PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM"

Transkript

1 PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010 Versjon 1.13 Ajourført med endringer knyttet til at sensorhonorarer aha 30. juni 2010 ikke kan utbetales som næringsinntekt, men alltid som lønnsinntekt. Versjon 1.14 Endret informasjon om pålogging til PAS. anr 4. januar 2011 Versjon 1.15 Informasjon om skjemaet Tilbakemelding fra sensorene anr 23. juni 2011 Versjon 1.16 Oppdatert med endringer for klagebehandling anr 6. oktober 2011 Versjon 1.17 Endring av informasjon for honorarutbetaling anr 8. juni 2012 Versjon juni 2012 Endret med nye skjermbilder anr PAS Brukerveiledning Side 1 Sensor og klagenemndsmedlem

2 1 GENERELT Om PAS Brukerrettigheter i PAS Innlogging og aktivering av brukerrolle Glemt brukernavn og/eller passord og endre påloggingsinformasjon SENSUR Meny R10 Sensuroversikt (sensors allokeringsliste) Registrere karakterer Skjema Tilbakemelding fra sensorene i Kunnskapsløftet Forhåndssensur Sensurhonorar (gjelder sensur og klagebehandling) KLAGEBEHANDLING Slik finner du klagene i PAS (klagebehandlingen) Statusrapporten viser ferdige og ubehandlete klager Karakterføring ved klagebehandling Rapport etter klagebehandlingen (protokollark) PAS Brukerveiledning Side 2 Sensor og klagenemndsmedlem

3 1 GENERELT 1.1 Om PAS PAS er et internettbasert program som benyttes til planlegging, administrasjon og gjennomføring av sentralt gitte prøver i grunnskole og videregående skole. PAS brukes også ved sensur og klagebehandling. (PGS bruker ikke av sensor og klagenemndsmedlem.) PAS er bygget opp slik at tilgjengelige menyer og funksjoner vil avhenge av brukerrolle og type prøve. Systemene er under stadig videreutvikling, det kan derfor periodevis være avvik mellom dokumentasjonen og skjermbilder. 1.2 Brukerrettigheter i PAS Tilgang til PAS styres etter brukerrolle og prøvetype. Følgende brukerroller er tilgjengelige ved sensur og klagebehandling: Sensor Klagenemndsmedlem Følgende prøvetyper er i bruk ved sensur og klagebehandling: EG EV VO Eksamen grunnskole Eksamen videregående skole Eksamen voksne grunnskole 1.3 Innlogging og aktivering av brukerrolle Alle som tildeles en brukerrolle i PAS og som ikke har vært inne i systemet det siste halve året, får tilsendt en e-post fra PAS med brukernavn, passord og lenke til pålogging. Gå inn på adressen: https://pas.udir.no PAS Brukerveiledning Side 3 Sensor og klagenemndsmedlem

4 Logg inn med brukernavn og passord du har fått tildelt på e-post. Dersom det er første gang du logger deg på PAS, må brukerrollen aktiveres ved at du må gå gjennom påloggingsrutinen og skrive inn ønsket brukernavn, passord og velge et kontrollspørsmål med svar. Følg instruksjonene i skjermbildet. FEIDE-brukere kan også klikke på ikonet «FEIDE» og logge på PAS med brukernavnet og passordet de er tildelt fra Feide. For at FEIDE-påloggingen skal fungere, må brukerens korrekte fødselsnummer og brukerrolle i PAS også være registrert på brukeren i FEIDE. Brukernavnet må være minst 4 tegn med kun bokstaver og/eller tall. Passordet må være minst 9 tegn, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav og minst ett tall. Passordet skal ikke inneholde æ, ø, å eller apostrofer etc. Velg et kontrollspørsmål og et svar. Når påloggingsinformasjonen er lagret, må du godta personvernerklæringen ved å velge Ja, jeg samtykker. PAS Brukerveiledning Side 4 Sensor og klagenemndsmedlem

5 1.3.1 Glemt brukernavn og/eller passord og endre påloggingsinformasjon Hvis du har glemt brukernavn og/eller passord eller du bare ønsker å endre noe av påloggingsinformasjonen din, trykker du på den blå lenken Glemt passord i påloggingsbildet. Du får da en epost med ditt brukernavn og et nytt passord til den epostadressen du er registrert med i PAS. Du må nå logge deg på PAS og gå gjennom den samme påloggingsrutinen som for nye brukere. Brukernavnet må være minst 4 tegn med kun bokstaver og/eller tall. Passordet må være minst 9 tegn, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav og minst ett tall. Passordet skal ikke inneholde æ, ø, å eller apostrofer etc. Velg et kontrollspørsmål og svar. 2 SENSUR 2.1 Meny Etter pålogging vil sensor møte følgende meny: Øverst i bildet velger du riktig Prøvetype, Prøveperiode, Rolle og Målform. Dersom en sensor også har vært oppnevnt som klagenemndsmedlem, vil også denne rollen være synlig under Rolle. Valg av funksjon skjer fra hovedmenyen til venstre i bildet (hovedmenyen er synlig i alle underliggende skjermbilder). Ved å velge Startside øverst i hovedmenyen kommer du alltid tilbake til Startsiden. For å logge ut av systemet trykker du på Logg ut øverst i høyre hjørne. Under Brukere og tilgang kan du velge bildet Brukerprofil for å se og eventuelt endre på en del brukeropplysninger. Det er viktig at opplysningene som ligger her er korrekte, spesielt gjelder dette kontaktopplysningene som benyttes for bl.a. utsending av generell informasjon, informasjon om eksamensbesvarelser og honorar. PAS Brukerveiledning Side 5 Sensor og klagenemndsmedlem

6 2.2 R10 Sensuroversikt (sensors allokeringsliste) Valget R10 Sensuroversikt i venstremenyen viser hvilke prøvekoder og kandidatgrupper du skal sensurere. Øverste del av bildet viser hvilke kandidatgrupper du er 1. sensor for og informasjon om din medsensor, nederste del av bildet viser grupper du er 2. sensor for og informasjon om medsensor for disse kandidatene. 2.3 Registrere karakterer Skjermbildet har flere funksjoner. Her vises oversikt over kandidater, eksamensoppgaven og digitale besvarelser lastes ned herfra og besvarelser kan sendes til plagiatkontroll. Karakterforslag og senere endelige karakterer skal registreres i dette skjermbildet. Velg først prøvekode, skole og prøvegruppe fra nedtrekkboksene og trykker Søk. PAS Brukerveiledning Side 6 Sensor og klagenemndsmedlem

7 Ved å klikke på pluss-tegnene foran Medsensor informasjon og lenker til oppgaver og Gruppenavn vil bildet se noenlunde slik ut: Øverst vises navn og adresseinformasjon for medsensor. Videre er det lenker til nedlasting av oppgavemateriellet. Nederst i bildet vises følgende informasjon for hver kandidat: o Kandidatnummer o Elektronisk besvarelse. Her vises en eller flere lenker hvis det er levert elektronisk besvarelse. Ved å klikke på disse lenkene hentes besvarelsen. Disse vil som oftest være i pdf-format. o Plagiatkontroll. For de prøvene hvor det er mulig å bestille plagiatkontroll vil det stå en av følgende statustekster: Bestill: Plagiatkontroll kan bestilles ved å klikke på lenken. Dersom f.eks. andresensor bestiller plagiatkontroll vil denne også være synlig for førstesensor. Hvis besvarelsen består av flere dokumenter vil det være en bestillingsknapp for hvert dokument. Besvarelser som er levert som en zippet fil (endingene:.tar,.7z,.z,.gz,.rar,.tar,.zip) kan ikke sendes til plagiatkontroll. Programvare for å løse opp disse filene finnes på internett som gratisprogrammer. Til vurdering: Dette indikerer at besvarelsen er sendt til analyse. Det vil kunne ta opptil 1 døgn før besvarelsen er analysert og resultat foreligger. PAS Brukerveiledning Side 7 Sensor og klagenemndsmedlem

8 Se resultat (n %): Her er det kommet rapport tilbake og ved å klikke på linken vil rapporten vises. Det er viktig å være klar over at rapporten bare gir en indikasjon på mulig plagiat og at dette ikke kan avgjøres ved disse rapportene alene. Ingen sannsynlige plagiat funnet: Når programmet ikke finner indikasjon på plagiat vil det heller ikke komme noen rapport. Også dette må bare tolkes som en indikasjon og ikke som et endelig bevis for at det ikke foreligger plagiat. Feil ved rapporten: Denne statusen viser når programmet av ulike tekniske grunner ikke klarer å analysere besvarelsen og levere en rapport tilbake. Dette kan skje ved tekniske feil eller fordi filen er på et format som ikke kan tolkes av plagiatprogrammet (for eksempel en zippet fil). o o o Karakterforslag/Endelig karakter: Sensor får tilgang til en av nedtrekksboksene, avhengig av om han/hun er førstesensor eller andresensor for gruppen. Karakterforslag settes ved å velge karakter. Dersom det mangler besvarelse fra en kandidat velges MB (Mangler besvarelse). Karakterforslagene lagres automatisk. Når det er satt karakterforslag (eller evt. MB ) på samtlige kandidater i gruppen, bekreftes og låses forslagene for gruppen ved å klikke på knappen Bekreft og godkjenn karakterforslag. Antall karakterforslag danner også grunnlag for beregning av sensurhonorar. Først etter at sensurregionsansvarlig fylkesmann har åpnet for fellessensur vil sensor få anledning til å se medsensor sine karakterforslag og det blir tilgjengelig en kolonne for å registrere endelige karakterer. Når alle karakterer er satt, skal disse bekreftes ved å trykke på Bekreft og godkjenn karakter. Dersom du har bekreftet og godkjent karakterer for en gruppe, og i etterkant oppdager feil, må du kontakte sensuransvarlig fylkesmann for å få rettet dette. Hovedmål: Her vises om eleven er registrert med bokmål eller nynorsk som hovedmål. Telefonsensur Telefonsensur gjelder få sensorer og er alltid avtalt på forhånd. Dersom du skal ha telefonsensur, må du kontakte sensuransvarlig fylkesmann for å avtale dato for setting av endelig karakter (fellessensur) Skjema Tilbakemelding fra sensorene i Kunnskapsløftet Alle sensorer skal fylle ut skjemaet Tilbakemelding fra sensorene i Kunnskapsløftet. Skjemaet er til bruk for fagansvarlig i Utdanningsdirektoratet og skal ikke skrives ut. Skjemaet finnes i menypunktet Mine undersøkelser nederst i venstremenyen. Trykk på menypunktet for å få opp skjemaet. PAS Brukerveiledning Side 8 Sensor og klagenemndsmedlem

9 Du skal levere ett skjema per prøvekode og svare på alle spørsmåla i skjemaet. Trykk deretter på Lagre undersøkelse for å levere. Skjemaet vil se noenlunde slik ut: PAS Brukerveiledning Side 9 Sensor og klagenemndsmedlem

10 2.4 Forhåndssensur Skjema for forhåndssensur skal fylles ut i PAS av de sensorer og for prøvekoder hvor dette skal gjøres. Lenken til skjemaet finnes i hovedmenyen til venstre. 2.5 Sensurhonorar (gjelder sensur og klagebehandling) Grunnlag for utbetaling av honorar genereres automatisk fra PAS på grunnlag av antall sensurerte besvarelser hvor du som sensor eller klagebehandler har satt karakterforslag og hvor endelig karakter er bekreftet og godkjent. Alle karakterer må være satt og blitt bekreftet og godkjente før du genererer regningen. Hvis besvarelser mangler, settes karakteren MB (mangler besvarelse). Dersom du har hatt flere roller, vil det vises en regning for sensur og en for klage. Her er det viktig å velge riktig, da honorarsatsene på de to regningene vil være ulike. PAS Brukerveiledning Side 10 Sensor og klagenemndsmedlem

11 Ved å trykke på lenken Vis, får du se forhåndsvisning av regningen. Eventuelle manglende opplysninger må føyes til eller korrigeres av sensor. For de som har fungert som sensor tidligere, er det viktig å kontrollere bankkontonummer og skattekommune. Videre må sensor ajourføre opplysninger om skattetabell, skatteprosent og om skattekortet vil bli forevist ved innlevering av honorarregningen. Når endringene er gjort og lagret, kan du forhåndsvise honorarregningen din. Forhåndsvisningen vil inneholde et vannmerke og er ikke gyldig som regning. Vi gjør oppmerksom på at honorar etter klagebehandling beregnes ut fra antall klager hvor den enkelte er registrert som klagebehandler. For grunnskolen beregnes det 20 minutter ekstra for det klagenemndsmedlemmet som skriver endelig karakter og begrunnelse, jf. forskriften. Det er derfor viktig at det alltid er den som er innlogget i PAS som skriver karakter og begrunnelse da det er denne som får utbetalt disse 20 minuttene, altså den som står først på listen over klagebehandlere på den aktuelle klagen skriver begrunnelse og setter karakter. Se nærmere under klagebehandling. Ved klagebehandling er det også viktig at oppmann eller 3. sensorer sørger for å få navnet sitt med i listen over klagebehandlere slik at antall behandlete klager blir riktig for honoraret. Ved å trykke på Vis, kommer forhåndsvisning av regningen opp. Samtidig vil det vises en dialogboks med forskjellige meldinger om hva som eventuelt mangler av opplysninger. Etter å ha notert deg hva som mangler, trykk på OK for å komme videre. Sensorhonorar vil alltid bli utbetalt og innberettet som lønnsinntekt. Eventuelle krav om å få inntekten regnet som næringsinntekt for selvstendig næringsdrivende må tas opp direkte med Skatteetaten. PAS Brukerveiledning Side 11 Sensor og klagenemndsmedlem

12 Dersom du trenger å gjøre endringer i bankkontonummer, skattekommune, skattetabell eller prosent, trykker du på Nei, endre utbetalingsinformasjon. Gjør endringene og lagre. PAS Brukerveiledning Side 12 Sensor og klagenemndsmedlem

13 Hvis du ikke er helt ferdig med utfyllingen, kan du velge å fortsette senere. Anser du deg som ferdig, trykker du på Ja, skriv ut og lås regningen. Endelig honorarregning blir nå lagret i PAS og kan ikke endres. Skulle du oppdage at det er feilføringer eller lignende, må sensurregionsansvarlig fylkesmann eventuelt gjøre disse endringene. Hver honorarregning vil fortløpende få et eget serienummer. Dersom en regning skrives ut av sensurregionsansvarlig i etterkant, vil denne få et nytt serienummer og gammel honorarregning må makuleres. Det kreves ikke underskrift fra sensor på honorarregningen når den er fylt ut elektronisk i PAS siden brukerrollen i PAS er personlig og det kreves unike brukernavn og passord for pålogging. Sensurregionsansvarlig fylkesmann avgjør om du selv skal skrive ut regningen og levere til sensurregionsansvarlig, eller om utskrift blir gjort av fylkesmannen. Eventuelle tillegg (porto, etc) som krever bilag skal føres på reiseregning, dvs. utenom PAS. 3 KLAGEBEHANDLING Karaktersettingen i PAS ved klagebehandling foregår ikke på same måten som karaktersetting ved primærsensur. Klagenemndsmedlemmene er oppnevnt til å behandle klager i spesifikke prøvekoder. Men siden noen nemndsmedlemmer også vil kunne bli forespurt om å behandle klager i andre prøvekoder enn den/de prøvekodene de ble oppnevnt i, er PAS tilrettelagt slik at alle klagebehandlere har tilgang til alle klagene i samtlige prøvekoder. Har du vært oppnevnt som sensor tidligere, finner du under menyen Rolle både valget sensor og klagenemndsmedlem, velg rollen klagenemndsmedlem. Velg riktig prøvetype og prøveperiode. PAS Brukerveiledning Side 13 Sensor og klagenemndsmedlem

14 3.1 Slik finner du klagene i PAS (klagebehandlingen) Alle klager er registrerte i PAS, både for de papirbaserte og for de IKT-baserte besvarelsene. For å kunne begynne klagebehandlingen, velger du menypunktet Registrere klagekarakter. Her kan du enten velge aktuell prøvekode og Søk eller du kan velge Se alle som viser alle prøvekodene hvor fylkesmannen er ansvarlig for klagebehandling. Bildet viser antall klager totalt i prøvekoden, antall ferdigbehandlete klager, antall gjenstående klager og i tillegg valget Statusrapport Statusrapporten viser ferdige og ubehandlete klager Ved å trykke på valget Statusrapport, får du opp en todelt rapport for den valgte prøvekoden. Den første delen viser oversikt over ferdigbehandlete klager. Denne delen vil etter endt klagebehandling i prøvekoden fungere som protokollark og vise hvilke klager som er behandlet av de forskjellige nemndene. Den andre delen av rapporten viser gjenstående klager i prøvekoden. Her vil det til enhver tid fremgå hvilke klager som ikke er behandlet. PAS Brukerveiledning Side 14 Sensor og klagenemndsmedlem

15 3.2 Karakterføring ved klagebehandling Vær oppmerksom på at kun endelig karakter og begrunnelse skal føres i PAS. Forhåndskarakter og forslag til begrunnelse skal fortsatt gjøres på papir. Når du skal starte endelig karakterføring, trykker du på aktuell prøvekode i oversiktsbildet. Du får da opp detaljbildet for klagebehandlingen som vist i figuren. I dette bildet skriver du først inn kandidatnummeret for klagen du skal behandle og velger Søk. Deretter velger du nemndsmedlemmene som har behandlet klagen. Pålogget bruker vil komme opp som klagebehandler 1, altså den som skal skrive inn begrunnelse og endelig karakter. Hvis en oppmann eller et 3. nemndsmedlem er tatt med i klagebehandlingen, må også dette navnet velges i listen over klagebehandlere for å få utbetalt honorar for klagen. PAS Brukerveiledning Side 15 Sensor og klagenemndsmedlem

16 (Klager på grunnskoleeksamen skal behandles av 3 klagenemndsmedlemmer, mens klager i videregående opplæring vanligvis bare skal behandles av 2 klagenemndsmedlemmer.) Valgt kandidat er nå hentet fram i bildet slik at klagenemnda kan registrere endelig karakter og skrive inn nemndas begrunnelse. Deretter skal den registrerte karakteren bekreftes og godkjennes. Når dette er gjort blir karakter og begrunnelse tilgjengelig for skoleadministrator. (Forslag til begrunnelse og karakterforslag skal ikke føres i PAS, dette må gjøres på papir.) Ved å velge Skriv ut til høyre i bildet, genereres en rapport med resultatet av klagebehandlingen med begrunnelse for den aktuelle kandidaten. PAS Brukerveiledning Side 16 Sensor og klagenemndsmedlem

17 3.3 Rapport etter klagebehandlingen (protokollark) Etter endt klagebehandling fungerer første del av rapporten Oppfølging klagebehandling som protokollark (jf avsnittet om Statusrapporten tidligere i veiledningen). Denne rapporten viser resultatet av klagebehandlingen for de forskjellige klagenemndene. PAS Brukerveiledning Side 17 Sensor og klagenemndsmedlem

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.14 Utdanningsdirektoratet 4. januar 2011 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010. Versjon

Detaljer

PAS BRUKARRETTLEIING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKARRETTLEIING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKARRETTLEIING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Nynorsk Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjon nr og dato Forklaring Initialar Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/ Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.24 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 23. september 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.30 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mars 2015 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.27 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 30. oktober 2013 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

Dette er en presentasjon som viser hvordan den nye tjenesten ser ut for deg som jobber med eksamen i kommunen.

Dette er en presentasjon som viser hvordan den nye tjenesten ser ut for deg som jobber med eksamen i kommunen. Utdanningsdirektoratet innfører ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter Prøveadministrasjonssystemet

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.12 Utdanningsdirektoratet 7. februar 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar oppgaven...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus uten internett...

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.13 Utdanningsdirektoratet 9. mai 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering (autentisering)... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.29 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 25. april 2014 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Bildeinnlevering NSFF. En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb

Bildeinnlevering NSFF. En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb Bildeinnlevering NSFF En visuell bruksanvisning for Molde Kameraklubb Innhold: Forberedelser 3 Innlogging 4 Oversikt 9 Velg konkurranse 12 Registrer titler 15 Last bilder 20 Gjøre endringer 27 Papirbilder

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER Versjon 1.03 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 14. august 2015 Dato og versjonsnr Versjon 1.00 6. november 2011 Versjon 1.01

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Sensorhonorering og honorering for oppgavelaging i Nordland fylkeskommune

Sensorhonorering og honorering for oppgavelaging i Nordland fylkeskommune Sensorhonorering og honorering for oppgavelaging i Nordland fylkeskommune Mange faglærere tar på seg sensoroppdrag i forbindelse med elev- og privatisteksamen. Nytt fra våren 2015 er at alle honorarkrav

Detaljer

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Visma Expense - registrering av reiseregninger Visma Expense - registrering av reiseregninger Norges Golfforbund har innført et elektronisk reiseregningssystem som skal benyttes ved registrering av krav om godtgjørelser (diett - kilometer) eller refusjon

Detaljer

Kandidatmonitor. Brukerveiledning. Sist oppdatert

Kandidatmonitor. Brukerveiledning. Sist oppdatert Sist oppdatert 03.05.17 Se kandidatene 1. 2. 3. Logg inn som gruppeansvarlig i pgsa.udir.no og velg Kandidatmonitor. Velg skole, fag og gruppe for å se kandidatene. Kanditatene vises med en status for

Detaljer

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012 Eksamen levert i Fronter Rutinebeskrivelse og brukerveiledning STUDENTER 22.11.2012 Innhold 1. Hva er digital eksamen?... 2 2. Wordmal basert på oppgavetekniske retningslinjer... 3 3. Hvordan navngi besvarelse

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 4 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Brukerveiledning til MAKS 2010

Brukerveiledning til MAKS 2010 Brukerveiledning til MAKS 2010 Innhold 1. Man må være innlogget!... 1 2. Hva inneholder MAKS 2010?... 1 3. Hva er kvalitetsplanen?... 1 4. Hvordan komme i gang?... 3 5. Opprett en bedriftsmal.... 4 6.

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10 Innlogging CV Brukerdokumentasjon Side 1 av 10 INNHOLD Helsedirektoratets turnusordning for leger... 3 Søknadsportal for turnusstillinger... 3 Søke turnusstilling... 4 CV registrering... 4 Hva er WebCruiter-

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Målsetting Generell praktisk info rundt eksamen/prøver/endring regelverk Bli kjent med det nye prøveadministrasjonssystemet Bli kjent med kommunenes og skoleadministrators

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler

Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow uten digitale hjelpemidler Skoleeksamen i WISEflow kjøres ofte med en såkalt FLOWlock-browser. Denne browseren låser ned PCen din slik at det eneste du har tilgang til er den funksjonaliteten

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 1. Sette PC-en i eksamensmodus...

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet - oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukerveiledning for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESERE VED EKSAMEN... 3 1.2

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed (kommer)

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukerveiledning til SBS

Brukerveiledning til SBS Innledning 1 Brukerveiledning til SBS Innledning Fra og med i år vil innehavere ha mulighet til å vedlikeholde sine egne grunndata om siidaandelen og i tillegg følge sine saker elektronisk ved å logge

Detaljer

Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen Selvbetjeningsportalen Når du skal bruke Selvbetjeningsportalen for første gang Når du har mottatt e-post om at du har nye oppgaver i din innkurv i SAP-portalen 7Slik korrigerer du reise-/utgiftsrefusjon

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL)

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) 1. Først og fremst: start internett og gå til siden www.itslearning.com 2. ITLs eksamensmodul har en egen påloggingsside, du kan altså

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser.

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser. Vår saksbehandler: Åshild Herredsvela Direkte tlf: E-post: Vår dato: 31.03.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3169 Deres referanse: Til Fylkesmennene Sametinget Utdanningsetatene i fylkeskommunen Kommunene

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer