1 Innledning Innlogging Startsiden Hovedoverskrifter Meny Tilbake til startsiden Profil...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Innlogging Startsiden Hovedoverskrifter Meny Tilbake til startsiden Profil Kalender Forespørsler Påminnelser Timeliste Banker Fravær Kompetanse Bytter Faste tillegg Tilgjengelighet Stillingsforhold Vaktbok Oppgaveoversikt Ukeliste Gjøremål Arbeidsplaner Navneliste Rapporter Lønnslipper Lønnsoversikt Side 1 av 19

2 1 Innledning Fra Gat 6.0 fremstår MinGat i ny utgave. I den nye løsningen er det lagt inn større fleksibilitet i forhold til å tilpasse MinGat med de funksjonene som benyttes hos organisasjonen. I tillegg kan du også konfigurere ulikt med «avdelingsoppsett» for å få tilpasset oppsettet til hver enkelt avdeling. 2 Innlogging På jobb er det to måter å komme inn i MinGat: via intranettet Innsiden, eller via snarvei på skrivebordet i Åpen sone. Du skal komme rett inn i MinGAT blir du bedt om brukernavn og passord må du kontakte din nærmeste leder som kan gi systemansvarlig beskjed. Når det gjelder pålogging hjemmefra er det utarbeidet egen brukerveiledning. Denne kan du få fra din nærmeste leder. Side 2 av 19

3 3 Startsiden Etter innlogging kommer du til startsiden. Hva som vises her er avhengig av hvilke innstillinger din bedrift og/eller avdeling har, og hvilke moduler som benyttes i din bedrift. Det kan for eksempel se ut som dette: 3.1 Hovedoverskrifter Øverst i bildet finner du hovedoverskriftene i MinGat: 1) Snarvei for å ta deg tilbake til Startsiden 2) Hovedmeny med tilgjengelige funksjoner: Menyen er delt inn i en seksjon for ansattmenyer som gjelder deg som bruker og en seksjon for avdeling som gir informasjon om avdelingen. Dersom du ikke finner alle menyvalgene, skyldes det at din organisasjon/avdeling har valgt å ikke benytte disse. 3) Informasjon om hvilken versjon av MinGat som kjøres og hvilken database du er koblet mot: Det kan være nyttig i forhold til supportsammenheng. 4) Hvilken avdeling du står på («Nivå»): Brukere med rettigheter til mer enn et nivå vil her ha mulighet til å endre nivå/avdeling. Det er mulig å vise informasjon fra «Andre avdelinger» Side 3 av 19

4 i tillegg til egen avdeling (avhenger av dine tilgangsrettigheter). Da vil det ligge 2 lister. Du kan da velge både en avdeling fra listen til venstre og en eller flere avdelinger fra listen til høyre. Dersom du har tilgang til mange avdelinger kan du søke etter ønsket avdeling i feltet over listen med avdelinger («forstørrelsesglasset»). Listen filtreres etterhvert som du skriver i søkefeltet. Det kan søkes både på avdelingskode og avdelingsnavn. 5) Navn på innlogget bruker 6) Link til hjelpesystemet for MinGat Logg av: Klikk på navnet ditt øverst til høyre. Nedtrekksmenyen vil inneholde et valg for å logge av. Det vil også være et valg for å logge av i menyoversikten. I noen visninger i MinGat vil du få nye knapper under hovedoverskriftene: Hyperlinker Dersom dette symbolet vises øverst til høyre på en side, ligger det lenker til andre websider som du kan åpne ved å klikke på symbolet. Velg den lenken du ønsker. Denne websiden vil da bli åpnet i ny fane eller ny side avhengig av hvordan nettleseren din er satt opp. Hjelpefil Dette symbolet ligger oppe til høyre i de fleste visninger i MinGat. Klikk på symbolet og du får tilgang til en webside med informasjon om den siden du startet fra. Utskrift Dette symbolet vil ligge øverst til høyre på noen av sidene, og gir deg mulighet til å skrive ut. Side 4 av 19

5 4 Meny På venstre side i startsiden finnes det flere snarveier til de mest brukte funksjonene i menyen. Ved å klikke på «Meny» i venstre hjørne vil du få opp alle aktuelle menyvalg. Hvilke valg du har tilgjengelige her avhenger av hvilke moduler bedriften din har, hvilke innstillinger som er lagt inn for bedriften samt avdelingsoppsett på egen avdeling. Menyvalg: 4.1 Tilbake til startsiden Ikonet fører deg tilbake til startsiden. Side 5 av 19

6 4.2 Profil I dette bildet kan du se på dine personalia, stillingsforhold, kontaktinformasjon og informasjon om pårørende. Det er også mulig å endre på informasjonen her dersom det er åpnet for dette i din bedrift. Side 6 av 19

7 4.3 Kalender Her vil du komme direkte inn i månedsvisning. Du kan også velge å se uke- eller dagsvisning. NB! Nattevakter vil her legge seg over to døgn fordi arbeidstid markeres på de timene vakten fyller i kalenderen. Dette ser du tydelig dersom du velger ukes- eller dagsvisning. Dersom dette ikke passer for deg kan du bruke visningen «Liste» som tilsvarer kalenderen i tidligere versjoner av Gat. Du kan selv filtrere hva du ønsker å se i kalenderen ved å klikke på tannhjulet øverst til venstre. Dersom din bedrift har en modul som tillater kommunikasjon mellom Gat og Outlook kan du overføre data herfra over i kalenderen i Outlook på din PC/mobiltelefon. Side 7 av 19

8 4.3 Forespørsler Her kan du registrere ny forespørsler, og se status på allerede registrerte forespørsler. For å registrere en forespørsel, velg «Ny forespørsel». Hvilke valg som blir tilgjengelig for forespørsel avhenger av oppsettet i din bedrift. Side 8 av 19

9 4.4. Påminnelser Her får du se systemmeldinger og andre autogenererte meldinger. Du kan filtrere meldingene ved å klikke på filtreringsknappen øverst til venstre. 4.5 Timeliste Her får du en oversikt over registreringer som skal gi lønnsutbetaling, og som ennå ikke er utbetalt. Visningen vises ubegrenset bakover i tid og begrenset 30 dager fremover i tid. Her signeres også timelista, og du kan følge med på om den er signert av leder. 4.6 Banker Her er oversikt om hva du har innestående i de forskjellige «bankene» i Gat. F.eks. feriebank som viser hvor mange feriedager du har til gode. Saldo pr :(siste dag forrige måned) Viser saldo på den aktuelle banken siste dag i forrige måned. Side 9 av 19

10 Saldo pr. "i dag": (dagens dato) Viser saldo på den aktuelle banken akkurat nå. Dette kan være kjekt å vite når det ligger fremtidige registreringer, for eksempel på avspasering og ferie. F.eks. når det er lagt inn feriedager for neste år. Da vil du lettere kunne se hvor mange feriedager du eventuelt har igjen inneværende år og hvor mange feriedager du har til gode totalt. Total saldo: Viser reell saldo i banken, også f.eks fremtidige feriefravær/avspasering som er godkjent. Historikk på opparbeidet Banksaldo: Det er mulig å se alle detaljene som ligger bak hver banktype ved å klikke på verdien på totalsaldoen. Du vil da få frem en dokumentasjon på innskudd/uttak i aktuell bank det vil si summen av alle innskudd (grønt) minus summen av alle uttak (rødt) som gir total saldo nederst på siden. 4.7 Fravær Her vil du få opp en liste som viser dine fravær sortert med det nyeste fraværet øverst. Dersom det er satt opp i din bedrift er det mulig å signere fravær og/eller levere fraværsdokumentasjon via MinGat, og da gjøres det i fraværsvinduet. 4.8 Kompetanse Her får du en oversikt over kompetanse som er registrert på deg. Krysser du av for «Vis alle» kan du se kompetanser som er gått ut på dato. Du kan også velge «Ny forespørsel» og sende lederen din en forespørsel om en ny kompetanse. Side 10 av 19

11 4.9 Bytter Her vil du få en oversikt over bytter som er gjort mellom deg og en medarbeider. Fane «Byttestatus» viser om du skylder vakter/timer eller har vakter/timer til gode 4.10 Faste tillegg Viser en liste med alle nåværende og tidligere overførte faste tillegg. Faste tillegg blir overført fra arbeidsplanen når planen er godkjent og danner grunnlag for hvilke tillegg du får til utbetaling hver måned uavhengig av ekstravakter/overtid etc Tilgjengelighet Her kan du registrere hvilke dager og vakter du er tilgjengelig/utilgjengelig for å arbeide utover planlagt arbeidstid. Listen viser aktuelle registrerte perioder med registrert tilgjengelig og/eller utilgjengelig etter vaktkategori. Registrert tilgjengelig vises med grønt, og registrert utilgjengelig vises med rødt. Registreringen vil vises i Gat for leder/bemanningsansvarlig som kan tildele vakter til ansatte som har meldt sin tilgjengelighet. Side 11 av 19

12 Nei Takk: Dersom det i oversikten over tilgjengelighet vises en blå farge er det fordi leder har vært i kontakt med deg og du har sagt at det ikke er aktuelt å jobbe den spesifikke vakten/vaktkategorien. Det skal behandles tilsvarende utilgjengelighet. Vaktkategori: Om du ønsker å legge inn tilgjengelig/utilgjengelig for ledige/vakante vakter så må dette gjøres for hver enkelte vaktkategori (NB: globale vaktkoder, er det ikke mulig å melde tilgjengelighet på). Du må klikke på den rubrikken som gjelder den dagen og vaktkategorien du skal merke. Da åpnes et vindu der du kan registrere deg tilgjengelig eller utilgjengelig, eller fjerne en tidligere registrering. Du kan eventuelt legge inn en kommentar, og så trykke «Lagre». Kommentar på din registrering vil leder kunne se via kommunikasjonssenteret i Gat. Merk! kommentaren er også tilgjengelig for alle fra Vaktbok dersom «Vis tilgjengelighet» er avkrysset. Hurtigregistrering: Her kan du legge inn tilgjengelighet/utilgjengelighet for en uke om gangen, eller du kan velge å legge inn tilgjengelighet/utilgjengelighet fra en dato til en dato ved å legge inn andre datoer i «Fra-Til-dato»- feltene. Videre huker du av i de rutene og den vaktkategorien som er aktuell, før du trykker «Lagre». Du kan registrere et ubegrenset antall perioder med tilgjengelighet/utilgjengelighet. Det er mulighet for «hurtigregistrering» av tilgjengelighet med avhukingsbokser i kolonnetittel og i første kolonne/rad av tabellen. Boksen øverst i første kolonne velger/velger bort alle kategorier og dager i hele tabellen. Side 12 av 19

13 Boksene i tittelen velger/velger bort aller kategorier som ligger under aktuell ukedag. Huker du av bokser i første kolonne velges alle ukedagene for den aktuelle kategorien. Registrert tilgjengelighet/utilgjengelighet vises med fargesymbol i tabellen «Visualisering av tilgjengelighet». Denne viser standard datoperiode fra dagens dato og 14 dager frem i tid. Dersom du ønsker å se andre datoer kan du velge en annen dato, eller bla bakover eller fremover i tid med piltastene. For å redigere på dine registreringer på enkeltdager kan du klikke på symbolet i visualiseringen. Her kan du endre fra tilgjengelig til utilgjengelig, og motsatt, eller du kan fjerne registreringen. Du kan også legge til eventuell kommentar. Merk! Registrering av både tilgjengelighet og utilgjengelighet i samme perioder medfører at disse registreringene må prioriteres opp mot hverandre. Har du registrert både tilgjengelighet og utilgjengelighet på samme dag på samme vaktkategori, vil utilgjengelighet bli gjeldende. Dersom det er registrert tilgjengelighet på flere vaktkategorier på samme dag, og det har blitt tildelt en vakt på en av dem, vil du ikke lenger bli vist som tilgjengelig på de resterende vaktkategoriene Stillingsforhold Viser en liste med dine stillingsforhold, både aktive og historiske stillingsforhold. Fremtidige endringer vil også bli vist i listen. Listen er gruppert slik at stillingsforholdene ligger samlet under enten aktive, fremtidige eller avsluttet. Side 13 av 19

14 4.13 Vaktbok Her vil du se vaktbok på din avdeling, og den viser som standard dagens dato. Har du rettighet til flere avdelinger kan du se vaktboken til andre avdelinger ved å bytte nivå. Det ligger lenker på vaktkode og navn i vaktboken som tar deg direkte til kalender og navneliste ved å klikke på dem. Hvis fleksitidsmodulen benyttes, vises ansatte med fleksavtale med en grønn eller rød prikk foran navnet for å indikere innstempling/utstempling. Bruk kalender for å velge en annen dato eller benytt knappene «Forrige»/«Neste» på toppen av siden for å bla en dag frem eller tilbake. Det er også mulighet for å vise ansatte som har fri ved å sette huk på «Vis fri». Dersom «Vis tilgjengelige» er valgt, vil det vises en oversikt over hvilke personer som har meldt seg tilgjengelig for inneværende uke for aktivt nivå pr. vaktkategori. Dette gjør det enklere for f. eks. vakthavende på helg å finne aktuelle personer å ringe til ved uforutsett fravær. Ved å føre musepekeren over navnet, vil det vises informasjon om den tilgjengelige ansatte, samt eventuell kommentar. Personer som har registrert tilgjengelighet, men som allerede er på jobb vil ikke vises som tilgjengelig. Registrert utilgjengelighet vises ikke, men vil påvirke visningen av tilgjengelighet Oppgaveoversikt Dersom dere bruker oppgavetildeling på din avdeling vil du her få en «oppgaveorientert»-visning av vaktboken. Som standard vises vaktboken med oppgaver nedover og datoer bortover, hvor innholdet i cellene er navn på den/de personen(e) som skal ha oppgavene den dagen, og eventuelt klokkeslett. Dette kan endres i «innstillinger», slik at datoer kommer nedover til venstre og oppgavene ligger på toppen. Side 14 av 19

15 Kommentarer på oppgave eller vakt: En blå trekant øverst i høyre hjørne indikerer at det ligger en kommentar på oppgaven eller på vakten. Hold musepekeren over for å se kommentar i hint. Pasientavtale: Enn rød prikk indikerer at det er registrert pasientavtaler på denne oppgaven. Hold musepekeren over for å se pasientavtaler i hint. Det vises kun antall pasientavtaler og eventuelt klokkeslett for avtalene. Hvis en ansatt som ligger i oppgaveoversikten blir fraværende kan oppgaven vises som «ledig» og med det klokkeslettet på vaktkoden den fraværende ansatte var satt opp på. Knappen «Vis innstillinger» gir tilgang til å endre visningsinformasjonen på siden. Her kan du endre på visningsform, filtrere bort oppgaver som ikke er dine, filtrere oppgavene slik at du kun ser oppgavene som tilhører en gruppe, eller gjøre om visningsformatet. For at visningen skal huskes til neste innlogging på du velge å lagre oppsettet. Side 15 av 19

16 4.15 Ukeliste Ukeliste eller ukeoversikt er en spesialvariant av oppgavevisningen. Benyttes gjerne der det er behov for å skille mellom hvem som har vakt, og hvilke oppgaver de ulike personene i tjenesteplanen skal løse. Ved å holde musepekeren over en ansatt, vises navnet på den ansatte, vaktkode med klokkeslett og evt. oppgavekode med klokkeslett og kommentar Gjøremål Her vil du se gjøremål som er registrert på din avdeling. Kolonner som viser involverte, viser både ansatte og instanser. De ansatte vises med initialer, men dersom du holder musepekeren over initialene, så vises hele navnet. Gjøremål kan f.eks. være avdelingsmøter eller spesielle oppgaver som skal utføres. Side 16 av 19

17 4.17 Arbeidsplaner Viser alle arbeidsplaner som er publisert ved valgt avdeling. Listen viser: Plan: Navnet på arbeidsplan Type: Arbeidsplan, kalenderplan, hjelpeplan etc. Starter: Når arbeidsplanen starter Gyldig til: Hvor langt frem arbeidsplanen er gyldig/godkjent Uker: Antall uker arbeidsplanen rullerer over Ansattlinjer: Antall personer som er knyttet til arbeidsplanen Godkj. status: Viser status for elektronisk godkjenning av arbeidsplan Klikk på planens navn for å åpne og se detaljer: Etter linjenummer og navn vises kolonner for stillingskategori, stillingsprosent og avdeling som linjene er knyttet til Fravær og perioder du ikke er tilgjengelig, vises med grå bakgrunnsfarge i cellene. Dersom arbeidsplanen er iverksatt vil fraværsførte vakter også ha et utropstegn foran koden Utjevningsvakter vises med en understrek. Dersom det finnes utjevningsvakter i planen, så vil det bli vist et hint når du holder musepeker over vaktkoden Inaktive linjer vil ikke vises som standard. Sett kryss i boksen dersom du ønsker å vise disse i planen. Inaktive linjer vises med grå bakgrunnsfarge Når du åpner en arbeidsplan vises det en forklaring på de vaktkodene som er benyttet i arbeidsplanen i en egen tabell nederst på siden Personlig arbeidsplan: For å se personlig arbeidsplan må du klikke direkte på navnet. Viser også eventuelle faste tillegg og UTA (utvidet arbeidstid). Kun for din plan. «Vis hjelpelinje»: er kun tilgjengelig dersom arbeidsplanen har en hjelpelinje. Når du krysser av her skal den personlige arbeidsplanen vises med hjelpelinje. Da skal vaktene fordeles på linje 1 og 2 som de står i arbeidsplanen, og hvis det står noe på linje 2 så skal linje 1 skal ha grå skrift og være streket over. Side 17 av 19

18 4.18 Navneliste Her vil du se en liste med alle som er ansatt ved din avdeling (brukere med rettighet til flere avdelinger vil kunne se ansatte fra flere avdelinger avhengig av hvilket nivå du står på). Over alle listevisningene er det et eget felt der du kan søke etter den ansatte du ønsker informasjon om. Listen filtreres ettersom du skriver inn informasjon i søkefeltet. Markerer du en ansatt, vil du få frem informasjon (og eventuelt bilde) om den ansatte til høyre for listen. Informasjonen vises i to faner. En for kontaktinfo og en for stillingsforhold. Klikker du på «Vis kalender» vil du se valgt ansatte sin kalender. Det er samme visning som du har i egen kalender, men med noe mindre informasjon. Navnelisten kan vises på 3 alternative måter i tillegg til standard (Ansattsøk): Ansikt: Viser evt. bilde, navn og stillingskategori (forutsetter at det er lagt inn bilder) Kortvisning: Viser visittkort-visning av alle ansatte. Viser bilde, navn og stillingskategori Listevisning: Viser etternavn, fornavn, stillingskategori, stillingsprosent, avdeling, telefonnummer privat, mobil og arbeid, annet, epost og om den ansatte er vikar. Du kan sende en epost til ansatte ved å klikke på epost-linken. Side 18 av 19

19 4.19 Rapporter Dette valget er ikke tilgjengelig for alle. Rapporter som ligger her er egendefinerte og tilsvarer visninger/rapporter som ligger på ekstrainfo-fanen i Gat. Det kan f.eks. være alternative visninger av vakbok Lønnslipper Denne benyttes ikke av alle kunder og kan derfor være utilgjengelig. Listen viser en oversikt over dine lønnslipper, evt. årsoppgaver og lønns- og trekkoppgave. Den nyeste Lønnsslippen ligger øverst/på toppen i listen. Klikk på «Vis» for å se lønnsspesifikasjonen din. Du har også mulighet til å laste ned lønnsslippen over til din datamaskin Lønnsoversikt Viser en liste over dine siste lønnsoverføringer, nyeste dato vises på toppen. Oversikten viser hvilke dato lønnsoverføringen ble foretatt, hvem som overførte lønnen, periode fra - til og fra hvilken avdeling lønnen ble overført fra. For å se detaljer for den enkelte lønnsoverføringen klikker du på datolinken under kolonne «Overført». Side 19 av 19

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Aktivering av Arbeidsplan

Aktivering av Arbeidsplan Del 4 Arbeidsplan Aktivering av Arbeidsplan For å aktivere arbeidsplan må rettighet til Ny Arbeidsplan tildeles i Brukeradministrasjon. Rettighet for døgnrytmeplan, bemanningsplan og arbeidsplan Rettighet

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger

Innholdsfortegnelse. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger Innholdsfortegnelse Introduction Dashbord Din profil Endre personalia, passord og bilde Meldingssenter Hvordan dokumentere Dokumentere via læreplanen Dokumentere via dokumentasjonsliste Aktiviteter Gjennomføring

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Intranett: Hvordan komme i gang

Intranett: Hvordan komme i gang Intranett: Hvordan komme i gang Innlogging og Min Side. Gå til uit.no/intranett og logg deg på med samme brukernavn og passord som til alt annet på UiT. «Min Side» noen standardmoduler som ikke kan velges

Detaljer

Del 1 Generelt. Del - 1 Generelt. Generelle tips ved innføring av Gat!

Del 1 Generelt. Del - 1 Generelt. Generelle tips ved innføring av Gat! Del 1 Generelt Del - 1 Generelt Generelle tips ved innføring av Gat! Velkommen til kurs Kort runde rundt bordet Navn Funksjon Avdeling Turnuserfaring Forventninger til kurset Kursdag 1: Kort runde rundt

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Læring. Brukerguide + = Hva er KS Læring? Logg deg på Fra forsiden velg Logg inn i øvre høyre hjørne av skjermen. Utstyr for lyd og bilde

Læring. Brukerguide + = Hva er KS Læring? Logg deg på Fra forsiden velg Logg inn i øvre høyre hjørne av skjermen. Utstyr for lyd og bilde Hva er KS Læring? KS Læring er en felles læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner i Norge. På KS Læring finner du nettkurs og ressurser til fritt bruk. Du finner alt fra et lokalt nyansattkurs for

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Table of Contents. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger

Table of Contents. OLKWEB brukerveiledning for lærlinger Table of Contents 1. Introduction 2. Dashbord 3. Din profil i. Endre personalia, passord og bilde ii. Meldingssenter 4. Hvordan dokumentere i. Dokumentere via læreplanen ii. Dokumentere via dokumentasjonsliste

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Brukerveiledning. Nye meldal.no

Brukerveiledning. Nye meldal.no Brukerveiledning Nye meldal.no av Helga Romundstad januar 2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Logge på... 3 2. Lage en artikkel... 3 2.1 Åpne Administrasjonspanelet.... 3 2.2 Åpne sidestrukturen... 3 2.3

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side

Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Dette er en steg for steg bruksanvisning i hvordan du behandler søknader om refusjon av sukkeravgiften på Min Side. Du trenger brukernavn

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Turnus. Brukermanual - Turnus. Ansatte og turnus

Turnus. Brukermanual - Turnus. Ansatte og turnus Turnus For å komme i gang med Turnus- verktøyet i MyKid, må barnehagen først sette opp de ulike vakt- tidene dere bruker. Gå til fanen Administrasjon - > Turnus: Skriv inn en Kode (for eks T for tidligvakt,

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no Mars 2016 Side 1 av 19 Innhold Innlogging... 3 Startsiden... 3 Navigeringsmenyen... 3 Søkefelt... 4 Hurtigbestilling...

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

CRI Brukermanual for bilforhandlere

CRI Brukermanual for bilforhandlere CRI Brukermanual for bilforhandlere 1 Pålogging Gå til denne linken for å logge på. (http://www.carnext.biz/prd/no/bidderlogin?rccmd=start&instancecode=crno01) Du har fått tilsendt brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet.

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet. Innhold A: Hovedmenyer... 2 A1: Brukersteder... 2 Opprett Brukersted... 2 A1:1 Info... 3 Rediger Brukersted... 4 Endre Brukersted Bilde... 4 Opprett under-brukersted... 4 A1:2 Produkter... 5 Legg til Produkt...

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

KOM I GANG KOM I GANG MED SIMPLOYER FRA INFOTJENESTER - ANSATTGUIDE

KOM I GANG KOM I GANG MED SIMPLOYER FRA INFOTJENESTER - ANSATTGUIDE KOM I GANG KOM I GANG MED SIMPLOYER FRA INFOTJENESTER - ANSATTGUIDE Kom i gang med Simployer 1. Innledning 2. Bruk av systemet? - Pålogging - Informasjon i systemet - Mine oppgaver 4. Søk om fri eller

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Brukerveiledning for Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed (kommer)

Detaljer

Brukermanual digital loggføring.

Brukermanual digital loggføring. Brukermanual digital loggføring. 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Ditt brukernavn... 1 3. Innlogging... 2 4. Oversikt over arbeidsoppgaver til det enkelte bygg... 4 5. Loggføring av

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer