Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan"

Transkript

1 Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan

2 INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6 Klassevinduet... 6 Klassens fag og timefordeling... 7 Menylinja... 7 Fil... 7 Ressurser... 8 Vis Klasse, Vis Lærer, Vis Rom... 8 Total oversikter... 8 Auto... 9 Neste Info Innstillinger Internettpublisering Publisering på egen server Hjelp Viktige funksjoner Hel og halv lesebrøk Å lage, kopiere og slette økter Flere fag i ei økt Rekkelenking Parallellegging Farger og merker i timeplanen Filbehandling Å legge en plan automatisk Sjekk og juster Klasser Lærere Rom Fag Klassens timetall Overskrift 3... Feil! Bokmerke er ikke definert. Rediger i øktene Fag som skal i samme økt Lag nye økter og fag Rekkelenk og parallellegg Legg forutsetninger manuelt Kjør Auto Optimaliser manuelt Utvid til flere uker Skrive ut Visma Oppvekst Skole Timeplan v

3 Import i VO Timeplan Åpne VO Timeplan. Velg Fil og Ny. Hvis du vil at skolens navn skal komme med på utskrifter, må du skrive det inn her. Huk av for importer ressurser. Du kan ta bort haken i et felt dersom det er noe du ikke vil ha med i importen. Innholdet i kolonnen til venstre i, overstyres når du velger å importere ressurser. Klikk OK Visma Oppvekst Skole Timeplan v

4 I vinduet du får opp, klikker du på Finn Fil. Naviger deg fram til stedet du lagret eksporten fra VOS. Dobbeltklikk rett på fila, eller merk den og klikk åpne. Nå legger fila sin sti seg i importvinduet. Klikk OK. 4 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

5 Å manøvrere i VO Timeplan Når importen er fullført, vil du se skolens klasser ligge til venstre i bildet. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

6 Arbeidsvinduer Klassevinduet Klikker du på en klasse, får du opp klassevinduet. Her får du se klassens ferdig opplæringsøkter til venstre og et tomt timeplan vindu. Skulle du ha lagt planen manuelt nå, kunne du ha begynt med å klikke over timene til venstre på riktig sted i timeplanen. 6 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

7 Klassens fag og timefordeling Når du står i klassevinduet og klikker på Klassens Fag og timefordeling, kommer du inn vinduet som viser deg klassens fag og timefordeling. Her kan du bygge økter fra scrach, eller redigere i allerede genererte økter. Her er det viktig at antallet økter klassen har, stemmer med antall økter som skal legges ut på timeplanen. Menylinja Fil Fil-Ny: Fil-Åpne: Fil-Åpne genererte: Sletter alle timeplaner som ligger åpne fra før og gjør klar til ny import av *.xml fil fra VOS. Åpner en *.vot fil med timeplaner og alle ressurser som er lagret fra før. Åpner filere som ble laget under automatisk legging. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

8 Fil-Lagre: Fil-Lagre Som: Time Start / Stopp: Lagrer alle ressurser og timeplaner med timer som er lagt ut. Hvis ikke filen din allerede har ett filnavn, må du oppgi ett. Ordet Lagrer i blått kommer fram på skjermen når timeplanen blir lagret. Samme som Lagre, men her må du gi ett filnavn. Når du vil teste ut noen endringer kan det være lurt å lagre under ett nytt filnavn, slik at du ikke ødelegger "originalen". Her kan du skrive inn når øktene på din skole starter og slutter. Klikk OK Dette vil synes på alle utskrifter. Dersom øktene på forskjellige trinn begynner og slutter ulikt, må du redigere dette i Excel etter at planen er lagt og skrive ut derfra. Ressurser Viser deg all informasjon om Klasser, lærere, rom og fag. Her legger du sperrene for de forskjellige ressursene. Vis Klasse, Vis Lærer, Vis Rom For alle disse knappene på menylinja gjelder samme prinsipp. Du får se planer. En eller flere samtidig. Hold Shift eller Ctrl tasten nede og merk de klassene / lærerne / rommene du vil vise. Klikk OK. Total oversikter Her kan du se hovedoversikter for planene til alle klasser, lærere og rom. I oversikten over klassene ser du hvor timer er lagt ut, og hvilke typer timer som er lagt ut. Hvite felter er timer som bare er parallellenket. Mørke blå timer er rekkelenket. Lyseblå er timer som både er rekkelenket og parallellenket. Røde felter er timer som sperret. Grå felter er enkelttimer. Sorte felter er ledige plasser. I tillegg på Læreroversikten er ledige plasser markert ut med Mørk Grønn hvis det er tre eller flere mellomtimer. Lyse Grønne timer er enkelttimer hvor læreren bare har en time denne dagen. 8 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

9 Trykker du på en av knappene øverst i vinduet, eller i kolonnen under, får du fram en plan for elementet du trykket på. Ligger andre planer av samme typer åpne, lukkes disse. For klasseoversikten gjelder også: Holder du Shift-tasten nede samtidig som du trykker på en av klasse-knappene, legges klassevinduene ved siden av hverandre klare for rekkelenking. Auto Her starter du programmets automatisk timelegging. Programmet forsøker å legge ut øktene i alle klassene automatisk. Det blir tatt hensyn til at ikke "alene fag" blir lagt på samme dag og at ellers ingen kollisjoner i planen oppstår. Før automatikken starter blir planoppsettet testet for feil. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

10 Start knappen starter automatikken. Planen blir forsøkt lagt, og etter hvert forsøk kommer en søyle som forteller deg hvor mange økter automatikken ikke klarte og legge. Denne prosessen stopper ikke før du trykker Avbryt. Programmet tar vare på de fem beste forsøkene. Det blir generert filer med etternavnet *.vst. Algoritmen er laget slik at programmet lærer av feilene den gjorde ved forrige forsøk. Blir alle øktene lagt ut, forandres fargen på vinduet seg til gult, automatikken stoppes ikke, så du kan få fem planer som alle har gått opp. Resultatet blir best om færrest mulig økter er lagt ut i planen på forhånd. Selv om programmet har over 20 økter igjen ved første gangs forsøk er det fullt mulig at alle øktene kan bli lagt ut. Den første gangen du prøver automatikken er det fornuftig å stoppe prosessen etter ca 50 forsøk. Du kan se på planene som er generert og kanskje finne ut feil du har gjort eller ting du har glemt å legge inn. Det er ikke noen regel for hvor lenge denne prosessen skal gå, planen kan gå opp ved første forsøk eller etter 3000 forsøk, men kommer ikke søylene ned under 10 på 300 forsøk, bør du se om du kan finne ut hvorfor. NB! Når automatikken starter blir alle genererte filer slettet og nye blir generert. Vil du beholde disse filene må du hente dem inn, og lagre dem på nytt med Lagre som. Under automatisk legging blir "rom som kan fjernes", fjernet fra timene hvis dette gjør legging av planen enklere. Neste Hva som skal komme opp under Neste styres av menyvalget 'Innstillinger'- 'Flere neste-valg' Du kan bringe opp en liste over timer som er vanskelige å legge, eller automatisk til det øverste elementet i lista. Info Ved å klikke på Info kan du velge å få opp over timer/økter med mangler. 10 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

11 Klikker du på en time i lista under, kommer klassens plan opp. Der vil du finne timen med mangler og kan redigere i denne. Innstillinger Her kan du velge å aktivere eller deaktivere funksjoner i VO Timeplan. Dette blir nøye beskrevet under Hjelp. Vi anbefaler at du huker av for Autobackup hver 15min. Ingen fagsperrer ved manuell legging: Når dette menyvalget er på, kan du manuelt få lov til å legge et fag flere ganger på samme dag, selv om du i fagoppsettet har sagt at faget bare skal kunne legges en gang hver dag. Flere neste-valg Når dette menyvalget er på, vises de 10 timene det er vanskeligst å legge i et eget vindu. Ellers hopper VO Timeplan til det øverste elementet i denne lista når du trykker Neste i menyen. Lærerprosent Når dette menyvalget er på, vises ett lite vindu med alle lærerne, og den totale lesebrøken til hver enkelt. Vise hint Når dette menyvalget er på, vises ett tall i hver hvit rute. Tallet gir deg en pekepinn om hvor du bør legge den aktive timen for at planen skal kunne gå opp. 1 tallet er det beste valget. Høyere tall gir deg færre muligheter i planen. Hvite felt uten tall, sier deg at den aktive timen kan legges der, men da er det en annen time som ikke kan legges noen steder. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

12 Vise lærere ved valg av time: Når dette menyvalget er på, vil lærerplanene til lærerne i den aktive timen vises til venstre i skjermbildet når du velger aktiv time. (kun de tre første lærerne) Forstørre timerute når cursor flyttes: Hver time i timeplanene kan inneholde opp til åtte fag, lærere og rom i hver time. Er ikke skjermbilde satt opp til denne bredden forstørres en timerute til maksimal størrelse når du holder markøren stille over ruten. Autobackup hver 15min Tar backup av dataene til fila ~backup.vst hvert 15 min hvis det er gjort endringer. NB. Bruker du diskettstasjonen som lagringsenhet vil ikke dette skje. Internettpublisering Alle enkeltplaner kan skrives ut som html dokumenter (web sider) som du kan publisere på Internett. Vi har laget et forslag til startside som du kan redigere selv. Den heter FORSIDE.HTM og ligger på samme område som programmet VO Timeplan.exe. Velg hvilke planer du vil ta med ved å krysse av i rutene. Velg deretter farger du vil ha på sidene. Du kan teste ut fargene før du setter i gang prosessen. Trykk deretter utfør. Programmet lager nå alle planene. 12 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

13 Publisering på egen server. Planene ligger på området VO Timeplan/send på din egen harddisk, og kan derfra kopieres over til din egen webserver. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

14 Hjelp Hjelp funksjonen tar deg inn i en Hjelpeside hvor du ved hjelp listen med hyperlenker i venstre kolonne, kan navigere mellom de ulike temaene i VO Timeplan. Viktige funksjoner Hel og halv lesebrøk Når du er inne i klassens fag og timefordeling kan du velge om et fag skal leses med hel, halv eller ingen lesebrøk. Altså om læreren skal få betalt fullt, halvt eller ingenting for ei økt. Ut fra initialene til faget, lager programmet fagkoder som du senere bruker når du setter sammen timer. Fagnavn med STORE BOKSTAVER legger hele fagets lesebrøk til lærerens stillingsprosent. Fagnavn med Stor Forbokstav legger halve lesebrøken til stillingen. Fagnavn med bare små bokstaver øker ikke lærerens stillingsprosent. Halv lesebrøk brukes eksempelvis når et fag skal leses annen hver uke eller halve skoleåret. Ingen lesebrøk brukes når samme fag og lærer står oppført i flere klasser på samme tid. Dette gjøres bl.a. når man på Ungdomstrinnet, organiserer fremmedspråk og språklig fordypning. Da legges samme fag og lærer på flere klassers timeplan på samme tid. Vi må fortelle systemet at faget kun skal leses en gang. 14 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

15 Å lage, kopiere og slette økter I klassens fag og timefordeling kan du bygge opp økter fra bunnen av. Øktene kan inneholde fag, lærer og rom. Du tar utgangspunkt i en timeblokk. Timeblokken er bygd opp av tre (usynlige) rader og opptil 8 kolonner. I radene legges faget på den første, læreren på den andre og rommet på den tredje. I kolonnene kan du vise at flere lærere, rom eller fag er tilknyttet aktuell økt. Dersom du ønsker å kopiere ei økt, markerer du økta ved å klikke på den slik at den blir hvit. Klikk på kopier og marker en eller flere tomme timeblokker alt etter om du vil lime inn en eller flere økter. Velg lim inn. Du kan kopiere flere økter samtidig ved å markere flere før du kopierer. Du kan også lime inn økter i andre klasser. For å slette en eller flere økter må du markere dem og klikke på slette i klassens fag og timefordeling. Du får da opp vinduet under. Har kan du velge om du vil slette alt ved økta eller bare forhold knyttet til økta, som sperrer eller kommentarer. Huk av for det som er aktuelt og klikk OK. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

16 Flere fag i ei økt Når du skal legge flere fag i samme økt, gjør du følgende: Gå inn på klassens fag og timefordeling. Øk antallet kolonner i timeblokken til så mange fag du vil legge i den. Kikk på bildet under. Så bruker du ressurslista til høyre i bildet og klikker over fag. 16 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

17 Lærere og Rom i samme timeblokk. Dersom dette er en økt som skal være lik i flere klasser, og ligge til samme tid, må den parallellegges. Da må du huske på å legge inn fagene med ingen lesebrøk (små bokstaver) i de andre øktene. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

18 Rekkelenking Å rekkelenke vil si å lenke/låse to eller flere økter etter hverandre. Du kan gjøre det både før eksporten i VOS, og etter importen i VO Timeplan. I VO Timeplan kan du gjøre det i Klassens fag og timefordeling og i Klassevinduet timelista. Får å rekkelenke må du sette markøren i rekkelenkingsmodus. Det gjør du ved å klikke på symbolet for rekkelenking oppe til høyre i klassens fag og timefordeling (1), eller i det lille Verktøyvinduet som du får opp når du står i Klassevinduet til en klasse (2) Sett nå markøreren mellom to økter og klikk. Du vil få opp et lite gult merke som binder øktene sammen. Dette er symbolet for at timene er rekkelenket For å fjerne rekkelenking, må du sette markøren i Fjern Rekkelenkings modus. Klikk på knappen med symbolet for Fjern Rekkelenking og klikk på øktene som er lenket. 18 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

19 Parallellegging Å parallellegge økter vil si å legge økter som er på tvers av klasser, på samme tid i timeplanen. Dette gjøres fra klassevinduene til de klassene det gjelder. Hold Shift nede og klikk på aktuelle klasser. Timelistene til klassene vil da legge seg ved siden av hverandre. Skråll nå i hver klasse slik at du får de timene som skal parallellegges ved siden av hverandre. Sett markøren i Parallelleggings Modus ved å klikke på Parallelleggingsknappen i Verktøyvinduet. Klikk så først på en av klassenes økt og dra markøren over til neste klasses økt. Gjør det igjen dersom det er flere økter som skal parallellegges. For å fjerne en parallellegging, sett markøren i Fjern Parallelleggings modus. Dette er samme knappen som Fjern Rekkelenking. Farger og merker i timeplanen En gul strek mellom to timer betyr at timene er rekkelenket. Det vil si at de legges ut etter hverandre. En gul pilspiss forteller at timen er parallellenket til en annen time. En liten rød rute forteller at det ligger en sperre i timen. Den/de timene som er aktive er grønne. I timeplanen til høyre kan timene ha rød farge. Det betyr at den/de aktive (grønne) timen ikke kan legges ut på dette stedet. Dette skyldes at noe i denne/de aktive timene kolliderer med et eller annet i planen. For å se hva det skyldes kan du trykke på den røde timen. Klassens fag og timefordeling og timefordeling-knapp brukes når du skal lage timene for klassen, og for å få en oversikt over alle timene som skal legges ut. Sperrer knappen gir deg en oversikt over hvorfor de grønne timene ikke kan legges ut der hvor planen Visma Oppvekst Skole Timeplan v

20 er merket med rødt. Denne funksjonen gir ikke bestandig en helt god forklaring om hvorfor timen er sperret. Hvis du trykker på en rød time gir det deg en mer utfyllende forklaring for denne ene timen. Filbehandling Fila fra VOS som importeres i VO Timeplan er en *.xml fil (tekstfil). Når du lagrer timeplanen for skolen som du jobber med, lagres denne som en *.vot fil. Når du kjører auto på en plan du jobber med, vil VO Timeplan generere fem filer i *.vst format. Dersom du velger å jobbe videre med en slik generert fil, lønner det seg å lagre den på nytt. Det gjør du via Lagre som. Skriv inn navn på fila og klikk Lagre. Fila blir da lagret som en ordinær *.vot fil. Under Windows kan du ordne deg slik at VO Timeplan starter når du trykker på en *.vot fil. I Utforskeren dobbeltklikker du på en *.vot fil. Et vindu kommer opp og du velger at filen skal startes i VO Timeplan. Kryss av åpne alltid filen i ruta. VO Timeplan vil nå starte automatisk når du trykker på en *.vot fil. Å legge en plan automatisk For at VO Timeplan skal legge en plan automatisk for deg, må du legge inn en del forutsetninger. Første skritt på vei er å foreta en eksport fra VOS og import i VO Timeplan. Eksporten er beskrevet i heftet so heter VO Timeplan, grunninnstillinger i VOS. Om import, kan du lese i det første kappittelet i dette heftet. Sjekk og juster Du må gå igjennom alle ressursene og legge inn sperrer og betingelser. På menylinja velg Ressurser: Klasser Legg sperrer dersom klasser ikke kan ha undervisning i økter som ligger på timeplanen. Eks dager der elevene slutter tidlig pga fellesmøter for lærerne. Dersom det er klasser som ikke førlger med i importen f. eks mottaksklasse eller klasser på tvers av trinn, kan de legges inn under ressurser og klasser. Velg ny og opprett ny klasse med initialer og gruppe navn. Legg sperrer for den nye klassen. Lærere Gå igjennom alle lærerne. Kryss av for når lærere ikke kan legges ut på planen. Rom Gå igjennom alle rom. Dersom et rom er bortleid en spesiell tid i uka, må det sperres slik at timer ikke legges der. Systemet har en funksjon under automatilsk legging som gjør at det fjerner rom fra timen dersom det er vanskelig å få planen til å gå opp. Man kan forhindre programmet fra å gjøre det, ved å huke av for kan ikke fjernes under automatisk legging. Husk derfor å huke av for alle spesialrom, og antakelig vil det gjelde for andre rom som du også har knyttet faggrupper opp mot. Fag Gå igjennom alle fag. For fag som kun skal ha en undervisningsøkt om dagen huker du av for Bare en time pr dag. Dette kan du overstyre ved å rekkelenke økter i samme fag på forhånd. 20 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

21 Klassens timetall Det er viktig at antall økter i klassens fag og timefordeling samsvarer med det antall økter klassen skal ha løpet av ei uke. Rediger i øktene Å redigere i øktene kan du gjøre både klasens timeplanvindu og i klassens fag og timefordeling. I klassens timeplan vindu har du to muligheter: 1. Benytte redigerknappen i verktøyvinduet. Klikk på R en som vist under. Du får opp dette bildet: Her kan velge hvilken ressurstype du vil endre på. Markere og flytte markøren inn økta og klikke. Her kan du også bygge opp flere kolonner med fag, lærer og rom. 2. Klikk i nedtrekksfeltet øverst til venstre. Nå kan du endre listen og vise de andre ressursene. Velg og marker ressursen som er aktuell å bruke. Flytt markøren ut i timeplanen til den økta du vil endre. Klikk i økta. Dersom du vil endre antall kolonner i økta klikker du på feltet markert under med grønt. Pil opp gir flere kolonner, pil ned gir færre. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

22 Fag som skal i samme økt Legg fagene som klassen har delingstimer og fremmedspråk / språklig fordypning i samme økt. Les i kapittelet om Flere fag i samme økt. Lag nye økter og fag Mest sannsynelig må du lage noen nye økter fra bunnen av. Dersom du ønsker å knytte et annet fag til den nye økta enn de som ligger i faglista, må du lage dette faget. Det gjør du ved å velge Ressurser på menylinja. Klikke på fag og velge ny. Husk å skrive inn faget med tre initialer. Velg et navn som beskriver det. Eksempler på fag det kan være behov for å lage er: Arbeidsøkt (AØK), Prosjekt (PRO), Diverse fag (XXX), Samling (SAM). Knytt lærer og rom til øktene som beskrevet tidligere i heftet. For mer informasjon om å håndtere økter, se kapittelet om Å lage, kopiere og slette økter. Rekkelenk og parallellegg Rekkelenk og parallellegg øktene som beskrevet tidligere. Husk dette med hel, halv og ingen lesebrøk slik at læreren ikke får dobbelt betalt for en time. Legg forutsetninger manuelt Nå er du klar til å legge ut økter manuelt. Start med økter som må ligge et fast sted. For eksempel økter på spesialrom. Velg en klasse. Stå i Timeplan vinduet. Marker en økt i timelista til venstre. Økta vil da bli mørk grønn dvs aktiv. Sett markøren i Legg inn timer modus ved å klikke i verktøyvinduet. Flytt markøren tilder du vil plassere økta i timeplanen. Klikk. Neste time i timelista vil nå bli mørk grønn. Nå er det den som er klar til å legges ut. 22 Visma Oppvekst Skole Timeplan v

23 Dersom du vil fjerne økter fra timeplanen, setter du markøren i Fjern timer modus. Det gjør du ved å klikke i verktøyvinduet på ikonet for Fjern timer. Klikk nå på økta du vil fjerne. Økta legger seg tilbake i timelista. Kjør Auto Når du har lagt alle timer som må ligge fast, samt lagt alle sperrer er du klar til å skru på automatikken. Velg på Auto på menylinja. Følg beskrivelsen om autolegging tidligere i heftet. Optimaliser manuelt Kikk i gjennom de genererte filene. Velg deg den du synes er best. Klikk på Fil og Lagre som for å lager den som en *.vot fil. Gå igjennom alle klasseplaner og optimaliser planen. Øktene må klikkes ut i timelista for at du skal gitt dem en ny plassering inne i klasseplanen. Du kan få hjelp til å se muligheter i planen ved å klikke på øyet i verktøyvinduet. Denne funksjonen kan hjelpe deg til å se løsninger for hvor du kan legge timen du vil plassere om. Utvid til flere uker Dersom planen skal utvides til flere uker, må du legge ferdig for en uke først. Så bruker du funksjonen Utvid til flere uker under Fil på Menylinjen. Når du klikker på denne kopieres planen du har laget og legger seg i ett eller flere fanekort på totaloversiktene. Du kan nå velge den nye uken og redigere videre i den slik at planen blir som den skal for de neste ukene. Å skrive ut For å skrive ut går du på menylinja, velger fil og skriv ut. Her kan du velge hva slags plan du skal skrive ut. Hoved-, enkelt-, eller samleplaner. For å redigere i planen før de skrives, ut lønner det seg å ta dem over til Excel og skrive dem ut derfra. Når du skal skrive ut planer som går over flere uker, må fanekortet for den gjeldende uken være valgt. Visma Oppvekst Skole Timeplan v

Visma Skole Oppvekst Timeplan. Grunninnstilinger i VOS

Visma Skole Oppvekst Timeplan. Grunninnstilinger i VOS Visma Skole Oppvekst Timeplan Grunninnstilinger i VOS Innhold: Greit å vite før jeg starter... 3 Rettigheter... 3 Juster rettigheter... 3 Opprette fag og faggruppe (kun barnetrinnet)... 4 Opprette faget

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel

Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel MUS2006 - Musikk og bevegelse Innhold Dette dokumentet viser skjermbilder av steg-for-steg plotting i LibreOffice og Excel på Mac, og Excel på Windows.

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc Regneark 1 Grunnskolen i Nittedal Regneark 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Vite hva et regneark er. Oppstart og avslutning av OpenOffice Calc. Flytting

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Klargjør for dashbord i it s learning

Klargjør for dashbord i it s learning Klargjør for dashbord i it s learning Dette brevet gjelder KUN de av våre kunder som ikke allerede har aktivisert dashbordet for sin site. Kjære kunde! It s learning jobber stadig med å forbedre læringsplattformen.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE PRISLISTER Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innhold Innhold... 2 Prislister... 3 Ny prisliste... 5 Lag ny prislinje... 7 Slette/endre prislinje... 8 Sida 2 av 9 Prislister For å koble en pris til en forhåndslagret

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Endringslogg. Fleire måtar å importere løparar på, direkte import frå Excel fil. Endring på seedingtrekning.

Endringslogg. Fleire måtar å importere løparar på, direkte import frå Excel fil. Endring på seedingtrekning. GlitreTid Innhald Endringslogg... 2 Meny... 3 Registrering av løparar... 4 Ny løpar... 4 Importer.gtp... 5 Importer.xls(x)... 6 Format på Excel fil... 6 Arkfaner:... 7 Løparnummer... 7 Klassar... 7 Distanse...

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring».

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Nettløsningen består nå av: «Tempolex bedre lesing», «Tempolex betre lesing», «Tempolex better reading», «Tempolex matematikk, bokmål»,

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø I forbindelse med registrering av publikasjoner er det utviklet et hjelpesystem, Importtjeneste og autoritetsregister (ITAR), som bidrar til enklere

Detaljer

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB

1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Grunnmodul 1. GRUNNLEGGENDE BEGREPER I NY COLUMBIWEB Det er 6 grunnleggende begreper i ny ColumbiWeb: Mal, Side, Artikkel, Fil, Meny og Emne. Malen inneholder html-kode og styrer altså utseendet på en

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Bruk av testverktøyet i

Bruk av testverktøyet i Bruk av testverktøyet i Versjon 27.06.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimediesenteret NTNU Forfatter Cecilie Aurvoll Introduksjon Testverktøyet i it s:learning er et hjelpemiddel for å gjennomføre tester

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og

TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle ut og Skjema Knapperaden vår. Dersom noen er grå betyr det at du må velge et skjema for å få tilgang til de TILLEGGSMODULEN SKJEMA Denne tilleggsmodulen brukes til å lage skjemaer som bruker på web kan fylle

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene

1. Byggeiermeny gir tilgang til moduler/funksjoner som gjelder alle byggene Veileder FamacWeb DirekteInn Du som leser dette har fått tildelt brukernavn og passord til FamacWeb av din oppdragsgiver slik at du selv kan laste opp din sluttdokumentasjon/"som bygget"-dokumentasjon

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer