Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:"

Transkript

1 Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du kan opprette nytt regnskapsår før du har avsluttet det pågående og du kan veksle mellom å føre på forskjellige regnskapsår når du har flere år opprettet. Utgående balanse vil bli overført til neste år når du bytter mellom årene. Avslutte regnskapsår: 1. Start programmet og velg det firmaet du vil arbeide med. 2. Kontroller at du er inne i riktig firma og regnskapsår. Du ser hvilket firma og år du arbeider i nederst i høyrehjørne av programmet. For eksempel regnskapsår 2012: 3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. 4. Ta en sikkerhetskopi av firmaet ved å gå til Fil Sikkerhetskopiering Aktivt firma. Lagre sikkerhetskopien på en mappe enten på harddisken eller på et eksternt lagringsmedium, f.eks. en minnebrikke. Lag en mappe som heter for eksempel "Før årsavslutning, firmanavn og dato. Dersom du gjør noe galt i løpet av årsavslutningen som er vanskelig å reversere, kan du lese inn igjen denne sikkerhetskopien i firmaet ditt og begynne på nytt. NB! Husk at du må opprette en ny mappe for hver sikkerhetskopi du tar i løpet av prosessen. Hvis du bruker samme mappe, vil de overskrive hverandre. Vi anbefaler at sikkerhetskopien oppbevares på en ekstern disk, for eksempel USB-Penn eller en cd slik at du bevarer dataene dine om det skulle hende noe med maskinen din. 5. Opprett nytt år ved å gå til Fil Velg regnskapsår. Klikk på Opprett nytt år nederst til venstre.

2 Kontroller at informasjonen om det nye året stemmer, klikk Fullfør. Årsnavn er en beskrivelse av året du skal legge inn, normalt sett årstallet. Aksepter det foreslåtte regnskapsåret, eller skriv inn ny start- og sluttdato. Vil du skifte kontoplan merker du valget Bruk ny kontoplan og velger den kontoplanen du ønsker å skifte til i neste bilde. Merk at du da på forhånd må ha lagret kontoplanen her: 64bits Windows: C:\Programfiler (x86)\visma Avendo\APL\ 32bits Windows: C:\Programfiler\Visma Avendo\APL\ Hvis du vil bruke samme kontoplan som før, merker du Bruk samme kontoplan som foregående år og velger Fullfør. 6. Når du vil fortsette med fjoråret velger du Fil Velg regnskapsår. Velg det gamle regnskapsåret. Kontroller at du er inne i riktig år nederst til høyre på skjermen. 7. Dersom du har bilag som ikke er registrert eller oppdatert og som tilhører det gamle året, skal du registrere dem først. 8. Skriv ut Resultat- og Balanserapport for å ha dem som arbeidsmateriale for det gamle året. Det får du ved å gå til Rapportering Balanse- og resultatrapport. Pass på å velge BR for balanserapport og RR for resultatrapport når du tar utvalget for rapportene. Vil du ha en standard rapport for året velger du RR/BR Standard. Du har også muligheten til å velge Jamfør foregående år eller budsjett dersom du vil ha med disse tallene i resultatrapporten. I Rapportinnstillingene velger du om du vil ha rapporten fordelt på avdeling, prosjekt etc. eller om du vil vise tallene samlet.

3 Eksempel på resultatrapport: Eksempel på balanserapport: 9. Stem av kasse og kontoutdrag fra post og bank med balanserapporten. Du kan ta ut saldoliste ved å gå på Rapportering Utskriftssentralen Regnskap Saldoliste. 10. Skriv ut og stem av leverandørreskontrolisten med kontoen for leverandørgjeld. Leverandørreskontrolisten ligger i utskriftssentralen under Leverandørreskontro. 11. Skriv ut og stem av kundereskontrolisten med kontoen for kundefordringene. Kundereskontrolisten ligger i utskriftssentralen under Kundereskontro. NB! Når du skriver reskontrolistene er det viktig at du bare setter til-dato, ingen fra-dato, slik at du får med eventuell inngående balanse fra de foregående årene, altså slik

4 12. Stem av eventuell lagerkonto med dine faktiske verdier. Dette gjøres ved å ta en lagertelling. Ta ut en lagertellingsliste (Rapportering Utskriftssentralen Lager Lagertelling) og tell hvor mange du har på lageret av hver artikkel. I Økonomi60 finnes det en egen funksjon for lagertelling om du finner på Arbeid med Lager Lagertelling. Når du har telt lageret legger du saldoene inn her. I Økonomi40 bruker du Arbeid med Lager Manuell inn-/utlevering. Dersom man fører alt varekjøp mot en balansekonto, så fører man da ved årsslutt differansen mellom varelageret og beløpet på balansekontoen mot en passende resultatkonto (f.eks. en som heter varekjøp, høy sats.) 13. Ved avvik i avstemmingen kan du kontrollere dette på Arbeid med Regnskap Kontoforespørsel. Oppgi den kontoen du vil kontrollere i boksen Konto og sørg for at du har valgt riktig Regnskapsår og Periode. Stem av transaksjonene en og en. Hvis du vil ha en utskrift å kontrollere mot kan du ta ut en hovedboksutskrift av den aktuelle kontoen, f eks 1920 hvis bank (Rapportering Utskriftssentralen Regnskap Hovedboksutskrift) og sammenligne denne med kontoutskriften for hele året. Du skal ha de samme postene på begge steder. Eventuelle avvik må rettes på ved hjelp av korreksjonsbilag. Disse føres i Hurtigregistrering (Arbeid med Regnskap Hurtigregistrering). NB! Tenk på at forandringer på balansekontoer i det gamle året automatisk overføres over til det nye året når du skifter regnskapsår. Hvis du har en differanse mellom UB og IB, bytt mellom årene slik at balansen blir overført på nytt og se om det hjelper. Dersom du ikke får spørsmål om å overføre balansen når du bytter til det nye året, kan du overføre den manuelt ved å gå på Arbeid med Regnskap Inngående balanse Hovedbok og klikke på Hent UB fra foregående år. 14. Skriv ut mva-oppgaven for den siste perioden i regnskapsåret. Kontroller og før over til regnskapet. Det er viktig at du på nytt fører over UB før du lager den første mva-oppgaven i det nye året. Mva-oppgaven skrives ut fra Arbeid med Regnskap Mva-oppgave. 15. Bokfør årsavslutningsbilag som f.eks. interimfordringer, interimgjeld og avskrivninger. Bokføres på Arbeid med Regnskap Hurtigregistrering. 16. Bruk rapportene fra punkt 8, Resultatrapport og Balanserapport, til å stemme av rapporter med årsavslutningsbilagene. 17. Foreta årsavslutningsdisposisjoner, som f eks skyldig skatt og eventuell forskuddsskatt dersom dette ikke er bokført. Disse registreres i Hurtigregistrering (Arbeid med Regnskap Hurtigregistrering). 18. Registrer gjenstående resultat på balanserapporten som et bilag. Vi anbefaler her at man bruker kontoer på 89-serien for å få resultatet overført til balansen, motkonto er da normalt en eller flere kontoer på 20-serien. Grunnen til at vi anbefaler å benytte kontoer på 89-serien

5 er at man da vil kunne se på resultatrapporten at årsresultatet er likt med Sum overføringer når man har overført hele resultatet. 19. Skriv ut Balanserapport og Resultatrapport på nytt og kontroller dem. 20. Ta en ny sikkerhetskopi av Aktivt firma. Merk mappen for eksempel "Firmanavn avsluttet 2012". 21. Dersom du nå er ferdig med regnskapsåret kan du velge å låse året. Kontroller med din revisor at alt er ferdig før du låser året. Du kan ikke bokføre noe på en låst periode. Du låser året ved å velge Fil - Firmavedlikehold Regnskapsår/måned Lås år. Vi anbefaler våre kunder til ikke å låse regnskapsåret dersom det ikke er nødvendig. Dette er fordi det ikke finnes noen måte å åpne et låst regnskapsår på i programmet, så hvis dere trenger å åpne det i ettertid er dette et betalbart oppdrag hos oss som ikke inngår i supportavtalen. Obs! Vær oppmerksom på at du ikke kan registrere noen bilag på et år som er låst. Alt må være fullført og regnskapsdata korrekt før du låser året. Den eneste måten og "låse opp" året på er å gjenopprette en sikkerhetskopi som er tatt før låsingen ble gjort. I så fall må du gjøre det du har gjort etter at sikkerhetskopien ble tatt på nytt igjen. Derimot kan du skrive ut rapporter fra et år som er låst. 22. Skriv ut Balanserapport, Resultatrapport, Hovedbok og Bilagsliste. Listene finner du under Rapportering Utskriftsentralen Regnskap. 23. Skift regnskapsår til det nye året under Fil Velg regnskapsår. 24. Dersom du har valgt en annen kontoplan, eller hvis du har opprettet det nye året allerede og opprettet kontoer i kontoplanen etter at det nye året ble opprettet, vil du få spørsmål om du vil redigere koblingstabellen. Du kan velge å redigere koblingene ved en senere anledning, du finner koblingstabellen på Fil Firmavedlikehold Firmainnstillinger Regnskapsinnstillinger Koblingstabell. Koblingstabell Hensikten med å redigere koblingstabellen er å angi hvilke kontonumre som er byttet ut, slik at sammenligning mellom ulike år og inngående balanse blir riktige. Programmet foreslår normalt koblinger mellom standardkontoene. Du kan endre koblingene mellom kontoene ved å skrive inn riktig kontonummer under Ny konto. Hvis det ikke er noe kontonummer i kolonnen Ny konto, betyr

6 det at programmet ikke kunne finne noen konto å koble til. Du må selv gå gjennom alle slike kontoer og skrive inn kontoen som det skal kobles til. Hvis det ikke finnes noen kobling, lar du feltet stå tomt. Dersom kontoen ikke er opprettet på årets kontoplan, må du først gå inn på Register Regnskap Kontoplan, klikke på Ny og opprette kontoen. For at inngående balanse skal bli korrekt etter redigering av koblingstabellen velger du Arbeid med Regnskap Inngående balanse og klikker på knappen Hent UB fra foregående år. Nå føres utgående balanse over fra foregående år til inngående balanse for det nye året. Dersom den inngående balansen ikke stemmer, så bør du kontrollere at alle balansekontoene har riktig kontotype i kontoplanen, det vil si om de er registrert som eiendeler eller gjeld. Dette kan du kontrollere på Register Regnskap Kontoplan. Nå har vi vært igjennom alle punkter for at du skal kunne avslutte et år og ta fatt på et nytt. Lykke til!

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå 1. Oppgavetyper og kontrollpunkter I Akelius Byrå setter du opp de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på klientene. En mal med Oppgavetyper (Standardoppgaver) og Kontrollpunkter

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer