Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:"

Transkript

1 Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du kan opprette nytt regnskapsår før du har avsluttet det pågående og du kan veksle mellom å føre på forskjellige regnskapsår når du har flere år opprettet. Utgående balanse vil bli overført til neste år når du bytter mellom årene. Avslutte regnskapsår: 1. Start programmet og velg det firmaet du vil arbeide med. 2. Kontroller at du er inne i riktig firma og regnskapsår. Du ser hvilket firma og år du arbeider i nederst i høyrehjørne av programmet. For eksempel regnskapsår 2013: 3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. 4. Ta en sikkerhetskopi av firmaet ved å gå til Fil Sikkerhetskopiering Aktivt firma. Lagre sikkerhetskopien på en mappe på (C:). Lag en mappe som for eksempel heter "Før årsavslutning, firmanavn og dato. Dersom du gjør noe galt i løpet av årsavslutningen som er vanskelig å reversere, kan du lese inn igjen denne sikkerhetskopien i firmaet ditt og begynne på nytt. NB! Husk at du må opprette en ny mappe for hver sikkerhetskopi du tar i løpet av prosessen. Hvis du bruker samme mappe, vil de overskrive hverandre. Vi anbefaler at sikkerhetskopier flyttes over til en ekstern disk, for eksempel en minnepinne eller en ekstern harddisk slik at du bevarer dataene dine om det skulle hende noe med maskinen din. 5. Opprett nytt år ved å gå til Fil Velg regnskapsår. Klikk på Opprett nytt år nederst til venstre.

2 Kontroller at informasjonen om det nye året stemmer, klikk på Fullfør. Årsnavn er en beskrivelse av året du skal legge inn, normalt sett årstallet. Aksepter det foreslåtte regnskapsåret, eller skriv inn ny start- og sluttdato. Vil du skifte kontoplan merker du valget Bruk ny kontoplan og velger den kontoplanen du ønsker å skifte til i neste bilde. Merk at du da på forhånd må ha lagret kontoplanen her: 64bits Windows: C:\Programfiler (x86)\visma Avendo\APL\ 32bits Windows: C:\Programfiler\Visma Avendo\APL\ Hvis du vil bruke samme kontoplan som tidligere år, merker du Bruk samme kontoplan som foregående år og klikker på Fullfør. 6. Når du vil fortsette å jobbe med fjoråret velger du Fil Velg regnskapsår. Velg det gamle regnskapsåret. Kontroller at du er inne i riktig år nederst til høyre på skjermen. 7. Dersom du har bilag som ikke er registrert eller bokført og som tilhører det gamle året, trenger du å bokføre dem først før du går videre i guiden. 8. Skriv ut Resultat- og Balanserapport for å ha dem som arbeidsmateriale for det gamle året. Dette får du ut ved å gå til Rapportering Balanse- og resultatrapport. Pass på å velge BR for balanserapport og RR for resultatrapport under Kolonner for rapportene. Vil du ha en standard rapport for hele året velger du RR/BR Standard. Du har også muligheten til å velge Jamfør foregående år eller budsjett dersom du vil ha med disse tallene i resultatrapporten. I Rapportinnstillingene velger du om du vil ha rapporten fordelt på avdeling, prosjekt etc. eller om du vil vise tallene samlet.

3 Eksempel på resultatrapport: Eksempel på balanserapport: 9. Stem av kasse og kontoutdrag fra post og bank med balanserapporten. Du kan ta ut saldoliste ved å gå på Rapportering Utskriftssentralen Regnskap Saldoliste. 10. Skriv ut og stem av leverandørreskontrolisten med kontoen for leverandørgjeld. Leverandørreskontrolisten ligger i utskriftssentralen under Leverandørreskontro. 11. Skriv ut og stem av kundereskontrolisten med kontoen for kundefordringene. Kundereskontrolisten ligger i utskriftssentralen under Kundereskontro. Hvis du har registrert en betaling som ikke har blitt kjedet mot en faktura, så posten fremdeles står som åpen i reskontrolisten, så kan man kjede de, manuelt inne på Alle poster ved å klikke på linjenr på faktura og betaling, så linjene er mørke, og klikk så på Kjeding Lag kjede. Posten vil da bli borte fra reskontrolisten. NB! Når du skriver reskontrolistene er det viktig at du bare setter til-dato, ingen fra-dato, slik at du får med eventuell inngående balanse fra de foregående årene, altså slik:

4 12. Stem av eventuell lagerkonto med dine faktiske verdier. Dette gjøres ved å ta en lagertelling. Ta ut en lagertellingsliste (Rapportering Utskriftssentralen Lager Lagertelling) og tell hvor mange du har på lageret av hver artikkel. I Økonomi 60 finnes det en egen funksjon for lagertelling som du finner på Arbeid med Lager Lagertelling. Når du har telt lageret legger du saldoene inn her. I Økonomi 40 bruker du Arbeid med Lager Manuell inn-/utlevering. Dersom man fører alt varekjøp mot en balansekonto, så fører man da ved årsslutt differansen mellom varelageret og beløpet på balansekontoen mot en passende resultatkonto (f.eks. en som heter varekjøp, høy sats.) 13. Ved avvik i avstemmingen kan du kontrollere dette på Arbeid med Regnskap Kontoforespørsel. Oppgi den kontoen du vil kontrollere i boksen Konto og sørg for at du har valgt riktig Regnskapsår og Periode. Stem av transaksjonene en og en. Hvis du vil ha en utskrift å kontrollere mot, kan du ta ut en hovedboksutskrift av den aktuelle kontoen, f.eks: 1920 hvis bank (Rapportering Utskriftssentralen Regnskap Hovedboksutskrift) og sammenligne denne med kontoutskriften for hele året. Du skal ha de samme postene på begge steder. Eventuelle avvik må rettes på ved hjelp av korreksjonsbilag. Disse føres i Hurtigregistrering (Arbeid med Regnskap Hurtigregistrering). NB! Tenk på at forandringer på balansekontoer i det gamle året automatisk overføres over til det nye året når du skifter regnskapsår. Hvis du har en differanse mellom UB og IB, bytt mellom årene slik at balansen blir overført på nytt og se om det hjelper. Dersom du ikke får spørsmål om å overføre balansen når du bytter til det nye året, kan du overføre den manuelt ved å gå på Arbeid med Regnskap Inngående balanse Hovedbok og klikke på Hent UB fra foregående år. 14. Skriv ut mva-oppgaven for den siste perioden i regnskapsåret. Kontroller at alt stemmer og skriv den ut. Mva-oppgaven skrives ut fra Arbeid med Regnskap Mva-oppgave. Hvis du har avvik på mva-oppgaven, så vil du finne en egen guide for retting av denne på våre supportsider inne på 15. Bokfør årsavslutningsbilag som f.eks. interimfordringer, interimgjeld og avskrivninger. Bokføres på Arbeid med Regnskap Hurtigregistrering. 16. Bruk rapportene fra punkt 8, Resultatrapport og Balanserapport, til å stemme av rapporter med årsavslutningsbilagene. 17. Foreta årsavslutningsdisposisjoner, som f.eks. skyldig skatt og eventuell forskuddsskatt dersom dette ikke er bokført. Disse registreres i Hurtigregistrering (Arbeid med Regnskap Hurtigregistrering).

5 18. Registrer gjenstående resultat på balanserapporten som et bilag. Vi anbefaler her at man bruker kontoer på 89-serien for å få resultatet overført til balansen, motkonto er da normalt en eller flere kontoer på 20-serien. Grunnen til at vi anbefaler å benytte kontoer på 89-serien er at man da vil kunne se på resultatrapporten at årsresultatet er likt med Sum overføringer når man har overført hele resultatet. 19. Skriv ut Balanserapport og Resultatrapport på nytt og kontroller dem. 20. Ta en ny sikkerhetskopi inne på Fil Sikkerhetskopiering - Aktivt firma. Merk mappen du denne gangen velger å lagre den i med for eksempel "Firmanavn avsluttet 2013". 21. Vi anbefaler ikke våre kunder til å låse regnskapsåret med mindre man har en god grunn til det. Dette er fordi det ikke finnes noen måte å åpne et låst regnskapsår på i programmet. Så hvis dere trenger å åpne det i ettertid er dette et betalbart konsulentoppdrag hos oss som ikke inngår i supportavtalen. Hvis du likevel ønsker å låse året, kontroller med din revisor at alt er ferdig før du gjør dette. Du kan ikke bokføre noe på en låst periode. Du låser året ved å velge Fil - Firmavedlikehold Regnskapsår/måned Lås år. Obs! Vær oppmerksom på at du ikke kan registrere noen bilag på et år som er låst. Alt må være fullført og alle regnskapsdata korrekt før du låser året. Den eneste måten du selv kan "låse opp" året på, er å gjenopprette en sikkerhetskopi som er tatt før låsingen ble gjort. I så fall må du gjøre det du har gjort etter at sikkerhetskopien ble tatt på nytt igjen. 22. Skriv ut Balanserapport, Resultatrapport, Hovedbok og Bilagsliste. Listene finner du under Rapportering Utskriftsentralen Regnskap. 23. Skift regnskapsår til det nye året under Fil Velg regnskapsår. 24. Dersom du har valgt en annen kontoplan, eller hvis du har opprettet det nye året allerede og opprettet kontoer i kontoplanen etter at det nye året ble opprettet, vil du få spørsmål om du vil redigere koblingstabellen. Du kan velge å redigere koblingene ved en senere anledning, du finner koblingstabellen på Fil Firmavedlikehold Firmainnstillinger Regnskapsinnstillinger Koblingstabell. Koblingstabell Hensikten med å redigere koblingstabellen er å angi hvilke kontonumre som er byttet ut, slik at sammenligning mellom ulike år og inngående balanse blir riktige. Programmet foreslår normalt koblinger mellom standardkontoene. Du kan endre koblingene mellom kontoene ved å skrive inn riktig kontonummer under Ny konto. Hvis det ikke er noe kontonummer i kolonnen Ny konto, betyr det at programmet ikke kunne finne noen konto å koble til. Du må selv gå gjennom alle slike kontoer og skrive inn kontoen som det skal kobles til. Hvis det ikke finnes noen kobling, lar du feltet stå tomt. Dersom kontoen ikke er opprettet på årets kontoplan, må du først gå inn på Register Regnskap Kontoplan, klikke på Ny og opprette kontoen.

6 For at inngående balanse skal bli korrekt etter redigering av koblingstabellen velger du Arbeid med Regnskap Inngående balanse og klikker på knappen Hent UB fra foregående år. Nå føres utgående balanse over fra foregående år til inngående balanse for det nye året. Dersom den inngående balansen ikke stemmer, så bør du kontrollere at alle balansekontoene har riktig kontotype i kontoplanen, det vil si om de er registrert som eiendeler eller gjeld. Dette kan du kontrollere på Register Regnskap Kontoplan. Nå har vi vært igjennom alle punkter for at du skal kunne avslutte et år og ta fatt på et nytt. Lykke til!

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer