Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering"

Transkript

1 Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra Word/Excel/PowerPoint (IKKE MAC)... 8 Oppgave 4 Laste opp filer til SharePoint Oppgave 5 Stoppe synkronisering av dokumentbibliotek (IKKE MAC) mai 2015 Side 1

2 Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC) Det vil i mange tilfeller være hensiktsmessig å ha dokumenter tilgjengelig fra din lokale PC. Dette kan du gjøre ved å synkronisere de dokumentbibliotekene som er mest relevant for deg. Merk! Dersom dere ikke har et dokumentbibliotek (mappesymbol) som heter "Organisasjon og utvikling", så bruk et annet dokumentbibliotek for oppgavene. I oppgaven skal du synkronisere dokumentbiblioteket (mappesymbol) for "Organisasjon og utvikling" ved å gjøre følgende: 1. Åpne Idrettskontor og gå til "Dokumenter" og klikk deg inn i dokumentbiblioteket "Organisasjon og utvikling". 2. Klikk på knappen "SYNK" oppe i høyre hjørne av dokumentbiblioteket "Organisasjon og utvikling". Dette vil starte prosessen med å opprette en synkronisert kopi av dokumentbiblioteket på din PC. 3. Velg "Synkronisert nå" fra vinduet som åpnes. 4. Prosessen starter med å synkronisere biblioteket 29. mai 2015 Side 2

3 5. Etter kort tid er synkroniseringen ferdig, og du vil kunne åpne dokumentbiblioteket hvor filene er synkronisert ved å klikke på knappen "Vis filene mine " 6. Bibliotekene som er synkronisert med din PC ligger tilgjengelig i Windows Utforsker, under "Favoritter" og "SharePoint" 7. Herfra kan du åpne og arbeide videre med filer uten å måtte åpne SharePoint i nettleseren. Endringene du utfører på dokumentene vil automatisk lagres som ny kladdeversjon og synkroniseres med SharePoint. MERK! Ved sletting av mapper og filer i synkronisert kopi (som vist i figuren over), så vil også mappene og dokumentene i dokumenthåndteringsløsningen slettes! Se egen brukerveiledning for å avslutte synkronisering av et dokumentbibliotek på itinfo, eller fra lenken denne lenken: https://itinfo.nif.no/idrettskontor#stoppe_synkronisere_et_bibliotek 29. mai 2015 Side 3

4 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint Du kan starte opprettelse av et nytt dokument direkte fra webløsningen/sharepoint. Du vil ha tilgang til 3 blanke maler for henholdsvis Word, Excel og PowerPoint. I tillegg vil du ha tilgang til 5 standardmaler for brev, innkalling, faks, notat og rapport. Følg beskrivelsen under. Merk: Dette er den anbefalte metoden for å opprette nye dokumenter i dokumenthåndteringsløsningen (SharePoint). 1. Merk! Dersom dere ikke har et dokumentbibliotek (mappesymbol) som heter "Organisasjon og utvikling", så bruk et annet dokumentbibliotek for oppgavene. 2. Åpne dokumenterområdet for din organisasjon 3. Klikk på dokumentbiblioteket "Organisasjon og utvikling" 4. Fra fane-menyen øverst i nettleseren, velg "Filer", deretter klikk på pilen under "Nytt dokument" og velg "Worddokument". 5. Det nye dokumentet åpnes i Word med blank Wordmal som utgangspunkt (se bilde på neste side). 29. mai 2015 Side 4

5 6. Fyll ut de nødvendige feltene fra panelet som vist under: a. Tittel: Gi brevet en tittel b. Dokumenteier: Skriv inn navnet til din leder (evt. søk dette frem) Merk: I praksis skal dokumenteier være din nærmeste leder. c. Saksbehandler: Skriv inn ditt eget navn Merk: dette skal i de fleste tilfeller være deg selv, med mindre du ikke oppretter dokumentet på vegne av noen andre d. Frist: Angi en frist 1 uke frem i tid e. Dokumentkategori: Velg dokumentkategori "Prosjekt" 7. Skriv inn ønsket tekst i dokumentet 8. Lagre dokumentet ved å gå på "Fil" "Lagre som" og velg "Andre plasseringer på nettet" "Gjeldende plassering (se bilde på neste side) 29. mai 2015 Side 5

6 9. Se til at lokasjonen "Organisasjon og utvikling" er valgt som lagringslokasjon. Velg et filnavn og klikk "Lagre" for å fullføre dokumentopprettelsen. Skriv inn filnavnet her: 29. mai 2015 Side 6

7 10. Du kan nå lukke Word da dokumentet er lagret i dokumenthåndteringsløsningen. 11. Se at dokumentet nå er lagret i SharePoint med navnet du ga det, og "endret av" deg. 12. For å gjøre dokumentet tilgjengelig via søkeløsningen, må det publiseres/sjekkes inn som hovedversjon. Marker dokumentet du nettopp opprettet ved å klikke til venstre for dokumentikonet. 13. Når dokumentet er markert, så velger du "Filer"-fanen oppe til venstre, og klikker på "Publiser" for å lage en hovedversjon av dokumentet. Dokumentet vil da være tilgjengelig via søkeløsningnen (ca. 2 minutter etter publisering). 29. mai 2015 Side 7

8 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra Word/Excel/PowerPoint (IKKE MAC) Du kan opprette og lagre nye dokumenter direkte fra Word, Excel eller PowerPoint. Den enkleste måten å lagre disse til dokumenthåndteringsløsningen er via et synkronisert bibliotek, ref. oppgave 1. Hvis dokumentbiblioteket du skal lagre i ikke er synkronisert til lokal kopi, kan dokumentet lagres lokalt på din pc (eksempelvis skrivebordet) og lastes opp som vist i oppgave 4. Merk: Du finner en veildning for dokumentopprettelse fra Word/Excel/PowerPoint på itinfo, https://itinfo.nif.no/idrettskontor For å opprette nytt dokument, gjør som beskrevet under: 1. Åpne Word 2. Lag et nytt dokument basert på et "Tomt dokument" 29. mai 2015 Side 8

9 3. Skriv inn litt innhold i dokumentet 4. Lagre dokumentet ved å trykke på lagringsikonet (illustrert som en diskett) oppe i venstre hjørne av Word. 5. I vinduet som åpnes velger du "Datamaskin" etterfulgt av et trykk på knappen "Bla gjennom". Et nytt vindu åpnes og du du får mulighet til å velge SharePoint som lokasjon. Klikk på "SharePoint" og velg biblioteket du synkroniserte i oppgave 2, "Dokumenter 29. mai 2015 Side 9

10 6. Lagre dokumentet med ønsket filnavn. Noter filnavnet under da du skal bruke dokumentet som del av oppgavene i "Del 3 Gjenfinning. Skriv inn filnavnet her: 7. Etter at du har trykket på "Lagre" vil du få opp et vindu som ber deg velge en "innholdstype". Velg "Worddokument" og klikk "OK". 8. Du får så beskjed om at dokumentet ikke kan ferdigstilles før all nødvendig informasjon er fylt ut. Klikk på knappen i viduet "Gå til Dokumentinformasjonspanel" for å åpne oversikten over de attributtene/metadata-feltene som må fylles ut før du kan lagre dokumentet. 29. mai 2015 Side 10

11 9. Et panel kommer til syne i Word, hvorav noen av feltene mangler verdier. Fyll ut feltene. Velg nærmeste leder som dokumenteier ved å skrive inn navnet til vedkommende i feltet for dokumenteier, eventuelt søke frem riktig person via ikonet som ser ut som en bok. Velg deg selv som saksbehandler. Sett frist til 1 uke frem i tid, og velg dokumentkategori "Rapporter" (se bilde på neste side) 10. Etter å ha fylt ut alle feltene, klikk på knappen på den gule linjen, "Prøv å lagre på nytt". Dokumentet lagres og du vil se at den gule linjen med advarselen forsvinner, noe som indikerer at filen er lagret i SharePoint. Du kan nå lukke Word. Merk! Når du lagrere t dokument vil det alltid lagres som en kladd. Når et dokument er ferdig utarbeidet, må dokumentet sjekkes inn som en hovedversjon/publisert versjon, slik at det blir tilgjenglig for alle som har lesetilgang til området, samt fra søkeløsningen. 29. mai 2015 Side 11

12 Oppgave 4 Laste opp filer til SharePoint I tilfellene hvor du allerede har en fil, enten om denne er opprettet og lagret lokalt på din PC eller befinner seg som et vedlegg i en e-post, så vil det være enklest å laste denne opp til SharePoint på følgende måte. Merk! Dersom dere ikke har et dokumentbibliotek (mappesymbol) som heter "Organisasjon og utvikling", så bruk en annen mappe for oppgavene. 1. Åpne Idrettskontor i nettleseren og gå til "Dokument"-området. Gå inn i dokumentbiblioteket (mappesymbol) "Organisasjon og utvikling". 2. Fra biblioteket ser du en knapp med teksten "nytt dokument" klikk på denne 3. Fra det nye vinduet, velg "Bla gjennom " for å finne en fil som er lagret lokalt på din PC eller på et filområde, eks. "L:". Velg en fil og klikk "OK" for å overføre det til SharePoint. 29. mai 2015 Side 12

13 4. Når en fil er valgt lastes den automatisk opp til SharePoint. Et nytt vindu vil åpnes med beskjed om at filen er lastet opp og sjekket ut til deg (låst til deg). For å få sjekket inn filen må du fylle ut de påkrevte feltene. 5. Fyll ut feltene slik som beskrevet under: a. Tittel: Skriv inn en passende tittel b. Dokumenteier: Skriv inn "john-kenneth helland" (kursleder) Merk: I praksis skal dokumenteier være din nærmeste leder. c. Saksbehandler: Skriv inn ditt eget navn d. Frist: Angi en frist 1 uke frem i tid e. Dokumentkategori: Velg dokumentkategori "Rapporter" 6. Etter at alle feltene er fylt ut, trykk på knappen "Sjekk inn" øverst til venstre for å ferdigstille opplastingen til SharePoint (se bilde på neste side). 29. mai 2015 Side 13

14 7. Filen er nå lastet opp og sjekket inn. Opplastingen er ferdig utført. 29. mai 2015 Side 14

15 Oppgave 5 Stoppe synkronisering av dokumentbibliotek (IKKE MAC) Formålet med synkronisering av bibliotek til lokal PC er å gi deg som bruker mulighet til å arbeide med dokumenter uten en aktiv internettforbindelse. Det vil si, bruk synkronisering av dokumenter dersom du skal ut å reise eller vet at du skal til et sted hvor det er dårlig internettforbindelse. For å stoppe synkronisering av av et bibliotek må følgende steg utføres: 1. Fra oppgavelinjen nederst på skjermen, klikk på pilen som vist på illlustrasjonen under. 2. Høyreklikk på ikonet med to blå skyer, og velg "Stopp synkronisering av en mappe " 29. mai 2015 Side 15

16 3. Velg hvilket bibliotek du vil stoppe, og klikk på knappen "Stopp synkroniering". 4. Klikk deg inn på "Dokumenter" og "SharePoint" under "Favoritter". Du kan nå slette mappen fra din lokale PC. 29. mai 2015 Side 16

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

15.05.2015. Bruk av ny printerløsning. Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal. Agenda opplæring

15.05.2015. Bruk av ny printerløsning. Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal. Agenda opplæring Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 12:00 12:30 Del 1: Introduksjonskurs 12:30 13:20 Del 2: Dokumenthåndtering 13:30 14:00 Del 3: Gjenfinning 14:00 15:00 Oppgaver Side 2 Bruk av

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 12:00 12:30 12:30 13:20 13:30 14:00 14:00 15:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Bruk av

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP «Min side»

Brukerdokumentasjon FrP «Min side» Brukerdokumentasjon FrP «Min side» INNHOLDSFORTEGNELSE MIN SIDE 3. Min side 2 3.1. Rediger mine opplysninger 3 3.2. Betal kontingent 4 3.3. Verv et medlem 5 3.4. Meld på arrangement 6 4. Diverse 7 5. Notater

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer