PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO"

Transkript

1 PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3 - Lage ny artikkel med bilder... 6 Kapitel 4 - Sette inn ingressbilde Kapitel 5 - Sette inn et filvedlegg i en artikkel Kapitel 6 - Bruk av kalenderen

2 Kapitel 1 - Registrering og innlogging Gå til og velg logg inn i øverste høyre hjørne slik figuren nedenfor viser. Skriv inn ditt tildelte brukernavn og passord. Hvis ønskelig kan du krysse av for husk meg og da vil du bli automatisk logget inn neste gang du besøker Kvamssida. Hvis du ikke husker ditt passord og/eller brukernavn kan du få dette tilsendt ved å trykke på linkene som figuren ovenfor viser og fylle ut den e-post adressen du brukte da du registrerte kontoen første gang. Har du ikke konto må du ta kontakt med oss på eller fyll ut kontaktskjema som du finner under kontakt oss i menyene. Valget for å registrere en ny konto gjelder kun for bildegalleriet. 2

3 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk Når du har logget inn på sida så får du opp noen nye valg øverst i høyre hjørne og de er farget blå slik som figuren nedenfor viser. Trykk på menyvalget Legg til artikkel Da kommer du inn i publiseringsverktøyet for Kvamssida.no som figuren nedenfor viser og kan begynne å skrive din artikkel. Her gir editoren store muligheter for å forandre på skrifttyper osv! For å få siden så ren og fin som mulig ønsker vi ikke at dere forandrer på fonten som brukes på sida. BRUK STANDARD FONT I EDITOREN. Det er fritt fram for å forandre størrelse, kursiv og kraftig osv. 1) Skriv inn tittelen på artikkelen din i feltet Tittel 3

4 Kapitel 2a - Ingress 2) Skriv noen få ord til å begynne med i artikkelen som blir ingressen og så trykker du på menyvalget Sett inn "Les mer" lenke som figuren nedenfor viser og du vil da få en deling av artikkelen din der alt du skriver over linja vises på forsiden og alt under når du trykker på Les mer. Denne ingressen bør ikke være på mer en 2 linjer da den ellers tar litt for mye plass på forsiden av kvamssida.no 3) For å sette inn bilde i ingressen se oppskriften 5) Sette inn ingress bilde lenger ut i denne manualen. 4) Når du er fornøyd med ingressen så skriv inn teksten på artikkelen Måten å skrive dette på er omtrent på samme måte som i Word eller en annen tekstbehandler du er vant med. 5) Når du er ferdig med å skrive din artikkel må du velge en Seksjon der du vil plassere din artikkel på kvamssida.no slik som figuren nedenfor viser. I eksemplet vises valg av Seksjon Idrett Så må du velge en kategori som figuren også viser. Her vises valget Kvam IL bestemme om artikkelen skal vises på forsida på Kvamssida.no slik som figuren nedenfor viser. Så må du velge Publisert og 4

5 Du kan også skrive inn ditt skribentalias og bestemme når artikkelen skal publiseres og hvor lenge den skal være publisert ved å velge den lille kalenderen ved siden av feltene Start publisering og Avslutt publisering Adgangsnivå må stå på Offentlig Når du har kontrollert alt dette så kan du publisere din artikkel ved å trykke på knappen Lagre i øverste venstre hjørne som figuren nedenfor viser. Hvis alt er greit så får du denne meldingen øverst på skjermen 5

6 Kapitel 3 - Lage ny artikkel med bilder For å publisere en artikkel med bilder så følger du oppskriften ovenfor for hvordan du skal komme i gang med artikkelen din. Når du har begynt å skrive teksten du skal publisere og har kommet til et punkt der du vil sette inn et bilde trykker du på knappen Sett inn/endre bilde i overkant av tekstvinduet, se den nederste av de 2 figurene nedenfor. Alle bildene du setter inn i en tekst vil automatisk vises på forsiden av kvamssida.no For å unngå dette er det veldig viktig at du setter en "Les mer" linje inn i teksten på artikkelen og over denne linjen skriver du det som du vil ha som ingress med bildet du ønsker på forsiden og under denne skriver selve artikkelen. Når du skal skrive artikkelen din starter du med å skrive ingressen i tekstbehandleren og følger tidligere oppskrift for å sette inn bilder der osv. Husk å velge å sette inn en Les mer lenke i teksten. Se oppskrift i punkt 2 ovenfor i denne manualen. Så starter du med å skrive selve artikkelen din. 6

7 Når du har trykket på denne knappen får du opp menyen for å sette inn bilder. Den ser ut som på figuren nedenfor Det første du må gjøre er å bestemme deg for i hvilken mappe på nettsiden du vil lagre bildet du vil legge inn i artikkelen. Det er det blå feltet der det står Mapper NB! Husk å trykke på Rot i den venstre delen av figuren ovenfor slik at du legger din nye mappe som en egen mappe og ikke under en annen mappe. For å lage en ny mappe så trykker du på knappen Ny Mappe se figuren nedenfor og skriver så inn navnet på mappen. Jeg har som eksempel kalt den Trond. Se figuren nederst og trykk så OK. Når du har gjort dette så kommer din nye mappe til å vises i mappelista til venstre. Se figuren nedenfor 7

8 Når du nå har laget mappen så må du laste opp bildet du vil sette inn i teksten. Da må du først velge (ved å trykke på den) mappen du nettopp laget i vinduet som heter Mapper og skal laste opp bildet til slik at du får et skjermbilde som ser ut som det nedenfor. Her har jeg trykket på mappen som heter Trond og den er klar til å motta bilder som lastes opp. For å laste opp bilder trykker du på knappen Last opp som figuren nedenfor viser. Da kommer ett nytt vindu opp der du velger størrelse på bildet som skal legges i artikkelen og du velger også hvilket bilde(r) du vil laste opp fra din egen PC. Her er det veldig viktig at du passer på å tilpasse størrelse på bildet som skal legges inn i artikkelen. Det må aldri være over 640 i bredde. Det første du gjør når du kommer til denne menyen er å sette størrelse på bildet i menyvalget Resize. Standard størrelse er 640x408 pixler og oppskriften for å sette størrelse er som følger: 1) Merk av i krysset der det står Resize 8

9 2) Skriv inn størrelsen på bildet i feltet Width Når du skriver inn en størrelse her, f. eks 640 så vil høyden på bildet justere seg selv hvis du klikker med musen i feltet Height eller på en hvilken som helst plass på denne menyen. 3) Det er viktig at du passer på at feltet Thumbnail er krysset av og at størrelsen der er satt til 120px. Disse bildene kan du senere bruker i f. eks en ingress. 3) Trykk så Add for å velge og laste opp bilder fra din PC. Alle bildene du laster opp bli i størrelsen 640x480 og vil fylle hele artikkelbredden. Skal du ha flere bilder med samme størrelse trykker du Add flere ganger og gjentar dette til alle bildene du vil bruke vises i det nederste valget som heter Queue slik som figuren nedenfor viser 4) Hvis du i din artikkel skal ha flere bilder i forskjellige størrelse må du gjøre denne operasjonen flere ganger og da sette en annen størrelse i feltet Width 5) Når du har funnet og valgt de bildene du vil sette inn i teksten trykker du på menyvalget Upload og bildene vil da bli lastet opp på nettsiden og er klare for å settes inn i teksten. 6) Trykk Cancel for å komme ut av opplastingsmenyen. 7) Da kommer du til en meny som ser slik ut og som du kan se står du her i mappen Trond og ser de bildene du har lastet opp i det midterste feltet og selve bildet i det høyre feltet. Merk bildet du vil sette inn i det midterste feltet og trykk på Insert knappen. 9

10 Da har du satt inn bildet ditt i teksten slik som figuren nedenfor viser der jeg har satt inn bildet som heter DSC_0022.jpg i artikkelen. 10

11 Kapitel 4 - Sette inn ingressbilde Når du har skrevet teksten du skal publisere i ingressen og har kommet til et punkt der du vil sette inn et bilde trykker du på knappen Sett inn/endre bilde i overkant av tekstvinduet, se de 2 figurene nedenfor. Her følger du oppskriften Kapitel 3 - lage og publisere en artikkel med bilder frem til og med punkt nummer 6. Når du nå skal sette inn et ingressbilde er det viktig at du velger bilder fra mappen Thumbnails ellers blir ingressbildene alt for store. Se figuren nedenfor. 1) Velg (klikk på) mappen Thumbnails under hovedmappen du har laget der bildene dine ligger i menyen til venstre slik figuren ovenfor viser da får du en meny som ser ut som figuren nedenfor. 11

12 Velg bildet du vil bruke som ingressbilde fra menyen i midten og trykk på knappen Insert slik som figuren nedenfor viser Da har du satt inn bildet thumb_dsc_0022.jpg i ingressen din og får et resultat som figuren nedenfor viser. Når du nå er ferdig med å skrive teksten og sette inn bilder så må du plassere din artikkel i riktig meny for publisering på Kvamssida.no 12

13 Først må du velge en Seksjon der du vil plassere din artikkel på kvamssida.no slik som figuren nedenfor viser. I eksemplet vises valg av Seksjon Idrett Så må du velge en kategori som figuren også viser. Her vises valget Kvam IL Så må du velge Publisert og bestemme om artikkelen skal vises på forsida på Kvamssida.no slik som figuren nedenfor viser. Her er det valg å ikke plassere den på forsiden. Du kan også skrive inn ditt skribentalias og bestemme når artikkelen skal publiseres og hvor lenge den skal være publisert ved å velge den lille kalenderen ved siden av feltene Start publisering og Avslutt publisering Adgangsnivå må stå på Offentlig Når du har kontrollert alt dette så kan du publisere din artikkel ved å trykke på knappen Lagre i øverste venstre hjørne som figuren nedenfor viser. 13

14 Hvis alt er greit så får du denne meldingen øverst på skjermen 14

15 Kapitel 5 Sette inn et filvedlegg i en artikkel Noen ganger kan det være nødvendig å legge ved en fil i en artikkel. 1) Trykk på knappen Sett inn/endre fil som figuren nedenfor viser 2) For å laste opp filer i word eller pdf eller annet format så gjøres det på samme måte som for å sette inn bilder i teksten så se i kapitel 3 for hvordan dette gjøres. 3) Når du nå har fått lastet opp den fila du vil sette inn i teksten så velger du fila i vindu 2 som figuren nedenfor viser og trykker Sett inn 4) Når du nå har fått satt inn filvedlegget i teksten kan du hvis du ønsker forandre navnet på den 5) Merk teksten som viser filnavnet og skriv inn ditt nye navn på den, se figuren nedenfor på neste side 15

16 6) Skriv så inn det nye navnet på filvedlegg linken så det blir f. eks som i figuren nedenfor. 7) Da har du satt inn et filvedlegg i en tekst og kan lagre artikkelen din så den blir publisert på Kvamssida.no. 16

17 Kapitel 6 - Bruk av kalenderen For å legge til nye hendelser i aktiviteteskalenderen må du følge kapitel 1 for å logge inn på siden. Når du er logget inn klikker du på kalenderen i menyen øverst på siden eller ved å klikke på feltet der måneden vises i kalenderen i menyen til høyre. Så trykker du Vis etter måned og du ser kalenderen som vist nedenfor. For å legge inn nye aktiviteter klikker du på den datoen du vil bruke og da får du et + (pluss) tegn i høyre hjørne av datoen som figuren nedenfor viser. 17

18 1) Skriv inn tittelen på aktiviteten du skal legge til i feltet Tittel 2) Velg kategori i nedtrekksmenyen Kategorier 3) I feltet Hendelsesfarge skal ingenting forandres 4) I feltet Tilgangsnivå skal heller ingenting forandres. 5) Skriv inn teksten til aktiviteten i feltet Aktivitet 6) Skriv inn Sted i feltet Sted 7) Skriv evnt inn navnet på kontaktperson i forbindelse med aktiviteten i feltet Kontakt 8) Trykk på menyvalget Kalender øverst i vinduet for å legge inn start og sluttidspunkt og sette opp en del andre innstillinger for aktiviteten. 9) Skriv inn start og eventuelt sluttidspunkt for aktiviteten og hvis dette kun er en enkelt aktivitet merker du av for Ingen gjentagelser og trykker så på Lagre. 10) Hvis du ønsker at en aktivitet skal gjentas krysser du av for hvor ofte du ønsker å gjenta aktiviteten. Daglig - Ukentlig - Månedlig - Årlig. Se figuren nedenfor. 18

19 Daglig 1) Merk knappen Daglig 2) Merk knappen Gjenta til og velg hvor lenge du ønsker at aktiviteten skal gjentas ved å velge sluttdato fra kalenderen som kommer opp når du trykker på den. 3) Når du velger en dato fra kalenderen ved å trykke på den kommer du automatisk tilbake til kalender menyen. Trykk så Lagre i øverste høyre hjørne for å publisere hendelsen. Ukentlig 1) Merk knappen Ukentlig 2) I feltet Gjentagende intervall velger du hvor ofte hendelsen skal gjentas. 1 = hver uke 2 = annenhver uke 3 = Hver 3. uke osv osv 3) I feltet Ved dag velger du på hvilke dager i uken du ønsker at hendelsen skal gjentas. I eksemplet nedenfor vil hendelsen bli gjentatt hver mandag og onsdag. 2) Merk knappen Gjenta til og velg hvor lenge du ønsker at aktiviteten skal gjentas ved å velge sluttdato fra kalenderen som kommer opp når du trykker på den. 19

20 3) Når du velger en dato fra kalenderen ved å trykke på den kommer du automatisk tilbake til kalender menyen. Trykk så Lagre i øverste høyre hjørne for å publisere hendelsen. Månedlig 1) Merk knappen Månedlig 2) I feltet Gjentagende intervall velger du hvor ofte hendelsen skal gjentas. 1 = hver måned 2 = annenhver måned 3 = Hver 3. måned osv osv 3) I feltet Ved dag velger du på hvilke dager i uken du ønsker at hendelsen skal gjentas. I eksemplet ovenfor vil hendelsen bli gjentatt hver onsdag og torsdag. Merk av for i hvilke uker i måneden du ønsker hendelsen gjentatt. I eksemplet ovenfor vil hendelsen gjentas hver uke i måneden. Ved å velge f. eks 1, 3 og 4 vil hendelsen gjentas i disse ukene i måneden. 4) Du kan også velge en ukedag i måneden du ønsker hendelsen gjentatt ved å krysse av for Ved månedsdag og skrive f. eks 16 som gjør at hendelsen vil bli gjentatt den 16. i hver måned. 5) Når du velger en dato fra kalenderen ved å trykke på den kommer du automatisk tilbake til kalender menyen. Trykk så Lagre i øverste høyre hjørne for å publisere hendelsen. 20

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual for Venstres nettsider

Brukermanual for Venstres nettsider Brukermanual for Venstres nettsider Denne brukermanualen for Venstres nettsider gir en innføring i hvordan publisere nettsaker og administrere lokallag i publiseringssystemet Venstre Publish. Er du helt

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer