BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter i nedtrekksmeny - Skriv inn navn og trykk «søk» for å få en bestemt person, eller trykk «søk» og få opp alle ansatte i valgt enhet (viser kun 5 personer pr side) - Ved å trykke på en ansatt vil du få opp stillingsinformasjon. Trykke på «Vis fastlønn» for å se fastlønnslinjer - Når det vises ansatte i feltet kommer også boksen «Ny ansatt» frem. 1. REGISTRERING AV NYE ANSATTE Viktig at rett enhet er valgt før du trykker på «Ny ansatt». Det må registreres i fanene: - 1. Personalia - 2. Bankkonto - 5. Stillingsinformasjon Fane 3. Pårørende kan fylles ut. Fane 4. Kompetanse hoppes over. Side 1 av 7

2 1. Personalia Felt med * indikerer pliktig registrering, man vil få feilmelding ved forsøk på å gå videre dersom disse er tomme. Når du har lagt inn fornavn, etternavn og fødselsdato vil Visma sjekke om person ligger inne i systemet fra før. Hvis så får du opp følgende melding: Er det rett person trykk på velg. Er det ikke rett person, trykk på krysset og fortsett registreringen. Andre felt (ikke pliktige) som det skal registreres i: Fødselsnummer Adresselinje 1 Epostadresse 2. Bankkonto Alle som registreres i lønnssystem skal ha bankkonto. Alias: Skriv "hovedkonto" Hvis man ikke har kontonummer på registreringstidspunktet (eks. utlendinger hvor man venter på å få opprettet bankkonto), kan man velge "hopp over". Kontonummer må da videreformidles til lønnsansvarlig som legger kontonummer inn i Visma HRM i ettertid. 3. Pårørende Her legges inn primærkontakt. Barn som den ansatte har rett til å ha syke dager for skal også registreres, men det kan den ansatte selv gjøre. Side 2 av 7

3 5. Stillingsinformasjon 1. Endring fra - legg inn dato endringen skal gjelde fra. Format: dd.mm.åååå (eller velg fra kalender). Viktig at dato er riktig styrer lønnsutbetalingen. 2. Tabellnr: 50 Ansatte i kap 5 30 Ansatte i kap 3 60 Ansatte uten tariff (eks. sensor, eksamensvakt) 4013 Ansatte kap 4 (etter ) 3. Stillingskode - hent opp stillingskode fra nedtrekksmeny. Tilgjengelige stillingskoder er knyttet opp mot tabellnummeret som er valgt ovenfor. 4. Stillingstyper: FD FT G LF LT LV PM PS PU S TD TT UL VD VT Fast dagtid Fast turnus Godtgjørelser Lærer fast Lærer timelønn Lærer vikar Perm m/lønn Prosjektstilling Perm u/lønn Sluttet Timelønn dagtid Timelønn turnus Unge arb/lærlinger Vikar dagtid Vikar turnus 5. Stilling% - denne genereres som følge av lønns% registrert i fastlønnslinjer. 6. Årstimetall ,5 t/u ,5 t/u - turnus ,0 t/u - tannleger Side 3 av 7

4 7. Tjenestested Aktuelle valg er: - Videregående skoler - Tannlegetjeneste 8. Ansatt fra - Kommer automatisk opp lik «Endring fra» dato 9. Ansatt til - Legges inn på ansatte i vikariater / årstilsettinger 10. Felt for hjemmel skal ikke brukes. 11. Enhet - kommer som følge av valgt enhet ved oppstart. Kan ikke endres. 12. Ansiennitet - Må registreres på alle i kapittel Grunnlønn hentes ut fra stillingskode. Gjelder for ansatte i kap. 4 og hentes på grunnlag av registrert ansiennitetsdato. Dersom det er avtalt lønn høyere enn tariff, og for ansatte i kap. 5 og 3, skal avtalt årslønn registreres i dette feltet. 14. Tillegg Skal ikke brukes, da dette feltet er for tillegg som skal flyte på topp av tarifflønn. 15. Konto skal ikke registreres Tjeneste registrer tjeneste for hovedlønn og reiseregninger Ansvar hentes fra «enhet» - korriger hvis hovedlønn og reiseregninger skal føres på annet ansvar Prosjekt skal kun registreres dersom alt av lønnskostnader skal føres på aktuelt prosjekt 16. Evt. tillegg legges inn med årsbeløp. Legg inn ny fastlønnslinje med lønnart for tillegg. Beløp legges inn med månedsbeløp. 17. Huk av for arbeidsavtale velg aktuell arbeidsavtale. 18. Notat for logg her skal du legge inn informasjon som må registreres av lønnsansvarlig i Visma HRM i etterkant. Dette omfatter bl.a Utdanningskode og hvem et eventuelt vikariat er for. 19. Legg inn fastlønnslinje: "Legg til ny" NB det er viktig at riktig årslønn ligger inne før lønnslinje legges inn. - Legg inn lønnart for fast lønn, stillings-%, og event. overstyrt konto* - Tjeneste/ansvar kun ved annen kontering enn lengre oppe - Event. prosjekt *Lønnart 100 er i systemet styrt mot konto og lønnart 200 mot konto 10102, annen kontering må legges inn for å overstyre kontering. Husk å registrere flere linjer dersom lønn skal konteres på forskjellige tjenester/ansvar. Husk å legge inn linjer for eventuelle tillegg. Side 4 av 7

5 20. Klikk "Fullfør" du får da opp arbeidsavtale/personalskjema i ett dokument. Skriv ut hvis ønsket. 21. Klikk på "Send" personalskjema går videre til anviser. NB opplysninger som må formidles til lønnsansvarlig for registrering i Visma HRM Utdanningskode: Bruk "notat for logg" Skatteopplysninger: Send skattekort til PO Pensjonskasse: Info om event. annen arbeidsgiver Feideident (gjelder for skolene) 2. ENDRING AV TILSETTINGSFORHOLD Hent den ansatte som skal ha endring. Rediger 1. Endring fra - legg inn dato endringen skal gjelde fra. Format: dd.mm.åååå (eller velg fra kalender). Viktig at dato er riktig styrer lønnsutbetalingen. Allerede registrerte data per dato vil hentes opp. 2. Gjør korrigeringer. Husk også korrigering av fastlønnslinjer. 3. Send til godkjenning. Permisjon regnes ikke som opphør og må registreres som endring. Husk å slette fastlønnslinjer og eventuelle beløp i Tilleggsboksene. Og legg inn beskjed i feltet «Notat for logg». Oppgi også permisjonsårsak. Se forøvrig veiledning til de ulike feltene under pkt 1. NB! Dersom en ansatt skal flyttes fra en enhet til en annen må en per i dag avslutte nåværende stilling og opprette personen på nytt. I slike tilfeller ber vi dere ta kontakt med lønn slik at enhet endres i HRM før ny personalmelding lages og stillingsid kan videreføres. Opphør Benyttes når en stilling skal avsluttes, men den ansatte fortsatt skal ha et ansettelsesforhold i Troms fylkeskommune. Legg inn slutt dato. Notat for logg: Skriv inn nytt arbeidssted hvis kjent. Opphør ansettelsesforhold Side 5 av 7

6 Ansatt til og med: er lik lønn til og med Sluttårsak: Velg fra nedtrekksmeny Ferie til gode: Viser hvor mange feriedager den ansatte har til gode (Vil ikke være korrekt dersom avviklet ferie ikke er registrert i Visma) Sluttoppgjør skal stå ja Notat for logg "sendt brev om fortsettelsesforsikring" dd.mm.åååå 3. ATTESTERING/ANVISNING Alle personalmeldinger må attesteres og anvises. Dette gjøres fra «Medarbeidere/Saksbehandling//Oppgaver». Meldinger som er registrert av person med attestasjonsrettigheter går rett til anvisning. Her kommer det opp en liste over de personalmeldingene som skal godkjennes. Under «status» vil du se om oppgaven skal attesteres elle anvises. Trykk på den aktuelle posten. Nå vises alle registreringene. Attesterer og anviser har nå mulighet til: 1. Godkjenne/sende videre (gjøres hvis alt er rett) 2. Korrigere eventuelle feil før den sendes videre 3. Returnere/avvise legg inn melding i logg 4. Slette bør kun gjøres av den som har registrert Det er også mulig å skrive ut personalmelding/arbeidsavtale med personalmelding i alle ledd. Arkivering skal kun gjøres av lønn! Under «saksgang» vil alle personalmeldinger som er sendt i systemet fremkomme. Overførte poster kan ikke endres, men det er mulig å skrive dem ut på nytt. Side 6 av 7

7 4. UTSKRIFTER OG ARKIVERING Personalmeldingene skal skrives ut og underskrives av den ansatte og av anviser. Vi anbefaler at den skrives ut før den sendes til attestering. Men dersom det foretas endringer i de neste leddene må den skrives ut på nytt. Når meldingene godkjennes av lønn blir de arkivert i personalarkivet. Dette arkivet har leder og den ansatte selv tilgang til. Her kan det også lastes opp underdokumentasjon. Signert versjon av ansettelsesavtale skal skannes og legges inn i ESA. Side 7 av 7

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 Registrering og oppdatering av lisensierte utøvere på internett Pr. 21. desember 2006 Brukerveiledning lisensregistrering 2007 - Norges Svømmeforbund Innlogging

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL

UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL UNIQUE ANSATT LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LØNNSBUDSJETTERINGSMODUL...5 1.1. OPPSTART...9 1.2. PENSJON...28 1.3. ARBEIDSGIVERAVGIFT...34 1.4. STILLINGSTYPE...37 1.5. ESTIMERING...47

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer