, kan sensor begynne sin vurdering. Sensor får da tilgang til de besvarelsene som skal vurderes. Eksamenskommisjoner importeres fra FS. Fra informasjonssiden kan sensor starte sitt vurderingsarbeid ved å klikke på Vurder kandidater. Har sensor vært inne og vurdert tidligere er det enkelt å fortsette der hun slapp ved å klikke på Fortsett fra sist vurderte. Sensor kan klikke på Godkjenn karakterer når han er ferdig. I en flersensur vil karakterene da deles med medsensor. 25

26 Kandidatliste - Din vurdering Sensor får her presentert en liste over alle kandidatene og deres karakter, hvis den er satt. Kandidatene vil vises med kandidatid. I eksempelet som er vist her er det foreløpig ikke satt karakterer. Sensor klikker på en av knappene i venstre kolonne for å starte vurderingen. 26

27 Kandidatens besvarelse - Din vurdering Kandidatens besvarelse blir presentert som en liste med alle spørsmål i prøven. Hvilke oppgaver som må vurderes av sensor og hvilke som er rettet automatisk vises tydelig. For bedre oversikt kan sensor velge å bare vise de oppgavene som skal karakter- eller poengsettes. Det gjøres ved å klikke på SKJUL AUTOMATISK RETTEDE OPPGAVER. I listen vil det markeres hvilke oppgaver i besvarelsen som ikke er vurdert (svart ring) slik at sensor har en god oversikt over gjenstående arbeid på denne besvarelsen. Hvis det brukes poeng for vurdering av oppgavene vil total poengsum oppdateres fortløpende og poeng eller karakter som er gitt på de enkelte oppgavene vil vises under hverandre. Automatisk rettede oppgaver vil, som navnet tilsier, alltid ha poeng ferdig beregnet. For å starte vurdering av enkeltoppgaver kan sensor klikke på en av oppgavene i listen. Da får sensor presentert kandidatens svar på den oppgaven. 27

28 Sette hovedkarakter Når alle oppgaver er poeng- eller karaktersatt vil kandidatens karakter regnes ut. Sensor har mulighet for å overstyre den foreslåtte karakteren. Dersom den utregnede karakteren overstyres av sensor, vil man se dette i grensesnittet, som vist under. 28

29 Blank besvarelse Hvis kandidaten har levert blankt vil det vises tydelig i tittelen på siden slik som vist under. Sensor er fortsatt selv nødt til å gi karakter (den foreslåtte automatisk utregnede karakteren vil da alltid være den dårligste karakteren for valgte karakterskala). 29

30 Vurdering av oppgaver - Din vurdering Besvarelsen Denne fanen viser kandidatens besvarelse for en av oppgavene. Til høyre på skjermen vises poeng- eller karakterskalaen. Sensor vurderer oppgaven ved å klikke på poeng eller karakter. Sensor kan legge inn notater på hver enkelt oppgave. Disse notatene er private og vil ikke vises for andre brukere. Notatene vil ikke følge med ved en eventuell ny vurdering som følge av en klage. Sensor kan her også kan se kandidatens svar på automatiske oppgaver, selv om sensor ikke skal vurdere disse med poeng eller karakter. Det kan være nyttig for sensor å se kandidatens svar på automatiske oppgaver, det kan f.eks. tydeliggjøre misforståelser eller manglende forståelse hos kandidaten. Oppgaven I denne fanen vises oppgaven slik den ble vist for kandidaten på prøven. Annotering Hvis sensor ønsker å knytte kommentarer til avsnitt, setninger eller ord i kandidatens svar, kan det gjøres i fanen Annotering. Langsvars- og filopplastings oppgaver kan lastes ned som PDF. Denne PDF-en kan sensor så annotere lokalt på sin egen PC, for så å laste den opp igjen. Den annoterte besvarelsen vil da eksistere parallellt med kandidatens besvarelse, som vil være urørt. Plagiatkontroll Inspera Assessment er integrert med plagiatkontrolltjenestene Urkund og Ephorus (krever lisens). Når man setter opp en eksamen, kan man velge å få utført plagiatkontroll for hver oppgave som blir manuelt 30

31 vurdert. Sensor vil da få presentert resultatene fra plagiatkontrollen under fanen Plagiatkontroll. Dersom det på forhånd ikke er valgt å gjennomføre plagiatkontroll, har sensor mulighet for å bestille dette i etterkant. 31

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter

Brukerveiledning. for forfatter Brukerveiledning for forfatter 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke er satt Glemt passord Endre profil Hjelpefunksjonen i Inspera Assessment Forfatterverktøy Oppgavebank Filtrering

Detaljer

Individuell poenggivning/sensur

Individuell poenggivning/sensur Individuell poenggivning/sensur Ved individuell poenggivning/sensur skal hver sensor først sensurere alle besvarelser i sin kommisjon individuelt. For å vurdere besvarelsene i et emne i Inspera klikker

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) Du vil få melding om din nettleser

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for sensorer

WISEflow brukerveiledning for sensorer WISEflow brukerveiledning for sensorer Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Flowoversikt... 3 Flowforsiden... 4 Hvordan laster jeg ned besvarelser?... 6 WISEflow Annotate (sensureringsverktøyet)... 9 Hvordan

Detaljer

Release notes. 29. April Innhold Introduksjon Flersensur Problemløsningsguider Arkivering av prøver Insident-ekstratid Skjule oppgavetitler

Release notes. 29. April Innhold Introduksjon Flersensur Problemløsningsguider Arkivering av prøver Insident-ekstratid Skjule oppgavetitler Release notes 29. April 2015 Innhold Introduksjon Flersensur Problemløsningsguider Arkivering av prøver Insident-ekstratid Skjule oppgavetitler Introduksjon Nyheter for eksamensadministrasjonen Inspera

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen INSPERA - brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) Du vil få melding om din nettleser

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for sensorer

WISEflow brukerveiledning for sensorer WISEflow brukerveiledning for sensorer Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Flowoversikt... 3 Flowforsiden... 4 Hvordan laster jeg ned besvarelser?... 6 WISEflow Annotate (sensureringsverktøyet)... 9 Hvordan

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/ Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Canvas ipad App for studenter

Canvas ipad App for studenter Canvas ipad App for studenter Innholdsfortegnelse Logge seg inn på Canvas på ipad... 3 Litt om app en... 4 Dashboard (forsiden)... 5 Gjøremålslisten... 6 Notifications... 7 Meldinger... 7 Profil... 8 Meldinger...

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Pålogging Du logger deg på via himolde.inspera.no (med vanlig Feide-pålogging): 1 Din oversikt over prøver og eksamener Så snart du har logget på, kommer

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Innlogging. Brukerveiledning for innlevering i WISEflow

Innlogging. Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Dette er en brukerveiledning som går gjennom de grunnleggende sidene av å levere eksamen i WISEflow. Alle eksamensinnleveringer på MF gjennomføres i WISEflow.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word til PDF... 2 3 Gjør tilgjengelighetsverktøyene synlige

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger Innholdsfortegnelse Introduction Dashbord Din profil Endre personalia, passord og bilde Meldingssenter Hvordan dokumentere Dokumentere via læreplanen Dokumentere via dokumentasjonsliste Aktiviteter Gjennomføring

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukerveiledning for innlevering i WISEflow

Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Brukerveiledning for innlevering i WISEflow Denne brukerveiledningen går gjennom de grunnleggende sidene av å levere eksamen i WISEflow. Alle eksamensinnleveringer på MF gjennomføres i WISEflow. Studiekravsinnleveringer

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 23.4.2015 ROR-IKT Rauma kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB...

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet.

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet. Netctrl 2.0 Netctrl har våren 2016 fått en del nye funksjoner. Det er lagt inn en ny modul for å lage eksamensbrukere (som f.eks. kan brukes for privatister) og det er lagt inn funksjonalitet for bedre

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Brukerveiledning. for student skoleeksamen

Brukerveiledning. for student skoleeksamen Brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Eksamensgjennomføring med sikker nettleser Avinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Følgende må være installert, testet og levert på egen maskin (den maskinen som skal brukes på digital eksamen) før eksamensdagen: - Eduroam (trådløst nett på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow kjøres ofte med en såkalt FLOWlock-browser. Denne browseren låser ned PCen din slik at det eneste du har tilgang til er den funksjonaliteten

Detaljer

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne

Velkommen til oppstart av GNIST 1. Informasjon og tips til deltakerne Velkommen til oppstart av GNIST 1 Informasjon og tips til deltakerne GNIST 1 I samarbeid med NTNU og Metier har Skanska nå utviklet et bredt utdanningstilbud for deg som jobber med prosjekter i Skanska.

Detaljer

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC)

Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma TendSign Brukermanual-Leverandør (BASIC) Visma Commerce AS Karenslyst allé 56, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO Tel: +47 40 00 68 14 www.visma.no/innkjop-og-inkasso/anbudstjenester/visma-tendsign-kgv/oversikt/

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer