BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon )

2 Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus Logge inn Mine dokumenter Laste opp Rapporter Innstillinger Fronter Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 2

3 Kort om håndboken Denne håndboken er laget spesielt for bruk ved Universitetet i Oslo (UiO) og erstatter den håndboken som kan lastes ned fra Ephorus sitt nettsted. Grunnen til at vi har laget en egen håndbok for UiO er at ikke alle funksjoner i Ephorus sitt system skal benyttes ved UiO. Fra den opprinnelige håndboken er kapitlet om «Studentside» er utelatt, fordi UiO ikke skal bruke Ephorus sitt web-grensesnitt for studentinnleveringer. Studentoppgaver skal innleveres i Fronter eller lastes opp manuelt av den som administrerer emnet/kurset ved UiO. Ved UiO vil innleveringskoden (også kalt emnekode i skjermbildene) alltid være lik brukers e-postadresse. Fronter har nemlig valgt en løsning med å benytte lærerens e- postadresse som innleveringskode, slik at når lærerens logger seg på Ephorus med sin e- postadresse vil han finne oppgavene på sitt område i Ephorus. Hvis det er en administrativt ansatt som skal kontrollere oppgavene i Ephorus, så definerer man dennes e-postadresse i Fronter i stedet for lærerens. Valgene for innleveringskode skal derfor ikke benyttes. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 3

4 Om Ephorus Ephorus er et verktøy for plagiatkontroll som driftes av Ephorus B.V. i Nederland etter avtale med Universitetet i Oslo. Ephorus er til fri bruk for alle fagmiljøer ved UiO. Studieavdelingen er systemeier ved UiO, og hvert fakultet har en Ephorus-koordinator som skal ivareta fakultetets behov for Ephorus. Det er kun ansatte ved UiO som kan opprettes som Ephorus-brukere, og bruken skal være avklart med Ephorus-koordinator ved fakultet. For å få en brukerkonto kan man sende en e-post til Oppgaver som lastes opp i Ephorus vil bli kontrollert mot åpne internett-ressurser og UiO sin database i Ephorus over tidligere innleverte oppgaver. Det er også mulig å laste opp referansemateriell, bl.a. faglitteratur og annet materiale som det ønskes kontroll mot. Ephorus kan kun kontrollere oppgaver i gyldige fil-formater og filer med søkbar tekst, og er derfor best egnet i skrivefagene. Ephorus vil ha en preventiv virkning for å forhindre fusk. Studentene må også gis opplæring i kildebruk. Bruk av Fronter til å overføre oppgaver til Ephorus er forklart i kapittel Logge inn For å logge inn til Ephorus, gå til nettstedet og logg inn med ditt brukernavn (e-postadresse) og passord. Hvis du har glemt passordet ditt kan du klikke [Lost password?] for å få tilsendt nytt passord. Hvis du har glemt brukernavnet ditt, kan du sende en e-post til: Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 4

5 2 - Mine dokumenter Etter at du har logget inn, kommer du til Mine dokumenter. Dette er din personlige dokumentliste. Her kan du levere inn dokumenter, som skal sjekkes for plagiering, og få tilgang til alle dine dokumenter og Ephorus-rapporter. Skjermbildet nedenfor viser et eksempel av denne siden: 3 Dine mapper (1) vises i venstre meny. Du kan plassere ditt dokument i enhver mappe og flytte dokumenter til andre mapper ettersom du selv ønsker. Dokumentlisten (2) i midten inneholder alle dokumenter som du har lastet opp eller som er overført fra Fronter. Klikk på tittelen for å åpne Ephorus-rapporten (se kapittel 4) Handleknappene er plassert over dokumentlisten (3). En handleknapp brukes til å utføre en handling på valgte dokumenter. Velg et dokument med bruk av sjekkboksene (4) til venstre for dokumentlisten eller sjekk alle sjekkbokser i den blå stolpen ovenfor dokumentlisten. Disse elementene beskrives nærmere nedenfor. 1 2 Mapper Dine standardmapper er Mine dokumenter og Arkiv. Alle brukere har disse mappene, og de kan ikke gis et nytt navn eller slettes. Mine dokumenter er din hovedmappe, og alle innleverte dokumenter plasseres her med mindre du velger noe annet. Arkivmappen inneholder alle arkiverte dokumenter. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 5

6 Hvis du vil kan du lage flere mapper ved å klikke på + Legg til mappe i mappelisten (1) og gi et navn til den nye mappen. Du er også mulig å koble en innleveringskode til en mappe, men for bruk ved UiO er det bare en innleveringskode pr bruker, og det er ditt brukernavn/epostadresse. Grunnen til dette er at UiO ikke bruker Ephorus sin studentside for innlevering av oppgaver, men benytter Fronter. Denne funksjon skal derfor ikke benyttes. Tallene som står bak mappenavn for eksempel (0/12) angir hvor mange uleste dokumenter mappen inneholder og hvor mange dokumenter mappen inneholder totalt. I dette eksempelet inneholder mappen 12 dokumenter hvorav 0 er uleste. Dokumentliste Din dokumentliste inneholder alle dokumenter som du har lastet opp eller som er overført fra Fronter. Du kan klikke på en dokumenttittel for å åpne Ephorus rapporten (se kapittel 4). Noen titler i dokumentlisten kan være i uthevet skrift. Dette betyr at de ikke er lest, dvs. rapportene som tilhører dokumentene er ikke åpnet enda. Høyreklikk på tittelen for å åpne hurtigmenyen. Menyen inneholder de samme handlinger som handleknappene. Eksempel på dokumentliste: Hvert dokument har enten en Ephorus-prosent eller et ikon som angir dokumentets status. De ulike ikoner betyr følgende: Dokumentet holder på å bli kontrollert og rapporten er snart tilgjengelig. Dokumentet har en mulig plagiatrapport. Prosenttallet angir tekstmengden i det innleverte dokumentet hvor likheter har blitt sporet. Dokumentet var lastet opp som referansemateriale (se kapittel 3) Samme dokumentet har tidligere blitt lastet opp. Identiske dokumenter kontrolleres ikke to ganger. Du kan se resultatene av det originale dokumentet ved å klikke på dokumentets tittel. Dokumentet kunne ikke kontrollers for plagiering. Klikk på dokumentets tittel for å få mer informasjon. Når du klikker på tittelen til et dokument som ikke har et prosenttall, åpnes en statusside istedenfor en rapport. Statussiden inneholder mer informasjon om hvorfor dokumentet ikke har en rapport. Øyeikonet på høyresiden av tittelen angir dokumentets synlighet, dvs. om et dokument skal brukes som referansemateriale for plagiatkontroller. Når øyet er åpent er dokumentet synlig og kan rapporteres som kilde i rapporter for andre dokumenter. Når Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 6

7 øyet er lukket er dokumentet skjult og skal ikke brukes som referansemateriale. Klikk på øyeikonet eller bruk handleknappen Merk som for å endre dokumentets synlighet. Normalt sett skal det ikke være nødvendig å endre øyeikonets status. Datoen og tiden helt på høyresiden viser når dokumentet var lastet opp. Handleknapper Handleknappene brukes til å utføre handlinger på alle valgte dokumenter. For å velge et dokument, sett et merke i dets sjekkboks eller bruk sjekk alle boksene på toppen for å velge alle dokumenter på siden. Last opp knappen åpner et pop-up vindu til opplasting av dokumenter (se kapittel 3). Alle de andre knappene er for å utføre forskjellige handlinger på dokumenter. Arkiver knappen plasserer de valgte dokumentene i din Arkivmappe. Merk at dette ikke endrer dokumentets synlighet, dvs. om det skal brukes som referansemateriell for plagiatkontroll eller ikke. Det er kun en arkiv-funksjon. Videresend knappen kan brukes til å sende rapporter for de valgte dokumentene via epost til deg selv eller en annen person. Du kan også velge Last ned for å laste ned de valgte dokumentene og/eller dokumentrapportene til din PC. Merk som kan brukes til å endre dokumentets synlighet og om det er markert som lest eller ulest. Å endre synlighet fungerer på samme måte som øyeikonet (se forrige side). Å markere dokumenter som lest eller ulest endrer tittelen av dokumentet til uthevet skrift for ulest og vanlig skrift for lest. Hvis du vil organisere din innboks kan du flytte dokumenter til andre mapper med Gå til knappen. Å flytte et dokument har ingen annen innvirkning på dokumentet enn at det flyttes. Det endrer ikke synligheten eller om det er markert som lest eller ikke. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 7

8 3 Laste opp Klikk Last opp knappen i mine dokumenter for å åpne et pop-up vindu til å laste opp. Her kan du raskt laste opp så mange dokumenter som du vil. Ephorus støtter følgende filtyper: Microsoft Office Word (.doc.docx) Word Perfect (.wpd) Adobe Acrobat (.pdf) Tekstdokumenter (.txt.rtf) OpenOffice Tekstdokumenter (.odt.sxw) Internett dokumenter (.html.htm) ZIPfiler (.zip) Den største tillatte filstørrelsen er 25 MB for enkle dokumenter og 8 MB for ZIP-filer. Laste opp dokumenter Du kan laste opp ett eller flere dokumenter samtidig. Velg de dokumentene du ønsker å laste opp ved å bruke [Browse]. De valgte dokumentene vises etterpå i nedre del av vinduet. Du har mulighet for å gi dokumentet et nytt navn ved å velge [Rediger]. For å gå til neste bilde klikk [Neste]. I neste bilde kan du velge i hvilke mappe dokumentene skal plasseres, f.eks. Mine dokumenter. Ønsker du å opprette en ny mappe til dokumentene, velg [Opprett en ny mappe] fra nedtrekksmenyen og legg inn et navn til mappen. Ephorus har tre forskjellige valg til opplasting: Standardkontroll, referansemateriale og privatkontroll. For mer informasjon om disse valg kan du klikke på [hva er dette]. Når du har valgt en mappe og en opplastingsmåte klikk [Last opp] for å laste opp alle valgte dokumenter samtidig. Plagiatkontrollen begynner med en gang. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 8

9 4 Rapporter Ephorus-rapporten viser resultatet av plagiatkontrollen. For å åpne rapporten, klikk på dokumentets tittel i Mine dokumenter. Dette åpner sammendragsrapporten. Sammendragsrapporten Sammendragsrapporten viser treff for det innleverte dokumentet med alle kilder samtidig. Skjermbildet nedenfor er et eksempel på en sammendragsrapport: Sammendragsrapporten består av tre deler, fremlagt dokument, kildelisten og rapporten. Fremlagt dokument inneholder informasjon om dokumentet. Hvis du ønsker kan du laste ned dokumentet og bytte navn. Hvis du klikker på [+] helt til høyre, kan du se ordtelling, antall like ord og den lengste match rapportert. Kildelisten er en liste av alle kilder funnet av Ephorus i plagiatkontrollen. For å se en kilde, klikk på tittelen. Poengsummene angir prosenttallet av ord i den innleverte teksten hvor en match er funnet per kilde, og for alle samlede kilder (total skåre). Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 9

10 Hver kilde kan markeres og ikke markeres. Når en kilde ikke er markert er den ekskludert fra rapporten og poengsummene. Merk at en kilde kan ha et [+] foran poengsummen. Når du klikker på dette [+] vises ytterlige kilder. Dette innebærer at likheter med disse kilder er funnet, men at alle disse likheter allerede er rapportert av hovedkilden. Den totale poengsummen påvirkes ikke hvis du fjerner markering fra disse kilder, fordi de samme likheter også er rapportert av hovedkilden. Nedre delen av siden er den faktiske rapporten. Den inneholder teksten til det innleverte dokumentet, og du kan med letthet identifisere de deler av teksten hvor likheter er funnet. Svart tekst er original. Oransje tekst er mulig plagiering. Blå tekst angir små forskjeller mellom det innleverte dokumentet og kilden. Dette er vanligvis en indikasjon på at mindre endringer er utført. Teksten kan også ha gråe vertikale stolper på venstresiden av teksten. Disse stolpene angir at teksten kan inneholde sitater, som kan utheves med [Vis sitater] på øvre høyresiden i rapportdelen. Etter du har klikket på [Vis sitater] vises alle sitater i blått. [Godta sitat] knapper vises for alle mulige sitat: Ved å klikke [Godta sitat] til venstre for sitatet kan du ekskludere et sitat fra rapporten. Sitatets tekst vil da ikke lenger være merket som plagiat og er ikke med i poengsummen. For å angre godkjenning av sitatet trenger du kun å klikke på [Godta sitat] på nytt. Detaljert rapport For å vise den den detaljerte rapporten må du klikke [Detaljert] øverst til høyre i skjermbildet. Denne rapporten har samme funksjonalitet som sammendragsrapporten, men i den detaljerte rapporten kan du sammenligne det innleverte dokumentet med en individuell kilde ved siden av hverandre. Skjermbildet nedenfor er et eksempel på en detaljert rapport. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 10

11 For hver likhet vises teksten av det innleverte dokumentet på venstresiden, og testen av kilden på høyresiden. Dette gir en mer inngående analyse av identifiserte likheter. For å sammenligne dokumentet til en annen kilde, marker for denne kilden. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 11

12 5 Innstillinger Ved å klikke på [Innstillinger] i navigasjonsmenyen øverst i skjermbildet kan du endre din kontoinformasjon (Min konto), innleveringskoder, administrere mapper og vise søkedomene. Eksempelet viser bildet Min konto. Kontoopplysninger I dette bildet kan du endre ditt navn og din e-postadresse. Dersom du bruker Fronter til Ephorus, så husk at e-postadressen i Fronter må være den samme som er definert i Ephorus. Her kan du også velge applikasjonens språk fra valgene i nedtrekksmenyen. Bytt passord Du kan også velge et nytt passord ved å registrere samme passordet i begge passordbokser og klikke [Lagre]. Varslinger Ephorus har tre forskjellige varslingsinnstillinger: Send e-post når en student leverer inn et dokument Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 12

13 UiO bruker ikke Ephorus sin studentside for innlevering av oppgaver, så denne funksjonen er ikke i bruk. Send hver individuelle rapport til meg på e-post over følgende terskel: Du kan velge å motta rapporter via e-post ved å sette terskelen til et bestemt prosenttall. Når en terskel er satt mottar du kun e-poster for plagiatrapporter som har en treffprosent som er lik eller større enn denne terskelen. Sende meg en oversikt over alle nye dokumenter i min konto på e-post hver: Her kan du fra nedtrekksmenyen velge hvor ofte dette skal skje. Innleveringskoder Valget [Innleveringskoder] i venstre meny. UiO benytter ikke Ephorus sin studentside for innlevering av oppgaver, og dette valget skal derfor ikke benyttes. For brukere ved UiO vil innleveringskode alltid være ditt brukernavn (e-postadresse). Administrere mapper Du kan legge til, redigere og fjerne dine mapper i bildet for å Administrere Mapper. Mappene brukes til å organisere dine dokumenter. Muligheten får å koble opp innleveringskoder til mapper skal ikke brukes ved UiO. Eksempel på bildet Administrere Mapper. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 13

14 Dette bildet viser en liste over alle dine mapper. Du kan fjerne en mappe ved å sette et merke i sjekkboksen og klikke [Fjern]. Alle dokumenter i mappen flyttes da til Arkivmappen, og mappen fjernes. Du kan legge til en mappe ved å klikke på [Legg til mappe]. Dette åpner pop-up vinduet vist nedenfor: Legg til en mappe Tast inn et nytt Navn for mappen og klikk [Legg til] for å opprette en ny mappe. Feltet for Emnekode (samme som innleveringskode) benyttes ikke ved UiO. Rediger mappe For å redigere en mappe, klikk på [Rediger] i mappelisten. Dette åpner pop-up vinduet vist nedenfor: I pop-up vinduet for Rediger mappe kan du endre mappens navn ved å endre teksten i feltet Navn og klikke [Rediger] etterpå for å lagre. Feltet for Emnekode (samme som innleveringskode) benyttes ikke ved UiO. Søkedomene Denne funksjonen viser hvilke databaser Ephorus søker i for å finne plagiat, og det er UiO sin database over opplastede dokumenter. UiO er ikke medlem av andre databasegrupper. I tillegg søker Ephorus mot åpne ressurser på Internet. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 14

15 Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 15

16 6 - Fronter Aktivere Ephorus/Fronter Velg mappen du vil aktivere og klikk [Edit properties]. Velg [Ephorus Settings] og registrer din e-postadresse. Du har nå aktivert Ephorus/Fronter til bruk i denne mappen. Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 16

17 Sende dokumenter til Ephorus Velg de dokumentene du ønsker å sjekke og klikk på [send to Ephorus]. Du har nå sendt dokumentene til kontroll hos Ephorus. Du kan logge deg på Ephorus og se resultatene der, eventuelt få rapportene på epost (jf. kapittel 5 Innstillinger). Ephorus Brukerhåndbok for UiO Side 17

BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER

BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER INNLEDNING Kjære lærer, Takk for at du nedlastet denne Ephorus brukerhåndboken. Hvis du har spørsmål, vennligst ta kontakt med Ephorus nøkkelbrukeren i ditt utdanningsinstitutt.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER

BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER BRUKERHÅNDBOK FOR LÆRER INNLEDNING Kjære lærer, Takk for at du nedlastet denne Ephorus brukerhåndboken. Hvis du har spørsmål, vennligst ta kontakt med Ephorus nøkkelbrukeren i ditt utdanningsinstitutt.

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual. Scriptor 2006. Copyright AESTON

Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual. Scriptor 2006. Copyright AESTON Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual Scriptor 2006 Brukermanual Scriptor 2006 Side 2 av 7. Innlogging... 3 Internet Explorer forberedelse... 3 Norton Internet Security Forberedelse... 4

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

Bildeinnlevering NSFF. En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb

Bildeinnlevering NSFF. En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb Bildeinnlevering NSFF En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb Innhold: Forberedelser 3 Innlogging 4 Oversikt 9 Velg konkurranse 12 Registrer titler 15 Last bilder 20 Gjøre endringer 27 Papirbilder

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerveiledning til personkortet

Brukerveiledning til personkortet Brukerveiledning personkort-versjon 10_150612.doc Brukerveiledning til personkortet Versjon 10 Oppdatert 15.6.2012 Av Odd-Arne Olsen, Ståle Liljedal, Bent Svinnung, Bjørn-Håkon Solberg, Jan Höper og Poul

Detaljer

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex

Brukerdokumentasjon. for mappevurdering i. Vortex Brukerdokumentasjon for mappevurdering i Vortex 1 1 Om mappevurdering i Vortex... 3 2 Kurssiden med mappetyper... 3 2.1 Personlige arbeidsmapper... 5 2.2 Gruppemapper... 5 2.3 Innlevering... 5 3 Administrasjon

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Canvas ipad App for studenter

Canvas ipad App for studenter Canvas ipad App for studenter Innholdsfortegnelse Logge seg inn på Canvas på ipad... 3 Litt om app en... 4 Dashboard (forsiden)... 5 Gjøremålslisten... 6 Notifications... 7 Meldinger... 7 Profil... 8 Meldinger...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene Veileder FamacWeb DirekteInn Du som leser dette har fått tildelt brukernavn og passord til FamacWeb av din oppdragsgiver slik at du selv kan laste opp din sluttdokumentasjon/"som bygget"-dokumentasjon

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Påmeldingssystemet FolkOrg

Påmeldingssystemet FolkOrg Brukermanual Påmeldingssystemet FolkOrg tevling.folkorg.no Sist oppdatert 13. april 2016 Innholdsfortegnelse Introduksjon til påmeldingssystemet til FolkOrg 3 Velg konkurranse og klasse 4 Melde på en ny

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger Innholdsfortegnelse Introduction Dashbord Din profil Endre personalia, passord og bilde Meldingssenter Hvordan dokumentere Dokumentere via læreplanen Dokumentere via dokumentasjonsliste Aktiviteter Gjennomføring

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning E-postklient.

Brukerveiledning E-postklient. Brukerveiledning E-postklient. Innhold Brukerveiledning E-postklient.... 1 Sende e-post fra kontakt eller prosjekt... 3 Kontakt... 3 Prosjekt... 4 Send e-post fra e-postklient.... 5 Vedlegg... 7 Legge

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

TESTVEILEDNING. PAPIRFLY Fotoweb. EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar. DATO: April, 2013

TESTVEILEDNING. PAPIRFLY Fotoweb. EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar. DATO: April, 2013 TESTVEILEDNING PAPIRFLY Fotoweb TIL: FRA: EiendomsMegler 1 Norge AS ved Marit Låtun Papirfly ved Christine Skaar DATO: April, 2013 Papirfly AS Havnegata 15, 4316 Sandnes +47 930 44 444 www.papirfly.no

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer