Hjelp til Generell informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp til Generell informasjon"

Transkript

1 Hjelp til Generell informasjon Sist oppdatert: Hovedbilde Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Hvordan finne riktig ansatt? Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Persondata Ansiennitet Lønnshistorikk Konteringsinformasjon Fraværsdager Hovedbilde Menypunktet Generell informasjon gir tilgang til enkeltansattes medarbeiderprofil. Nedenfor ser du skjermbildet som vises når du klikker på menypunktet Generell informasjon. I eksempelet nedenfor er alle informasjonsvinduer lukket. Skjermbildet består av to hoveddeler. I venstre del velger du hvilken ansatt du ønsker å se detaljer om. Når du har valgt en ansatt, vises informasjonen knyttet til denne personen i høyre del av bildet. Alle informasjonsvinduene du ser til høyre i bildet, kan åpnes og lukkes. Utvid Du åpner et lukket vindu ved å klikke på dette ikonet. Du kan også åpne det ved å dobbeltklikke på navnet til informasjonsvinduet (det grå feltet). Komprimer Du lukker et åpent vindu ved å klikke på dette ikonet. Du kan også lukke det ved å dobbeltklikke på navnet til informasjonsvinduet (det grå feltet). Oppdater/skriv ut Her kan du oppdatere eller skrive ut innholdet i informasjonsvinduet. Navn Du kan sortere på navn, stigende eller synkende, ved å klikke på overskriften. Ansattnummer Du kan sortere på ansattnummer, stigende eller synkende, ved å klikke på overskriften. Medarbeidergruppe Her kan du sortere på medarbeidergruppe, stigende eller synkende, ved å klikke på overskriften.

2 Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Alle aktive (ikke fratrådte) ansatte er med i utvalgene. Som standard vises medarbeiderutvalget Medarbeidere egen enhet i informasjonsvinduet Søk etter medarbeider. Det er fra denne listen du velger de ansatte du ønsker å se detaljer om. Ved hjelp av nedtrekksmenyen kan du velge andre medarbeiderutvalg. Hvordan finne riktig ansatt? Medarbeidere egen enhet Viser ansatte i den organisasjonsenhet du er leder for (inkludert deg selv). Direkte rapporterende ledere Viser kun ledere som rapporterer direkte til deg (dvs. ledere for underordnede organisasjonsenheter) inkludert deg selv. I tillegg vil alle som er satt opp som stedfortredere (B Z41 kobling) komme med i utvalget. Direkte rapporterende medarbeidere Viser de medarbeiderne som befinner seg i din organisasjonsenhet. Hvis det ikke finnes noen leder i enheten under, regnes medarbeiderne der også som direkte rapporterende medarbeidere. Direkte rapporterende medarbeidere (u.ekst/time) Som over, men uten eksterne og timelønnede. Alle medarbeidere Viser alle ansatte fra og med den organisasjonsenheten du leder og nedover i organisasjonshierarkiet (inkludert deg selv). Alle medarbeidere (u.ekst/time) Som over, men uten eksterne og timelønnede. Medarbeidere fra organisasjonsstruktur For å søke etter medarbeider via organisasjonsstruktur velger du den eller de enhetene du ønsker å se personer fra. Her er du som leder ekskludert fra utvalget. Klikk på den eller de enhetene du ønsker å se personer fra.

3 Klikk på den personen du ønsker å se på for å få oppdatert informasjonsvinduene for denne personen til høyre i bildet. Knappen Filter på gir deg mulighet til å filtrere det utvalget du har fått opp. Søk etter medarbeider - Ved å velge Søk etter medarbeider i nedtrekksmenyen for Medarbeiderutvalg, kan du søke opp enkeltansatte. Du må oppgi hele eller deler av navnet med en * etter, deretter klikker du på knappen Start eller bruker Enter-tasten. Da får du opp en liste som viser alle som har et navn som begynner med denne bokstavkombinasjonen. Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver. Klikk på navnet til den personen du ønsker å se nærmere på for å få oppdatert informasjonsvinduene til høyre i bildet. Åpne avansert søk Klikker du på knappen Åpne avansert søk får du opp et bilde der du kan søke på noen flere begreper.

4 Legg inn fornavn, etternavn eller ansattnummer, eventuelt deler av navn eller ansattnummer, og klikk på knappen Start for å finne ansatte som oppfyller de valgte kriteriene. Det er mulig å søke med bruk av *. Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Her vises generelle data om den ansattes forhold til virksomheten. Ved å klikke på linken Plasser i organisasjonen til høyre for Plass i organisasjonen, vil du få informasjon om stillingskode og hvem som er denne ansattes leder. Dette vinduet viser også historiske verdier. Persondata Her vises navn, fødselsdato, sivilstand og adresse.

5 Ansiennitet Her listes de ulike ansiennitetstypene. Lønnshistorikk Her vises den ansattes historiske lønns- og stillingsutvikling. I kolonnen Flere stillinger/fungering vises det også om stillingen vedkommende har vært lønnet i er en fungering eller en tilleggsstilling. Her kan man få en feilmelding dersom det mangler informasjon om grunnlønn (infotype 0008 Grunnlønn). Konteringsinformasjon Her vises den ansattes historiske konteringsutvikling.

6 I kolonnen Beskrivelse (lengst til høyre i bildet over) vises det om konteringen gjelder lønn eller reise. Fraværsdager Her vises alt fravær ett år tilbake og planlagt fravær ett år frem fra dagens dato. Kolonnen Periode viser for hvilken periode fraværsdata er tilgjengelig her. Fraværsperiodene er sortert med den eldste informasjonen nederst. Ved å klikke på knappen Definer filter kan du markere hvilke(n) fraværstype(r) du ønsker å se detaljer om. Etter å ha valgt fraværstype(r) klikk på knappen Overfør. En liste over valgt(e) fraværstype(r) vises. Under menypunktet Innkurv og Avdelingsoversikt fravær kan du se en kalender med oversikt over alt fravær på alle medarbeidere.