Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV"

Transkript

1 Ny tjenesteleveranse og applikasjonsløsning - Refusjon fra NAV Kundeforum SSØ Kristiansand Kundeforum 2010 Side 1

2 Innhold Bakgrunn og erfaring med pilotdrift Beslutning om tjenesteutvikling Detaljer i tjenesteleveransen Konsekvenser Videre pilotdrift Implementering Kompetanse Spørsmål Side 2

3 Bakgrunn for refusjonsløsningen Gjelder tjenesteleveranse med tilhørende applikasjonsløsning Tjenesteområde: refusjon fra NAV knyttet til ansattes sykefravær, kronisk sykdom og foreldrepenger. En refusjonsløsning har vært etterspurt i lang tid Side 3

4 SSØs strategi Effektiv ressursbruk i staten Delmål: Løsninger gir synergier og stordriftsfordeler Tjenestene er korrekte, rettidige og nyttige Side 4

5 Rettsregler i Folketrygdloven FTL 8-1: formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade FTL 8-19: Sykepenger skal ytes av arbeidsgiver for en periode på inntil 16 kalenderdager I staten vil arbeidsgiver forskuttere sykepenger utover arbeidsgiverperioden, og deretter søke NAV om refusjon. Side 5

6 Refusjonsberettiget fravær Fraværsarter i IT2001, som er refusjonsberettiget: 110 Sykemelding fra lege 120 Egenmelding 130 Yrkesskade m/sykemelding 140 Yrkesskade m/egenmelding 170 Delvis sykemelding 410 Perm v fødsel/adopsjon 100% 415 Perm v fødsel/adopsjon 80% 420 Graderte foreldrepenger 100% 425 Graderte foreldrepenger 80% 450 Adopsjonsperm. 100% 455 Adopsjonsperm. 80 % 460 Pleie/utd.relatert fravær 175 Svang.relatert sykdom 470 Sykt barn (utover 10 dager) Side 6

7 Inntekt- og skatteopplysning Skjema NAV Sendes umiddelbart etter utløp av AG-perioden, 3 måneders frist. Ved krav om refusjon for utbetalte sykepenger må i tillegg del D av sykemeldingsattesten innsendes. Betingelse for at kravet skal regnes som framsatt. Når arbeidstaker gjenopptar arbeidet, må arbeidsgiver straks underrette NAV lokalt. Side 7

8 Piloter i prosjektet Høsten 2008 ble foreløpig applikasjonsløsningen tatt i bruk: SSØ var egen pilot fra september 2008 Fra november s.å. to piloter i hver region Elektronisk innlesning av K27 og K37 var tilgjengelig fra Altinn i januar 2010 SAP gjorde refusjonsløsningen ferdig i mars 2010 Side 8

9 Arbeidet i pilotene Hver region har hatt en fullservice- og en basiskunde, i tillegg til egen region (noen unntak) Utført: registrering av sykemeldinger og utarbeidelse av krav om refusjon fra NAV I tillegg: registrering av refusjonsinnebetalinger Testing i forbindelse med innlesing av bankfil er forsinket pga. oppgraderingen av lønnssystemet. Side 9

10 Beslutning om endelig tjenesteleveranse SSØ skal tilby en forbedret tjeneste med tilhørende systemløsning i SSØs lønns- og personalsystem og i forbindelse med refusjoner fra NAV. Systemløsningene gjelder refusjon av forskuddsbetalt lønn knyttet til ansattes sykefravær, kronisk sykdom og foreldrepenger. Den tekniske løsningen vil være lik for alle tjenestemodeller, inklusiv basis- og delservicekunder. Basis- og delservicekunder tilbys kun systemtilgang og systemstøtte. Fullservicekunder tilbys alle trinnene i saksbehandlingen. Avstemming tilbys kun regnskapskunder hos SSØ. Direktørbeslutning i januar 2010 Side 10

11 Refusjonsløsning fullservicekunder - dagens arbeidsdeling (ikke piloter) Roller Aktiviteter NAV SSØ regioner Virksomhet (AG) Skjema for krav fra AG ved fravær hos AT Beregne refusjons krav Skjema for inntekts- og skatteopplys ninger Klargjøre dokumen -tasjon Saksbehandle refusjons krav Registrere fravær i lønnssystem Utarbeide bilag Utbetale refusjon til AG Mottak refusjon i bank Utsende K27 og K37 Mottak K27 og K37 Kontere refusjon i regnskaps. Sende kopi av rapporter Re gis tre re ref usj on s- be lø p i lø nn sy st e m Ansatt med fravær (AT) Fravær som gen krav om refusjon Melde fravær i tidsystem Levere dokumen tasjon Standard dok. (sykemelding o.l.) Side 11

12 Refusjonsløsning fullservicekunder - ny arbeidsdeling Roller Aktiviteter NAV Skjema for inntekts- og skatteopplys ninger Skjema for krav fra AG ved fravær hos AT Saksbehandle refusjons krav Utbetale refusjon til AG Tilgjenge liggjøre refusjons data SSØ regioner Registrere fravær i lønnssystemet Generere skjema om inntekt Generere krav til NAV i lønnssystem Hente K27 og K37 på Altinn Kontere refusjon i lønnssystem Avste mme refusj on i regns kapss ystem Virksomhet (AG) Klargjøre dokumen tasjon Mottak refusjon i bank Banktran Ansatt med fravær (AT) Fravær som gen krav om refusjon Melde fravær i tidsystem Levere dokumen tasjon Standard dok. (sykemelding o.l.) Side 12

13 Konsekvenser for fullservicekunder SSØ vil utføre Beregning av krav i lønnssystemet Oversendelse av krav, og oppfølging mot NAV Innlesning av beregnet refusjon fra Altinn Innlesing av bankfil med refusjonsbeløp Kontroll og avstemming Det gir + Bedre kvalitet på arbeidet + Bedre oppfølging av krav + Merinntekt + Redusert saksbehandlingstid + Redusert arbeidsforbruk + Redusert dobbeltarbeid + Bedre kvalitet på avstemming Side 13

14 Konsekvenser for delservice- og basiskunder Bedre systemløsning gir: Redusert mulighet for feil Redusert saksbehandlingstid Redusert ressursbruk Merinntekt pga høyere kravprosent Bedret avstemmingsarbeid Side 14

15 Automatisert innbetaling og bokføring Ny løsning medfører en automatisk innlesing av innbetalingen fra NAV i lønnssystemet. Deretter genereres regnskapsfil til økonomisystem. Innlesing av K27 rapporten bidrar også til en forbedret prosess med utligning av krav i lønnssystemet og videre overføring til økonomisystem. Side 15

16 Eksempel - brukerdokumentasjon Eksempel Liste vil se slik ut Du vil få opp følgende melding Klikk på Du vil komme inn igjen i samme bilde som ovenfor. Klikk på Kjør batchinputmappe (SM 35) Marker og klikk på Process Side 16

17 Prosessen videre Evaluering av avstemmingsarbeidet i pilotene etter at automatisk innlesning av bankfil er tatt i bruk Testing for SSØ i juni Testing for øvrige piloter i august Akseptansetest internt Generell vurdering av løsningen Evaluering av erfaring fra pilotene i september Side 17

18 Fremdriftsplan Sykelønnsrefusjonen rulles ut i løpet av høsten Opplæring vil bli gitt Side 18

19 Behov for ny arbeidskonto Ny løsning medfører en automatisk innlesing av betalingsfilen i lønnssystemet. Det settes opp slik at filen fra ny innbetalingskonto bank (arbeidskonto) leses inn i lønnssystemet og utligner kravet på debitoren (NAV). For å forenkle avstemmingsarbeidet og få en god oversikt over de refunderte beløpene, må det opprettes en egen arbeidskonto. Deretter genereres regnskapsfil til økonomisystem. Side 19

20 Beskrivelse av fremgangsmåte Rundskriv fra Finansdepartementet Det er den enkelte virksomhets ansvar å ta kontakt med banken om opprettelse av arbeidskonti. Kontokoblingen skal vise hvilken oppgjørskonto i Norges Bank den enkelte arbeidskonto i banken skal knyttes til (kontokoblingen) Side 20

21 Saksgang Fravær oppstår Krav sendes Lønnskjøring K27 leses Lønnskjøring Måned 1 Måned 2 Måned 3 Dokum. sendes Innbetaling 1 Innbetaling 2 Side 21

22 Ansvarsfordeling Generelt er det viktig at roller og ansvar mellom kunde og SSØ er tydeliggjort i henhold til ny arbeidsdeling. For NAV refusjonsmodulen vil arbeids- og ansvarsdelingen fremgå som et tillegg til tjenesteavtalen. Side 22

23 Oppsummering En forbedret og mer effektiv systemløsning på området fra høsten av. I utgangspunktet følger SSØ tjenestemodellene for organisering av arbeidet. Kun endret applikasjon for basis- og delservicekunder Endret arbeidsdeling mellom fullservicekundene og SSØ. En mer effektiv systemløsning for basis- og delservicekunder. Totalt gir det en mer effektiv ressursbruk i staten. Stordriftsfordeler, bedre styring og kvalitet på tjenesten, samt korrekt resultat er viktige momenter. Side 23

Videreutvikling på lønnsområdet

Videreutvikling på lønnsområdet Videreutvikling på lønnsområdet Kundeforum 2011 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Innhold Statens fellestjeneste for lønnsog personaladministrasjon Kundeinvolvering Endringsønsker Utviklingsprosjekter

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN PROSJEKT OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN DELRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN TJENESTEMODELLER Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Arbeidsmetode... 4 1.3

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Dato: 02.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/1281 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 052.0. Arbeidsutvalget 04.04.2013

Dato: 02.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/1281 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 052.0. Arbeidsutvalget 04.04.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 02.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/1281 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 052.0 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 04.04.2013 ORIENTERING OM

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer